Du äter halalmat utan att veta om det #asylkaos

I takt med att Sverige islamiseras så förändras många av våra kulturella uttryck mycket mer än vad de flesta känner till. Sverige har snart en miljon muslimer som utgör en stark maktfaktor när det gäller konsumtionsmönster. De konsumerar inte samma saker som svenskar av tradition har gjort eller gör idag och gäller allt från klädvanor till matvanor.

På det kulturella området krymper svenskarnas Sverige snabbt. Vissa branscher ändrar karaktär när främmande etniska eller religiösa grupper i Sverige bara gynnar näringsverksamhet inom den egna gruppen. På sikt kommer de att vinna och svenskarna kommer att förlora slaget om det egna landet. Svenskarna har inte samma kulturmedvetenhet som många främlingar har och det riskerar att göra oss till förlorare.

Svenskarna är inte så noga med att anlita svenska hantverkare och låter gärna hantverkare från andra länder utföra jobbet ”eftersom det är billigare”. Det är en av många handlingar som leder Sverige åt fel håll. Svenskarna konsumerar inte längre svenskt när det gäller konfektion utan vi köper huvudsakligen kläder som är designade, producerade och tillverkade i andra länder. När det gäller kvinnokläder finns det dessutom många butiker som saluför kläder som Mellanöstern, vilket en hel del svenska kvinnor köper utan att reflektera över klädernas ursprung. Det finns också butiker som säljer bröllopsklänningar med orientalisk design som svenska kvinnor köper utan att vara medvetna om klädernas bakgrund.

I frihandelns tidevarv sköljer främmande varor över vårt land och när vi köper många av dessa varor försvårar vi för inhemska branscher eller företag att överleva. Frihandeln är ett hot särskilt mot vissa segment av samhället. Det borde ligga i vårt samhällsansvar att skydda vissa branscher från konkurrens av billigt skräp från utlandet. Vi har haft en stark konfektionsindustri som idag är nästan död för att frihandeln har dödat den. Vi har dessutom svenska företag som flyttat sin produktion utomlands för att göra tillverkningen billigare. Det har inneburit en minskning av arbetstillfällen, särskilt på mindre orter, och försämrat kvaliteten på många produkter.

Ett annat område som svenskarna har övergivit är turistandet. Vi reser ofta till Thailand och andra avlägsna länder där vi spenderar våra pengar istället för att turista mer solidariskt, i första hand i vårt eget land eller i övriga Norden och i andra hand i vår egen kulturkrets i stabila länder som Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien eller Slovenien. Många svenska asylboenden har öppnat i hotell, vandrarhem, campingar och annat som gått dåligt för att svenskarna inte längre turistar i sitt eget land utan föredrar att slänga pengarna i sjön i någon avlägsen del av världen. Om fler svenskar hade turistat i hemlandet så hade många inhemska näringar gynnats av det.

Samtidigt som svenskarna backar i sitt eget land på alla områden och låter andra kulturer ta för sig så expanderar dessa kulturer starkt både till sin numerär och till sin ekonomi. I praktiken flyttas svenska pengar till de främmande folkgrupperna som blir starkare medan vi försvagas.

Ett område där vi svenskar förlorar mer och mer av vår självständighet är på livsmedelsområdet där vi importerar alltmer livsmedel vilket sänker kvaliteten på maten och dödar jordbruken samtidigt som vi sänker den inhemska livsmedelsindustrin. Anslutningen till EU och politikernas vurm för frihandel som princip är en del av orsaken.

Som om det inte vore nog har vi nu en mycket stor grupp muslimer som har egna konsumtionsmönster när det gäller livsmedel. Det köper sin mat från egna halalcertifierade slakterier eller andra företag som levererar livsmedel. Halalmaten är en stor industri som omsätter miljarder och som gynnar hela det muslimska samhället i Sverige och i världen.

Det svenska samhället är huvudsakligen eftergivet och låter de muslimska sedvänjorna få sprida sig fritt. Det har gått så långt att svenska politiker och många svenska opinionsbildare tycker att det är bra att alla främmande kulturer tar för sig i vårt land och att vi svenskar backar och överger våra egna traditioner och vårt eget kulturliv.

I kommunerna arbetar politikerna sedan länge för att ändra på matvanorna i nationen och ge muslimerna i våra skolor, sjukvården och äldreomsorgen och i andra sammanhang halalcertifierade livsmedel. Det är samma politiker som helt öppet vill massimportera migranter, främst muslimer, från tredje världen och sedan låta dessa migranter expandera här och kolonisera vårt land. Sedan förser man dessa migranter med pengar, förmåner och annat som de önskar för att kunna utöva sina seder.

När vi svenskar går till affären och handlar mat så är vissa av oss noga med vad vi köper. Men alldeles för många har ingen aning om att butiken de handlar i är fylld av halalcertifierad mat som de dessutom ofta köper utan att begripa vilka krafter de gynnar. Det kan finnas något diskret märke som knappt syns på varan och de flesta inte känner till betydelsen av.

Varje inköp av halalmat innebär att man köper och äter mat som en imam har godkänt med bönen ”I Guds namn, Allah är den störste”. När vi köper sådan mat stöder vi muslimernas expansion och maktanspråk på vårt land. Vi stöder deras ekonomiska och kulturella utveckling och vi stöder deras demografiska strategi om att ta över genom att föda fler barn än oss.

Vad vi inte tänker på är att bakverk, godis och annat vi äter kan innehålla gelatin från halalslaktade nötkreatur. Många svenskar, som personen i videon här nedan, menar att det inte är någon skillnad på att äta halalmat i Sverige eftersom svenska djurskyddslagar gör att djuret ändå har slaktats på ett humant sätt.

Vid 2:56 frågar han:

”Om mitt barn får äta halalslaktad kyckling i skolan, blir han då smittad av någon form av muslimskt virus eller är det här kanske, kanske lite den generella rädslan och propagandan kring att det pågår någon form av islamisering av Sverige?”

Om man i Sverige hade bara några hundra muslimer för 40 år sedan och idag har närmare en miljon muslimer så går det väl inte att undvika att se det som en islamisering även om den förvirrade mannen i videon inte begriper det. Dessutom legitimerar man muslimsk expansion och man äter och köper halalmat. Många muslimer accepterar inte att äta från djur som slaktats med bedövning även om en imam har bett en bön. De föredrar kött från djur som slaktats utan bedövning.

Då det gäller just halalkyckling så är det lätt att av misstag köpa sådan kyckling. När kycklingarna slaktas så vänds produktionsbandet mot Mekka och halspulsådern skärs av samtidigt som en imam ber sin bön. Idag har alla stora livsmedelskedjor halalmat i sitt sortiment och det är svårt att hitta butiker helt utan halalmat.

Försvararna av det mångkulturella samhället och islamiseringen har inga betänkligheter när det gäller halalmat utan ser den bara som ett ”naturligt inslag i samhället”, fastän varken islam eller halalmat har något i Sverige att göra.

Redan för åtta år sedan uttalade sig en teologie doktor Göran Lennartsson som då var verksam vid Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium i Uppsala. Han sade:

-Jag ser inga teologiska betänkligheter mot att äta halal- eller koscherkött.

Det är samma slag människor som inte heller har några betänkligheter mot att Sverige koloniseras och islamiseras eftersom de lever i en fantasivärld som inte har med verkligheten att göra.

Vi svenskar är idag en utsatt, diskriminerad och hotad folkgrupp som ännu inte har förstått hur allvarligt hotet mot oss är.

4 kommentarer på “Du äter halalmat utan att veta om det #asylkaos”

 1. Jag begriper inte att folk kan vara så omedvetna om vad halal är. Lika lite som jag har väldigt svårt att förstå att man köper danskt griskött, eller utländskt kött överhuvudtaget. Vet man inte hur tufft det är för svenska bönder, eller att utländskt kött innehåller massvis med kemikalier. Personligen så avstår jag hellre kött tills jag får möjlighet/råd att köpa svenskt.
  Mjölk betalar jag 15kr/l för butikspastöriserad bara för att jag vet att en bonde i grannskapet då tjänar lite mer. Smör, ost m.m. blir i görligaste mån närodlat.

  Halal!! Aldrig i livet.

  Information om Halal
  Länderna som Sverige importerar kött ifrån innehåller mellan 4-23 ggr mer antibiotika än vad som är tillåtet i svenska djurbesättningar, samtidigt varnar forskare och läkare samt WHO för multiresistenta bakterier.
  Man har också stora mängder av tillväxthormoner som tillsatser i köttet. Samtidigt ser forskare/läkare att flickor hamnar allt tidigare i puberteten och onkologer ser ett samband mellan tidig pubertet och äggstockscancer. Denna cancerform kallas också för den ”tysta cancern” iom att den hinner växa till sej och sprida sej innan kvinnan får några specifika symptom – ganska hög dödlighet alltså. Frågan är vad som drabbar pojkar i deras hälsa också? Till detta lägga en massa olika tillsatser ytterligare.
  Djuren i andra länder åtnjuter inte heller samma omhändertagande vad gäller nyttigheten i fodret, deras yta att röra sej är starkt begränsat, man näbbtrimmar kycklingar för att de inte skall hacka sönder varandra p.g.a. av frustration över trångboddheten, man klipper knorrarna av grisarna av samma skäl.
  I Sverige skulle en bonde bli anmäld, riskera fängelsestraff samt näringsförbud om han behandlade sina djur på detta sätt. Både vad gäller tillsatser och djurmiljö!
  Till detta kommer att all halalslakt ( I Sverige såväl som andra länder vi importerar halalslaktade produkter ifrån) har ett shariastyrt halalcertifieringsföretag vars avgifter går rakt in i shariakomiteén.
  Som skattebetalare såväl som handlande konsument i livsmedelsaffärerna så är det vi som bekostar dessa avgifter. Alltså inte nog med att slaktmetoden är föråldrad och djurmisshandel – vi bekostar det dessutom !!!

  Halalslakt av kyckling https://www.youtube.com/watch?v=89tnJquFXFY
  Halalslakt av kamel https://www.youtube.com/watch?v=_G8Zhgyi2E8

  Skillnaden mellan ”vanlig” slakt och halal-slakt https://www.youtube.com/watch?v=iNCtRrznmzc

  Till vad går egentligen pengarna då en shariakomiteé förvaltar pengarna?

  Certifieringskostnader på över 2 TRILjoner dollar/ år https://www.youtube.com/watch?v=zZbC0zPoX2I
  EN informativ film om halalcertifieringen: http://www.youtube.com/watch?v=YVPngzSE94o

  En informativ film med en svensk veterinär: https://www.youtube.com/watch?v=Mi6em7RFhBU&feature=share

  I Sverige är det en hel del skolor som serverar halal trots att vi har dels skollagen som säger att skolan skall vara ickekonfessionell, Skolluncherna ingår som en del av undervisningen.

  Dessutom har vi lagen om religionsfrihet. Denna lag säger att du har rätten att utöva din trosuppfattning, men detta gäller bara så länge det inte inverkar negativt på någon med annan trosuppfattning alternativet inverkar negativt på någon som inte har en trosuppfattning öht. Samma lag påtalar att det är allas rätt att avstå från negativ religionspåverkan.

  Vi har EU lagen som säger att man får bara halalslakta de antal djur som det finns specifik efterfrågan efter, dvs. det antal djur som åtgår för att mätta magarna på den religiösa gruppen som kallar sej muslimer.

  Danmark, som exempel är polisanmält för den överproduktion som de har av halalslaktade djur, en överproduktion som bl.a Sverige köper in och serverar till alla oavsett trosuppfattning eller avsaknad där av. Sverige inhandlar således olagligt kött!
  Då kommuner inhandlar halalslaktad mat till sina matgäster i skolor, äldreomsorg och övriga matställen såväl som landstingen inhandlar detsamma till sina matgäster, och detta utan att flertalet ens blir upplysta om detta, så bryter man mot dessa tre lagar all den stund man genom att vi bekostar en religion vi inte tillhör – vi är tvångsanslutna till en trosuppfattning vi inte delar. Man serverar alltså halalslaktade produkter till alla sina matgäster, oavsett trosuppfattning alt. ingen trosuppfattning alls.
  (Källor: EU kommissionen och Europeiska läkemedelsverket, WHO, Islamguiden jordbruksverket)

  Gilla

 2. Väl skrivet connypaqad ! 😉
  //Hälsningar Tekla -forna halalgruppen på fejjan då det begav sej innan sanningen blev för mycket för några som fick sidan stängd! 😉

  Gilla

  1. Det är du, Tekla, som ska ha den mesta kredit för detta eftersom det mesta av den informationen faktiskt kommer från dig. Men jag sprider min enkla sammanställning så fort jag hamnar i situationer där halal nämns.
   I diskussioner har den fått tyst på många som man förstått inte haft någon kunskap i ämnet.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s