”Genuspedagogiken” sprider sig som en löpeld över hela landet – blir snart statsreligion?

Sverige är ett underligt land. Här måste man älska massinvandring och vara feminist för att bli accepterad av överheten. Om man har något emot alla de dekret som myndigheterna försöker pådyvla befolkningen riskerar man stigmatisering och utfrysning eller rena hot.

En av många som kritiserat den svenska extremfeminismen är Pär Ström som 2007 gav ut boken Mansförtryck och kvinnovälde. Ett par år senare började han skriva texter på sin blogg (genusnytt.wordpress.com) och i november 2012 meddelade Ström att han på grund av hot upphörde med sitt bloggande. Bloggen ligger kvar på nätet och innehåller många texter som är läsvärda.

År 2011 skrev Ström en kortare text om förskolan Egalia på Södermalm i Stockholm som avskaffat könen. Då var förskolan helt unik och blev omskriven även utomlands för sin tydliga vilja att radera ut könsidentiteten hos små barn. Eftersom det biologiska könet inte går att ändra på så valde skolan att rikta in sig på att tvinga barnen att anpassa sig till en könsneutral retorik.

Den då extrema förskolan finns dock kvar och fortsätter att indoktrinera små barn.

På förskolans hemsida berättar man om verksamheten:

På förskolan Egalia arbetar vi genuspedagogiskt. Vår målsättning är att erbjuda alla barn ett helt livsutrymme. Alla barn ska ha tillgång och rätt till alla livets möjligheter.

Vi anser att när vi i samhället i stort pratar om ”manligt” och ”kvinnligt” så är dessa ord starkt präglade av myter om kön. Vi på Egalia tror att de traditionella föreställningarna om ”kvinnligt” och ”manligt” har påverkat oss människor till att skilja oss åt beroende på kön. Vi upplever att redan små barn görs i samhället medvetna om skillnaderna på könen och vad som anses lämpligt för flickor respektive pojkar. Detta begränsar enligt oss mäns och kvinnors livsmöjligheter och vi på Egalia anser oss ha en viktig uppgift i att förändra detta.

Orden manligt och kvinnligt används för att beskriva att något är manligt eller kvinnligt med utgångspunkt från det biologiska könet, inte baserat på ”myter” om kön. Att många människor oavsett kön kan uppfattas som mer eller mindre kvinnliga och mer eller mindre manliga ändrar inte på den biologiska könstillhörigheten.

I stället för att bejaka att pojkar och flickor olika i varierande grad så försöker man göra dem socialt könsneutrala.

Egalia skriver:

Vi anser inte att jämställdhet är något som finns naturligt givet utan något vi som förskola medvetet valt att ha och arbeta för.

Vi vill lära och visa barnen att alla människor, oavsett kön, ålder, fysisk och mental funktionalitet eller etniskt ursprung ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

På Egalia är alla leksaker, böcker, material och bemötande av barn och vuxna genomtänkta ur ett genus och jämställdhetsperspektiv. Egalia har ett normkritiskt förhållningssätt och vi vill arbeta aktivt för att motverka cementeringen av stereotypa könsroller.

Det betyder att vuxna på förskolan medvetet har valt bort vissa typer av leksaker för att barnen inte ska hitta spår av könsidentitet i dem. Dessutom vill man aktivt motverka att någon pojke eller flicka leker med typiskt könsrelaterade saker som bilar eller dockor. Systematisk indoktrinering är norm på förskolan.

Egalia skriver:

Egalia följer givetvis läroplanen. Vi har varje vecka dans och rörelse, dramalek, skapande, språk och matematik. Varje vecka har förskolan även en livskunskapssamling med alla barn, där vi pratar om miljöfrågor, känslor, tankar och vad det innebär att vara en bra kompis. På vilket sätt vi kommunicerar kring dessa frågor beror på barnens ålder och mognad, men exempelvis använder vi oss av EQ-dockor, böcker, lekar och rollspel.

Genus är inte någon schemalagd aktivitet, något temaarbete eller något projekt på Egalia. Genus och jämställdhetsarbetet på Egalia är ett arbetssätt och en grundläggande värdegrundsfråga som genomsyrar hela verksamheten och pedagogiken.

Genusfrågan genomsyrar all verksamhet ungefär som när all undervisning genomsyras av kristendom i en kristen förskola eller islam i en muslimsk förskola. Egalias verksamhet påminner om en förskola i vilken totalitär stat som helst där det är viktigt att tvinga in barn i vissa tankemönster för att de senare i livet ska hålla sig kvar inom samma åsiktsinriktning och påverka hela samhället.

Egalia skriver:

”Kom nu kompisar!”

Vi försöker använda könsneutrala ord eller egennamn och på så sätt minska mängden könsbundna uttryck. I dagligt tal använder vi hellre ”Alfreds” och ”Elins” istället för ”hans” och ”hennes”. Vi ropar inte ”Kom nu killar/tjejer” utan använder hellre könsneutrala ord som ”kompisar”, och egennamn.

Vi skriver och säger hellre ”förälder”och ”föräldrar” samt förälders namn istället för att begränsa oss till heteronormen, ”mamma” och ”pappa”. På Egalia leker vi gärna ”mamma, pappa, barn” likväl som ”pappa, pappa, barn”, ”mamma, mamma, barn” eller ”pappa, pappa, syster, moster, barn”.

Vi använder barnlitteratur som inkluderar adoptiv och donationsfamiljer, föräldrar av samma kön och familjer där föräldrar separerat och/ eller är ensamstående.

Egalias metoder är att dölja verkligheten för barnen som går på skolan. De ska inte få en känsla för att de tillhör något kön eller att deras föräldrar har olika könsidentitet. Det normala för barn är att kalla sina föräldrar mamma och pappa, men dessa positiva uttryck som baserar sig på anknytning och kärlek, får inte används på skolan. Där ska man säga förälder och föräldrar, vilken innebär att man distanserar sig från de nära banden inom familjen.

Egalia propagerar också för samkönade familjer och vill att de små barnen ska tvingas finna sig i att ett barn kan ha två mammor och två pappor eller att familjer kan bestå av andra konstellationer. Man nämner dock ingenting om hur barn till en muslim med fyra fruar och 20 syskon ska förhålla sig till sin familj. Egalia kanske inte har kommit dithän än trots att vi har en miljon muslimer i Sverige och att man i sann extremliberal anda borde ta hänsyn till dem på något sätt. Fast den extremfeministiska liberalismen kanske inte kan få fotfäste hos andra etniska grupper i samma utsträckning som bland svenskar även om man hoppas det på Egalia.

Många invandrargrupper känner nog bara förakt för svensk feminism.

Egalia skriver:

Vi lyfter gärna fram i olika sammanhang att det går att vara kär i vem som helst, oavsett kön. Precis som det går att vara kompis med vem som helst. Vi vill i stor utsträckning låta barnen själva sätta ord på tankar, upplevelser och känslor kring kärlek och vänskap.

Här kan vi verkligen tala om hjärntvätt. Man propagerar öppet för att barnen ska kunna bli ”kära i vem som helst”. Här har man verkligen satt nya nivåer för liberalt vansinne och man undrar vad det är för föräldrar som har sina barn på Egalia.

Egalia är också en Hbt-certifierad förskola. Det innebär att all personal genomgått en utbildning under ledning av någon från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter) och att informationsmaterial ska finnas på skolan för att dessa grupper ska känna sig inkluderade och välkomna.

Det som nu har hänt är att den verksamhet som många tidigare såg som väldigt extrem nu är på väg att smygas in i alla svenska förskolor med hjälp av nya läroplaner. Genusvansinnet är på väg att bli norm.

Relaterat:

Tennessee courts reverse ban on ”mother” and ”father”

Alberta, Canada’s Progressive New Government Bans the Words ”Mother” and ”Father” in Schools

Tanja Bergkvists Blog

En kommentar på “”Genuspedagogiken” sprider sig som en löpeld över hela landet – blir snart statsreligion?”

  1. ”Kom nu kompisar”….

    Varför inte ”kom nu kamrater så bygger vi de kommunistiska lyckoriket”?

    Kulturmarxismen blir inte tydligare än så här.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s