800 000 nya invånare i Stockholm inom 14 år #asylkaos

Det genomkorrumperade svenska samhället har en politisk agenda som innebär att det svenska Sverige ska bort och ersättas av ett mångetniskt samhälle. För att skynda på den utvecklngen massimporterar politikerna människor från andra kulturer, främst i tredje världen. Det är en politik som leder till söndring och förfall – till socialt, kulturellt och etniskt förfall.

Politiken handlar om flera saker. Globalisterna vill med sin pyramidspelsliknande ekonomi fylla upp vårt land med nya invånare som ska bli konsumenter i deras multinationella företag. Någon kanske har noterat att de svenska småföretagen sedan länge är på väg bort och att näringslivet mer och mer domineras av stora kedjor som operar gränsöverskridande. Kedjorna behöver billig arbetskraft och den ska helst vara mångkulturell. Likaså behöver kedjorna och alla köpcentrum som de finns i nya kunder för att tillgododse de investeringar som gjort av de multinationella företagen. Vårt näringsliv ägs i allt högre grad av utländska intressen och hur det ser ut på bostadssidan vet man. Även här håller sig utländska investerare framme och finansierar helt eller delvis nya bostadområden, stora kontorskomplex och andra fastigheter såsom köpcentrum och annat. Genom höga hyror för hyresgäster och dyra inköp och bostadsköpare ser man till att finansiärerna gör stora vinster.

Svenska folket är i händerna på intressen som vi egentligen inte vet något om. Politikerna fattar beslut som medborgarna inte får vara med och påverka och besluten fattas med hänsyn till globalisternas intressen och av hänsyn till den nya internationalismen som ska slå sönder de tidigare etniskt homogena nationalstaterna.

Vi svenskar är offer för ett politiskt maktmissbruk som vi aldrig tidigare har skådat i vårt land. Vi svenskar lever i ett totalitärt land där överheten gör som den vill både när det gäller beslutsfattande och tillsättande av generaldirektörer och tjänstemän i statens organisationer.

Ingen fråga är viktigare för den korrumperade regeringen än att fylla upp Sverige med kolonisatörer.

Därför håller sig makthavarna med en klick extra pålitliga människor som går maktens ärenden. Generaldirektören och politruken Anders Danielsson är en av dem. Han har varit generaldirekör för Säkerhetspolisen och är idag generaldirektör för Migrationsverket. Där agerar han målmedvetet för att fylla upp alla delar av Sverige med kolonisatörer. En annan politruk är rikspolischefen Dan Eliasson som tidigare var generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan.

De används av den totalitära regimen för att på olika sätt underminera det svenska Sverige.

Ett annat exempel på en person som används av makthavarna för att förstöra Sverige är Janna Valik. Hon föddes 1955 i Tjeckoslovakien och var under åren 2004 till 2007 generaldirektör för Migrationsverket. Hon efterträddes av Dan Eliasson.

Idag är Janna Valik generaldirektör för Boverket och ska som tillsatt politruk se till att det planeras nya bostäder i Stockholm för att möta det sora antalet nya invånare. Stockholm växer snabbare än de flesta huvudsträder i världen och politikernas mål tycks vara att göra Stockholm till en Metropol som demografiskt liknar New York, Chicago eller någon annan mångetnisk stad. Det viktiga för politikerna är inte vilka som bor i Stockholm utan att det bor många där som kan besöka globalisternas gallerier och konsumera allt det skräp som säljs. Att Stockholm redan har ett stort antal livsfarliga getton bryr man sig inte om. Politikerna bygger just nya nya getton och fyller på de gamla med ännu fler kolonisatörer.

Det finns ingen hejd på vansinnet.

Stockholm ska förtätas tilll varje pris och Stockholm ska växa med hjälp av migranter från tredje världen. Alla skrytbyggen som uppförs signalerar inte framgång, det signalerar att Stockholm är i händerna på globalister och förfaller.

När man i den statskontrollerade radion häromdagen nämnde att Stockholm kommer att öka med 800 000 invånare fram till år 2030 så var det inte en fråga om att det skulle föregås av några demokratiska beslut. Inte alls! Här var det liksom i gamla Sovjet fråga om en planering som staten beslutar om och folket har ingen talan.

Nu är förmodligen siffran 800 000 i underkant. Redan inom fem år måste storleksmässigt ett nytt Stockholm byggas för att ge plats åt alla kolonisatörer. Minst 100 000 bostäder behöver byggas varje år för att de ska få plats. Dessom kan man utgå från att de kommer att få förtur till bostäder.

Boverket med politruken Janna Valik i spetsen framhöll förra veckan att det måste byggas minst 440 000 bostäder ”för att klara befolkningsökningen”, som består enbart av migranter – inte av svenskar. Det behövs mest smålägeneheter ”på grund av många nya singelhushåll i spåren av flyktingvågen”. Men samtidigt vet man redan nu att i spåren av anhöriginvandring kommer dessa ensamhushåll att blir stora familjehushåll. Boverket baserar delar av sin information från statliga Statistiska Centralbyrån som är en del av den totalitära maktapparen och förser makthavarna med tillrättalagd information när det passar deras syften. År 2025 beräknar SCB att Sverige har 11,1 miljoner invånare, men det finns naturligtvis inga uppgifter om hur många av dem som är etniska svenskar. Det är förmodligen under 6 miljoner som är etniska svenskar och i de yngre årskullarna är migranterna då redan i majoritet. Mellan 2025 och 2030 är den svenska folkgruppen i minoritet i sitt eget land.

Samtidigt signalerar Boverket att vi kommer att bli mer trångbodda i framtiden. Sverige går mot ett samhälle som mer och mer liknar tredje världen.

Vi befinner oss det djupaste förfallet i hela vår historia.

Med hjälp av statliga organisationer och Sveriges Television propagerar man för att Sverige är invandrarnas land – inte svenskarnas.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s