Experimentlandet Sverige. Alla villaområden ska bli mångetniska.

Sverige är ett dårhus. Det är tyvärr många som inte begriper att svenska folket är utsatt för ett gigantiskt experiment som en dag kommer att resultera i att det inte finns några svenskar kvar i Sverige. På område efter område i samhället försöker man slå in kilar i det som tidigare var svenskt och skapa mångetniska zoner för att slutligen göra hela Sverige till ett mångetniskt land. Det kommer oundvikligen att slå sönder vårt land – såvida vi inte agerar och sätter stopp för de politiska experimenten.

Bakom omvandlingen av Sverige står regeringen, makthavande politiker och alla de statliga myndigheter som de kan använda – och använder – för att skapa sitt mångetniska land där svenskarna bara utgör en liten folkspillra bland många andra folk.

Statliga Boverket är bara en av alla dessa myndigheter som vill förstöra vårt land. Generaldirektören heter Janna Valik och ser till att Boverket medverkar till att slå sönder de sista resterna av svenska bostadsområden. Förtätning och fler etniskt blandade områden är den nya politiken och den ska genomföras med kraft.

Samma slags politiker som tidigare skapade miljonprogrammet och byggde otrevliga invandrargetton har nu kommit på en ny metod för att få fler invandrare att bosätta sig i de helsvenska områden som ännu finns kvar. Ingen svensk ska komma undan.

Det är vad Boverket ett kallar ”experiment” som ska göras över huvudet på svenska folket och resultatet av de nya experimenten kommer liksom tidigare experiment endast leda till mer förstörelse av Sverige och mer vantrivsel.

Tillsammans med arkitektbyrån Kod och Vinnova ska Boverket genomföra ett experiment som kallas ”verklighetslabb”. Tanken är att den tomtmark som finns nära villor och småhus ska användas för att bygga nya bostäder ”med mera blandad befolkning”.

Det handlar inte om att göra det möjligt för fler svenskar att få bostad utan för att nya villaområden som uppförs ska bli mer mångetniska. Eftersom de byggs intill andra villaområden så kommer allt fler villaägare att få grannar från Iran, Irak, Syrien, Somalia, Afghanistan och andra länder i tredje världen. Boverket vill att Sverige ska bli mer likt tredje världen. För att nå dit måste hela Sverige, varje del av vårt land, fyllas upp med dessa kolonisatörer.

Alla myndigheter är djupt involverade i arbetet med att blanda upp svenska folket. Både bildligt och bokstavligt ska vi tvingas överge vår egen svenska identitet och bli en globaliserad befolkning utan lojalitet till en egen nationalstat eller till ett eget folk.

Boverkets plan är att fastighetsägare ska kunna genomföra nya projekt i mångetnisk anda, men först måste plan- och bygglagen ändras för att underlätta byggande intill andra villaområden. Just nu genomförs en studie i Huddinge, Klippan, Norrtälje och Växjö som ska leda till att fler mångetniska villaområden planeras och byggs. Villaområden i dessa kommuner ska väljas ut för att ingå i experimentet med ökad förtätning och mer ”blandad befolkning”.

Torkel Andersson som är utvecklingsstrateg i Norrtälje kommun säger:

Om man får en tätare befolkning kan det innebära bättre service och kollektivtrafik. Många villaområden har också en ganska homogen befolkning till ålder sett. Det här kan ge en större mångfald, även kulturellt och etniskt.

Galningarna som planerar att bygga mångetniska villaområden i Sverige har hämtat sin inspiration från Vancouver i Kanada där extremliberala multikulturalister skapat några mångetniska boendemiljöer. Det är som att inspireras av en soptunna.

Torkel Andersson menar också att nya byggen av fastigheter kan innebära mer förtätning. Han vill göra det lättare att bygga nära befintliga hus. Nu får man inte bygga närmare än 4,5 från en annan tomtgräns, men när Boverket sannolikt lättar på dessa regler blir det bara början på en förtätning som blir svår att stoppa.

Boverket och politiker i riksdagen och i kommunerna arbetar med full kraft för att du snart ska få nya grannar. Du ska inte kunna komma undan det mångetniska helvetet som sprider sig som en farsot över hela landet.