Det fruktansvärda mordet på Jonna Männistö i Finland lär oss något om vår tid

Många som läser alternativa medier känner till det fruktansvärda mordet i Björneborg i Finland där den 17-åriga Jonna Männistö mördades av sin 26-årige afghanske pojkvän Ramin Azimi. Alla brott som drabbar oskyldiga människor är alltid tråkiga och när det gäller allvariga brott som innehåller våld är de särskilt tragiska. Detta oavsett vilka som är offer och vilka som är gärningsmän.

jonna-mannisto-bjorneborg

Men nu när våra länder förändras demografiskt och blir mångetniska så ser vi en ny form av brottslighet framträda som är grövre och vanligare än den inhemska.

En 17-årig tjej hade det dåliga omdömet att bli tillsammans med en importerad afghan. När man är ung är det lätt att fatta tokiga beslut eftersom man saknar kunskaper och erfarenheter om livet och de vägar man bör välja eller undvika för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Eftersom vi svenskar, nordbor och européer på grund av politisk och annan hjärntvätt har tappat orienteringen så ser vi gång på gång hur vi drabbas av olika grader av allvarliga problem som en följd av mer eller mindre helt öppna gränser, massinvandring, multietniskt kaos och våld.

Vi har tappat orientering när det gäller traditioner och familjebildning och vi har inte fattat att migrationspolitikens konsekvenser drabbar människor som tror att alla människor från alla kulturer är som vi. Propagandan om ”alla människors lika värde” baserar sig på önsketänkande och lögner.

Alla människor är inte alls lika mycket värda. Alla vet att familjemedlemmar och närstående är mer värda än andra som lever långt borta och är okända för oss. Den fras som Stefan Löfven ständigt upprepar är en felöversättning av en mening ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. På svenska lyder den ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” På engelska heter det ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Ordet dignity ska översättas till ”värdighet” och är helt enkelt dåligt översatt och ännu sämre använt i Sverige. Det säger sig själv att genom att påstå att ”alla människor är lika mycket värda” så frångår man all logik och allt förnuft. Då skulle mördaren och offret i det här brottet vara lika mycket värda.

Men många som hör den frasen upprepas överallt kanske tror att alla människor är likadana, lika bra eller lika dåliga och att det inte är några skillnader på olika folk eller ens på olika individer.

Alla är lika goda.

Men sådan är inte verkligheten. Vi nordbor måste ha den uppfattningen att vi är mer värda än andra folk. Om vi sänker oss till en nivå där vi likställer oss med andra folk från exempelvis Mellanöstern och Afrika och inte ser oss som bättre, så finns det ingen anledning att försvara våra länder och våra folk. Det innebär inte att vi ska se ned på andra folk utan bara att vi ska vara stolta över vilka vi är, försvara våra samhällen och våra nationer. För att vi ska vilja försvara våra samhällen krävs en viss medvetenhet om vilka vi är och vad vi riskerar om vi överger vår egen identitet.

En naturlig inställning bland människor är den som David Hume resonerade kring. Han skrev 1740 i Treatise of Human Nature.

A man naturally loves his children better than his nephews, his nephews better than his cousins, his cousins better than strangers, where every thing else is equal. Hence arise our common measures of duty, in preferring the one to the other. Our sense of duty always follows the common and natural course of our passions.

Om man som vuxen människa älskar sina barn så vill man dem väl och försöker då också att uppfostra dem på ett bra sätt. Det innebär att man förklarar för dem hur viktigt det är att om man inleder en relation med någon av motsatta könet så ska relationen vara seriös och inrikta sig på familjebildning. Förr i tiden och fortfarande i andra kulturer så har föräldrarnas åsikt och godkännande av relationen stor betydelse. I det tidigare etniska homogena Sverige och i andra civiliserade kulturer hade man bestämda uppfattningar om relationsproblematiken.

Det var före preventivmedlens tid.

I vår gamla nordiska kultur kunde kvinnor och män umgås på olika sätt, men så snart en sexuell relation var inledd så var det i praktiken en förlovningshandling. Ett samlag kunde nämligen leda till graviditet och barn och förr var det en skam att bli gravid utan att ha en relation. Samhället utövade ett socialt tryck på människor för att de skulle behålla familjens, släktens och ättens heder och inte sänka kvaliteten på avkomman.

I det gamla Sverige och de tidiga förkristna eller kristna samhällena var man väldigt noga med släktens fortlevnad och släktens kvalitet. Det handlade om ära och redbarhet. En make eller maka skulle besitta goda kvaliteter och föra familjens arv vidare. Dåliga egenskaper sorterades bort när människor med mindre bra egenskaper inte accepterades som lämpliga fäder eller mödrar. Familjerna satte helt enkelt stopp för en tilltänkt maka eller make som inte uppfyllde vissa kvaliteter. (I de två verken ”Jag giver dig min dotter” av Lizzie Carlsson (del I och del II) kan man läsa om allt som har med tidigare äktenskapliga relationer att skaffa.)

Efter preventivmedlens spridning i samhället förändrades synen på sexuella relationer och ansvar för familjens heder. Förbindelserna blev mer lösaktiga och ansvaret för äktenskapets helighet och familjeband började luckras upp, först inom nationen där promiskuitet uppmuntrades av liberala opinionsbildare och sedan när förbindelser mellan olika raser uppmuntrades. Det började i det mångetniska USA med liberal propaganda som sedan spreds hit.

Det fanns krafter som ville slå sönder de gamla strukturerna och traditionerna i våra länder av ideologiska skäl. Många lättledda människor anammande den liberala livsstilen och ”levde livet” utan tanke på sin egen eller det egna folkets framtid. Många fäder och mödrar har fått sörja att deras barn inte följde sina förfäders traditioner och bildade familj som unga vuxna och skaffade flera barn, som ju är meningen med livet – dvs att det går vidare i släktled efter släktled.

Den rökande, knarkande och flumvänsterorienterade generationen som tog kommandot efter den sista konservativa traditionsbundna generationen på 1960-talet är idag makthavare i Sverige och i andra delar av världen. De har gjort avtryckt på samhället genom att bygga miljonprogramområdet, propagera för familjeupplösning, mångkultur och en ”fri livsstil” som på samma gång är egoistisk, socialistisk och globalistisk. På ett eller annat sätt är vi alla drabbade av deras framfart.

Det är dessa figurer och deras hantlangare som sitter på viktiga maktpositioner och som idag överlåter sina viktiga maktpositioner åt människor med samma slags värderingar. Ofta åt sina egna barn eller nära släktingar. Sveriges Television är ett enda stort politiskt inavelsprojekt där vänsterorienterade och liberala familjer och nätverk styr agendan. De sprider gift över våra samhällen och det är därför våra landsmän och andra nordbor, liksom andra européer, drabbas av allvarliga problem när de är vuxna nog att börja inleda relationer.

Många unga svenska och andra nordiska kvinnor har hjärntvättats till att hysa sympati för andra folk och uppmuntras att beblanda sig med dem, bli ihop med dem, gifta sig med dem och skaffa barn med dem.

Det finns en globalistisk ideologi bakom där vita européer uppmuntras att rasblanda sig med andra folk som migrerar till våra länder. Den tidigare franske presidenten Nicholas Sarkozy framhöll i ett tal att han ville tvinga fransmän att rasblanda.

Sarkozy var inte ens intresserad av att fransmännen frivilligt skulle börja rasblanda i högre grad. Det skulle ske med tvång. Han sade: ”Om det inte fungerar med frivillighet, så kommer staten att se till att det blir tvingande åtgärder.” Sarkozy upprepade sedan nästan ordgrant vad den judiska globalisten Barbara Spectre sagt: ”Vi har inget val, vi måste göra det. Annars får vi problem.”

Det finns alltså en tydlig agenda som går ut på att vi ska blanda oss med de invandrare som väller in i våra länder och det är därför makthavarna sprider ut dem till varenda kommun, varenda tätort och varenda by. De vill på det sättet öka rasblandningen i samhället för att fortare kunna ta död på våra ursprungsbefolkningar.

Många ungdomar som växer upp i det mångetniska samhället klarar inte att stå emot makthavarnas politik och blir lätta offer för den. När den blott 17-åriga Jonna i Björneborg i Finland inledde en relation med en 26-årig man från Afghanistan så är det uppenbart att hon saknade etnisk medvetenhet, kulturell medvetenhet och medvetenhet om moral och rätt.

En finländsk flicka ska naturligtvis inte inleda en relation med någon från Afghanistan. Hon ska inleda en relation med en man från Finland eller övriga Norden. Hon borde ha haft en omgivning som skulle ha varnat henne och vägleda henne bort från det tokiga beslut hon fattade när hon lät sig förledas av denne afghan. Hennes föräldrar eller andra närstående borde instinktivt ha reagerat och framfört åsikten om det olämpliga i att inleda en relation med en man från tredje världen. Men ingen har varnat henne, sannolikt för att de var rädda för att framstå som fördomsfulla eller något liknande. Kanske även de var offer för hjärntvätt om det mångetniska samhällets förträfflighet och trodde att afghanen var lika bra som en genomsnittsfinländare.

Genomsnittligt IQ i Finland är 99. Genomsnittligt IQ i Afghanistan är 84. Pappan borde ha kollat upp sådant och förstått att om dottern skulle gifta sig och skaffa barn med en afghan så skulle avkomman kanske hamna på afghansk nivå. Om flickan dessutom hade en lägre IQ-nivå än genomsnittet i Finland så skulle en familjekonstellation med denna invandrare inte vara till fördel för det finska samhället. Flickan kanske inte var dum, hon kanske bara var otroligt naiv. Och det är just unga flickors naivitet och godtrogenhet som leder till att de lätt blir offer för den mångetniska propagandan som sprids överallt idag, mer än någonsin tidigare, i alla TV-program och i all reklam.

Det är som en pest som sprider sig över våra länder.

Den 17-åriga flickan gjorde slut med afghanen som hon varit ihop med en månad. Hon hade träffat någon annan.

Liksom i många andra fall där nordiska kvinnor inleder relationer med män av annan etnicitet så slutar det ofta i problem. Erfarenheten och statistiken visar att relationer mellan olika folkgrupper inte håller särskilt bra utan i sådana förhållanden skiljer man sig oftare och kvinnorna står där med sin avkomma som mannen ofta inte ens bryr sig om. Kvinnorna har i praktiken utnyttjats en tid och sedan överger han de blåsta kvinnorna.

Sent omsider upptäckte den 17-åriga flickan att afghanen inte var något att ha. Det hade varit bättre om omgivningen varnat henne i god tid. Afghanen accepterade inte att hon gjorde slut. Han vill gifta sig med henne och skaffa barn, hon ville inte det.

Det började uppenbarligen koka av ilska och hämndlystnad i hans huvud. Den 17-åriga flickan förstod inte vilken fara hon hade försatt sig i genom att inleda en relation med afghanen. Det är synd att hon inte tagit varning av vad som hänt i hennes grannland Sverige. Här finns det hundratals fall av grymma brott som begåtts av invandrare mot svenskar och svenskor.

De skulle kunna tjäna som varnande exempel för andra, men det finns alltid en kategori människor som inte vill lyssna eller höra på varningsord. Och tyvärr finns det många som aldrig ens får höra några varningsord. Den 17-åriga flickan fick aldrig några varningar.

I januari i år överföll afghanen flickan när hon var ute och joggade. Han tvingade in henne i sin bil och hade med sig rep, bensin och extra kläder. Väl inne i bilen körde han först till Ulvila där han våldtog henne. Sedan körde han vidare till ett övergivet skjul där han hällde bensin över henne och tände på.

Kvinnan rapporterades sedan som förvunnen när hennes föräldrar inte fått tag på henne. Senare hittades det nedbrända skjulet och hennes döda kropp med hjälp av polishundar.

När afghanen greps så hittade han på en historia som ingen trodde på. Han sinnesundersöktes och ansågs vara fullt tillräknelig. Han hade inte tidigare dömts för något brott, men hade enligt en undersökning misshandlat sin egen mor och sina syskon.

Domstolen dömde honom till livstids fängelse. Dessutom dömdes han att betala 60 000 Euro i skadestånd till föräldrarna och 69 000 Euro till ägarna av det skjul som han brände ned tillsammans med offret. Något som han aldrig kommer att kunna betala.

Afghanen hade fått uppehållstillstånd i Finland och skulden för brottet ska läggas på de politiker som släppt in honom i landet och öppnat Finlands gränser för en storskalig massinvandring som leder till Finland mot en avgrund. Samma avgrund som Sverige är på väg mot men i ännu snabbare takt.

Vi måste på allvar fråga oss hur vi ska konfrontera det mångetniska ”öppna” samhälle som har öppna gränser, men stängda debatter och tystade invandringskritiker.

Daniel Friberg ger i boken Högern kommer tillbaka. Handbok för den äkta oppositionen några viktiga tips som kan göra våra samhällen bättre. Där berör han frågan om sexualmoral och heder, något han som en av få debattörer utanför kristenheten har lyft fram. Om Lizzie Carlssons två tjocka böcker ”Jag giver mig min dotter” var faktaspäckade så är Fribergs bok mera vägledande. Han argumenterar där för att kvinnor och män ska bli mer moraliska och inte kasta sig ut i sexuella relationer utan mening. Han menar att kvinnor måste hålla på sig och i enlighet med konservativa traditioner vänta till sann kärlek uppstår med någon då bilda familj. En bra rekommendation som borde bli ny norm.

Den sexuella lössläppthetens tidevarv måste nu vara över. Dessutom måste vi svenskar och övriga nordbor – och även andra européer – börja odla sin egen identitet och hålla fast vid sin egen etnicitet när man bildar familj. En svensk kvinna och man ska naturligtvis gifta sig och skaffa barn med en annan svensk, inte en migrant från någon lågpresterande kultur.

Tiden manar oss att hålla på vår etnicitet eftersom det mångetniska samhällets utbredning hotar varje del av vår egen identitet, historia, kultur och etnicitet. Ju mer etniskt blandade våra samhällen blir desto snabbare försvinner allt det som är gott och bra.


Relaterat:

Svenska kvinnor som skaffar barn med invandrare kan vara brickor i ett fult spel

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s