Kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD) i Nacka är förvirrad #asylkaos

För några dagar sedan skrev kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD) ett debattinlägg i Dagens Nyheter om asylmottagning till Nacka kommun och reaktionerna på densamma. Janssons tes är att de som kritiserar asylmottagningen är fördomsfulla och dumma.

Jan-Eric Jansson citerar ur några mejl han har fått där han kallas för idiot och annat som kanske inte är direkt sakliga argument mot asylmottagningen. Även om Jansson visar sig vara en idiot och att det finns goda skäl att kalla honom för det, så kan man utgå från att många av de mejl han har fått är sakliga och välformulerande. Men han citerar inte ett enda sådant mejl, sannolikt för att han inte klarar av att bemöta saklig kritik.

Vi ska nu granska vad kommunalrådet Jansson skriver i sin debattartikel.

Jansson:

Jag vill göra mitt bästa för att svara upp mot förtroendet från väljare som ser det som en viktig uppgift i ett civiliserat samhälle att ge barn och ungdomar som flyr från krig och död en fristad och en trygg uppväxt hos oss.

Jansson ger efter för den lilla, men högljudda och oansvariga opinion som av känslomässiga skäl är beredda att fylla upp Sverige med människor från dysfunktionella kulturer som flyr från fattigdom eller konflikter. Men de som Sverige tar emot är inte flyktingar, de är lycksökare som vill ha ett bättre liv. Sverige har ingen skyldighet att ta emot folk från andra världsdelar bara för att de har de har problem med sig själva eller med sin omgivning.

Sverige har inte heller några skyldigheter, alla avtal och konventioner som Sverige skrivit under till trots, att ta emot dem även om de är flyktingar från sina länder. Så snart de kommit till en del av det egna landet där det råder fred eller till ett grannland så har de fått skydd. I händelse av att de ändå kommit Sverige och betraktas som ”flyktingar” så ska de varken kunna få medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller några som helst ekonomiska eller andra förmåner.

De ska i så fall placeras i fängelse eller läger där de kan få mat för dagen i väntan på att skickas tillbaka.

Men svenska politiker betraktar dem inte som ”flyktingar” eftersom de ger dem permanent uppehållstillstånd och gräddfiler in i det svenska samhället. En äkta flykting vill inte fly, utan har tvingats fly och vill helst resa tillbaka så snart det lugnat ned sig i hemorten eller i landet de flytt från. När svenska politiker säger att vi har en skyldighet att ta emot migranter eftersom de ”flytt för sina liv” så ljuger politikerna varje gång de säger det.

Jansson redogör sedan för ett fall som har anser vara representativt för dem som kommer från Afghanistan. Han skriver:

Personbeskrivningen av dem som kommer från Afghanistan ser ofta ut ungefär så här:

Familjen utsätts för trakasserier. En dag är pappa bara borta. Om han är kidnappad av talibanerna eller död, vet inte familjen. Polisen kan inget göra. När äldste sonen också hotas, väljer mamma att fly till Iran. I Iran börjar ett tufft liv, hon får slita hårt för att försörja sig och sina barn. Barnen utsätts för övergrepp, många gånger av sexuell art. Den situationen är inte unik, det är vanligt i ett land där rättssystemet är i förfall. När sönerna till slut blir tvångsinkallade för att kriga i Syrien, antingen med armén eller med IS, så skickar mamma iväg dem till Europa.

Oavsett vilken bakgrund många från Afghanistan har så finns det hundratals miljoner människor som lever under svåra förhållanden i olika delar av världen. Vi löser inga problem genom att hämta hit några av dem och ge dem plats i vårt land. Om man vill hjälpa folk i nöd kan man skicka pengar till några av alla de hjälporganisationer som finns till för att hjälpa. Det är dessutom inte några få vi hämtar till Sverige, det är stora skaror och importen av människor från tredje världen kommer aldrig att upphöra – detta bara fortsätter år efter år. Om politikerna får bestämma så kommer vi att ta emot migranter i all evighet eller tills landet kollapsar.

Jansson skriver:

Medelåldern hos dessa pojkar är 17 år när de kommer hit. De placeras i ett HVB-boende. När svenska barn hamnar i HVB-boende, så placeras de där enligt socialtjänstlagen. De har varit utsatta för bristande omsorg från föräldrar eller hamnar där på grund av eget dåligt beteende, oftast i samband med allvarligt drogmissbruk.

Ensamkommande flyktingungdomar placeras inte på HVB-boende av sådana skäl. De placeras där för att de är barn och behöver den omsorg som ett hem kan ge. De behöver också stöd av en god man. Sverige har valt att använda HVB-lagstiftningen för detta, trots att den i många fall inte passar.

Jansson kallar dem ”flyktingpojkar” trots att de inte är flyktingar. De har kommit hit för att Sverige erbjuder dem bidrag och välstånd – dessutom generösa villkor, med förtur till skolor, utbildning, praktikplatser, jobb och bostäder.

Det som händer är att vi importerar så många människor att vi svenskar själva kommer att gå under. Genom att erbjuda omfattande hjälp till människor som inte hör hemma i vårt land visar samhället att de egentligen inte bryr sig om det egna folket och särskilt inte svenska ungdomar som redan har blivit andra klassens medborgare.

Jansson skriver:

Jag har varit runt på alla de hem i Nacka där dessa barn är placerade. Jag har mött dem som kallas ”farliga våldtäktsmän”. Jag har åkt runt för att få en bild av hur det fungerar på hemmen i Nacka.

Det jag möter är tonåringar som behöver tillsägelser och uppmaningar, ungefär som svenska ungdomar. Det kan handla om att torka upp efter sig när de lagat mat, plocka bort disken, läsa läxorna och dämpa sig lite ibland. Genomgående är de både trevliga och charmiga. Ibland tror de att det räcker med ett leende för att slippa göra de vardagliga sysslorna. Och jag har sett hur mogen personal ger dessa ungdomar fasta ramar, varm omsorg och ett sammanhang.

Nu finns det några saker man kan säga om Janssons fördomar om invandringskritiker. För det första utgår han från att invandringskritiker vanligtvis ser migranterna som ”farliga våldtäktsmän”. Att de flesta inte är det förstår nog alla och att många av de migranter som kommer är förhållandevis normala i sitt dagliga liv ifrågasätter nog ingen. När Jansson övergår till att framställa dem som ”trevliga och charmiga” finns det skäl att ifrågasätta Jansson syn på afghanerna. Det finns nog ingen som ifrågasätter att människor från andra kulturer kan vara både trevliga och charmiga, men det saknar all relevans i sammanhanget.

Även om afghanerna hade varit högpresterande robotar som skulle kunna lära sig fem språk och arbeta 14 timmar om dygnet året runt så är det inte tillräckligt goda skäl för att ge dem tillträde till vårt land. Sverige är nämligen svenskarnas land. Vi har ärvt landet av våra förfäder och har en plikt mot dem att förvalta och förädla landet så att våra efterkommande svenskar kan ta över ett land som är ännu bättre än det vi tog över.

Vi svenskar är ett folk med mångtusenåriga anor och vi när vi stod på toppen av vår utveckling i början av 1960-talet var vi en av världens absolut främsta nationer på många områden. Då var vi fortfarande ett homogent och sammanhållet folk som trots åsiktsskillnader höll ihop i vått och torrt.

Alla vara trygga. Vi behövde inte låsa våra dörrar, vi kunde promenera ensamma genom parker mitt i natten utan att vara rädda. Vi hade inga livsfarliga mångkulturella getton.

Sverige bestod av nästan 100 procent etniska svenskar, de enda invandrarna var sådana som kommit från kulturellt besläktade länder. Och de var få till antalet.

Svenska politiker var stolta över det dåvarande samhället. Vår socialdemokratiske statsminister Tage Erlander gjorde 1965 en jämförelse med USA efter rasupplopp där och konstaterade:

Vi svenskar lever ju i en så mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan i många andra avseenden.

Sedan hände något. På bara 30-40 år tog Sverige emot nästan två miljoner invandrare och på senare tid har migrantströmmarna till Sverige ökat kraftigt. Bara under 2015 kom över 160 000 migranter till Sverige, i stort sett samtliga från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Dessutom har hela det politiska etablissemanget från att på 1960-talet varit stolta över det svenska Sverige svängt i 180 grader och vill nu radera ut den svenska befolkningen och ersätta den med andra folk.

Det är ett omfattande sabotage mot hela det svenska samhället och mot allt det som våra förfäder har kämpat för och byggt upp. Svenska politiker och makthavare uppfostras idag till att tro att ett mångetniskt Sverige är ett bättre Sverige och att man är ”god” om man låter migranter komma hit och leva på våra skattemedel.

Jansson skriver:

Jag har inte en enda gång mött hot eller känt minsta hotfullhet från dessa ungdomar. De är artiga och trevliga. Det är betydligt mer stökigt på en vanlig svensk fritidsgård.

Vad han personligen har upplevt eller inte upplevt är ointressant i sammanhanget. Varje dag kommer rapporter om bråk och problem på olika asylboenden. Statistik visar att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade i vissa brottstyper. Rent ekonomiskt är massinvandringen en gigantisk förlustaffär. De som mest av alla förlorar på invandringen är svenska folket som förlorar sin trygghet och på sikt sitt land. Redan om tio år kan svenskarna vara i minoritet i sitt eget land. Kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD) har inga som helst invändningar mot det eftersom han är en del av den naiva politikerkår som varken vill eller kan fatta vilka konsekvenserna blir av migrationspolitiken.

Jansson skriver:

Så varifrån kommer den stora rädslan från vanliga svenskar över att bli granne med dessa pojkar? Jag vägrar att ge det vanliga politikersvaret: ”Vi kan förstå din rädsla…”. Uppriktigt sagt förstår jag inte vad man är rädd för. Vi vågar ju resa utomlands och möta dessa pojkar på gatorna i främmande städer.

Jansson ställer sig frågande till att det finns människor som ogillar den politik han företräder. Han kanske borde lyssna lite mer på vad invandringskritiker säger. Själv bor han i en av de mest vita kommunerna i Sverige där det än så länge är ganska tryggt att bo. Han lever i ett tryggt område och kan inte fatta att det finns människor som är oroliga. Han skulle kunna bosätta sig i Rinkeby och fråga alla människor som har tvingats flytta – eller fly – från sådana områden för att de inte har stått ut med otryggheten, brottsligheten och främlingskapet. Att vara svensk i Rinkeby är som att vara svensk i Bagdad. Rinkeby och liknande områden har kunna uppstå för att politiker av Janssons kaliber har fattat beslut som strider mot allt förnuft.

Dessutom har politiken som omvandlar Sverige till en nation som mer och mer liknar tredje världen inte någon som helst förankring bland väljarna. Att Jan-Eric Jansson (KD) saknar förstånd råder det inget tvivel om. Han säger själv att han inte förstår och det är otvivelaktigt så att i varje nation finns det människor utan förstånd. Det oroväckande är att i vårt land blir sådana människor politiker.

Jansson:

Sverige har dessutom byggt sitt välstånd genom handel med främmande och annorlunda kulturer. Så varifrån kommer paniken? Den kan knappast förklaras med några enstaka brott på boenden, där det mest kända är knivmordet på västkusten. Det var inte riktat mot personal utan var en konflikt mellan två ungdomar. Mycket tragiskt.

Att vi har idkat handel med främmande länder har ingenting med migrationspolitiken att göra. Att Jansson ens blandar in ämnet visar just hur lite han förstår.

Jansson:

Att anklaga en hel grupp för några enstaka personers brott, är ju att likna vid kollektiv bestraffning. Det tillämpar vi inte, vare sig utifrån hudfärg, kön, sexuell identitet, ålder, socialgrupp, födelseplats eller något annat.

Det finns nog ingen som har anklagat en hel grupp för enstaka personers brottslighet. Men om det inom en viss grupp begås betydligt fler brott än inom en annan grupp så kan det vara en indikation på något – och det ska man kunna diskutera. Men inom det svenska etablissemanget vill man undvika sådana diskussioner ”för det kan ge upphov till rasism”.

Jansson:

Det finns tyvärr de som till exempel flyttar på sig i bussen när en nyanländ ensamkommande kommer in. För mig som har mött dessa ungdomar är det obegripligt att svenska människor gör så mot utsatta unga människor. Det tar hårt när ungdomar märker ett sådant beteende.

Det är ett ganska ovederhäftigt påstående som Jansson kommer med. Folk har väl rätt att sitta var de vill i en buss och har väl rätt att byta plats när de vill. Om varje människa som upplever att någon byter plats i bussen skulle ”ta det hårt” så skulle landet vara fullt av gråtande människor. Om det verkligen är så att afghanerna tar det hårt att någon byter plats så är väl det snarare ett tecken på att de inte är kulturellt anpassade för att vistas här.

Jansson:

Men det är klart att det också bland invandrare finns brottslighet. Det har kommit 160 000 nyanlända till Sverige under 2015. Det är som en större stad. Ingen stad av den storleken är fri från kriminalitet och brott. Och det som är brott ska hanteras som brott. Varken Nacka eller Sverige i övrigt är laglöst land.

Kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD) ansvarar för ansvarar för flyktingar och nyanlända i Nacka kommun. Det ligger i sakens natur att han måste försvara den vettlösa politik som han företräder. Problemet med honom och andra likasinnade politiker är att de inte är ärliga. Faktum är att brottsligheten i Sverige hade varit betydligt lägre utan denna massinvandring. Att det finns hundratals områden som är livsfarliga att vistas i tycks märligt nog ha undgått kommunalrådet Jansson och visar att han lever långt ifrån den verklighet som andra svenskar tvingas leva i. Inte ens ambulansen, brandkåren eller polisen vågar visa sig i vissa områden utan risk för sina liv.

Om Jansson medvetet utelämnar detta faktum för att skönmåla migrationspolitiken så likande han mest en bedragare som försöker sälja en nymålad villa full av mögel i grunden eller en begagnad bil utan motor. Även inom politiken finns det skojare som försöker sälja en politik som är livsfarlig för samhället och dessa skojare måste avslöjas. Jansson är en sådan skojare.

Det migrationspolitiska projektet består av skönmålning och lögner. Medan Sverige förfaller och bryts ned på en rad områden så låtsas politikerna att det är en fördel för Sverige att släppa in migranter från dysfunktionella kulturer.

Jansson avslutar sin text:

Men jag har också mött många Nackabor som engagerat ställer upp för dessa barn. Och jag har personligen mött mycket stöd och uppmuntran när jag har försvarat vårt öppna samhälle. Ett samhälle där även den som mist sitt hemland får plats.

Man tar sig för pannan när man hör sådana floskler. ”Vårt öppna samhälle” är bara ”öppet” när det gäller den invasionsliknande migrationspolitiken, inte när det gäller debatter och saklighet kring farorna med den politiken.

Det är för övrigt svenskarna som just nu är på väg att mista sitt hemland. Och Jansson medverkar till det.

One thought on “Kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD) i Nacka är förvirrad #asylkaos”

  1. Som ensamkommande gapar och vrålar och breder ut sig på flera säten och sätter upp skorna där folk ska sitta, förundrar det mig inte att folk flyttar på sig. Det är likadant varenda gång de befinner sig i en buss, olika personer olika gånger. Varför ska jag vara lomhörd när jag går av bussen för att inte kallas rasist?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s