Några Trumpvänliga amerikanska medier

Från ett svenskt perspektiv är det ganska självklart att visa stöd för Donald Trumps politik såtillvida att den kan dra USA åt rätt håll. Men USA:a inbyggda demografiska problem är så omfattande att det krävs mycket mer än en Donald Trump för att åstadkomma resultat som räddar det vita USA från att sjunka ihop.

Donald Trump lyckades bli president i ett land som är oerhört pluraliserat, mångetniskt och söndrat av allehanda intressegrupper. Att lyckas med att bli president om man inte har de sedvanliga lobbygrupperna bakom sig är nästan omöjligt.

Donald Trump blev det för att han hade en egen förmögenhet som han kunde använda och hans vinst i valet visar på den djupa längtan som har funnits länge efter en ny politik där invandringen stoppas. Det var kritiken mot den tidigare liberala invandringspolitiken som gav honom segern.

Donald Trump har nu fattat flera beslut som ingen annan före honom varit i närheten av att fatta. Beslut har tagits om att bygga en mur mot Mexico, asylinvandringen halveras från 100 000 till 50 000 detta år. Ett tillfälligt stopp för inresa från sju muslimska länder har tagits och ska gälla 90 dagar. Men inget av det räcker för att åstadkomma varaktiga förbättringar i USA, det krävs mycket mer.

Att vi nu hyllar Trump är inte så konstigt. Han avviker starkt från de tidigare makthavarnas globaliseringsiver och vill satsa på en politik som ska gynna amerikanerna, det vill säga alla som bor och verkar i USA oavsett vilken etnisk eller religiös tillhörighet de har.

Liksom i Sverige och många andra länder har USA dominerats av medier som verkar för ökad globalisering. Hur det var möjligt att i stort sett samtliga medier har bedrivit en snarlik och nationsfientlig propaganda är något som borde studeras ingående. Det finns inte en enda ledande dagstidning i Sverige som försvarar svenskarnas rätt till sitt eget land. Det är ungefär på samma sätt i hela Västeuropa och Nordamerika. Hur kommer det sig att medier med en globalistisk agenda har kunnat bli så dominerande?

Även om vi nu jublar över Trumps framgång och hans arbete för minskad invandring etc så är det viktigt att vi som svenskar inte anammar den politik som han företräder i USA. Svenska folket har ett eget land att försvara, ett land med en helt annan historia än USA.

Vi ska inte kopiera amerikansk politik, vi ska bedriva en egen politik utifrån våra svenska omständigheter.

Vår politik ska utgå från att Sverige är svenskarnas land och att de som har kommit hit som kolonisatörer inte har någon som helst rätt att stanna här även om de har blivit svenska medborgare. Det är landsförrädiska politiker som mot folkets önskan har bjudit hit dem och sådana beslut ska aldrig accepteras.

Donald Trumps seger måste ses som ett exempel på att det är möjligt att besegra globalisterna trots att de har hela den opinionsbildande makten. Men man måste också inse att det krävs en mycket orädd människa med kontaktnät och stora ekonomiska resurser bakom sig för att nå dit.

love-trumps-hate

Globalisternas medier fortsätter att hetsa och skapa hat mot Trump trots at han nu är president. Det är en inkvisitionsliknande kampanj som på alla sätt är helt oacceptabel. Medier med stort inflytande och vissa aktörer med gott om pengar (som George Soros och andra) är våra fiender och borde behandlas som fiender. De måste totalbojkottas på alla sätt samtidigt som alternativa medier som gör ett bra jobb bör uppmuntras och stödjas – även ekonomiskt så att de kan utvecklas och bli större.

Trots att Donald Trump är president så har han hela mediaetablissemanget emot sig (med några få undantag). Han kommer att ha det även i fortsättningen och det bästa han skulle kunna göra är att starta en egen TV-kanal. I Sverige har det blivit tydligt vilka krafter som har makten när alla TV-kanaler, statsradion och dagspressen dagligen vinklar nyheter till Donald Trumps nackdel.

Det har ingenting med ”pressfrihet” att göra när medier kan arbeta öppet för att söndra vårt land eller andra länder så att de koloniseras av främlingar från dysfunktionella kulturer i tredje världen.

Det är en sabotageverksamhet som måste stoppas genom att man konfiskerar sådana medier och förbjuder dem att verka.

Det finns nu ett växande antal alternativa medier i USA som är folkliga och har många läsare. Några av de mest inflytelserika finns i den här listan.

American Renaissance

Ann Coulter

Breitbart

Buchanan

Center for Immigrations Studies

Daily Caller

Drudge Report

Freedomainradio, Stefan Molyneux

Frontpagemag

Infowars

John Birch Society

Laura Ingraham

LifeZette

MRCTV

New AmericanNewsmax

New York Post

PJ Media

Powerline blog

Realclearpolitics

Rush Limbaugh

Steynonline

Takimag

Townhall

Vdare

Washington Free Beacon

World Net Daily

I Sverige är Fria Tider den hittills mest framgångsrika alternativa nättidningen. I Danmark är finns Den korte avis och i Norge Document.