Etikett: asysökande

Den tyska byn Sumte med 102 invånare tvingas ta emot 1 000 asylsökande #asylkaos

Tyskland är liksom Sverige hårt drabbat av en invasion utan dess like. Landsförrädaren Angela Merkel fyller upp landet med miljoner somalier, afghaner, eritreaner, syrier och andra folk som inte borde få sätta sin fot i landet. Gränserna är ungefär lika öppna som de svenska gränserna. Tyskland kommer under 2015 att ta emot ca 1,5 miljoner asylsökande.

Många av de asylsökande kommer från Turkiet där också två miljoner syrier som flytt från sitt land vistas. De tar sig sedan till Grekland och Bulgarien och vandrar därefter vidare norrut och passerar gräns efter gräns utan att någon ingriper med kraft. Det hade varit ganska lätt att sätta in militär och gripa dem som försöker passera gränsen och skicka tillbaks dem. Om inget annat hjälper så kan man använda de vapen man normalt använder när man försvarar sitt land från att invaderas.

Angela Merkel har dock inget intresse av att stoppa invasionen då hon flera gånger uttryckligen sagt att hon vill att Tyskland ska ta emot många ”flyktingar” och låta dem bo permanent i Tyskland.

Några länder som Ungern, Slovenien och Kroatien som har en mer ansvarsfull politisk ledning än Tyskland och Sverige har försökt sätta ned foten genom att bygga stängsel för att skydda sina länder men likväl har även de drabbats av stora problem.

Trots skarp retorik från många politiker så fortsätter gränserna att stå öppna. Det som kan mildra situationen tillfälligt nu är att de snart är kallt och vinter och att de flyende skarorna blir färre just över vintersäsongen, men att de inväntar våren och kommer då i ännu större antal. Nu har många av dem redan ”ankare” här i form av släktingar som kommit hit som kan ge många anhöriga tillstånd att få komma efter.

Sören Kern skriver på Gatestone Institutet att:

Enligt ett hemligstämplat dokument uppskattar den tyska regeringen nu att Tyskland kommer att ta emot 1,5 miljoner asylsökande under 2015, varav 920 000 under årets sista kvartal. Med familjeåterföreningar kan det faktiska antalet asylsökande svälla till över sju miljoner. Utöver detta räknar de tyska myndigheterna med att minst 290 000 migranter och flyktingar har tagit sig in i landet utan att registreras.

Protesterna mot asylmottagningen ökar ständigt i Tyskland och varje måndag hålls i Dresden ett protestmöte av PEGIDA, som på sitt ettårsjubileum i oktober samlade 40 000 deltagare.

När Sveriges Television skulle rapportera från demonstrationen förra måndagen (den 28 oktober) så visade man ett tomt torg, när demonstranterna hade lämnat platsen, istället för att visa upp de stora skaror demonstranter som med flaggor och sånger protesterar mot Angela Merkels galna politik.

Media har bara ett enda syfte och det är att manipulera allmänheten till att acceptera invasionen och låtsas att alla som ifrågasätter den är få till antalet och att de är ”extremister”.

Nu kommer den lilla byn Sumte utanför Hamburg som har 102 invånare och på sitt sätt är en liten idyll att ta emot 1 000 asylsökande. De första har redan kommit till byn.

Borgmästaren Christian Fabel i distriktet Lüneburg där Sumte ligger säger att han och invånarna kommer att ta det hela på ett konstruktivt sätt. Kollektivtrafiken ska samordnas, Sumte kan få en affär, 55 arbetstillfällen har redan skapats, internet kan byggas ut och gatubelysningen ska nu få vara på dygnet runt.

Det finns massor av underliga argument som framförs när det gäller att försvara en främlingsinvasion utan dess like. Men precis som i Sverige står media på fiendens sida och manipulerar för att den egna nationen ska förstöras.

Det som händer i Sumte händer just nu överallt och även på många håll i Sverige. Det gäller nu att hitta vägar för att försvara våra respektive länder, men vi svenskar måste inrikta oss på att försvara varje del av vårt land, som dessutom är värre drabbat än något annat land i Europa.

Ett allvarligt problem som inte alla uppfattar är att de eventuella kritiker som ofta dyker upp och ifrågasätter invasionen ofta kan manipuleras eller skräms till tystnad om deras sociala status hotas. I Sumte så lyckades man på något sätt tysta den starkaste kritikern i byn och han gick från att vara högljudd motståndare till att bli tyst.

Man kan gissa att han bara var en vanlig tysk som levt där i sin by utan att ha behövt tänka så mycket på alla världsproblem, men när problemen kom till den egna dörren så reagerade han kraftigt. Han vill förmodligen inget hellre än att återgå till sin vardag och leva det lugna liv som alla européer borde få leva och är vana vid att leva.

Nu måste vi vänja oss vid en annan verklighet. Våra länder invaderas av folk som inte borde få sätta sin fot här. Då måste vi bli mera försvarsinriktade och agera på något konstruktivt sätt för att stoppa invasionen och dessutom få ut dem ur våra länder. Det går inte längre att återgå till ett bekvämt tillbakadraget liv, nu behövs alla krafter för att stoppa det folkmord som vi utsätts för när politiker och media försöker ta död på oss med hjälp av massinvandring.

Relaterat:

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Gärsnäs f.d. kommunhus i Simrishamn blir asylboende #asylkaos

Gärsnäs f.d. kommunhus i Gärsnäs i Simrishamn blir asylboende med 56 platser. Boendet öppnar redan i dagarna. Byggnaden köptes 2014 av Niklas Råbrant. Avsikten med köpet av kommunhuset var sannolikt redan från början att omvandla det till asylboende och tjäna pengar på den skadliga invandringspolitiken.

Råbrant driver sedan tidigare asylboende på andra håll.

Niklas Råbrand är en hänsynslös företagare som genom sin verksamhet upplåter fastigheter till människor som inte borde fått sätta sin fot i Sverige. Han parasiterar uppenbarligen på en politik som förstör vårt land.

Niklas Råbrandt och Kimberly Melissa Råbrant äger Enjoy Living AB som är företaget bakom asylverksamheten.

Att företagare parasiterar på den sjuka politiken som förs och bidrar till att förvärra situationen i landet är skrämmande.

Många fastighetsägare profiterar på en politik som driver Sverige rakt mot en avgrund. Svenska folket har inte bett om att få hundratusentals migranter, lycksökare och andra till sitt land eller till sin ort.

Politikerna bedriver en massinvandringspolitik mot folkviljan och tvingar alla kommuner att ta emot stora skaror asylsökande oavsett vad folk på dessa orter tycker om saken.

Niklas Råbrant bidrar både indirekt och direkt till att skada vårt land när de upplåter sin verksamhet till människor som har kommit hit illegalt och som på grund av regeringens vanvettiga politik kommer att få stanna här för alltid.

I förlängningen innebär den politiken att svenskarna kommer att bli i minoritet i sitt eget land inom 10-15 år.

Relaterat:

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Protestbrev mot asylboende delades ut till samtliga invånare i Bredsjö i Hällefors

Ett verkligt föredömligt initiativ togs i Bredsjö i Hällefors när ett protestbrev delades ut till alla hushåll. Det var efter besked om att en asylanläggning skulle uppföras som ett medborgarinitiativ togs.

Reaktionerna blev de väntade. Istället för debatt skrek lokalmedia och sjuklöverns politiker att brevet var ”rasistiskt” och för att markera sin avsky mot en normal folklig åsikt polisanmäldes texten.

De har alltså inga argument, de bara skriker ”rasist” när någon protesterar mot den vansinniga massinvandringen och de försöker med hot tysta invandringskritiker.

bredsjo-halleforsnas

Här är texterna i de tre breven:

Brev 1

Vid möte i går (den 8 oktober 2015) på Bredsjö Folkets hus föreslogs till antagande nedanstående uttalande. Då mötesordföranden endast efterfrågade bifallsyrkanden till skrivelsen, men inte efterfrågade avslag, nedlagda röster eller reservationer på densamma -antogs därmed nedanstående uttalande av mötet, allt enligt svensk mötestradition. Någon invändning från mötesdeltagarna mot omröstningsförfarandet restes ej.

Curt Linderholm, Bredsjö.

Uttalande med anledning av planerat asylantboende i Bredsjögården/Bredsjö herrgård.

Vi församlade Bredsjöbor ser med allvarliga funderingar på planerna att inhysa 185 asylsökande på orten. Antalet överstiger med tre gånger den naturliga populationen i Bredsjö. Där liknande förhållanden uppträtt på andra håll i vårt land har spänningar uppstått mellan den svenska befolkningens kultur och importerade sedvänjor från olika delar av världen. Detta bör till varje pris undvikas.

På tjugofem år har antalet utanförskapsområden ökat från tre till idag 180 stycken där misär, våld och otrygghet råder i stället för en traditionell svensk stil. Vi ser med förfäran på följderna av den mångkulturella politikens praktiska konsekvenser; skottlossningar, gruppvåldtäkter, tiggeri, oskuldskontroller, mord och bränder samt sjunkande skolresultat. Vi tar även avstånd från all form av rasism och då inte att förglömma den som florerar mellan hitkomna etniciteter liksom från islamismen med sin bloddrypande ideologi.

Vi uppmanar Bredsjöborna liksom alla i vår kommun att verka mot kaos och splittring, och istället vara med och forma framtiden ljus enligt svensk traditionell modell.

Uttalandet antaget den 8 oktober 2015 vid möte på Bredsjö folkets hus inkallat av byföreningen.

Brev 2

Till Bredsjös invånare, valda politiker i Hällefors kommun samt massmedia.

 I rask takt sprids nu det uttalande som Bredsjö Folkets husförening antagit med anledning av Bredsjögårdens omvandling till asylantförläggning. Likaså nås allt fler kommunbor av Annalena Jernbergs(s) brev till partiföreträdarna samt kommunens svar på Folket husmötets uttalande i frågan. Med anledning av det sociala och ekonomiskt katastrofala läge som Hällefors kommun befinner sig i, föreslog undertecknad Folkethusmötet ett förslag till uttalande rörande asylantförläggning i Bredsjö.

Ur mötesprotokollet: ”och att han [Curt Linderholm] ställt ett förslag som ska förkastas eller antagas”. Vidare: ”Desire [mötesordföranden] tar upp att mötet inte var avsett för detta men frågar mötet om de vill anta skrivelsen som Curt gjort. Curt vill anta den. Inget motförslag ställdes”.                                                                                                                           Genom handuppräckning avgjordes frågan –uttalandet antogs därmed, motförslag om avslag ställdes aldrig, inga nedlagda röster och ingen reservation. Ingen på mötet protesterade heller mot hur omröstningen verkställdes och därmed antogs enligt svensk mötesordning uttalandet.                                                                                                                                                  Att de från Hälleforsvänstern som bor i Bredsjö väsnades och skrek medan jag talade underlättade inte situationen för mötesordföranden. Men att Annalena Jernberg och kommunen nu försöker ge en falsk bild av Folkets husmötet, är lika lögnaktigt som fegt och syftar till att lura på kommunens invånare en kaosartad framtid.

Uttalandet som antogs på mitt initiativ är fullständigt korrekt i alla sina delar, läs det igen, där finns inget otillbörligt. Alla hotelser om polisanmälan kommer från en rädd och ynklig person, hotet om polisanmälan är till för att dölja, att Annalena Jernberg leder kommunen mot avgrunden och är endast till för att skrämma Dig från Din yttranderätt i den allvarliga frågan om Hällefors framtid.

Om vi inte ska leva underkuvade och som trälar i eget land måste motstånd resas mot den nuvarande öppna gränsernas politik, mot krossandet av välfärdsstaten, mot skattehöjningar för att bekosta folkförflyttningen till Sverige och, för ett folkligt motstånd där var och en drar sitt strå till stacken. Någon annan väg att vandra finns inte.

Annalena Jernberg ska få en ärlig chans att försvara sitt styre och ståndpunkter. Jag utmanar nu Annalena Jernberg på offentlig debatt i Folkets hus i Hällefors under temat Flyktingkrisen och Hällefors framtid. Annalena Jernberg får utse en opartisk mötesordförande och själv bestämma tid närmaste 30 dagar. Vänligen meddela mig fem dagar i förväg.

Curt Linderholm, Bredsjö.

Brev 3

Till Dig som boende i Bredsjö.

I tisdagens nätupplaga av NA uppger tidningen att Hero Sverige AB inom kort kommer att placera 185 asylanter på Bredsjögården. För några dagar sedan meddelade samma tidning att Nyhyttan, Bredsjögården och Rambergsgården är avförda av Migrationsverket som asylantförläggningar. Två dagar senare anlände dock 100 främlingar från Afghanistan, Somalia och Levanten till Nyhyttan och plats för 80 ytterligare förbereds.

Inom ett fåtal dagar ska alltså närmare 200 fullständigt okända personer bosättas i Bredsjö, de tidigare två slippriga ägarna till Bredsjögården liksom den nuvarande, Hero Sverige AB, avser och kommer att vältra sig i de skattemedel som bland annat Bredsjöborna inbetalt till stat och kommun.

Myndigheterna har inte en aning om vilka asylanterna är och varifrån de kommer. Enligt Migrations- verket saknar så gott som samtliga ankommande pass och legitimationshandlingar: från Afghanistan i 99% av fallen, från ej uppgivet land 100%, från Syrien 83%, från Irak, Eritrea och Nigeria 96% och från Pakistan 92%. Listan är längre med likartat resultat. Kastade handlingar ligger i drivor utanför vårt lands gränser.

Politiker i riksdag och kommunen har svikit och övergett landets naturliga invånare och etablissemangets självgoda inskränkthet överträffas nu bara av det totala förräderiet mot tidigare generationer, som byggt och värnat vårt land. I Högfors norr om Kopparberg vägrar polismyndigheten att avlägsna ett gäng zigenare som flyttat in i en privat sommarstuga med hänvisning till att de troligen inte stulit något ur huset.

Till dej med en träls själ, till dej som har högsta önskan att huka under påbud, massmediakampanjer och överhöghet säger jag: Sluta läs här!

Till Dig som är rädd om hembygden, vårt arv och framtiden säger jag: Det räcker nu, de ansvariga har svikit, de har deserterat när de som bäst behövs och därför är det nu upp till vårt folk att själva lösa de bekymmer som makthavarna så ymnigt serverar.                                                                                                                                                    

Ingen annan än de män och kvinnor med hemortsrätt i den svenska myllan bör besluta om hur framtiden ska gestalta sig, hur vi och våra barn ska leva -som fria eller trälar. Ingen, ingen annan.

Till karlarna i Bredsjö: När vågen av främmande kulturmönster sköljer över oss, gå samman, se till att försvara bygden, lämna aldrig fruar, döttrar och systrar ensamma och kom ihåg vad vi en gång fick lära oss, det som stod år efter annat i telefonkatalogen:

varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt. Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen”.

Curt Linderholm, Bredsjö.

Ps. I skrivande stund finns det 5 (fem) lediga jobb att söka i Hällefors samtidigt som 293 (tvåhundranittiotre) utlandsfödda arbetssökande är inskrivna hos arbetsförmedlingen för Hällefors kommun. Antalet ökar i samma takt som de ansvariga flyr in i godhetsdimmorna.


Det är så här man ska göra. Varje område där ett asylboende placeras borde upplysas om farorna med koloniseringen och vilka konsekvenserna blir för Sverige. Curl Linderholm delade även ut ytterligare ett brev som kan läsas här.

Relaterat:

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Två nya asylmottagningar öppnas i Piteå #asylkaos

Lägenhetshotellet Villa Västan på Skolhemsvägen 1 i Koler blir boende för asylsökande. Villa Västan drivs som en ekonomisk förening där Axel Tomas Eklund är ordinarie ledamot.

Fagerviks Kurs och Lägergård på Fagerviksvägen 20 i Svensbyn blir också asylboende. Kurgården drivs av en stiftelse.

Det är tyvärr vanligt att fastighetsägare profiterar på en politik som är direkt skadlig för Sverige. I det här fallet legitimerar man att illegala invandrare tillåts forcera våra gränser och sedan bli belönade med gratis uppehälle – i vissa fall resten av livet och dessutom ta hit hela sin släkt som också kommer att leva på bidrag, något som sedan dränerar det ekonomiska systemet.

Företagare som upplåter sina fastigheter åt den här typen av skadlig verksamhet bör bojkottas och politiker som stödjer massinvandring bör bytas ut snarast innan de byter ut folket.