Avpixlat är en orm som talar med dubbla tungor – II

Vi har i en tidigare kommentar kritiserat Avpixlat för att de upplåtit spaltutrymme åt en människa som uppenbarligen är svårt förvirrad. Det gäller en John Gustavsson som skrev en hatartikel om Donald Trump. Vår kommentar kan läsas här. Nu har Avpixlat låtit John Gustavsson fortsätta att spy ut hat mot den ende presidentkandidaten i USA på decennier som har en vettig politik och som inte är en del av maktetablissemanget.

Trump vill kraftigt minska invandringen, stoppa all illegal invandring och utvisa alla kriminella som illegalt vistas i landet. Han vill att företag som flyttat sin produktion från landet ska flytta hem igen eller beskattas extra hårt. På det sättet skapar han miljoner nya jobb i landet och kanske kan fylla många av de tomma industrianläggningar som övergivits som en följd av globaliseringen.

Han vill riva upp eller förändra det misslyckade sjukförsäkringssystemet Obamacare som knäcker många människors ekonomi. Han vill att USA inte längre ska sprida sin destruktiva exceptionalism där man går inte i andra länder och försöker tvinga på dem ett politiskt system som de inte är mogna för. Han vill få bukt med radikal islam och stoppa invandring från länder som exporterar terrorism. Han är en stark förespråkare för lag och ordning och vill få ett slut på den omfattande brottslighet som drabbar så många hederliga amerikaner. Han vill skydda de konstitutionella friheterna och försvarar rätten att inneha vapen. Han vill få igång den eftersläpande infrastrukturen och förbättra skolan. Det går att läsa mer på Trumps hemsida.

Donald Trump är en av USA:s mest framgångsrika affärsmän genom tiderna. Så länge han inte tog politisk ställning hyllades han av alla. Donald Trump är ingen politiker. Det var först när han ganska oväntat sade att han ville delta i den politiska debatten och ställa upp i presidentvalet som det blev reaktioner. De första reaktionerna kom efter att Donald Trump sagt att man borde bygga en mur mot Mexico för att skydda amerikaner mot knarkinförsel och våldsbrottslingar. Under resans gång så har Trump visat sig vara en person som på allvar vill förbättra det som är dåligt i USA och göra landet ”great again”. Det råder inga tvivel om att han inte har några särintressen, banker eller dolda intressegrupper bakom sig. Han har hela tiden varit öppen med att ha finansierat sin kampanj med egna medel. Nästan samtliga övriga kandidater har fått pengar från banker eller finansierats av intressen som hoppas kunna få något tillbaka av en blivande president. Den mest korrumperade av alla kandidater är Hillary Clinton som backas upp av de globalister som ständigt orsakar krig och konflikter som skapar flyktingströmmar i världen och försämrar livsvillkoren för genomsnittliga amerikaner och för andra folk.

Donald Trump är den ende som vågat ta strid mot ett korrumperat maktetablissemang där opinionsbildningen kontrolleras av ett relativt litet fåtal men mäktiga mediekoncerner. Donald Trump utmanar den korrumperade makteliten som nu kontrollerar landets utrikes- och inrikespolitik. Det är mot ljuset av det man ska se alla vulgära kampanjer mot Trump.

Donald Trump är inte perfekt på något sätt. Det finns inga perfekta människor. Den som vill kan framställa precis vem som helst, hur god och fin en människa än är, som en farlig galning. Det finns farliga galningar, men de som är farligast idag är de som kontrollerar våra samhällen och vill globalisera världen. De är hänsynslösa människor som av ideologiska, maktpolitiska, ekonomiska eller andra skäl vill uppnå vissa politiska resultat som gagnar dem eller deras uppdragsgivare, som ofta är banker eller mäktiga särintressen. Donald Trumps politik kommer at gagna folket.

Hillary Clinton är en av många politiker som fått enorma ekonomiska tillskott för att hon ska genomdriva en politik som globalisterna gillar. Hon vill fortsätta med krigsoperationer i världen, hon vill öka invandringen och asylmottagningen till USA, hon bidrog en gång till att terrororganisationen ISIS skapades, hon bryr sig inte om att brottsligheten galopperar i USA och hon har skuld i många av de problem som USA har idag. Hillary Clinton är ett gigantiskt problem, men hon backas upp av samma elit som vill hindra Trump från att bli president.

Hela det svenska medieetablissemanget och den politiska eliten stöder Hillary Clinton och visar öppet att de ogillar Donald Trump. När en stor tidning i Sverige undersökte hur många riksdagsledamöter som skulle kunna tänka sig att rösta på Donald Trump var det bara fem av 349 som sade sig kunna göra det. Även en majoritet av Sverigedemokraterna i riksdagen tycks alltså stödja Hillary Clinton.

Om man betänker att svenska folket kanske är det mest vänsterorienterade och hjärntvättade av alla folk i hela västvärlden så blir man inte förvånad. I Sverige kan makthavarna bedriva en politik som på sikt leder till utplåning av svenska folket, men trots det är reaktionerna ganska få. Det finns inget annat land där den statliga politiska propagandan påverkar så mycket som i Sverige. Det märktes inte minst under ”asylkrisen” 2015-2016 där alla statliga myndigheter och alla medier agerade till stöd för ”en generös flyktingpolitik”, som inte är något annat än en ren folkmordspolitik som syftar till att tränga undan det svenska folket och låta migranter från dysfunktionella länder i tredje världen ta över vårt land.

De få svenskar som öppnar munnen framställs av makthavarna systematiskt som rasister och nazister för att skrämma invandringskritiker till tystnad. Sverige har på det sättet blivit ett totalitärt land som saknar öppna politiska debatter i viktiga politiska frågor. Alla offentliga debatter är vinklade, tillrättalagda och förljugna.

Det är mot bakgrund av förljugna debatter som alternativmedia har växt fram i Sverige och blivit ett andningshål för människor som är trötta på maktens medier. Men alla alternativmedier är inte pålitliga. Avpixlat är en av de mest kända ”alternativa” sajterna, men de har många gånger visat sig vara totalt opålitliga när de gäller alternativ information.

När de släppte fram John Gustavsson som krönikör visade de sin rätta sida. John Gustavsson har Donald Trump som personligt hatobjekt. Varför han har det är oklart, men Gustavsson tycks vara en del av det samhälle som föredrar korrumperade globalister framför politiker som är mer nationellt orienterade. Angreppen på Donald Trump är inte det minsta sakliga, det handlar om ett tydligt hat från Gustavsson sida, ett hat som inte är friskt eller normalt.

John Gustavsson skriver:

Om Hillary Clinton hör hemma i ett fängelse, så hör Trump hemma på ett mentalsjukhus.

Varför vill då John Gustavsson vill spärra in en av USA:s mest framgångsrika affärsmän på mentalsjukhus? Svaret är att Gustavsson anser att Trump är narcissist och därför borde sitta inlåst på mentalsjukhus.

Sedan kommer Gustavsson med ett antal påståenden om Trump som globalistmedia redan har tjatat om flera gånger.

Därefter skriver Gustavsson:

Många har uttryckt oro för att Clinton skulle försämra relationerna med Ryssland, och kanske till och med starta kärnvapenkrig. En sak är jag dock helt säker på: Clinton kommer inte att starta kärnvapenkrig för att någon förolämpat hennes frisyr. Faktum är att jag ser det som osannolikt att Clinton startar några större krig överhuvudtaget, då hennes uppdragsgivare och sponsorer – alltså Wall Street – knappast skulle gynnas av det, snarare vill de bara se stabilitet och att alla sitter still i båten.

Gustavsson visar här bara hur genomkorkad han är. Under Hillarys tid som politiker har USA inte gjort något annat än bedrivit krig. Det är hennes och Obamas politik i Mellanöstern som ligger bakom att ISIS bildades. Hon är en del av krigshetsen mot Ryssland och den politik som gör att Nato nu flyttar fram sina positioner allt närmare den ryska gränsen. Den amerikanska exceptionalismen och provokationerna från Nato kommer inte att upphöra om Hillary Clinton blir president. Risken för ett tredje världskrig kommer istället att öka eftersom hennes politik leder till mer instabilitet överallt. Gustavsson tycks erkänna att Clinton sponsras av Wall Street, samma Wall Street som sponsrat far och son Bush som bedrev kostsamma och på många sätt förödande krig i Mellanöstern. Wall Street vill se mera globalisering och där kan krig ingå som ett medel för att uppnå vissa politiska mål som den amerikanska regimen uppställt. Om Hillary Clinton blir president så blir världen mycket farligare. Om Donald Trump blir president så finns det hopp om en bättre värld.

Tror Gustavsson att Trump skulle starta krig för att ”någon förolämpat” Trumps frisyr? Det förefaller som om han tror det. Det är minst sagt illa att Avpixlat upplåter utrymme åt en människa som inte har något vettigt att säga. Han klarar inte av att sakligt kommentera eller jämföra politiken mellan Clinton och Trump utan gör bara ett vulgärt personangrepp på Trump.

Det förstärker bilden av Avpixlat som en orm som talar med dubbla tungor.

 

En kommentar på “Avpixlat är en orm som talar med dubbla tungor – II”

 1. Inte nog med att jg är globalist och vill ha ett öppet krig mellan väst (inte bara NATO-länder) och Ryssland, han negligerar hotet från islam till förmån för att sprida sitt hat mot nationella ledare som ser till sitt eget folks bästa

  Detta skrev jag på AP ang john g:s förvirrade syn på Putin och Ryssland

  ————————————————————————–

  Jag antar att john g hetsade bort fler SD:are.
  john g skrev i in ingressen till förra ”what-shall-I-call-it”

  ”…många ryssvänner är nog inte medvetna om att SD är ett ryssfientligt parti där ryssvänner ej är välkomna som partirepresentante”

  Så här svarar man fråm SD

  ”Avpixlat är en fristående hemsida som vi inte har några direkta kopplingar till. Sverigedemokraterna kan således inte ta ansvar för vad som skrivs på sidan då vi inte styr över detta.Vad gäller kommentarsfältet på hemsidan så är det privatpersoner som kommenterar, de representerar inte Sverigedemokraterna och det som skrivs kan naturligtvis endast stå för dem.

  Ställningen till Ryssland är komplicerad. Det vore bra med en mer nyanserad hållning till Ryssland och att man inte ska agera provokativt i onödan när det gäller någon internationell konflikt. SD har ofta utmålats som ett rent Rysslandsvänligt parti, vilket inte är helt rätt. Vi håller med den part som överensstämmer mest med vår politik och vår ståndpunkt, och tvärtom. Om förslaget eller agerandet kommer från Ryssland eller EU saknar betydelse.

  I vårt utrikesprogram kan man också läsa att:
  Sverigedemokraterna vänder sig också starkt emot de politiska krafter både inom EU och i Ryssland som vill ställa EU och Ryssland på varsin sida, och som hävdar att om man är kritisk gentemot ena sidan så tar man ipso facto odelat parti för den andra i alla avseenden. Vi menar att kritik mot EU för dess överstatlighets skull inte alls har med Ryssland att göra, och att oppositionen i Ryssland måste få kritisera regimen utan repressalier. Vi intar därför en tredjeposition som tillåter kritik mot bägge parterna där en sådan förefaller oss befogad.”

  SD kommer INTE få min röst 2018

  (edit – och det av fler anl än bara deras syltryggsinställning gentemot Ryssland )

  Ang Sovjetunionen så är jag nog en av få som varit i strid mot WP-trupp på svenskt territorium, så lägg ner besserwisserattityderna ang min respekt för min forna fiende

  ————————————————————————–
  Och
  ————————————————————————–

  John g verkar främst lida av en narcissistisk personlighetsstörning, som kännetecknas av extrema känsla av självhävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattade självbild, sitt stora behov av att befinna sig i centrum, och brist på empati.

  (edit – och hör då hemma på mentalsjukhus enligt sitt eget resonemang)

  Enl DSM-IV-TR är kriterierna för den patologiska narcissisten

  1) Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).

  2) Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.

  3) Tror sig vara ”speciell” och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).

  4) Kräver stor beundran.

  4) Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på egna förväntningar.

  5) Är manipulativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.

  6) Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.

  7) Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för avundsjuka från andra.

  8) Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.

  Stämmer för övrigt extremt väl på en viss pansargeneral, historie professor emeritus samt (inte än) nobelpristagare i litteratur som vi alla känner från msm.

  ————————————————————————–
  Svar till ratzz som skrev
  ”Lägger märke till att man påpekar problem med den
  ryska regimens repressalier mot oppositionen och
  därigenom bristen på yttrandefrihet.

  Dvs SD har en neutral position till skillnad mot rabiata
  Putinofila åsikter som vissa här på kommenteringen
  visar prov på”
  ————————————————————————–

  Lägg märke till att till skillnad från personer med Putinfobia och rysskräck så kan inte SD utrycka sig lika retarderat och infantilt som tex john g och ratzz som knappast kan anklagas för att vara neutrala men det betyder inte att SD delar deras åsikter.

  Sen anstår det inte en person som önskar att uppfattas som seriös att här på AP att kommenterar regimen i Rysslands repressalier mot oppositionen och därigenom bristen på yttrandefrihet, när pressombudsmannen vill avskaffa yttrandefriheten och msm:s SA män och kvinnor hotar och misshandlar vanligt folk samt vandaliserar deras egendom. Och detta med statsmaktens goda minne.

  Man kan fråga sig vad den Sverigevänliga rörelsen vinner på att fokusera på det som splittrar oss istället för att diskutera hur vi enade ska kunna bygga ett bättre Sverige utan dom uppenbart enkla lösningarna så som riksrätt för politiker och domare, repatriering av personer som inte har här att göra, livstids fängelse för gruppvåldtäktsmän osv

  Hur vill vi att pensionssystemet ska se ut, vilken typ av försvarsmakt ska vi ha och ska den skickas utomlands när det ger politiska poäng (jämför med Dag Hammarskjölds initiativ till FN-insats i Katanga), ska privat sjukvård finansieras med offentliga medel, ska vi ha kvar ”elefantkyrkogården” och vad ska då avdankade politiker och annat löst folk göra, ska vi lägga ner Södertörns högskola eller kasta ut feminister och rasbiologer och göra det till en riktig högskola, osv.

  Detta är vad vi borde fokusera på och inte hur USA, Ryssland eller Kina väljer att föra sin politik.

  För att citera C H Hermansson ”Någon jävla ordning ska’ det va’ i ett parti”

  ————————————————————————–
  Och ett sista svar till ratzz som tror han är demokrat och
  anser att dom som inte delar hans uppfattning hör hemma
  på sinnessjukhus
  ————————————————————————–

  Personligen tycker jag att vi skulle kunna enas om att vi är oense och låta det vara bra där. Hela den här Putin/Trump/Hitler/Stalin/Mao/Mussolini/Gud/Satan-grejen är bara kontraproduktivt.

  Din sista mening var väldigt onödig, att ta upp mental status på dina meningsmotståndare (precis som i Sovjetunionen), är du psykiatriker? Om du är det så kanske du borde underbygga din diagnos med tex DSM. Jag har också skrivit saker som inte är speciellt trevliga mot andra, tex om john g att han lider av en narcissistisk personlighetsstörning men listade också kriterier för detta. Om du vill kan jag ställa en psykiatrisk diagnos på dig också men jag säger, det är bra nu, vi lägger ner det hela med personangrepp och förolämpningar. Och för övrigt är historia, ideologier, filosofi något som man aldrig kan skapa konsensus kring.

  Om den Sverigevänliga rörelsen inte ska splittras så krävs det någon som kan se till att debattartiklar som denna inte får tillåtas skapa ett patologiskt emotionellt kaos hos kommentatorerna som den uppenbarligen gjort.

  Moderatorerna borde varit stenhårda innan allt spårar ur eller ännu bättre, inte låtit den publiceras här på AP utan kanske på något annat forum.

  Så, ska vi enas om att vara oense och i te kommentera det här något mer? Du ska naturligtvis få svara men jag kommer inte att kommentera det iom att jag betraktar din kommande kommentar som slutreplik som sätter punkt i ”debatten”.

  Tack Ratzz för en någorlunda vettig konversation och hoppas att vi kan skapa en bättre framtid för Sverige tillsammans, och inte bara bakom en datorskärm. Ordet är ditt.

  ————————————————————————–

  // Black Op Operator

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s