Kategori: Statistik

Granskning Sverige utbildar DN i källkritik

I dessa tider när etablissemangets media lanserat begreppet Fejknyheter i hela västvärlden ringer Erik DN-journalisten Anders Bolling för att diskutera den fejknyhet DN publicerat http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/fo… som har sitt ursprung i Fejknyhetskällan Washington Post https://www.washingtonpost.com/busine….
Washington Post har efter detta samtal spelades in tvingats lägga till en ”editors note” för att distansera sig till fake-nyhets-källan PropOrNot som Erik diskuterar med Bolling. Bollings källkritik i detta fallet har varit begränsad och tyvärr tror nog många av DN:s läsare att DN-artikeln förmedlar sanning, eller åtminstone inte de rena fantasier som artikeln bygger på.

Lisa Magnusson kritiserar Ingrid Carlqvist – men har inga argument #asylkaos

Nyligen kom Ingrid Carlqvist ut med en video som handlar om våldtäktsepidemin i Sverige. Filmens tes är att våldtäkterna har ökat kraftigt i Sverige som en följd av den stora invandringen. Det är många som har uppmärksammat att Sverige anses vara ett av de värsta länderna i världen när det gäller våldtäkter.

Nu vill vänsterdebattören Lisa Magnusson försöka tona ned det faktum att Sverige har så många våldtäkter och mest av allt vill hon dölja orsaken. Om man googlar på ”rapes sweden” så kommer det upp ett antal artiklar och även grafer som visar att något har hänt Sverige – till det sämre. En graf visar att Sverige hade ca 1 000 anmälda våldtäkter 1980 och ca 5 500 år 2008. En annan graf visar antalet sexualbrott som låg på ca 2 000 år 1975 och ca 15 000 år 2011.

rapes-sweden13

Ytterligare en graf som publicerades i Asia Times visar att Sverige låg på tredje plats efter Sydafrika och Botswana med över 60 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare. Finland låg på 17.

En annan graf visar anmälda våldtäktsförsök och fullbordade våldtäkter mellan 1975 och 2014. År 1975 var de strax under 500 och 2014 var de över 6 000.

Vilka grafer man än tittar på så ser man att antalet våldtäkter och anmälda våldtäkter har ökat kraftigt.

Lisa Magnusson skriver:

Det senaste exemplet är den desinformationsfilm om Sverige som just nu sprids av den globala, muslimfientliga tankesmedjan Gatestone Institute. ”Sweden’s Migrant Rape Epidemic” heter filmen. Den handlar om att invandringen i Sverige har lett till en våldtäktsepidemi.

Enligt forskning var 28 – 36 procent av de lagförda våldtäktsmännen 1983-1988 utländska medborgare.

Under åren 1987 – 1990 var 38 procent av de lagförda våldtäktsmännen utländska medborgare.

Brottsförebyggande rådet beräknade i en rapport (1996:2) att utrikes födda invandrare fem gånger så ofta som svenskar var skäligen misstänkta för våldtäkt under åren 1985-1989.

En annan undersökning visar att 50 procent av de som var skäligen misstänkta för våldtäkt 1982 var utländska medborgare.

von Hofer, Sarnecki & Tham (1996), (1997) och (1998) beräknar att utländska medborgare och invandrare tillsammans stod för 56 procent av de lagförda våldtäktsmännen 1993.

Källorna finns här.

Det spelar alltså ingen roll var man letar efter statistik om våldtäktsbrott i Sverige för hur man än ser på statistiken går det inte att blunda för att utländska medborgare är kraftigt överrepresenterade i den brottstypen.

Lisa Magnusson har inte med ett enda ord erkänt att utlänningar är överrepresenterade och att antalet våldtäkter har ökat kraftigt sedan 1975. Hon låtsas inte om det. Oavsett hur de exakta siffrorna ser ut kan man redan här se att Sverige faktiskt har drabbats av en våldtäktsepidemi.

Lisa Magnusson:

För det stämmer att vi ligger mycket högt i statistiken. Men siffrorna visar till att börja med inte antalet våldtäkter, utan hur många sexbrott som har polisanmälts. Det är en viktig skillnad, inte minst för att kvinnor i jämställda länder överlag är mer benägna att anmäla sexuellt våld.

Dessutom skiljer sig just Sverige från andra länder både vad gäller vad som kallas för våldtäkt, och hur våldtäkter räknas.

Om en kvinna går in på en polisstation i Indien och säger att hennes man har haft sex med henne mot hennes vilja varje dag i ett helt år skulle ingen ens ta upp en anmälan, eftersom våldtäkt inom äktenskapet är lagligt där. Om en kvinna däremot går in på en polisstation i Sverige och säger samma sak skulle detta registreras som 365 separata brott.

Först och främst erkänner Lisa Magnusson att vi ligger ”mycket högt i statistiken”. Sedan kommer ursäkterna: ”Kvinnor i mer jämställda länder överlag är mer benägna att anmäla sexuellt våld”. Om det nu är så kvarstår den tydliga skillnaden mellan anmälda våldtäkter i våra nordiska länder där Sverige framstår som synnerligen extremt. Viljan att anmäla skiljer sig förmodligen inte så mycket åt i Norden, ändå sticker Sverige ut som det land med överlägset flest våldtäkter. Ska orsaken inte lyftas fram?

Jämförelsen med Indien är intressant. Magnussons tes är att polisen i Indien inte tar upp en anmälan om en gift kvinna kommer in på polisstationen och gör en anmälan ”eftersom våldtäkt inom äktenskapet är lagligt där”.

Om det ska räknas som mörkertal kan man lika gärna hävda att man inom muslimska familjer i Sverige inte heller anmäler våldtäkt på grund av hänsyn till religionen och familjens status. En våldtäkt i en muslimsk familj kommer aldrig att finnas med i statistiken. I Sverige har vi en miljon muslimer och om varje våldtäkt i sådana familjer skulle anmälas hade statistiken över sådana brott sett helt annorlunda ut.

Om det nu är som Magnusson säger att en kvinna i Sverige (förmodligen tänker hon sig en svensk kvinna) i högre grad anmäler våldtäkter så är det inget som påverkar det faktum att utlänningar är kraftigt överrepresenterade. Om nu anmälningsbenägenheten är hög bland svenska kvinnor, så är våldtäktsbrotten bland utlänningar ännu mer alarmerande eftersom de är så många till antalet.

Lisa Magnusson:

Och till skillnad från andra länder tar Sverige även upp en anmälan om någon till exempel tror sig ha blivit våldtagen, men var för full för att minnas vad som hände.

”Till skillnad från andra länder”. Vad är detta för fantasifullt påstående? Tar man inte upp anmälan i Finland eller Tyskland om någon tror sig har blivit våldtagen? Lisa Magnusson försöker hitta olika vägar för att bortförklara det faktum att utlänningar är kraftigt överrepresenterade i våldtäktsbrott, men hon är inte trovärdig. Hon vill inte ens bekräfta att utlänningar faktiskt är överrepresenterade.

Lisa Magnusson:

Det finns med andra ord goda skäl till att FN uttryckligen säger att ländernas brottsstatistik inte kan jämföras. Sydafrika pekas ofta ut som ett av de absolut värsta länderna när det gäller våldtäkt, men precis som många andra länder har de inte lämnat någon anmälningsstatistik till FN, och räknas alltså inte ens i rankningen. Det är därför svårt att veta hur den verkliga listordningen skulle se ut.

Det är visserligen sant att det är svårt att jämföra brottsstatistik i olika länder på grund av skillnad i lagstiftning, i sedvänjor och i kulturella uttryck. Det är inte uteslutet att någon skulle kunna komma fram till att Sverige hamnar på 23:e plats istället för andra plats av världens ca 200 nationer. Men om man bryter ned den inhemska statistiken så ser man tydligt att människor från Afrika och Mellanöstern är överrepresenterade när det gäller våldtäktsbrott.

Enligt Brå anmäldes 5 920 våldtäkter 2015. I 63 procent av fallen var gärningsmannen okänd. I Finland anmäldes 940 våldtäkter 2014, vilket var nästan dubbelt så många som sex år tidigare. Det finländska justitieministeriet uppger att för år 2012 hade 34 procent av förövarna utländsk bakgrund, men att utländska medborgare när det gällde grov våldtäkt utgjorde hela 41 procent av förövarna.

Morgonbladet skriver:

Bland dem som är födda i Afrika är nivån på våldtäktsbrott 12 gånger högre än hos finländarna, och för Mellanöstern och Nordafrika är siffran 13 gånger högre. En skillnad är också att finländska och europeiska män vanligen endast våldtar under alkoholpåverkan, medan andra män med utländsk bakgrund mycket sällan är berusade när de våldtar.

När Ingrid Carlqvist eller andra refererar till en FN-rapport om det höga antalet våldtäkter i Sverige så kan man visserligen diskutera att skillnader i lagstiftning kan vara en av orsakerna till att Sverige ligger på andra plats i världen. Men om man som Lisa Magnusson försöker dölja vilka som är kraftigt överrepresenterade så saknar man all trovärdighet.

Lisa Magnusson skriver:

Det finns med andra ord goda skäl till att FN uttryckligen säger att ländernas brottsstatistik inte kan jämföras. Sydafrika pekas ofta ut som ett av de absolut värsta länderna när det gäller våldtäkt, men precis som många andra länder har de inte lämnat någon anmälningsstatistik till FN, och räknas alltså inte ens i rankningen. Det är därför svårt att veta hur den verkliga listordningen skulle se ut.

Lisa Magnusson försöker alltså dölja att utlänningar är kraftigt överrepresenterade i dessa brott. Nu har hon inte detaljstuderat lagstiftningen i andra länder och det kan nog finnas människor även i andra länder som försöker bortförklara antalet våldtäkter där.

Lisa Magnusson skriver:

Ett kan man dock veta säkert, och det är att Sverige inte är det land som har flest våldtäkter. Det enda skälet till att ”alternativa medier” ändå envist fortsätter att hävda detta är att de vill skapa en känsla av att invandrare – och i synnerhet då muslimer – är omoraliska, kriminella, farliga; att deras existens är ett hot mot hela landet. Det är inte journalistik, utan rasistisk propaganda.

Att definitionen av våldtäkt skiljer sig år i olika länder har ingen betydelse. När rapporten från FN presenterades utgick man från den svenska lagstiftningen liksom man utgick från andra länders lagstiftning när de fick sin placering på listan.

När Lisa Magnusson skriver att ”det är rasistisk propaganda” att referera till FN-rapporten har hon snurrat till det ordentligt. Hur kan det vara rasism att påpeka fakta?

Relaterat:

Rapes in Sweden

”Jag fick en lapp i brevlådan och har några frågor”

Jag fick en lapp i brevlådan idag med ”Asylkaos” som avsändare (?) och har några frågor och kommentarer.

– varifrån kommer uppgifterna om befolkningsförändring 2000-2015?

– vilka räknas i just det fallet som utländska?

– var hittar jag uppgifterna om att ”de som kommer hit” får förtur till vård, bostäder, arbeten, utbildning och ”annan samhällsservice”?

– jag vill även ha källa på retroaktivt efterlevandestöd.

– var hittar jag siffrorna på årskostnad?

– vad är det ni kallar ”ekonomiskt överflöd”?

– vem har granskat siffrorna över ökningen av anmälda våldtäkter så till den grad att man anser sig kunna bedöma vad det beror på?

– Siffrorna tagna ur BRÅ-rapporten syftar vad jag kan läsa mig till inte på den totala andelen begångna våldtäkter, utan andelen inom befolkningsgruppen.Jag befarar alltså att era siffror är missvisande.

– var hittar jag FN-rapporten som visar att Sverige ligger på andra plats på den globala listan över ”våldtäktsländer”?

– om ni verkligen vill väcka opinion och anser er ha torrt på fötterna, så borde ni hänvisa till mer pålitliga källor än ”Fria tider”.

Slutligen vill jag fråga vad ni menar med ”…sätta dig i kontakt med likasinnade som respekterar anonymitet och diskretion” och ”Det innebär inget risktagande”. Önskad anonymitet och befarat risktagande får alla mina varningsklockor att ringa.

Tacksam för snabbt svar!

XX

asylkaos-brev

Hej!

Du ställer ett antal frågor som vi gärna svarar på.

Uppgifterna om befolkningsförändring kommer från statistiska centralbyrån, SCB. Tabellen finns i boken ”Nötskalet – svensk invandringspolitik och dess konsekvenser” (Arnstberg & Sandelin, Debattförlaget 2016) sidan 68. Den visar att personer med utländsk bakgrund ökat med 894 156 personer sedan år 2000 och visar samtidigt att personer med svensk bakgrund minskat med 26 119 personer under samma period.

befolkningsforandring_2000-2014-2.png

Med utländsk menas i det här fallet ”utrikes född eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar”. Det framgick av texten under tabellen i flygbladet, men du orkade inte läsa texten?

Några uppgifter om invandrarnas förtur finns här och här. Många kommunala och även privata bostadsbolag delar efter samråd med kommunpolitiker ut hyresrätter till ”nyanlända”.

Uppgifter om retroaktivt efterlevandestöd finns här och har även rapporterats om i TV. En källa fanns angiven i flygbladet, men du orkade inte läsa den? Du kan kontakta Pensionsmyndigheten själv och få alla kompletterande uppgifter du önskar.

Siffrorna över ökningen av anmälda våldtäkter kommer från BRÅ. Eftersom 54 procent av våldtäkterna begicks av utlandsfödda och 13 procent av barn till invandrare så är det inte särskilt svårt att dra slutsatsen att invandringen ligger bakom de höga siffrorna.

När det gäller uppgifterna om våldtäkter som beskrivs i flygbladet kan du läsa mer här. Där finns även en länk till Aftonbladet som är en av källorna.

FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) har visat att Sverige ligger högt när det gäller anmälda våldtäkter. Enligt UNODC ligger Sverige på andra plats med 180 polisanmälda våldtäkter och sexuella övergrepp inklusive övergrepp på barn per 100 000 invånare. Listan toppas (åren 2013-2014) av ön Saint Vincent i Västindien med 390 anmälningar per 100 000 invånare.

För enbart våldtäkter ligger Sverige tvåa på FN:s lista med 69 anmälningar per 100 000 invånare. Botswana ligger etta med 88,6 anmälningar per 100 000 invånare. Norge har 22, Finland 19 och Danmark sex anmälningar för våldtäkt per 100 000 invånare. Även om man räknar benägenhet att anmäla som högre i Sverige än i afrikanska länder så är siffrorna alarmerande höga.

När det gäller källor så är nog Fria Tider betydligt mer pålitlig är vilken annan tidning som helst. Övriga medier försöker dölja invandrarrelaterade samhällsproblem, det gör inte Fria Tider.

När det gäller frågan om anonymitet har det varit viktigt att ibland vara tydlig med att de som hör av sig ska veta att deras anonymitet respekteras. Deras namn kommer aldrig att sparas eller återfinnas i några register. Att dina ”varningsklockor ringer” för att anonymitet utlovas är nog ditt problem. Vi tycker att det är ett sätt att visa ansvar.

Asylkaos

Nyanländ mamma får 23 645 kr i månaden i bidrag

Lite då och då kan man läsa på olika bloggar och hemsidor om vad nyanlända invandrare kan få i ersättning från försäkringskassan (hela världens socialbyrå) varje månad.

De summor som de enligt bloggarna kan komma upp i har minst sagt varit hissnande och då är det svårt att tro på vad som skrivs.

Därför bestämde jag mig för att ringa upp försäkringskassan (hela världens socialbyrå) och ta reda på vad som gäller här och nu idag.

Jag bad om två exempel. Det första exemplet handlar om en ensam nyanländ person och det andra exemplet om en ensamstående trebarnsmamma (med ett barn under 11 och två över 11) .

Ska tilläggas att alla bidrag som ni får kännedom om nu (om ni inte kände till dem innan) och som våra landsförrädare till politiker (ivrigt påhejade av kyrkor och andra godhetsinrättningar) gladeligen skänker bort till kreti och pleti från hela världen, är skattebefriade.

Det jag fick veta var att en ensam nyanländ person som ställer upp på att delta i aktiviteter som arbetsförmedlingen anordnar vilket kan vara allt ifrån att läsa svenska för invandrare (SFI) till Sverigeintroduktion (utbildning i hur man tvättar i en tvättstuga, hur man bär sig åt för att slänga sopor och mycket annat som kan vara nyttigt att veta), alternativt vuxendagisaktiviteter á la Fas 3 (allmänt kallad FASAN) får 308 kronor om dagen (20 – 22 dagar i månaden) i etableringsersättning.

Den nyanlända som är ensamstående kan få två skattefria bidrag:

1) Etableringsersättning:

Om vi räknar på 22 dagar i månaden så blir det 6 776 kronor.

2) Bostadsersättning:

Om personen har en bostad med en hyra på cirka 5 700 kronor så får den 3 900 i bostadsersättning (kallas bostadsersättning och inte bostadstillägg eller bostadsbidrag). Jag fick veta att de flesta får 3 900 kronor i bostadsersättning (om inte hyran är under 1 800 kronor per månad) och det är vad man max kan få som ensamstående.

En ensamstående ”nyanländ” får alltså sammanlagt 10 676 kronor i månaden skattefritt vilket är mer än de lägsta pensionerna och bra mycket mer än vad många sjukskrivna får (människor som arbetat och har arbetat hela sitt liv i Sverige men som har blivit sjuka) och bra mycket mer än vad svenska socialbidragstagare får per månad.

En ensamstående trebarnsmamma (med som nämnts ett barn under 11 och två över 11) får

1) Etableringsersättning för sig själv:

6 776 kronor (22 dagar i månaden 308 kronor per dag)

2) Etableringstillägg för barnen:

För barnet under 11 får hon 800 kronor per månad

För barn nummer 1 över 11 år får hon 1 500 kronor i månaden

För barn nummer 2 över 11 år får hon 1 500 kronor.

Det blir sammanlagt 3 800 i etableringstillägg.

För sig själv och barnen får hon alltså 6 776 + 3 800 kronor vilket blir 10 576 kronor.

3) Bostadsbidrag:

Den ensamstående mamman kan också få bostadsbidrag och om hon har en lägenhet som kostar 7 500 kronor i månaden (kvinnan på försäkringskassan tog detta exempel) så får hon även 5 200 i bostadsbidrag. Har hon en hyra som överstiger 7 500 får hon förstås mer (det finns ingen direkt gräns för hur hög hyran får vara i detta fall).

Förutom etableringstillägg för barnen så får hon vanligt barnbidrag. Fattas bara annat!!!

4) Barnbidraget är på 1 050 kronor per barn och månad.

1 050 per barn är lika med 3 150 kronor per månad men då hon har tre barn får hon flerbarnstillägg för barn nummer tre(som jag inte fick riktigt grepp om hur stor den summan var). Som minst får hon i alla fall 3 150 kronor per barn och månad.

5) Underhållsstöd.

Ensamstående mammor har också rätt till underhållstöd för varje barn. Underhållsstödet är på 1 573 kronor per barn och månad vilket för tre barn blir 4 719 kronor i månaden från samhället i de fall när det inte finns någon pappa som kan betala. Huruvida den ensamstående mamman är ensamstående eller ej är något som FK knappast kan kolla upp. Det räcker att den ensamstående mamman står skriven som ensamstående på adressen för att kallas ensamstående.

Summan av kardemumman blir alltså att en nyanländ ensamstående ”fattig och utblottad” mamma (eller varför inte pappa?) får 23 645 varje månad från FK (hela världens socialbyrå) skattefritt och då är inte flerbarnstillägget för det tredje barnet inräknat.

Och nu kommer det mest osmakligaste av allt som den trevliga kvinnan på FK valde att berätta trots att hon inte hade behövt det då det inte var något jag frågade efter.

Håll i er nu! Om den utblottade och fattiga mamman skulle få tag i ett arbete, ett vitt arbete, (har någon som kan passa barnen när hon har läst färdigt SFI för dagen, varit på vuxendagis i arbetsförmedlingens regi eller lärt sig slänga sopor) så får hon lov att arbeta VITT under sex månader per år utan att alla dessa bidrag påverkas ett endaste dugg.

Hon har med andra ord rätt att (förutom att inkassera bidrag på sammanlagt 23 645 kronor varje månad) dryga ut kassan ytterligare genom ett lönearbete under sex månader per år.

Vad kan man säga annat än att det är förståeligt att alla vill till just Sverige?


Uppgifterna och hela texten kommer från bloggen Experimentlandet (Laglöshetens hemlighet).

Skolan visar att en demografisk katastrof närmar sig #asylkaos

Förra året kom 71 000 ungdomar och barn till Sverige som snart börjar i våra skolor. Regeringen säger nu att det behövs ytterligare 17 000 lärare för att klara behovet.

Det är enorma skaror migranter som har kommit till Sverige de senaste åren, särskilt förra året, som när det gäller antalet måste ses som en fullständig katastrof för Sverige. Enligt Skolverket kom 31 000 barn i åldrarna 1 – 12 år och 40 000 ungdomar i åldern 13- 18 år.

Eftersom kommunerna efter två år själva måste bekosta mottagandet kommer många kommuner att tvingas dra ned på annan social service när de ska finansiera skolgång och annat åt de asylsökandes barn.

Bara i åldersgruppen 17-åringar (de som fyller 17 i år) finns nu 13 000 som väntar på att få börja i skola. De tre kommuner som tagit emot flest ungdomar och barn är Borgholm på Öland, Åsele och Ljusnarsberg. Där liksom i många andra kommuner kommer vi se skolklasser som fylls till hälften av asylbarn.

Varannan elev är då ett asylbarn.

Den här utvecklingen kan inte mötas bara genom att kritisera vad som sker. Den måste mötas med resoluta krav på att de som kommit inte har i Sverige att göra. De är inte välkomna och måste lämna landet så snart som möjligt.

De flesta svenskar har ingen aning om hur allvarlig situationen verkligen är. De behöver upplysning om det samtidigt som de redan medvetna svenskarna måste öka sin informationsspridning och sina politiska och andra insatser för att försvara sitt land.

Det nya Sverige: Man rånades och knivskars i halsen

Tidigt i morse strax efter klockan fyra befann sig en 25-årig man vid Wasagrillen vid Vasaplatsen i Göteborg. Förmodligen hade mannen stått under ”bevakning” en stund av personer som såg honom som ett lätt rånbyte.

Det är nämligen förhållandevis ofta ensamma unga män som är ute på natten faller offer för brutala rånare som inte skyr några medel för att komma över pengar eller andra föremål.

Offren är ofta svenskar och gärningsmännen ofta män med invandrarbakgrund.

Mannen överfölls plötsligt av två män som rånade honom på mobiltelefonen och sin plånbok. Dessutom misshandlades och knivskars mannen allvarligt i halsen, men han blev inte livshotande skadad.

Vittnen som ringde polisen kunde peka ut i vilken riktning gärningsmannen sprang och en av männen kunde gripas. Polisen Hans Lippens äger att den gripne ”stämmer väl in på det signalement vi fått”. Men allmänheten får inte veta något om hur detta signalement ser ut eftersom varken media eller polisen vill att vi ska få veta det.

Orsaken är att myndigheter och media inte vill att allmänheten ska upptäcka sambandet mellan ökad brottslighet och öppna gränser.

Göteborg är hårt drabbat av mångkulturell våldsbrottslighet.

goteborg_valdsbrott_1975_2012Statistik från Affes statistikblogg.

Det nya Sverige: Alla tänder slogs ut av okänd man

En 25-årig man hade varit inne i en butik vid Kronogårds torg i Trollhättan igår. När han klev ut ur butiken blev han plötsligt överfallen av en okänd man.

Den okände mannen gick till fysiskt angrepp mot 25-åringen och skallade honom. Sedan fortsatte han att misshandla 25-åringen grovt så att tänderna slogs ut. Offret misshandlades tills han föll ihop medvetslös.

25-åringen vaknade sedan och kunde larma polis och ambulans. Enligt polisens inre befäl Karl-Johan Främling (!) har man fått ”bra tips och spaningsuppslag”. Men inga som helst signalement har lämnats ut till allmänheten vilket betyder att gärningsmännen med största sannolikhet inte var svenskar.

misshandel_1950_2009Ökningen av antalet fall av misshandel är alarmerande.

Det nya Sverige: Rånad kvinna rånades igen

I det mångetniska och delvis totalt förstörda Landskrona har man ofta problem med olika typer av brott som drabbar oskyldiga medborgare. Man skulle kunna tycka att de politiker som vurmar för massinvandring ber invånarna om ursäkt för att deras kolonisatörer ställer till problem, men det sker inte.

När brott begås av importerade brottslingar blundar politikerna och skyller på allt utom sin egen politik.

Idag blev en kvinna i Landskrona utsatt för ett rån vid en Netto-butik. Två yngre än slet åt sig den väska som kvinnan hade i sin cykelkorg och sprang sedan från platsen. Kvinna blev arg och sprang efter rånarna i hopp om att få tillbaka sin västa.

När hon nådde fram till gärningsmännen angrep de kvinnan. De höll fast henne och slet av henne halsband och ringar som hon hade på handen.

Som vanligt skriver inte media ett enda ord om signalement eller om andra detaljer som allmänheten skulle vilja ta del av. Allt för att dölja gärningsmännens etnicitet och bakgrund så att inte allmänheten ska kunna göra någon koppling mellan öppna gränser och brottslighet.

ran_1950_2009

Inbrottsvågen som pågår i landet är nedtystad

Det pågår en stor inbrottsvåg över hela landet. Varje dag sker flera inbrott i de flesta av våra kommuner, men politiker och media gör sitt bästa för att tona ned även denna typ av brottslighet – som huvudsakligen är importerad.

På lite drygt ett dygn, det senaste dygnet, begicks över 50 inbrott bara i Göteborg. För varje enskild person som drabbas av inbrotten är det en obehaglig upplevelse att få veta att någon har varit i den egna bostaden och rotat runt och stulit massa föremål.

I natt utsattes en familj i Umeå för ett inbrott. Det framgick av en otydlig och ganska innehållslös notis i lokalmedia. Sannolikt var familjen hemma när inbrottet skedde, även om det inte framgick klart av texten. När familjefadern upptäckte inbrottstjuvarna blev han misshandlad innan gärningsmännen flydde från platsen. Polisen kontaktades som kom med spårhundar, men tjuvarna var redan försvunna då.

Våra bostäder borde vara heliga och inbrottstjuvar borde bestraffas stenhårt  – kanske med döden. Varför ska de gå fria eller bara få sitta några månader i fängelse – i de sällsynta fall som de grips? Varför ska vi finna oss i att politikernas huvudlösa politik om öppna gränser raserar ordningen i samhället?

Bostadsinbrott är en brottstyp som inte ska förekomma i ett civiliserat samhälle.