Bostadsbristen i Stockholm är ingen bostadsbrist

Det sägs att det råder brist på bostäder i Stockholm och många andra städer. Det är inte sant. I själva verket finns det alldeles för mycket bostäder i Stockholm, inte för få.

Bostadskön i Stockholm består av 556 000 personer som väntar, väntar och väntar på att få något som de sannolikt aldrig kommer att få såvida de inte väntar 20 år. Att bostadskön har växt och blivit allt längre beror uteslutande på den invasionsliknande politiken där kolonisatörer kan ställa sig i bostadskö och få förtur till bostad, särskilt om de är asylsökande som fått uppehållstillstånd. Det är inte bostäderna som är för få, det är de bostadssökande som är för många.

Stockholm har redan växt över alla breddar och det är med vett och vilja man tvingar fram en kraftig befolkningstillväxt i Stockholm. Den långa bostadskön som varit lång länge har fått många att framföra önskemål om att det ska byggas fler och fler och ännu fler bostäder i Stockholmsområdet och det är tankar som ursprungligen kommer från finanseliten som vill se Stockholm växa i all oändlighet. När folk inte ifrågasätter orsakerna till de långa bostadsköerna – eller inte ens känner till orsakerna – så kan politikerna, myndigheter som Boverket, byggherrar och finanseliten fortsätta att bygga ut Stockholm utan att möta några större protester. Folk tror ju att politikerna bygger fler bostäder för att de som står i kön kanske en dag kan få bostad.

Men det hela handlar om rent bedrägeri. Medan folk står i kön och medan politikerna bygger nya områden, som är en modern form av miljonprogramområden, så förlängs bostadskön eftersom det väller in kolonisatörer i en aldrig sinande ström som ställer sig i kön – och många av dem får förtur. Medan de tålmodiga svenskarna väntar på att bli anvisad en hyresrätt, som de aldrig kommer att få, tvingas de lägga om sina liv genom att bo längre tid hemma hos mamma och pappa fast de är vuxna, eller jobba och slita för att få en inkomst som berättigar dem till lån, så att de kan bli livegna i ett system där de ändå inte äger någonting men betalar stora belopp till banken och staten.

Något förenklat så ser det hur så här på bostadsmarknaden idag.

Migranter som kommer till Sverige får förtur till hyresrätter i nästan alla kommuner i landet. Migrationsverket, bostadsförmedlingar och kommunala bostadsbolag samarbetar i det tysta och det är en ganska omfattande hantering som ger migranterna förtur. I en svensk normalkommun som har mellan 20 000 och 70 000 invånare kan 70 procent av de lediga hyresrätterna gå direkt till migranter. Detta medan svenskar nu börjar vänja sig vid att de tvingas köpa dyra bostadsrätter.

De önskemål som många stockholmare har om att ”det ska byggas fler bostäder” är exakt vad politikerna vill uppnå för då legitimeras urbaniseringen och Stockholms skrämmande tillväxt.

Det finns flera saker som spelar in när det gäller just Stockholm. Ingen annan huvudstad har så många ensamhushåll. Stockholm är en stad där individualismen har tagit sig mer skrämmande avtryck än i någon annan stad. Familjebildning slår bottenrekord, kvinnor föder sitt första barn senare i Stockholm än i någon annan stad i Sverige. Detta trots att de stora invandrarkullarna från tredje världen föder barn betydligt tidigare och räknas in i statistiken.

Hela bostadskön i Stockholm skulle nästan kunna försvinna om man strök alla migranter och dessutom såg till att fler ensamhushåll blev parhushåll, genom att fler skaffar en partner och bildar familj – de flyttar ihop. Då skulle man helt säkert kunna få en bostad dagen efter att ansökan lämnats in.

Men politikerna har inga tankar på att göra något gott för svenska folket. De är i händerna på sig själva och finanseliten. De satsar på pyramidspelsekonomi som kräver ständig befolkningsökning och den sker enklast och snabbast genom import. Samtidigt agerar krafter som systematiskt och medvetet vill upplösa den svenska homogeniteten och massimportera människor av ideologiska och andra diffusa skäl. Dessa krafter gläds åt att svenskarna terroriseras av importerade brottslingar och att vi tvingas överge våra tidigare sociala och andra skyddsnät och inte ens kan få en egen bostad i vårt eget land.

Bostadskön i Stockholm är en medveten konstruktion som syftar till att vänja oss vid att Stockholm ska växa explosionsartat även i framtiden.