Anneli Sjöberg (C) vann debatten mot vänsterprofiler som försökte smutskasta henne

I går sände SVT ett program som heter SVT Opinion Live. Det är ett program som ska efterträda det tidigare ”Debatt” som var ett skandalöst dåligt program där det vänsterdominerade SVT vinklade alla debatter till vänsterns fördel. Människor som tillhörde oppositionen fick aldrig komma till tals utan att bli avbrutna och kunde sällan slutföra vad de vill säga.

Nu har SVT tagit fram en efterföljare till programmet som heter Opinion Live. Det är dock ingen märkbar skillnad på hur SVT väljer att bjuda in gäster för att kunna vinkla debatterna och skapa önskade resultat. Man använder sig till och med av den sämsta programledaren man kunde uppbringa, muslimkramaren Belinda Olsson, som alltid står på vänsters sida i debatter. Hon är ingen neutral programledare, hon är en person som på drevliknande sätt gärna angriper invandringskritiker.

I går skulle man debattera Folkets Demonstration som genomfördes i Stockholm den 30 januari där ett antal modiga män och kvinnor samlades och höll tal. En av dem som höll tal var centerpartisten Anneli Sjöberg.

anneli_sjoberg
Modig kvinna försvarade sig mot två vänsterprofiler i TV

Hon höll ett mycket uppskattat tal där hon försvarade demokrati och riktade stark kritik som extrema feminister. Hon markerade dessutom tydligt att det hon sade i talet på demonstrationen var hennes egna åsikter och att hon står för sina åsikter. I talet sade hon bland annat:

Jag vill att mina egna barn och kommande generationer ska få växa upp i ett land med samma förmåner i form av demokrati och fri- och rättigheter som jag och många andra i min generation har gjort.

Det var förmodligen det mest extrema hon framförde i sitt tal. Liksom många andra av talarna på mötet förefaller hon att vara bekymrad över den framtid vi gör till mötes.

När Belinda Olsson skulle förklara vad Folkets Demonstration var sade hon:

Arrangörerna menar att det här är en opolitisk folkets röst mot regeringen och den förda flyktingpolitiken, men minst en av arrangörerna är aktiv Sverigedemokrat och i leden även flera tongivande inom extremhögern och även huliganer.

Det ska först och främst sägas att anledningen till att SVT tog upp demonstration som ett ämne i programmet var att man vill försöka bidra till att naziststämpla Folkets Demonstration och alla åhörare. Man vill skrämma allmänheten och få dem att tro att regeringskritiska demonstrationer är nazistiska, fascistiska och rasistiska. Dramaturgin är identisk med hur statstelevisionen i totalitära länder vill förmedla bilder till allmänheten att regeringskritiska människor är ondskefulla och farliga. SVT är till sin uppbyggnad och sina metoder mycket lik den gamla sovjetiska statstelevisionen som ständigt fördömde politiskt oppositionella. SVT vill misstänkliggöra oppositionen.

Anneli Sjöberg förklarade sin närvaro på demonstration med att hon talade om att vi måste stå upp för demokrati och att hon kritiserade medias roll i samhällsdebatten.

Sedan gick ordet till en person om inbjudits som motdebattör till henne, den sällsynt okunnige socialdemokratiske propagandisten Henrik Johansson från hatorganisationen ”Inte rasist men…”.

Att SVT bjudit in honom räcker som bevis på att man inte ville ha en seriös debatt om den framgångsrika demonstrationen som Folkets demonstration anordnade. Man vill inte heller ventilera det folkliga missnöjet med regeringen. Det enda SVT ville uppnå genom att bjuda in Henrik Johansson var att demonisera Anneli Sjöberg och Folkets Demonstration. Med tio minuters har mot Anneli Sjöberg hoppades man uppnå syftet att skrämma folk från att gå på nästa demonstration.

Den uppenbart partiske programledaren Belinda Olsson sade till Henrik Johansson:

Du var på samma demonstration, du deltog inte i den, men du var där och såg vad upplevde du på plats?

Det märkliga är ju att Henrik Johansson deltog i en vänsterdemonstration där olika typer av extremvänstergrupper samlats för att försöka stoppa Folkets Demonstration. Han frotterade sig där med de mest revolutionära, vänsterextrema och kriminella vänsternätverk som går att uppbringa i Sverige. Belinda Olsson nämner varken Henrik Johanssons roll bland de vänsterextrema eller det faktum att vänsterextremister försökte stoppa Folkets Demonstration med våld. Det var bara tack vara polisens närvaro som inget våld uppstod. Henrik Johansson får alltså en mycket lätt och tillrättalagd fråga av sin partikamrat Belinda Olsson som låtsas vara neutral.

Henrik Johansson svarar och riktar sig till Anneli Sjöberg:

Precis som den här gången, som förra gången, så var det ju högerextremister som både talade och som deltog i demonstrationen, skillnaden den här gången var ju att de var väldigt många fler både i publiken och deltagande. Dom som talade med dig där var ju allt från uteslutna sverigedemokrater till högerextremister. En av dom som stod och talade där hade t.ex. sagt att antingen ska man slänga ut muslimer eller så ska man slå ihjäl dom, det var Hans-Erling Jensen, det här är väldokumenterat. Du vet ju också om, jag vet ju, jag såg ju idag, du har ju diskuterat det här i diverse facebookgrupper, att du visste, du hade indikationer på att Nordisk Ungdom skulle komma upp, komma till den här demonstrationen, förutom Nordisk Ungdom kom även Svenska Motståndsrörelsen, Svenskarnas Parti osv, osv. Jag menar, hela den här demonstrationen genomsyras av rasism och fascism.

Henrik Johanssons uppgift i sitt förvirrade liv är att anklaga invandringskritiker för att vara fascister och rasister. Johansson är en del av den socialdemokratiska propagandamaskinen som arbetar dygnet runt för att framställa SD som nazister och enskilda individer utanför SD som är kritiska till massinvandring som rasister.

Johansson älskar att göra kopplingar och dra slutsatser som är fullkomligt bisarra. Folkets Demonstration lockade helt normala svenskar och åhörarna utgjordes huvudsakligen av människor som röstat på SD.

Demonstrationen var offentlig vilket innebär att vem som helst kan står där och lyssna på den oavsett vem han eller hon är. Det betyder inte att varken publiken eller talarna kan lastas för att det finns åhörare med andra åsikter än vad talarna själva har.

Belinda Olsson tar varje ord som Johanson framförde som en sanning. Hon ifrågasatte inte att Johanson ljög när han försökte göra sina kopplingar. Johansson fick inte ens en motfråga av Olsson som borde fatta att gatan är fri och att vem som helst har rätt att lyssna på ett offentligt tal och att man inte kan lasta en talare för vem som står i publiken. Nu handlade SVT-programmet inte om att vara objektiv utan att smutskasta Anneli Sjöberg så mycket som möjligt

Olsson tittar anklagande på Anneli Sjöberg och frågar:

Vad visste du?

Sjöberg förklarade att media vinklar då de inte har talat med arrangörerna och att filmklippen finns att se på nätet. Med det menade hon att det går att se alla tal och att de bevisar hur seriös demonstration faktiskt var. Hon kände inte igen sig när media sedan beskrev demonstrationen som högerextremistisk.

Henrik Johansson tittar anklagande på Anneli Sjöberg:

Jag har en film som är inskickad hit till SVT Debatt där 50 stycken huliganer marscherar in mitt framför er. Jag vet, du har erkänt själv, att du hade förhandsinformation om att åtminstone Nordisk Ungdom skulle dyka upp. Ingen av er i demonstrationen sade så här ’Hörnini, vi vill inte stå och prata framför nazister och huliganer, vi stödjer inte sådant som händer, när man går ut och slå på svarta människor, alltså man slår på människor utifrån sin hudfärg’, varför nämner ni inte ens det?

Anklagelseakten mot Anneli Sjöberg tyder fullkomlig galenskap från Henrik Johanssons sida. Han kräver alltså att Anneli Sjöberg, innan hon börjar tala, ska ta reda på vilka åsikter varje individ i publiken har, och sedan ta avstånd från vissa individer i publiken. Det är för det första en omöjlig uppgift eftersom man på ett offentligt möte aldrig kan – eller ens ska – kontrollera vad folk har för åsikter. Det är sådant man gör i totalitära stater. Det vänsterorienterade SVT ville nu genom den totalitära Socialdemokraten Henrik Johansson dels försöka söndra Folkets Demonstration genom att försöka få talarna att spotta på delar av publiken och dels framställa arrangemanget som nazistiskt istället för att framställa det som det verkligen var – en folklig protest mot regeringen.

Återigen. Talarna och åhörarna på Folkets demonstration ska inte anklagas för vad andra människor har för åsikter, även om dessa andra människor finns i publiken. På ett offentligt möte kan vem som helst komma och lyssna. Däremot har varje arrangör rätt att säga till om någon motstridig organisation har flaggor eller banderoller som strider mot demonstrationens syfte. Då kan man vänligt be dem ta ned sina banderoller. Men något sådant fanns inte på Folkets Demonstration.

Medan påhoppen mot Anneli Sjöberg pågår för fullt från den ljugande mytomanen Henrik Johansson så behåller Anneli Sjöberg lugnet på ett bra sätt och svarar så gott hon kan. Men programledaren Belinda Olsson vill också göra påhopp på Sjöberg och säger:

En dag tidigare så har det varit attacker, man hade gett sig ut efter folk som man tyckte så utländska ut och slagit ned dom. Det hände då dagen innan och sedan då att man ändå ser att det finns huliganer på plats och som maskerar sig, kunde man markerat på något sätt då?

Belinda Olsson drar alltså upp en händelse som ägde rum på en annan plats dagen före och som inte hade någonting med Folkets Demonstration att göra. Hon tar upp de påstådda överfallen mot invandrare, som många säger inte ens har ägt rum, det mesta förefaller vara kraftiga överdrifter och lögner i media. Inte en enda invandrare slogs ned av det gäng som påstås ha gjort det.

Sjöberg berättar lugnt och sansat om att hon blev inbjuden att prata på en regeringskritisk demonstration och att hon själv talade om att försvara demokratiska värden. Sjöberg blev avbruten av Belinda Olsson som har för vana att avbryta människor med vettiga åsikter så att de inte får tala till punkt. Istället lät hon Henrik Johansson få utveckla sin kritik mot Sjöberg.

Henrik Johansson ser hatisk ut och fortsätter sina angrepp mot Sjöberg:

Du är medlem i den här arrangörsgruppen (för Folkets Demonstration)… och där släpps aktiva nazister, som inte hymlar med att dom är nazister, in av företrädare från Sverigedemokraterna som faktiskt arrangerar. Om jag skulle åka på en demonstration och prata om öppenhet eller demokrati, då åker jag väl inte till en demonstration där det finns företrädare från ett parti som har sagt till exempel att man ska slå ihjäl eller kasta ut muslimer.

Henrik Johansson blåljuger. Det finns inga aktiva nazister i arrangörsgruppen i Folkets Demonstration. Johansson menar att de inte bara är nazister utan att de ”inte hymlar med att dom är nazister” och att de bjudits in av företrädare från Sverigedemokraterna. Även om det hade funnits det, så har det ingenting med vad exempelvis Anneli Sjöberg sade i sitt tal. Hon, liksom övriga talare, står bara för sina åsikter, inte andras åsikter.

Det normala är ett en talare på ett offentligt möte står för sina egna åsikter, inte andras åsikter. Det onormala är när man försöker koppla en talare till åsikter som någon enstaka person i publiken har eller som andra människor har. Anneli Sjöberg svarade mycket bra på Johansson svada:

Nu är det så här att jag behöver inte ta ansvar för någon annan åsikt, jag tar ansvar för mina åsikter.

Så enkelt är det. SVT:s och medias syfte är att störa, förstöra och splittra arrangörsgruppen och försvåra för Folkets Demonstration att genomföra nya framgångsrika demonstrationer. Så fort någon i arrangörsgruppen börja lyssna på SVT:s eller Henrik Johanssons ”råd” så kommer det att bli söndring. Det gäller nu för arrangörerna att ha is i magen och inte börja förtala den allmänhet som kommer för att lyssna, även om det finns människor som inte delar varje talares åsikt.

Anneli Sjöberg var inte särskilt glad över hur Mona Sahlin angripit demonstrationen:

När jag kommer tillbaka dagen efter då läser jag i Expressen att där har Mona Sahlin, som sitter i styrelsen för Expo och som är Nationell samordnade mot våldsbejakande extremism, och hon kallar oss som deltog och talade på demonstrationen för högerextrema nazister, fega och usla kräk. Hur tror hon att jag ska kunna ta henne på allvar när hon jagar terrorister, hon menar mig.

Belinda Olsson var väldigt ivrig att försöka avbryta Sjöberg, som knappt fick fullfölja det hon ville säga, Det var väldigt bra att Sjöberg framförde kritik mot Sahlin. Sahlins artikel var en form av vulgärpåhopp på regeringskritiska människor och var fullt i klass med hur någon nordkoreansk ledare skulle behandla sina regeringskritiker. Henrik Johansson blev märkbart irriterad över att hans partikamrat kritiserades och tog Sahlin i försvar och menade att hon hade rätt.

Belinda Olsson:

Det var inte partipolitiskt obundet på det sättet att minst en av arrangörerna är ju aktiv Sverigedemokrat. Hur ser du på det?

Anneli Sjöbergs svar var väldigt tydligt och bra:

Jag anser att Sverigedemokrater också är människor. Vi kanske ska börja prata med dom.

Henrik Johansson blev mycket upprörd över tanken på att någon vill prata med Sverigedemokrater. Han sade – och riktade sin hatiska och anklagande blick mot Sjöberg:

Samma Sverigedemokrat sprider antisemitiskt material på sin Facebooksida…

Sjöberg blev arg och upprörd av sade med tydlig röst:

Men jag är inte antisemit.

Johansson fortsatte med sina avskyvärda försök att koppla Sjöberg och Folkets Demonstration till nazism. Belinda Olsson stod på samma sida som Henrik Johansson och gav återigen bevis på hur stark vänsterdominansen är på SVT. Hon frågade Anneli Sjöberg:

Nästa gång det är en sådan här demonstration. Går du dit eller vad har du tänkt?

Belinda Olsson hoppades nu att Anneli Sjöberg skulle ha kommit på bättre tankar och lova att hon minsann inte kommer att besöka Folkets Demonstration fler gånger eftersom det kan stå fel människor i publiken. Men Olsson fick svar på tal av Sjöberg:

Det vet jag inte, det beror på vad det kommer att handla om.

Sjöberg berättade att hon fått väldigt mycket stöd för sitt tal och sitt deltagande i demonstrationen. Hon uttryckte kritik mot åsiktskorridoren och berättade att hon kallas nazist bara för att hon kritiserar den extrema feminismen i landet.

I slutet av ”debatten” där Anneli Sjöberg hade två personer mot sig, programledaren Belinda Olsson och den extrema lögnaren och socialdemokraten Henrik Johansson framförde Johanson följande:

Du får ta ansvar för vad du ställer dig i för sällskap.

Det är ganska fantastiskt att SVT fortsätter sina politiska drev mot människor som är kritiska till socialdemokratin, åsiktskorridoren, massinvandringen, feminismen eller andra märkligheter som drabbar svenska folket.

Anneli Sjöberg klarade sig mycket bra i debatten trots sitt numerära underläge och trots att hon hade två ohederliga motståndare emot sig.

SVT nämnde inte med ett enda ord alla de vänsterextrema terrorister som samlats för att försöka slå sönder Folkets Demonstration. Det beror på att SVT i praktiken är lierad med den extremvänster som bekämpar varje invandringskritiker och är beredda att använda våld mot dem.

svt

3 kommentarer på “Anneli Sjöberg (C) vann debatten mot vänsterprofiler som försökte smutskasta henne”

  1. Svt höll en heltoseriös debatt genom att enkom bjuda in en vänsterdåre som stod med vänsterpöbel och skanderade, när Therese Lasrsson bad om en tyst minut för dom som blev mördade, så gapa och skrek h och blåstes trumpet för att störa denna minut, ingen av dom som var med i demo.var skyldiga till detta. Stor förbannad skam av vänstern och det övriga packet där Henrik J ingick respekterade detta utan gav SD skulden så dom som var skyldiga till allt som hände efteråt var inte SD utsn AFA och vänstern, detta skulle han haft i halsen av Anneli .

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s