Det snurrar i huvudet på Lena Mellin

Ibland undrar man hur journalister orkar sitta och ljuga för sig själva, manipulera med sanningar och dessutom publicera sina alster utan att skämmas.

Tino Sanandaji skrev häromdagen på sin facebook att ”Agendasättande journalister arbetar i full fart med att massproducera fusk och fabler”. Han har helt rätt. Det finns förmodligen inte en enda journalist som försvarar invandringen utan att ljuga och vilseleda. En text som försvarar massinvandring är som regel en text full av lögner, felaktiga uppgifter och påståenden som mest liknar svammel.

Lena Mellin har svamlat i många år på sin tidning och om hon någonsin har sagt något vettigt eller intressant som måste det bero på en slump snarare än på förmåga att göra en bra analys.

Idag skriver Lena Mellin en text som syftar till att försvara regeringens fullkomlig livsfarliga invandringspolitik, som inte ens är politik utan bara en öppen dörr som man låter alla passera in genom.

lena-mellin-aftonbladet

För att förstå Lena Mellin måste man fatta att hon aldrig har en helhetsbild av det ämne hon brukar skriva om. Perspektivet hon utgår från när hon skriver är att hon vill ge stöd till socialdemokratisk politik oavsett hur den ser ut. Om sossarna vill minska invandringen är hon nöjd med det, om de vill öka den är hon lika nöjd och skulle sossarna stoppa invandringen så skulle hon sympatisera även med det. Stora delar av den socialdemokratiska väljarkåren är troende socialdemokrater som tror på och hyllar sin partiledning vilka beslut som än tas. Sektmentaliteten där är skrämmande, intellektet obefintligt.

Journalister som hyllar socialdemokratisk politik måste i stort sett alltid försöka konstruera en tes för att legitimera deras politik. Men eftersom massinvandringspolitiken inte har stöd av folket och leder Sverige mot avgrunden så är det inte så lätt att konstruera en hållbar tes. Det finns nämligen varken hållbara argument eller några sakliga påståenden som kan rättfärdiga en politik som leder till en nations kollaps. Ändå försöker Mellin konstruera en tes.

Lena Mellin skriver:

”Sverige har fått det bästa betyg ett land kan få. Massor med människor vill flytta hit, skapa sig ett liv och uppfostra sina barn här.”

Man kan lika gärna säga ”Vellinge har fått det bästa betyg en kommun kan få. Massor av människor vill flytta hit, skapa sig ett liv och uppfostra sina barn här.”

För det handlar om att folk vill bo i bättre områden, gärna med en stabil och bra befolkning och gärna i etniskt homogena svenska områden.

Lena Mellin om någon borde känna till det eftersom nästan alla journalister, möjligen med något sällsynt undantag, bor i svenska områden och chefredaktören på Aftonbladet Jan Helin bor svenskast av alla, i ett helvitt villaområde i Bromma. De svenskar som har bott i Rosengård och Rinkeby är glada över att ha kunnat ”rösta med fötterna” och flytta därifrån.

Så vart människor vill flytta råder det inga tvivel om. De vill flytta till välmående etniskt svenska eller vita territorier.

När Lena Mellin nu säger att Sverige har fått det bästa betyget ett land kan få för att människor söker sig hit så har hon glömt några saker.

Det första är att innan man upplåter sitt territorium åt andra folk från andra kulturer så frågar man först värdfolket om de vill ta emot gäster, inneboende eller nya familjemedlemmar. Det har inte regeringen gjort, de låter dörren till Sverige stå vidöppen och vi som bor här tvingas att ta hand om alla som väller in över gränserna.

Ett land kan jämföras med en familj. Det finns skäl att anta att varken Lena Mellin eller Jan Helin låter dörren till det egna hemmet stå vidöppen så att vem som helt kan slå sig ned i deras hem, äta på deras mat, skit på deras toaletter, bilda familj och föda upp massa barn där. I stället har de liksom många andra svenskar larm, lås, grindar och murar för att skydda hemmen från ovälkomna gäster.

På samma sätt borde man skydda Sverige.

Att folk söker sig till Sverige från u-länder beror inte på att Sverige är – eller har varit, för det går utför nu – ett bra land utanför att politiker låter dörren stå öppen och skickar signaler om att här är allt gratis och att alla är välkomna.

När de väl kommer så är det ingen av dem som söker sig till de betonggetton i Rosengård och Rinkeby som Socialdemokraterna en gång skapade. Det måste väl ändå vara ett underbetyg att ingen vill bo där, inte ens folk från tredje världen vill bo där eftersom det liknar deras hemländer alldeles för mycket.

Att folk vill flytta till Sverige är en sak. Det finns säkert folk som vill flytta in i värmen hos Lena Mellin också. Betyder det att Lena Mellin tänker ställa upp sin dörr nu? Om inte så undrar man varför hon vill att dörren till Sverige ska stå öppen, särskilt om svenska folket inte har önskat att dörren ska stå öppen.

Lena Mellin skriver:

”Det finns problem med den strida strömmen av flyktingar, inte tu tal om saken. Under de senaste sju dagarna har 9 258 sökt asyl i Sverige varav 2 164 är ensamkommande flyktingbarn. Bara i onsdags anlände nära 1 700 personer. Det finns inga länder av Sveriges storlek som förmår att hantera en sådan anstormning smärtfritt.”

Mellin säger att ”det finns problem”, men anger inte vilka dessa problem är. Även om hon skulle upptäcka några problem, så finns det andra som upptäcker betydligt fler och allvarligare problem än vad Mellin förmår att upptäcka. Men hur många problem Mellin själv och andra skulle upptäcka så är alla dessa problem för henne underordnade den politik som kommer att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land.

Mellin och regeringen vill ha massinvandring till varje pris.

Lena Mellin skriver sedan att hon vill ”för ett ögonblick vända blicken bort från problemen”. Hon vill alltså drömma sig bort från verkligheten en stund. Hon skriver:

”Vi i Sverige har all anledning att vara stolta. Vi är inte bara ett av världens friskaste, rikaste och jämlikaste länder. Vi bor dessutom i ett land som många vill flytta till. Härligt.

Tiotusentals människor kommer till vårt land vartenda år för att de vill bo här, skapa sig ett liv och se sina barn växa upp här. Hur många andra länder har den attraktionskraften? Inte många.”

Då är vi tillbaka till de första raderna i hennes text. Hon skriver ”Vi i Sverige…”, inte ”vi svenskar”. Hennes tankar om oss som bor i Sverige är att vi inte länge är etniska svenskar utan bara ett kollektivt ”vi i Sverige”. Vi:et är en anonymisering av svenskarna som blivit allt vanligare även om många som skriver ”svenskar” avser alla som bor i Sverige vilket för dem inbegriper världens alla folkslag, kulturer, etniska grupper och språk. Så förändrar man och vidgar begreppet svensk, som egentligen avser den som tillhör det svenska folket.

Den socialdemokratiska partiledning som styrde partiet när Lena Mellin var ung såg istället den etniska homogeniteten i Sverige som en stor fördel. När statsminister Tage Erlander år 1965 jämförde USA med Sverige sade han:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Därför kan vi angripa arbetslöshetsproblemen på ett helt annat sätt, i medvetande om att det vi gör är en sak som i varje fall inte influeras av skiljaktigheter i hudfärg eller religion utan att våra insatser får sin motivering uteslutande med tanke på arbetslöshetsfrågan själv. Därför bör vi måhända vara litet mera ödmjuka när vi nalkas det här problemet än vad vi många gånger kanske är.”

Vad Lena Mellin än säger så var det homogeniteten och sammanhållningen inom folket som lade grunden till det folkhem som sedan utvecklades till en välfärdsstat av sällsynt lyckat slag. När omvärlden imponerades av Sverige så var det inte bara för de sociala rättvisornas skull utan det faktum att vi var en homogen social välfärdsstat. En välfärdsstat är inte möjlig att upprätthålla på samma sätt i ett etniskt heterogent samhälle där grupper drar åt olika håll istället för att hålla ihop.

Lena Mellin försöker sedan med lite sifferexcercis komma fram till någonting, men vad är oklart. Hon berättar att:

”…sedan 2010 har 561 138 personer invandrat till Sverige. De som inte längre ville bo här är inte ens hälften så många. Utvandrarna räknas under samma period till 253 731 personer. I båda fallen är svenska medborgare den största gruppen. Fantastiskt.”

Exakt vad som är fantastiskt framgår inte. Inte heller framgår det vilka invandrargrupper som finns inbakade i gruppen ”svenska medborgare”. Så vad som är fantastiskt är fullkomligt obegripligt.

Sedan fortsätter Mellin:

”Men det har inte alltid varit så. För inte alltför länge sedan var Sverige ett fattigt, illa utbildat land som många ville lämna av exakt samma skäl som många söker sig hit för i dag. För att skaffa sig ett bättre liv.

Enligt Statistiska centralbyrån var utvandringen större än invandringen från 1875 (äldre siffror finns inte) till och med 1930. Sedan dess har invandringen varit större än utvandringen, ett faktum som få Sverigedemokrater vill ta till sig. De tror att det inträffade nyligen.

Men förutom att vara smickrad, stolt och nöjd över att så många vill dela vår vardag finns även ett par andra fördelar med att många vill bo här. En har med känsla att göra. Alltför utbredd homogenitet är tråkigt. Det är skojigare när alla inte är lika. Olikheter berikar, inspirerar – och gör oss lite bättre.”

Nu snurrar det ordentligt i huvudet på Mellin.

I stort sett all invandring fram till mitten av 1960-talet bestod av människor som kom från likartade kulturer och grannländer, de hade någon form av yrkeskompetens och de kom inte i stora grupper utan enskilt och var ingen belastning på grund av det låga antalet.

Det finns ändå ingenting som säger att man alltid ska vara glad över invandring. Det finns inget som säger att invandring automatiskt är bra varken i liten eller stor skala, varken för utvandrarlandet eller mottagarlandet.

Lena Mellin skriver att hon är ”smickrad, stolt och nöjd över att så många vill dela vår vardag” och menar förmodligen inte de svenskar som finns här i landet. De saknar nästan helt värde i agendajournalisternas ögon, trots att dessa agendajournalister, inte minst de på Aftonbladets redaktion, främst eller enbart frotterar sig med andra vita människor både privat och på arbetsplatsen. Ändå påstår Melin att ”alltför utbredd homogenitet är tråkigt”. Hon måste ha det mycket tråkigt hela dagarna. Man kan anta att spänningen i Rosengård och Rinkeby är så lockande att hon är där ofta och ser fram emot ett boende i en seniorlägenhet i något liknande område när hon pensionerar sig. Eller hur går tankarna Lena?

Eftersom hon jobbar på en nyhetstidning så inbillar man sig att hon skulle kunna dra några slutsatser av de spänningsmoment som uppstår i landet som en följd av den minskade homogeniteten. Några exempel:

Mordet på Elin Kranz

Gruppvåldtäkten på Jenny Lemon

Den grova misshandeln av Carl Erik Cedvander

Gruppvåldtäkten i Marriannelund

Morden på Emil och Carola Herrlin

Mordet på Tommy Gustavsson

Mordet på Mathias Borsing

Morden på Sara Vestin och Sylvia Hoek

Mordet på Cajsa Jonsson

yona-olson-twitter

Stina Zetterberg mördades av svenska medier och svenska politiker. Det var de som släppte in mördaren.

Mellin skulle säker kontra med Hagamannen och andra svenskar som begått grova brott, men det hjälper inte. Överrepresentation inom grov brottslighet är så stor bland vissa invandrargrupper att lås- och larmföretagen i landet blomstrar mest av alla branscher. Otryggheten som många upplever har aldrig varit så stor som den är nu.

”Det är skojigare när alla inte är lika. Olikheter berikar, inspirerar – och gör oss lite bättre”, skriver Lena.

Vad hon menar är fullkomligt obegripligt, inte minst om man liksom de flesta normalbegåvande människor inser att alla människor är olika, att alla svenskar också är olika. Att hon inte fattat det kan bara bero att hon relaterar till sin egen lilla värld på Aftonbladets redaktion där alla bevisligen tänker nästan exakt likadant.

Men Lena, utanför din redaktion så flödar olikheterna utan att du ser eller hör dem. Du uppfattar inte olikheter för att din nyansförståelse är begränsad. Det enda du tycks kunna relatera till är att det finns människor med olika hudfärger och att just sådana olikheter behövs. Du menar väl ändå inte att du anser att svenskars olikheter inte inspirerar och berikar medan just invandares olikheter berikar?

I så fall har du trasslat in dig ordentligt i resonemang som tyder på att tesen om ”alla människors lika värde” saknar verklighetsförankring om man kan värdera dem olika. Vad säger Stefan Löfven om att få sitt mantra motsagt av dig?

Den andra delen av din text ger vid handen att du läst lite statistik för att kunna utveckla din tes om att invandring är bra och berikande.

Du skriver:

”Men dessutom behöver Sverige ett befolkningstillskott. Annars skulle befolkningen krympa.

Förklaringen är enkel. Vi har en starkt åldrande befolkning där antalet 70-åringar är ungefär lika många som 40-åringarna. Män lever numera i genomsnitt tills de är 80,1 år och kvinnor tills de är 83,4 år, Men det är tal som snart kommer att bli högre.

En åldrande befolkning i kombination med att svenska kvinnor i genomsnitt bara föder 1,9 barn, betyder att allt färre skulle tvingas försörja allt fler om människor var ointresserade av att flytta till Sverige.”

Det känns som om ni socialdemokrater har gått på kurs i någon liberal tanksmedja för ni upprepar samma dumheter gång på gång utan att förstår hur dumma ni låter. Ni lurar kanske en och annan, men många begriper att talet om ”en åldrande befolkning” är så stolligt att man inte orkar göra annat än skratta åt er.

Om det nu är så att vi ”behöver ett befolkningstillskott” så är det bara att be Stefan Löfven komma med några politiska förslag och incitament för att öka den svenska nativiteten så att vi bildar fler familjer och föder fler barn. Sanningen är ju att ni socialdemokrater och andra fullkomligt har övergivit den svenska befolkningen på alla områden och suttit med armarna i kors när den svenska folkmängden har minskat. Ni har inte gjort någonting, inte heller ni journalister har försökt påverka politikerna så att de skapar förutsättningar för en ökad svensk nativitet.

De låga svenska födelsetalen har inte bekymrat er för ni har aldrig brytt er om att sköta om landet. Det enda ni journalister och politiker har brytt er om är era löner, era bonusar, era villor, era lyxmiddagar, er genusfrågor, era mångkulturprojekt och er massinvandringspolitik – sådant som inte gör Sverige till ett bättre land för någon.

Varför har du som är så gammal inte tidigare påtalat att svenska kvinnor föder så få barn att befolkningsnivån inte kan upprätthållas? Varför påpekar du det just nu? Svaret är att du medverkar i att fabricera massa argument för att legitimera en sjuk invandringspolitik som söndrar Sverige.

Sedan lägger du till samma argument som de liberala tankesmedjorna lär ut till sina politiker som är lika falska som hela den övriga argumentation som syftar till att försvara massinvandring.

Du säger ”Dessutom skulle det bli mycket svårt att få till bemanningen inom vården och omsorgen med fler jättegamla som måste tas om hand under fler år än i dag.”

Sverige har uppenbarligen inga problem med att ta hand om 200 000 asylsökande om året och ge dem bästa tänkbara service, bättre service än vad åldringarna får. Vad är problemet med att ge våra svenska äldre samma service? Är det viljan som brister? Vi är alltså tillbaka till det faktum att politikerna i Sverige inte har kunnat planera utvecklingen i landet och misslyckats med det mesta. Att ”det blir mycket svårt att få till bemanningen inom vården och omsorgen” bevisar att politikerna inte klarar sina uppgifter. De har inte kunnat anpassa utbildningsväsendet till arbetsmarknadens behov och står där nu med förslag till lösningar som bryter ned Sverige ännu mer än vad om redan skett.

Du avslutar med att hylla Kanadas nya premiärminister Justin Trudeau för att han beslutat att ta emot 25 000 flyktingar från Syrien och skriver att han ”hyllas internationellt för beslutet”. Det bevisar väl att du sitter i en redaktion med likasinnade som bara läser vad andra tidningsredaktörer tycker om beslutet. Ni tror att han ”hyllas internationellt” bara för att alla internationella medier som lanserar massinvandring som en bra idé hyllar honom. I själva verket har han i just den frågan inte särskilt stort stöd, men dina kompisar i kanadensiska medier har lanserat honom ungefär som när svenska medier lanserade Fredrik Reinfeldt. Undersökningar visar att 31 procent av de syriska flyktingarna stöder ISIS, men det fick inte det kanadensiska folket veta. De är lika manipulerade av media som svenska och andra europeiska väljare är.

Du är en hänsynslös person Lena. Du har ingen skam i kroppen när du medverkar till att bryta ned ett land med en tusenårig historia och ett folk med en ännu längre historia. Dessutom utan att fråga folket.

Hur mångkultur fungerar framgår av att våra tre mest mångkulturella områden år 2005 fick 3,5 miljarder för att kunna överleva. Tio år senare samma mångkulturella områden ännu inte börjat fungera utan behöver nu 7 miljarder för att kunna hanka sig fram någorlunda.

Mångkultur är ett enda stort fiasko som enbart kostar pengar och bryter ned vårt land.

Lena Mellin är också ett enda stort fiasko och vi kan bara beklaga att Sverige har en så usel tidning som Aftonbladet eftersom tidningen egentligen inte fyller någon enda funktion. Den duger inte ens att slå in fisk med.

Relaterat:

Lena Mellin är blind, lomhörd och dåligt påläst

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

5 kommentarer på “Det snurrar i huvudet på Lena Mellin”

 1. Enligt Tino Sanandaji har vi haft födelseöverskott i över femtio år, med undantag för åren 1997-2003. Enligt samme person låg Sverige på Topp 10 så långt tillbaka som 1938 när det gäller de rikaste länderna. En anledning var att politikerna skapade ett av de mest fria företagsklimaten i världen redan 1870, varför Sverige hade mycket hög tillväxt ända till 1930.

  Sedan måste man fråga sig: varför har inte svenska politiker uppmuntrat svenskar att föda fler barn, bland annat genom att ge ersättning till dem som exempelvis skaffar fler än två barn. Till och med Putin har sagt att ”vi ryssar måste föda flera barn”. Det sade Singapores tidigare, legendariske premiärminister också när det gällde hans eget folk. I stället gör man allt man kan för att försvåra för svenska familjer att skaffar barn (unga människor får inte lägenheter, beroende på att ”flyktingarna” ska ha dem etc).

  Ja, den som studerar ämnet ”Svensk invandrings & flyktingpolitik” närmare inser snart att det till typ 90 procent handlar om rena lögner.

  Skulle det inträffa ”tråkiga saker” i framtiden, typ inbördeskrig, så kommer världens kanske minst nationalistiska folk knappast stanna kvar och slåss för sitt land, utan de som kan kommer att lämna landet medan det fortfarande finns chans. Ja, jag tror att många svenskar, plus ambitiösa människor med invandrarbakgrund, kommer att lämna landet ändå. Kvar blir i princip kulturmarxisterna, white trash-svenskarna, en del nyliberaler (de som vill ha fri invandring för att kunna skapa låglöneproletariat, vilket kommer att sprida sig till medelklassen) samt en ständigt ökande procentandel religiösa och socialkonservativa människor med rötterna i Mellanöstern och Nordafrika. Det kan bli riktigt ”spännande” …

  Gilla

 2. Det räcker med att se på apan Lena Melin för att konstatera att alla hönsen är inte hemma i hönsgården. Man skall ju inte dömma hunden på håren sägs det men i fallet Melin är det mer än klockrent. Det finns inte minsta tvivel.

  Gilla

 3. Lena Mellin är verkligen inte S-vänlig, majoriteten av hennes artiklar är nog det mest aggressiva jag har sett mot S även om man inkluderar SvD. Det är väl i stort sett bara invandringsfrågan hon är på samma linje (innan de kontrollerade gränserna vill säga).Ledarskribenter och krönikörer i samma tidning är oftast åt S håll men hon är det sannerligen inte. Faktum är att själva tidningen relativt ofta ger en borglig profil eftersom Lena dominerar all politisk rapportering i Aftonbladet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s