Etikett: ABO Gruppen AB

Riddarhyttan får asylboende #asylkaos

Riddarhyttan i Skinnskatteberg med 430 invånare får snart tillskott av nya människor. En Kaj Westerholm i företaget Hyttans Omsorg AB, som huserar i Västerås, har ansökt om att driva asylboende i en villa på Centralvägen. Villan blir ett HVB-boende med 16 platser.

I styrelsen för Hyttans Omsorg AB finns:

Vesterholm, Kaj Olav, Styrelseordförande
Jernebring, Charlotte Irene
Jernebring, Dan Owe

Det före detta vandrarhemmet Hyttans Gård Hostel på Tallstigen 2 blir också asylboende. Det är företaget ABO Gruppen AB som har lämnat in ansökan om att ändra anläggningens användningsområde till asylboende. Boendet kommer att ha 60 platser.

riddarhyttan_asylboende

I styrelsen för ABO Gruppen AB finns:

Rafat, Harem, Styrelseordförande
Mbalire, Gavin Kakuma
Norlin, Jimmy Joakim

Ungefär 17 procent av invånarna i Riddarhyttan blir i ett enda slag migranter från tredje världen, dvs afghaner, somalier, eritreaner, irakier syrier och andra.

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg består av följande 15 ledamöter:

Carina Sándor (L) Ordförande
Ulf Kjellin (C) 1:e vice ordf
Angélique Nyström (L)
Ewa Olsson Bergstedt (L)
Jan Lejon (L)
Laila Jarstorp (L)
Staffan Strid (m)
Lars Andersson (s) 2:e vice ordf
Lena Lovén-Rolén (s)
Tony Bölja (s)
Seija Ojala (s)
Ulf Forsberg (s)
Fredrik Skog (v)
Bertil Skog (mp)
Petri Ojala (sd)

byt-ut-politikerna