Invånarna i Degerfors fick invandringskritisk skrift i sina brevlådor #asylkaos

Invånarna i Degerfors fick invandringskritisk skrift i brevlådorna. Stark insats från medborgarinitiativ som lovar återkomma med fler utdelningar.

”Medborgarinitiativ för Degerfors bästa” genomförde idag en omfattande utdelning av invandringkritiskt material till invånarna i stora delar av kommunen. I en tolvsidig professionellt tryckt informationsskrift beskriver man hur Sverige utsätts för en massinvandring av aldrig skådat slag som om den fortsätter leder till att vi trängs undan i vårt eget land.

degerfors-i-forandring
Invånarna i Degerfors fick en invandringskritisk skrift idag. De visade stor tacksamhet
över innehållet och lät meddela att sådant behöver medborgarna mer av.

I skriften beskriver man hur invandringen till Sverige ökade dramatisk under åren 2006 till 2014 när den borgerliga alliansen regerade och Fredrik Reinfeldt var statsminister. Enbart under de åren tog Sverige emot 700 000 invandrare, varav en mycket stor del var illegala invandrare som ändå fick stanna i landet.

Skriften beskriver hur invandrardominerade områden växer fram och att inte ens de politiker som skapar dessa områden vill bo där.

I skriften finns det länkar till olika artiklar i fria medier och upplysning om var man kan köpa vissa invandringskritiska böcker. Flera länkar går till Fria Tider som är den mest populära alternativa nättidningen som ofta skriver många avslöjande artiklar om vad som händer i vårt samhälle – som gammelmedia aldrig skriver om.

Texten avslutas med några råd till den som inte vill se att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land. Rekommendationen går ut på att läsa alternativa medier som Fria Tider, Nya Tider och en rad bloggar som berättar om sådant som gammelmedia döljer eller ljuger om. Dessutom rekommenderas Granskning Sverige som gjort massor av avslöjande reportage, intervjuer och viktiga granskningar av hur politiker och media arbetar. Det finns också tips om en viktigt artikel på Avpixlat som avslöjar att ”ensamkommande flyktingbarn” inte är barn utan unga män.

I skriften läser vi:

Politikerna kommer att fortsätta sin massinvandringspolitik ända tills den siste svensken har försvunnit från Sveriges yta. Vi måste sätta stopp för deras vanvettiga politik. För att kunna göra det behöver vi byta ut de styrande innan de byter ut folket.

Skriften kan hämtas som pdf här. (Sprid den vidare till alla dina vänner!)

skrift-degerfors-15-november2015

Migrationskrisen
– Ett Degerfors i förändring

En strid ström av asylsökande kommer till Europa och Sverige och tas okritiskt emot när EU och många regeringar låter gränserna stå vidöppna.

I media kallas de som kommer systematiskt för ”flyktingar”, trots att endast en liten minoritet av alla som lämnat sina hemländer är flyktingar. De allra flesta är människor lockas till Europa för att få högre levnadsstandard, och många kommer just till Sverige för att här får de mer generösa bidrag än på andra håll.

Invandringen till Sverige har ökat dramatiskt det senaste decenniet. Mellan 2006 och 2014, när den borgerliga alliansen regerade och Fredrik Reinfeldt var statsminister, tog Sverige emot ca 700 000 invandrare. Fredrik Reinfeldt ville liksom många andra ledande politiker i Sverige omvandla det tidigare etniskt homogena Sverige till ett mångetniskt land där svenskarna bara utgör en av många folkgrupper.

Inte ens politikerna själva vill bo i invandrardominerade områden

I praktiken innebär det att svenskarna inom bara något årtionde kommer att vara i minoritet i sitt eget land. Idag finns många områden i Sverige som bebos huvudsakligen av invandrare. Rinkeby, Rosengård, Bergsjön. Det finns 200 områden i Sverige som präglas av så hög kriminalitet, otrygghet och andra problem att svenskar inte vill bo där. De flyr från sådana områden. Medan politiker fyller upp Sverige med hundratusentals invandrare, vill knappt några svenskar bo i de områden som politikerna skapar. Inte ens politikerna själva bor där.

Degerfors tycks vilja vara med om att omvandla orten till en mångetnisk ort, där svenskarna i praktiken ersätts med invandare från fjärran

Invandrare – asylsökande eller i många fall bara lycksökare och illegalt invandrade – ges nu möjlighet att få bo permanent i Sverige och Degerfors. Vi tar emot dem utan att ens reflektera över de långsiktiga konsekvenserna. Politiker svamlar ofta om att ”de behövs eftersom vi har en åldrande befolkning”. De säger detta trots att de vet att de som kommer hit ofta förblir en börda livet ut och tar hit sina föräldrar som anhöriginvandrare, vilka ganska snart går i pension. Men en politikers uppgift borde vara att sköta om sitt land eller sin kommun och inte överge den. I slutet på 1960-talet sade politiker i Södertälje i Södermanland att kommunen skulle ta emot ”ett litet antal flyktingar”. Södertälje gick från att vara en mer eller mindre trygg helsvensk kommun till att idag ha mängder av sociala problem och hög kriminalitet. Den demografiska förändringen har resulterat i att över hälften av kommunens invånare har rötter i Syrien och andra avlägsna länder. Det socialdemokratiska kommunalrådet i Södertälje är stolt över utvecklingen. Stolt över att invandrarna blir fler och svenskarna färre.

morklaggning

svenska-skolelever

Degerfors kommer snart att vara ett nytt Södertälje. 1980 hade Degerfors 9 600 invånare. År 2010 hade Degerfors också ca 9 600 invånare, men 1 000 av dem var då utrikes födda och ett okänt antal var födda i Sverige med av utlandsfödda föräldrar. Ingen skulle bry sig om ifall antalet utlandsfödda var få till antalet och hade ungefär samma kulturella bakgrund som vi svenskar. Men så är det inte. De kommer många och de kommer i stora skaror från andra världsdelar.

Kommunpolitiker låter fjärrinvandrare ersätta svenska barnfamiljer

Degerfors har upplåtit plats åt ”ensamkommande barn”, som i själva verket ofta är unga män. De kommer från olika delar av Afrika och Mellanöstern. Kommunerna vågar inte säga nej till statliga Migrationsverket när de ställer krav på att kommunerna ska ta emot alla dessa migranter, som ofta är lycksökare, inget annat. De får gratis boende, gratis tandvård, gratis läkarvård, fria kläder och bidrag som skattebetalarna står för. Istället för att hjälpa kommunens egna ungdomar med bostad och jobb och uppmuntra den egna befolkningen att bilda familj och skaffa barn så prioriteras hjälpen till människor som inte ens borde befinna sig i Sverige.

Det är inte bara kostsamt, det är djupt orättvist mot den egna befolkningen och det bidrar till att vi svenskar trängs undan i vårt eget land.

Om svenska politiker vore det minsta ansvarstagande så skulle de välja att hjälpa flyktingar på plats eller i närområdet. Inte hämta dem till Sverige eller till Degerfors.

Att en kommun, såsom Degerfors, styrs av röda partier behöver inte vara sämre än om den styrs av borgerliga partier. Trots att den borgerliga regeringen 2006-2014 tog emot fler invandrare än någon tidigare regering, så fortsätter den nuvarande regeringen med en liknande politik med den enda skillnaden att de tar emot ännu fler än under Reinfeldts styre. Sverige tar nu emot ungefär 1 300 människor om dagen och de flesta kommer från Afrika och Mellanöstern. Varje vecka fylls Sverige upp med ett nytt Degerfors med skillnaden att ingen av dem som kommer borde få komma hit. Nästan alla är från Afrika och Mellanöstern och det finns många andra länder de skulle kunna ta sig till. Inget vet något om deras bakgrund eller identitet. Är de grovt kriminella? Är de potentiella terrorister? Är de bara bidragsparasiter? Ingen vet med säkerhet, men ändå kallas alla ”flyktingar”. Även om samtliga verkligen var flyktingar från Syrien innebär inte det att Degefors eller Sverige ska ta emot dem. Det finns platser i närområdet som de kan få hjälp i. Rika arabländer som Saudiarabien har inte tagit emot en enda av dem. De vill istället sponsra byggen av moskéer i Europa så att muslimer på sikt kan ta över vår kontinent. De avser bl.a. att bygga 200 moskéer i Tyskland för att skynda på islamiseringen när nu när över en miljon asylsökare från Mellanöstern ska komma dit per år.

framtidens-svenskar

Svenskarna har aldrig fått rösta om det befolkningsutbyte som pågår nu. Degerforsborna har inte fått rösta och säga ja eller nej till att kommunen tar emot väldigt många invandrare som dessutom ska leva på skattemedel och få minst samma, oftast mycket högre, standard som svenskar som slitit under ett helt liv för att skapa sig en dräglig tillvaro.

Att massimportera tiggare, analfabeter, kriminella, lycksökare och att livstidsförsörja fjärrinvandrare kostar inte bara enorma belopp varje år. Det skapar mängder av problem. I Norge har man räknat ut att en enda invandrare som inte får jobb kostar samhället tio miljoner kronor. I Sverige tvingas ungdomar att bo hemma hos sina föräldrar längre tid än ungdomar i andra länder eftersom alla nya bostäder går till invandare i första hand. Myndigheterna är handfallna när tiggarklaner från Rumänien och Bulgarien ockuperar svensk mark och skräpar ned där de drar fram.

Gränserna står vidöppna och ingen försöker stänga dörren

Det enda rimliga är att stänga gränsen och utvisa de alla som tagit sig in i Sverige. Antingen ska de tillbaka till sina hemländer eller till andra länder som de flyttat (inte flytt) ifrån.

Vi har ärvt landet av våra förfäder. Det vore mycket klokare att låta nya generationer svenskar få ta över landet istället för att ge bort det till människor utan anknytning till vår nation.

Frågan om huruvida Sverige ska bestå som svensk nation eller tas över av fjärrinvandrare har inget med ”höger” eller ”vänster” att göra. Det är en överlevnadsfråga om vi svenskar ska kunna ha ett eget land och finnas kvar som folk i framtiden.

Många miljoner människor är i rörelse och kommer att börja ta sig hit

Vad som är viktigt att påpeka är att den stora folkvandring vi ser från Mellanöstern och Afrika knappt har börjat. För varje år kommer svenskarna att få se sin levnadsstandard sänkt på grund av massinvandringen. Alla resurser går till nyanlända medan svenskarna i praktiken skuffas undan.

Politikerna kommer att fortsätta sin massinvandringspolitik ända tills den siste svensken har försvunnit från Sveriges yta. Vi måste sätta stopp för deras vanvettiga politik.

För att kunna göra det behöver vi byta ut politikerna innan de byter ut folket.

granskning-sverige

Läs om den katastrofala utvecklingen i Sverige och Europa.

Ingrid Carlqvist, medgrundare av Dispatch International, skriver på Gatestone Institute om hur massmigrationen för landet mot kris och kollaps. (Länk)

Svenskarna kan vara i minoritet redan om tio till 15 år. (Länk)

Karl-Olov Arnstberg om varför Sverige saknar en motståndsrörelse mot den aktuella ödeläggelsen. (Länk)

Se film där migranter klagar på standard och service. (Länk)

I Norge kostar varje invandrad somalier 10 miljoner kr. I Sverige är kostnaden sannolikt mycket högre. (Länk)

Det kommer fler ensamkommande per dag än det föds barn i Sverige. (Länk)

Danska professorer varnar för att Europa begår kollektivt självmord. (Länk)

Den danska Weekendavisen intervjuar Tio Sanandaji om katastrofens bakgrund och allvar, medias och politikers rökridåer och rena lögner, samt de slutliga konsekvenserna. (Länk)

Och slutligen: Bluffen om de ”ensamkommande”. Är verkligen det systematiska bedrägeriet uppskruvat till den här nivån? Ja, läs artikeln. (Länk)

julia-caesar

Vad kan Du göra nu?

För det första: Börja umgås och samtala mer med era grannar, arbetskamrater och andra bekantskaper. Bilda gemenskapar och underhåll och fördjupa dem ni redan har omkring er på orten. Diskutera sådana här saker med varandra. De styrande föredrar att vi ska vara ensamma, rädda och inte prata med varandra. Acceptera inte det. Stärk gemenskapen och stöd varandra.

För det andra: Börja läsa och titta på nya och alternativa medier som komplement till TV och vanliga tidningar.

Alla vet redan att den etablerade pressen som Aftonbladet, Expressen, SvD och DN, samt radio och TV, vinklar och förvränger information. De filtrerar bort viktiga nyheter. Ofta far de med medveten osanning. Saker målas upp i gott och ont, rätt och fel. Den styrande principen är att allt och alla måste stödja och bejaka mångkulturen och alla andra politiskt korrekta uppfattningar. DN kallar själva detta för ”agendasättande journalistik”. Denna agenda går ut på att utplåna och skriva om vår historia, och att byta ut det svenska folket, eftersom det finns starka intressen som tjänar på det ideologiskt och ekonomiskt.

Den alternativa media som är starkt kritisk till mångkultur och massinvandring är stor. I juni 2015 hade enbart nyhetssidan Fria Tider över 1,4 miljoner unika besök – vilket innebär att ungefär var femte svensk läste dess nyheter. Bara de fyra tidningsdrakarna har fler läsare. Folk förstår vad det är som händer. Journalistiskt håller alternativ media oftast bättre kvalitet än den etablerade pressen.

Du behöver inte överge den vanliga median, men du behöver komplettera ditt informationsintag om samhället och omvärlden. Prova. Jämför. Titta i nyhetssajterna och bloggarna på sista sidan. Nya Tider ges ut i tryck varje vecka. Testa ett provnummer eller prenumerera.

Och för det tredje: Ovanstående är en bra början, men sedan kommer det att behövas mer ändå. Det här kan inte lösas uppifrån av dem som har den politiska och ekonomiska makten, eftersom de för det mesta är en del av problemet. Vanliga medborgare oavsett klass och familjesituation kommer att behöva lägga ned både tid och pengar på politisk, alternativa media och opinionsbildande projekt. Vill vi ha en framtid måste vi arbeta för den.

Medborgarinitiativ för Degerfors bästa.

fredagsbio

Länkar

Friatider.se

www.nyatider.nu

exponerat.net

samtiden.nu

d-intl.com

affes.wordpress.com

janmilld.wordpress.com

avpixlat.info

redicecreations.com

sv.gatestoneinstitute.org

www.asylkaos.se


Medborgarinitiativet i Degerfors är ett föredömligt projekt som visar hur lätt det är att faktiskt göra något. Sådana här initiativ kan invånarna ta överallt i landet. Det är bara att sätta ihop en text, trycka upp den och sedan dela ut till hushållen. Degerfors är enligt upphovsmännen den första av flera kommuner som kommer att få ta del av liknande budskap. Fler kampanjer kommer alltså att genomföras.


Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

2 kommentarer på “Invånarna i Degerfors fick invandringskritisk skrift i sina brevlådor #asylkaos”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s