Etikett: asylprofitörer

Politiker och asylprofitörer ska inte komma undan ansvar när de förstör Sverige #asylkaos

Politikerna som styr landet bedriver ofta en politik som de inte tar ansvar för. De fattar ibland beslut som påverkar vårt samhälle mycket negativt. De kan gladeligen rösta igenom förslag som är direkt skadliga för vårt samhälle, men när skadorna uppenbarar sig så tar de inte ansvar för vad de ställt till med.

Det gäller särskilt inom invandringspolitiken där de politiker som gjort det möjligt för icke önskvärda migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världens konflikthärdar att komma hit inte tar ansvar för konsekvenserna av vad de ställt till med.

digerdoden

Fredrik Reinfeldt släppte in 700 000 främlingar i Sverige men överlät sedan åt allmänheten, polisen, brandkåren, socialtjänsten och skattebetalarna att sörja för deras uppehälle och sopa upp efter lagbrott och andra överträdelser som de begått mot det svenska samhället.

På grund av Reinfeldts öppna gränser har oskyldiga människor mördats, våldtagits, rånats, drabbats av inbrott, fått sin livskvalitet försämrad, tvingats installera larm i sina hus och fått se sitt område förfalla och bli mer likt tredje världen. Vi har fått se skolresultat försämras, vi har fått se skolbränder, bilbränder och tvingas se vårt tidigare trygga samhälle förfalla.

Ett av många tecken på förfall är följande siffror:

Antal misshandelsbrott 1975: 2 518.
Antal misshandelsbrott 2014: 83 324

Antal mord och dråp 1975: 170
Antal mord och dråp 2014: 792

Antal våldsbrott 1975: 27 016
Antal våldsbrott 2014: 108 071

Antalet utomhusvåldtäkter har ökat med 5 000 procent sedan 1975

Då ska man komma ihåg att under senare år försöker man mörka i statistiken genom att undvika att gripa gärningsmän i förorten när brott begås. Det tillhör ovanligheten att någon grips för invandrarrelaterade brott som bilbränder och skolbränder. I många fall lägger polisen ned utredningar för sådana brott.

Vi har alltså att göra med en massiv brottsökning som är relaterad till de öppna gränserna, men som de politiker som har öppnat gränserna inte tar ansvar för. Det vore annars alldeles självklart att Fredrik Reinfeldt borde ställas inför rätta och dömas för att ha släppt in människor i landet som medverkar till att undergräva samhällets rättsordning och trygghet.

Det gäller även hans föregångare på statsministerposten.

Det gäller även Stefan Löfven. Han har varit en mycket stor skadeverkare som släppt in hittills mer än 200 000 migranter varav en mycket stor andel kommer att vara livstidsförsörjda av svenska skattebetalare. Han släpper alltså in människor som vi andra ska försörja och dessutom tvingas stå ut med i vår vardag.

Stefan Löfvens politik har, precis som Reinfeldts politik, orsakat mängder av tragedier i vårt land. Tusentals mer eller mindre grova brott har förekommit på olika asylboenden i landet. Folk har mördats, våldtagits, rånats, misshandlats utsatts för hot, drabbat av inbrott, tvingats installera larm för att skydda sina hem mot personer som släppts in i landet. Folk har fått se sitt närområde förstöras av ovälkomna migranter, de har pådyvlats en politik som de inte har bett om. Den röd-gröna regeringen har dessutom stiftat en lag som tvingar alla kommuner att ta emot asylsökande.

Regeringens politik är inte bara totalitär, den drabbar tusentals oskyldiga svenskar. Det är alldeles självklart att lägga skulden för att brott och annat elände som drabbar svenska folket på Stefan Löfven personligen.

Han bär personligen skulden för varje övergrepp som någon migrant utför mot någon annan i det svenska samhället. Även Löfven borde en dag ställas inför rätta för vad han ställt till med. Liksom Fredrik Reinfeldt kommer han tyvärr att varken fatta vad han ställt till med eller vilja ta ansvar för sina handlingar.

Sådana politiker borde kanske omyndigförklaras.

De är inte bara statsministrar som ställer till med problem. Vi har hundratals kommunpolitiker som öppet eller i det dolda försökt tvinga på invånarna i sina kommuner alla migranter som regeringen släppt in i landet.

Förutom politikerna så finns ett antal politruker, generaldirektör och chefer för olika statliga myndigheter som agerar direkt landsförrädiskt. Migrationsverkets Anders Danielsson är en av dem, kanske en av de värsta. En annan är rikspolischefen Dan Eliasson som försökte urskulda mördares handling genom att spekulera i att mördaren kan ha varit ”traumatiserad”. Det fick till följd att en polisinspektör krävde Eliassons avgång.

Dan Eliassons alla övertramp och bidrag till en samhällsförstörande politik borde också undersökas.

Kommunpolitikerna i Sverige utgör i många fall en sorglig skara människor. De tvingar på invånarna stora antal migranter som inte är kompatibla med vårt sätt att leva eller med vår kultur. Det är migranter som inte har i Sverige att göra och som inte skulle ha släppts in i landet om ansvarsfulla politiker hade suttit vid rodret.

asylprofitorer-politiker

Men de kommunpolitiker som har släppt in migranterna i sina kommuner bryr sig inte om konsekvenserna av sin politik. Om de händer något mord, något rån, något inbrott, något överfall, någon våldtäkt eller något annat som begås av migranterna så är politikerna tysta. Då överlåter de alla problem, som politikerna själva har skapat, åt polisen, brandkåren, sjukvården, psykiatrin, skattebetalarna och allmänheten.

Det blir på något sätt vi andra som tvingas städa upp efter politikernas experimentlusta och ansvarslöshet. Det är helt oacceptabelt.

Politikerna ska själva städa upp efter sin politik.

Släpper de in en migrant som begår ett brott så ska politikern betala för det genom att ta det straff som läggs på migranterna. Migranterna är inte sällan analfabeter och har inget begrepp om hur man uppför sig i ett civiliserat samhälle. Det är politikern som ska straffas.

Om någon släpper in en giftorm i Sverige och ormen biter något så är det inte ormens fel. Ormar bits, det är en del av deras egenskaper. Det är personen som släppt in giftormen som ska straffas.

Förutom politikerna som på något sätt bör ställas till ansvar för vad de ställt till med i landet – de har dessutom gjort det på ett totalitärt sätt, vilket är dubbelt värre – så finns det en annan avskyvärd kategori människor som förtjänar någon form av straff. Det rör sig om alla som profiterat på asylpolitiken och på ett väldigt hänsynslöst sätt tjänat pengar på en politik som leder Sverige mot en avgrund.

De har sålt ut svenska folket och Sverige på ett sätt som är fullkomligt vedervärdigt.

Det kan röra sig om en person som äger ett hotell eller ett vandrarhem. Han eller hon kontaktar Migrationsverket och tecknar avtal om att fylla upp sin anläggning med dessa migranter, som svenska folket inte vill ha i sitt land. Migrationsverket betalar bra och företagaren tjänar stora pengar på att inhysa människor som aldrig borde ha fått sätta foten i vårt land.

Företagaren tar ingen som helst hänsyn till omgivningen, inte till människorna som bor där, inte heller till vilka de långsiktiga konsekvenserna blir när man skapar massa problemhärdar i vårt samhälle. De bryr sig inte om att staten – skattebetalarna – dräneras på stora pengar eller att migrantströmmen leder till en demografisk katastrof där svenskarna kommer att bli i minoritet i sitt eget land.

De bryr sig inte ens om att många byggnader av kulturhistoriskt intresse blir asylboenden och därmed besudlas för all framtid. Varje sådan byggnad borde få en skylt där det framgår vilken person eller vilka personer det är som genom sina handlingar besudlat inte bara byggnaden utan omgivningen.

Om det är möjligt så borde alla asylprofitörer en dag betala tillbaka alla pengar de tjänat på att hjälpa politikerna att förstöra Sverige. Det är fullkomligt vidrigt att de kan leva lyxliv på att förstöra sitt land.

Varje gång det är upplopp eller bråk på deras asylboenden så borde de ta personligt ansvar för dessa bråk och problem. De borde betala alla polisutryckningar ur egen ficka. Alla svenskar borde få bekanta sig med vilka de är, vad de heter, hur det kan komma sig att de så samvetslöst medverkar i förstörelsen av Sverige och hur mycket skattepengar de roffat åt sig.

Sverige står inför den värsta krisen i landet historia. Bara digerdöden har varit ett större hot mot svenska folket. Men efter digerdöden och andra farsoter har vi repat oss och kunnat fortleva som folk.

vi-tar-tillbaka-vart-land

Nu har politikerna på ett mycket aktivt sätt fortsatt det förstörelsearbete som pågått i decennier. Man placerar ut asylboenden på skolgårdar över hela landet för att svenska skolbarn ska vänja sig vid att få dessa migranter som klasskamrater. Återigen så bryr sig politikerna inte om konsekvenserna av sin politik. Resultat har redan visat sig i form av trakasserier på många håll i landet, men inte heller här tar politikerna något ansvar för sin politik.

De struntar i hur deras politik drabbar svenska folket.

Men folket struntar inte i att politikerna missbrukar sin makt och förstör Sverige. Ett exempel är när Haninge kommun bjöd in till möte om ett blivande asylboende på en skolgård. Om mötet kan man läsa här och här.

Rasande invånare gjorde uppror mot sina kommunpolitiker, vilket fick till följd att asylboendet inte skulle läggas just vid skolan. Men politikerna beslutade att lägga det på en annan plats i kommunen. Så även om upproret gjorde nytta valde politikerna att fortsätta som vanligt med sitt förräderi.

Många på mötet framhöll att om något hände deras barn, så skulle politikerna personligen tvingas ta ansvar för det. Politikerna vet att de släpper in människor i landet som inte är kompatibla med vår kultur, det vet att de släpper in dem utan att vi bett om det, och då ska politikerna ta personligt ansvar för de problem som uppstår.

Politikerna bedriver den här sjuka politiken trots folkligt motstånd och kan därför liknas med tyranner som i andra totalitära länder har terroriserat sin befolkning med grymma metoder.

Vad är grymmare än att ta död på en nation?

Politikernas brott är alltså mycket allvarligt och det vore konstigt om det inte skulle gå att bestraffa dem för vad de ställt till med. Oavsett vilket så ska de aldrig kunna komma undan sitt ansvar.

Företag som under 2015 erbjöd sig att hyra ut till asylsökande. Bojkotta dessa företag!

Här är listan över företag som 2015 erbjöd sig att hyra ut till asylsökande. Listan är inte komplett. De har allihop lämnat anbud till Migrationsverket och många av dem driver idag asylboenden och medverkar till att förstöra vårt land.

Alla företag blev inte godkända, men att de ställer sig bakom den politik som bidrar till att slå sönder Sverige är illa nog. De måste bojkottas i alla sina verksamheter.

Det är på grund av samvetslösa profitörer och företagare som dessa som Sverige riskerar att gå under.

BOJKOTTA DESSA FÖRETAG. (Se även bojkottlistan där asylföretag och landsförrädare bojkottas.)

ACM Real Estate AB

Aktiebolaget Grundstenen 151144 5569725053, Alvin & Co AB

Amejac Fastigheter AB

Annefors Förvaltnings AB

Annie och Tilda AB

ASBRO Aktiebolag

Aspa Förvaltning AB

Assistansvalet NA AB

Attendo Individ och familj AB

Backbergs Fastigheter AB

Bergsmansgården Förvaltnings AB

Bildningsagenten 7685 AB

Björknäs Bergsprängning AB

Bohus GG AB

Care Im Sverige AB

Carewell Group AB

Caxoher Aktiebolag

CLT CARE AB

CSM Invest AB

Fastigheterna på Kullen i Alfta AB

Fastighets KB Grönlandsvägen 24 i Malung

Fastighetsbolaget Bergviken AB

Fleräng Fastigheter AB

Fortunordic Sweden AB

FRANK HOUGEN

Frösunda Omsorg i Gävleborg AB

Förvaltningsbolaget Åtorps Herrgård AB

Genova 1 AB

Global Care i Laxå AB

Glössbogården AB

Goldcup 10890 AB

Gylleby Herrgård AB

Hammarberg i Jädraås AB

HB Wärdshuset pilgrimen

Hero Sverige AB

Hewal Fastigheter AB

Hilldex AB

Hotell Björnidet Handelsbolag

Hotell Linblomman AB

Hyttåsen AB

Håkan Larsson Bilkonsult AB

JOKARJO AB

Jun Andersson

Lenita Estate AB

Lenninge Herrgård AB

Lindåsen Fastigheter AB

LOT

Mecura i Gävle AB

Meriem

Merx Fastighets AB

MHM Restaurang Aktiebolag

Min Favorit

Mistol AB

Murbo Gård AB

Nuvida AB

Nytt Liv Sverige AB

Pihma Care Aktiebolag

Probonia Communication AB

Resurskompaniet i Sverige AB

Rämsbyn AB

Scandset Holding Ab

Sköndals HVB och Familjehem AB

Solhemsgården i Långshyttan AB

Sommarvik AB

Statt i Säter AB

Swed Craft Powerboats AB

Tingeling`s Städ o Service

TMP i Uppsala AB

Tofta Snickeri Aktiebolag

Unifors International AB

Utslussen Vård AB

W-ness Investment AB

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Företag som under 2014 erbjöd sig att hyra ut till asylsökande. Bojkotta dessa företag!

Här är listan över företag som 2014 erbjöd sig att hyra ut till asylsökande. Listan är inte komplett. De har allihop lämnat anbud till Migrationsverket och många av dem driver idag asylboenden och medverkar till att förstöra vårt land.

Alla företag blev inte godkända, men att de ställer sig bakom den politik som bidrar till att slå sönder Sverige är illa nog. De måste bojkottas i alla sina verksamheter.

Det är på grund av samvetslösa profitörer och företagare som dessa som Sverige riskerar att gå under.

BOJKOTTA DESSA FÖRETAG. (Se även bojkottlistan där asylföretag och landsförrädare bojkottas.)

AB Kronan 8

Aktiebolaget Grundstenen

Aktiebolaget Grundstenen

Bjarke Laustsen

CarlMike ab

Defakon Renting AB

FRANK HOUGEN

Ganimet Mekaj

Grundbulten 10648 AB

Guntorps Herrgård AB

HEMsomduvillboi Sverige AB

HSRM Konsult AB

Höörs Gästgiveri AB

Ingemar Rasmusson

JOKARJO AB

LAILA ZRYD-CARLSSON

Magnus Scholander Konsult Aktiebolag

Mdbc Fastigheter AB

Proprium Vård AB

Reticulum Aktiebolag

Rosenhill Vård & Omsorg AB

Rut & Ragnars vandrarhem AB

Sankt Olofs Gård AB

Stimulans Invest AB

Stockeboda AB

Svasbo AB

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Företag som under 2013 erbjöd sig att hyra ut till asylsökande. Bojkotta dessa företag!

Här är listan över företag som 2013 erbjöd sig att hyra ut till asylsökande. Listan är inte komplett. De har allihop lämnat anbud till Migrationsverket och många av dem driver idag asylboenden och medverkar till att förstöra vårt land.

Alla företag blev inte godkända, men att de ställer sig bakom den politik som bidrar till att slå sönder Sverige är illa nog. De måste bojkottas i alla sina verksamheter.

Det är på grund av samvetslösa profitörer och företagare som dessa som Sverige riskerar att gå under.

BOJKOTTA DESSA FÖRETAG. (Se även bojkottlistan där asylföretag och landsförrädare bojkottas.)

AB Friskvård – Rehabiliterings – Institutet av Beroende FRIAB

AB Kinnekulle Camping & Stugby

AB Kronobäck Hotell & Konferens

AB Learning & Consulting by OC

AB Vallby Herrgård

AGAB CARE AB

Aros Energideklarationer AB

Assistansvalet NA AB

Astreab AB

Attendo Individ och familj AB

B.S. Andria Aktiebolag

Baggium Vård & Behandling Aktiebolag

Bergdahl Consulting AB

Biskopsbo i Vrigstad AB

Björknäs Bergsprängning AB

Björkängen Aktiebolag

Bo Tur AB

Bohus GG AB

Bostadia Aktiebolag

Bostadsrättsföreningen Årebjörnen Bävern 33

Brandsberga gården kb

Breanäs Invest AB

Cafè Garvaregården och B&B AB

Carlslund hotell

CLT CARE AB

Clustera Sverige AB

Cood Investments AB

CT Art Studio AB

Defakon Renting AB

Ekebydalsborgen AB

Elfvik Strand Fastighets AB

Elies Däckbörs & Företagsservice AB

Enjoy living Ab

EPU i Västervik AB

Exim Strömturbiner AB

Firma Tea Widéen

Flt el och bygg ab

Forsakarsgårdens Hotell & Restaurang

Fredrik Forsberg

Förvaltningsbolaget Åtorps Herrgård AB

Gaiadalens Förvaltning AB

Gerrebacka Kurs och Event AB

Glas o Byggfog AB

Glössbogården AB

Gruvporten Fastigheter AB

Grytan Invest AB

Guntorps Herrgård AB

HaBe Care AB

Haga Kontorsdata i Enköping Aktiebolag

Hagudden Aktiebolag

Halina Myslinska

HANS AXEL BOQVIST

Heblico AB

Hermanssonbolagen AB

Hilldex AB

HK Partners Sverige AB

Hotel Bella Notte

Hotell Björnidet Handelsbolag

Hotell fyra hästar

Hotell Moliljan AB

Hotellfastigheter i Eskilstuna AB

Hållsta Fastighetsutveckling AB

JOHAN PERSSON

JOKARJO AB

J-Å Hamreus AB

Järinge gård

Kapelludden AB

Kapelludden AB

Kjells i Torpshammar AB

Knebildstorps Vandrarhem AB

Kolbodabaden AB

Konsultkedjan kb / tjörnbropark

Kulthammar AB

Kursgård i Kronlund AB

Laurell Företagspartner AB

LEGT AB

Lilla Hotellet i Eskilstuna AB

Lindåsen Fastigheter AB

Linköpingsinvest aktiebolag

Lucabo Aktiebolag

Lundegård Fritidsutveckling AB

Lundegård Fritidsutveckling AB

M G Bergman Invest & Trading Company AB

Markona AB

Mdbc Fastigheter AB

MERX TAKNER & ROOS AB

MHM Restaurang Aktiebolag

Milo Group Kommanditbolag

Modulgruppen ab

Movant AB

Murbo Gård

Mäshult

Möllstorps Camping AB

Neogruppen

Nordic Camping & Resort AB

Nordic Humanitarian AB

Nordsjögården AB

Norr om Folkungagatan AB

Nya Enedalens sjukhem AB

Nybro Vandrarhem

Näckrosbrinken AB

Olle Lind Golv AB

Omsorgshuset i Stockholm AB

P Adlersson

Pensionat Frösakull AB

Pihma Care Aktiebolag

Prima Control Quality AB

Primea AB

ProNordic Education KB

Radan Fastigheter AB

Rehab Simlångsgården AB

Restad Gård AB

Rut & Ragnars vandrarhem AB

Röfa AB

S.R.P. Fastighetsaktiebolaget i Kungshult

S-A Nöjen i Haparanda Handelsbolag

Sangkarat AB

Scandset Holding Ab

Skogsvikens Hotell och Pensionat AB

Solbacka Golf & Country Club AB

Sommarvik AB

Sova Gott Fastigheter AB

Sportsbaren Arena i Halmstad AB

StageVision Oresund AB

Startplattan 160704 AB unä Vanheim AB

Stenkyrke AB

Stockhouse ab

SUN FOR SWEDES Handelsbolag

Svenska Hem Arena AB

Svenska Venditor AB

Sverige Vagnen AB

Sydsveriges närapotek ab

Thomas Arne Edmund Johansson

Tofta Snickeri Aktiebolag

TORNADO ENERGI Aktiebolag

Unifors International AB

Utslussen Vård AB

Valbergsängen AB

Wargenbrant Projekt AB

We win U win Personal AB

Vertebralis AB

Villagrossisten i Sverige AB

William Warda

Vinterklasen AB

Wolfgang Seidel

von Braun Holding

Västsvenska Behandlingshem Aktiebolag

Ästad Gård AB

Öbacka fastigheter AB

Örnen Öland AB

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

 

Asylmiljonerna och lögnerna #asylkaos

Asylkaos har berättat om asylprofitörer som bedyrar att ”man blir inte rik” på att driva asylboende. En snabb titt i offentligt tillgängliga räkenskaper visar en helt annan bild. Det är miljoner och åter miljoner som rinner ner i asylprofitörernas fickor. Vi förstår så klart att man inte vill skylta med att man blir mångmiljonär och kanske ekonomiskt oberoende – det sticker helt enkelt i ögonen på folk att det kan vara så enkelt att bli mångmiljonär. Dessutom vet många att det är deras skattepengar som ligger bakom jättevinsterna.

Vanligt folk har naturligtvis inget emot de som tjänar pengar om de känner att det finns något produktivt bakom. Men dessa asylprofitörer är mer som parasiter. De tillför inget som inte redan finns. Bostäderna finns, de asylsökande finns, statens pengar finns. Allt som behövs är att de kliver fram och är villiga. Några risker tar man inte. Migrationsverket torde vara den säkraste betalaren i hela världen och med tanke på att man inte sällan plockar hem sin lilla investering på mindre än ett år så är risken helt enkelt noll. Ändå drar sig många för att ta det där klivet. Inte för att det är svårt, för att man inte kan eller har tillräckligt med entreprenörskap. Det handlar mer om att de flesta vill helt enkelt inte vara en del i den kedja som möjliggör folkutbytet. Hur ska man kunna se sina barn och barnbarn i ögonen i framtiden när de kanske frågar – hur var detta möjligt?

Därför är det en god gärning att anteckna vilka folkförrädarna är så att vi aldrig kommer att glömma. Asylprofitörerna är så klart inte ensamt ansvariga men utan dem vore inte dagens folkutbytespolitik möjlig.

En av alla dessa asylprofitörer är Harun Kilicasan, Bo Tur AB, som intervjuas i Kristianstadsbladet 2014. Han säger där ”vi har inte tjänat någonting….än så länge är det bara investeringar”.

Det tycks vara omöjligt att få någon av dessa asylprofitörer att rakt ut säga att de håller på med detta för att de vill berika sig själva. Man vill tona ner vinsterna, detta är ingen lönsam verksamhet, påstår man. Ändå tycks vartenda av de 50 bolag Asylkaos granskat gjort vinst för 2014, ofta är det miljonvinster. Bolaget Bo Tur AB har ökat sin fakturering med 500% på bara ett år och bolaget gör en vinst på 1,3 miljoner kr.

En annan person, Andréas Wargenbrandt, har ökat sin fakturering 1500% på bara ett år. Det går uppenbarligen bra för Andréas. Han har dessutom sålt asylboendet Sollefteå Projekt till Quorom, ett nystartat bolag i asylbranschen, för 22,5 miljoner kr. I köpet fick Quorum en fastighet taxerad till 1,1 miljoner kr. Det är, trots asylprofitörernas egna bedyranden, tydligen en hel del pengar i branschen.

Bakom bolaget Mercurex, döljer sig Dalagärde Vandrarhem som har kopplingar till Elisero Hotell. En snabb sökning på nätet visar att Dalagärde är omgjort till asylboende. Det är givetvis så att ägarna gör sig en betydligt större hacka på att ha en kund, Migrationsverket, som inte avbokar, ställer krav eller knusslar med betalningen istället för att bedriva ett vandrarhem med privatpersoner som ställer krav. Bolagets årsredovisning finns inte för det senaste året men Asylkaos anar både rekordvinst och rekordfakturering.

Asylprofitören Ulf Dalhielm har figurerat då hans bolag URDA Holding AB gick in som ägare med avsikt att mer än fördubbla befolkningen i Lerbäck. Bolaget driver sedan tidigare asylboende i Askersund så folkliga protester är inget man avskräcks av. Denna bransch är helt enkelt för lukrativ för att vissa ska kunna avstå oavsett ändamål.

Denna genomgång blir smått absurd nu när vi närmar oss de sista företagen av de 50 som fakturerade mest till Migrationsverket under 2015. Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge, nr 45 på listan. Grundarna, det Patriotiska Sällskapet, måste vända sig i sina gravar om de visste hur deras ursprungliga idéer, från 1700-talet om jordbrukets främjande och att utveckla landsbygden – idag vantolkas. Det Hushållningssällskapet ägnar sig åt är landsbygdens avveckling snarare än utveckling. För inte tror väl Hushållningssällskapet att landsbygdens befolkning kommer att ha råd att betala för alla migranter som kommer och som inte finner något arbete på orten?

Bryr du dig om Sverige se då till att du aldrig mer, nu eller i framtiden, har med dessa folkförrädare att göra.

Asylkaos fortsätter lista asylprofitörerna:

Bo Tur AB, Malmö, Adem Bajagilovic, Harun Kilicasan, Cem Kilicasan, Nail Kilicasan och Sahabettin Okatar Kilicasan. Redovisade ett resultat efter finansnetto på 1,3 miljoner kr för det brutna räkenskapsåret 2015.

Wargenbrandt Projekt AB, Peter Onni Andréas Wargenbrandt och Onni Susi. Fakturerar 7,7 Mkr, en ökning med 15 ggr på bara ett år.

Mercurex AB, Elisero/Dalagärde, Hisings Backa, Holger Anthony Lindström och Brigitte Chahin. Fakturerar ca: 15 miljoner kr för 2015.

Urda Holding AB, Askersund, Ulf Dalhielm och Peter Andersson. Redovisade en nettovinst på 2,8 miljoner kr för 2014.

Hushållningssällskapet, Kalmar-Kronoberg-Blekinge,  fakturerar ca: 15 miljoner kr för 2015.

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Relaterat:

Inte lönsamt att driva asylboende (Kristianstadsbladet via Unvis)

100 flyktingar på plats i Undrom (Allehanda via Unvis)

Asylboendet sålt för 22 miljoner (Allehanda via Unvis)

Nya turer kring skandalhusen (SVT via Unvis)

Dalagärde vandrarhem

120 asylsökande till en ort med 110 invånare

Så körde S över Lerbäcksborna

Hushållningssällskapet räddar sin ekonomi med asylförläggning

Hushållningssällskap (Wikipedia)

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner till Asylprofitörerna #asylkaos

De enda som inte tjänar på asylkaoset är svenska folket. Ändå är de villiga att betala för det. Hur kan det komma sig? Det är enkelt. Under årtionden har man ljugit för oss. Varje dag kan vi se snyftreportage i TV och minst varje vecka är det någon politiker som påtalar att vi kan inte vända ryggen till de som flyr för sina liv.

Få är medvetna om att de som kommer till Sverige inte är flyktingar enligt FN-konventionen eller EU’s regelverk. Ytterst få registreras ens som flyktingar enligt FN-konventionen i Sverige, trots Migrationsverkets synnerligen generösa tolkning av begreppet – ”flykting”. Ännu färre tycks förstå att de som passerat säkra länder på väg till Sverige enligt lagens mening inte ens har rätt att kräva att få sin asyl prövad i Sverige. Innan Sjuklövern – på egen hand – frångick Dublinförordningen, gällde förfarandet att söka asyl i första säkra land. De som kommer till Sverige har ofta passerat många säkra länder innan men ändå valt att fortsätta sin s.k. ”flykt”.

Trots dessa fakta tycks en majoritet av svenskarna fortsätta att villigt göda Asylprofitörerna. Det är som om årtionden av propaganda har gjort delar av befolkningen immuna mot rationella argument och vanligt sunt förnuft. Istället reagerar man instinktivt på vissa ord och bilder. Man låter känslorna helt ta över och kastar allt vett överbord. Propagandan har varit effektiv och precis som i Sovjetunionen har man programmerats. I Sovjet handlade det om att kommunismen var god men västvärlden ond. I Sverige att massinvandring och mångkultur är bra men nationalism farlig.

Det tycks inte ens hjälpa att ett fåtal individer tjänar svinaktigt mycket pengar på asylkaoset. Inte heller verkar det spela någon roll att många som dragit sig till asylbranschen inte sällan är dömda för brott, har skatteskulder, fått kritik för vanskötsel av boenden eller finansierar lyxleverne med asylvinsterna. Brukar inte svenska folket bli upprörda över dem som tränger sig före i kön, inte gör rätt för sig eller fuskar?

Ta en sådan som Frank Hougen som driver asylboende med det vackra namnet Englagård. Han har lärt människor kommunicera med änglar samtidig som han själv köpt Ferrari och Lexus. Inte bara en utan flera. Detta liv i överflöd räckte inte för Frank. Han kastade sig in i den lukrativa asylbranschen och Migrationsverket har belönat honom med 16 miljoner kr under ett enda år.

Eller ta Lennart Erkki. Han låter migranterna trängas i fuktiga lokaler medan hans bolag drar in tiotals miljoner år efter år från Migrationsverket. Bo Magnusson, Glössbogården, påstår att detta är ingenting man blir förmögen på. En snabb titt i resultaträkningen visar att hans bolag de senaste tre åren tjänat drygt 6 miljoner efter finansnetto. Detta utöver det han själv och övriga eventuella släktingar plockar ut i lön, bilar och arvoden. Det kanske inte är mycket pengar för Bo men för de allra flesta svenskar är det ofattbart stora summor pengar som årligen kommer dessa Asylprofitörer till del.

Bryr du dig om Sverige se då till att du aldrig mer, nu eller i framtiden, har med dessa folkförrädare att göra.

Asylkaos fortsätter lista asylprofitörerna:

Englagård, Hallsberg, Frank Hougen, fakturerar ca: 16 miljoner kr för 2015.

Gerrebacka Kurs och Event AB, Bnawsha Aziz och Ingrid Ulla Viveka Leijon.  Fakturerar ca: 16 miljoner kr för 2015.

Breanäs Invest, Kristianstad, Jan Karlsson och Gabour Bagoly. Redovisar ett resultat efter finansnetto på 3,2 miljoner kr för 2014.

Sangkarat, Boden, Lennart Erkki, Bengt-Eric Åhl och Annika Margaretha Åhl. Fakturerar ca: 16 miljoner kr för 2015.

Glössbogården, Rengsjö, Bo Magnusson och Mona Boström. Fakturerar ca: 16 miljoner kr för 2015.

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Relaterat:

Flyktingar helas på asylboende (SVT via Unvis)

Änglakursen betalar för guruns lyxbilar (Expressen via Unvis

Här trängs åtta personer i ett rum (Expressen via Unvis)

Man blir inte förmögen på det här (Hela Hälsningsland vi Unvis)

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1