Nu 2 000 asylsökande om dagen. Anders Danielsson på Migrationsverket är en svensk säkerhetsrisk. Läs om honom här!

Anders Danielsson föddes 1953 i den lilla tätorten Hököpinge i Vellinge kommun och utbildade sig till jurist.

Anders Danielsson blev sedan en karriärist i statens tjänst och stod kanske på toppen av sin karriär när han tillträdde som generaldirektör för Säkerhetspolisen den 11 juni 2007. Han blev inte generaldirektör på grund av den utbildning han genomgått under åren utan på grund av sin lojalitet till den statliga påbudspolitik som drabbar svenska folket.

Han kan närmast jämföras med de politruker som utsågs av sovjetiska kommunistpartiet för att sitta på viktiga poster och försvara regimens politik. Detta oavsett var Danielsson har sin politiska hemvist.

Anders Danielsson klarade inte av att vara generaldirektör på Säkerhetspolisen. Han ställde till med mycket oreda och missnöjet med honom var stort.

Anders Danielsson utsågs 2012 av regeringen till generaldirektör för Migrationsverket. Om man tar på sig jobbet att representera ett statligt verk som skadar Sverige så mycket så är man antingen en kallhamrad karriärist utan samvete eller så ställer man medvetet upp på den sjuka politik som staten bedriver.

anders-danielsson

Anders Danielsson vill göra Sverige ännu mer totalitärt. Han är ett hot mot Sverige.

Anders Danielsson har aldrig fått stå till svars för sina åsikter och den smutsiga uppgift han har på Migrationsverket. Inte nog med att han är generaldirektör, en titel som i Sverige är att likna med regeringens handgångne politruk och inget annat, han lägger ned kraft på att alla kolonisatörer som kommer till Sverige ska ”integreras” från dag ett. Det innebär att när invandrarna placeras i svenska förskolor, skolor, arbetsplatser och i andra sammanhang i samhället så kommer inte svenskarna undan. De tvingas att beblanda sig med folk de kanske inte ens vill se i Sverige.

Offren för Anders Danielssons integrationstankar är huvudsakligen svenskar som vill slippa hans mångkultur och leva i ett svenskt Sverige. De har inte bett om att Sverige ska ta emot 2 000 migranter varje dag.

Anders Danielsson är inte en demokratiskt sinnad person. Han är inte bara en politruk, han är också den totalitära statens handgångne man. När Sverige nu översvämmas av migranter från hela världen och gränserna står helt öppna har Danielsson, som alltså varit chef för Säkerhetspolisen, inga som helst invändningar mot det. Man kan anta att han själv bor i någon villaort bland huvudsakligen andra svenskar och att han trivs med det. Man kan anta att han inte bor i något av de områden som uppstått som en följd av Danielssons beslut som generaldirektör eller av de åsikter han företräder. Han bor knappast i varken Rosengård eller Rinkeby.

Han är liksom många andra makthavare en hycklare som borde ställas till svars för den skada han tillfogar vårt land.

Under Anders Danielssons tid som generaldirektör för Migrationsverket har massinvandringen fullkomligt exploderat och ska snarare ses som en invasion. Det händer ibland att en del kommunpolitiker säger att de inte mäktar med alla asylsökande som kommer och därför vill avstå från att ta emot ännu fler än de redan har gjort.

migrationsverket_asylkaos

När Anders Danielsson får höra sådant blir han upprörd. Han accepterar inte att det finns kommuner som säger nej till att ta emot illegala invandrare, lycksökare och andra som i det officiella Sverige felaktigt kallas ”flyktingar”.

Redan i våras hotade Anders Danielsson med att Migrationsverket kommer att köra över kommuner som säger nej och öppna asylboenden där i alla fall.

Just nu finns det många asylboenden som öppnats av Migrationsverket utan att kommunpolitiker ens informerats om att boenden ska öppna. I Täby öppnade Migrationsverket ett boende för 550 asylsökande utan att kommunpolitikerna fick medverka i beslutet.

Sådan är Anders Danielsson. Personalen på Migrationsverket står bakom sin chef. De har sökt och fått anställning där för att de är beredda att fullgöra den politik som staten bedriver vilken går ut på att förvandla Sverige till en mångetnisk och mångkriminell bananrepublik där svenskarna inom 15 år blir i minoritet i sitt eget land.

Många av de välavlönade cheferna på Migrationsverket bor i trevliga svenska villaområden. Hur de kan vara funtade som ägnar minst åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan och minst 200 dagar om året åt att slå sönder det svenska Sverige med en massinvandringspolitik som saknar motstycke i världen är en gåta.

Några svåridentifierade personer som hyllar Danielsson säger att han har ”en moralisk kompass som han inte ruckar på”. Men moral är just vad han inte har.

Det hade inte heller Migrationsverkets tidigare generaldirektör Dan Eliasson, som saknade alla slags kvaliteter för att inneha sin tjänst och byggde sin karriär enbart på lojalitet till den totalitära staten.

Anders Danielsson framställs av statens lojala hantlangare som en bra chef. Det är omöjligt att en person som han kan vara en bra chef. Han skapade oreda på Säkerhetspolisen och nu skapar han oreda inte bara på Migrationsverket utan i hela Sverige.

Anders Danielsson är en av personerna bakom asylkaoset i Sverige och en av dem som vill förstärka det politiska förtrycket så att Sverige förstörs i ännu snabbare takt än tidigare. Enligt medarbetare så har han en viss auktoritär ton som är konfliktskapande inte bara på sin arbetsplats utan också ute i samhället.

Flera faktorer bevisar att Danielsson inte är tillsatt på grund av några andra meriter än sina åsikter. Han anses av regeringen vara 100 procent lojal till åsikten att den storskaliga migrationen ska fortsätta och att gränserna ska vara vidöppna. Han är också lojal till regeringens inställning om att tvinga kommunerna att ta emot asylsökande, men Danielsson går längre än så och har redan börjat köra över kommuner som av olika skäl inte vill ta emot stora skaror migranter vars bakgrund är oklar. Danielsson bryr sig inte om sådant. Alla kommuner ska påtvingas inte bara Rumäniens eller Bulgariens alla tiggare utan alla som söker asyl i Sverige ska få fritt uppehälle och placeras ut efter någon slags fördelningsprocess över hela landet.

Lördagen (!) den 3 oktober kallade Migrationsverkets Anders Danielsson och migrationsminister Morgan Johansson till presskonferens med anledningen av det ökande trycket av asylsökande till Sverige.

morgan-johansson

Migrationsminister i det totalitära Sverige.

Morgan Johansson sade att Sverige nu upplever den svåraste flyktingsituationen i modern tid och att det gör att alla system nu är under mycket hård press. Men det är en falsk presentation av verkligheten. Sverige befinner sig inte i krig, vi har ingen svår flyktingsituation i vår del av världen, det är ett problem som importerats från Mellanöstern av svenska politiker som vill ha öppna gränser. Staten och kommunerna tvingas nu av regeringen att ta hand om stora skaror migranter som inte borde få tillträde till vår kontinent och absolut inte till Sverige.

Johansson sade att vi närmar oss en situation där vi måste ta till extraordinära insatser. Vad han inte sade var att det innebär att Sverige måste bli ännu mer totalitärt så att regeringen kan pracka på varje liten by i Sverige hundratals asylsökande.

Regeringens politruk Anders Danielsson förklarade att Sverige tagit emot 250 000 asylsökande sedan krisen i Syrien tog fart 2011/2012 och att ”vi har klarat det inom ramen får våra asylsystem”. ”Men nu är vi i ett annat läge.”

Danielsson redogjorde för att det de senaste veckorna kommit 1 200 till 1 500 asylsökande om dagen ”varav 150-300 är ensamkommande barn”. Danielsson framför fräckt den av staten ständigt upprepade propagandalögnen att det är ”ensamkommande barn”, när det i själva verket rör sig om ungdomar och unga vuxna. Syftet med att kalla dem barn är att få fler hjälpinriktade människor att fatta sympati för att vi tar emot så många asylsökande. Att kalla dem ”barn” är en medveten propagandalögn.

Till Europa kommer nu miljoner människor och många av dem söker sig till Sverige. Danielsson framhöll på presskonferensen att varken han eller tillgänglig expertis ser något slut på konflikten i Syrien. So what? Den konflikten är inte Sveriges problem.

”Det är många människor som flyr nu i Syrien, det är många människor som flyr från olika flyktingläger eller från andra länder i regionen. Vi talar om miljontals människor som tar sig in i Europa och till Sverige.”

”Det betyder för Migrationsverkets del att vi ska ta emot de som söker asyl och att de ska registreras och få sin ansökan prövad. Vi ska också ordna boende, vi ska ordna mer än tusen boendeplatser per dag och det betyder att vi inom ramen för det systemet som alla är bekanta med nu börjar närma sig vägs ände.”

Danielsson menar att ”vi ska ta emot”. Helt tvångsmässigt utan att ifrågasätta någonting, allra minst regeringens politik eller den egna rollen som chef för ett verk som inte borde finnas.

Danielsson berättade att vi nu måste ta evakueringsplatser, sådana platser som används vid katastrofer, vilket kan vara gymnastiksalar och andra liknande utrymmen. 10 000 sådana platser kan tas i anspråk runt om i Sverige.

”Det är en nationell mobilisering vi talar om nu” betonade Danielsson som berömde alla frivilligorganisationer och statliga verk som bistår staten med olika slags hjälp.

Något som kommer att prioriteras är byggande av modulhus som asylsökande ska kunna bo i. Hela 75 000 sådana platser kommer att planeras för asylsökande. Dessutom kommer befintliga asylanläggningar att utökas med fler platser.

Anders Danielsson berättade att han vädjat om hjälp från andra statliga myndigheter som kriminalvården och försvarsmakten med inventering av platser som asylsökande kan placeras på. Nästan omedelbart ställde de upp med att ordna fram platser i nedlagda fängelser och på övergivna skjutfält för att nämna ett par exempel. När presskonferens hölls berättade Danielsson att det sitter 10 000 som fått uppehållstillstånd och väntar på placering i kommunerna.

Han berättade vidare om den förestående lagändringen där kommunerna kommer att bli skyldiga att husera människor som fått uppehållstillstånd i Sverige. ”Det är bara en tidsfråga innan lagen träder i kraft” framhöll Danielsson.

Morgan Johansson berättade på konferensen att regeringen nu mobiliserar alla statens myndigheter och alla statens bolag för att ta fram lokaler till alla asylsökare.

Johansson uppmanade de kommuner som inte tagit emot asylsökande att ”göra det nu”. Han hotade med att lagen som tvingar kommuner att ta emot de asylsökande kommer att införas snart eftersom det finns majoritet i riksdagen för en sådan lag.

”Det kommer att bli en svår höst framöver i den här frågan, det kommer att bli svårare skulle jag vilja säga innan det blir bättre. Samtidigt är jag övertygad om att vi kan klara det här som land”.

Vad tror han ska bli bättre? Tror han på fullt allvar att Sverige blir ett bättre land när svenskarna blir i minoritet i sitt eget land?

Både Morgan Johansson och Anders Danielsson talar som om det vore fullt naturligt att det väller in folk i vårt land och att vi har någon slags skyldighet att ta hand om alla dem, ge dem uppehälle, tillstånd att stanna och försörja dem resten av sina liv.

En politiker och en politruk av absolut värsta sort håller en presskonferens som går ut på att försvara en fullständigt sinnessjuk politik som slår sönder vårt land.

Johansson menade att Sverige har stora fördelar i att vi är ett välorganiserat land och att vi har starka offentliga strukturer. Att det på grund av den ordningen är lätt för en totalitär regim att genomdriva sin politik ser vi nu.

Intressant var att inte en enda av de närvarande journalisterna på presskonferensen hade några kritiska frågor att ställa till Johansson eller Danielsson. Det säger allt om den svenska journalistkåren.

Bevingade ord på Presskonferensen var Johanssons ”ingen skulle kunna förutsett hur det här skulle utvecklas” och ”hela Europa har tagits på sängen i den här frågan”.

Hela den alternativa medievärlden har förutsett detta, men politikerna i Sverige är så häpnadsväckande okunniga om våra omvärldsproblem att de borde avgå och ägna sig åt trädgårdsarbete istället – om de klarar ens det.

Anders Danielsson är en farlig person. Han har varit generaldirektör för Säkerhetspolisen. Nu är han chef för Migrationsverket och nu vill han göra Sverige ännu mer totalitärt genom att hjälpa till att införa en tvångspolitik som blir svår att motverka.

Frågan är nu hur länge det svenska folket ska finna sig i att vara förtrycka och se sitt land slitas sönder av makthavare som Anders Danielsson.

Relaterat: Tagna på sängen

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket_2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s