Islam ut ur Europa NU! Muslimer – ÅK HEM!

Islam har ingenting att göra i Europa. Varken islam eller muslimer har något i Europa att göra. Ändå har miljoner muslimer tillåtits att komma hit. Det är ledande politiker och andra makthavare som släppt in muslimerna på vår kontinent. Sverige har över 700 000 muslimer och de har släppts in av politiker i sjuklövern och statsministrar som Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven.

terrorn-bryssel.png
Fredens religion i farten igen. Minst 30 döda och 200 skadade.

Bakom dessa politiker finns aktörer som arbetar globalt för att Europa och västvärlden ska översvämmas av migranter från tredje världen och för att de europeiska folken ska gå under. Vi befinner oss i ett krig där fienden heter Peter Sutherland, George Soros, Barack Obama och Stefan Löfven. Fienden i Sverige äger våra stora medier och propagerar för upplösning av den svenska nationen.

Vilket västeuropeiskt land man än studerar så äger fienden de stora medierna. Det finns inte en enda stor tidning i Sverige som försvarar den svenska nationen och det svenska folkets rätt till sitt eget land. De försvarar istället en global samhällsordning och ungefär på samma sätt är förhållandet i andra länder. Stora medier försvarar globalism och motverkar nationalism.

Vi styrs av krafter som vill oss illa. Ingen med förnuftet i behåll kan säga att det är bra och positivt att Sverige fylls upp med muslimer eller migranter från tredje världen. Den som säger det är inte tillräknelig.

Det handlar inte bara om rädsla för att muslimer ska spränga oss i luften utan för att vi överger våra tidigare etniska homogena nationer och byter ut våra befolkningar mot människor som inte hör hemma på vår kontinent. Vi överger den tidigare goda inre sammanhållningen i våra länder, skapar gigantiska sociala och andra problem som kan ta hundra år att befria sig från – om det ens går. Det värsta som kan hända är att vi går under. Det bästa som kan hända är att utvecklingen vänder och folk börjar fatta att muslimerna måste åka hem igen.

Vi är på väg utför, men det går fortfarande att vända utvecklingen – om människor aktiverar sig och börjar försvara sig från globalisterna som styr över våra huvuden. Folket måste ta tillbaka makten från de totalitära politikerna som släppt in islam i Europa.

Idag inträffade alltså ett nytt terrordåd utfört av muslimer, denna gång i Bryssel. Över 30 personer dog och ungefär 200 har skadats, många allvarligt.

Varje gång det sker ett terrordåd som utförs av muslimer så väljer politikerna att blunda. Den som påpekar att terrordåden har en koppling till islam blir i praktiken utskälld av politiker som menar att islam är ”fredens religion”. Man tror att politikerna skämtar, men det gör de inte.

I januari 2015 stod Stefan Löfven i riksdagen och svarade på frågor från Sverigedemokraterna om terrorism. Löfven säger då:

Jag ska ta upp en sak som är oerhört allvarlig nu för Sverige och för hela västvärlden där Sverigedemokraterna spelar terroristerna rakt i händerna, och det är precis det sätt att ni har valt att bemöta och prata om terrorism. Terrorister har en sak gemensamt och det är följande, de ser världen som en kamp, strid, en militär kamp mellan ont och gott, där dom som tycker annorlunda dom är också hotet dom är fienden, dom respekterar inte demokratin, inte den respektabla debatten och det är det här som förenar terrorister jämfört med andra, det är inte religioner, det är inte kulturer, det är inte etnicitet utan den skarpa skiljelinjen går precis som jag har sagt tidigare mellan dom som tror på demokratin och dom som gör det inte. Och då är det så här att göra terror till en fråga om religion eller etnicitet, det är att spela terroristerna precis rakt i händerna. En effektiv terroristbekämpning, den utgår ifrån att vi angriper deras världsbild, vi angriper våldet, vi angriper föraktet och då behövs det riktiga åtgärder, det är lagstiftning mot terrorn, det är det förbyggande arbetet och att se till att bygga ett samhälle där folk känner sig framtidstro och framtidshopp, det är inte att bygga på hat och rädsla och så split mellan olika religioner, olika folkgrupper som Sverigedemokraterna gör.

Man får alltså inte kritisera muslimer eller islam trots att terroristerna begår brotten i islams namn. Löfven är för övrigt inte den enda politiker som framfört sådana åsikter, det har i stort sett varenda makthavare i västvärlden gjort. De tycks ha uppfostrats i exakt samma skola och läst exakt samma bok för de säger nästan exakt samma saker.

Tänk dig följande scenario. Två nazister går in i en lokal full med judar och ropar ”sieg heil” samtidigt som de spränger sig själva och alla andra i lokalen i luften. De ville genom sin handling visa stöd för den ideologi de anslutit sig till.

Politiker och ministrar på alla nivåer i samhället går ut och säger att det är viktigt att inte skuldbelägga några nazister för dådet eftersom det inte har med nazism att göra. Det är väldigt viktigt att förklara att nazism är fredens ideologi och att nazisterna måste få hjälp och stöd med att få bättre lokaler, mer inflytande i samhället och blir bättre bemötta i av media och politiker. Nazismen måste respekteras och de som ifrågasätter nazismen måste kunnas dömas för hets mot folkgrupp och kallas nazifober. Nazister är som vanliga människor och ska inte behöva marginaliseras bara för att det finns fördomar mot dem. De måste ha rätt att få heila överallt och i alla sammanhang utan inskränkningar. Det tillhör deras ideologi och den måste respekteras. Den som ifrågasätter att de heilar bör kunna dömas till böter eller fängelse.

De som spränger judar i luften är inte nazister, de är terrorister. Vi ska absolut inte sammanblanda vanliga skötsamma nazister med människor som begår brott i nazismens namn.

De som begår brott i nazismens namn hotar det öppna samhället där nazister och andra grupper av människor fritt ska sprida sina åsikter och tankar utan inskränkning.

Det scenariot är helt omöjligt, men när det gäller hur en del människor ser på terrordåd som utförs av muslimer är scenariot plötsligt både sannolikt och verkligen förekommande.

Om en ”högerextremist” begår ett allvarligt politiskt brott så skuldbeläggs alla ”högerextremister” automatiskt. Men om en muslim spränger folk i luften och begår massmord så får man aldrig skuldbelägga muslimer eftersom brottet inte har med islam att göra. Då är man alltid snabb med att försvara muslimer och menar att dådet inte har någon som helst koppling till islam.

Flera politiker har idag gjort uttalanden som påminner oss om hur inkonsekventa de är när det gäller vilken ideologi en terrorist eller mördare bekänner sig till. Dagens terrordåd försöker många politiker dölja orsaken till genom att inte nämna islam eller ens nämna ordet islamister. Den som är bäst av alla på att undvika det är Barack Obama, som efter terrordåden i Frankrike inte nämnde ordet muslim eller islam.

Varje gång ett terrordåd inträffar ser istället globalisterna öppningar och möjligheter att öka samarbetet över gränserna i alla avseenden. Det är som om de väntat på att dessa dåd ska ge dem möjligheter och befogenheter att globalisera mera.

Skälet till att det sker terrordåd är ju att de släpper in muslimer i Europa i stora antal.

Arkitekterna bakom massmigrationen vet att Europa kommer att slås sönder av stor invandring. Men många politiker är fortfarande så korkade att de inte begriper att vår kontinent förändras i alla avseenden när man fyller upp den med människor från tredje världen.

De ondskefulla arkitekterna vet dock att Europa kommer att förstöras och det är själva tanken med att öppna gränserna – att förstöra våra nationer. När terrordåden inträffade i Bryssel så skyndade många politiker återigen ut och pratade om att ”terroristerna hotar vårt öppna samhälle” och att ”vi måste enas i kampen mot terrorismen”. Det är nyckelfraserna som globalisterna använder. Eftersom terroristerna hotar oss måste vi enas i kampen mot dem, det vill säga de globalistiska projekten måste sträva vidare. Massinvandringen ska fortsätta, även storskaligt invandring av muslimer ska fortsätta. Däremot ska fler och fler invånare övervakas, de olika nätverken som arbetar för mera globalisering ska finslipa sina verksamheter och upplösningen av nationalstaterna ska fortsätta. FN och EU ska få mer makt och inflytande – liksom våra globalistiska fiender.

Barack Obama uttalade sig idag efter terrordådet:

Detta är ännu en påminnelse om att världen måste förenas, vi måste vara tillsammans oavsett nationalitet, ras eller tro i kampen mot terrorismens gissel. Vi kan och vi kommer att besegra dem som hotar säkerheten för människor runt om i världen.

Lyssna på vad han säger: ”världen måste förenas… i kampen mot terrorismens gissel”. Vad han menar är att de nuvarande makthavarna i världen ska övervaka sina befolkningar mer och skylla på att de vill förhindra terrorangrepp. Terrorangrepp går att förhindra genom ett stopp av invandring för muslimer och en effektiv repatrieringspolitik. Men istället fortsätter politiker med en massinvandringspolitik som definitivt kommer att ge oss fler terrordåd och ökat etniskt, socialt och kulturellt förfall. Det är just det som arkitekterna bakom globaliseringen vill. När våra europeiska nationer försvagas kan de i skydd av det förstärka sina gränsöverskridande nätverk och alltså förstärka den makt, den totalitära makt, som vill styra vår värld och som det blir svårare att göra sig av med ju starkare den blir.

Det paradoxala är att invandringskritiska rörelsen växer samtidigt, men globalisterna har inte varit oroade över nationalisters framfart eftersom nationalisterna inte är i närheten av att få makten någonstans. Globalisterna räknar med att vinna och de räknar att nationalisterna kommer att förlora striden om sina egna länder.

Mona Sahlin säger idag något som påminner om vad Obama säger:

Nu måste arbetet mot extremismen bli gränsöverskridande.

Mona Sahlin är visserligen väldigt korkad, men när hon säger detta så är det en upprepning av vad globalisterna vill. Hon går ju i deras skola och förmedlar utåt vad de säger.

Mer samarbete över gränserna innebär i det här fallet mer polisiärt underrättelsearbete och mer kontroll av alla medborgare. Om man inte fattar det, så har man inte fattat någonting.

Politikerna – och bakom dem arkitekterna – vill alltså 1) fortsätta med massmigration och invandring av muslimer i stora antal 2) övervaka alla medborgare mera – även svenskar som aldrig skulle få för sig att spränga en flygplats i luften.

Det som är viktigt att komma ihåg är – och det måste poängteras noga – det är att de svenskar som kommer att övervakas mera är de svenskar som motsätter sig stor invandring – det vill säga sådana som du och jag. Vi kommer att kontrolleras in på bara skinnet och alla kunskaper om oss kommer att kunna användas mot oss den dag vi gör motstånd mot den totalitära regimen.

Det måste alla lära sig förstå.

Men det finns en faktor som globalisterna inte hade räknat med. De har känt sig trygga länge, men plötsligt dök han upp. Donald Trump! Han är det ende presidentkandidaten som vågat ta fighten mot både globalisterna och deras migrationspolitiska projekt som innefattar stor muslimsk invandring. Även om Trump inte är perfekt så har han plötsligt blivit en man som kan hjälpa USA och Europa från att islamiseras – om han får makten över utvecklingen. Det är också därför som globalisterna inte gillar honom. Trump är den gode som vill rädda världen, globalisterna är de onda som vill förstöra den. Visst är bilden kraftig förenklad, men den är till stor den sann.

Våra svenska riksdagsmän och ministrar har liksom Mona Sahlin gått i globalisternas skola.

Stefan Löfven:

Det är en attack mot det demokratiska Europa. Vi kommer aldrig att acceptera att terrorister angriper våra öppna samhällen.

Anna Kinberg Batra:

Fasansfulla attentat i Bryssel, mot människor och familjer men också mot vårt samhälle och vår öppenhet.

Margot Wallström:

Chockad av attackerna i Bryssel. Vi får inte acceptera terrorism i våra öppna samhällen.

Anders Ygeman:

Återigen attackeras friheten och öppenheten i Europa. Vi får aldrig vika ner oss för terrorister och våldsverkare. Våra tankar går till de drabbade.

Är det några fraser som känns igen? Kodordet ”öppenhet” användes friskt av Fredrik Reinfeldt och används nu av samtliga globalister som ett kodord för att vi ska försvara massinvandring och öppna gränser. Öppenhet och stor invandring är samma sak.

Nu måste folk vakna på allvar och inte bara vara förstående inför det som sker i vår värld utan även offra tid, pengar och arbete på att rädda Sverige – och Europa. Alternativet är att vi går under.

Målet måste vara: Islam ut ur Europa NU!

byt-ut-politikerna

5 kommentarer på “Islam ut ur Europa NU! Muslimer – ÅK HEM!”

 1. The Qur’an tells muslimes: –
  -”not to make friendship with Jews and Christians” (5:51),
  – ”kill the disbelievers wherever we find them” (2:191),
  – ”murder them and treat them harshly” (9:123),
  – ”fight and slay the Pagans, seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem” (9:5).
  – The Qur’an demands that muslimes fight the unbelievers, and promises ”If there are twenty amongst you, you will vanquish two hundred: if a hundred, you will vanquish a thousand of them” (8:65).

  For a Free Europe!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s