Östersund som skräckexempel i ett land som styrs av dårar #asylkaos

Egentligen är alla svenska kommuner skräckexempel på hur Sverige förfaller när idioter tillåts sitta vid makten. Men samtidigt är det människor som har röstat fram dessa idioter, så vem eller vilka ska man skylla på när Sverige går åt helvete?

Ett avgörande skäl till att idioter kan sitta i en kommun och bestämma politiken är att dessa idioter har lanserats av media. Det största problemet i Sverige är alla stora tidningar, som ägs av krafter som försöker påverka opinionen i en viss riktning – mot mer globalisering.

I Östersund dominerar Östersunds-posten (op.se) som ägs av Mittmedia. I koncernen ingår ett stort antal tidningar i norra Svealand och södra Norrland. Centerpartiet sålde 2005 sin tidningskoncern Centertidningar till Mittmedia. Verkställande direktör är Thomas Peterssohn och ordförande är Lars Leijonborg, före detta folkpartiledare.

När Thomas Peterssohn arbetade på TT, som ansvarig utgivare och chefredaktör, gjorde han sig känd för att skapa stöd för att en eritrean som begått en mycket grov våldtäkt skulle få stanna i Sverige istället för att utvisas. Lars Leijonborg har förespråkat massinvandring i hela sitt liv.

Här ser vi ett av många tydliga exempel på hur makthavarna konsoliderar sin makt. Den politiska eliten och journalister som står nära makten får toppjobb där de ska fortsätta att utöva makt, men nu i form av opinionsbildning för att driva vårt land i en viss riktning.

Mittmedia består av ett stort antal tidningar och flera kommersiella radiostationer som inte bara har i uppdrag att skapa vinster åt koncernen utan också gå vissa politiska ärenden, som innefattar stöd åt alla krafter som vill upplösa det svenska Sverige, verka för stor massinvandring, flyktingmottagning och annat som kan kopplas till en ultraliberal politisk agenda. Mittmedia vill kort och gott hjälpa makthavarna att behålla makten för att makthavarna ska kunna fortsätta förändra Sverige i mer mångetnisk riktning. De vill globalisera Sverige.

När invånarna i Östersund dagligen matas med propaganda för mångkultur, asylmottagning och annat så påverkas en majoritet av invånarna av det som de läser. Dessutom matas invånarna av samma slags propaganda i TV och radio. De flesta har svårt att värja sig och låter sig påverkas så till den milda grad att de röstar på partier som vill öka invandringen till kommunen och ta emot asylsökande från dysfunktionella kulturer i tredje världen. De röstar på partier som bedriver en politik som undergräver den trygghet och den stabilitet som funnits tidigare. Väljarna röstar på partier som driver Sverige mot en avgrund och byter ut den svenska befolkningen mot kolonisatörer från tredje världen. De röstar på partier som media backar upp.

Ungdomar tvingas lära sig att det är naturligt att det bor somalier, afghaner, eritreaner och andra folk från tredje världen i Sverige. Men det är inte naturligt, det är i högsta grad onaturligt. Ungdomar får dessutom lära sig att ”de är som vi” och uppmuntras att beblanda sig med dem och inleda förbindelser, som om det vore naturligt att en svensk tjej bildar familj med exempelvis en somalier.

Det naturliga är att vi svenskar håller samman vår nation och utvecklar den inifrån. Att vi löser våra problem genom att föreslå åtgärder så snart ett problem dyker upp. Om vår nativitet är låg så måste vi se till att den ökar, att vi föder fler barn, så att vi inte dör ut som folkgrupp.

Det är inte naturligt att hämta folk från tredje världen i stora antal och placera dem i Östersund eller någon annan del av landet. Men maktens medier försöker framställa det som om det vore den naturligaste saken i världen att fylla upp Sverige med afghaner, somalier och andra folk. När någon sedan protesterar framställer media sådana personer som ondskefulla rasister, trots att det är just ”rasisterna” som är de modiga och ansvarstagande människorna som borde styra den politiska utvecklingen.

De makthavande medierna är vakhundar åt den politiska eliten och gör allt de kan för att bitas och hugga när invandringskritiker och andra ansvarsfulla svenskar försöker yttra sig. I skydd av medier verkar de politiker som nästan aldrig konfronterats av ansvarsfulla människor. De sitter där och fattar beslut som driver Sverige mot en avgrund och de skyddas av media.

Resultatet i Östersund är att mandatfördelningen i kommunen ser ut så här:

Socialdemokraterna 22
Nya moderaterna 12
Centerpartiet 8
Miljöpartiet de gröna 6
Vänsterpartiet 4
Liberalerna 4
Sverigedemokraterna 4
Kristdemokraterna 1

Väljarna i Östersund har alltså röstat på partier som vill massimportera människor från tredje världen. Väljarna har röstat på partier som saknar förmåga att lösa de problem som Östersund har, problem som lätt kan lösas med en bättre politik. Väljarna har röstat för att släppa in tredje världen i kommunen, men dessa väljare vet inte vilka de långsiktiga konsekvenserna av det blir. Media och makthavare har inbillat allmänheten att Sverige blir bättre när tredje världen kommer hit, men Sverige blir inte bättre. Det mesta blir sämre.

Något förenklat kan man säga att konsekvenserna av det blir att Östersund kommer att få problem, stora problem.

-Kommunen kommer att belastas ekonomiskt för att framtid.

-Den tidigare etniska homogeniteten kommer att upplösas ännu mer.

-Kolonisatörerna blir fler och fler och kommer att vara i majoritet inom en inte alltför avlägsen framtid.

-Infrastrukturen kommer att börja förfalla när ekonomin försämras.

-Otryggheten kommer att öka kraftigt och vi kommer att se fler våldsbrott och överfall på svenskar och svenskor.

Oavsett hur mycket negativ påverkan invandringen har så kommer media och makthavande politiker att klänga sig kvar vid makten och propagera för mer globalisering, invandring, feminism och annat som de vill påtvinga medborgarna. En del vill nämligen förstöra Sverige.

Medborgarna som ogillar den här utvecklingen tvingas bekämpa ett trefrontskrig. Våra fiender är huvudsakligen media, etablerade politiker och pk-folket som står under deras inflytande och försvarar det mångetniska samhällets utbredning. Där finns även feminister, kulturmarxister, liberaler och rader av andra grupper som strider för någon särfråga som på sitt sätt bryter ned det traditionella Sverige.

sverigevannerna

Vi har sagt det många gånger. Det är oerhört märkligt att politikerna försvarar en politik som bevisligen bryter ned landet och skapar social oro överallt i samhället. Varför hoppar de inte av och börjar försvara sitt land? Svaret är att det sociala trycket hindrar dem. De känner sig trygga i sällskap av likasinnade och först när Sverigevännerna blir så många att makthavarna förlorar både status och inflytande kommer de att ge upp sitt ställningskrig mot oss.

Därför är det av stor vikt att vi dagligen bekämpar politikerna och media.

I åratal har politikerna i Östersund fyllt upp kommunen med asylsökande och andra migranter från alla delar av världen. Syftet är att göra Östersund ”mångkulturellt” eller att vi ”ska hjälpa flyktingar som flyr från krig”, vilket bara är propagandalögner som lätt kan avslöjas. Det som döljer sig bakom begreppet ”mångkulturellt” är att politiker vill göra Sverige mångetniskt, så mångetniskt som möjligt för att svenskarna ska förlora rätten till sitt eget land. När det gäller att ”hjälpa flyktingar” så hjälper man dem bäst och billigast genom att hjälpa dem på plats eller i närområdet. Man hjälper inte flyktingar genom att frakta dem från andra världsdelar till Sverige, dessutom är de som kommer hit i nästan samtliga fall migranter – inte flyktingar.

Alltså finns det andra bakomliggande orsaker till att politiker och media lobbar för massinvandring och dessa orsaker kan man spåra till inflytelserika globalister som medvetet vill slå sönder den etniska homogeniteten i europeiska länder.

Peter Sutherland är en av hundratals mäktiga och inflytelserika makthavare som ligger bakom agendan om stor invandring till Europa. Hans mål är att den etniska homogeniteten ska slås sönder, de vita européerna ska trängas tillbaka och våra länder ska koloniseras av andra folk.

Sutherland har enorma ekonomiska resurser bakom sig. Han är FN:s sändebud i migrationsfrågor, han har varit ordförande i Goldman Sachs International och är en känd bilderbergare, han är med i globalisternas mest kända klubb där man lägger upp strategier för att globalisera världen.

Den 21 juni 2012 intervjuades han i BBC och lade fram sina tankar om migration där hans slutsats var att den etniska homogeniteten i de europeiska länderna måste undermineras, det vill säga urholkas och söndras.

Det är personer som Peter Sutherland och andra, som huvudsakligen ligger bakom kampanjer för ökad migration till Europa. George Soros är en annan inflytelserik globalist som använder miljarder för att propagera för massinvandring till Europa. Något förenklat kan man säga att europeiska politiker dansar efter dessa globalisters pipa och när svenska politiker talar om att ”hjälpa flyktingar” är de bara marionetter åt andra krafter som på ideologisk basis vill slå sönder vårt stolta kulturella, historiska och etniska arv. De vill ersätta oss med andra folk. De vill utrota oss.

Om dessa ondskefulla krafter inte hade spridit sitt politiska och ideologiska gift över våra samhällen så hade våra ledande politiker haft en annan agenda. Men liksom många andra följer man gärna i makthavarnas spår, särskilt om makthavarna ger sina lojala undersåtar titlar, jobb, makt och pengar. Många politiker är inte ens ideologiskt övertygande om att de gör rätt, men de följer en viss agenda ändå av ren lojalitet till sina överordnade eftersom det är enklare att vara lojal till en chef än att tänka själv och riskera att bli utfryst från en maktordning.

Den maktordning som idag leder Sverige mot en avgrund måste brytas. Även om det kostar medborgare som ifrågasätter maktordningen en del besvär, så måste maktordningen bekämpas, annars går vi under som folk.

Maktordningen kan bekämpas på många olika sätt.

En bra början är att läsa alternativa medier. Här är några förslag på bra och ansvarsfulla alternativa medier:

Fria Tider

Granskning Sverige

Jan Millds blogg

Gatestone Institute

Det finns dessutom hundratals andra bloggar och bra alternativa medier där man kan hitta intressant information. Titta gärna i länklistan på bloggen Asylkaos.

Sedan bör man själv aktivera sig på något sätt. Om du vill bli aktiv, börja skriva, dela ut flygblad eller göra något annat för ditt land.

Nu till Östersunds akuta problem. Det största problemet med Östersund är att kommunen styrs av idioter. Det är politiker som inte kan lägga ihop 2 + 2. De kan inte räkna ut att migranter som kommer förändrar den demografiska sammansättningen. Inte heller tycks politikerna fatta att deras politik gör samhället mera otryggt. Politikerna har nämligen fångat sig själva i en nyspråksretorik om ”alla människors lika värde” och inbillar sig därför att alla människor är likadana och att det bara är ”hudfärgen” som skiljer oss åt. Det är en kulturmarxistisk lögn som upphöjts till sanning eftersom den lögnen inte får ifrågasättas.

I själva verket är skillnaderna mellan en genomsnittlig svensk och en genomsittlig afghan eller somalier hisnande. De räcker med att se hur det ser ut i Somalia eller Afghanistan och jämföra med svenskt område i Sverige för att förstå skillnaden. Den som inbillar sig att migration från sådana länder inte påverkar Sverige negativt kan bara åka till Rinkeby eller Rosengård och titta. Där finns facit.

De politiker som massimporterar människor från tredje världen borde tvångsförflyttas till områden som Rinkeby. Varför ska politikerna bo i helsvenska villaområden, medan andra svenskar som inte vill ha denna invandring ska tvingas leva intill kolonisatörer som de inte vill se i sitt land?

Den senaste tiden har invånare i Östersund drabbats av den politik som bedrivs i kommunen. Det har förekommit överfall, personrån, inbrott och annat. Det är brott som politikerna borde står till svars för eftersom dessa brott huvudsakligen är ett resultat av deras migrationspolitik.

På tre veckor har minst sju kvinnor utsatts för hot, överfall och våldtäktsförsök. Detta har även uppmärksammats i utländska medier som uppger att det är åtta kvinnor som blivit utsatta. Oavsett antalet så är flera av fallen, kanske samtliga, relaterade till den migrationspolitik som bedrivs i landet.

Natten mot den 6 mars överfölls två kvinnor i centrala Östersund. Den ena kvinnan blev nedsparkad av tre män som höll fast henne och satte sig på henne. Det var ett uppenbart våldtäktsförsök av det slag vi numera ser ganska ofta. Män i grupp som attackerar kvinnor är något som aldrig har förekommit i Sverige. Det är en importerad brottstyp som är sällsynt otrevlig och mycket farlig.

Media försöker lägga locket på och undviker medvetet att berätta vilka gärningsmännen är. Man säger inget om deras signalement för man ”vill inte ge rasisterna vatten på sin kvarn”. Media och politiker skyller istället på ”män” och skuldbelägger alltså hela det manliga släktet för vad några enstaka män gör, män som inte har sin bakgrund i Sverige men som hotar tryggheten i landet. Även om det bevisligen finns svenska män som begår övergrepp mot kvinnor så är överrepresentation bland invandrare mycket stor och brotten är ofta mycket grövre genom ett större inslag av våld och brutalitet.

Det finns många skrämmande exempel som man kan läsa om här.

Våldtäkten och mordet på Elin Krantz är ett av de värsta exemplen. Hon föddes 1983 och mördades 2010 på ett sällsynt brutalt sätt genom att afrikanen Ephrem Tadele Yohannes efter våldtäkten krossade hennes huvud med ett stort stenblock. Många andra som fallit offer för invandrade mördare hade kunnat leva idag om vi hade haft ansvarsfulla politiker vid rodret. Många som på olika sätt fallit offer för mångkulturell kriminalitet hade sluppit allt det lidande som politikerna åstadkommit genom sin politik.

De som bär skulden för importerad brottslighet är politikerna, men de tar inte ansvar för vad de ställer till med. De sitter istället på möten och försöker mörka vad som sker i samhället när problemen blir uppenbara. De slår ifrån sig och låter polisen och andra myndigheter sopa upp den skit som politikerna sprider ut i vårt land.

Många östersundsbor blev oroliga över att så många kvinnor överfallits på kort tid.

Här är några av platserna som kvinnor överfallits på:

Söndag den 21 februari misshandlades en kvinna på Prästgatan.
Fredag den 26 februari misshandlades en kvinna på Artillerigatan.
Lördag den 27 februari ofredades en kvinna på Kyrkgatan.
Onsdag den 2 mars ofredades en kvinna på Kyrkgatan.
Lördag den 5 mars hotades en kvinna på Skolgatan.
Söndag den 6 mars utsattes en kvinna för våldtäktsförsök på Prästgatan.
Söndag den 6 mars misshandlades en kvinna vid hörnet Prästgatan och Hamngatan.

Vilka låg bakom överfallen? Enligt lokalmedia och polisen var det ”unga män”. När det gället det brutala överfallet den 6 mars var det tre män i åldern 18-25 år ”som var mörkt klädda”.

varg_gyllander_svd

Den 7 mars höll polisen presskonferens och uppmanade kvinnor att vara försiktiga och inte röra sig utomhus ensamma. Förundersökningsledaren Sanna Matsson sade till lokalmedia att hon ”aldrig varit med om något liknande i Östersund” och visade med stor tydlighet att hon ville lösa brotten för att skapa trygghet igen på gatorna.

Ett allvarligt problem är att vi har politiker som fortsätter att massimportera människor från tredje världen vilket innebär att vi aldrig mer kommer att få trygghet på gatorna i Sverige, såvida man inte placerar ut poliser som bevakar varje gathörn i landet dygnet runt och övervakningskameror som alltid är påslagna överallt.

Polisen gick ut med en varning till invånarna i Östersund. Då ska vi komma ihåg att även polisen är underställda den kulturmarxistiska politiken om ”alla människor lika värde” och undviker att lämna signalement eftersom statsmakten vill dölja de problem som de skapar.

Polisens varningar fick kommunalrådet AnnSofie Andersson (S) att reagera. Reaktionen var helt förutsägbar om man känner till hur socialdemokratiska politiker gör allt i sin makt för att dölja konsekvenserna av sin politik.

Hon sade:

Jag hade uppskattat om polisen hade kontaktat oss i kommunen innan man går ut med en sån här uppmaning. Vi har ju ett samverkansavtal. Det är naturligtvis allvarligt om polisen bedömer att kvinnor inte kan röra sig hur som helst. Men lösningen kan aldrig vara att gå ut med en sån här uppmaning.

AnnSofie Andersson-s
AnnSofie Andersson

Det socialdemokratiska kommunalrådet vill alltså att polisen ska dölja de problem som hon, AnnSofie Andersson, har skapat i kommunen. Hon vill inte ens att kvinnor ska varnas för potentiella faror i kommunen om de är ute ensamma. Det innebär att AnnSofie Andersson är beredd att riskera kvinnors liv för att dölja konsekvenserna av sig egen extrema politik.

Det råder inga tvivel om att AnnSofie Andersson (S) har en skruv lös.

När lokalmedia frågar henne om hur hon tänker svarar hon:

Alla goda krafter måste komma tillsammans och söka lösningar för ett tryggt Östersund.

Ett typiskt goddag-yxskaft-svar utan någon som helst innebörd. Ett svar som bara en korkad socialdemokrat kan ge. Nu kommer AnnSofie Andersson göra vad hon kan för att lägga locket på. Hon säger till lokalmedia:

Jag har pratat med vår säkerhetschef i kommunen om vad vi kan göra nu. Vi måste fortsätta fundera på det här. Vi måste tillsammans med polisen diskutera igenom det här.

Nu gäller det för henne att komma på något för att tillsammans med polisen 1) dölja orsaken till problemet och 2) försöka lösa problemet. Men den ekvationen går inte ihop. Problemenen går inte att lösa när man fortsätter att ta emot migranter, men hon är för dum för att begripa sambandet.

På kvinnojouren i Östersund har man också förslag på hur man ska lösa situationen. Helena Lassen på kvinnojouren säger att man bör ”uppmana män att skärpa sig”. Man häpnar över hur många naiva om inte direkt korkade människor det finns i samhället.

Det värsta är att de har inflytande över politiken. Att de kan ha det är ett resultat av ett samhälle som blivit alltmer totalitärt och som kontrolleras av mäktiga mediamonopol och en politisk elit som vägrar att släppa från sig makten.

De låter hellre Sverige gå under än att erkänna sina fel.

Därför måste de bort från makten.

byt-ut-politikerna

Ledamöter i kommunstyrelsen i Östersund:

Andersson, Annsofie. ordf, (S)
Edvinsson, Anders. v.ordf, (S)
Persson, Per-Olof. (S)
Mahmood, Kholod. (S)
Burman, Emil. (S)
Modin Tjulin, Mona. (S)
Thomasson, Karin. (MP)
Hedin, Christina. (V)
Jönsson, Pär. 2:e v. (M)
Hjemgaard Svensson, Lise. (M)
Jemteborn, Tord H. (M)
Svensson, Bosse. (C)
Asplund, Carina. (C)
Löfstrand, Pär. (L)
Johansson, Peter. (SD)

7 kommentarer på “Östersund som skräckexempel i ett land som styrs av dårar #asylkaos”

 1. Sossarna och Miljöpartiet kan inte regera Sverige. Löfven ändrar sig gång på gång. Säger en sak, nästa dag tvärt om. Alliansen vill inte fälla regeringen fast dom kan. Alltså vill dom inte regera Sverige.
  Så alla väljare då återstår det bara ett seriöst parti, Sverigedemokraterna. Kom ihåg det när det blir val 2018.

  Gilla

  1. Du vill alltså göra situationen ännu värre genom att låta Israel styra Sverige? Hur tänker du där?
   Det finns flera partier med planer för hur man löser problemet, men inget av dessa finns i riksdagen.

   Gilla

 2. Det är Agenda 2030 som håller på att genomföras.
  Eurabia.
  Befolkningsbyte genom att skapa kaos.

  ”Här röstar vi traditionellt på det vi gjort i alla tider. Om någon eller några ändrar färg radikalt, så ifrågasätter vi det i vanlig ordning”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s