”Nyanlända” får förtur till bostäder i Kallhäll

Enbart för de ”nyanlända” som Järfälla kommun tar emot i år måste man bygga omkring 140 nya lägenheter. Lagen som tvingar kommunerna att ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd gör att de flesta kommuner i Sverige ger dessa migranter förtur till bostäder. I många kommuner har bostadsköerna förlängts med flera år för de köande svenskarna medan migranterna får omedelbar tillgång till bostad, som de dessutom får bo i gratis. Detta medan svenskar i allt högre grad tvingas betala dyrt för att få en bostad.

Kommunpolitikerna i Järfälla satsar hårt på att öka andelen migranter, att de dem företräde till samhällsservice och sätta svenskarna i andra hand. Det finns redan många projekt som går ut på att öka antalet moskéer och att de villatäta områden där svenskar bor ska ”öppnas” och ”integreras” med de invandrargetton som finns i kommunen.

Företaget som har fått i uppdrag att bygga bostäder åt migranterna i Järfälla heter Mobila Bostäder XLNT AB. Styrelsen består av Elman Moghaddam Azari, Kave Arastoupor och Petri Ilmari Veikkolainen. Företag har sitt säte i Sollentuna och det är ingen slump att just det företaget har fått uppdraget av kommunen. Allt handlar om att prioritera företag som drivs av invandrare.

Det aktuella asylboende som byggs uppförs bara 50 meter från en förskola nära Bolindervallen i Kallhäll.

bolindervallen

Järfälla tar detta år emot 233 personer som fått uppehållstillstånd. Anhöriginvandrare tillkommer så det blir betydligt fler som kommer. Sedan fortsätter det 2018, 2019, 2020 osv tills Järfälla är helt koloniserat av migranter från tredje världen.

Mandatfördelningen i Järfälla:

Socialdemokraterna 20
Moderata samlingspartiet 17
Miljöpartiet de gröna 6
Vänsterpartiet 4
Folkpartiet liberalerna 4
Sverigedemokraterna 4
Centerpartiet 3
Kristdemokraterna 3

Kommunstyrelsen i Järfälla:

Thunblad, Claes, S, Ordförande
Jämtsved, Mikael, MP, 1:e vice ordförande
Löfgreen, Cecilia, M, 2:e v. Ordf
Ullberg, Eva, S
Bengtzelius, Christian, S
Metso, Mika, S
Alm, Chris, S
Melki, Aphram, C
Leinerdal, Bo, V
Feldman, Emma, M
Engstrand, Dan, M
Jozsa, Nikoletta, L
Nilsson, Lennart, KD

Relaterat:

Järfälla planerar nya asylboenden – satsar på rasblandning

Massbojkott mot Starbucks – aktien faller

Cafékedjan Starbucks har nästan 24 000 caféer i världen varav omkring 13 000 finns i USA. Nu vill Howard Schultz som är vd på koncernen markera mot Trumps politik genom att anställa 10 000 flyktingar de kommande fem åren. Schultz, som stödde Hillary Clinton i valrörelsen, berättade om sina planer i ett brev till de anställda.

starbucks-stock
Starbucks aktie faller när Trumpanhängare inleder bojkott

Schulz har tidigare gjort en del märkliga utspel. I december 2015 framhöll han att de som föredrar traditionella äktenskap framför samkönade äktenskap inte är önskvärda på Starbucks. När aktien föll efter det uttalandet sade han att han inte bryr sig om de ekonomiska konsekvenserna.

Den här gången ser bojkotten mot Starbucks ut att bli stor. Många menar att Starbucks istället borde erbjuda jobb till svarta som har en mycket hög arbetslöshet eller till veteraner som är i behov av jobb.

starbucks-boycott

 starbucks3

Relaterat:

Starbucks to hire 10 000 refugees

Boycott Starbucks twitter

Unemployed Americans to the Back of the Line, Hire Illegals First

Starbucks Pledge to Hire 10,000 refugees

Boycott Starbucks

Lernia vill att blattesvenska ska bli norm i Sverige

Lernia är ett statligt företag som huvudsakligen inriktar sig på att förstöra Sverige. Lernia är en del av det statliga terrornätverket som består av statskontrollerad media som Sveriges Television och Sveriges Radio, politiker, myndigheter och statliga företag som tillsammans arbetar för att slå sönder det svenska Sverige och bereda väg för kolonisatörer att ta över vårt land.

Alla dessa organisationer och företag arbetar för att slå undan benen på svenskar som försöker försvara sitt land mot kolonisering.

Lernias uppgift är att förgifta språket. De är av den åsikten att invandringen och språkförbistringen är så stor att det svenska språket inte längre går att rädda. De vill inte ens försöka. Minst en miljon människor i Sverige talar andra språk än svenska och den svenska som lärs ut till invandrare är så kostnadsslukande att det inte längre är möjligt att lära migranter annat än enkel vardagssvenska, som de knappt behärskar hur länge de än går på kurs eftersom de redan från början hade ett obefintligt språk och ett obefintligt ordförråd.

Som ett led i den politik som förvärras varje dag vill Lernia bidra med att förstöra språket vi talar eller kommunicerar med.

I morgon lanserar Lernia tillsammans med ”språkforskaren” Mikael Parkvall (som snarare är ett skämt än en forskare) ett nytt språk som de vill att ”alla som bor i Sverige” ska tala. Lernia tror att bristande språkkunskaper kan vara ett hinder för invandrare när de söker jobb. Istället för att de lär sig ordentlig svenska så ska svenskarna börja tala blattesvenska och tvingas finna sig i att kommunicera med människor som bara kan några enstaka ord svenska.

Vårt språk ska som en följd av migrationen anpassas till de migranter som inte kan eller vill lära sig riktig svenska. Svenskarna ska trängas tillbaka på ännu ett område.

Blattesvenskan kommer att införas successivt i Sverige och de första som kommer att använda den är Stockholms universitetsbibliotek. Andra som kommer att följa efter ganska snart är diverse statliga och kommunala organisationer samt många större statliga företag. Sedan kommer detta att spridas likt en löpeld genom statsapparaten till vanliga privatföretag. Meningen är att hela Sverige ska anpassas till ett torftigt språk som tränger undan nyanser, minspel och kommunikation som svenskar använder när de talar med varandra.

Lernia hjälper makthavarna att förgöra på den svenska identiteten. Helena Skåntorp är vd på Lernia. Hon säger:

När alla röster inte är representerade får vi en skev uppfattning om vilka som finns i vårt samhälle. Rikssvenskan får inte bli en missvisande norm för hur Sverige låter, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef på Lernia. Språk och uttal tenderar att ha en exkluderande effekt på arbetsmarknaden och det har vi inte råd med. Idag är det brist på arbetskraft i Sverige och i resten av Europa. Vi kan inte utesluta personer med rätt kompetens och potential bara för att alla inte talar på samma sätt.

Som vd för en terrororganisation drar hon sig inte för att öppet berätta om orsaken till den språkliga förändringen som hon vill införa i hela landet. Allt handlar om att anpassa Sverige till migranter från dysfunktionella kulturer. Hela Sverige ska stå på knä när kolonisatörer väller in och vi ska bjuda dem på alla våra skattemedel, de ska få förturer till bostäder och jobb, till praktikplatser och utbildning. De ska dessutom kunna få förtur till allt utan att behöva tala begriplig svenska. Det kanske räcker om de grymtar och nickar jakande eller nekande när de söker jobb och en sådan jobbintervju kan då jämställas med en svensk som talar sitt språk flytande och har ett bra cv. Lernia vill naturligtvis att den grymtande migranten ska få jobbet.

helena-skantorp-lernia.png
De vill att blattesvenska ska bli norm i Sverige

Lernia går nu in för att maximera språkförstörelsen. De säger på sin hemsida:

Lernia erbjuder företag och organisationer att använda sig av den nya rikssvenskan, till exempel genom att ersätta rösten på sina telefonsvarare och andra taltjänster. Detta är ett effektivt sätt att bidra till att bryta normen kring hur svenska ska låta.

Mikael Parkvall som är ”språkforskare” på Stockholms universitet säger:

Rikssvenskan har varit en norm för hur människor ska tala när de talar så kallad ”felfri svenska”, men för oss lingvister finns överhuvudtaget inget som är rätt eller fel. Den nya rikssvenskan visar på ett aningen absurt sätt att det inte finns något som är felfri svenska, iallafall inte om vi vill låta människor i hela Sverige vara representerade och inte bara låta något ursvenskt fantasifoster vara måttstocken.

Den mannen är naturligtvis ingen språkforskare. Han är en extremist som vill hjälpa Lernia att förstöra vårt språk. Om det inte finns någon felfri svenska så finns det inga språknormer, inga regler, ingen grammatik och inga ordföljder. Man kan blanda ord hur som helst och om man har tur begriper någon vad man säger.

Parkvall är ingen språkforskare. Han vill bara hjälpa staten att slå sönder vår svenska identitet. Den nya ”rikssvenska” som han och Lernia vill införa är en blandning mellan alla blattesvenska dialekter och riktig svenska, vilket innebär att de vill tvinga oss att överge den svenska vi talade innan Sverige ockuperades av kolonisatörer.

Lernia vill terrorisera svenska folket med kolonisatörernas ”svenska” och är därmed att betrakta som en terrororganisation.

Styrelsen i Lernia:
Helena Skåntorp, vd
Birgitta Ågren Böhlin, styrelseordförande

Ledamöter:
Per Olof Eriksson (f. 1954)
Anna Kristina Klingspor (f. 1959)
Carl Joachim Mörnefält (f. 1964)
Ulrika Anna Maria Nordström (f. 1982)
Lars Ola Salmén (f. 1954)
Karin Lillian Strömberg (f. 1956)
Julia Viktorsson (f. 1980)
Per Ingemar Svärd (f. 1954)

Här kan du läsa mer om styrelsen i Lernia:

 Relaterat:

Babbesvenska ska bli den nya rikssvenskan i Sverige

Alternativ svenska

Trumpsupporter misshandlad igen

Våldsutveckling i USA mot Trumpanhängare ser ut att fortsätta utan att några verkningsfulla åtgärder vidtas mot våldsverkarna.

Medan avskummen i amerikanska, svenska och andra medier hetsar mot Trump så skapar man en mycket otrevlig atmosfär som leder till ökat våld. Mediahetsen mot Trump är en form av uppvigling som ser ut att eskalera och bli värre. Den revolutionära vänstern samverkar med diverse våldspsykopater, muslimer och folk från etniska minoriteter för att bekämpa Trumps USA.

Det enda sättet att skapa ordning är att låsa in alla aktivister från våldsvänstern på obestämd tid och utlysa undantagstillstånd tills lag och ordning fungerar igen. Alla som angriper politiska motståndare med våld borde dömas till minst tio års fängelse. Våldsverkare ska inte kunna vistas ute i något samhälle som gör anspråk på att vara civiliserat.

Trumpanhängare angrips varje dag. Mannen som misshandlades svårt i videon var liksom samtliga andra Trumpanhängare helt fredliga människor som bara uttryckt gillande för en viss politiker, numera president Trump.

Några Trumpvänliga amerikanska medier

Från ett svenskt perspektiv är det ganska självklart att visa stöd för Donald Trumps politik såtillvida att den kan dra USA åt rätt håll. Men USA:a inbyggda demografiska problem är så omfattande att det krävs mycket mer än en Donald Trump för att åstadkomma resultat som räddar det vita USA från att sjunka ihop.

Donald Trump lyckades bli president i ett land som är oerhört pluraliserat, mångetniskt och söndrat av allehanda intressegrupper. Att lyckas med att bli president om man inte har de sedvanliga lobbygrupperna bakom sig är nästan omöjligt.

Donald Trump blev det för att han hade en egen förmögenhet som han kunde använda och hans vinst i valet visar på den djupa längtan som har funnits länge efter en ny politik där invandringen stoppas. Det var kritiken mot den tidigare liberala invandringspolitiken som gav honom segern.

Donald Trump har nu fattat flera beslut som ingen annan före honom varit i närheten av att fatta. Beslut har tagits om att bygga en mur mot Mexico, asylinvandringen halveras från 100 000 till 50 000 detta år. Ett tillfälligt stopp för inresa från sju muslimska länder har tagits och ska gälla 90 dagar. Men inget av det räcker för att åstadkomma varaktiga förbättringar i USA, det krävs mycket mer.

Att vi nu hyllar Trump är inte så konstigt. Han avviker starkt från de tidigare makthavarnas globaliseringsiver och vill satsa på en politik som ska gynna amerikanerna, det vill säga alla som bor och verkar i USA oavsett vilken etnisk eller religiös tillhörighet de har.

Liksom i Sverige och många andra länder har USA dominerats av medier som verkar för ökad globalisering. Hur det var möjligt att i stort sett samtliga medier har bedrivit en snarlik och nationsfientlig propaganda är något som borde studeras ingående. Det finns inte en enda ledande dagstidning i Sverige som försvarar svenskarnas rätt till sitt eget land. Det är ungefär på samma sätt i hela Västeuropa och Nordamerika. Hur kommer det sig att medier med en globalistisk agenda har kunnat bli så dominerande?

Även om vi nu jublar över Trumps framgång och hans arbete för minskad invandring etc så är det viktigt att vi som svenskar inte anammar den politik som han företräder i USA. Svenska folket har ett eget land att försvara, ett land med en helt annan historia än USA.

Vi ska inte kopiera amerikansk politik, vi ska bedriva en egen politik utifrån våra svenska omständigheter.

Vår politik ska utgå från att Sverige är svenskarnas land och att de som har kommit hit som kolonisatörer inte har någon som helst rätt att stanna här även om de har blivit svenska medborgare. Det är landsförrädiska politiker som mot folkets önskan har bjudit hit dem och sådana beslut ska aldrig accepteras.

Donald Trumps seger måste ses som ett exempel på att det är möjligt att besegra globalisterna trots att de har hela den opinionsbildande makten. Men man måste också inse att det krävs en mycket orädd människa med kontaktnät och stora ekonomiska resurser bakom sig för att nå dit.

love-trumps-hate

Globalisternas medier fortsätter att hetsa och skapa hat mot Trump trots at han nu är president. Det är en inkvisitionsliknande kampanj som på alla sätt är helt oacceptabel. Medier med stort inflytande och vissa aktörer med gott om pengar (som George Soros och andra) är våra fiender och borde behandlas som fiender. De måste totalbojkottas på alla sätt samtidigt som alternativa medier som gör ett bra jobb bör uppmuntras och stödjas – även ekonomiskt så att de kan utvecklas och bli större.

Trots att Donald Trump är president så har han hela mediaetablissemanget emot sig (med några få undantag). Han kommer att ha det även i fortsättningen och det bästa han skulle kunna göra är att starta en egen TV-kanal. I Sverige har det blivit tydligt vilka krafter som har makten när alla TV-kanaler, statsradion och dagspressen dagligen vinklar nyheter till Donald Trumps nackdel.

Det har ingenting med ”pressfrihet” att göra när medier kan arbeta öppet för att söndra vårt land eller andra länder så att de koloniseras av främlingar från dysfunktionella kulturer i tredje världen.

Det är en sabotageverksamhet som måste stoppas genom att man konfiskerar sådana medier och förbjuder dem att verka.

Det finns nu ett växande antal alternativa medier i USA som är folkliga och har många läsare. Några av de mest inflytelserika finns i den här listan.

American Renaissance

Ann Coulter

Breitbart

Buchanan

Center for Immigrations Studies

Daily Caller

Drudge Report

Freedomainradio, Stefan Molyneux

Frontpagemag

Infowars

John Birch Society

Laura Ingraham

LifeZette

MRCTV

New AmericanNewsmax

New York Post

PJ Media

Powerline blog

Realclearpolitics

Rush Limbaugh

Steynonline

Takimag

Townhall

Vdare

Washington Free Beacon

World Net Daily

I Sverige är Fria Tider den hittills mest framgångsrika alternativa nättidningen. I Danmark är finns Den korte avis och i Norge Document.

En kines tar svenskarna i örat

För 28 år sedan kom jag till Sverige som gäststudent, och jag valde att stanna för Sverige var ett vackert land, och det svenska samhället välmående och tryggt. Människorna var homogena därför var det lätt att förstå varandra och att komma överens, och samhällsviktiga förbättringar kunde genomföras smidigt. Det fanns ingen etnisk eller religiös motsättning, och välfärden såg till att ingen behövde lida på grund av fattigdom. Jag kände mig lyckligt lottad för att få flytta hit.

Men idag, 28 år senare kan jag inte säga samma sak om Sverige. Inför mina älskade barn säger jag i tysthet: Förlåt mig, pappa har valt fel land åt er.

Under alla dessa år har jag bevittnat Sveriges förfall. Flera av de tidigare fina och trygga stadsdelar i Linköping där jag bodde under mina första åtta år i Sverige är idag ”utsatta” områden. Jag är vetenskapligt lagd och jag vet att mirakel inte finns. Jag vet att när alla kurvor pekar mot ett håll och inget tecken på ändring av betydelse finns, så kan jag inte förvänta mig något annat än att utvecklingen kommer att fortsätta. Sverige kommer att vara ett skrämmande otryggt land för mina barn att leva i om 15 – 20 år när de bildar egna familjer och skaffar barn. Hur kommer de att klara sig?

Jag lider medan jag tittar på, och jag kan inte låta bli att fråga mig varför. Varför vill svenskarna låta sitt fina land förfalla? Varför är den tomma bilden av en humanitär stormakt så mycket viktigare än att överlämna ett tryggt samhälle utan risk för etniska eller religiösa konflikter till sina barn och barnbarn, så att de har möjlighet att leva ett lika tryggt liv som vi har gjort?

Så småningom formades min egen förklaringsmodell, och det är vad det här inlägget handlar om.

Läs resten här.