Prästen Axel W Karlsson JO-anmäler Mona Sahlin

Axel W Karlsson var en av deltagarna på Folkets Demonstration den 30 januari i år. Demonstrationen blev en stor framgång för arrangörerna, men det politiska etablissemanget i Sverige gick i taket.

Hela mediasverige, den samlade vänstern och Mona Sahlin gick till angrep mot demonstrationen med diverse beskyllningar. Det om något bevisar att manifestationer mot det politiska vansinnet som härskar i Sverige verkligen behövs.

Mona Sahlin kallade deltagarna för ”nazister” och ”fega uslingar” och bevisade 1) att hon är precis så korkad som hon framstår och 2) hon har inga bra argument att komma med mot den politiska oppositionen. Han bara kastar ur sig de värsta skällsord hon kan komma på.

Nu har Axel W Karlsson skrivit en JO-anmälan som han publicerar på Facebook:

Justitieombudsmannen

Stockholm

Saken: Under åberopande av sin ställning som chef för myndigheten Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism förtalar Mona Sahlin grovt Folkets Demonstration den 30 januari 2016. Åhörare och deltagare i denna demonstration utpekas utan grund som “våldsbejakande extremister” och beskrivs med en rad nedsättande, lögnaktiga och kränkande epitet såsom “män som hatar kvinnor och invandrare” och som “gillar våld och hatar demokrati”, “nazister” och “fega uslingar”. Mona Sahlin påstår att demonstrationen “syftar till att skrämmas, hota och utöva våld mot till exempel människor som har invandrarbakgrund.” Varken tal eller plakat vid Folkets Demonstration ger minsta underlag för dessa påståenden.

Jag hemställler att Justitieombudsmannen prövar om Mona Sahlin därmed följt vad som åligger henne som myndighetsperson. Bland annat synes hennes agerande strida mot hennes åligganden enligt direktiven för Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbekjande terrorism. Hon har inget uppdrag att misstänkliggöra oskyldiga som presumtiva våldsverkare.

Den 30 januari 2016 hölls Folkets Demonstration på Norrmalmstorg i Stockholm. Den som vill bilda sig en uppfattning om de tal som hölls, kan enkelt göra det genom youtube-inspelningarna av dem.

Demonstrationen var välordnad, helt fredlig och värdig. Detta kan bekräftas av polisen samt styrks också av en omfattande dokumentation genom fotografier och filmklipp. Bilder med demonstranternas skyltar visar demonstrationens paroller, bl a för trygghet och demokrati.

I en del media har Folkets Demonstration fått en framställning som totalt förvränger sakförhållandena till oegenkännlighet. Våldshändelser dagen innan samt ett slagsmål efter demonstrationen på någon sidogatan några hundra meter därifrån har i en del media sammankopplats med demonstrationen som om det fanns ett samband.

Vidare har några tidningar försökt skapa ett intryck av att demonstrationen var organiserad tillsammans med “nazister” som skall ha stått “sida vid sida” med talare och organisatörer.

Dessa uppgifter är utan varje grund och enbart ägnade att ge demonstrationen och de som där framträdde dåligt rykte.

Den 31 januari, dagen efter Folkets demonstration, uttalar sig chefen för myndigheten Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism i en debattartikel i tidningen Expressen.

Jag återger texten i Expressen här nedan. Rubriken och de första tre satserna får förstås som tidningens ingress och vad som sedan följer måste uppfattas som Mona Sahlin egen text.

“Ideologiskt drivna extremister – inget annat

Det vi ser just nu är ingen invandringskritisk opinion. Det är inga regeringskritiska grupper. Det är inte män som vill försvara kvinnor.

Det är ideologiskt drivna extremister, skriver Mona Sahlin.

Våldsbejakande extremism. Det finns inget annat ord för det vi sett på gatorna i Stockholm nu i dagarna. Eller på åtskilliga nätsidor. Det gäller nu att se vad som sker och använda rätt ord för att beskriva det.

En nyhetssändning under helgen beskrev demonstrationen i Stockholm under lördagen som en ”Asyl- och regeringskritisk demonstration”. Det är en djupt farlig beskrivning.

Det var en samling av våldsbejakande och våldsanvändande extrema högergrupper.

Vi har i Sverige haft högerextrema grupper under många årtionden. Ibland syns de på gatorna. Ibland huserar de på nätet. Just nu verkar det finnas försök att flytta över en del av den våldsamma och hatfyllda retoriken på hatsidorna, till aktioner ute på gator och torg. Från nätet till den fysiska verkligheten. Från hot om våld till direkt misshandel.

Det sker under det förment seriösa ordet ”demonstration”. När det i själva verket handlar om samlingar som syftar till att skrämmas, hota och utöva våld mot till exempel människor som har invandrarbakgrund.

Att försvara mänskliga rättigheter och att bekämpa våldsinriktad extremism, är också att kalla saker vid dess rätta namn.

Det vi ser just nu är ingen invandringskritisk opinion. Det är inga regeringskritiska grupper. Det är inte män som vill försvara kvinnor.

Det är ideologiskt drivna extremister. Det är nazister. Det är män som hatar kvinnor och invandrare.

Det är de som gillar våld och hatar demokrati.

De är fega uslingar.

Mona Sahlin

Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism “

Av underskriften framgår att Mona Sahlin uttalar sig som myndighetschef och inte som privatperson. Hon utgår från orden “Våldsbejakande extremism” och påstår att Folkets Demonstration, någon annan demonstration kan hon inte syfta på, bestod av “en samling av våldsbejakande och våldsanvändande extrema högergrupper” som “under det förment seriösa ordet ”demonstration” i verkligheten “syftar till att skrämmas, hota och utöva våld mot till exempel människor som har invandrarbakgrund.” Sahlin sammanfattar i avslutningen sin bedömning av Folkets Demonstration med följande passage:

“Det är inte män som vill försvara kvinnor. Det är ideologiskt drivna extremister. Det är nazister. Det är män som hatar kvinnor och invandrare. Det är de som gillar våld och hatar demokrati. De är fega uslingar.”

Det förefaller sannolikt att Mona Sahlin låtit sig duperas av en del tidningsartiklar som försökt framställa Folkets demonstration så som hon beskriver den genom att sammanblanda Folkets Demonstration med händelser som inte har något med Folkets Demonstration att göra. Detta förhållande fritar dock inte Mona Sahlin från ansvar för vad hon skriver. Anmärkningsvärt är sakfelet att hon talar om “män” när hälften av talarna, fyra av åtta, arrangören inräknad, var kvinnor.

Mona Sahlins uttalande är i inget avseende en sann och rättfärdig beskrivning av de åtta talarnas budskap vid Folkets Demonstration vilket enkelt kan konstateras om man lyssnar på de inspelade talen. (Länken till talen på youtube finns ovan). Den inledande talaren, Jan Sjunnesson, började med att leda talkörerna “Inga rasister på våra gator” samt “Inga anti-demokrater på våra gator”. Det finns inget som helst våldsbejakande i något enda av talen eller på de skyltar demonstranterna hade, ingen formulering i något av talen ““syftar till att skrämmas, hota och utöva våld mot till exempel människor som har invandrarbakgrund.”

Genom sitt uttalande i Expressen skadar Mona Sahlin inte bara de människor som talade respektive deltog i demonstrationen, utan också tilltron och anseendet till den myndighet hon är chef för. Genom det grova verbala övervåld Mona Sahlin använder sig av skapas att intrycket att den viktiga myndighet hon leder, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, är en anti-demokratisk instans som har till uppgift att utan grund peka ut, förtala och misstänkliggöra medborgare som använder sin demonstrations- och yttrandefrihet.

Göteborg den 16 februari 2016

Axel W Karlsson
Präst i Svenska kyrkan

Företrädare för Evangelisk patriotism
Medverkade med tal vid Folkets Demonstration den 30 januari 2016

Relaterat:

Om Mona Sahlin på Blågula Frågor

Vems ärenden springer Mona Sahlin

Mona Sahlin och Folkets Demonstration

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s