Generaldirektörer tillsätts för att de är blinda och döva

Det framstår som ganska tydligt att generaldirektörerna för svenska myndigheter inte får sina jobb på grund av kompetens. De får jobben därför att de saknar kompetens helt och hållet. Deras främsta egenskap är att de är beredda att gå maktens ärenden vad makthavarna än ställer till med.

En generaldirektör kan hyckla, ljuga eller tiga om viktiga sanningar och drar sig inte för att fortsätta med jobbet trots att han eller hon saknar precis alla de kvaliteter som skulle behövas för att utöva sitt uppdrag någorlunda väl.

Man kan plocka ut vilken generaldirektör som helst och komma fram till samma sak. De är en motbjudande samling människor som har tagit sina uppdrag och är beredda att överge precis alla etiska principer som finns. När verkligheten går emot dem eller deras uppdragsgivares världsbild så står de där som frågetecken och fattar ingenting och har inget vettigt att säga.

Så är det med generaldirektören Erik Wennerström på Brå.

Idag presenterade Brå en undersökning som visar att politikerna som styr vårt land och politrukerna tillsammans har skapat ett land som har gått från att vara det tryggaste landet i världen till att bli ett av de mest otrygga länderna – i varje fall i vår världsdel.

En tredjedel av kvinnorna i vårt land uppger att de känner sig otrygga när de är ute på kvällarna. Många är så otrygga att de medvetet väljer att stanna hemma eller att ringa en vän som kan hålla dem sällskap om de måste gå ut.

Statskontrollerad media (SVT) skriver:

Ökningen av kvinnors otrygghet har aldrig varit så stor i Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsmätningar. I undersökningen som genomfördes förra våren uppgav 31 procent av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Det är en ökning från 25 procent 2015.

Det är den största ökningen sedan mätningarna startade 2006. Känslan av otrygghet är störst bland unga kvinnor och gamla kvinnor. 12 procent av kvinnorna känner sig så otrygga att de väljer att inte gå ut på kvällarna.

Jaha! Vi har fått en rapport. Kvinnor i Sverige är rädda för att gå ut. Vad säger då idioterna om saken.

Generaldirektör Erik Wennerström på Brå säger: ”Det är en skrämmande siffra.”

Siffran är inte bara skrämmande, den berättar något om vår tid och om situationen i landet. Den berättar också något om vilka som bär skulden till situationen. Men det skriver SVT ingenting om.

Vad säger då inrikesminister Anders Ygeman om saken?

Vi behöver en bättre straffrättslig lagstiftning som regeringen kommer att föreslå, vi behöver öka upptäcktsrisken, till exempel med kamerövervakning på brottsutsatta platser och vi behöver fler poliser i brottsutsatta områden.

Han säger att lagarna måste ändras och att vi ska sätta upp ännu fler övervakningskameror. Men han säger ingenting om orsaken till vad som ligger bakom att kvinnor har blivit så rädda. De var ju inte rädda för att gå ut för några decennier sedan och då borde man kanske fundera på om något har hänt i vårt samhälle sedan dess. Och kanske fråga sig om man rent av är medskyldig.

Men att någon ledande politiker skulle ta på sig skulden för att tryggheten i landet är som bortblåst är lika omöjligt som att de plötsligt skulle öppna sina ögon och öron och fatta vad många andra redan har fattat. De sitter på sina positioner för att de är blinda och döva vilket är en merit inom politiken.

På en fråga om vad man kan göra åt otryggheten svarar Erik Wennström:

Vi tycker att detta är alarmerande, men exakt vad man ska göra åt det har jag inget svar på.

Generaldirektören för Brå som borde vara expert på sitt område och ha klara förslag till lösningar har inget att säga. Det är nästan ofattbart att en så inkompetent figur kan vara generaldirektör.

Förtroendet för det svenska rättsväsendet har också gått ned kraftigt. Politikernas svar är att ”polisen måste arbeta mer lokalt och få bort buset”. Polisen blir på det sättet renhållningsarbetare som sopar upp efter det som politikerna och deras politruker till myndighetschefer har ställt till med. När TT frågar rikspolischefen Dan Eliasson om det är ett misslyckande för polisen att så många kvinnor känner sig otrygga så svarar han.

Det är ett misslyckande för hela det svenska samhället att vi inte kan skapa en trygghetssituation som är likvärdig oavsett om du är man, kvinna, oavsett etnicitet och oavsett var du bor någonstans. Alla har rätt till samma trygghet. Det här måste alla olika samhällsaktörer, inklusive polisen, ta på stort allvar och fundera på hur man kan vända den här utvecklingen.

Då undrar man varför myndighetschefer aldrig har några förslag på lösningar av de problem som de varit med om att skapa. Svaret måste vara att de är väldigt korkade. Dan Eliasson, du borde börja med att avgå eftersom du är en totalt misslyckad person. Du har dessutom aktivt medverkat till förstörelsen av Sverige och kan inte fylla någon annan funktion än som varnande exempel på hur det kan gå när ansvarslösa politiker tillsätter myndighetschefer.