Kategori: Försvar

Regeringen är desperat. Vill lagstifta mot folkliga åsikter.

Inrikesminister Anders Ygeman och den regering han ingår i vill öka förföljelserna mot svenska folket. Regeringen låter migranter från tredje världen välla in i Sverige för att underminera den tidigare etniska homogeniteten och söndra nationalstaten. Att slå sönder vår nation är en del av en politik som har bedrivits i minst 30 år. Den kommer inte att upphöra förrän den siste svensken ligger sönderslagen i en rännsten och blöder till döds.

anders-ygeman

Alla de övergrepp som sker varje dag mot svenska folket i form av åldringsrån, hot, misshandel, stölder, inbrott, våldtäkter, mord och andra grova brott är en del av en politik som syftar till att på sikt utrota oss från jordens yta. Om politikerna hade varit det minsta bekymrade över alla de övergrepp som svenskar utsätts för varje dag i sitt eget land så hade de satt polismyndigheten och militären i högsta beredskap.

De hade gått in i alla getton och hämtat de kriminella och låst in dem i väntan på utvisning. De hade bevakat våra samhällen bättre och gripit varenda tjuv som inte hör hemma i vårt land och sett till att de aldrig mer kunde vistas ute i våra samhällen.

Men politikerna bryr sig inte om att 90-åriga Siv, 30-åriga Sven eller 15-åriga Linda utsätts för grova övergrepp, rånas och misshandlas av främlingar. De skiter fullständigt i att svenskarna terroriseras i sitt eget land av främlingar som politikerna har släppt in. De ansvariga tar inte konsekvenserna av sin egen politik.

Däremot försöker de till varje pris att röja undan spåren av de skadeverkningar som deras politik medför på samhället. Tillsammans med maktens media döljer man hur makthavarna skadar och förstör vårt land.

Men eftersom det finns människor som opponerar sig och svär högt över politikernas förstörelsearbete så försöker man stifta lagar som ska försvåra för människor att yttra kritiska åsikter. Med den ena handen skapar man en politik som söndrar vårt land och ökar terrorn mot hederliga svenskar och med andra handen försöker man täppa till alla möjligheter att yttra sig negativt om politikerna eller den politik som de bedriver.

I sann totalitär anda begår makthavarna gigantiska övergrepp mot svenska folket.

Inrikesminister Anders Ygeman och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har presenterat en plan för att kunna kasta fler invandringskritiker i fängelse eller ge dem höga böter om de yttrar sig negativt om invandring.

Statskontrollerade media citerar Anders Ygeman:

– Det kommer bli förändring i form av att fler människor kommer kunna ställas inför rätta för hatbrott ganska snart för nu har vi fått de här speciella hatbrottsenheterna och de blir ju specialister inom sitt område. Det är klart jag förväntar mig att det blir resultat, säger Anders Ygeman.

Anders Ygeman representerar en totaltär politisk regim som är beredd att ta till vilka grymma metoder som helst för att spärra in människor som ogillar regeringens politik. Det är en ren inkvisition som vi utsätts för och vi ska aldrig glömma vilka politiker det är som förstör vårt en gång så fina land.

De ska en dag ställas inför rätta i Nürnbergliknande rättegångar där ansvar och straff ska utkrävas.

Eftersom man kan räkna med att allt fler kommer att straffas för att de motsätter sig kolonisering av Sverige så krävs det att folket agerar på något sätt. Ett självförsvarsarbete måste bli en del av vår vardag där man hjälper offer för regimens totalitära politik med pengar och annat stöd.

Du måste räkna med att hamna i fängelse för att du inte vill se ditt land gå under. Se det som en merit att du då har gjort vad du kunnat för att motsätta dig den totalitära regimens inkvisition. Du kommer att överleva den och blir ännu mer målmedveten i ditt arbete för att rädda vårt kära fosterland Sverige från den undergång som hotar om vi är tysta.

Försvarsmaktens nya uppgift är att försvara det mångetniska helvetet

Vi har under de senaste åren kunnat visa att samtliga svenska statliga verk och organisationer inklusive statens propagandaorgan Sveriges Television, Sveriges Radio och andra organisationer aktivt agerar för att Sverige ska globaliseras.

helena-lindberg-msb
Helena Lindberg, politruk på MSB. Hon försvarar koloniseringen av Sverige.

När Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap öppet visade stöd för en invasionsliknande politik, då vet man att Sverige är ockuperat av fientliga krafter. Dessa två myndigheter lyfte inte ett enda finger eller varningens ord trots att det vällde in 10 000 migranter i veckan när migrationen pågick som mest. Istället stod Försvarsmakten upp och välkomnade hundratusentals migranter från dysfunktionella kulturer och accepterade att Sverige skulle invaderas av människor som skulle kolonisera vårt land och på sikt ta över det från svenska folket.

Försvarsmakten stod med öppna armar och släppte in fienden.

Försvarsmakten och MSB är bara två av många statliga organisationer som regeringen använder sig av för att förstöra vårt land. Det är lätt att inbilla sig att Försvarsmaktens uppgift är att försvara svenska folket och Sverige från angrepp, men så är inte fallet. Det var länge sedan försvaret hade till uppgift att förvara oss. Nu fungerar Försvarsmakten som en av flera svenskfientliga organisationer som vill förvandla det tidigare trygga etniskt homogena Sverige till ett mångetniskt helvete.

micael-byden-forsvarsmakten
Micael Bydén, politruk på försvarsmakten. Han försvarar koloniseringen av Sverige.

Försvarsmakten ligger inte bara bakom att Sverige blir mångetniskt utan har också ansvar för alla de problem som uppstått till följd av den stora migrationen. Försvarsmakten är alltså ansvarig för alla fall av överfall, hot, misshandel, inbrott, våld, rån, mord, våldtäkter och andra brott som begås av importerade brottslingar. Men liksom andra myndigheter låtsas man inte om att man har ett ansvar för samhällsutvecklingen. Man tiger om alla problem.

Försvarsmaktens roll idag är att vara underställd den globaliserade världsordningen, där överstatliga organisationer som FN, EU och Nato sätter agendan. Sverige deltar idag i operationer ibland annat Afghanistan, Irak, Kongo-Kinshasa, Kosovo, Mali, Pakistan, Somalia och Sydsydan. Sverige lägger ned stora pengar på Försvarsmaktens projekt i andra länder och men inte en enda krona på att försvara Sverige. Här ägnar man sig på sin höjd åt att vara honnörsvakt åt kungen och medverka i Vaktparaden i Stockholm. Att försvara svenskarnas Sverige är en tanke för försvaret har övergivit för länge sedan.

Försvarsmakten har placerat ut soldater på Gotland för att man vill insinuera att vi kan behöva försvara oss från angrepp från Ryssland. I själva verket är placeringen av soldater på ön ett led i Natos strävan efter att flytta fram sina positioner och hota Ryssland. Soldaterna på Gotland är en ren provokation och har ingenting med en reell hotbild att göra.

Den nya inriktningen som man basunerar ut på ett ganska subtilt sätt är att man ska försvara det mångetniska Sverige och bekämpa svenskar som opponerar sig mot att Sverige koloniseras.

I sin nya ”reklamfilm” som heter ”Du nya, du fria” visar Försvarsmakten upp ett Sverige där minst varannan person är en etnisk främling. I texten som ansluter till filmen skriver man:

Om tio år får Sverige en ny medborgare. Det enda vi vet är att hon kommer att få personnummer 20261031-7584. Men oavsett vem hon blir, kommer vi att försvara hennes rätt att tycka, tänka och leva som hon själv vill.

År 2026 är etniska svenskar redan i minoritet. Det vet Försvarsmakten. Filmen går ut på att Försvarsmakten kommer att försvara ”Det nya Sverige”, det koloniserade Sverige och de som kommer att drabbas är alla svenskar som motsätter sig koloniseringen. Försvarsmakten skriver:

Med fler kvinnor, mer öppenhet och bättre mångfald kan vi effektivare försvara det jämställda, öppna och mångkulturella Sverige.

Försvarsmakten är tydlig med att det är det mångkulturella Sverige som ska försvaras, inte det svenska Sverige. Underförstått är att alla som ogillar det mångkulturella Sverige ska bekämpas – av ”Försvarsmakten”. Det betyder att vi behöver nya försvarsorganisationer som kan försvara svenska folket från den svenskfientliga politik som bedrivs av makthavarna.

Sverige är verkligen i allvarlig fara!

Rysshatet slår alla rekord. Etablissemanget avslöjar sin agenda.

Den som noga följer hur globalisterna agerar och hur de kontrollerar etablerad media samt den politiska agendan i framför allt Västeuropa behöver inte längre några konspirationsteoretiska utläggningar för att begripa att något inte står rätt till i våra samhällen.

Under lång tid har Ryssland på olika sätt försökt undvika att bli en del av ”det globala samhälle” som globalisterna vill skapa genom att radera ut gränser och införa en mer standardiserad politik för att på sikt kunna radera ut nationalstaterna. Sverige ska bli mångetniskt och gränserna ska vara öppna.

George Soros och andra aktörer som agerar för ”öppna gränser” har på flera håll i Östeuropa drabbats av bakslag när deras tankesmedjor kastats ut för att de hotar den nationella suveräniteten. Ryssland är ett av de länder som inte vill låta sig ingå i den nya världsordningen som innebär att man underkastar sig olika internationellt opererande nätverk, varav många kontrolleras av just Soros.

Vladimir Putin har ändrat på den politiska inriktningen i Ryssland och driver en politik som i vissa stycken liknar den som bedrivs av många nationalkonservativa rörelser. Putin har på det sätt blivit ett hot mot globalisterna.

När man säger det innebär inte det att man reflexmässigt stöder allt som sker i Ryssland eller alla de politiska beslut som fattas av regeringen där. En svensk som har vistats i några av de nedsmutsade metropolerna i centrala Ryssland eller kört bil i Moskva vet att det är inte är så kul att vara där. Man längtar hem till vårt mer civiliserade land – även om vi har allvarliga problem som gör att man samtidigt tvekar om huruvida man ska bo kvar eller lämna Sverige.

Rysshatet från svensk och annan etablerad media i västvärlden är orkestrerat av samma globalister som vill fylla upp våra länder med miljontals migranter från tredje världen och på det sättet bidra till att våra nationer söndras och så småningom blir en del av ett ”globalt samhälle”.

Varje dag riktar exempelvis Sveriges Television olika typer av kritik mot Vladimir Putin eller Ryssland. Den kritiken är inte saklig utan en del av en propagandakampanj mot ett land som inte vill bli en del av ”det globala samhället”.

Det är intressant att notera att Säkerhetspolisen (Säpo) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnar för ett ”informationskrig från Ryssland”.

Sanningen är ju att det pågår ett informationskrig mot Ryssland, ett informationskrig som är av så allvarlig art att det skulle kunna övergå till andra former av konflikter.

Redan har ju globalisterna initierat handelsbojkotter mot Ryssland, vilket endast ledde till att Ryssland 2014 slog tillbaka genom en egen bojkott av livsmedel från USA och EU.

Att just Säpo och MSB varnar för informationskrig är alarmerande på flera sätt. De och andra statliga myndigheter är redan djupt involverade i den nationsupplösande politik som medlemskapen i EU och FN anger. De ligger också bakom den politik som till följd av medlemskap i EU och FN fyller upp Sverige med migranter från tredje världen, vilket på sikt gör Sverige inte bara till en del av ”det globala samhället” utan raderar ut den svenska identiteten och tar dör på svenska folket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ett statligt verk som agerar direkt landsförrädiskt och tillsammans med andra statliga organisationer driver Sverige mot en avgrund.

När det svenska etablissemanget nu ”varnar för Ryssland” ska dessa ”varningar” i själva verket ses som tydliga exempel på att man inom det svenska etablissemanget är desperata och skrämda över att det finns människor inte går den svenska totalitära statens ärenden.

I svensk media framställs Vladimir Putin som en diktator. Oavsett vad man kallar honom så finns det skäl att upprepa att det svenska etablissemanget är mer totalitärt än regimer som samma etablissemang riktar klagomål mot.

Svenska regimkritiker är lika ovälkomna att delta i offentliga debatter som regimkritiker i andra totalitära länder. Faktum är att det på många sätt är lättare att vara regimkritiker i Ryssland än i Sverige.

Det svenska etablissemanget vill inte att Sverige ska finnas kvar som svenskt land. Det om något säger allt om vart Sverige är på väg.

 

Vad har Åsa Romson, Jimmie Åkesson och Julia Kronlid gemensamt?

Alla tre har det gemensamt att de inte bryr sig om svenska folket i första hand. Alla tre har det gemensamt att de låter sig påverkas av främmande politiska intressen. Ingen av de tre har varit öppna med sitt krypande för dessa främmande intressen.

Deras kontakter med främmande intressen har avslöjats – av just främmande intressen.

Svenska politiker som samarbetar med utländska intressen och låter sig påverkas av dem är landsförrädare. De brukar kallas quislingar när de går främmande makts ärenden eller låter sig påverkas av utländska intressen. Det ordet används inte så ofta numera eftersom etablissemanget uppmuntrar globalisering och uppskattar att främmande rörelser tränger in i Sverige och etablerar sig här.

Idag har det gått så långt att samarbeten med främmande makt, främmande politiska grupperingar eller främmande intresseorganisationer förekommer utan att någon ifrågasätter det.

Det är en del av förfallet i Sverige.

Det är också en del av globaliseringen där främmande intressen bygger nätverk över nationer och där vårt etablissemang godkänner internationella nätverksbyggen som ett led i en politik där nationalstaterna ska urholkas.

År 2010 kom det fram att Jimmie Åkesson besökt en organisation som representerar kristna irakier, kaldéerna, i Sverige. Jimmie Åkesson lovade efter samtal med dem att Sverige skulle ta emot många kristna. Om SD får politiskt inflytande så skulle det bli stor invandring av kristna irakier lovade Åkesson.

Inslaget där Åkesson utsätts för politiska påtryckningar av främmande intressen kom fram när den irakiska föreningen publicerade sin video. Åkesson har aldrig öppet berättat om sina storslagna löften till irakierna.

Han sade också att han har ”inga moraliska problem” med att ersätta muslimsk invandring med invandring av kristna. Detta var en tydlig signal om att han gick kaldéernas ärenden och svek svenska intressen, som borde vara att säga nej till all främmande invandring. Han borde ha avgått efter den skandalen.

Julia Kronlid träffade för två år sedan, våren 2014, en representant för den ultrasionistiska judiska lobbygruppen Swedish Jewish Dialoque, SJD, som lade fram ett antal förslag på hur SD skulle förändra sin politik och anpassa den till judiska intressen.

SJD lade fram förslag på hur SD skulle kunna stå sida vid sida med Israel ”med sin blomstrande demokrati och sin blomstrande mångfald”. SJD ville att SD skulle börja granska skandalerna i SIDA. Att SIDA har en politisk slagsida och sköts dåligt är en sak, men det är svenskarnas sak att reda ut och kritisera SIDA utifrån ett svenskt perspektiv. Nu vill SJD att Julia Kronlid och SD skulle utreda SIDA för att de har finansierat en konstutställning i Gaza som sägs ha glorifierat självmordbombare. SJD sade att ”vi ska sätta stopp för det”. SJD ville också att alla bidrag till den palestinska myndigheten måste dras bort. Medan SJD ställde sina krav antecknade Julia Kronlid för fullt. SJD krävde vidare att svenska ambassaden skulle flyttas till Jerusalem. Det ställdes ett antal andra krav och Julia Kronlid föreföll hålla med om det mesta helt okritiskt. Hon är ett lätt byte för främmande lobbyverksamhet.

sjd-sd
Så här såg det ut på SD:s valvaka 2014. Swedish Jewish Dialoque har nu lyckats ta sig in i partiet. Ultrasionisten Richard Jomshof tillsammans med SJD.

Sedan har vi Åsa Romsons besök hos Islamiska förbundet. Miljöpartiet är ju ett öppet islamistparti som är så extremt att flera muslimska organisationer har uppmanat sina medlemmar att rösta på just Miljöpartiet i första hand eftersom de är mest välkomnande mot muslimer.

Åsa Romsons framträdande i videon är en seger för Islamiska förbundet. Det framstår ganska klart att när lobbygrupper agerar för att locka in svenska politiker i deras intressesfär lyckas de ganska bra.

”Sverige kan klara att välkomna många” säger Romson och menar att många muslimer ska få komma till Sverige.

Svenska politiker saknar integritet. Att försvara det egna folket finns inte längre på kartan. Globaliseringens och det politiska internationaliseringens effekter på svensk politik blir allt tydligare när vi inte längre försvarar det egna folket.

Vi behöver ett svenskt parti som står upp för svenska folket och inte låter sig ledas av främmande intressen.

Relaterat:

Sweden Democrats and the Organisation of ”Swedish Jewish Dialogue”

Hoten mot Soldiers of Odin bevisar att de behövs #asylkaos

Soldiers of Odin är ett nätverk av människor som patrullerar gator på kvällar och nätter för att skydda medborgarna från våldsamma individer och gäng. Media har gjort en stor affär av att grundaren är ”nazist”, vilket i det här sammanhanget torde vara helt ointressant. Soldiers of Odin är ingen politisk rörelse. Däremot har förhoppningsvis de flesta eller kanske alla som är medlemmar mer eller mindre invandringskritiska åsikter.

Just på grund av det har media bedrivit en kampanj mot dem eftersom media inte vill tillåta att det bildas nätverk av människor som aktiverar sig och utför det jobb som polisen inte längre gör. Media fungerar i sammanhanget som uppviglare mot människor som faktiskt vill göra något bra i samhället.

Anledningen till att media hetsar är att de hoppas att extremvänstern ska hjälpa media att sätta stopp för gruppen. Hetskampanjerna har nu varit så många att flera medlemmar har överfallits och hotats. Uppgifter tyder nu på att Soldiers of Odin har lagt ned sin verksamhet i några orter. I helgen blev personer i Soldiers of Odin Dalarna överfallna och misshandlade. Det fick till följd att man har inställt framtida aktiviteter.

Det finns några viktiga saker att tänka på. Media har kartlagt vissa medlemmar och syftet med kartläggningen är att kunna bedriva ännu mer smutskastning och hatkampanjer mot Soldiers of Odin. Dessutom har vänsterextremister kommit över en del namn, hotat medlemmar och sprejmålat på dörrar där man tror att medlemmar i gruppen bor.

Hur ska Soldiers of Odin på bästa sätta komma på fötter igen så att gruppens medlemmar inte demoraliseras och ger upp? Just attackerna från media och vänstern bevisar 1) att Sverige är ett sjukt land 2) att media och vänstern kommer att bekämpa Soldiers of Odin med alla medel 3) att gruppen behövs mer än någonsin.

Att ens tänka tanken på att lägga ned Soldiers of Odin nu leder åt fel håll. Istället bör man tänka nytt – man ska tänka på att växa mer.

Det första är att man bör satsa på ökad rekrytering och vara fler än tidigare varje gång man går ut. Kvantitet är bra och minskar risken för överfall. Man kan också försöka rekrytera folk med militär utbildning för att förbättra organisationens arbete. Risken för infiltration från media och vänstern finns alltid men det går på olika sätt att minimera sådana risker.

Det viktiga är att Soldiers of Odin alltid följer lagarna och inte använder våld såvida det inte handlar om envarsingripande och lagligt nödvärn. Allt annat våld kommer att leda till andra negativa följdproblem.

Soldiers of Odin är en ny företeelse. Det är innan gruppen blir stor och etablerad som media har chansen att smutskasta den och inbilla allmänheten att det är en naziströrelse. Ju längre tid den varit etablerad och ju större den blir desto svårare blir det att tjata om nazism och annat som inte har med rörelsens verksamhet att göra. Det handlar om att Soldiers of Odin måste vara uthålliga. De kommer att stöta på en del problem och det viktiga är att lära sig av problemen och sedan gå vidare. Varje problem bör bli en erfarenhet man lär sig något av. Man kan göra vissa förbättringar i sina rutiner, kanske tillfälligt ta ett steg tillbaka, men ha siktet inställt på att gå framåt. Att inte ge upp måste vara en tanke som genomsyrar hela organisationen. Om en person hoppar av, rekrytera då två nya! Om en avdelning lägger ned, öppna då två nya!

De viktigaste är nu att se till att man är många i antal varje gång man går ut. Man kan samarbeta i en ort genom att hämta medlemmar från en annan ort och vara en stor grupp som patrullerar. Man kan också ha med sig visitkort som man delar ut på stan för att rekrytera nya medlemmar direkt från gatan.

Lika lite som invandringskritiska rörelser eller tidningar lägger ned bara för att media hetsar mot dem bör Soldiers of Odin läggas ned. Många invandringskritiker har hotats och misshandlat under åren, en del av dem har tvingats lägga av men istället har många nya tillkommit och rutiner har förbättrats.

Den första tiden är alltid svårast för alla organisationer och företag. Det finns ingen anledning att ge upp. Däremot finns det alla anledningar i världen att fortsätta växa och patrullera.

Allmänheten gillar er! Ni har stöd. Fortsätt gå framåt!

Mer läsning om Soldiers of Odin:

Hot och våld tvingar Soldiers of Odin att lägga ner i flera städer

Martin Aleaxandersson om Soldiers of Odin

Ingrid och Conrad visar uppskattning för Soldiers of Odin (tidskod 44:15)

Soldiers of Odin planerar aktion i Strängnäs 

Soldiers of Odin: Vår tillväxt har exploderat (Plusartikel på Fria Tider)

Tjejer tycker att Soldiers of Odin är bra

Soldiers of Odin misshandlade i Göteborg

Soldiers of Odin hårdbevakas av polisen

Soldiers of Odin avbröt rånförsök

Media demoniserar Soldiers of Odin

Soldiers of Odin behövs mer än någonsin

Soldiers of Odin finns nu även i Sverige

Troy Denning om Soldiers of Odin

Soldiers of Odinhar öppnat filial i Norge

Artiklar på engelska:

Who are Soldiers of Odin

Anti-Immigrant group Soldiers of Odin hospitalised…

Soldiers of Odin – Wikipedia

Anti-migrant group Soldiers of Odin expands to Sweden

Swedish women sympathetic toward Soldiers of Odin (Breitbart)

soldiers_of_odin

Soldiers of Odin i Danmark lade ner sin verksamhet

Soldiers of Odin har ett bra namn och ett bra koncept. De har kommit för att stanna och förhoppningsvis kommer de att växa överallt och bli ett stort nätverk som spänner över många länder. Men liksom andra organisationer har sina problem tycks även den här gruppen ha drabbats – i alla fall i Danmark.

Soldiers of Odin i Danmark samlade 150 medlemmar på kort tid och det såg ljust ut för dem. Nu sägs det att de har lagts ned och att orsaken är medias kampanjer mot dem. Det låter som en märklig orsak. Media har alltid hetsat mot invandringskritiker och försöker alltid hindra invandringskritiker från att ta några initiativ vad det än gäller. De som ingår i Soldiers of Odin måste ha den medvetenheten annars blir man ett lätt byte för hatkampanjer från media.

Soldiers of Odin har förhoppningsvis en kader av medlemmar som har förstått att invandringspolitiken är ett stort problem som hotar oss. Själva namnet klingar både försvar och en medvetenhet om att vi behöver patruller som försvarar våra gator och fredar allmänheten från gäng och våld.

Arne Arndersen som var regional talesman för gruppen i Danmark säger nu att man har lagt ned på grund av negativ mediarapportering. Det låter nästan helt otroligt att man har lagt ned en hel avdelning på grund av det. Fanns det verkligen ingen annan som kunde driva projektet vidare? Var Arne Andersen verkligen rätt man att en ingå i en sådan grupp?

Andersen förklarade för Själlands Nyheter att de lade mer tid på att förklara att de inte är rasister än på att vara ute och skapa trygghet. Det här är precis vad media önskar. Media bedriver ett propagandakrig med offensiva metoder. De går till attack med lögner eller förtal på det mest effektiva sätt det kan. De vet att många som kallas för rasister och annat oftast går i försvarsställning och bedyrar att de minsann inte är rasister. Istället för att strunta i vad media säger och skriver hamnar de i en fälla som de får svårt att ta sig ur. Ju mindre pålästa personerna är desto svårare blir det att ta sig ut fällan.

Man ska inte bry sig om vad media säger för de kommer att tjata om och om igen och komma med nya anklagelser ända tills offret ger upp eller tills media inser att offret inte bryr sig om media och istället koncentrerar sig på sina uppgifter – att patrullera gatorna. Den som inte bryr sig om medias påhopp kommer att segra. Den som viker ned sig av medias påhopp kommer att förlora.

Den danska avdelningen kommer nu att omorganiseras och gå under namnet Nattvakterna. Vi hoppas dock att Soldiers of Odin fortsätter att utveckla sin verksamhet överallt eftersom projektet vilar på en bra idé. Kanske en ny avdelning kan bildas i Danmark.

Relaterat:

Själlands Nyheter

Martin Alexandersson om Soldiers of Odin

Mer läsning om Soldiers of Odin:

Ingrid och Conrad visar uppskattning för Soldiers of Odin (tidskod 44:15)

Soldiers of Odin planerar aktion i Strängnäs 

Soldiers of Odin: Vår tillväxt har exploderat (Plusartikel på Fria Tider)

Tjejer tycker att Soldiers of Odin är bra

Soldiers of Odin misshandlade i Göteborg

Soldiers of Odin hårdbevakas av polisen

Soldiers of Odin avbröt rånförsök

Media demoniserar Soldiers of Odin

Soldiers of Odin behövs mer än någonsin

Soldiers of Odin finns nu även i Sverige

Troy Denning om Soldiers of Odin

Soldiers of Odinhar öppnat filial i Norge

Artiklar på engelska:

Who are Soldiers of Odin

Anti-Immigrant group Soldiers of Odin hospitalised…

Soldiers of Odin – Wikipedia

Anti-migrant group Soldiers of Odin expands to Sweden

Swedish women sympathetic toward Soldiers of Odin (Breitbart)

soldiers_of_odin

Thoralf Alfssons informationsblad gör succé #asylkaos

Thoralf Alfsson är en av Sverigedemokraternas mest aktiva och populära politiker. På sin blogg Thoralf Alfsson berättar han ofta vad som händer i Kalmar där han bor och verkar.

Ett av hans senaste projekt är ett flygblad som han tryckt upp i stor upplaga och som just nu sprids över hela landet. Egentligen är det två olika versioner av en invandringskritisk text som finns att tillgå och beställa.

På kort tid har folk från alla delar av Sverige hört av sig till honom och beställt blad som sedan delas ut på många håll.

thoralf-alfsson

Idag berättar Thoralf att folk från bland annat följande orter har hört av sig.

Asarum, Bandhagen, Berga, Bjursås, Blentarp, Brastad, Bro, Danderyd, Ellös, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Floda, Färjestaden, Gnesta, Grycksbo, Gällivare, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hägersten, Hässleholm, Högsby, Hörby, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Kilafors, Kisa, Klintehamn, Klågerup, Kågeröd, Köping, Landskrona, Lerum, Lidingö, Lidköping, Lilla Edet, Lindome, Lindsdal, Linköping, Lyckeby, Löddeköpinge, Malmö, Mellerud, Mullsjö, Mölndal, Mönsterås, Mörbylånga, Njurunda, Norrköping, Saltis, Sigtuna, Simrishamn, Skattkärr, Smygehamn, Stavsnäs, Stockholm, Storebro, Svedala, Söderhamn, Timmernabben, Tormestorp, Torsås, Trelleborg, Tun, Täby, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vegby, Vejbystrand, Vällingby, Västerås, Växjö, Älmhult, Älvsbyn, Örebro.

Ni som vill hjälpa Thoralf att dela ut hans blad kan kontakta honom på hemsidan. Alla initiativ mot den förda politiken är av betydelse och bör stödjas.

 

 

 

 

”Chockades” av sakliga fakta i flygblad #asylkaos

Det är otvivelaktigt så att många svenskar lever i villfarelsen att det som de ser och hör i media är sant och riktigt. I alla totalitära stater lyckas makthavarna dupera stora delar av befolkningen eftersom tillgången på alternativ information är begränsad.

Politiker och media har länge försökt påverka opinionen för att den ska stödja det migrationspolitiska projektet som omvandlar det trygga Sverige till ett mångetniskt land där alltfler livsfarliga invandrartäta områden växer fram.

Många svenskar begriper inte riktigt vad som händer i Sverige samtidigt som det finns många som välkomnar stor migration från tredje världen och att svenskarna blir en minoritet i sitt eget land.

Det kan tyckas underligt att det finns en enda person som ser fram emot att Sverige tas över av de migranter som nu väller in i Sverige i stället för att svenskarna får behålla sitt eget historiska land även i framtiden.

vallentuna-nyheter.png

Vallentuna Nyheter berättar att många vallentunabor nyligen fick ”rasistiska” flygblad i sin brevlåda. En musiker vid namn Janne Lekemark blev uppenbarligen så svårt chockad över att få dessa flygblad i sin brevlåda att han ”blev sittande i hallen med kläderna på”. Han kontaktade sin lokaltidning och berättade om chocken och sina tankar.

Lekemark och sambon Sofie Håkansson säger till VN:

Det är så mycket lögner, påhopp. De vill få folk att tro att etablerade media ljuger, men varför skulle svensk tv ljuga? Vad har de att tjäna på det?

Flybladet beskriver lite kort asylkaoset i Europa och rekommenderar filmen ”With Open Gates: The Forces of Collective Suicide of Europe.” Filmen lyfter fram ett antal TV-inslag från olika länder där det framgår hur allvarlig situationen är och vart våra samhällen är på väg. Om man inte tror att svensk TV ljuger så kan man se filmen, den innehåller kommentarer och bilder från TV-kanaler i många olika länder och ger en bra bild av vad som väntar vårt samhälle.

När det gäller svensk TV så är det ovidkommande om de ljuger eller inte, det allvarliga är att de aldrig presenterar några sanningar om vad som händer i Sverige, vilka som ligger bakom den stora invandringen och hur Sverige förändras. Rent demografiskt kommer svenskarna att vara i minoritet i sitt eget land redan om ca tio år om detta fortsätter.

Vi kommer att få fler livsfarliga områden som liknar Rinkeby och Rosengård där nästan inga svenskar bor längre. De svenskar som en gång bodde där lämnade dessa områden i samma takt som invandrarna flyttade in och det blev mer otryggt att bo där.

Lekemark säger om innehållet i flygbladet att ”Det är ett så öppet hat”. Men det finns inget hat alls i bladet bara en del tankar kring vad som sker i världen och Sverige just nu.

Lekemark har haft det jobbigt. Han säger till VN:

Det har tagit så mycket energi. Att argumentera med dem var första tanken. Men jag känner både lamslagenhet och en vilja att göra saker.

Hur kan man vara så chockad över att få höra invandringskritiska argument? Det kan bara tyda på att han levt helt avskärmad från den verklighet som tränger sig på alltmer.

Lekemark säger:

Jag tror att de med rykten och osanningar försöker utnyttja människors osäkerhet och rädsla för det obekanta och på det viset skrämma fram misstänksamhet och rent hat.

Det finns ingen osanning i att invandringen till Sverige leder till allvarliga problem. Det är nämligen sant att område efter område domineras av invandrare och att sådana områden förfaller. Den som inte tror det eller inte bryr sig om det borde bosätta sig i Rinkeby och ta del av den verklighet som många av oss vill slippa. Janne Lekemark kunde ju flytta dit och se hur det är att leva där. Han bodde tidigare i Hammarbyhöjden och ”har aldrig fått några liknande flygblad förr”.

Då är det på tiden att han blir upplyst om vad som kommer att hända med vårt land om invandringen fortsätter. Sambon Sofie Håkansson gillar inte invandringskritik som undrar ”om det kan vara lagligt att dela ut bladen”. För att slippa konfronteras med verkligheten vill hon alltså att det ska vara förbjudet att ifrågasätta det som sker med Sverige just nu. Hon vill inte höra talas om att det kan finnas människor med andra åsikter än vad hon själv har eftersom hon inte kan bemöta dessa åsikter i sak.

Jo det är lagligt att ifrågasätta massinvandringen som förstör vårt land. En massinvandring som genomförs av totalitära politiker. En massinvandring som genomförs med tvång. En massinvandring som leder till att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land om något decennium.

De är tillåtet och lagligt att ifrågasätta den utvecklingen och om det inte vore lagligt så vore Sverige ett av de mest totalitära länderna i världen. Sofie Håkanssons inställning tyder på ett verkligt förakt för andra människors åsikter.

Flygbladet nämnde enligt Håkansson något om våldtäkter. Hon säger till VN:

Av alla våldtäkter är bara en liten del överfallsvåldtäkter. Inte för att det är okej, absolut inte, men de allra flesta våldtäkter sker i förhållanden. Det glömmer man.

Hur vet hon det? Om hon ”vet” att de allra flesta våldtäkter sker i förhållanden så borde hon ha någon uppfattning även om överfallsvåldtäkter. Men hon har ingen aning om någonting, hon lever i en värld av okunskap som är besvärande och orsaken till den okunskapen är att svensk TV inte berättat sanningen för henne.

Vi läser på Dispatch International:

Män från Nordafrika våldtar 23 gånger så ofta som svenskar, och män från Irak 20 gånger så ofta.

Sedan 2000 har bara en forskningsrapport gjorts om invandrares våldtäktsbrottslighet. Den gjordes 2006 av Ann-Christine Hjelm vid Karlstads universitet. Där beräknas att 85 procent av de gärningsmän som dömdes till minst två års fängelse för våldtäkt i Svea hovrätt under 2002, var utrikes födda eller andra generationens invandrare.

I BRÅs rapport från 1996 beräknas att invandrare från Nordafrika (Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien) var 23 gånger så ofta förekommande i våldtäktsbrott jämfört med svenskar. Män från Irak 20 gånger så ofta och män från Bulgarien och Rumänien 18 gånger så ofta. Män från resten av Afrika var 16,5 gånger så ofta förekommande i våldtäktsstatistiken och iranier, peruaner, ecuadorianer och bolivianer 10 gånger så ofta.

I Hjelms rapport från 2006 beräknas att av dem som dömdes till minst två års fängelse av Svea hovrätt 2002, hade 23 procent ursprung i Mellanöstern, Turkiet och Nordafrika samtidigt som män från resten av Afrika stod för 15 procent av de våldtäktsdömda. Tillsammans står alltså MENA-länderna (Mellanöstern/Nordafrika) för minst 38 procent av våldtäkterna.

När det gäller Håkanssons uppgift om att ”de allra flesta våldtäkter sker i förhållanden” så försöker hon insinuera att det gäller svenska familjer. Vad vet hon om det? Hur stor är skillnaden i mörkertal mellan svenska familjer och exempelvis muslimska familjer – det finns minst 600 000 muslimer i Sverige?

Sofia Håkansson säger också:

Se på hela brottsstatistiken. Brott begås till 85 procent av män, vad ska vi göra med alla män? Utvisa dem?

Vad hon vill säga med det är oklart, men det är väl ett sätt för henne att tona ned betydelsen av invandrares brottslighet. Men det hjälper inte att hon försöker göra det eftersom de likväl är överrepresenterade inom många olika brottstyper.

asylinvandring-se-vasteras
Framsidan på ett av de flygblad som just nu delas ut över hela landet

 

Det finns en viktig detalj att tillägga till artikeln om Vallentuna Nyheters artikel om material som Asylkaos sponsrat och som delats ut.

I lokaltidningens nämns först bara ett flygblad, och på bilderna håller mannen i ett exemplar av With Open Gates-bladet. Sedan mot slutet nämns ordet broschyr: ”Broschyrens avsändare är nättidningen Fria Tider”. Alltså har personerna i artikeln även fått den 16-sidiga färgbroschyren i brevlådan, eller så har tidningen lagt till det efteråt. I flygbladet nämns inte Fria Tider, men i broschyren är de särskilt framlyfta tillsammans andra opinionsbildare och även böcker med rekommendation att besöka dem. Det står emellertid en mycket tydlig förklaring i direkt anslutning till Fria Tider-annonsen att det här materialet inte är producerat i samarbete med dem eller någon annan rekommenderad media eller opinionsbildare.

Fria Tider är inte inblandade i materialet på annat sätt än att de är omskrivna och varmt rekommenderade.

Tidningen ringde, såsom det står i artikeln, upp det angivna telefonnumret, men det går inte till Fria Tider och personen som svarade förklarade även att det inte var Fria Tider bakom.

Detta skulle kunna vara ett missförstånd från tidningens sida, men det mest sannolika är förmodligen att de hellre vill se någon ”resursstark och mäktig mörk kraft i samhället” stå bakom en så ambitiös och fungerande upplysningskampanj med stark kritik mot den förda asylpolitiken. Vi kan förstå dem om de inte gillar medborgarinitiativ.

asylkaos.se-2

asylkaos.se-1