Etikett: Björn Friberg

Snart 1 000 kolonisatörer på asylboendet i Garpenberg #asylkaos

När man ser vad som händer med Sverige tror man att man drömmer mardrömmar. Det är så overkligt att föreställa sig att det finns människor som vill massimportera andra folk och slå sönder allt det som våra förfäder skapat.

Politiker och media arbetar tillsammans för att globalisera vårt land och radera ut den nationella identiteten. Att de hittills lyckats förstöra Sverige ganska mycket beror på att Sverige blivit totalitärt och att folket haft problem med att sätta emot. Makthavarna har kontrollen över opinionsbildningen, men folket håller äntligen på att resa sig över hela landet. Det framgår av det stora utbudet alternativa medier att det pågår något som kan likna en folkstorm mot etablissemanget.

Det stora problemet är de politiskt ointresserade grupperna som endast ser på TV och läser ljugmedia. De är makthavarnas lättaste byten – för de har inte brytt sig om eller förstått vikten av att intressera sig för samhällsfrågor och begriper inte att vi är utsatta för allvarlig fara. De är godtrogna men kan ändra åsikt om de får tillräckligt med information om tillståndet i landet.

I Hedemora har väljarna röstat på invandringspartier och då får de som en följd av det vad de bett om – migranter från tredje världen. Väljarna får en politik som innebär en demografisk katastrof för vårt land, men problemet är att det drabbar även kloka väljare som inte stöder det migrationspolitiska projektet och globaliseringen.

I Garpenberg finns ett stort asylboende som nu ska bli ännu större. Asylboendet drivs av Caxoher AB som ägs av Marcus Oscar Träff och Björn Friberg. Det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva hur avskyvärd deras asylprofiterande verksamhet är. Att kalla dem landsförrädare säger ingenting om vilka skador de bidrar till att åsamka vårt samhälle. Det måste finnas bättre och mer passande ord.

De bidrar till att slå sönder en hel nation och ingenting kan vara värre än det. I framtiden måste den stiftas lagar som straffar sådana asylprofitörer retroaktivt för det förstörelsearbete de har ägnat sig åt och det innefattar att de måste återbetala alla pengar de tjänat.

Caxoher AB har länge försökt utöka asylboendet i Garpenberg. Idag bor det ca 250 migranter i boendet som ligger i Skogshögskolans gamla lokaler. Nu vill företaget att det ska bo 800 – 1 000 kolonisatörer där. Marcus Oscar Träff och Björn Friberg vill nämligen tjäna ännu mer pengar på den lukrativa verksamheten trots att den verksamheten förstör Sverige.

Vi har att göra med människor som har lägre moral än mördare och terrorister. De skyr inga medel för att kunna profitera på asylpolitiken och är beredda att gå hur långt som helst för att kunna få igenom sina krav och genomföra sin agenda – en agenda som fyller deras plånböcker men tar död på Sverige.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hedemora kommun avslog nyligen Caxohers bygglovsansökan, men företaget har överklagat till Länsstyrelsen då de anser att beslutet var felaktigt. Caxoher har nyligen träffat ett avtal med Bert Karlsson som kommer att hjälpa till med att få igenom planerna på ett stort och utökat asylboende. Två moderater i nämnden, Petter Isacson och Göran Wennerström, ansåg att det var felaktigt att avslå bygglovet. De ansåg att inga hinder föreligger för att bygga ut asylboendet.

kolonisering

Mandatfördelningen i Hedemora:

Socialdemokraterna 13
Centerpartiet 7
Moderata samlingspartiet 7
Kommunlistan 4
Sverigedemokraterna 4
Vänsterpartiet 3
Miljöpartiet De Gröna 2
Liberalerna 1

Kommunstyrelsen i Hedemora:

Hansson, Ulf, S, Ordförande
Lundgren, Kristina, C, 1:e vice ordförande
Ericsson, Gustav, M, 2:e vice ordförande
Hedqvist, Anita, S
Fagerström, Per, S
Dahl, Anna-Karin, S
Gotthardsson, Mikael, C
Gunnarsson, Lillemor, C
Andersson, Solbritt, V
Remning, Britt-Inger, M
Borgs, Anna, M
Mattson, Allan, KL
Stenberg, Leif, MP

Relaterat:

Ägarna av asylboendet i Garpenberg vill bygga ut

Lassekrogs gästgiveri i Korskrogen i Ljusdal blir asylboende #asylkaos

Lassekrogs gästgiveri på Härjedalsvägen i Korskrogen i Ljusdals kommun blir asylboende. Lassekrog har varit gästgiveri i lite över 50 år. När de tidigare ägarna tänkte sälja verksamheten 2013 vill de att den skulle drivas vidare, de ville inte sälja till vem som helst och ville inte att krogen skulle bli asylboende. En potentiell köpare dök upp och vill omvandla krogen till HVB-hem, men då sålde inte ägarna.

1-lassekorogs-gastgiveri-ljusdal2-lassekorogs-gastgiveri-ljusdal

Den finns många exempel på hur liknande verksamheter har sålts och där ägarna har velat se att verksamheten drivs vidare och inte blir asylboende. Men i flera fall finns det personer som köpt en anläggning och falskeligen uppgivit att de avser att driva en inarbetad verksamhet vidare. Efter en kort tid har de stängt ned, i hemlighet tagit kontakt med Migrationsverket eller sin kommun, och sedan upplåtit anläggningen åt asylsökande.

Det finns så mycket pengar att hämta i asylbranschen att all affärsmoral sätts åt sidan när det erbjuds möjligheter att tjäna stora pengar. Inte nog med att man bryter löften mot tidigare ägare, man ägnar sig dessutom åt en verksamhet som slår sönder vårt land och låter kolonisatörer från efterblivna kulturer kolonisera Sverige.

De som blir asylprofitörer är ofta samvetslösa människor som gärna ser sitt land gå under bara de själva kan tjäna en hacka på undergången.

Redan i september 2015 fanns Lassekrog med på kommunens lista över tänkbara framtida asylboenden. I december köptes Lassekrog av Björn Friberg. Han påstår att han söker efter en krögare som vill arrendera krogen, men att ”fastigheten under tiden behöver en annan lönsam verksamhet”. Han säger att han har fått en förfrågan om att göra fastigheten till asylboende och att han ”tittar på det”.

Men Björn Friberg är en asylprofitör. Han driver redan ett stort asylboende i Hedemora tillsammans med Marcus Oscar Träff och Sten Sture Ingemar Sjögren. Det är den gamla Skogshögskolan i Garpenberg som har flera hundra boende och är en lönsam verksamhet, vilken samtidigt bidrar till förstörelsen av Sverige.

Så när Friberg köpte Lassekrog var det inte för att driva verksamheten vidare.

Just nu renoveras Lassekrog för att kunna möta de krav som Migrationsverket ställer på ett asylboende. Björn Friberg är liksom andra asylprofitörer en riktig hycklare. Han säger till lokalmedia:

Samhället ser ut som det gör just nu och det råder brist på boendeplatser. Det är ingen hemlighet att man tjänar pengar på tillfälliga asylboenden, men samtidigt gör man en god gärning. Många av de människor som kommer till Ljusdal nu har upplevt saker som är svåra för oss svenskar att förstå. De behöver trygghet och tak över huvudet.

Björn Friberg har inte förstånd nog att ifrågasätta den politik som innebär att Sverige koloniseras av analfabeter och andra från dysfunktionella kulturer och gör Sverige till ett land som allt mer påminner om tredje världen. Man hjälper inte människor i tredje världens oroshärdar genom att transportera dem till Sverige, man hjälper dem genom att se till att de kan stanna kvar i närområdet. När man fraktar dem till Sverige bidrar man istället till att bryta ned vårt land.

Om man fraktar människor från tredje världen till Sverige och Ljusdal då har man onda avsikter, inte goda.

Innan asylboendet öppnar, vilket troligen blir om 3-4 veckor, kommer Fribergs företag att anställa ett tiotal personer som ska arbeta med att ge de asylboende service dygnet runt.

byt-ut-politikerna

Kommunstyrelsen i Ljusdal:

Molin, Lars, M, ordf
Görgård, Sören, C, 1:e v. Ordf
Evensson, Markus, S, 2:e v. Ordf
Troedsson, Maria, M
Hedman, Kennet, M
Oscarsson, Yvonne, V
Noréus, Harald, L
Mill, Jonny, LB
Björkbom, Lars, KD
Fridner, Örjan, S
Michelson, Kristina, S
Jonsson, Iréne, S
Hansson, Kristoffer,MP
Bergström, Benny, SD
Olsson, Mikael, SD

Relaterat:

Gästis i Färila kan bli asylboende

Flera hundra asylsökande kan komma till Ljusdal

Misshandlad för att han inte hade cigaretter