Fria Sidor: Svenska folket har rätt till Sverige

Svenska folket har en urgammal rätt till Sverige. Vi är en ursprungsbefolkning som har lika mycket rätt att få skydd som t.ex. ursprungsbefolkningen i länder som Australien, Nya Zeeland och Tibet. Vi är inte bara ett folk som ger verklig mångfald till världen, då här finns en högre andel människor än i något annat land i världen som har ljusa drag, vi är också ett, till antalet, litet folk. FN är globalisternas verktyg men t.o.m. deras egna konventioner ger oss rätt till vår unikhet. Vi har bara inte fattat det ännu. Till vårt försvar, för att hävda vår rätt, har vi fått ett helt nytt verktyg – DNA-teknik.

Enligt FN’s policydokument från 2004 ”The Concept of Indigenous People” framgår att en ursprungsbefolkning har följande karaktäristika:

a) har tagit ett land eller område i besittning

b) har gemensamt ursprung

c) har gemensam kultur

d) har gemensamt språk

Det står vidare;

”En person som tillhör ursprungsbefolkning identifierar sig som en del av denna grupp och accepteras och erkänns av andra i gruppen att också tillhöra den. Detta bevarar, för dessa folk, en rätt att själva avgöra vem som ska tillhöra dem”.

Således står det klart att man för att anses vara svensk och åtnjuta rätten att tillhöra vårt urgamla folk inte bara bör ha gemensamt ursprung med oss utan också dela vår kultur och vårt språk. Det räcker emellertid inte, det är vi svenskar som avgör vem vi anser är svensk eller inte. Det är, som FN också skriver, vår självklara rätt att avgöra det själva.

Läs hela artikeln här!