Mytomaner på gotländska tidningar döljer sanningar medvetet och skyddar makteliten.

Det finns faktiskt människor i Sverige som tror på vad de hör och ser i TV eller vad de läser i den etablerade dagspressen. Det har aldrig slagit dem att media är ett redskap för makteliten och att medias uppgift är att skydda makteliten från folklig kritik.

I stort sett alla svenska dagstidningar ägs av koncerner som har en agenda som går ut på att Sverige ska globaliseras på alla sätt och att vårt land ska fyllas upp med migranter från hela världen. All kritik mot att Sverige fylls upp med främlingar kallas rasism, fascism, nazism, högerextremism, främlingsfientlighet eller annat trams. Den som tror att det är ”rasism” att motsätta sig att Sverige koloniseras av människor från dysfunktionella kulturer i tredje världen har inte förstått vad som händer i vårt land.

Det som händer är att makteliten som styr vårt samhälle förstör Sverige och vill utrota det svenska folket.

Om någon anser att det är en ”konspirationsteori” så kan denne bara ta en titt på hur makthavarna agerar. De fyller upp Sverige med hundratusentals människor från främmande kulturer varje år utan att informera svenska folket om syftet med denna politik. Makthavarna vill inte heller fråga väljarna om de godkänner en invasionsliknande politik som kommer att leda till att svenska folket redan om tio år kommer att vara i minoritet i sitt eget land.

Den frågan har aldrig diskuterats offentligt trots att vi har hundratals dagstidningar, TV, radio och andra stora informationskanaler, inte minst på skolor, högskolor, universitet och inom folkbildningen.

Anledningen till att du aldrig har hört någon person inom etablissemanget oroa sig för att migrationspolitiken kan leda till att svenska folket utrotas är att makteliten och media kontrollerar all betydande opinionsbildning. En av de största aktörerna är Bonniers som under lång tid har bedrivit kampanjer för massinvandring trots att det funnits ett stort folkligt motstånd mot en sådan politik.

Ibland är det lätt att tro att journalister är ett särskilt ondskefullt släkte som medvetet vill hindra vissa åsiktsyttringar i samhället. Men det är i själva verket så att de stora tidningarna bara anställer journalister som förespråkar globalisternas agenda om stor invandring eller andra frågor som folkliga opinioner ställer sig tveksam till.

Ett av många tydliga bevis på hur medier manipulerar är det samarbete som inletts mellan Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och Helagotland.se.

De har nu publicerat ett gemensamt dokument vars enda syfte är att inbilla allmänheten att de som kritiserar invandring är nazister och att makteliten bakom asylpolitiken är offer. De presenterar en svartvit bild av verkligheten som tyder på någon form av psykopati, något som tycks vara vanligt förekommande inom delar av journalistkåren. I flera undersökningar som har gjorts om vilka yrken som lockar psykopater så finns folk inom TV och radio liksom journalister väl representerade. Något förenklat så skulle man kunna säga att det finns en orsak till att journalister så ofta ljuger eller undanhåller viktiga sanningar. De älskar att sätta sin egen och sin uppdragsgivares agenda före saklig informationshantering.

Mats Pettersson på Helagotland.se, Mikael Carlson på Gotlands Tidningar, Eva Buskas på Gotlands Allehanda och Ulrica Fransson Ingelmark på Gotlands Media har formulerat ett gemensamt ställningstagande där man förklarar varför man upplåter sina tidningar åt exakt samma analys av de händelser som ägt rum i samband med överfallet på en rullstolsbunden kvinna. Vi har här att göra med fyra personer som är djävulskt manipulerande.

De skriver:

Så var det med den misstänkta gruppvåldtäkten som anmäldes i Visby förra söndagen. Få anade den dagen att vi en vecka senare kunde räkna hem att nynazister tågat på Visbys gator, att åklagare hotats i sitt hem, att flera andra myndighetspersoner och medier trakasserats och att polisen tvingats skicka förstärkningar från fastlandet.

Om dessa journalister hade haft minsta lilla heder i sina kroppar så hade de skrivit.

Så var det med den misstänkta gruppvåldtäkten som anmäldes i Visby förra söndagen. Få anade den dagen att vi en vecka senare kunde se en åklagare släppa de misstänka gärningsmännen så snabbt, trots det grova brottet. Som en följd av det fick vi se hundratals upprörda gotlänningar protestera mot brottet, mot åklagaren och mot polisen som försökt dölja vilka gärningsmännen var.

Om Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark hade formulerat sig på det sättet hade de varit helt korrekta. Men de valde att försöka manipulera och framställa de hundratals upprörda gotlänningarna som nazister. Att kritisera maktelitens politik är inte nazism. Att kritisera asylpolitiken och konsekvenserna av den är inte nazism. Att kritisera åklagarens beslut och polisens arbete är inte nazism.

Makteliten använder journalisterna som redskap för att säkra sin makt och tysta människor som kritiserar makthavarnas politik. De försöker skrämmas genom att använda etiketter som inte är relevanta i sammanhanget. De som skräms eller låter sig manipuleras av media behöver stöd och hjälp för de fattar inte att det pågår en kampanj från makthavarna, en kampanj som ytterst går ut på att Sverige ska globaliseras och översköljas med kolonisatörer i så stor utsträckning att hela vår existens som folk hotas.

Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark skriver:

För många personer har livet ändrats på ett väsentligt sätt. Rädsla och hot har blivit vardag.

I detta finns också en kvinna vars vittnesmål kapats av högerextrema krafter, och som vid sidan av ser det hon upplevt användas som slagträ i en debatt hon inte är en del av.

De skriver om rädsla och hot, men de enda som upplever verklig rädsla och verkligt hot är alla de offer för importerad brottslighet som nu nått Gotland och alla som inte vågar sig ut på kvällarna för att politikerna har skapat ett farligt samhälle. Journalisterna framställer det som om journalister, polisen, åklagaren och de misstänkta gärningsmännen är offer, men det är så långt från sanningen man kan komma. Journalisterna, polisen, åklagaren och politiker som skapar problem i vårt land håller varandra om ryggen. De skyddar varandra och gör allt i sin makt för att demonisera oroade medborgare som ser vart Sverige är på väg.

Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark skriver:

Vi vill försöka förklara vad som hände och varför, vilka krafter som styr opinionen och vilka följder det får för enskilda individer i allmänhet och vårt gemensamma liv i synnerhet.

Vi vill visa att vi, liksom de allra flesta gotlänningar, står upp mot brottslighet och hat i alla dess former. Oavsett vem som utsätts för hot eller övergrepp så är det inget vi kan tolerera, eller normalisera. Vi vill leva i ett öppet och tolerant samhälle. Ett demokratiskt och rättvist samhälle.

Journalister är experter på att framföra floskler. Det går att bevisa och överbevisa många gånger om hur de ljuger och manipulerar med sanningar för att uppnå vissa opinionsbildande resultat. De är media och makteliten som styr opinionen. Varken journalister, polisen eller politikerna står upp mot brottslighet och ”hat”. Det är istället de som är orsaken till brottslighetens utbredning i Sverige. Journalisterna gör inget för att upplysa om brottslighetens utbredning och det faktum att varken politiker eller polismyndigheten gör något för att stävja den. I stället manipulerar man och döljer orsaker till brott och att importerade brottslingar ofta begår brott. Floskeljournalisterna säger att de vill leva i ett ”öppet och tolerant samhälle”, men deras handlingar visar något annat. De vill leva i ett samhälle där man bedriver jakt på människor med invandringskritiska åsikter och de vill framställa alla invandringskritiker som nazister och annat jävla trams.

Det är inte nazism att vilja skydda det egna folket från utplåning, det är självförsvar.

Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark skriver:

Vi har pratat med makthavarna. Med myndigheter, advokater och forskare. Men också med vanliga gotlänningar och nyanlända som ger sin bild av de oförutsägbara och obehagliga följderna.

Det som hänt har inte lämnat någon oberörd. Och ingen kommer att lämnas oberörd av det som kommer hända. För det är vår gemensamma framtid det handlar om.

Journalisterna har endast pratat med någon enstaka vanlig gotlänning som är oroad över vart Sverige är på väg. Annars är det mest makthavare och förespråkare för mångkultur och stor invandring som man har talat med. Inte en enda analys har gjorts av hur framtiden kan te sig eller hur asylpolitiken redan har påverkat Gotland demografiskt eller på andra sätt.

De som har kartlagt händelserna under veckan är Magnus Ihreskog från Gotlands Tidningar, Cecilia Thomsson från Gotlands Allehanda och Malin Stenström från Helagotland.se har fokus.

Man undrar hur det är möjligt att göra en ”kartläggning” utan att beskriva det som är viktigast, nämligen orsaken till det som har hänt och de förmodade framtida följderna av migrationspolitiken.

landhovding-cecilia-schelin-seidegard-gotland

En av dem som intervjuas är Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Hon säger:

Vi kan inte ta lagen i egna händer. Att hota polis och åklagare är djupt oroande. Jag känner djupt med Mats Wihlborg efter det som han utsatts för. Sedan gäller det att förhålla sig kritisk till det man ställs inför. Det krävs kloka medborgare nu.

Hon ”känner för” Mats Wihlborg. Det är klart att hon känner för honom, de tillhör ju samma maktelit som aktivt förstör Gotland. Cecilia Schelin Seidegård är en av de värsta ivrarna för mångkultur på Gotland och hon påminner i många stycken om rikspolischefen Dan Eliasson, som omhuldar maktens politik oavsett vilka hemskheter den leder till. Att känna för de verkliga brottsoffren är inte aktuellt varken för Dan Eliasson eller Cecilia Schelin Seidegård.

Inte konstigt att många tycker så illa om dessa figurer.

Många makthavare är förmodligen lika mycket psykopater som journalisterna är. Deras väg till makten är inte sällan kantad av hänsynslöshet, kallhamrat beteende och känslokyla – utom när det gäller omsorgen om sig själva och sina maktanspråk. De förmår inte ens att lyssna på andra människors åsikter eller kritik.

I ”kartläggningen” skriver man:

Men trots flera uppmärksammade våldtäktsfall under sommaren och hösten visar polisens egen statistik att antalet anmälda våldtäkter på ön minskat under 2016 jämfört med samma period tidigare år.

Hittills i år har 28 anmälningar av våldtäkt eller grov våldtäkt gjorts på Gotland. Vid samma tid förra året var siffran 30 våldtäkter. Ändå uppfattar många att antalet ökat, menar förundersökningsledare Ayman Aboulaich.

Förundersökningsledaren Ayman Aboulaich menar att antalet våldtäkter har minskat i år och att det förra året var 30 våldtäkter vid samma tid. Naturligtvis är det ingen i ”kartläggningen” som frågar om vilka gärningsmännen är eller på vilket sätt media och polisen har försökt bistå allmänheten med uppgifter om dessa våldtäkter. Har migrations- eller asylpolitiken påverkat antalet våldtäkter? Har politiker någon skuld i att antalet våldtäkter är så många? Hade våldtäkterna varit färre utan den extrema migrationspolitiken?

För en ärlig journalist finns det många frågor att ställa, men journalister på gotländska tidningar är inte ärliga, de klarar inte av att begripa det problem som de är satta att skriva om. Enligt vissa uppgifter så är samtliga gärningsmän för de våldtäkter som klarats upp i år människor med invandrarbakgrund. Media hade lätt kunnat dementera eller bekräfta det om de hade velat, men de tiger. Alltså finns det skäl att anta att det är oproportionerligt många med invandrarbakgrund bakom. Men någon sådan upplysning presenterar inte gotländska tidningar, det har aldrig hänt.

I ”kartläggningen” skriver man:

Den misstänkta våldtäkten i den oansenliga tegelvillan i centrala Visby drar till sig stor uppmärksamhet. Precis som vid alla andra polisutredningar råder förundersökningssekretess. Det enda som egentligen är känt är att en polisanmälan om en grov våldtäkt har gjorts och att fem män i dryga 20-årsåldern under ett par dagar suttit anhållna. Var de kommer ifrån, vilka de är eller i vilken grad de är misstänkta är det bara polis och åklagare som vet. Ändå tror sig många veta sanningen. Nätet kokar av rykten, lösryckta uppgifter som fått ett eget liv.

Här ser vi hur media försöker skydda makteliten. Om journalisterna hade velat sätta press på makthavarna så hade de ställt frågor till dem. Varför var de misstänkta gärningsmännens nationalitet hemlig? Om de är anhållna för grov våldtäkt, varför släpptes de så snabbt? Alla spekulationer om varför de egentligen släpptes är förmodligen korrekta. Orsaken var att åklagaren Mats Wihlborg ville skydda deras identitet och för att åklagaren är en del av den maktelit som vill dölja invandrarrelaterade problem.

Vad vi har att göra med är en maktelit som på ett utstuderat sätt försöker jävlas med vanliga svenskar som inte vill se sitt land bli en del av tredje världen. Makteliten består av arroganta mytomaner och psykopater som försöker framställa hederliga svenskar som nazister.

De får kalla oss vad de vill. Sverige är svenskarnas land och ska förbli det.

Maktelitens makt ska brytas och maktelitens politruker ska en dag ställas till svars för vad de gjort mot oss.

Relaterat:

Den trögfattade journalisten Eva Bofride på tidningen Hela Gotland

Uppror på Gotland: Lokaltidningen och polisen på Gotland försöker dölja asylrelaterade problem

Det är nog nu hälsar man från Gotland

Julia Caesar om Gotland: Bristningsgränsen

Den gotländska medborgarvreden är ett hälsotecken

Fråga till politiker och de skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby

Vilka är skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby?

Lås in allt jävla kriminellt patrask som härjar i vårt land

Almedalsveckan 3–10 juli. Låt inte asylprofitörer och politiker förstöra Gotland.

Gotlands eget ”bildergbergmöte” hålls den 14 juli

Den 6 juni måste bli ”motståndets dag”

Nytt kvinnoöverfall i Visby

Överfallsvåldtäkt i Visby – mitt på dagen

Gotland blir avstjälpningsplats för asylsökande som inte får plats på fastlandet

Ny asylprofitör till Gotland

Migranter från tredje världen blir brandmän på Gotland

Hela Gotland ska förstöras, vansinnet fortsätter, kända politiker bakom asylbolag

Stackars Gotland – analfabeter till Slite

Mångkulturellt kaos stänger ungdomsgård på Gotland

Svenska tjejer på Gotland trakasserade

Gotland ockuperas av kolonisatörer

Förskolan Klostergläntan i Roma på Gotland blir asylboende

Tre nya boenden på Gotland för afghaner

Asylsökande till Fårö på Gotland

Över 4 300 asylsökande till Gotland snart

Clas Dahlén skapar problem för gotlänningarna

Nu fylls gotländska skolor upp med kolonisatörernas barn

200 asylsökande till lyxhotellet Kneippbyn Resort i Visby

2 kommentarer på “Mytomaner på gotländska tidningar döljer sanningar medvetet och skyddar makteliten.”

  1. Lokala journalister spelar macho och tror sig ha hittat ett scoop och att de försvarar verkliga värden. Det finns inte ord för deras djupa förakt för svenska folket. Det är bara att inse, journalisterna driver landet i diket, de vill oss inte väl, milt uttryckt!

    Gilla

  2. Jag känner en socialdemokratisk politiker i min hemkommun som berättat att de medvetet lägger locket på alla diskussioner om invandringen. Utom att invandrare är utsatta för rasism, har rätt att få bidrag till allt och att allt är bra i övrigt med dem.

    Ungdomar som säljer knark i sin stadsdel kommer undan med att säga att de inte har råd att köpa busskort så de kan åka till gymnasiet. Vad är det för fel på deras föräldrar? Vi är många som inte har det så gott ställt, men vi köpte busskort till eller så cyklade våra barn till skolan! Så stor är inte vår stad än att man tar sig lätt fram och får skön motion på köpet. En halvtimme på cykel är ofta bara det som behövs. Marknaden för begagnade cyklar är stor.
    Det är sjukt så våra politiker låter förfallet pågå och bara skriker rasism när folk påtalar verkligheten.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s