Underrättelsetjänster i USA sprider falska uppgifter

I tisdags träffade President Obama och den tillträdande presidenten Donald Trump delar av den amerikanska underrättelsetjänsten för att få ta del av viss information. Uppgifterna som de skulle få ta del av rörde information om att det skulle ha förekommit kommunikation mellan företrädare för den ryska regeringen och Trumps valkampanj.

CNN säger sig ha fått en sammanställning från en underrättelsetjänst och gäller uppgifter som ursprungligen kommer från demokrater och Trump-kritiska republikaner. En före detta underrättelseperson som arbetar för den brittiska underrättelsetjänsten har tagit fram uppgifter som omöjligen kan stämma. Trump har anklagats för att ha deltagit i extrema sexlekar på ett hotell i Moskva. Den underrättelseofficer som har framställt rapporten har arbetat inom kontraspionaget och uppgifterna tas nu emot med skepsis i USA.

Donald Trumps advokat och rådgivare Michel Cohen har framställts som en man med ett hemligt kontaktnät mellan Donald Trump och ledningen i Ryssland. Han sägs bl.a. ha varit i Prag i augusti 2016.

Det visade sig att Cohen aldrig har varit i Prag i hela sitt liv och att han istället vid den tiden hade umgåtts med sin son vid Universitetet i södra Kalifornien.

Det framstår som allt tydligare att underrättelsetjänster samlar in information och fabricerar uppgifter som sedan används i politiska syften. När det gäller Donald Trump så har det inte funnits några allvarliga angreppspunkter på honom, därför har man försökt fabricera historier om honom.

Eftersom underrättelsetjänster i väst (EU, Nato) byter information med varandra så är det ganska säkert att man då också sprider mycket falsk information som kan framstå som sanningar när många underrättelsetjänster ha samma information. Många minns hur amerikanska underrättelsetjänster spred uppgifter om att Irak hade massförstörelsevapen, något som sedan ledde till att USA invaderade Irak 2003 och deltog i ett meningslöst och blodigt krig i nio år. Uppgifterna om massförstörelsevapen spreds överallt och även svenska medier återrapporterade okritiskt lögnerna.

Underrättelserna var falska. Saddam Hussein hade inga massförstörelsevapen. Men med hjälp av falsk information kunde hökarna i Washington starta ytterligare ett krig som fick negativa konsekvenser överallt, inte minst genom flyktingströmmar som europeiska politiker tacksamt öppnade dörren för.

En annan anmärkningsvärd företeelse är att när underrättelsetjänsterna läcker information till media så är det för att de vill åstadkomma något resultat. Det kan vara allt från att motarbeta politisk opposition till att starta krig eller i enlighet med egna agendor öka migrationen från tredje världen.

Just nu ägnar sig Obamaregimens underrättelsetjänst och underlydande medier åt att sprida myter om hur farligt Ryssland är.