Kategori: Hot mot Sverige

Försvarsmaktens nya uppgift är att försvara det mångetniska helvetet

Vi har under de senaste åren kunnat visa att samtliga svenska statliga verk och organisationer inklusive statens propagandaorgan Sveriges Television, Sveriges Radio och andra organisationer aktivt agerar för att Sverige ska globaliseras.

helena-lindberg-msb
Helena Lindberg, politruk på MSB. Hon försvarar koloniseringen av Sverige.

När Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap öppet visade stöd för en invasionsliknande politik, då vet man att Sverige är ockuperat av fientliga krafter. Dessa två myndigheter lyfte inte ett enda finger eller varningens ord trots att det vällde in 10 000 migranter i veckan när migrationen pågick som mest. Istället stod Försvarsmakten upp och välkomnade hundratusentals migranter från dysfunktionella kulturer och accepterade att Sverige skulle invaderas av människor som skulle kolonisera vårt land och på sikt ta över det från svenska folket.

Försvarsmakten stod med öppna armar och släppte in fienden.

Försvarsmakten och MSB är bara två av många statliga organisationer som regeringen använder sig av för att förstöra vårt land. Det är lätt att inbilla sig att Försvarsmaktens uppgift är att försvara svenska folket och Sverige från angrepp, men så är inte fallet. Det var länge sedan försvaret hade till uppgift att förvara oss. Nu fungerar Försvarsmakten som en av flera svenskfientliga organisationer som vill förvandla det tidigare trygga etniskt homogena Sverige till ett mångetniskt helvete.

micael-byden-forsvarsmakten
Micael Bydén, politruk på försvarsmakten. Han försvarar koloniseringen av Sverige.

Försvarsmakten ligger inte bara bakom att Sverige blir mångetniskt utan har också ansvar för alla de problem som uppstått till följd av den stora migrationen. Försvarsmakten är alltså ansvarig för alla fall av överfall, hot, misshandel, inbrott, våld, rån, mord, våldtäkter och andra brott som begås av importerade brottslingar. Men liksom andra myndigheter låtsas man inte om att man har ett ansvar för samhällsutvecklingen. Man tiger om alla problem.

Försvarsmaktens roll idag är att vara underställd den globaliserade världsordningen, där överstatliga organisationer som FN, EU och Nato sätter agendan. Sverige deltar idag i operationer ibland annat Afghanistan, Irak, Kongo-Kinshasa, Kosovo, Mali, Pakistan, Somalia och Sydsydan. Sverige lägger ned stora pengar på Försvarsmaktens projekt i andra länder och men inte en enda krona på att försvara Sverige. Här ägnar man sig på sin höjd åt att vara honnörsvakt åt kungen och medverka i Vaktparaden i Stockholm. Att försvara svenskarnas Sverige är en tanke för försvaret har övergivit för länge sedan.

Försvarsmakten har placerat ut soldater på Gotland för att man vill insinuera att vi kan behöva försvara oss från angrepp från Ryssland. I själva verket är placeringen av soldater på ön ett led i Natos strävan efter att flytta fram sina positioner och hota Ryssland. Soldaterna på Gotland är en ren provokation och har ingenting med en reell hotbild att göra.

Den nya inriktningen som man basunerar ut på ett ganska subtilt sätt är att man ska försvara det mångetniska Sverige och bekämpa svenskar som opponerar sig mot att Sverige koloniseras.

I sin nya ”reklamfilm” som heter ”Du nya, du fria” visar Försvarsmakten upp ett Sverige där minst varannan person är en etnisk främling. I texten som ansluter till filmen skriver man:

Om tio år får Sverige en ny medborgare. Det enda vi vet är att hon kommer att få personnummer 20261031-7584. Men oavsett vem hon blir, kommer vi att försvara hennes rätt att tycka, tänka och leva som hon själv vill.

År 2026 är etniska svenskar redan i minoritet. Det vet Försvarsmakten. Filmen går ut på att Försvarsmakten kommer att försvara ”Det nya Sverige”, det koloniserade Sverige och de som kommer att drabbas är alla svenskar som motsätter sig koloniseringen. Försvarsmakten skriver:

Med fler kvinnor, mer öppenhet och bättre mångfald kan vi effektivare försvara det jämställda, öppna och mångkulturella Sverige.

Försvarsmakten är tydlig med att det är det mångkulturella Sverige som ska försvaras, inte det svenska Sverige. Underförstått är att alla som ogillar det mångkulturella Sverige ska bekämpas – av ”Försvarsmakten”. Det betyder att vi behöver nya försvarsorganisationer som kan försvara svenska folket från den svenskfientliga politik som bedrivs av makthavarna.

Sverige är verkligen i allvarlig fara!

Demografisk katastrof lurar bakom hörnet – skaffa många barn eller dö! #asylkaos

Det svenska folket har tappat orienteringen fullständigt. Det finns visserligen en sund kärna av svenskar som leder ett ganska traditionellt liv, men den kärnan krymper när familjerna blir färre och består av färre medlemmar.

Redan innan vänstern 1968 bröt banden med gamla traditioner och började håna familjen som institution och sedan när preventivmedlet p-piller blev var kvinnas rätt att använda så ändrades våra livsstilar drastiskt.

Från att män och kvinnor tidigare inriktade sig på att finna en livskamrat så innebar den nya livsstilen att man istället skulle finns sängkamrater. Med en livskamrat måste man ta ansvar för varandra och ta ansvar för de barn som förhållandet (vanligtvis äktenskapet) gav. Män och kvinnor mognade tidigare och hade tillräckligt många barn för att folket skulle bestå.

trebarnsfamilj
En lyckligare familj med flera barn

När p-pillergenerationens livsstil blivit norm innebar det att man kan göra karriär, leva livet och strunta i att ta ansvar för barn så länge man vill. Man kan byta partner, skilja sig och gifta om sig så många gånger man vill utan att ta ansvar för samhället eller för själva livet. P-pillersamhället passar perfekt för ansvarslösa människor som inte vill eller orkar ta hand om och fostra barn.

Det som får lida är det romantiska förhållande mellan män och kvinnor som leder fram till genuin kärlek som kan bestå livet ut och resultera i många barn. P-pillersamhället är som gjort för människor som vill fylla upp sin vardag med självuppfyllande nöjen, karriär eller annat som står i motsatsförhållande till ett normalt familjeliv – även om karriär inte alltid behöver stå i vägen för familjebildning och många barn.

Förr var vi förbredda socialt och ekonomiskt på att bilda familj vid relativt unga år och sedan ta ansvar för familjen livet ut. Att skilja sig var ovanligt i början och mitten av 1800-talet då bara hundra personer om året skiljde sig. Omkring år 1900 skilde sig ca 400 personer om året. När p-pillergenerationen etablerades i slutet av 1960-talet ökade antalet skilsmässor radikalt och låg år 1970 på ca 13 000. Redan fyra år senare hade antalet skilsmässor fördubblats i Sverige till 26 800.

Äktenskapet och den monogama livsstilen är den naturliga samlevnadsformen för människor i vår kultur, även om det funnits individer som inte levt i monogama förhållanden. Det monogama äktenskapet är den naturliga livsstilen för oss i Norden och det är naturligt för barn att växa upp med en mor och en far oavsett vad vissa politiker idag försöker inbilla oss. Det är också naturligt för barn att hålla nära kontakt med kusiner, mor- och farfäldrar och andra släktingar som bildar ett familjenätverk till gagn för varje individ i detta nätverk.

Det finns botemedel mot skilsmässor och dessa botemedel fungerar faktiskt ganska väl. Först och främst handlar det om att hitta en bra far eller mor till de blivande barnen. Många ungdomar som växer upp idag kastar sig in i förhållanden utan ett veta vad de gör. Ett förhållande ger man sig in i uteslutande för att man är beredd att bilda familj leva med den personen resten av livet. Man ger sig inte in i ett förhållande ”för att få ligga”, om man gör det saknar man den helhetssyn som krävs för ett lyckat livslångt förhållande. När man väl har hittade en önskad partner som man trivs med är det dags att skaffa barn, inte att skjuta upp det mer än maximalt två år. Efter två år vet man om förhållandet fungerar och då bör barn vara välkomna och en naturlig del av kärleken – som bör infinna sig i form av äktenskap.

Forskning visar att äktenskap mellan indivier med liknande etnisk bakgrund håller betydligt bättre än rasblandade äktenskap. Äktenskap som baserar sig på äkta ömsesidig kärlek och som har resulterat i fler än ett barn håller bättre. Den som ingår ett äktenskap med någon som redan har barn tar en stor risk eftersom oddsen att det ska hålla inte är så stora. Även åldersskillnaden spelar roll och ju större den är desto större blir risken för skilsmässa.

Det finns ett antal parametrar man kan ställa upp för fungerande äktenskap. Idag skulle det behövas en revolution för att få folk att återgå till de naturliga faktorer som får äktenskap att hålla. Om vi inte tar tag i detta så kommer det svenska folket att självdö.

Vi behöver att återgång till äldre traditioner inom familjeområdet där p-piller förbjuds och endast ges till handikappande eller människor som av sociala och mentala skäl inte bör skaffa barn. Vi får inte glömma att det finns människor som inte borde få skaffa barn av en rad olika skäl.

Män och kvinnor bör bilda familj tidigare och lära sig ta ansvar för barn och för samhället. Om vi inför obligatorisk värnplikt för svenska män så kan utbildning i familjerelaterade frågor utgöra en betydande del. Kvinnor skulle kunna gå kortare obligatoriska kurser som motsvarar en sådan utbildning med inriktning på familjebildning.

Livet handlar om reproduktion och allt det som omger reproduktionen tycks vi ha tappat kunskaper om. Därför behöver vi en familjepolitikens förnyelse. Om vi vill ha kvar den svenska nationen och inte dö ut som folk måste vi föda fler barn, inte bara som en etnisk och social plikt mot våra förfäder och mot vår nation utan som en del i att skapa ett levande svenskt Sverige.

Hitta en livskamrat, skaffa många barn! Ingenting kan vara viktigare för dig och ditt land. Stor familj är stor lycka!

M. Nilsson

Relaterat:

Allt fler svenskor nöjer sig med ett barn (Fria Tider)

Svensk sommaridyll satsar på afghansk folkdans #asylkaos

Grisslehamn i norra Roslagen blev en gång känt för svenska folket genom att dåvarande partiledaren för Moderaterna, Gösta Bohman, höll årliga sommartal där. Bohman hade sommarställe på ön Sundskär i Norrtäljes skärgård och tog sig med egen båt till Grisslehamn där han talade inför fastboende, sommarboende och tillresta.

grisslehamn-vaddo

Liksom på de flesta platser i Sverige finns det inte längre någon entusiasm för att bevara och utvecka den egna bygden utan det mesta av föreningslivet och det politiska livet går ut på att medverka till att förstöra det tidigare trygga och trevliga landet.

Det är som om stora delar av befolkningen har drabbats av ett kollektivt vansinne där alla beslutat sig för att det svenska Sverige ska dö och kolonisatörer ska ta över hela landet.

Den 2 juli arrangerar Grisslehamns Sportklubb en ”mångkulturell kulturfestival”. På den så kallades festivalen kommer det att bjudas på afghansk dans, syrisk mat och makedonsk stand up.

marianne-bjarneskans
Marianne Bjarneskans ligger bakom den ”mångkulturella” festivalen.

Ordförande för Grisslehamns Sportklubb är Marianne Bjarneskans som meddelar att det också kommer att serveras mat från Syrien och Afghanistan. På relativt kort avstånd från Grisslehamn finns flera asylboenden och HVB-hem och det är sannolikt kolonisatörer från dessa hem som kommer att delta i spektaklet.


Mindre än en mil från Grisslehamn bodde Vilhelm Moberg den sista tiden av sitt liv. Vilhelm Moberg skrev 1941:

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan.

Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

– Vilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941


I Grisslehamn finns också ett Albert Engström-museum. Albert Engström föddes i närheten av Eksjö som idag är mer eller mindre helt ockuperat av kolonisatörer och om han fick se vad som hänt med födelsebygden skulle han förmodligen säga ”Måtte djävulen ta politikerna som förstör vårt ärorika land”.

forsvara-sverige1

Mandatfördelningen i Norrtälje:

Socialdemokraterna, 20 mandat
Moderaterna, 16 mandat
Centerpartiet, 6 mandat
Sverigedemokraterna, 6 mandat
Miljöpartiet de gröna, 4 mandat
Vänsterpartiet, 3 mandat
Folkpartiet liberalerna, 3 mandat
Roslagens oberoende parti, 2 mandat
Kristdemokraterna, 1 mandat

Ledamöter i kommunstyrelsen i Norrtälje:

Ulrika Falk (S), ordförande
Berit Jansson (C), 1:e vice ordförande
Kjell Jansson (M), 2:e vice ordförande
Olle Janson (S)
Hanna Stymne-Bratt (S)
Aleksandar Srndovic (S)
Margareta Lundgren (S)
Anders Olander (C)
Ingrid Landin (MP)
Bino Drummond (M)
Mats Hultin (M)
Lotta Lindblad-Söderman (M)
Karin Karlsbro (L)
Catarina Wahlgren (V)
Mikael Strandman (SD)

Relaterat:

Mångkulturell vikingaby totalförstörd i brand

Asylprofitören Jan Emanuel Johansson startar fyra nya hem för psykiskt sjuka kolonisatörer

Jan Emanuel Johansson (S) driver asylboende utan tillständ (Fria Tider)

Jan Emanuel Johansson (S) åtalas för skattebrott (Fria Tider)

Norrtälje kommun bjöd 260 kolonisatörer på kurs – för att slippa stenkastning

Ny trend på Nationaldagen: Afghansk folkdans

Ytterligare minst 150 kolonisatörer till Norrtälje

Norrtälje får nytt asylboende på nedlagd militäranläggning

Nytt asylboende i Norrtälje

Elva inbrott på en vecka i Norrtälje

Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP) vill öppna sju asylboenden i Norrtälje

Norrtälje tar emot ca 200 ”ensamkommande”

Företagare på Singö vill ta emot asylsökande

Asylprofitören Jan Emanuel Johansson mångmiljonär på att förstöra Sverige

Närtuna skola i Norrtälje ta emot 90 asylsökande

Nysättrahemmet i Norrtälje blev asylboende

 

 

Signaler om ännu fler asylboenden i Vallentuna #asylkaos

Stor asylmottagning och och inga som helst hänsyn till invånarna i Vallentuna eller deras framtid tycks vara mottot för politikerna i Vallentuna komun. Vi har flera gånger berättat om blivande asylboenden och hur politikerna kör över vallentunaborna. Vi har också berättat om att många invånare i kommunen kokar av ilska över att politikerna fortsätter bedriva en politik som på sikt leder till svenska folkets undergång.

Den som tror att politikerna någonsin kommer att upphöra med det migrationspolitiska projektet lever tyvärr inte i verkligheten. Politikerna kommer att göra vad som står i deras makt för att för att förstöra kommunen.

I april berättade vi om att man planerade ett asylboende på Ekebyvägen. Idag har man nästan byggt färdigt det modulhus som migranterna ska få bo i. Det går mycket fort när det gäller att ta fram resurser till människor som inte borde ha fått sätta foten i vårt land.

Nu har Migrationsverket meddelat att man kommer att skapa ytterligare 422 platser i Vallentuna för ”ensamkommande” migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Det innebär att de ska ha fullservice från kommunen och att skolorna kommer att bli ännu mer mångetniska, något som kommunpolitikerna ser fram emot.

Förfallet i Vallentuna fortsätter med full kraft.

parisa_liljestrand
Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M) är en av de ansvariga bakom kommunens självmordspolitik.

Mandatfördelningen i kommunen:

Moderata samlingspartiet, 12
Socialdemokraterna, 10
Centerpartiet, 5
Liberalerna, 4
Miljöpartiet, 4
Sverigedemokraterna, 3
Kristdemokraterna, 2
Vänsterpartiet, 1

Ledamöter i kommunstyrelsen:

Parisa Liljestrand, M, ordf
Sofia Segergren, C, 1:e v ordf
Raimo Vuojärvi, M
Johan Skog, M
Mattias Andersson, C
Ylva Mozis, L
Stig Nyman, KD
Jaana Tilles, S
Ing-Marie Elfström, S
Thomas Arctaedius, S
Nicklas Steorn, MP

forsvara-sverige1

Relaterat:

Asylboende byggs på Åby Gärde i Vallentuna

Kommunpolitikerna i Vallentuna livrädda för folklig vrede

Vallentuna bygger ännu fler asylboenden

Vallentuna får integrationssamordnare

Kaos på asylboende i Vallentuna

Minst 144 ”ensamkommande” till Vallentuna 2016

Vallentuna bygger nya hus för ensamkommande

Varje asylboende är ett knivhugg i den svenska folksjälen

Chockades av sakliga fakta i flygblad

Fastighetsbolag i Alingsås ska garantera förturer till bostäder åt ”nyanlända” #asylkaos

I många, om inte de flesta kommuner, så har kommunala bostadsbolag blivit politikernas nyttiga idioter. De ställer upp för sina politiker och för en helt galen självmordspolitik som dessutom är skadlig på alla sätt, inte minst socialt, kulturellt och etniskt. Den är också djupt orättvis mot svenskar, som blir diskriminerade i sitt eget land när nyanlända och oönskade migranter kommer hit och får förtur till allt.

Det är tyvärr inte bara kommunala fastighetsbolag som ger förturer till nyanlända migranter, utan även privata fastighetsvärdar är involverade i denna smutsiga vandel.

I Alingsås har kommunen upprättat ett samarbetsavtal med Fastighetsägarna, som representerar privata fastighetsägare, för att nyanlända ska få förtur till bostäder. Kommunen kommer att hyra lägenheter av de privata värdarna och sedan kommer man att låta de nyanlända bo där – gratis.

Det socialdemokratiska kommunrådet Joakim Järrebring (S) säger till lokalmedia:

Detta ligger helt i linje med hur vi jobbar med samförstånd och långsiktig samverkan med olika aktörer för att lösa bostadsbristen. Det är en styrka för kommunen med lokala fastighetsföretagare som vill investera i och långsiktig förvalta bostäder för att bidra till ett gott liv för alla, gamla som nya alingsåsare.

Att kalla nyanlända migranter som inte borde ha fått sätta sin fort i vårt land för ”nya alingåsare”, ”nya göteborgare”, ”nya norrlänningar”, ”nya gotlänningar” och annat är att förvränga allt som har med svensk identitet att göra. Det är en del av den politiska manipulationen som går ut på att Sverige ska bli ett mångetniskt allemansland.

Vansinne är bara förnamnet!

forsvara-sverige1

Mandatfördelningen i Alingsås:

Socialdemokraterna 15
Moderaterna 10
Miljöpartiet 6
Liberalerna 5
Kristdemokraterna 4
Vänsterpartiet 4
Sverigedemokraterna 4
Centerpartiet 3

Ledamöter i kommunstyrelsen i Alingsås:

Joakim Järrebring, S, Ordförande
Daniel Filipsson, M, Vice Ordförande
Jan Gustafsson, V
Anna Hansson, Mp
Anita Hedén-Unosson, S
Ingbritt Johansson, C
Birgitta Larsson, S
Peter Martini, Sd
Eva Mattsson-Hill, L
Anton Oskarsson, M
John Skoglund, S
Stefan Svensson, Kd