Kategori: De svenskfientliga

Regeringen är desperat. Vill lagstifta mot folkliga åsikter.

Inrikesminister Anders Ygeman och den regering han ingår i vill öka förföljelserna mot svenska folket. Regeringen låter migranter från tredje världen välla in i Sverige för att underminera den tidigare etniska homogeniteten och söndra nationalstaten. Att slå sönder vår nation är en del av en politik som har bedrivits i minst 30 år. Den kommer inte att upphöra förrän den siste svensken ligger sönderslagen i en rännsten och blöder till döds.

anders-ygeman

Alla de övergrepp som sker varje dag mot svenska folket i form av åldringsrån, hot, misshandel, stölder, inbrott, våldtäkter, mord och andra grova brott är en del av en politik som syftar till att på sikt utrota oss från jordens yta. Om politikerna hade varit det minsta bekymrade över alla de övergrepp som svenskar utsätts för varje dag i sitt eget land så hade de satt polismyndigheten och militären i högsta beredskap.

De hade gått in i alla getton och hämtat de kriminella och låst in dem i väntan på utvisning. De hade bevakat våra samhällen bättre och gripit varenda tjuv som inte hör hemma i vårt land och sett till att de aldrig mer kunde vistas ute i våra samhällen.

Men politikerna bryr sig inte om att 90-åriga Siv, 30-åriga Sven eller 15-åriga Linda utsätts för grova övergrepp, rånas och misshandlas av främlingar. De skiter fullständigt i att svenskarna terroriseras i sitt eget land av främlingar som politikerna har släppt in. De ansvariga tar inte konsekvenserna av sin egen politik.

Däremot försöker de till varje pris att röja undan spåren av de skadeverkningar som deras politik medför på samhället. Tillsammans med maktens media döljer man hur makthavarna skadar och förstör vårt land.

Men eftersom det finns människor som opponerar sig och svär högt över politikernas förstörelsearbete så försöker man stifta lagar som ska försvåra för människor att yttra kritiska åsikter. Med den ena handen skapar man en politik som söndrar vårt land och ökar terrorn mot hederliga svenskar och med andra handen försöker man täppa till alla möjligheter att yttra sig negativt om politikerna eller den politik som de bedriver.

I sann totalitär anda begår makthavarna gigantiska övergrepp mot svenska folket.

Inrikesminister Anders Ygeman och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har presenterat en plan för att kunna kasta fler invandringskritiker i fängelse eller ge dem höga böter om de yttrar sig negativt om invandring.

Statskontrollerade media citerar Anders Ygeman:

– Det kommer bli förändring i form av att fler människor kommer kunna ställas inför rätta för hatbrott ganska snart för nu har vi fått de här speciella hatbrottsenheterna och de blir ju specialister inom sitt område. Det är klart jag förväntar mig att det blir resultat, säger Anders Ygeman.

Anders Ygeman representerar en totaltär politisk regim som är beredd att ta till vilka grymma metoder som helst för att spärra in människor som ogillar regeringens politik. Det är en ren inkvisition som vi utsätts för och vi ska aldrig glömma vilka politiker det är som förstör vårt en gång så fina land.

De ska en dag ställas inför rätta i Nürnbergliknande rättegångar där ansvar och straff ska utkrävas.

Eftersom man kan räkna med att allt fler kommer att straffas för att de motsätter sig kolonisering av Sverige så krävs det att folket agerar på något sätt. Ett självförsvarsarbete måste bli en del av vår vardag där man hjälper offer för regimens totalitära politik med pengar och annat stöd.

Du måste räkna med att hamna i fängelse för att du inte vill se ditt land gå under. Se det som en merit att du då har gjort vad du kunnat för att motsätta dig den totalitära regimens inkvisition. Du kommer att överleva den och blir ännu mer målmedveten i ditt arbete för att rädda vårt kära fosterland Sverige från den undergång som hotar om vi är tysta.

Avpixlat är en orm som talar med dubbla tungor – II

Vi har i en tidigare kommentar kritiserat Avpixlat för att de upplåtit spaltutrymme åt en människa som uppenbarligen är svårt förvirrad. Det gäller en John Gustavsson som skrev en hatartikel om Donald Trump. Vår kommentar kan läsas här. Nu har Avpixlat låtit John Gustavsson fortsätta att spy ut hat mot den ende presidentkandidaten i USA på decennier som har en vettig politik och som inte är en del av maktetablissemanget.

Trump vill kraftigt minska invandringen, stoppa all illegal invandring och utvisa alla kriminella som illegalt vistas i landet. Han vill att företag som flyttat sin produktion från landet ska flytta hem igen eller beskattas extra hårt. På det sättet skapar han miljoner nya jobb i landet och kanske kan fylla många av de tomma industrianläggningar som övergivits som en följd av globaliseringen.

Han vill riva upp eller förändra det misslyckade sjukförsäkringssystemet Obamacare som knäcker många människors ekonomi. Han vill att USA inte längre ska sprida sin destruktiva exceptionalism där man går inte i andra länder och försöker tvinga på dem ett politiskt system som de inte är mogna för. Han vill få bukt med radikal islam och stoppa invandring från länder som exporterar terrorism. Han är en stark förespråkare för lag och ordning och vill få ett slut på den omfattande brottslighet som drabbar så många hederliga amerikaner. Han vill skydda de konstitutionella friheterna och försvarar rätten att inneha vapen. Han vill få igång den eftersläpande infrastrukturen och förbättra skolan. Det går att läsa mer på Trumps hemsida.

Donald Trump är en av USA:s mest framgångsrika affärsmän genom tiderna. Så länge han inte tog politisk ställning hyllades han av alla. Donald Trump är ingen politiker. Det var först när han ganska oväntat sade att han ville delta i den politiska debatten och ställa upp i presidentvalet som det blev reaktioner. De första reaktionerna kom efter att Donald Trump sagt att man borde bygga en mur mot Mexico för att skydda amerikaner mot knarkinförsel och våldsbrottslingar. Under resans gång så har Trump visat sig vara en person som på allvar vill förbättra det som är dåligt i USA och göra landet ”great again”. Det råder inga tvivel om att han inte har några särintressen, banker eller dolda intressegrupper bakom sig. Han har hela tiden varit öppen med att ha finansierat sin kampanj med egna medel. Nästan samtliga övriga kandidater har fått pengar från banker eller finansierats av intressen som hoppas kunna få något tillbaka av en blivande president. Den mest korrumperade av alla kandidater är Hillary Clinton som backas upp av de globalister som ständigt orsakar krig och konflikter som skapar flyktingströmmar i världen och försämrar livsvillkoren för genomsnittliga amerikaner och för andra folk.

Donald Trump är den ende som vågat ta strid mot ett korrumperat maktetablissemang där opinionsbildningen kontrolleras av ett relativt litet fåtal men mäktiga mediekoncerner. Donald Trump utmanar den korrumperade makteliten som nu kontrollerar landets utrikes- och inrikespolitik. Det är mot ljuset av det man ska se alla vulgära kampanjer mot Trump.

Donald Trump är inte perfekt på något sätt. Det finns inga perfekta människor. Den som vill kan framställa precis vem som helst, hur god och fin en människa än är, som en farlig galning. Det finns farliga galningar, men de som är farligast idag är de som kontrollerar våra samhällen och vill globalisera världen. De är hänsynslösa människor som av ideologiska, maktpolitiska, ekonomiska eller andra skäl vill uppnå vissa politiska resultat som gagnar dem eller deras uppdragsgivare, som ofta är banker eller mäktiga särintressen. Donald Trumps politik kommer at gagna folket.

Hillary Clinton är en av många politiker som fått enorma ekonomiska tillskott för att hon ska genomdriva en politik som globalisterna gillar. Hon vill fortsätta med krigsoperationer i världen, hon vill öka invandringen och asylmottagningen till USA, hon bidrog en gång till att terrororganisationen ISIS skapades, hon bryr sig inte om att brottsligheten galopperar i USA och hon har skuld i många av de problem som USA har idag. Hillary Clinton är ett gigantiskt problem, men hon backas upp av samma elit som vill hindra Trump från att bli president.

Hela det svenska medieetablissemanget och den politiska eliten stöder Hillary Clinton och visar öppet att de ogillar Donald Trump. När en stor tidning i Sverige undersökte hur många riksdagsledamöter som skulle kunna tänka sig att rösta på Donald Trump var det bara fem av 349 som sade sig kunna göra det. Även en majoritet av Sverigedemokraterna i riksdagen tycks alltså stödja Hillary Clinton.

Om man betänker att svenska folket kanske är det mest vänsterorienterade och hjärntvättade av alla folk i hela västvärlden så blir man inte förvånad. I Sverige kan makthavarna bedriva en politik som på sikt leder till utplåning av svenska folket, men trots det är reaktionerna ganska få. Det finns inget annat land där den statliga politiska propagandan påverkar så mycket som i Sverige. Det märktes inte minst under ”asylkrisen” 2015-2016 där alla statliga myndigheter och alla medier agerade till stöd för ”en generös flyktingpolitik”, som inte är något annat än en ren folkmordspolitik som syftar till att tränga undan det svenska folket och låta migranter från dysfunktionella länder i tredje världen ta över vårt land.

De få svenskar som öppnar munnen framställs av makthavarna systematiskt som rasister och nazister för att skrämma invandringskritiker till tystnad. Sverige har på det sättet blivit ett totalitärt land som saknar öppna politiska debatter i viktiga politiska frågor. Alla offentliga debatter är vinklade, tillrättalagda och förljugna.

Det är mot bakgrund av förljugna debatter som alternativmedia har växt fram i Sverige och blivit ett andningshål för människor som är trötta på maktens medier. Men alla alternativmedier är inte pålitliga. Avpixlat är en av de mest kända ”alternativa” sajterna, men de har många gånger visat sig vara totalt opålitliga när de gäller alternativ information.

När de släppte fram John Gustavsson som krönikör visade de sin rätta sida. John Gustavsson har Donald Trump som personligt hatobjekt. Varför han har det är oklart, men Gustavsson tycks vara en del av det samhälle som föredrar korrumperade globalister framför politiker som är mer nationellt orienterade. Angreppen på Donald Trump är inte det minsta sakliga, det handlar om ett tydligt hat från Gustavsson sida, ett hat som inte är friskt eller normalt.

John Gustavsson skriver:

Om Hillary Clinton hör hemma i ett fängelse, så hör Trump hemma på ett mentalsjukhus.

Varför vill då John Gustavsson vill spärra in en av USA:s mest framgångsrika affärsmän på mentalsjukhus? Svaret är att Gustavsson anser att Trump är narcissist och därför borde sitta inlåst på mentalsjukhus.

Sedan kommer Gustavsson med ett antal påståenden om Trump som globalistmedia redan har tjatat om flera gånger.

Därefter skriver Gustavsson:

Många har uttryckt oro för att Clinton skulle försämra relationerna med Ryssland, och kanske till och med starta kärnvapenkrig. En sak är jag dock helt säker på: Clinton kommer inte att starta kärnvapenkrig för att någon förolämpat hennes frisyr. Faktum är att jag ser det som osannolikt att Clinton startar några större krig överhuvudtaget, då hennes uppdragsgivare och sponsorer – alltså Wall Street – knappast skulle gynnas av det, snarare vill de bara se stabilitet och att alla sitter still i båten.

Gustavsson visar här bara hur genomkorkad han är. Under Hillarys tid som politiker har USA inte gjort något annat än bedrivit krig. Det är hennes och Obamas politik i Mellanöstern som ligger bakom att ISIS bildades. Hon är en del av krigshetsen mot Ryssland och den politik som gör att Nato nu flyttar fram sina positioner allt närmare den ryska gränsen. Den amerikanska exceptionalismen och provokationerna från Nato kommer inte att upphöra om Hillary Clinton blir president. Risken för ett tredje världskrig kommer istället att öka eftersom hennes politik leder till mer instabilitet överallt. Gustavsson tycks erkänna att Clinton sponsras av Wall Street, samma Wall Street som sponsrat far och son Bush som bedrev kostsamma och på många sätt förödande krig i Mellanöstern. Wall Street vill se mera globalisering och där kan krig ingå som ett medel för att uppnå vissa politiska mål som den amerikanska regimen uppställt. Om Hillary Clinton blir president så blir världen mycket farligare. Om Donald Trump blir president så finns det hopp om en bättre värld.

Tror Gustavsson att Trump skulle starta krig för att ”någon förolämpat” Trumps frisyr? Det förefaller som om han tror det. Det är minst sagt illa att Avpixlat upplåter utrymme åt en människa som inte har något vettigt att säga. Han klarar inte av att sakligt kommentera eller jämföra politiken mellan Clinton och Trump utan gör bara ett vulgärt personangrepp på Trump.

Det förstärker bilden av Avpixlat som en orm som talar med dubbla tungor.

 

Gotländska journalisters vedervärdiga hatkampanj mot ung kvinna

Journalisterna på gotländska tidningar försöker framställa sig själva som hedervärda sanningssägare. De är i själva verket vedervärdiga mytomaner och psykopater som ljuger och undanhåller sanningar när det passar.

Efter att en rullstolsbunden kvinna blev utsatt för både misshandel och flera våldtäkter av asylsökande och turerna kring dessa övergrepp har journalister och den övriga makteliten på Gotland gaddat ihop sig. De har startat kampanjer mot invandringskritiker som inte är något annat än ren förföljelse. Journalisterna är maktelitens redskap och tillsammans gör de allt för att skydda den maktelit som förstör vårt land.

Journalisterna är hycklande kräk som sprider floskler omkring sig och talar varmt om demokrati, rättvisa och allas lika värde samtidigt som de sprider onyanserat hat mot invandringskritiker.

Några av de journalister på Gotland som har utmärkt sig genom att sprida hat mot invandringskritiker är:

Mats Pettersson på Helagotland.se
Malin Stenström på Helagotland.se
Eva Bofride på Helagotland.se
Mikael Carlson på Gotlands Tidningar
Magnus Ihreskog på Gotlands Tidningar
Eva Buskas på Gotlands Allehanda
Cecilia Thomsson på Gotlands Allehanda
Ulrica Fransson Ingelmark på Gotlands Media

De har bevisat att de inte är intresserade av att sprida saklig information om de problem som har drabbat Gotland och som politiker och andra makthavare är skyldiga till. De har också bevisat att de är beredda att använda vilka ohederliga metoder som helst för att skapa hat mot Sverigevänner.

Men för dessa journalister räcker det inte att sprida hat och hetsa mot invandringskritiker. De vill mer eller mindre uppvigla allmänheten mot vissa personer som har modet att uttrycka invandringskritiska åsikter.

En av dem som drabbats extra hårt är den unga kvinnan Camilla Sandelius som är en av initiativtagarna till Medborgargarde Gotland. ”Journalisten” Eva Bofride på Helagotland.se skrev nyligen om Medborgargardet:

En rasistisk mobb kallar sig medborgargarde och hetsar mot advokater, poliser och journalister. Att titta in i deras värld är som att besöka ett parallellt universum.

Helt vanliga gotlänningar som är oroade över politikernas maktmissbruk och följderna av den stora migrationen kallas ”rasistisk mobb”. De invandringskritiska gotlänningarna framställs inte bara som rasister utan som en mobb (synonymer till mobb: slödder, vandaliserande folkhop, huliganer, drägg).

Eva Bofride kallar Camilla och hennes invandringskritiska vänner för rasistisk mobb vilket inte är något annat än demonisering av en grupp människor som ogillar politikernas maktmissbruk och journalisternas lögner.

Det är en ren häxjakt, en inkvisitionsliknande kampanj som är helt oacceptabel.

Eva Bofride är inte ensam. Cecilia Thomsson på Gotlands Allehanda medverkar också i hatkampanjen mot Camilla. I en artikel lyckas Thomsson få Sverigedemokraterna att ta avstånd från Camilla.

Kaj Lundmark, gruppledare för Sverigedemokraterna i fullmäktige på Gotland, säger till journalisten:

Vi har inget intresse av att ha henne aktiv heller. Hon kommer aldrig att få något förtroendeuppdrag för SD. Vi tar avstånd från medborgargardet och från de högerextrema grupper som hon rör sig i.

Från Sverigedemokraterna kan ingen sann invandringskritiker förvänta sig stöd. SD tar nästan systematiskt avstånd från alla som faktiskt försöker åstadkomma mera verkningsfulla protester mot makthavarna. SD visar återigen vilka tragiska människor de är när de tar avstånd från en kvinna som försöker göra något. Camilla har tidigare varit aktiv i SD.

Cecilia Thomsson skriver:

När 26-åringen intervjuas av en reporter från hemsidan Granskning Sverige ligger fokus på de misstänkta gärningsmännens ursprung och på invandring. Bland annat säger kvinnan att ”vi (gotlänningar) inte bett om att få hit kriminella människor som går på våra kvinnor sexuellt”.

Thomsson vill naturligtvis insinuera att det är olämpligt att lägga fokus på gärningsmännens ”ursprung och på invandring”, när det i själva verket är just det som borde lyftas fram när makteliten försöker lägga locket på. Makteliten vill förhindra en diskussion kring det faktum att det är politiker och andra makthavare som ytterst bär skulden till att så många oskyldiga svenskar drabbas av importerad brottslighet. Makteliten använder journalisterna som redskap för sin agenda och angriper folket när folket kritiserar makten.

Relaterat:

Mytomaner på gotländska tidningar döljer sanningar medvetet och skyddar makteliten

Den trögfattade journalisten Eva Bofride på tidningen Hela Gotland

Uppror på Gotland: Lokaltidningen och polisen på Gotland försöker dölja asylrelaterade problem

Det är nog nu hälsar man från Gotland

Julia Caesar om Gotland: Bristningsgränsen

Den gotländska medborgarvreden är ett hälsotecken

Fråga till politiker och de skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby

Vilka är skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby?

Lås in allt jävla kriminellt patrask som härjar i vårt land

Almedalsveckan 3–10 juli. Låt inte asylprofitörer och politiker förstöra Gotland.

Gotlands eget ”bildergbergmöte” hålls den 14 juli

Den 6 juni måste bli ”motståndets dag”

Nytt kvinnoöverfall i Visby

Överfallsvåldtäkt i Visby – mitt på dagen

Gotland blir avstjälpningsplats för asylsökande som inte får plats på fastlandet

Ny asylprofitör till Gotland

Migranter från tredje världen blir brandmän på Gotland

Hela Gotland ska förstöras, vansinnet fortsätter, kända politiker bakom asylbolag

Stackars Gotland – analfabeter till Slite

Mångkulturellt kaos stänger ungdomsgård på Gotland

Svenska tjejer på Gotland trakasserade

Gotland ockuperas av kolonisatörer

Förskolan Klostergläntan i Roma på Gotland blir asylboende

Tre nya boenden på Gotland för afghaner

Asylsökande till Fårö på Gotland

Över 4 300 asylsökande till Gotland snart

Clas Dahlén skapar problem för gotlänningarna

Nu fylls gotländska skolor upp med kolonisatörernas barn

200 asylsökande till lyxhotellet Kneippbyn Resort i Visby

 

Mytomaner på gotländska tidningar döljer sanningar medvetet och skyddar makteliten.

Det finns faktiskt människor i Sverige som tror på vad de hör och ser i TV eller vad de läser i den etablerade dagspressen. Det har aldrig slagit dem att media är ett redskap för makteliten och att medias uppgift är att skydda makteliten från folklig kritik.

I stort sett alla svenska dagstidningar ägs av koncerner som har en agenda som går ut på att Sverige ska globaliseras på alla sätt och att vårt land ska fyllas upp med migranter från hela världen. All kritik mot att Sverige fylls upp med främlingar kallas rasism, fascism, nazism, högerextremism, främlingsfientlighet eller annat trams. Den som tror att det är ”rasism” att motsätta sig att Sverige koloniseras av människor från dysfunktionella kulturer i tredje världen har inte förstått vad som händer i vårt land.

Det som händer är att makteliten som styr vårt samhälle förstör Sverige och vill utrota det svenska folket.

Om någon anser att det är en ”konspirationsteori” så kan denne bara ta en titt på hur makthavarna agerar. De fyller upp Sverige med hundratusentals människor från främmande kulturer varje år utan att informera svenska folket om syftet med denna politik. Makthavarna vill inte heller fråga väljarna om de godkänner en invasionsliknande politik som kommer att leda till att svenska folket redan om tio år kommer att vara i minoritet i sitt eget land.

Den frågan har aldrig diskuterats offentligt trots att vi har hundratals dagstidningar, TV, radio och andra stora informationskanaler, inte minst på skolor, högskolor, universitet och inom folkbildningen.

Anledningen till att du aldrig har hört någon person inom etablissemanget oroa sig för att migrationspolitiken kan leda till att svenska folket utrotas är att makteliten och media kontrollerar all betydande opinionsbildning. En av de största aktörerna är Bonniers som under lång tid har bedrivit kampanjer för massinvandring trots att det funnits ett stort folkligt motstånd mot en sådan politik.

Ibland är det lätt att tro att journalister är ett särskilt ondskefullt släkte som medvetet vill hindra vissa åsiktsyttringar i samhället. Men det är i själva verket så att de stora tidningarna bara anställer journalister som förespråkar globalisternas agenda om stor invandring eller andra frågor som folkliga opinioner ställer sig tveksam till.

Ett av många tydliga bevis på hur medier manipulerar är det samarbete som inletts mellan Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och Helagotland.se.

De har nu publicerat ett gemensamt dokument vars enda syfte är att inbilla allmänheten att de som kritiserar invandring är nazister och att makteliten bakom asylpolitiken är offer. De presenterar en svartvit bild av verkligheten som tyder på någon form av psykopati, något som tycks vara vanligt förekommande inom delar av journalistkåren. I flera undersökningar som har gjorts om vilka yrken som lockar psykopater så finns folk inom TV och radio liksom journalister väl representerade. Något förenklat så skulle man kunna säga att det finns en orsak till att journalister så ofta ljuger eller undanhåller viktiga sanningar. De älskar att sätta sin egen och sin uppdragsgivares agenda före saklig informationshantering.

Mats Pettersson på Helagotland.se, Mikael Carlson på Gotlands Tidningar, Eva Buskas på Gotlands Allehanda och Ulrica Fransson Ingelmark på Gotlands Media har formulerat ett gemensamt ställningstagande där man förklarar varför man upplåter sina tidningar åt exakt samma analys av de händelser som ägt rum i samband med överfallet på en rullstolsbunden kvinna. Vi har här att göra med fyra personer som är djävulskt manipulerande.

De skriver:

Så var det med den misstänkta gruppvåldtäkten som anmäldes i Visby förra söndagen. Få anade den dagen att vi en vecka senare kunde räkna hem att nynazister tågat på Visbys gator, att åklagare hotats i sitt hem, att flera andra myndighetspersoner och medier trakasserats och att polisen tvingats skicka förstärkningar från fastlandet.

Om dessa journalister hade haft minsta lilla heder i sina kroppar så hade de skrivit.

Så var det med den misstänkta gruppvåldtäkten som anmäldes i Visby förra söndagen. Få anade den dagen att vi en vecka senare kunde se en åklagare släppa de misstänka gärningsmännen så snabbt, trots det grova brottet. Som en följd av det fick vi se hundratals upprörda gotlänningar protestera mot brottet, mot åklagaren och mot polisen som försökt dölja vilka gärningsmännen var.

Om Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark hade formulerat sig på det sättet hade de varit helt korrekta. Men de valde att försöka manipulera och framställa de hundratals upprörda gotlänningarna som nazister. Att kritisera maktelitens politik är inte nazism. Att kritisera asylpolitiken och konsekvenserna av den är inte nazism. Att kritisera åklagarens beslut och polisens arbete är inte nazism.

Makteliten använder journalisterna som redskap för att säkra sin makt och tysta människor som kritiserar makthavarnas politik. De försöker skrämmas genom att använda etiketter som inte är relevanta i sammanhanget. De som skräms eller låter sig manipuleras av media behöver stöd och hjälp för de fattar inte att det pågår en kampanj från makthavarna, en kampanj som ytterst går ut på att Sverige ska globaliseras och översköljas med kolonisatörer i så stor utsträckning att hela vår existens som folk hotas.

Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark skriver:

För många personer har livet ändrats på ett väsentligt sätt. Rädsla och hot har blivit vardag.

I detta finns också en kvinna vars vittnesmål kapats av högerextrema krafter, och som vid sidan av ser det hon upplevt användas som slagträ i en debatt hon inte är en del av.

De skriver om rädsla och hot, men de enda som upplever verklig rädsla och verkligt hot är alla de offer för importerad brottslighet som nu nått Gotland och alla som inte vågar sig ut på kvällarna för att politikerna har skapat ett farligt samhälle. Journalisterna framställer det som om journalister, polisen, åklagaren och de misstänkta gärningsmännen är offer, men det är så långt från sanningen man kan komma. Journalisterna, polisen, åklagaren och politiker som skapar problem i vårt land håller varandra om ryggen. De skyddar varandra och gör allt i sin makt för att demonisera oroade medborgare som ser vart Sverige är på väg.

Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark skriver:

Vi vill försöka förklara vad som hände och varför, vilka krafter som styr opinionen och vilka följder det får för enskilda individer i allmänhet och vårt gemensamma liv i synnerhet.

Vi vill visa att vi, liksom de allra flesta gotlänningar, står upp mot brottslighet och hat i alla dess former. Oavsett vem som utsätts för hot eller övergrepp så är det inget vi kan tolerera, eller normalisera. Vi vill leva i ett öppet och tolerant samhälle. Ett demokratiskt och rättvist samhälle.

Journalister är experter på att framföra floskler. Det går att bevisa och överbevisa många gånger om hur de ljuger och manipulerar med sanningar för att uppnå vissa opinionsbildande resultat. De är media och makteliten som styr opinionen. Varken journalister, polisen eller politikerna står upp mot brottslighet och ”hat”. Det är istället de som är orsaken till brottslighetens utbredning i Sverige. Journalisterna gör inget för att upplysa om brottslighetens utbredning och det faktum att varken politiker eller polismyndigheten gör något för att stävja den. I stället manipulerar man och döljer orsaker till brott och att importerade brottslingar ofta begår brott. Floskeljournalisterna säger att de vill leva i ett ”öppet och tolerant samhälle”, men deras handlingar visar något annat. De vill leva i ett samhälle där man bedriver jakt på människor med invandringskritiska åsikter och de vill framställa alla invandringskritiker som nazister och annat jävla trams.

Det är inte nazism att vilja skydda det egna folket från utplåning, det är självförsvar.

Mats Pettersson, Mikael Carlson, Eva Buskas och Ulrica Fransson Ingelmark skriver:

Vi har pratat med makthavarna. Med myndigheter, advokater och forskare. Men också med vanliga gotlänningar och nyanlända som ger sin bild av de oförutsägbara och obehagliga följderna.

Det som hänt har inte lämnat någon oberörd. Och ingen kommer att lämnas oberörd av det som kommer hända. För det är vår gemensamma framtid det handlar om.

Journalisterna har endast pratat med någon enstaka vanlig gotlänning som är oroad över vart Sverige är på väg. Annars är det mest makthavare och förespråkare för mångkultur och stor invandring som man har talat med. Inte en enda analys har gjorts av hur framtiden kan te sig eller hur asylpolitiken redan har påverkat Gotland demografiskt eller på andra sätt.

De som har kartlagt händelserna under veckan är Magnus Ihreskog från Gotlands Tidningar, Cecilia Thomsson från Gotlands Allehanda och Malin Stenström från Helagotland.se har fokus.

Man undrar hur det är möjligt att göra en ”kartläggning” utan att beskriva det som är viktigast, nämligen orsaken till det som har hänt och de förmodade framtida följderna av migrationspolitiken.

landhovding-cecilia-schelin-seidegard-gotland

En av dem som intervjuas är Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Hon säger:

Vi kan inte ta lagen i egna händer. Att hota polis och åklagare är djupt oroande. Jag känner djupt med Mats Wihlborg efter det som han utsatts för. Sedan gäller det att förhålla sig kritisk till det man ställs inför. Det krävs kloka medborgare nu.

Hon ”känner för” Mats Wihlborg. Det är klart att hon känner för honom, de tillhör ju samma maktelit som aktivt förstör Gotland. Cecilia Schelin Seidegård är en av de värsta ivrarna för mångkultur på Gotland och hon påminner i många stycken om rikspolischefen Dan Eliasson, som omhuldar maktens politik oavsett vilka hemskheter den leder till. Att känna för de verkliga brottsoffren är inte aktuellt varken för Dan Eliasson eller Cecilia Schelin Seidegård.

Inte konstigt att många tycker så illa om dessa figurer.

Många makthavare är förmodligen lika mycket psykopater som journalisterna är. Deras väg till makten är inte sällan kantad av hänsynslöshet, kallhamrat beteende och känslokyla – utom när det gäller omsorgen om sig själva och sina maktanspråk. De förmår inte ens att lyssna på andra människors åsikter eller kritik.

I ”kartläggningen” skriver man:

Men trots flera uppmärksammade våldtäktsfall under sommaren och hösten visar polisens egen statistik att antalet anmälda våldtäkter på ön minskat under 2016 jämfört med samma period tidigare år.

Hittills i år har 28 anmälningar av våldtäkt eller grov våldtäkt gjorts på Gotland. Vid samma tid förra året var siffran 30 våldtäkter. Ändå uppfattar många att antalet ökat, menar förundersökningsledare Ayman Aboulaich.

Förundersökningsledaren Ayman Aboulaich menar att antalet våldtäkter har minskat i år och att det förra året var 30 våldtäkter vid samma tid. Naturligtvis är det ingen i ”kartläggningen” som frågar om vilka gärningsmännen är eller på vilket sätt media och polisen har försökt bistå allmänheten med uppgifter om dessa våldtäkter. Har migrations- eller asylpolitiken påverkat antalet våldtäkter? Har politiker någon skuld i att antalet våldtäkter är så många? Hade våldtäkterna varit färre utan den extrema migrationspolitiken?

För en ärlig journalist finns det många frågor att ställa, men journalister på gotländska tidningar är inte ärliga, de klarar inte av att begripa det problem som de är satta att skriva om. Enligt vissa uppgifter så är samtliga gärningsmän för de våldtäkter som klarats upp i år människor med invandrarbakgrund. Media hade lätt kunnat dementera eller bekräfta det om de hade velat, men de tiger. Alltså finns det skäl att anta att det är oproportionerligt många med invandrarbakgrund bakom. Men någon sådan upplysning presenterar inte gotländska tidningar, det har aldrig hänt.

I ”kartläggningen” skriver man:

Den misstänkta våldtäkten i den oansenliga tegelvillan i centrala Visby drar till sig stor uppmärksamhet. Precis som vid alla andra polisutredningar råder förundersökningssekretess. Det enda som egentligen är känt är att en polisanmälan om en grov våldtäkt har gjorts och att fem män i dryga 20-årsåldern under ett par dagar suttit anhållna. Var de kommer ifrån, vilka de är eller i vilken grad de är misstänkta är det bara polis och åklagare som vet. Ändå tror sig många veta sanningen. Nätet kokar av rykten, lösryckta uppgifter som fått ett eget liv.

Här ser vi hur media försöker skydda makteliten. Om journalisterna hade velat sätta press på makthavarna så hade de ställt frågor till dem. Varför var de misstänkta gärningsmännens nationalitet hemlig? Om de är anhållna för grov våldtäkt, varför släpptes de så snabbt? Alla spekulationer om varför de egentligen släpptes är förmodligen korrekta. Orsaken var att åklagaren Mats Wihlborg ville skydda deras identitet och för att åklagaren är en del av den maktelit som vill dölja invandrarrelaterade problem.

Vad vi har att göra med är en maktelit som på ett utstuderat sätt försöker jävlas med vanliga svenskar som inte vill se sitt land bli en del av tredje världen. Makteliten består av arroganta mytomaner och psykopater som försöker framställa hederliga svenskar som nazister.

De får kalla oss vad de vill. Sverige är svenskarnas land och ska förbli det.

Maktelitens makt ska brytas och maktelitens politruker ska en dag ställas till svars för vad de gjort mot oss.

Relaterat:

Den trögfattade journalisten Eva Bofride på tidningen Hela Gotland

Uppror på Gotland: Lokaltidningen och polisen på Gotland försöker dölja asylrelaterade problem

Det är nog nu hälsar man från Gotland

Julia Caesar om Gotland: Bristningsgränsen

Den gotländska medborgarvreden är ett hälsotecken

Fråga till politiker och de skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby

Vilka är skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby?

Lås in allt jävla kriminellt patrask som härjar i vårt land

Almedalsveckan 3–10 juli. Låt inte asylprofitörer och politiker förstöra Gotland.

Gotlands eget ”bildergbergmöte” hålls den 14 juli

Den 6 juni måste bli ”motståndets dag”

Nytt kvinnoöverfall i Visby

Överfallsvåldtäkt i Visby – mitt på dagen

Gotland blir avstjälpningsplats för asylsökande som inte får plats på fastlandet

Ny asylprofitör till Gotland

Migranter från tredje världen blir brandmän på Gotland

Hela Gotland ska förstöras, vansinnet fortsätter, kända politiker bakom asylbolag

Stackars Gotland – analfabeter till Slite

Mångkulturellt kaos stänger ungdomsgård på Gotland

Svenska tjejer på Gotland trakasserade

Gotland ockuperas av kolonisatörer

Förskolan Klostergläntan i Roma på Gotland blir asylboende

Tre nya boenden på Gotland för afghaner

Asylsökande till Fårö på Gotland

Över 4 300 asylsökande till Gotland snart

Clas Dahlén skapar problem för gotlänningarna

Nu fylls gotländska skolor upp med kolonisatörernas barn

200 asylsökande till lyxhotellet Kneippbyn Resort i Visby

Den trögfattade journalisten Eva Bofride på tidningen Hela Gotland

Enligt en färsk uppgift har det hittills begåtts 28 våldtäkter på Gotland i år och alla gärningsmän som har gripits är enligt obekräftade uppgifter invandrare. Oavsett hur många invandrare som ligger bakom är just de brotten sådana brott som aldrig skulle ha begåtts om gärningsmännen inte funnits i vårt land. Hade vi inte haft politiker och journalister som vurmat för stor invandring till Sverige så hade många människoliv och andra offer för importerad brottslighet besparats.

Nu är situationen ansträngd och det som är problematiskt är att varken politiker, journalister eller andra opinionsbildare för stor invandring bryr sig om att det är deras politik som orsakat så många tragedier i Sverige när svenskar och svenskor utsatts för brott.

I spåren av våldtäkten mot en funktionshindrad kvinna i Visby så är det huvudsakligen vanliga medborgare som har reagerat med avsky på brottet. Inga ledande politiker eller ansvarliga för att Gotland har fyllts upp med kolonisatörer från dysfunktionella kulturer har reagerat på den importerade brottsligheten i allmänhet.

Eva Bofride är ledarskribent på Hela Gotland och hon skrev igår en ledare med anledning av det avskyvärda övergreppet mot den rullstolsbundna kvinnan. Bofride inledde med att fördöma brottet, men halkade snart in på ett sidospår som tyder på samma slags politiska förvirringstillstånd som ofta förekommer när övergrepp mot kvinnor ska diskuteras.

Eva Bofride skriver:

Den som först behöver veta hudfärg på gärningsmannen för att kunna känna ilska och vanmakt, den personen bryr sig dock inte ett dugg om den som utsatts eller vidrigheten i brottet.

Att kvinnor dagligen misshandlas, våldtas och mördas leder sällan till uppror, tvärtom läggs väldigt mycket energi på att istället ilsket ropa: ”inte alla män!” och hetsa och hata mot dem som säger det självklara: den gemensamma nämnaren vad gäller våldtäkter är att de begås av män.

Många människor vill veta vad som händer i vårt samhälle, varför brottsligheten ser ut som den gör och vilka i samhället som försöker dölja omfattningen av vissa brott och vilka gärningsmännen är. Det handlar inte om att ”veta hudfärg” utan om att få kännedom om signalement på brottslingar och information om deras bakgrund och ursprung. Att få fram sådana uppgifter kan vara betydelsefullt för den som vill studera brottsmönster och få fram sanningar om vilken brottslighet som media och politiker vill dölja.

Eva Bofride skriver:

Visar sig gärningsmannen ha en icke svensk härkomst gäller dock inte logiken ”inte alla”. Då blir slutsatsen den motsatta: alla invandrare!

Det ligger i deras kultur/religion! De måste ut.

Vad sägs om att tagga ner, bortse från orsaker, hudfärg, religion och konstatera att brotten är lika vidriga oavsett vem som begår dem?

Eva Bofride, som är journalist, vill alltså på ett ytterst medvetet sätt dölja gärningsmännens bakgrund. Varför vill hon det? Svaret är att hon vill hjälpa makteliten att dölja resultatet av den vansinniga migrationspolitiken. Hon vill att samhället ska låtsas som om det inte finns några skillnader i brottsbenäget bland vissa grupper av människor. Hur ska vi då kunna förstå vad som händer i samhället och åtgärda orsakerna till att vissa brott ökar?

cecilia_schelin_seidegard_gotland
Eva Bofride försöka skydda farliga politiker som Cecilia Schelin Seidegård

Om det är så att vissa typer av brott är vanligare bland vissa invandrargrupper så måste man kunna diskutera det och dessutom bör en sådan diskussion leda till att man tar fram lösningar på problemen, inte minst för att förhindra att fler oskyldiga människor drabbas av importerad (och annan) brottslighet.

Men Eva Bofride vill lägga locket på och därmed godkänner hon att andra människor också kommer att drabbas hårt av brott som begås av migranter som inte borde ha fått passera gränsen till vårt land.

Eva Bofride är en ganska typisk journalist. Hon begriper ingenting av verkligheten och förstår inte sambanden mellan politiska beslut och verkan av sådana beslut. Hon vill inte ens att sådana samband ska diskuteras.

Eva Bofride skriver:

En rasistisk mobb kallar sig medborgargarde och hetsar mot advokater, poliser och journalister. Att titta in i deras värld är som att besöka ett parallellt universum.

Här finns så mycket hat och bara en promille av engagemanget berör själva brottet och brottsoffret, det över allt dominerande är hatet och rasismen.

Här finns en övertygelse om att medier, polis och rättsväsende är korrumperade för att skydda brottslingar med invandrarbakgrund.

Med vilket syfte? Högst oklart.

Det var inte en ”rasistisk mobb” som demonstrerade mot politiker, media, åklagare och polisen. Det var ett tvärsnitt av svenska folket. Alltså helt vanliga människor som blivit förbannade över hur makteliten sviker – i det här fallet gotlänningarna. Om gotlänningarna var arga så var det synnerligen befogat. Maktelitens arrogans är lika skrämmande som Eva Bofrides arrogans. Sverige är på dekis efter många år av massimport av människor som inte borde ha fått komma hit och aldrig skulle ha släppts in i landet om folket hade fått rösta om saken. När Bofride skriver att ett medborgargarde ”hetsar mot advokater, poliser och journalister”, så är det ingen ”hets” utan helt befogad kritik mot en maktelit som skyddar brottslingar för att de är invandrare.

Eva Bofride är själv en del av problemet. Hon är den del av det korrumperade samhälle som vill dölja att invandrare är överrepresenterade inom vissa brott.

Eva Bofride skriver:

Det är overkligt och obegripligt. Här finns inte tillstymmelse till tillit till uppgifter som hämtas från officiella källor eller traditionella medier. Däremot kan en lögn spridas vidare som sanning utan att nån efterlyser var uppgiften är hämtad.

Som att antalet våldtäkter på Gotland har ökat drastiskt det senaste året och att det beror på flyktingströmmen. Att det inte är sant spelar ingen roll så länge det bekräftar den rasistiska tesen.

Det är bara svammel från Eva Bofrides sida. Hon försöker framställa vissa invandrargruppers överrepresentation inom viss brottslighet som en lögn som sprids. Men det är hon själv som far med osanning när hon försöker manipulera läsekretsen med sina påståenden, som hon inte ens kan vederlägga. Däremot finns det många statistiska uppgifter som bekräftar hur överrepresenterade invandrare är bland exempelvis våldtäkter. Att samhället – och Eva Bofride – numera systematisk försöker dölja det är allvarligt.

”BRÅ har nyligen offentliggjort sexualbrottsstatistiken för år 2014. 19.700 sexualbrott anmäldes, varav 6.620 rubricerades som våldtäkt. Senast dessförinnan en BRÅ-undersökning gjordes (år 2005) var utrikes födda överrepresenterade fem gånger i förhållande till inrikes födda och ”invandrares barn” hade en dubbelt så stor överrepresentation. Sedan dess har BRÅ inte vågat göra en liknande mätning igen (än mindre med inriktning på förövarens nationella härkomst). Som oftast är fallet med BRÅ:s statistik är den inte helt lättolkad. Tack och lov finns Affes statistikblogg, där den intresserade kan få vägledning.” (Från bloggen Mörkläggning)

Eva Bofride skriver:

Att de fem som är misstänkta för våldtäkt fortfarande är just det och inte friade är en annan sakuppgift som har svårt att få fäste. Att det inte fanns grund att häkta dem betyder inte att de är friade.

Istället för att ta reda på fakta hotar och hetsar man mot medier och rättsväsendet så att polisen tvingas använda sina resurser för att skydda våldsverkarna. Detta kallar man att visa sitt stöd för den utsatta kvinnan. Och i går anslöt sig en handfull vilsna nazister som vädrade morgonluft.

Nu räcker det. Det räcker nu.

Det är direkt skrämmande, men inte förvånande, att Hela Gotland låter en journalist som Eva Bofride skriva sådan smörja. Hennes enda uppgift tycks vara att försöka smutskasta gotlänningar som ser vart samhället är på väg och vill uttrycka sin åsikt om det. Eva Bofride har inte låtit några välartikulerade gotlänningar få uttrycka sin kritik mot polisen och åklagaren. Hon skulle inte våga för då skulle det snabbt leda till ännu mer kritik mot media, polis och åklagare. Istället försöker hon blanda bort korten och påstå att folk ”hetsar mot medier och rättsväsendet”, när det bara är kritik som framförs.

Eva Bofride är rädd för sanningen och rädd för att det ska avslöjas att hon har fel.

Relaterat:

Uppror på Gotland: Lokaltidningen och polisen på Gotland försöker dölja asylrelaterade problem

Det är nog nu hälsar man från Gotland

Julia Caesar om Gotland: Bristningsgränsen

Den gotländska medborgarvreden är ett hälsotecken

Fråga till politiker och de skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby

Vilka är skyldiga till gruppvåldtäkten i Visby?

Lås in allt jävla kriminellt patrask som härjar i vårt land

Almedalsveckan 3–10 juli. Låt inte asylprofitörer och politiker förstöra Gotland.

Gotlands eget ”bildergbergmöte” hålls den 14 juli

Den 6 juni måste bli ”motståndets dag”

Nytt kvinnoöverfall i Visby

Överfallsvåldtäkt i Visby – mitt på dagen

Gotland blir avstjälpningsplats för asylsökande som inte får plats på fastlandet

Ny asylprofitör till Gotland

Migranter från tredje världen blir brandmän på Gotland

Hela Gotland ska förstöras, vansinnet fortsätter, kända politiker bakom asylbolag

Stackars Gotland – analfabeter till Slite

Mångkulturellt kaos stänger ungdomsgård på Gotland

Svenska tjejer på Gotland trakasserade

Gotland ockuperas av kolonisatörer

Förskolan Klostergläntan i Roma på Gotland blir asylboende

Tre nya boenden på Gotland för afghaner

Asylsökande till Fårö på Gotland

Över 4 300 asylsökande till Gotland snart

Clas Dahlén skapar problem för gotlänningarna

Nu fylls gotländska skolor upp med kolonisatörernas barn

200 asylsökande till lyxhotellet Kneippbyn Resort i Visby

Den sanslöse sverigedemokraten Mattias Hans Karlsson

Sverigedemokraten Mattias Hans Karlsson är en mycket sorglig figur som en gång i tiden var en tillgång för sitt parti. Idag är han inte bara en belastning för sitt parti utan en belastning för alla invandringskritiker. Frågan är om han snart inte är en belastning för hela det svenska samhället.

Om han får fortsätta som politiker inom SD och bli en ännu mer tongivande figur i vårt samhälle så riskerar vi inte bara att mista en del självklara friheter utan också få ett samhälle som styrs av galningar som vill kontrollera andra människors åsikter.

Mattias Hans Karlsson har inte bara varit pådrivande när det gäller mängder av uteslutningsärenden där helt normala och duktiga medlemmar har kastats ut av maktpolitiska skäl. Vi har att göra med en politiker som är ett hot mot demokrati och yttrandefrihet, som kastar ur sig anklagelser mot människor för att de har åsikter som i stort eller i smått avviker från Karlssons åsikter. Karlsson kallar sig förmodligen demokrat, men det är det sista han är.

Han är en person som, om han skulle få makt i samhället, kan bli hur farlig som helst, betydligt farligare än många politiker i sjuklövern. Karlsson har ingen skam i kroppen och ingen respekt för människor utanför SD som vill göra något gott för Sverige.

Han har troligen kastat ut hundratals människor ur sitt parti varav minst hälften har kastats ut efter falska anklagelser om att vara ”ideologiskt avvikande” och annat trams. Flera uteslutningar har varit befogade, men det är inte dem vi talar om här. Förutom uteslutningar av enskilda personer så var han en av arkitekterna bakom brytningen med Sverigedemokratisk Ungdom där ett stort antal duktiga, intelligenta, välutbildade, trevliga, idealistiska och godhjärtade ungdomar hänsynslöst sparkades ut ur moderpartiet.

Utöver det har Karlsson nästan systematiskt angripit andra invandringskritiska tidningar, organisationer och rörelser på ett sätt som associerar mera till galenskap än till saklig eller befogad kritik. Utöver olika hatkampanjer mot invandringskritiker utanför den egna socialkonservativa sekten där man måste vara ideologiskt renlärig för att få vara med har han avslöjats som kontaktman åt Expo.

Han har försökt få hjälp av den antirasistiska vänstertidningen, som vill förstöra Sverige med massinvandring, att få fram komprometterande uppgifter om invandringskritiker för att kunna smutskasta dem ännu mer.

Han tycks aldrig få nog av att vilja sprida hat mot olika invandringskritiker. Det är inte helt ovanligt att folk i invandringskritiska organisationer kritiserar varandra, ibland med hårda ord, men det är ovanligt att något mer eller mindre ständigt kritiserar nästan alla invandringskritiska organisationer med hjälp av lögner, guilt by association och brunsmetning.

Det finns troligen ingen annan svensk invandringskritiker (?) som uppvisar en sådan ovilja mot duktiga eller på annat sätt framgångsrika invandringskritiker som Mattias Hans Karlsson gör. Han vill att alla ska tänka och tycka som han gör, annars är de neofascister, nazister eller annat nedsättande – trots att de egentligen bara är människor med egna åsikter, vilket i en demokrati inte kan störa andra än sådana som vill styra över folk och tvinga fram någon slags underkastelse.

När Mattias Hans Karlsson hittar politiska fiender bland invandringskritiker hundra gånger oftare än bland etablerade politiker och makthavare som driver Sverige mot en avgrund så vet man att något är sjukt. Varför kan han inte se något gott hos en politisk talang som Gustav Kasselstrand eller se det positiva med en tidning som Nya Tider?

Svaret är att Mattias Hans Karlsson inte kan vara riktigt klok. Det är omöjligt att alla upprepade och mer eller mindre sanslösa attacker på de egna hatobjekten har med politisk välvilja att göra. Det kan inte heller ha med ansvar för samhället att göra.

Det har enbart att göra med egna maktambitioner och kontrollbehov. När man vill kontrollera om andra – både innanför och utanför den egna sekten – är ”ideologiskt avvikande” så är man inte riktigt klok.

Man kan också vara sällsynt omogen och inte vara vuxen nog att begripa att andra människor kan ha egna åsikter baserade på egna erfarenheter, kunskaper och tankar. Mattias Hans Karlsson har aldrig vågat debattera mot de människor som han smutskastat med olika epitet.

Han sitter på höga hästar och ser ned på alla som inte tänker som han gör. Men han är inte kontaktbar när det sedan gäller att utbyta åsikter eller debattera ämnet.

Den senaste tidens turbulens kring tidningen Nya Tiders medverkan i bokmässan har fått igång Mattias Hans Karlsson ordentligt. Inte genom att försvara Nya Tider från alla påhopp från vänsterpressen och makthavarna utan för att tillsammans med vänsterpressen ägna sig åt en hatkampanj mot Nya Tider.

Mattias Hans Karlsson skrev ett längre inlägg på Facebook i ämnet som kan läsas här. Karlsson försöker inledningsvis framstå som en normal, demokratisk sinnad person som visar stöd för att Bokmässan lät Nya Tider delta. Sedan börjar han likt en giftspindel väva en tråd av anklagelser som utmynnar i att han avråder Sverigedemokrater från att stödja Nya Tider.

Vuxna människor som är medlemmar i SD ska alltså inte kunna läsa och prenumerera på Nya Tider. Något liknande påbud har förmodligen inte utgått mot alla de dagstidningar i Sverige som systematiskt ägnar sig åt att förstöra vårt land. Det är fullt acceptabelt att prenumerera på Dagens Nyheter och andra direkt landsförrädiska tidningar, men om man läser den enda invandringskritiska papperstidningen av god kvalitet, så riskerar man i praktiken att frysas ut eller uteslutas från SD.

Mattias Hans Karlssons angrepp på Nya Tider är sanslöst. Var och en kan välja på att ta en prenumeration eller avstå. Det behövs inga råd från en människa med behov av att kontrollera andra. Ingen normal människa nagelfar Nya Tider på det sätt som Mattias Karlsson har gjort. Det är bara galningarna i vänsterextrema kretsar som sysslar med den sortens nedsättande analyser av andras åsikter. De är nämligen liksom Karlsson emot att människor ska kunna tänka själva och fatta egna beslut.

Det behövs inga råd från en självutnämnd och mycket omogen 39-årig politisk ledare för att fatta beslut om man vill läsa Nya Tider eller inte. Många vetgiriga människor anser att man ska kunna läsa allt för att skaffa sig kunskaper som man kanske ännu inte har tillskansat sig. Trots sina råd om att ”avråda” från läsning av Nya Tider tycks Mattias Hans Karlsson själv ha lusläst varenda nummer eftersom han så självsäkert kan bedöma innehållet och tidningens ideologiska hemvist.

Karlsson är uppenbarligen fixerad vid att man måste ha en sådan hemvist. Han vill inte riktigt tro att det kan finnas invandringskriker som är mera frihetliga än vad han själv är. Det är Karlsson som tvingat fram SD:s nya ideologi, den socialkonservativa, som man måste bekänna sig till för att fullt ut kunna accepteras i SD. Bekänner man sig till någon snarlik ideologi som är bättre på att erkänna svenskarnas rätt till sitt eget land kan man bli föremål för ett uteslutningsärende.

Karlsson nöjer sig dock inte med att kritisera Nya Tider på ett grundlöst sätt. Karlsson:

För egen del ser jag inte Nya Tider som någon renodlad nazistisk, fascistisk eller rasistisk tidning. Merparten av artiklarna har inte ett sådant innehåll och en kvalificerad gissning är att en betydande andel av dagens skribenter och medarbetare är uttalade motståndare till rasism och antidemokratiska idéer.

Vad är detta för jävla barnsligheter? Vem fan bryr sig om vad Karlsson anser om tidningen? Vill han inte prenumerera så behöver han inte göra det. Hans behov av att kategorisera – eller sätta stämplar på – innehållet, artiklarna eller skribenter är enbart ett utslag för galenskap. ”En kvalificerad gissning är att en betydande andel av dagens skribenter och medarbetare är uttalade motståndare till rasism och antidemokratiska idéer.” Det vore bättre om han istället för att gissa frågade skribenterna om deras åsikter i de frågor som Karlsson har ett behov av att andra ska tycka lika om.

Låt folk ha vilka åsikter de vill! Svamlet om ”rasism” och ”antidemokratiska idéer” blir bara löjligt när man ser hur bristfällig Karlssons argumentation är. PK-retoriken är uppenbar och vilket politiskt läger han tillhör är solklart. Han tillhör den totalitära sidan som vill hindra människor från att ha vilka åsikter de vill. Han vill skrämma, varna och hota SD-medlemmar som kan tänkas läsa Nya Tider, något som Karlsson själv är tillåten att göra eftersom han anser sig stå över andra människor. Är inte det ett tecken på galenskap?

För att bevisa hur ”ideologiskt avvikande” Nya Tider är angriper Karlsson Vavra Suk genom att hänvisa till Suks bakgrund i Nationaldemokraterna. Frågan är om inte Karlssons tidigare hemvist i Socialdemokraterna är mycket värre. Varken Suk, Nationaldemokraterna eller Nya Tider har medverkat i förstörelsen av Sverige, det har däremot Socialdemokraterna gjort.

Mattias Hans Karlsson:

Jag kom tidigt att uppfatta Vavra som intelligent, men alltför politiskt radikal och ideologiskt avvikande. Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer, jag har personligen hört honom tala om ”rasblandning” med avsky och jag har personligen hört honom plädera för att SD-medlemmar med utomeuropeisk bakgrund inte borde tillåtas delta i partievenemang tillsammans med sina etniskt svenska kärlekspartners. På basis av bland annat detta röstade jag år 2001 för en uteslutning av Vavra ifrån Sverigedemokraterna.

Man blir mörkrädd när man läser vad Karlsson faktiskt skriver. Karlsson sveper fram anklagelser som mera påminner om en inkvisition än saklig kritik.

Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer..”

Karlsson nämner dock inte vilka dessa ”rasistiska och neofascistiska organisationer” är. Det kanske beror på att de organisationer han tänker på varken är rasistiska eller neofascistiska. De är bara ”ideologiskt avvikande”.

Karlsson har också hört Vavra Suk uttala sig mot rasblandning. Wow! Vad är problemet med det? Måste man vara förespråkare för rasblandning för att få vara med i SD idag? Nästa fråga är varför man inte ska kunna ha kritiska åsikter om rasblandning om man vill att ett folk ska bestå. Karlsson tycks vara stolt över att han har haft huvudansvaret för att göra SD till en socialkonservativ sekt där den som avviker ideologiskt automatiskt utesluts. Karlsson är en omogen spoling utan ansvar för annat än sina egna små futtigheter. Det gör honom också till en mycket farlig person.

Karlsson framstår som än mer tragisk när han försöker sig på att beskriva vilka åsikter som Vavra Suk har. Det är ”samverkan med nazistiska grupperingar”, det är ”f.d Ku klux klan-ledaren och världsledande antisemiten och förintelseförnekaren David Duke” och det är ”rasideologen Richard Mcullogh”. Vore det inte bättre om Vavra Suk själv fick presentera sina åsikter än att Karlsson medvetet försöker smeta brunfärg över alla som inte tillhör den snävt ideologiska inramning som Karlsson själv har skapat för att kunna styra den lilla värld han vill kontrollera efter eget huvud?

Det enda som Mattias Hans Karlsson åstadkommer är att skapa ännu mer problem i ett samhälle där yttrandefriheten redan är beskuren. Han vill förvandla ett tidigare starkt invandringskritiskt parti till ett antirasistiskt mittenparti som vill ha ett mångetniskt Sverige där man måste uppskatta rasblandning. Har man invändningar mot att svenska folket uppgår i ett främmande folkhav som sköljer över Sverige så har man inget i SD att göra. Där måste man tycka att rasblandning är bra. Allt annat är ”ideologisk avvikelse”.

Mattias Hans Karlsson är en fullständig katastrof för både SD och Sverige. Med honom vid rodret riskerar vi att få ett samhälle som blir ännu mer repressivt än vad det redan är.

Relaterat:

Sverigedemokraten Mattias Karlsson är SD:s svar på Mona Sahlin

Ingrid och Conrad med Gustav Kasselstrand

Nyheter med Ingrid och Conrad (om Mattias Karlsson)

Landsförrädaren Anders Danielsson byter jobb

Landsförrädaren Anders Danielsson som varit generaldirektör för Säkerhetspolisen sedan 2007 och generaldirektör för Migrationsverket sedan 2012 avgår nu och kommer att bli generalsekreterare för Röda Korset.

Den 1 december tillträder han sin nya post.

Anders Danielsson säger i ett uttalande:

Jag har alltid känt stort engagemang för människor i utsatthet såväl i Sverige som i resten av världen. Jag har nu fått en enastående chans att leda Röda Korset i en tid med många utmaningar i vår omvärld. Det är ett privilegium att få ägna mig åt att rädda liv och ge hopp i en tid då behovet av Röda Korsets insatser ökar.

anders-danielsson
Så här ser en landsförrädare ut

Han kunde lika gärna ha sagt:

Jag har alltid känt ett stort hat mot svenska folket och anser att vi ska massimportera människor från tredje världen så att svenskarna utrotas så snart som möjligt. Genom mina tidigare arbeten har jag gjort stor nytta och på egen hand placerat ut hundratusentals människor i kommuner, orter och byar över hela landet. Syftet var att så fort som möjligt få svenskarna att inse att Sverige ska koloniseras och tas över av andra folk. Dessutom har jag bidragit till att svenska folket terroriseras av både politiker och importerade brottslingar och det är jag mycket stolt över. 

Personer som Anders Danielsson belönas alltid av makthavarna med välbetalda positioner där de kan fortsätta att förstöra samhället.

Vem som ska efterträda Danielsson är idag okänt, men att det blir en ny globalist och landsförrädare som efterträder honom är helt klart.

Läs mer om Anders Danielsson här.

Asylkaoset övergick till asylhelvete

Sedan asylkaoset blev ett faktum för ett år sedan när politikerna öppnade dammluckorna och lät den mänskliga flodvågen från tredje världen välla in över landet ser vi tydligt hur Sverige börjar likna de länder som invällarna har sin bakgrund i.

Det blir allt svårare för makthavarna att dölja problem som står som spön i backen nu när de finns i varenda kommun, varenda tätort, varenda småort, varenda by och i närheten av varenda svensk.

De enda som inte reagerar på att Sverige befinner sig i ett mycket djupt förfall är de förståndshandikappade blinda och döva som leder landet, de som kontrollerar medierna och som de håller tyst för att de är avlönade för att förstöra Sverige.

Ruttenheten i landet yttrar sig på många sätt. De flesta invandringskritiker vet det, men det förtjänar att upprepas var några av felen i vårt land finns.

Sverige är totalitärt och styrs genom diktat från regeringen som använder hela statsmaskineriet för att uppnå sina politiska mål. Alla de tiotusentals människor som arbetar i statliga organisationer fungerar som medlöpare. De medverkar direkt eller indirekt till att bryta ned det tidigare välskötta Sverige och göra det till ett mångetniskt helvete. De medverkar till att den svenska befolkningen terroriseras av myndigheter, politiker, media och främlingar som inte borde ha fått sätta sin fot i vårt land.

Polismyndigheten används inte som brottförebyggande myndighet och inte heller som brottsbekämpande myndighet. Polismyndigheten används för att dölja hur brottsbilden ser ut och det finns inga tecken på att myndigheten vill lösa den grova importerade brottsligheten. I stället gör myndigheten allt för att dölja hur den ser ut. Samtidigt går polisen medvetet in för att göra poliskåren mångetnisk. Polismyndigheten används dessutom för att motarbeta invandringskritiker på alla nivåer. Polismyndighetens agerande i Sverige kan jämföras med hur polismyndigheter fungerar i valfria bananrepubliker. De är maktens redskap mot folket.

Det är få länder som har ett så omfattande statligt mediemonopol inom TV och radio som Sverige. Sveriges Television och Sveriges Radio dominerar tyckandet och debatterandet i det offentliga Sverige och inga politiska avvikare kan någonsin få tillträde där. Några debatter om hur Sverige långsiktigt förändras av migrationspolitiken får inte förekomma. Allt och alla som ska medverka i monopolmedia kontrolleras noga. Den totalitära statens viktigaste propagandaverktyg är SVT och SR.

Det totalitära Sverige har även drabbats av mediakoncerner som kontrollerar dagspressen och ser till att befolkningens åsikter hålls i schack och kontrolleras så att de inte avviker från statsmaktens påbud. Makthavarna och makthavarnas medier försöker dölja vilka effekterna av deras politik blir.

Det finns en gräns för hur mycket förtryck och påtvingat elände ett folk kan stå ut med. Den gränsen är nådd. Vi lever inte längre i en mångkultur utan i ett mångetniskt helvete.

Nu måste allt vi gör, säger och tänker handla om att ta tillbaka vårt land. Det betyder att vi måste sätta ännu mer press på makthavarna och samla ännu fler människor under vår blågula flagga.

Vi måste kanalisera sorgen eller ilskan vi känner och använda den mot politiker och makthavare. Vi ska inte låta dem få en lugn stund. De ska bekämpas varje dag, varje timme och varje minut på dygnet.

Kampen för Sverige fortsätter.

Totalbojkotta alla produkter från Siljans Chark i Rättvik!

Siljans Chark i Rättvik måste totalbojkottas av alla svenskar. Siljans Chark är insyltad i en ytterst suspekt verksamhet som inte borde få förekomma i Sverige. Man halalslaktar lamm för att tillgodose muslimer i Sverige deras behov av mat och utsätter djuren för onödigt lidande.

bojkotta-siljans-chark
Siljans Chark samarbetar med muslimer som vill ta över Sverige. Bojkotta alla varor från Siljans Chark!

Hur omfattande verksamheten är vet ingen. Men den 30 juni var en veterinär på plats när lamm skulle slaktas hos Siljans Chark i Rättvik och denne upptäckte då att djuren inte var tillräckligt bedövade vid slakten.

Veterinären skrev en anmälan och rapport där det framgick att ”det beskrivna förfarandet har utsatt berörda djur för en svår stress och ett lidande som inte är försumbart”. I själva verket kan detta ha pågått i flera år.

När ett djur halalslaktas så ska en muslim vara närvarande och se till att man följer islams regelverk. Halalslakt är en slaktmetod som inte har i Sverige att göra, det har inte heller islam. Men i takt med att Sverige islamiseras så sprids denna primitiva sedvänja även till vårt civilserade land där den nu fått fotfäste. När ett djur slaktas enligt muslimsk sed måste djuret vara mentalt närvarande när det slaktas. Det påstås att många muslimer i Sverige accepterar bedövning med el eller bultpistol eftersom djuren då fortfarande lever när det avblodas.

Men för en muslim är islams regler alltid viktigare än svenska regler.

Enligt slakterichefen Runar Gustafsson finns det tydliga regler för hur halalslakten på företaget ska gå till. Gustafsson säger till lokalmedia att han entledigade personen som inte skött sin uppgift och följt reglerna tillräckligt noga. Vad som inte framgår att personen var muslim och sannolikt medvetet låtit djuren vara vid medvetande för att anpassa slakten bättre till islams regler.

På Siljans Chark slaktar man årligen 6 500 lamm och det förefaller som om den största kunden är någon muslimsk organisation.

Det betyder att Siljans Chark inte bara brister i djurhanteringen utan att man aktivt samarbetar med muslimer för att tillgodose dem med ritualslaktat kött. Om någon person upptäcker varor från Siljans Chark i någon köttdisk, gå då till butiksföreståndaren och kräv att de drar in alla livmedel från företaget!

Säg att du kommer att bojkotta butiken helt och håller om de inte drar in alla livsmedel från Siljans Chark!

Försök att sprida varningar för företaget Siljans Chark som i praktiken är ett företag som samarbetar med svenskfientliga grupper och kanske även med terroristsympatisörer.

Lisa Pehrsdotters lögner avslöjades av Granskning Sverige #asylkaos

Dala-Demokraten är en av Sveriges mest vänsterorienterade dagstidningar. Just på grund av sin starka vänsterprofil får chefredaktören Göran Greider ofta medverka i det lika vänsterorienterade SVT och framföra åsikter om aktuella samhällsfrågor. Några profilfrågor för tidningen är kampen mot påhittad rasism och försvar för en vansinnig migrationspolitik som förstör Sverige.

Tidningen ägs av Mittmedia som ger ut ett 30-tal andra vänsterorienterade tidningar. Ansvarig utgivare och Redaktionschef för Dala-Demokraten är Lisa Pehrsdotter, som tidigare varit nyhetschef på Aftonbladet.

I början av juni skrev Lisa Pehrsdotter en krönika i Dala-Demokraten som handlar om att man ska vara källkritisk. Det är bevisligen något hon inte själv klarar av att vara, istället har hon en agenda som hon använder för att angripa människor med andra åsikter – på ett osakligt sätt.

I sin krönika gick hon till angrepp mot medborgarjournalistkollektivet Granskning Sverige. Eftersom hon inte kan kritisera Granskning Sverige på ett sakligt sätt, så blir det ungefär samma slags svepande anklagelser som extremvänstern alltid kommer med.

Lisa Pehrsdotter skriver:

Andra gånger är det mörkare krafter som står bakom budskapen du nås av, om än förklädda till sanningar från dem som säger sig veta mer än de etablerade medierna, till exempel. Bakom förment trovärdiga namn som till exempel ”Granskning Sverige” (vilket ju låter snarlikt SVT:s mångåriga granskande program ”Uppdrag granskning”) döljer sig ett gäng som, när man läser deras programförklaring, uppenbart har en rasistisk agenda. Det bör man ha med sig när man läser eller tittar på nånting som de presenterat.

Och det är alltså där som den viktiga källkritiken kommer in. Tänk: Vem är avsändaren? Vad vill den? Hur trovärdig är den?

Hur ser då Lisa Pehrsdotters ”källkritik” mot Granskning Sverige ut? Jo den består av att hon ser dem som ”mörkare krafter”, att budskapen är ”förklädda till sanningar” och att de ”uppenbart har en rasistisk agenda”. Lisa Pehrsdotter varnar alltså sina läsare för Granskning Sverige utan att ha ett enda sakligt argument mot dem. Det är bara innehållslös vänsterretorik.

Granskning Sverige ringde då upp Lisa Pehrsdotter för att ta reda på vilken ”rasistisk agenda” som GS har. Lisa Pehrsdotter säger så att det (på GS hemsida) står ”väldigt mycket om att det ska vara ett svenskt samhälle med svenska människor…som jag tolkar som rasistiskt”.

Ett svenskt samhälle är alltså ett rasistiskt samhälle enligt Lisa Pehrsdotter. Det betyder att Sverige har varit ett rasistiskt samhälle i tusen år, ändå är det först nyligen som man tjatar om rasism i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Den som använder ordet om människor som inte vill se Sverige förvandlas till en mångetnisk bananrepublik (eller bananmonarki) har inga argument. Lisa Pehrsdotter använder bara det maktspråk som ondsinta makthavare använder för att bekämpa folkliga opinioner.

Granskning Sverige skriver:

Lisa Pehrsdotter, ansvarig utgivare på mörkröda Dalademokraten skrev en krönika om ”källkritik”. Artikelns kärna var att man skulle förhålla sig kritisk till ”mörka” och ”rasistiska” Granskning Sverige. Vi ringer och frågar om källa på att vi är citat ”rasister”.

Naturligtvis blir det inget svar eftersom hon i all hast hittat på saker.

För så här skriver hon:

”Bakom förment trovärdiga namn som till exempel ”Granskning Sverige” (vilket ju låter snarlikt SVT:s mångåriga granskande program ”Uppdrag granskning”) döljer sig ett gäng som, när man läser deras programförklaring, uppenbart har en rasistisk agenda.”

Så här står det i Granskning Sveriges programförklaring:

”Granskning Sverige strävar efter att i alla lägen vara opolitiska, opartiska och sakliga. Demokratin vinner på det!”

https://www.youtube.com/channel/UCaZN7MS2Wv7ZR5fwxu-gh0g/about

När Lisa Pehrsdotter blivit överbevisad, börjar hon istället att hävda att hon hör på det Johan säger i samtalet att han är rasist.

Genom att lyfta samma frågor som man gör på ”Avpixlat och Flashback” är man rasist, enligt Lisa Pehrsdotters logik. När vi frågar om det inte är lite väl svepande formulering att kalla både Avpixlat och Flashback för rasistiska, slängs luren hastigt på i örat med orden: Vi kommer inte längre.

Ännu en gång visas vilken otroligt låg nivå som etablissemangets journalister håller både mänskligt och intellektuellt. Tillsammans med Dalademokratens chefredaktör Göran Greider, bildar Lisa Pehrsdotter och hennes kollegor ett nätverk av mobbare, som har gjort till sitt livsmål att smäda och smutskasta vanliga medborgare. När de får frågor tillbaka blir de, som vanligt, helt ställda