Överbefälhavaren Micael Bydén och SVT sprider russofobi

Medias ständiga och ensidiga kampanjer mot Ryssland och Vladimir Putin slår ständigt nya rekord. Alla angreppspunkter man kan komma på används mot Ryssland när landet framställs som ett allvarligt hot mot oss.

Putin anklagas för att bedriva cyberkrig och försöka påverka den politiska utvecklingen i USA, Europa och övriga världen. När SVT-Aktuellt igår gjorde ett reportage från Högfjällshotellet i Sälen där försvarskonferensen Folk och Försvar just nu pågår så blev resultatet det sedvanliga.

Ett politiskt vinklat och tillrättalagt reportage och producerat och redigerat av politiskt pålitliga reportrar som aldrig ställer några kritiska frågor. Istället visar de upp den propagandabild av världsläget som staten vill förmedla, hur oriktig den än är.

För några år sedan handlade all politik om att vi skulle lägga ned försvaret. Nu säger politikerna att de vill skjuta till mera pengar för att stärka försvaret. De borgerliga partierna och SD vill öka försvarsanslagen, medan Socialdemokraterna främst vill öka försvarsförmågan, men inte nödvändigtvis lägga ut mer pengar. Spelet bakom försvarspolitiken handlar om att steg för steg närma sig Nato och framställa Ryssland som ett militärt hot mot oss.

Natoanhängarna vann en delseger när riksdagen i maj 2016 röstade ja till ett värdlandsavtal med Nato. Warzawapakten som främst bestod av Sovjetunionen och de kommunistiska staterna i Östeuropa lades ned 1991. Nato skulle då ha kunnat upplösas, men fortsatte i stället att verka och kom att fungera som en spjutspets för globalisering och amerikansk exceptionalism. Nato blev inte bara en militär organisation utan även en ideologisk organisation som började bekämpa nationalism och bedrev krig i andra världsdelar där de ställde till oreda, skapade flyktingströmmar och tvingade andra folk att överge sina politiska system. Målet var att med militära medel försöka införa ”demokrati” överallt. Nato blev alltmer politiserat och försökte med maktmedel eller genom påtryckningar bidra till att upplösa etniska homogena nationalstater i Europa. Dåvarande Natogeneralen Wesley Clark sade redan i början av 1990-talet:

There is no place in modern Europe for ethnically pure states. That’s a 19th century idea and we are trying to transition into the 21st century, and we are going to do it with multi-ethnic states.

Vad Nato än har varit så kom Nato att bli ett hot mot alla europeiska folk som vill förbli fria och självständiga. Några offentliga debatter om det har vi inte haft i Sverige och kommer inte heller att få. Istället är det makthavarnas globalistiska och totalitära politik som tillsammans med politisk propaganda för mera mångkultur och närmande till Nato, som påtvingas oss. Precis som när hela den organiserade statsapparaten med alla myndigheter valde att stå med öppna famnen och bjuda in kolonisatörer från hela världen utan att någon fick säga emot, så är konferensen Folk och Försvar en orgie i statskontrollerad propaganda.

Scenariot är följande:

Statskontrollerad Television med sina av staten godkända och kontrollerade journalister fick göra ett reportage från Folk och Försvar. Den pålitlige politrukvänlige journalisten Pontus Matsson skickades dit och gjorde en intervju med en politrukvänlig kvinna som fick svara på några frågor. Den politrukvänliga programledaren Cecilia Gralde ställde ett antal frågor till politruken och överbefälhavaren Micael Bydén som framställde Ryssland som ett hot mot oss trots at det bevisligen är Nato som är det största hotet. Bydén fick tillrättalagda frågor som han svarade på och ingen fick möjlighet att kritisera eller bemöta Bydén. Däremot hade den före detta diplomaten Hans Blix bjudits in till TV-studion, men endast 15 sekunder av vad han hade att säga sändes. Blix fick inte debattera mot Bydén eller någon av de övriga russofoberna, men Bydén gavs tillfälle att i efterhand kritisera Blix som sedan inte kunde kommentera Bydéns svar.

Det är så här Sverige fungerar. En totalitär statsapparat vinklar och tillrättalägger för att vilseleda allmänheten och kunna uppnå vissa politiska mål utan att själva utsättas för kritik. TV-monopolet ser till att Bydén och övriga russofober skyddas och slipper kritik.

Här är en transkribering av innehållet i inslaget:

Pontus Matsson:
Diskussionen om försvaret förs mot bakgrund av upprustningen i Ryssland under senare år.

Gudrun Persson:
Det vi ser väldigt tydligt är en beredvillighet hos den ryska politiska ledningen att använda militärt våld för att få igenom sina politiska mål.

Pontus Matsson:
Och när det gäller Rysslands närområde talar ryska ledare nu ofta om det postsovjetiska rummet.

Gudrun Persson:
Och den fråga alla ställer sig då ä: ingår de baltiska staterna i det postsovjetiska rummet? Och det här är en medveten vag formulering för att vi inte riktigt ska veta det.

Pontus Matsson:
Också cyberhotet är på tapeten.

Stefan Löfven:
Vi har precis kunnat följa en amerikansk valrörelse, uppenbarligen påverkad av dokumenterade datastölder och falska nyheter. Det finns ingenting som säger att svenska val i framtiden kommer att vara fredade.

Pontus Matsson:
Enligt försvarets radioanstalt FRA har utländska IT-spioner gjort förberedelser för att sabotera i Sverige.

Fredrik Walllin, FRA:
Det förekommer förberedelser för att angripa kritisk infrastruktur som t ex elsystem.

Pontus Matsson:
Regeringen har därför gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdrag att bekämpa sådana sabotage.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S):
Det här är inte bra, det är mycket allvarligt och det är därför det pågår arbete också:

Cecilia Gralde intervjuar Micael Bydén:
Hur stort är hotet när det gäller cyberattacker mot Sverige enligt dig?

Micael Bydén:
Alltså det här är ett område som vi då…vi känner ju till det här, om man får säga IT-säkerhetsområdet, det är ju någonting som inte bara försvarsmakten utan som alla myndigheter och större aktörer behöver fokusera på. Vi vet att det förekommer, vi vet att det förekommer mot försvarsmakten, vi jobbar aktivt med skydd, vi jobbar aktivt inom området och inte minst nu så ser vi ju den långsiktiga delen för vi ser cyberområdet som en arena där vi ska kunna verka precis som vi är i luften och på sjön eller på marken.

Cecilia Gralde:
Hur allvarliga är de här hoten?

Micael Bydén:
Om du frågar om hoten mot försvarsmakten så är det ingenting som jag kommenterar, det skulle hjälpa den som vill något åt oss, men det är ju ett rätt viktigt område. Det finns sårbarheter i det här som vi har alla skäl och anledningar att följa väldigt nära.

Cecilia Gralde:
Vilka länder är det främst som ligger bakom de här cyberattackerna?

Micael Bydén:
Det finns olika typer av aktörer, det finns stater och jag vet ju, det vi följer nära för oss och som påverkar säkerheten i Europa och som påverkar säkerheten för oss i Sverige och inte minst mot försvarsmakten så följer vi ju Ryssland vi vet att det är en aktör på det här området.

Cecilia Gralde:
Ni följer Ryssland. Hur mycket fokus lägger ni på det?

Micael Bydén:
Ryssland har alltid funnits i vår närhet och jag kan väl uttrycka mig så att vi har aldrig tagit bort vårt fokus på att följa Ryssland och rysk förmågeutveckling med tanke på dom resurser som Ryssland lägger på det här med tanke på att Ryssland har visat att man har sänkt tröskeln till att använda sina militära maktmedel för att nå sina politiska mål, så det finns en logik i det.

Cecilia Gralde:
Den amerikanska underrättelsetjänsten har slagit fast att ryska hackarattacker beordrade av Putin har försökt påverka det amerikanska valet, hur ser du på det?

Micael Bydén:
Jag kan ju inte annat än att hålla med det statsminister Stefan Löfven sade här vid Sälenkonferens här i går att det går inte att utesluta att den här typen av attacker eller verksamheter sker även mot Sverige vid motsvarande tillfällen. Jag har ingen annan uppfattning.

Cecilia Gralde:
Och vad betyder det för er konkret inom försvaret?

Micael Bydén:
Ja det gör ju det. Vi ser ju först och främst till att skydda vår IT-infrastruktur, vi ser till att lära oss att förstå vad det är, att tolka det som finns, att hitta åtgärder och för att lindra konsekvenser och vi jobbar självklart med andra myndigheter för det är inte bara en uppgift för försvarsmakten utan här gäller det att samla kompetens och resurser från en rad områden och på det sättet kan vi skydda oss bättre.

Cecilia Gralde:
Det här är verkligen någonting som det talas mycket om nu, men har vi varit för naiva tidigare?

Micael Bydén:
Det är lätt att säga att vi är naiva, det är lätt att vara efterklok, det här är ett område, det är ingenting som har dykt upp idag eller igår utan det har ju funnits, sedan har ju då attackerna, dom här påverkan har ju ökat över tiden. Det är ju ett område idag som har växt där det är lättare att ta reda på information lättare att gå in och faktiskt påverka och skada en annan part, så att det har vuxit fram över tiden, men det är ingen nyhet idag.

Cecilia Gralde:
Ni inom försvaret, men också många svenska politiker påpekar ju gång på gång att hoten från Ryssland har ökat markant, strax före jul så intervjuade jag Hans Blix, diplomaten, och han håller inte med. Vi ska lyssna på vad han sade.

Hans Blix:
Jag har svårt att situationen har ändrat sig särskilt mycket sedan det förra försvarsbeslutet och att tala om en våldsam upprustning i Ryssland är en också överdrift tycker jag. Under hela nittiotalet under Jeltsin så rustade ryska försvaret ned.

Cecilia Gralde frågar Bydén:
Ja vad säger du om Hans Blix bedömning?

Micael Bydén:
Vi lever ju i en verklighet och en värld idag där det är ett antal olika saker påverkar oss, där säkerheten rubbas. Det här är ju en del av det och det jag sade innan, det finns skäl för oss att följa den ryska utvecklingen som under de senaste åren har satsat stora resurser och fortsätter att göra det och den ryska militära förmågeutvecklingen, den kommer ju att fortsätta över tiden nu ett antal år även om man skulle bromsa någon form av vapensystemsutveckling idag, därför att man satsar så stora resurser och sedan måste man ju faktiskt se också ett agerande, är det illegal annektering av Krim, fortsatta strider i östra Ukraina, Syrien osv så jag ser att vi kommer att fortsätta följa Ryssland. Det är Ryssland som påverkar försvarsmakten mest så att säga i vår utveckling.

Cecilia Gralde:
Men trots annekteringen av Krim så menar hans Blix och även flera andra med honom att hotet är överdrivet och används i politiska syften. Vad säger du till dom?

Micael Bydén:
Nu är det ju så att jag är myndighetschef och överbefälhavare för Försvarsmakten. Mitt uppdrag är ju att lösa våra uppgifter enligt nu ett inriktningsbeslut som vi nu är ett år in i och det gör vi med full kraft. För mig och för oss och vår bedömning och även när vi pratar med försvarets forskningsinstitut så gör vi samma bedömning och värdering av läget och det är Ryssland som påverkar oss mest i det här skedet.

Cecilia Gralde:
Tack så mycket Michael Bydén för att du var med oss i Aktuellt i kväll

Här ser vi hur statstelevisionen fungerar som en utstuderat vidrig och lögnaktig propagandamaskin för att framkalla hat mot Ryssland och Vladimir Putin. Metoden syftar till att öka svenska folkets benägenhet att stödja en anslutning till Nato. Den intensiva propagandan har dessvärre viss effekt, särskilt eftersom det inte finns något kraftfull opposition mot Nato.

För att låtsas framstå som opartiska lät man Hans Blix vara med i 15 sekunder, där det mesta och det viktigaste han sade klipptes bort. Eftersom Hans Blix är mer att lita på än politrukerna och deras lakejer borde Blix ha fått sitta med i direktsändning eller debattera mot russofoberna. Russfobernas lögner och propagandaknep hade lätt kunnat avslöjas.

Som alla borde notera är Graldes frågor till Bydén väl förberedda och anpassade till statsmaskineriets åsiktspaket. Hon ställde inte en enda intressant eller kritisk fråga. Hon framförde dessutom följande lögn i en fråga till Bydén: Den amerikanska underrättelsetjänsten har slagit fast att ryska hackarattacker beordrade av Putin har försökt påverka det amerikanska valet, hur ser du på det?

Hon hade kunnat bjuda in någon som ifrågasatt lögnen om att Putin ”har försökt påverka det amerikanska valet”, men det skulle hon inte våga för då skulle hela den russofobiska propagandan avslöjas som en bluff för att locka in oss i ett ännu närmare samarbete med Nato.

När det gäller Micael Bydén så är han ett riktigt skräckexempel på hur en stat kan placera en folkfiende på en av de viktigaste positionerna i samhället. Micael Bydén är överbefälhavare och högste chef för Försvarsmakten. Man skulle kunna inbilla sig att Försvarsmaken skulle försvara Sverige när landet utsätts för fara. Men när hundratusentals migranter vällde in över våra gränser 2015-2016 – och fortfarande gör det fast i mindre antal – så borde försvaret ingripa och fängsla de fientliga kolonisatörer som tog sig in på vårt territorium – dessutom utan id-handlingar. Men Försvarsmakten under Micael Bydéns ledning upplät istället olika försvarsanläggningar till kolonisatörerna där de fick bo och leva gratis på svenska skattemedel. Det säger ganska mycket om såväl Bydén som den regim som just nu förstör vårt land.

Bydén instämde också i vad Löfven sade. Stefan Löfven:

Vi har precis kunnat följa en amerikansk valrörelse, uppenbarligen påverkad av dokumenterade datastölder och falska nyheter. Det finns ingenting som säger att svenska val i framtiden kommer att vara fredade.

Löfvens uttalande och Bydéns sympati med Löfven pekar på flera problem. De ”falska nyheter” som man ofta tillskriver alternativa medier kommer i första hand från maktens medier. Det är DN, SvD, SVT och andra som sprider lögner och vedervärdig propaganda varje dag eftersom de har en agenda. De vill hjälpa Nato och andra krafter att upplösa den etniska homogeniteten i de europeiska nationalstaterna. Putin har inga sådana planer eller önskemål. Han försvarar i första hand ryska intressen och det vore konstigt om han inte gjorde det.

Det är delvis därför som globalisterna angriper Putin och tillgriper lögner för att framställa Putin som en ond människa. Förhoppningsvis kan förbättringar äga rum i USA under Donald Trumps ledning, men man måste komma ihåg att globalisterna fortfarande kontrollerar många myndigheter, underrättelsetjänster och andra betydande instanser, inte minst media.

Så är det även i Sverige som är ett av Europas mest totalitära länder.