Kategori: Invasionen

Ytterligare sex asylboenden i Haninge #asylkaos

Haninge är en skärgårdskommun söder om Stockholm. Det är en kommun som haft alla förutsättningar för att för att skapa goda villkor för invånarna. Här finns fortfarande en del idyller, men sedan 1960-talets slut har politikerna, främst Socialdemokraterna, gått in för att förvandla delar av kommunen till mångkriminella getton.

Inte nog med att man har byggt stora betongkolosser där människor ska förvaras, inte leva och bo som människor borde bo – mera decentraliserat och småskaligt. Därtill har man importerat stora skaror migranter från tredje världen, som är en del i ett migrationspolitiskt projekt som söndrar Sverige socialt, kulturellt och etniskt.

Delar av Haninge är idag obeboliga för normala människor och direkt farliga att vistas i.

Trots det fortsätter politikerna att massimportera människor som i ett normalt land inte skulle ha fått passera gränsen. Dessutom får dessa importerade människor bo och leva gratis i Sverige utan restriktioner och de få stanna kvar här resten av sina liv om de så önskar.

Konsekvensen av det blir att svenska folket kommer att vara i minoritet i sitt eget land redan om 10-15 år.

Bara på några månader har man givit klartecken till sex privata aktörer som ska öppna HVB-hem på olika håll i kommunen. (Tipsa gärna oss om ni vet vilka de sex aktörerna är!)

Dessa blivande asylboenden kommer att öppna i villaområden i Söderby, Jordbro, Tungelsta, Vega och Västerhaninge. Det är ingenting som de blivande grannarna uppskattar och många har redan protesterat genom namninsamling eller brev till kommunen.

Socialdemokraten Göran Svensson säger till lokalmedia:

Vi ser inga hinder för att bevilja de här privata aktörerna bygglov eller tillfälliga bygglov. Vi kan ta hänsyn till grannars synpunkter om dessa är relevanta för bedömningen enligt plan- och bygglagen. Att som granne bara vara allmänt emot hvb-hem räcker inte.

Politikerna i de flesta kommuner tar inte någon som helst hänsyn till vilka problem de skapar både på kort och lång sikt för Sverige och svenska folket. Många av dem klarar inte av att räkna ut vilka konsekvenser deras politik ger på samhället och de är inte heller kapabla att lyssna på eller förstå kritik.

I Haninge har det flera gånger varit rena upprorsstämningen mot politiker som inte lyssnat på folket. Se videon från ett möte tidigare i år där folket protesterade mot politikerna.

Att protestera verbalt hjälper dessvärre inte hur många som än gör det. Men likväl är det bra att protestera även på det sättet. Varje protest är bra. Det krävs även andra metoder för att avslöja politikerna och sätta stopp för deras landsförräderi. Bland annat behövs massiva informationskampanjer som informerar varje invånare i kommunen om vilka politiker det är som ligger bakom den skadliga politiken. De ska inte komma undan sitt ansvar.

forsvara-sverige1

Mandatfördelningen i Haninge:

Socialdemokraterna 20
Moderaterna 17
Sverigedemokraterna 6
Miljöpartiet 5
Liberalerna 4
Vänsterpartiet 3
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2

Kommunstyrelsen i Haninge:

Wasberg, Meeri, S, Ordf
Salonen, Petri, C, 1:e v ordf
Mossberg, Martina, M, 2:e v ordf
Svensson, Göran, S
Fägersten, Maria, S
Svensson, Mikko, S
Haaf, Annett, S
Hjerling, Annica, MP
Coksürer, Mehmet, MP
Anstrell, Alexandra, M
Fridebäck, Michael, M
Hammarberg, Tobias, L
Lublin, Pia, L
Litholm, Marie, KD
Valtersson, Kenneth, SD

Relaterat:

KD vill öppna nytt asylboende i Haninge

Petri Salonen (C) i Haninge måste vara sällsynt trögfattad

Stormigt möte om asylbaracker vid Vendelsömalmskolan

Politikerna i Härryda körde över invånarna #asylkaos

Ledande politiker i Härryda har fått för sig att man måste underkasta sig en politik som skadar Sverige. Bara för att de är socialdemokrater eller moderater känner de att de måste stå upp för den liberala vansinnespolitiken som slå sönder Sverige socialt, kulturellt och etniskt. De underkastar sig hellre sin partilednings agenda än att de sätter ned foten och försvarar orten och landet från det livsfarliga migrationspolitiska projektet.

Liksom i andra kommuner fattar man även i Härryda beslut om asylmottagningen över huvudet på invånarna. När beslutet väl är fattat får de närboende komma på informationsmöte. Asylboendet öppnar i Hindås mitt emot Fagerhults förskola. Redan om några veckor kommer ett tiotal afghaner eller andra migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen att flytta in. De finns redan i kommunen och politikerna gör nu allt för att de ska få gå i skolor och delta i olika fritidsaktiviteter.

Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt för att ge migranterna bästa tänkbara service.

På många andra orter började man en gång ta emot ett litet antal migranter från tredje världen, som sedan blev fler och fler och till slut tog över allt – med politikernas hjälp. Idag heter dessa områden Rosengård, Rinkeby, Husby, Biskopsgården, Angered, Tensta, Hageby, Skäggetorp, Kronogården, Gamlegården, Fittja, Norsborg, Ronna, Hovsjö, Stenhagen, Flemingsberg och Fisksätra – för att nämna bara några. Det är områden som svenskarna flyttar ut från för att de vantrivs, samtidigt som ingen vettig människa vill flytta till sådana områden.

Politikerna i Härryda gör samma misstag som andra politiker gjort före dem och inbillar sig att de är bättre på att undvika misstag.

Tisdag den 31 maj mellan kl 13 – 19 bjuder kommunen in de närboende för att informera om boendet.

kolonisering

Mandatfördelningen i Härryda:

Moderata samlingspartiet, 14
Socialdemokraterna, 11
Liberalerna, 5
Sverigedemokraterna, 5
Miljöpartiet, 4
Centerpartiet, 3
Kristdemokraterna, 2
Vänsterpartiet, 2
Kommunpartiet, 1
Sportpartiet, 3
Oberoende ledamot, 1

Kommunstyrelsen i Härryda:

Per Vorberg (M), ordförande
Mats Werner (S), vice ordförande
Evalotta Liljenzin (M)
Grim Pedersen (M)
Kersti Lagergren (M)
Lars-Erik Kileby (L)
Eva Rydén (C)
Leif-Ove Bohlin (KD)
Anna Palmér (S)
Adrian Avdullahu (S)
Siw Hallbert (S)
Birgitta Olsson (MP)
Calle Johansson (SD)

Asylboende planeras för 300 personer i Barkarö, Västerås #asylkaos

Varje gång man hör eller läser vad ledande kommunpolitiker säger så är det lätt att ta sig för pannan och skämmas över dem. Man undrar hur det kan komma sig att en helt vanlig medelsvensson kan vara betydligt klokare än en genomsnittlig politiker. Att vi har ett allvarligt systemfel står alldeles klart. Något förenklat så består systemfelet i att Sverige leds av totalitära politiker som backas upp av totalitära monopolmedia som undertrycker viktiga politiska frågor.

De manipulerar med åsikter och sanningar för att kunna genomföra en viss politisk agenda medan allmänheten inte får veta något om agendan. Men den som är uppmärksam ser att media lanserar och försvarar politiker som vill göra våra samhällen mer mångetniska. Sorgligt nog har media så stort inflytande över våra sinnen att de flesta i vårt land både läser och tar intryck av vad som finns att läsa där. När det gäller invandrare i Sverige så har de blivit en stor och betydande väljargrupp som påverkar hela vårt samhälle. Man vet exempelvis att en majoritet av alla muslimer i Sverige röstar på Socialdemokraterna. De röstar även i hög grad på Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna.

Invandrarrösterna påverkar redan idag vårt samhälle så mycket att de kan avgöra framtiden för oss svenskar. Det betyder att ju fler migranter vi tar in som sedan blir svenska medborgare desto svårare blir det att ta tillbaka vårt land genom demokratiska val.

Vi svenskar befinner oss just nu i den värsta krisen i landets historia sedan digerdöden. Det är första gången någonsin som vi utsätts för en invasionsliknande politik som hotar svenska folket i sitt eget land.

I februari skrev kommunalråden Lars Kallsäby (C) och Magnus Edström (MP) ett yttrande om att Västerås stad är positiv till att låta ett asylföretag få tillgång till 8 000 kvadratmeter mark. Området ligger mitt emot förskolan Lövängen, norr om Barkarövägen.

barkaro-vasteras

Bakgrunden är att företaget Abict AB vill anlägga ett stort asylboende med ca 300 platser på området. Abict AB driver även asylboendet Flygskytten i Västerås.

I styrelsen för Abict AB finns:

Lars Gunnar Bäck (född 1940) och Anders Åke Karlsson (född 1975).

De boende i Barkarö är dock oroade över kommunpolitikernas planer. Liksom i andra kommuner försöker kommunpolitikerna dölja vad de sysslar med istället för att vara öppna med det. Innerst inne vet politikerna att om allmänheten fick tydlig information om vilka skadliga politiska beslut som fattas så skulle folket rösta annorlunda.

De boende i området har bildat en arbetsgrupp som ska försöka ta reda på vad politikerna sysslar med. Det är bra initiativ, men samtidigt bör de som medverkar i initiativet aktivera sig lokalt för att sätta stopp för politikernas förstörelsearbete och upplysa allmänheten om vilka politiker det är som försvarar den livsfarliga migrationspolitiken. Det tragiska är att man inom arbetsgruppen inte är negativa till asylboendet i sig utan till hur kommunen hanterar ärendet.

Det går inte längre komma undan det faktum att landsförrädiska politiker dominerar politiken och att inga politiska förändringar kan ske till det bättre så länge de har makten. Folk måste sluta acceptera den nationella självmordspolitik som det migrationspolitiska projektet innebär. Att acceptera asylboenden ”inte nära oss, men gärna långt bort utom synhåll” är att flytta problemet och belasta andra med samma problem.

Folk måste lära sig att sätta ned foten på allvar och kräva tillbaka sitt land från de totalitära politiker som driver Sverige mot en avgrund.

Sätt politikerna Lars Kallsäby (C) och Magnus Edström (MP) på plats!

kolonisering

Mandatfördelning i Västerås:

Socialdemokraterna: 21 mandat
Moderaterna: 15 mandat
Sverigedemokraterna: 6 mandat
Folkpartiet (Liberalerna): 5 mandat
Miljöpartiet: 4 mandat
Vänsterpartiet: 4 mandat
Centerpartiet: 4 mandat
Kristdemokraterna: 2 mandat

Kommunstyrelsen i Västerås:

Anders Teljebäck (S), ordförande
Amanda Agestav (KD), 1:e vice ordförande
Elisabeth Unell, (M) 2:e vice ordförande
Carin Lidman (S)
Staffan Jansson (S)
Ann-Louise Molin Östling (S)
Magnus Edström (MP)
Lars Kallsäby (C)
Anna Hård af Segerstad (M)
Rodrigo Romo (M)
Jesper Brandberg (L)
Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Vasiliki Tsouplaki (V)

Relaterat:

Ytterligare 1 000 asylsökande till Västerås

Västerås Mälarcamping blir asylboende för 200 personer

600 asylsökande till Västerås idag

Politiker i Linköping vill belasta kommuninvånarna med ännu fler problem #asylkaos

En person som väljer att bli politiker borde ha som främsta ambition att arbeta för att göra sin kommun och landet bättre på alla sätt. De borde arbeta för att skapa förutsättningar för svenska folket att leva och blomstra i sitt eget land så långt framåt i tiden det går att blicka.

En politikers huvudsakliga uppgift måste vara att hjälpa till att ge svenska folket goda levnadsvillkor ekonomiskt, socialt och kulturellt samt att även ge invånarna de friheter ett folk behöver för att kunna utveckla företag eller bedriva opinionsbildning eller annan verksamhet till gagn för den egna nationen.

En politiker ska lyssna på folkliga opinioner och vara lyhörd inför vad det egna folket har att säga om samhällsutvecklingen. Om politiker väljer att köra över folkliga opinioner eller att med hjälp av totalitära eller andra brutala metoder pådyvla folket en politik som är skadlig har folket rätt att försvara sig.

Kommunpolitiker över hela landet ägnar all sin kraft åt att bereda plats åt migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen och inbillar sig att de ska vara till någon fördel för det svenska samhället. Dessa politiker möts av ständig kritik från vanliga medborgare, men politikerna väljer att inte lyssna på kritiken hur saklig eller befogad den än är.

Det behövs inte särskilt mycket kunskap eller komplicerade analyser för att förstå att stor främmande invandring till Sverige är en kolonisering av svenskarnas land och att den invasionsliknande invandringen är en form av politisk terrorism som riktar sig mot den svenska befolkningen.

Det är huvudsakligen svenskar som drabbas av ett alltmer otryggt samhälle med fler överfall, rån, inbrott, misshandel, våld och mord. Dessutom förfaller samhället etniskt, socialt och kulturellt när politikerna driver ett mångkulturellt projekt som inte hör hemma i en civiliserad nation.

Politikerna i Linköping, liksom politikerna i samtliga kommuner bygger asylboenden åt migranter som sedan kommer att få bo där gratis försörjda av svenska skattebetalare. Politikerna använder alltså andras pengar för att genomdriva vansinniga projekt som förstör Sverige.

I Linköping planerar man nu för en stor asylanläggning vid Lambohov. Utan att konsultera invånarna i kommunen planerar man nu att bygga ytterligare ett område som kan bli lika farligt att vistas i som Skäggetorp och Ryd. Har politikerna ingen skam i kroppen?

Man kan ju sätta sig ned och sörja över tillståndet i landet när man ser hur allt det som våra förfäder byggt upp nu raseras i snabb takt.

Här är en kvinna som lider med svenska folket:

Men det hindrar inte att man tar tag i problemen och försöker göra något åt dem. Eller för vara ännu tydligare, det är varje mans plikt att försvara sitt land från totalitära makthavare.

Ingen makthavare ska kunna förtrycka oss och ge bort vårt färderneärvda land till kolonisatörer. Ingen makthavare ska heller kunna hindra folket från att protestera och agera mot det mångkulturella projektet.

Just nu ser man från kommunens sida över vilka platser som kan bli aktuella för asylboenden. Politikerna väljer medvetet att fortsätta med en politik som slår sönder vårt land och de tycks vara helt inriktade på att vi ska begå nationellt självmord.

Inga beslut är ännu fattade i kommunen, men alla invånare bör vara uppmärksamma på att beslut kan komma när som helst om att bygga modulhus eller placera kolonisatörer i befintliga hus.

Anders Rödin är tjänsteman på samhällsbyggnadskontoret vill förbereda kommunen på att ge bostäder åt nya migranter och vill därför söka bygglov och dra fram vatten och avlopp.

Kommunalrådet Elias Aguirre (S) anser att det kan bli asylbonde vid Lambohov. Han säger:

Flyktingströmmen har visserligen minskat. Men efterhand som flyktingar får uppehållstillstånd är kommunen skyldig att hjälpa till att hitta bostäder enligt den nya anvisningslagen. För Linköpings del handlar det om 400 personer i år och kommande år kan det bli ännu fler.

I de flesta kommuner medger man att den långsiktiga trenden är att ta emot många kolonisatörer och att det inte finns något som tyder på ett stopp någon gång i framtiden.

Grannarna till det boende som planeras i smyg i Lambohov är oroade och har skäl att vara det. Risken är mycket stor att politikerna döljer sina avsikter ända tills den dag beslutet är fattat. Så går det till på många håll när politikerna försöker dölja sina asylprojekt för allmänheten.

Det planeras även ett asylboende i Vidingsjö motionscentrum och där finns redan byggbeslut.

kolonisering

Mandatfördelningen Linköping:

Socialdemokraterna, 27
Moderata samlingspartiet, 20
Miljöpartiet, 7
Centerpartiet, 6
Folkpartiet, 6
Sverigedemokraterna, 6
Kristdemokraterna, 4
Vänsterpartiet, 4

Kommunstyrelsen i Linköping:

Edlund, Kristina, S, ordf
Hillerbrand, Nils, MP, 1v ordf
Lindvall, Paul, M, 2v ordf
Aguirre, Elias, S
Andersson, Daniel, L
Andersson, Jonas, SD
Ardenfors, Andreas, KD
Balthammar, Helena, S
Björneke, Jakob, S
Borg, Niklas, M
Demirok, Muharrem, C
Gustavsson, Christian, M
Sanfridson, Mikael, S

Relaterat:

Kvinna rånad av mörkhyad man

Ytterligare 250 ”ensamkommande” till Linköping

4 500 asylsökande till Linköping 2016

Stort boende för kolonisatörer öppnar i Enköping #asylkaos

Det finns ingen hejd på hur man från politiskt håll öppet och ohämmat ger sig i kast med att förstöra vårt en gång så fina och trygga land. Svenska folket lever i ett totalitärt land som kan jämföras med gamla Östtyskland – även om jämförelsen delvis haltar.

Den största skillnaden är att Östtyskarna utsattes för politisk propaganda och övervakades av staten, medan svenskarna utsätts för politisk propaganda, övervakas av staten och blir dessutom påtvingade kolonisatörer från tredje världen som ska ta över Sverige från svenskarna. Det går att säga att förtrycket i Sverige idag är värre än det var i Östtyskland.

När den kommunistiska regimen föll, fanns det tyska folket kvar. I Sverige är politikerna på väg att utrota det svenska folket, vilket är ett grövre brott än något annat brott som begåtts med undantag för regelrätta massmord som förekommit på olika håll i världen.

För många svenskar som tror att diktaturer bara finns på andra håll kan det vara på sin plats att börja betrakta vad sker i det egna landet och varför det sker. De flesta svenskar som röstade på Fredrik Reinfeldt 2006 hade ingen aning om att han skulle massimportera 700 000 migranter från tredje världen på åtta år. Men trots att invandringen var stor under hans första regeringsår fortsatte många att rösta på honom 2010 – samma år som SD kom in i riksdagen. Makthavarna kontrollerar opinionsbildningen via medier och de flesta har inte förstått att medierna ägs och kontrolleras av krafter som vill globalisera världen av ideologiska och andra skäl.

Medierna hjälper ”sina” politiker att bli valda och det är därför folket av naivitet eller godtrogenhet röstar på partier som försvarar en massinvandring som förstör Sverige och på sikt gör svenskarna till en liten minoritet i sitt eget land.

På samma sätt som en diktatur kan kontrollera folket via en väl organiserad maktapparat som skrämmer oppositionella och belönar lojala medlöpare så kan den svenska maktapparaten – som är stark genom det stora antalet statliga organisationer och medierna – styra opinionen på samma sätt som man gör i vilket totalitär stat som helst.

Makthavarna i en totalitär stat är inte alltid onda, men många är det. De är däremot alltid medlöpare som tjänar sin stat för att det är bekvämt och för att de får lön för mödan. De reflekterar sällan över vilka skador deras politik ger på samhället eftersom deras tankeförmåga inte är så utvecklad. Att tankeförmågan hos medlöpare brister bevisas i Sverige av att medlöparna aldrig kan klara debatter eller svara på frågor när oppositionella ställer dem mot väggen.

Sveriges ödesfråga – om vi ska gå under eller överleva som svensk folkgrupp – har med migrationspolitiken och demografin att göra. När politikerna försvarar en invasionsliknande massinvandringspolitik samtidigt som de inte gör något för att höja de svenska födelsetalen så stöder de en form av folkmord, som man kallar mjukt folkmord eftersom det leder till att vi utrotas med hjälp av demografi, inte genom fysiskt avrättning.

Men det demografiska kriget mot svenskarna innefattar idag mycket annat. Man massimporterar tiggare som sitter utanför varenda affär i Sverige och stör den hederligt arbetande befolkningen. Man massimporterar brottslingar – och blivande brottslingar – från tredje världen som skapar oro överallt i samhället där de drar fram. Den svenska befolkningen trakasseras av politikernas beslut och kan inte ens vandra genom en park ensamma utan att riskera överfall från det folk som politikerna har importerat.

Svenskarna som folk är offer för ett politiskt experiment som bara kan leda åt ett håll om det inte förhindras. Om vi inte sätter stopp för makthavarnas tyranneri och kulturmarxistiska galenskaper så går det år skogen med Sverige.

Det kommer att gå åt helvete med Sverige om vi inte reser oss mot makthavarna som förstör vårt land.

Idag finns det ett asylboende i Enköping och det är på Bredsand Camping & Stugby på Bredsandsvägen 22 i Enköping. Campingen ägs av det asylprofiterande förtaget Nordic Camping & Resort AB. I styrelsen finns:

Björn Tomas Gabriel Sibirzeff
Fred Joakim Skantze
Per Arne Christer Lundberg, Bosatt utomlands inom EES
Johannes Helmer Vock
Jarl Peter Wetterstrand

asylboende-enkoping

Snart kommer ytterligare ett asylboende öppna i Enköping. Det kommer att ligga på Ormvråksgränd, troligen i huset på bilden. Boendet kommer att drivas av det landsförrädiska Migrationsverket med sin lika landsförrädiske generaldirektör Anders Danielsson som chef. Uppskattningsvis kommer 160 migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen att placeras där.

På det landsförrädiska Migrationsverkets boendeenhet arbetar Claes Fritsch som förhandlare och är insyltad i det vansinniga migrationspolitiska projektet, vilket även ”flyktingsamordnaren” Håkan Bergsten är. Hur kan man frivilligt ta jobb som undergräver precis allt det som tidigare har varit Sverige styrka?

Enköping är nu liksom många andra kommuner på väg att begå socialt, kulturellt och demografiskt självmord. Bakom den politiken finns politiker som inte klarar av att tänka en enda klar tanke.

kolonisering

Mandatfördelning Enköping:

Socialdemokraterna 16
Moderaterna 11
Nystart Enköping 8
Centerpartiet 5
Sverigedemokraterna 5
Folkpartiet 2
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2

Kommunstyrelsen Enköping:

Helena Proos, S, Ordförande
Anders Wikman, NE, 1:e vice ordförande
Ingvar Smedlund, M, 2:e vice ordförande
Peter Ekström, S
Matz Keijser, S
Solweig Sundblad, S
Sven Jansson, S
Marie Lindeberg, NE
Johnny Karlsson, NE
Gunnel Bergman, MP
Jan Petersson, M
Bitte Myrsell, M
Percy Westerlund, M
Kenneth Löthegård, C
Kristina Einarsdotter, –

500 afghaner till Täby kyrkby? #asylkaos

Täby är en av många kommuner där invånarna röstat fram politiker som medvetet går in för att förstöra Sverige. I valet 2014 deklarerade dåvarande moderatledaren Fredrik Reinfeldt att Sverige måste öppna gränserna för ännu mer massinvandring. Då hade han redan sett till att omkring 700 000 migranter från tredje världen kom till Sverige mellan 2006 och 2014.

taby-kyrkby

Det var en politik som syftade till att ta död på det svenska Sverige. År 2010 såg Fredrik Reinfeldt till att det skrevs in i grundlagen att Sverige är ett mångkulturellt land. Det var en ren statskupp menar många eftersom allmänheten inte ens kände till detta. Däremot var Fredrik Reinfeldt hela tiden öppen med at Sverige skulle fyllas upp med migranter från tredje världen och kolonisera Sverige. Trots det var det många svenskar som röstade på honom 2014. I Täby blev moderaterna överlägset största parti vilket rimligen indikerar att väljarna inte vill leva i en kommun som bebos huvudsakligen av svenskar utan att de välkomnar analfabeter, muslimer, tiggare och andra som rimligen inte borde ha fått sätta sin fot i vårt land – om vi hade haft ansvarsfulla politiker och klokare väljare.

Väljarna hade kunnat snegla en bit bort på Rinkeby, Tensta, Husby, Kista och andra områden som ursprungligen var helsvenska, men som efterhand förvandlades till livsfarliga getton.

Men någon lärdom av vad som hänt med andra områden som börjat ta emot migranter från tredje världen har inte invånarna i Täby dragit. De sitter där i sina villor och har det bra och kanske inbillar sig att lugnet ska bestå för alltid. Den inställningen tyder på naivitet och avsaknad av verklighetsuppfattning.

Ungefär 96 procent av väljarna i Täby röstade på partier som vill ha stor invandring till Sverige. De röstade på partier som vill förvandla det tidigare trygga etniskt homogena Sverige till ett mångetniskt land där den infödda befolkningen blir i minoritet och sedan tynar bort. De röstade på partier som släpper in brottslingar på löpande band. De röstade på partier som har en svenskfientlig agenda.

Trots att väljarna i Täby har en högre genomsnittlig utbildning än väljarna i allmänhet så hade de inte förstånd nog att rösta på ett parti som vill skydda Sverige från importerad mångkriminalitet och demografiskt kaos.

Moderaterna och övriga partier i Täby har gått in för att fylla upp kommunen med kolonisatörer. Det är helt obegripligt för en normalbegåvad människa att förstå orsaken eftersom ingenting i Sverige blir bättre av massinvandring. I stort sett allt blir bara sämre.

Faktum är att risken för att det går alldeles åt helvete med Sverige är större än att det går bra – även om man i vissa kommuner fortfarande lever ganska skyddat och inbillar sig att allt är frid och fröjd.

Bar för några veckor sedan träffade Johan Westerholm en biskop i Beirut som kommenterade utvecklingen i Sverige med följande ord.

Ni har alla komponenter för att det ska gå käpprätt åt helvete, tro mig – vi vet.

Om en helt vanlig svensk med hyfsad utbildning och normal iakttagelseförmåga inte begriper vad som sker med Sverige så kommer det att gå åt helvete. Faktum är att det redan har gått åt helvete med stora delar av Sverige, nu vill politikerna förstöra de delar av Sverige som ännu inte blivit förstörda.

De vill stoppa in kolonisatörer i varenda by, i varenda tätort, i varenda stadsdel och varenda kommun. Redan om ca tio år kommer svenskarna att vara i minoritet i sitt eget land och det är väljarna som röstat på de sju invandringspartierna i riksdagen som orsakar detta öde.

Nu planerar kommunpolitikerna i Täby att uppföra modulbostäder vid Karby gård i Täby kyrkby. Tanken är att det ska byggas ca 300 moduler som kan ge plats till 500 migranter från tredje världen. De som kommer att placeras där blir med till övervägande del eller enbart afghaner, som det har blivit vid nästan alla boenden för ”ensamkommande”. Det kan också bli somalier, irakier, eritreaner och andra som inte har någon koppling till vår kultur eller någon rätt att komma hit. De är politikerna som bjuder in dem, inte folket.

Redan nu meddelar kommunen att asylmottagningen kommer att öka år från år och det finns ingen som helst vilja att försöka stoppa detta inflöde som kommer att leda till den svenska nationens död.

Leif Gripenstam (M) säger:

För integrationen är det bättre att sprida ut modulbostäderna så mycket som möjligt, men så enkelt är det inte, det kommer många nu på kort tid. På grund av tvångslagstiftningen så måste vi ordna bostäder på kort tid.

Eftersom besluten inte är helt fattade ännu så kan migranterna placeras lite överallt i Täby på oväntade platser. Oavsett när nya asylboenden öppnas i kommunen och oavsett hur många kolonisatörer som kommer och oavsett varifrån de kommer så är det väljarna som är ytterst ansvariga som har röstat på farliga och ansvarslösa politiker som Leif Gripenstam.

Hur tänkte ni när ni röstade på en sådan politiker?

kolonisering

Mandatfördelningen i Täby:

Moderaterna 24
Liberalerna 16
Socialdemokraterna 8
Miljöpartiet de Gröna 5
Centerpartiet 4
Kristdemokraterna 2
Sverigedemokraterna 2

Kommunstyrelsen i Täby:

Leif Gripestam, (M), ordf
Eva Wittbom, (L), 1:e v.ordf
Annica Gryhed, (S), 2:e v.ordf
Johan Algernon, (M)
Birgitta Kaasik, (M)
Sofia Paulsson, (M)
Anna Gustafsson, (M)
Jan-Åke Gunnarsson, (L)
Hans Ahlgren, (L)
Annica Nordgren, (C)
Camilla Brodin, (KD)
Billie Pettersson, (S)
Elisabeth Johansson, (MP)

Relaterat:

Invandringskritisk skrift utdelat i Täby

Täby ökar antalet ensamkommande med 800 procent

Den förvirrade miljardären Roger Akelius vill slå sönder svenskarnas land

Täby möter mångfalden

Moderaterna i Täby tar lägenheter från svenskar och ger till asylsökande

Asylkaos svarar en meningsmotståndare

Grannyra i Täby

Staffanstorp tar emot kolonisatörer #asylkaos

Den svenska asylkaospolitiken fortsätter trots att det finns ett stort missnöje med vad som sker i och med vårt land. Kommunpolitiker i samtliga svenska kommuner fortsätter att acceptera och i de flesta fall förorda att Sverige koloniseras och på sikt tas över av migranter från tredje världen.

staffanstorp.png

Politikersläktet är ett riktigt otrevligt släkte. De består huvudsakligen av människor som vill påtvinga andra sina åsikter hur verklighetsfrämmande och bisarra åsikterna än är. Politikersläktet lyssnar inte på kritik hur saklig och befogad den än är. Mona Sahlin och Åsa Romson är två färska skräckexempel på hur politiker kan få toppjobb utan att ha några som helst kunskaper om någonting. De är också exempel på politiker som inte bara saknar kunskaper utan som skulle kunna förstöra ett helt land och sedan inte ta ansvar för vad de ställt till med. Om det går åt helvete med Sverige på grund av deras beslut så skyller de på allt och alla utom på sig själva.

Sverige kryllar av sådana politiker. De kan fatta vilka tokiga beslut som helst och slösa bort hur mycket skattemedel som helst utan att ta ansvar för vad de gjort. När de förstört Sverige får de toppjobb i någon annan del av samhället eller på någon globalistisk tankesmedja där de som högavlönade fortsätter att undergräva nationalstaten.

Moderaterna är största parti i Staffanstorp och Socialdemokraterna det näst största partiet. En majoritet av väljarna har alltså röstat på partier som vill att kolonisatörer ska ta över Sverige. Väljarna har röstat på partier som släpper in migranter från tredje världen och ger dem fritt uppehälle i vårt land – resten av livet om de så önskar. Väljarna har röstat på partier som skapar livsfarliga invandrartäta getton som ingen normal människa vågar besöka utan att riskera livet. Väljarna har röstat på partier som vill att romer från hela Europa ska kunna komma till Sverige och sitta utanför alla våra affärer och tigga pengar av ett folk som lever i ett totalitärt samhälle. Väljarna har röstat på partier som öppnat dörren för kriminella ligor från hela världen som kan operera i vårt land och i värsta fall bara ”straffas” med fritt husrum och fri mat i några månader – eller lite längre i vissa fall. Väljarna har röstat på partier som dramatiskt vill ändra på den etniska sammansättningen i vårt land så att svenskarna blir i minoritet och sedan trängs undan helt och hållet i sitt eget land.

Väljarna har röstat på politiker som är djupt okunniga om det svenska folkets identitet och bakgrund, dessa politiker är ansvarslösa, historielösa, oikofobiska vettvillingar som trakasserar den svenska befolkningen med en politik som enbart skadar oss. Man undrar om dessa svenska politiker har barn eller barnbarn barn eftersom deras beslut kommer att påverka även politikernas efterkommande på ett dramatiskt sätt. Vi får ett etniskt splittrat samhälle som inte för någonting gott med sig.

Vi noterar också att kommunpolitikerna inte ens klarar av enkla politiska uppgifter som att planera för en framtid åt sina egna kommuninvånare utan väljer att svika dem på alla plan.

Många väljare som röstat på dessa politiker är direkt korkade medan andra bara är naiva och godtrogna som låtit sig duperas av media och andra krafter som vill slå sönder det svenska Sverige.

Politikerna i Staffanstorp tillhör inte intelligentian i samhället. Det framgår ganska klart om man lyssnar till vad kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) har att säga.

Han planerar nu för att kommunen ska ta emot 99 ”nyanlända” migranter från tredje världen som inte kan tillföra Sverige någonting annat än arbetstillfällen för polisen, brandkåren, glasmästarna, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, gode män, städpersonal, asylprofitörer och godhetsapostlar som tror att de gör en god gärning när de hjälper politikerna att ta död på svenska folket. Alla dessa arbetstillfällen finansieras med skattemedel eller i vissa fall av försäkringsbolag medan hela asylindustrin är helfinansierad av skattebetalarna – som alltså betalar för att ge bort sitt land. De betalar för sin egen undergång.

Christian Sonesson har nu arbetat med integrationsplaner och bostadsstrategier för att de ”nyanlända” ska få förtur till skola, utbildning, jobb och bostäder. Han och övriga kommunpolitiker funderar även på hur man ska få in kolonisatörerna i idrottsföreningar och kulturlivet. Precis allt är skattefinansierat.

Den diskussion som pågår nu i kommunen är inte hur man ska skydda Sverige och svenskarna från kolonisatörer och det mångkulturella projektet som hotar vårt land utan hur snabbt man ska kunna få fram bostäder åt kolonisatörerna.

De partier som har fått flest röster av väljarna i kommunen, Moderaterna och Socialdemokraterna, slåss nu om att förstöra Staffanstorp så mycket som möjligt.

Vi gratulerar väljarna till att ha röstat på politiker som förstör inte bara kommunen utan hela Sverige. Hur tänkte ni när ni röstade?

kolonisering

Mandatfördelningen i Staffanstorp:

Moderata Samlingspartiet 14
Socialdemokraterna 11
Sverigedemokraterna 5
Folkpartiet Liberalerna 3
Miljöpartiet de gröna 3
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Vänsterpartiet 1
SPI – Välfärden 1

Kommunstyrelsen i Staffanstorp:

Christian Sonesson (M), ordförande
Nino Vidovic (M), 1:e vice ordförande
Pierre Sjöström (S), 2:e vice ordförande
Olsen, Laila, S
Lindström, Liliana, M
Lövendahl, Torbjörn, S
Tabich, Eric, M
Olsson, Richard, SD
Xhemajli, Tina, M
Dilton, Carina, S
Magnusson, Björn, L
Wittlock, David, MP
Nilsson, Yvonne, C