Anna Kinberg Batra (M) är en politisk bedragare

Anna Kindberg Batra föddes 1970 i Skärholmen. Hon kommer från en övre medelklassfamilj som av någon anledning flyttade från Skärholmen till det lite finare Djursholm. Skärholmen är en stadsdel i södra Stockholm som började byggas i mitten av 1960-talet.

anna_kinberg_batra
Hon står bakom massimport av mångkultur,
men vill inte bo i de områden hon skapat

I Skärholmen finns många betydande fornminnen som vittnar om att våra förfäder levt sina liv där. Där finns en unik domarring och gravfält från såväl järnåldern som bronsåldern och en vikingatida fornborg som ligger nära den gamla segelleden till Helgö och Birka. Skärholmen tillhörde Huddinge kommun fram till 1963 och var tidigare jordbrukslandskap.

Skärholmen byggdes av politiker och stadsplanerare som i brist på förstånd ville uppföra ännu ett stort miljonprogramområde. I centrum byggde man Europas då största parkeringshus med plats för 4 000 bilar. Planen var att det skulle bo många människor i Skärholmen.

Största delen av området uppfördes mellan 1964 och 1975 och erbjöd bostäder åt människor som flyttade till Stockholm från andra delar av landet då de fått arbete i den snabbt växande storstaden. Det byggdes även radhus och villor utanför de centrala delarna av Skärholmen.

Redan tidigt utsattes projektet för stark kritik och efter en artikel i DN 1968 började området förlora sin status – om det haft någon. DN skrev:

”Skärholmens skyline är en kuliss kring ett förortscentrum som är ett av de mest människoföraktande som hittills byggts, en för sen import av amerikansk stadsplanering från slutet av fyrtiotalet, föråldrad redan då.”

I spelfilmen Stenansiktet från 1973 som spelades in i Skärholmen visades en bild av förorten där vilsna ungdomsgäng utan mening i livet ägnar sig åt att dricka alkohol, snatta och antasta hederligt folk.

De som bodde där började inse att området inte var ett lyckat projekt på grund av sin storlek och trista atmosfär och att det inte är ett område man långsiktigt vill bo och leva i. Många började flytta därifrån och samtidigt flyttade allt fler invandrare in i Skärholmen.

På den historiska marken har politikerna byggt ett främlingsgetto, vilket är ett hån mot våra förfäder och ett hån mot deras ättlingar. Det är ett hån mot hela den svenska nationen.

I dag har ungefär 80 procent av invånarna i Skärholmen invandrarbakgrund och området präglas av social oro, brottslighet, tristess och allmän vantrivsel. Att politikerna har kunna bygga områden av det här slaget visar att de inte ha varit kapabla att tänka, planera och bygga småskaligt efter svenska eller nordiska traditioner utan de har tagit till sig idéer från USA och byggt vad de inbillat sig skulle vara modernt och fint.

I själva verket har alla dessa politiska och stadsplanerare bidragit till att förstöra vårt land.

Familjen Kinberg lämnade Skärholmen och flyttade till Djursholm som inte bara var betydligt trivsammare än Skärholmen utan också ett överklassområde med huvudsakligen stora villor. Dessutom skiljde sig Skärholmen och Djursholm genom att Djursholm var nästan 100 procent etniskt svenskt medan Skärholmens omvandling från svenskt område till invandrarområde redan hade pågått en tid.

I Djursholm kände sig den välutbildade familjen mera hemma då den allmänna utbildningsnivån i Djursholm var bland den högsta i något område i Sverige. Annas pappa var råvaruanalytiker och modern var kemiingenjör.

Anna själv läste franska och nederländska på universitet och utbildade sig senare till civilekonom. Då hade hon redan anslutit sig till det liberala Moderata Ungdomsförbundet. När den ultraliberale Ulf Kristersson som alltid velat ha öppna gränser ville bli Muf-ordförande fick han tydligt och uttalat stöd av Anna Kinberg Batra. Då ska man veta att Ulf Kristersson är en extremliberal med åsikter som kan te sig helt skrämmande. Han har tre adoptivbarn från Kina och har varit ordförande för Adoptionscentrum. Under 2008 har han varit ordförande för moderaternas migrations- och integrationspolitiska arbetsgrupp som ville öppna Sverige för storskalig invandring.

Om Ulf Kristersson och hans resor till Kina:

Under år 2007 reste Ulf Kristersson till Kina flera gånger. Fyra resor gjorde han dit under sin tid som borgarråd och kostnaden blev – bara för resorna – 128 000 kr. Då ska man veta att Kristersson har privata kopplingar till Kina genom sina tre adoptivbarn som han köpt där på något barnhem. Kristerssons fru var då styrelseledamot i Sweden China tradecouncil som mot betalning sålde information om Kina. Ulf Kristersson påstod sig ha fått samma uppdrag från Stockholms kommun och det var så han förklarade att resorna till Kina betalades med skattemedel. För att ytterligare rättfärdiga sina resor dit framhöll han att det ”är bra om svenska företag kan etablera sig i Kina” och för att låtsas vara humanist lade han till att Sverige då skulle kunna ”föra samtal om mänskliga rättigheter och demokrati” med kineserna. Men många ansåg att han helt enkelt utnyttjade sin politiska position för egna syften och att han var en ful fisk – en typisk moderat, en typisk liberal – och kanske en typisk politiker.

Ulf Kristersson var en av dem som propagerade hårt för ökad arbetskraftsinvandring. Många tror att arbetskraftsinvandring handlar om att importera dugligt folk till viktiga positioner i svenska företag, men så är inte fallet. Det handlar ofta om att mindre nogräknade företagare, inte sällan med invandrarbakgrund, vill hämta hit sina landsmän och i många fall ge dem låglönejobb som de ska känna tacksamhet över att de har fått. När deras anställning sedan bryts är de vilsna i ett främmande land.

Ulf Kristersson skrev:

Min övertygelse är att arbetskraftsinvandringen kommer att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för fler talangfulla människor och att mötet mellan den som är född utanför Sverige och arbetsmarknaden därmed inte kommer att förbli lika stigmatiserande. Utöver detta ska det påpekas att vi har en ny diskrimineringslagstiftning.

Ulf Kristersson var en av dem som låg bakom att uppemot 100 000 människor kunde komma till Sverige som låglönearbetare.

När Ulf Kristersson var socialborgarråd I Stockholm såg han till att ordna fram en stor hyreslägenhet åt sig före andra som stod i kö för att få bostad.

Vi läser på en blogg:

Som socialborgarråd i Stockholm lyckades Ulf Kristersson 2008 få en stor hyreslägenhet långt före andra bostadssökande. Det var genom ledningen i Ersta diakonisällskap som han kom över en stor fyrarumslägenhet på Folkungagatan i Stockholm. Vid samtal med Erstas direktör Thorbjörn Larsson fick Kristersson höra talas om lägenheten, som finns i en fastighet med andra lägenheter som är till för kvinnor som har problem, utsatta kvinnor eller som bostad för studenter som utbildar sig på Ersta. Stockholms stad hade vårdavtal för flera miljoner med Ersta och det var genom yrkets vägnar som Larsson och Kristersson träffades. Ersta hade sedan tidigare ett beslut på att de endast skulle hyra ut till personer som hade anknytning till Ersta. Hur avtalet mellan Kristersson och Larsson såg ut är oklart, men båda förnekade när de konfronterades med media att det skulle finnas någon jävsituation eller oegentligheter med i bilden. Att Kristersson inte brydde sig om ifall andra skulle ha behövt bostaden bättre stod helt klart. Han hade bara fräckt klampat fram och tagit för sig av det goda utan hänsyn till andra – på typiskt moderat vis. Han hade inte ens vett att förståndsmässigt inse att han dessutom gick förbi personer som på grund av särskilda behov verkligen behövde en bostad. Ulf Kristersson utnyttjade helt enkel sin position för egna syften. En förundersökning inleddes mot Kristersson, men inget åtal väcktes.

År 2010 flyttade Ulf Kristersson från lägenheten som han så oetiskt hade hyrt av Ersta diakonisällskap. Han flyttade då till hustruns lägenhet på Kungsholmstorg. I samband med att han utsågs till socialförsäkringsminister 2010 kom det fram att kontraktet på den lägenheten inte erhållits på ett korrekt sätt via bostadskön. Istället hade paret Kristerssons personliga vänskap med Stefan Ränk, vd för fastighetsbolaget Einar Mattsson, gjort det möjligt för dem att få kontraktet. Stefan Ränk är gift med Martina Ränk som har arbetat på moderaternas riksdagskansli och är nära vän med Ulf Kristerssons fru. Ulf var dessutom som borgarråd med och sålde ut allmännyttans bostäder till fastighetsbolaget Einar Mattsson. Inte heller då fanns det några moraliska tvivel om att göra som vanligt folk måste göra, antingen stå i bostadskö och vänta på sin tur eller köpa en lägenhet. Inte nog med turerna kring hur de fick bostaden, de var inte ens folkbokförda på den adressen, men likväl kunde de behålla lägenheten, något som vore omöjligt för andra personer. Einar Mattsson fick köpa 1 200 lägenheter för 630 miljoner, ett kvadratmeterpris på 6 600 kronor. Många andra politiker försökte stoppa affären men lyckades inte.

Ulf Kristersson har gjort precis allt han kunnat för att Sverige ska bli mångetniskt. Han har också sagt att han anser att svenska kyrkan ska ”vara en mötesplats” för alla oavsett religion och bakgrund, det vill säga även muslimer.

Denna extremliberale figur har Anna Kinberg Batra flera gånger uttryckt sin djupaste sympati för. När det 1992 var strid mellan två liberaler om vem som skulle bli ordförande för Moderata Ungdomsförbundet så valde Anna att ge stöd åt Ulf Kristersson som var den mest liberale. Den andra liberale kandidaten var Fredrik Reinfeldt och det var han som vann striden och blev Muf-ordförande.

År 1998 intervjuades Anna Kinberg Batra i TV om en personvalskampanj som hon ämnade bedriva i valet och sade då att ”stockholmare är smartare än lantisar tycker jag”. Det tog 16 år innan hon tog tillbaka uttalandet, först 2014 ångrade hon uttalandet och sade då att ”det var det dummaste jag sagt offentligt”.

Under personvalskampanjen 2002 väckte hon uppmärksamhet med flera bisarra utspel. Vi citerar från Wikipedia:

Kinberg Batra fick åter uppmärksamhet när hon i sin personvalskampanj till riksdagsvalet 2002 utlovade nakenbilder, hemligheter (om henne) och kärlekstips om man mejlade till henne. Nakenbilderna var en bild på en bit hud och är oklart vad för kroppsdel bilden var tagen på. Men även att hon hade sexuella anspelningar på hennes politiska hemsida då det bland annat stod: ”Vill du veta mer om mina sex fantasier?? Jag tror du skulle gilla dem”, och sedan när man klickade på länken och kom in på artikeln handlade den om 6 punkter om företagande och om öppettider på krogen. ”Så här i valrörelsens slutspurt måste man ta till lite grövre kommunikativa metoder för att nå igenom. Tyvärr verkar kombinationen sex och politik vara det enda som funkar” sade Kinberg Batra.

År 2002 gifte sig Anna Kinberg Batra med David Batra som har en svensk mamma och en indisk pappa. Batra anser att mångkultur är fint och att invandringskritiker är hemska.

Att Kinberg Batra är en politiskt vilsen människa är inte svårt att förstå. Hon har egentligen inte haft några politiska åsikter av betydelse. Inte någon av hennes åsikter är av det slaget att de skulle kunna förbättra livet för svenskarna om de omsattes till politik. Liksom många andra politiker är det bara fraser och floskler hon spottar ur sig.

Hennes kampanjer för att lansera sig själv misslyckades trots indirekt stöd av media. Efter valet 2006 lyckades hon dock erhålla en riksdagsplats och har sedan dess suttit i riksdagen. Mellan 2010 och januari 2015 var hon också gruppledare för Moderaterna i riksdagen.

Alliansen styrde Sverige under 2006 och 2014. Fredrik Reinfeldt var statsminister. Han blev den dittills värsta politiker som Sverige haft under hela sin historia. Under hans regeringar tog Sverige mot över 700 000 migranter, asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och allt möjligt i en salig blandning. Riksdagen röstade 2010 efter initiativ från moderaterna för att det skulle skrivas in i grundlagen att Sverige ska vara ett mångkulturellt land. Röstningen genomfördes och godkändes i riksdagen helt utan offentliga debatter. Den dagen blev Sverige ett ännu mer totalitärt land än det någonsin varit tidigare. Sju partier i riksdagen enades om att Sverige inte längre skulle vara ett svenskt land.

En av dem som under hela den här resan gav stöd till den liberala massinvandringspolitiken var Anna Kinberg Batra. När Fredrik Reinfeldt i valrörelsen 2014 uppmanade svenskarna att ”öppna sina hjärtan” och släppa in hela världen till Sverige så var Anna Kinberg Batra med på noterna.

Reinfeldts tal ledde dock till stor väljarflykt till Sverigedemokraterna som gjorde ett rekordval. Valförlusten gjorde att han inte ville ta ansvar för vad han ställt till med utan han valde att avgå omedelbart. Nu började man söka efter en lämplig efterträdare, någon som skulle kunna förvalta partiets liberala arv men ändå ta tillbaka förlorade röster.

I ett land med nästan enbart liberala eller vänsterorienterade partier kanske det inte är så enkelt. Många hade upptäckt Sverigedemokraterna som nu fick en helt ny väljarbas då flödet från M och S var mycket stort.

Sverigedemokraternas valframgångar oroade inte bara moderaterna och övriga partier i riksdagen utan också Sveriges Television som är statens viktigaste propagandaorgan för mångkultur, massinvandring, normupplösning, öppna gränser, feminism och andra galenskaper.

När moderaterna valde Anna Kinberg Batra till partiledare i januari 2015 så framstod hon som en intetsägande, medioker, lite smådum politiker utan kunskaper om just någonting. Hon föreföll vara en slags nödlösning för att partiet skulle ha någon ledare att visa upp i interna och offentliga sammanhang. Men hon visade sig redan från början vara lite av en katastrof, möjligen ännu mer opålitlig än sin föregångare. En kamelont helt enkelt, och sådana politiker kan vara farliga för att de i sin opålitlighet kan driva vilken linje som helst bara det gynnar dem.

När hon fick ledande och vänliga frågor från journalister som försökte hjälpa henne att yttra minsta lilla invandringskritiska åsikt och visa upp den för folket i hopp om att ta tillbaka röster från SD så fattade hon ingenting. När en journalist frågade henne ”hur vill du skärpa kraven på anhöriginvandring?” och förväntade sig ett svar som skulle kunna ta röster från SD fick hon bara floskler till svar. Anna Kinberg Batra: ”Det handlar om att fler måste komma i arbete och egen försörjning, där finns nycklarna till bättre integration.” Sedan har hon upprepat dessa fraser hundratal gånger ända fram till nyligen när det började står klart att Sverigedemokraterna kan bli största parti om invandringen fortsätter.

Anna Kinberg Batra är en typisk floskelpolitiker

När invandringspolitiken kom på tal så handlade det aldrig för henne om att sätt minska invandringen utan bara att ”integrationen” skulle förbättras och att invandrare måste ”komma snabbare i arbete”. Batra har aldrig fattat att massinvandring kan vara ett problem, för henne har det handlat om ”friheter” att röra sig över gränser hur som helst och att bara ordna jobb.

Anna Kinberg Batra är etnisk blind, kulturellt blind och saknar medvetenhet om vår svenska värdegrund som baserar sig på att vi varit ett etniskt homogent land med ett väl utvecklat välfärdssystem, som kunnat fungera just för att vi varit ett sammanhållet folk.

Under hösten 2015 har den politiska verkligheten förändrats och det har påverkat den politiska retoriken. Med nivåer på 10 000 migranter per vecka har olika debattörer varnat för en kommande välfärdskollaps och att många system i samhället slutar fungera. Samtidigt har den invandringskritiska opinionen stärkts.

Den moderata partiledningen som i decennier förordat mer eller mindre fri invandring börja känna hur de förlorar sina riksdagsplatser, sina löner och sitt inflytande över svensk politik om forsätter att framstå som invandringsliberala.

Efter en tids tankearbete kom de fram till en lösning.

De byter bara retorik, men inte politik. Det receptet har visat sig ha framgångar i Frankrike, Tyskland och Storbritannien när politiska ledare varnat för mångkultur och stor invandring för att behålla väljare, samtidigt som de fattat beslut om att öka invandringen.

Makthavarna bakom globaliseringen är djupt oroade över de nationalistiska och invandringskritiska partiernas framgångar och har haft svårt att hitta ett medel mot dem. Nu har man gjort det. Man ljuger helt enkelt och fräck för väljarna och invaggar dem i en tro på att det politiska etablissemanget nu tar ansvar och sätter ned foten mot den stora invandringen.

Statsminister Stefan Löfven har infört ”gränskontroller” och Anna Kinberg Batra säger nu plötsligt att hon vill stänga gränsen. I början av november 2015 rapporterade de uniforma och totalitära svenska medierna att moderaterna ”i stort sett” vill stänga gränsen för asylsökande och att antalet avvisningar ska öka.

Fria Tider berättar om hur den taktiken tillämpats av Tories i Storbritannien som skickligt ljugit och bedragit de lättmanipulerade väljarna med exakt samma taktik.

Det som nu utspelar sig i Sverige när socialdemokraterna och moderaterna säger sig vilja skärpa gränskontrollerna är bara ett sätt att vinna tid och hämta tillbaka väljare. Om de spelar sina kort väl och låtsas vara starkt invandringskritiska så hoppas de kunna minska SD:s framgångar i nästa val. Om de genom en invandringskritisk retorik vinner tillbaka väljare så kan de fortsätta att behålla makten efter 2018 och kan då hänsynslöst öka invandringen igen.

Det ligger i de etablerade partiernas ideologi att ha öppna gränser och varje utspel om gränskontroller eller minskning är bara en bluff. Den synas lätt genom att invandringen fortsätter i mer eller mindra stor omfattning och genom att alla som kommer får stanna kvar i landet i all evighet.

Anna Kinberg Batra umgås flitigt med sin partibroder i Finland, Alexander Stubb, som deltog i bilderbergmötet i Österrike 2015. Stubb är förespråkare för stor invandring till Finland och säger uttryckligen att han vill ha ett ”öppet internationellt och mångkulturellt Finland”. ”Öppenhet” är en del av bilderbergarnas ideologi och betyder bara att gränserna ska vara så öppna som möjligt.

 

alexander-stubb-anna-kinberg-batra.png

Anna Kinberg Batra föddes Skärholmen. Vi kan inte veta något om orsaken till att föräldrarna flyttade därifrån. Däremot vet vi att svenska barnfamiljer alltid flyttar ut från invandrardominerade områden om de har råd och andra förutsättningar att kunna göra det. Råd hade familjen Kinberg eftersom de hade god ekonomi.

Nu visar det sig att deras dotter har arbetat i minst 20 år för att Sverige ska få ännu fler och ännu större invandrardominerade områden. Hon arbetar för att omvandla det tidigare etniska homogena Sverige till ett mångkulturellt helvete. Orsaken är att Anna Kinberg Batra är etniskt blind, allmänt okunnig om sitt lands historia, huvudsakligen globalist och dessutom liksom andra av hennes sort hycklande. Politiker som hon väljer att undvika att bo i invandrartäta områden, men de vill att vi andra ska tvingas göra det.

Tro inte ett ögonblick på att Anna Kinberg Batra vill svenska folket något gott. Hennes mål är detsamma som andra globalisters mål. Att öka antalet invandrare på bekostnad av antalet svenskar så att vi en dag blir i minoritet i vårt eget land.

Hennes retorik är bara ett falskspel, ett bedrägeri.

Relaterat:

Alexander stubb vill ha ett mångkulturellt Finland

Moderaterna ska bli som tories

Ingen flyktingkris (Jan Milld)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s