Etikett: aborter

Ja eller nej till aborter? – Nej och ja!

För många är det självklart att värna om aborträtten. För andra är det självklart att inte acceptera abort under någon omständighet. Jag tittade nyligen på en demonstration i USA där huvudsakligen vänsterorienterade kvinnor och en del män försvarade rätten för kvinnan att bestämma över sin kropp och kunna göra abort om de så önskar. Några dagar senare – den 27 januari 2017 – arrangerades en stor demonstration i Washington med deltagare som motsätter sig abort.

aborter

I många länder legaliserades abort under 1970-talet, i USA blev abort tillåtet 1973 och i Sverige 1975. Redan under 1930-talet kom begreppet att diskuteras när abortinstrument började saluföras. I Stockholm fanns det en abortklinik som drevs illegalt av en Ivar Olofsson. Han utförde abort på hundratals kvinnor och greps senare och dömdes till tre års fängelse, medan 150 av hans klienter dömdes till en månads villkorlig dom.

Nu går det inte att sätta sig in i vad som drev Olofsson att utföra aborter på gravida kvinnor, men historiskt sett har det alltid funnits kvinnor som blivit gravida efter att ha haft oansvariga och tillfälla relationer. Det är naivt att inte inse att ett samlag kan leda till graviditet och det är ansvarlöst att ha en sexuell relation med någon utan att ha ett förhållande. Om man efter en ansvarslös relation blir gravid, är förvånad över det och vill abortera fostret så tar man inte ansvar för sitt liv.

Rent historiskt så är det den mest dekadenta delen av befolkningen, den sämsta delen anser en del, som ägnat sig mest åt promiskuöst leverne. Den mer civiliserade medelklassen har varit bättre på att sköta sina relationer och bättre på att planera sina liv. Ett förhållande handlar inte enbart om lustar utan om många andra värden. Man måste uppfylla en rad kvaliteter för att bli en bra förälder och sedan hålla ihop en familj resten av livet. Ett liv bygger man tillsammans genom att vilja vara beredd att ta ansvar för en familj samtidigt som man blir en del av en större gemenskap när två släkter möts. Man tar även ansvar för den nya släkten och framför allt för de egna barnen som ett förhållande och äktenskap resulterar i.

Efter en titt på olika demonstrationer för kvinnors rättigheter och rätten till liv så framstå de som demonstrerar för rätten till liv och mot abort som mer ansvarstagande, familjeorienterade och sansade medan vänsterns olika projekt för ”fri abort”, ”kvinnans rätt att bestämma över sin kropp” och annat uppvisar människor som i många fall inte borde sprida sina gener vidare. De verkar ofta vara olyckliga och desorienterade och tycks leva i instabila förhållanden. Att de vill abortera ett foster om de blir gravida är förståeligt eftersom de ändå skulle bli dåliga föräldrar eller sätta barn till världen som inte skulle ha en närvarande pappa – eller två ansvarslösa föräldrar.

Ett problem är att många använder aborträtten som preventivmedel, vilken troligen inte var avsikten när möjligheten att göra abort blev laglig. Aborträtten blev ett verktyg för kvinnor som levde ett ansvarslöst liv och inte skulle kunna ge det blivande barnet en bra uppväxt. Det är förmodligen många problem som har besparats våra samhällen när vissa kvinnor valt abort.

I ett idealsamhälle är det bara civiliserade medborgare som skaffar barn. Innan det fanns preventivmedel och aborter så skyddade sig kvinnor från att bli gravida genom att vänta med sexualdebuten till den hittat den man de skulle gifta sig och bilda familj med.

Men även i det forna Sverige fanns det kvinnor som blev gravida efter tillfälliga förbindelser trots att det var hårt stigmatiserande och kunde leda till social fördrivning. En kvinna som levt i synd, det vill säga haft en tillfällig relation utan förhållande, tvingades ofta lämna sitt hem eftersom det var så skamligt att bli gravid utan att ha en man.

Att många barn har blivit till efter ansvarslösa relationer finns det många exempel på. Det var ingen slump att man i Sverige tvångssteriliserade 63 000 personer mellan 1935 och 1975. Det fanns en tanke om att man vill bespara eftervärlden många problem om man såg till att psykiskt sjuka människor, promiskuösa och andra inte kunde sprida sina gener vidare och skapa nya problem i nästa generation. Många av dem som steriliserades var ett resultat av tillfälliga ansvarslösa förbindelser som inbegrep människor som hade dåliga arvsanlag. Det kallas ibland för ”en mörk tid” när man i Sverige steriliserade folk, men det var en tid när man styrde upp samhället på ett bra sätt och gjorde vad man skulle för att befolkningens kvaliteter inte skulle urarta. Även om det gjordes några enstaka felbedömningar så var åtgärden så bra att den gott och väl hade kunnat fortsätta och fungera även idag. Hade vi haft en fungerande lagstiftning för att omöjliggöra för vissa element att föda barn så skulle det enbart vara av godo.

Den som anser att det är ”obehagligt” att höra sådana åsikter kan ju ta jobb inom mentalvården eller på någon anstalt och sannolikt kommer de flesta då fram till att det finns människor i Sverige som aldrig borde ha fått se dagens ljus. De hade redan från början arvsanlagen emot sig, de hade en trasig familj bakom sig, de hade missbruk och frånvarande fäder som själva hade en problembild.

Vi har nu möjligheter att blicka tillbaka över hur vårt samhälle har sett ut i hundratals år och vi kan följa lagstiftningen från de första landskapslagarna och se hur man tänkte och handlade då på det här området. Kraven på människor i relationer var så hårda de kan bli. Ett samlag var en förlovningshandling och ingen gick till sängs med någon såvida man inte avsåg att gifta sig. Äktenskapsbrott och promiskuösa livsstilar straffades med döden. Det var inga kompromisser på det området och det är i den andan som Sverige har utvecklats. Civiliserade och välartade människor bildade familjer och födde många barn. De sämre sållades bort för de fick ingen som de kunde bilda familj med. Om någon presenterade en potentiell make eller make som inte höll måttet så avvisades denne direkt eftersom släktens ära berodde på att man valde en person av god kvalitet. Om en dotter eller son skulle gifta sig med någon av låg rang, eller lägsta rang, så skulle det inte bara vanära familjen och släkten, det skulle också innebära att vanartiga gener spreds vidare i samhället. Sådant förstod våra förfäder.

Diskussionen om aborter eller inte är egentligen en diskussion måste inbegripa en rad andra ämnen. Abortfrågan är inte en fråga som är kopplad till någon religion, utan till vårt mänskliga liv och till det samhälle vi lever i. Motståndare till abort är man inte på grund av lojalitet till kyrkan, utan av lojalitet till omgivningen och samhället. Då är frågan hur man ska se på abort i det samhälle vi lever i just nu.

Sedan 1970-talet har abort blivit ett medel att använda om en graviditet är en följd av en tillfällig förbindelse, står i vägen för en karriär eller av någon annan orsak. Många av de kvinnor som gör abort gör säkert rätt i att inte sprida sina eller mannens gener vidare. Förmodligen vore det i flera fall bättre om de steriliserades. Det finns ibland fullt legitima skäl att göra abort. Den som utsätts för våldtäkt ska självfallet kunna göra abort, det borde vara obligatoriskt (ifall kvinnan blir gravid). Likaså ska kvinnor kunna göra det i nödfall om vissa starka skäl finns, som att svåra ärftliga sjukdomar kan spridas eller om kvinnan levt i synd. I sådana fall kan sterilisering bli aktuell för att undvika upprepning av oönskad graviditet.

Sverige och västvärlden har sedan 1970-talet urartat moraliskt och de flesta som vuxit upp under den perioden är på något sätt medskyldiga till förfallet vi har sett. Det är bara att gå runt i centrala delarna av en storstad några timmar för att inse hur folket har förfallit och det bortsett från alla migranter som översvämmat Sverige. Det är trevligt att notera att det ändå finns många ädla familjer som strävar och kämpar i sin vardag med barnuppfostran, vardagsbekymmer och långtidsplanering för alla familjemedlemmars bästa, men man blir skrämd över hur den degenererade delen av befolkningen ökar. Det är inte bara i det yttre det syns på ovårdad klädsel, tatuering, piercingar och andra märkliga och dekadenta attribut.

Hela familjebilden i samhället är så skadad att precis varenda svensk idag har folk i sin omgivning som är skilda, knappt har några barn och lever som om de vore omogna tonåringar fast de är vuxna. Barn tvingas bo hos olika föräldrar varannan vecka, saknar ofta en pappa, är ofta dåligt uppfostrade och lever i en känslomässig misär.

Det är med stor förvåning jag varken hör eller ser någon enda politiker eller opinionsbildare som vågar ta tag i ämnet. Det är dags att sätta ned foten mot hela det sällsynt extrema politiska system som har orsakat det helvete som Sverige i många avseenden har blivit och där är första frågan, hur gör vi?

Jag ska tala om hur vi gör. Om du har en anhörig eller känner någon som lever i ett bra förhållande med en bra person, säg då till dem att gifta sig och skaffa barn. Det är deras plikt mot själva livet att göra det. Om de tvekar så fråga då varför de tvekar. Det kan inte vara möjligt att leva i ett förhållande utan att det blir barn (såvida man inte har något fel som gör det svårt eller omöjligt att få barn). Ta reda på om kvinnan äter p-piller och försök då få paret att fatta att det är dåligt, farligt och idiotiskt att äta p-piller om man är fullt frisk. Naturen vill att sunda par i sin bästa ålder ska bilda familj och skaffa barn. P-piller kan ätas av människor som inte bör skaffa barn.

Om du i din omgivning känner någon som har ett förhållande med en person från en annan kultur eller med en person som är olämplig att bli förälder och ta ansvar för en familj, säg då till din vän att hon eller han borde tänka sig för innan beslut om äktenskap eller barn fattas. Idag finns det svenskar som inte bara fattar dåliga beslut utan de fattar idiotiska beslut. En svensk man som hämtar en kvinna från Asien eller en svensk kvinna som ingår en relation med någon från ett mena-land är kanske det tydligaste exemplet på ett folk i djupt förfall. Det är så en kultur söndras och på sikt faller samman, men innan vårt land gör det så måste vi försöka leva som våra förfäder gjorde. De hittade någon att gifta sig med, bildade familj och kämpade sig igenom livet tills de dog lyckliga över att ha flera barn som kunde föra livet vidare i generationer framåt.

Hur svarar vi på abortfrågan då? Svaret är att vissa kvinnor som gör abort aldrig borde ha kunnat bli gravida. De borde ha steriliseras. Om migranter i Sverige gör abort så är ingen skada skedd. Men aborter ska inte kunna användas som preventivmedel och därför bör hela ämnet få ett annat fokus och det bör ligga på att gravid blir man bara om man har inlett ett seriöst förhållande med någon. Då ska graviditeten leda till lycka och glädje i familjen och släkten.

Friska och sunda människor gör inte abort. De säger ja till livet! De bildar familj!

ML, Göteborg

Svenskarnas livsstil orsaken till vår undergång

Undergången är inte här riktigt än, så det är kanske lite tidigt att räkna ut oss helt och hållet. Men det ser väldigt mörkt ut för ett folk som minskar i antal medan deras territorium ockuperas av kolonisatörer som ökar snabbt i antal genom inflöde av ännu fler kolonisatörer och genom höga födelsetal.

Så vad är det som pågår egentligen och varför befinner sig svenskarna på väg mot en avgrund som vi kanske frivilligt kastar oss ut mot?

Det finns en rad skäl till att vi inte bara låter oss trängas undan i vårt eget land utan till varför vi inte angriper roten till det onda med kraft. Att Sverige befinner sig i en svår situation är minst sagt alarmerande. Det som pågår nu är det värsta som hänt vårt land under hela vår historia bortsett från digerdöden. Men efter digerdöden kunde den överlevande befolkningen ändå gå vidare, föda nya generationer svenskar och reparera skadorna efter den fruktansvärda farsoten som påverkade hela landet.

Hur mycket sorg och bedrövelse som drabbade landet går inte att ta in. Hela byar dog, hela släkter dog ut och det var tomt och öde i stora delar av landet. Men det var en olycka som drabbade oss, det var ingen som medvetet försökte ta död på oss eller andra folk som också drabbades av samma farsot.

Sedan början av 1900-talet har svenskarna fått se välståndet öka och har kunnat slappna av när det gäller tankar på att förbereda sig för att överleva in i den nya framtiden. När Europa befann sig i ett storkrig höll vi oss undan och lyckades hålla ihop nationen som lyckligt kunde sträva vidare mot att förverkliga det lyckorike som stod på topp i början av 1960-talet.

vaga-vara-svensk

Sverige var en sammanhållen nation och svenskarna levde i illusionen att Sverige alltid skulle bestå som ett svenskt land. När världsproblemen började knacka på vår dörr var vi helt oförberedda eftersom vi inte befunnit oss i krig sedan 1814.

Visserligen hade alla svenskar gjort värnplikten och så sent som på 1960-talet fanns det en försvarsvilja i landet. Men det var då vår nation liksom hela övriga västvärlden genomgick en metamorfos som var orkestrerad av mäktiga krafter för att upplösa traditionella värden.

Det var en riktad attack mot vita nationer som utfördes av fientliga medier och politiker som ville riva ned våra västerländska samhällen. Man kan sammanfatta det med att vi utsattes för en attack från vänsterliberaler och när vänsterliberaler går till attack mot våra samhällen finns alltid en mäktig elit bakom. En ideologisk, en ekonomisk och en politisk elit som vill något med sin ideologiska krigföring.

De ville redan då söndra våra nationalstater med invandring, fast inledningsvis i liten skala. De såg till att våra ungdomar började bruka droger genom att göra drogerna många och lättillgängliga. De såg till att sprida familjefientlig propaganda och uppmuntra kvinnor att göra abort om de blev gravida. De vill locka ut hemmafruar på arbetsmarknaden och få fler kvinnor att göra karriär istället för att bilda familj och föda 3-4 barn, vilket redan då skulle behövas för att säkra vår befolknings framtid.

Det var en politisk farsot som spreds över våra sinnen av politiker från alla partier, från media och statstelevisionen.

De vill helt enkelt förgifta befolkningen.

Eftersom svenskarna inte hade någon traditionsbärande konservativ eller annan rörelse som tillvaratog svenska folkets intressen, vilket man hade i många andra länder, så blev vi ett lätt byte när vi inte kunde försvara oss från de fientliga angreppen.

Svenska folket var under 1970-talet vilset, splittrat och helt okunnigt om vad som höll på att drabba landet. Det fanns ingen organisation som försvarade familjens värden och förklarade vikten av barnrikedom och minst en hemmavarande förälder, i första hand modern.

Media hade redan vid den här tiden rollen som samhällsparasiter, där man tjänade pengar på att sprida dynga samtidigt som man förstörde våra sinnen med vedervärdig propaganda. Statstelevisionen var en renodlad socialdemokratisk propagandakanal där extremvänstern fick fritt utrymme att sprida sina floskler och förvirrade utopier.

Utan att inse det var svenska folket fångat i en fälla.

Det fanns inga alternativ till det propagandamaskineri som genomsyrade hela samhället. I tysthet och bakom ryggen på folket fattade riksdagen beslut 1975 om att Sverige skulle bli mångkulturellt. Media omhuldade redan då att Sverige skulle ”öppna sig” mot omvärlden och sedan dess har alla problem i samhället accelererat.

Under nästan 50 år har media spelat en roll som sabotörer av vårt svenska samhälle och under lika lång tid har statstelevisionen hjärntvättat oss och förvandlat hyggliga medborgare till människor som idag är fyllda av hat mot sitt eget land, sitt eget folk och sin egen kultur.

Att massiv hjärntvätt fungerar vet vi från andra samhällen och att den fungerar extra bra i samhällen utan alternativa medier vet vi också. Det är först med, och tack vare, internet som vi har kunnat se en viss förbättring när det gäller informationsflödet från traditionsbärande krafter, men samtidigt har de ondskefulla krafterna blivit mer aktiva och skyndat på förstörelsen av våra tidigare fina samhällen.

Vi har fortfarande ingen tydlig konstruktiv kraft om talar om för medborgarna vad de bör göra för att vi traditionsbärare, konservativa eller helt vanliga svenskar som vill Sverige väl ska få befolkningen att gå i rätt riktning istället för mot det stup som de nu närmar sig.

Så vad bör vi göra nu?

1) Det första och viktigaste som krävs är en etnisk medvetenhet. Som svensk måste man våga vara svensk, stå för sin svenskhet och gynna svenskhet när det gäller företagande, kultur och folkliv i alla dess former.

2) Som normal medelklassvensk måste man inse sitt värde och det etniska arv man fått och se till att det förs vidare till nya generationer. Det innebär att man överger den själupptagna, nästan narcissistiska livsstilen om pådyvlats oss av makthavarna för att splittra känslan av att tillhöra ett folk, ett kollektiv som har ett gemensamt sammanhang, något som förenar oss. Det innebär i sin tur att man bildar familj, ser till att skaffa minst 3-4 barn och lever för sin familjs och sina barns välgång och utveckling.

3) I en flerbarnsfamilj uppstår allt de positiva som är en del av vårt kulturella arv när barnen lär sig våra seder och bruk, intresserar sig för fädernas liv och leverne, gör utflykter tillsammans i naturen och lär sig om vår flora.

4) Som medveten etnisk svensk strävar man efter att kommunicera ut ett positivt budskap till andra medborgare om att Sverige är svenskarnas land och att vi endast kan överleva som folk om vi agerar proaktivt och föredömligt.

5) En etnisk medveten svensk som värna om sin nations goda värden uppför sig alltid föredömligt och måste tänka på såväl språkbruk som allmänt uppträdande. Men man bör alltid vara tydlig och inte be om ursäkt för sina åsikter. Det går även att visa ilska över utvecklingen, men det gäller endast verbal ilska. Alla former av fysiska angrepp på människor med andra åsikter är alltid förkastliga. Vi ska inte ha en nation av huliganer utan en nation av belevade människor som tänker, förklarar, resonerar och handlar på sätt som kan inspirera andra att aktivera sig.

6) Den bästa företrädaren för vår sak är den som liksom en familjfar eller mor fostrar sina barn till goda medborgare. Vi ska locka folk genom att vara bättre än andra. När folk hör eller ser våra företrädare ska de helst höra någon som talar till både hjärta och hjärna och talar till vårt folk så att slumrande känslor för fosterlandet och folket väcks.

7) Det gäller att på alla områden motverka kulturdekadens och etniskt förfall. Hur trasig vår nation än är idag och hur trasiga många av våra egna medborgare än är så krävs att vi reser på våra ryggar och förbättrar oss som människor.

8) Om varje medborgare bara sträcker lite på ryggen, lite oftare framför sina åsikter om samhället till kända och okända personer i vardagen, på arbetsplatsen eller i andra sammanhang, så kan mycket bli bättre på kort tid.

9) Om fler medvetna svenskar överger sin snålhet och i högre grad prenumererar på alternativa tidningar som Nya Tider, ger ekonomiskt stöd till goda projekt som Granskning Sverige, Fria Tider eller andra bloggar man uppskattar så får vi snart en ännu mer livaktig alternativrörelse. Det finns också idag ett stort antal bra böcker man bör köpa och ha hemma i bokhyllan.

10) Vår främsta fiende är egentligen inte gammelmedia, utan en brist på vilja att ge stöd till goda krafter. Nya Tider har bara 3 000 prenumeranter trots att den är helt unik och faktiskt arbetar för vår framtid. Om du ännu inte har tagit en prenumeration på den, så gör det!

11) Ingenting är viktigare än ett visst mått av engagemang hos medborgarna. Det innebär allt från att skriva texter till att ge bidrag till den rörelse eller de rörelser man uppskattar.

12) Sverige behöver en nationell rörelse som präglas av entusiasm, hopp och gemenskap. Inte av ständiga uteslutningar och maktkamp. När en sådan uppstår kan många vilsna själar hitta hem.