Etikett: dan eliasson

Den inkompetente politruken Dan Eliasson i farten igen #asylkaos

Regeringens politiskt tillsatte och sällsynt inkompetente, men politiska lojale, rikspolischef är återigen ute och cyklar. Nyligen gjorde han sig till åtlöje när han indirekt försvarade mannen som mördade en kvinna på ett asylboende i Mölndal.

Hundratals poliser vill se hans avgång och en polisinspektör kritiserade honom hårt. Varken regeringen eller Dan Eliasson lyssnar på kritik. De samverkar istället för att genomföra en folkmordsliknande politik i Sverige som söndrar landet på alla områden.

Dan Eliasson har tidigare varit generaldirektör på Migrationsverket och Försäkringskassan. Idag är Anders Danielsson, som tidigare har varit generaldirektör för Säpo, generaldirektör på Migrationsverket. Dan Eliasson har blivit rikspolischef av den enda anledningen att den politiska makteliten vill ha lojala politruker som utför det smutsiga hantverket som regeringen ger direktiv om. Eliasson kan ingenting, fattar ingenting och är inte kapabel att uträtta någonting gott.

Hela hans karriär är en enda lång katastrof.

Med anledning av polisens rapport om alla farliga invandrartäta områden så intervjuades Eliasson av Expressen. Där framgick det ganska klart att han är gravt okunnig om samhället och de invandrartäta områden som växt fram. Han tycks inte begripa hur den politik som han själv medverkat till att införa har påverkat samhället.

Att Dan Eliasson är direkt korkad och olämplig på sin post inser ganska många idag, särskilt inom polisen som tvingats ha med honom att göra. Eliasson skulle kanske passa som städare på någon polisstation, inte mer än så.

När Eliasson fick frågor om rapporten så svarade han:

– Jag har blivit överraskad sen jag blev rikspolischef över hur illa det är i vissa områden på kvällarna. Om vi inte bromsar den utvecklingen så är jag helt övertygad att inte bara traditionell brottslighet utan också radikalisering och terror kommer att öka i vårt samhälle.

Den 1 januari 2015 blev Eliasson rikspolischef. Han har alltså enligt egen utsago först det senaste året förstått hur illa det är i ”vissa områden”, som han undviker att kalla no-go-zoner eller invandrardominerade områden. Vanliga svenskar som har bott i dessa områden eller varit där på besök har under 30 års tid förstått hur illa det är, men dessa svenskar har demoniserats av den maktelit som Eliason tillhör och av Eliasson själv. För två år sedan, när Eliasson var generaldirektör på Försäkringskassan, twittrade han om att han kräks när han ser Jimmie Åkesson i debatt.

dan_eliasson_fria-tider

Om Eliasson hade lyssnat på Jimmie Åkesson och SD så kanske han långt tidigare hade haft bättre kunskaper om det egna samhället. SD har länge känt till hur farligt det är att vistas i invandrartäta områden och här ser vi ett tydligt exempel på den kunskapsbrist som finns bland makthavarna. Eliasson bevisade för hela Sverige år 2014 hur han föraktar andra människors åsikter och bevisade bara för några dagar sedan hur oförstående han är inför hur samhället ser ut utanför de korridorer som han normalt rör sig i.

Dan Eliasson hade samma dag som han blev intervjuad av Expressen deltagit i en paneldebatt om terrorhot på Svensk Juriststämma. Där sade han att han inte kan garantera säkerheten i många delar av landet.

Dan Eliasson:

– Vi har identifierat 14 områden där vi konstaterat att samhällsbetingelserna är besvärliga. De är inte ”no go”-zoner på något sätt, men vi (polisen) måste använda två bilar när vi åker in där.

Hur många områden som är farliga vet ingen. Det är alldeles uppenbart att polisen har ett behov av att tona ned hur allvarliga problemen är för att lugna oroade medborgare. Det är självklart att det är fler än 14 områden som är farliga, det kan många svenskar som bor i invandrartäta områden intyga.

När Eliasson på mötet får en fråga om polisen har kontroll över farliga områden så svarar han:

– Nej, jag kan inte garantera att säkerheten finns där. Vi har resurser, vi agerar, men jag kan inte garantera säkerheten någonstans. Men i de här områdena så är det besvärligt.

Rikspolischefen och polismyndigheten kan alltså inte garantera säkerheten i vårt land längre. Att enskilda poliser och hundratusentals invandringskritiker fattat det länge och sett hur Sverige har förfallit är inget som fått politikerna att ändra sina åsikter eller sin politik.

Istället fortsätter man att fylla upp Sverige med icke önskvärda migranter från tredje världens dysfunktionella kulturer. Det politiska etablissemanget och samtliga statliga myndigheter är djupt involverade i att ändra den demografiska sammansättningen till svenskarnas nackdel. Det är uppenbart att de samtidigt vet vilka konsekvenserna blir, men att det är värt priset. Sverige ska bli mångetniskt till varje pris och svenskarna ska trängas undan i sitt eget land till varje pris. Att samhället raseras spelar ingen roll.

Det framstår i själva verket som om ledande politiker vill rasera samhället eftersom de fortsätter med sin destruktiva politik trots följderna.

Dan Eliasson säger till Expressen:

– Jag blev allvarligt bekymrad för situationen i en del av de orterna i Stockholm, Göteborg och Malmös utkanter. Den är allvarlig. Det finns kriminalitet där som kraftigt påverkar livssituationen för de boende där. Där måste samhällets insatser öka. Fler måste komma i jobb och utbildning och svensk polis måste komma närmare de områdena också.

Det är i den här meningen han avslöjar regeringen schizofrena politik. Trots gigantiska problem i vår invandrartäta förorter, problem som ökar när invandringen fortsätter, så är uppenbarligen inte en minskning av invandringen lösningen för regeringen. Det trots att det är just där man måste börja.

I stället vill regeringen fortsätta att fylla upp Sverige med fler migranter och inbillar sig att sociala och etniska konflikter kan mildras eller lösas med ”jobb och utbildning”. Det visar bara på att politiker på ett ytterst medvetet sätt koloniserar Sverige just för att ändra på befolkningssammansättningen i landet.

De vill göra Sverige mångetniskt till varje pris, kosta vad det kosta vill.

Dan Eliasson:

– Hela målsättningen måste vara att de här områdena blir lugnare, att de som bor där får samma livskvalitet som de som bor på alla andra områden i Sverige. I dag är det vissa stunder som så att vi måste vara två patruller, för annars vandaliseras bilen och det går inte att göra jobbet och det är naturligtvis otroligt bekymmersamt.

– Vi måste vända utvecklingen. Och det är inte polisens som har det huvuduppdraget, det måste vara samhället, det måste vara jobb, det måste vara utbildning och innanförskap.

Politruken Dan Eliasson tycker synd om invandrade mördare. Han är en del av det stora förräderiet som pågår mot svenska folket där varje invandringskritisk svensk ska tystas eller demoniseras. Dan Eliasson är tillsatt för att försvara fortsatt massinvandring trots att just poliskåren är en av de yrkesgrupper som drabbas hårdast av invandrarrelaterade problem. Eliasson är en pålitlig politruk som vet hur han ska lägga orden. Alla invandrarrelaterade problem ska lösas med ”integration”, ”jobb”, ”utbildning” och ”innanförskap”.

Dan Eliasson är förmodligen den mest hatade myndighetsperson i Sverige just nu. I en kommentar på Snaphanen.dk skrev en person:

Dan Eliasson är den obehagligaste och mest inkompetente myndighetschef Sverige någonsin haft. Karln är en fullblodspsykopat.

Makthavarnas strategi är att blanda upp Sverige så mycket som möjligt och tvinga varje svensk att få en eller flera afghaner eller somalier som grannar och arbetskamrater så att vi inte kan värja oss mot ”det nya Sverige” som växer fram.

Att många rånas, våldtas, misshandlas, mördas, drabbas av inbrott och annat elände i spåren av invandring spelar ingen roll. Att invandringen kostar enorma belopp spelar ingen roll. Polisen får jobba extra och staten tar nya lån. Till massinvandringen finns det alltid resurser, till svenskar saknas resurser.

Alla resurser går till kolonisatörerna eftersom de ska ta över landet.

De ska få förtur till allt inklusive jobb och bostäder. Svenskar som protesterar ska jagas av maktelitens politruker som kontrollerar alla myndigheter inklusive TV, radio och annan media.

Dan Eliasson:

Vi kan inte komma dit (till förorten) när det är bråk och oroligheter, vi måste finnas där kontinuerligt, det är ett av skälen till att vi till exempel håller på och bygga och införskaffa en polisstation i Rinkeby så vi kan utgår därifrån, att vi ökar vår polisiära närvaro, vi kallar det områdespoliser i de här 14 områdena För att vara där hela tiden, bygga relationer, skapa förtroende så att människor litar på oss och ser att vi tillhör dom goda och skapar bättre livsbetingelser för dom som bor i området.

Trots att alla så kallade ”utsatta områden”, som är invandrardominerade mångkriminella områden, har gigantiska problem så fortsätter politikerna att fylla upp dessa områden med ännu fler människor från tredje världens dysfunktionella kulturer och dessutom skapas ytterligare fler sådana områden i takt med att vansinnet fortsätter.

Just nu får vi också tusentals områden som är Rinkeby i miniatyr. Man bygger baracker åt främlingarna som sedan ska bo grannar med svenskar som i många fall av okunnighet eller naivitet röstat på politiker som öppnat dörren för massinvandring till Sverige. Nu får de skörda resultaten av sin röst. Tyvärr får många skörda våld och social oro, inbrott och otrygghet.

Men svenskarna har manipulerats till detta. Om man ger dem lite fakta, så vill de inte ge bort sitt land till kolonisatörer. De vill inte bli vad indianerna blev och leva som en liten folkspillra i reservat. De vill ha kvar sin svenska nation.

Det är viktigt att påvisa att om svenskarna hade fått allsidig information och migrationspolitiken så hade de satt stopp för den. Janne Josefson sade i SVT Opinion den 11 februari:

Skulle man göra en folkomröstning så skulle ingen vilja ta emot dom (flyktingarna)

Svenska folket är mycket klokare än sina politiker. Men politikerna vill tysta folket för de vill inte ha mothugg och de vill inte svara på kritiska frågor. Situationen är så alarmerande i Rinkeby att man måste bygga en ny stor polisstation för att mildra risken för en total kollaps i området när kriminella tar över. Varje invandrartätt område är en gigantisk social härdsmälta, ändå bygger man nu tusentals nya sådana områden.

Är inte det bevis nog på att landet styrs av galningar? Är inte det bevis nog på att de galningar som styr Sverige vill förstöra den etniska sammansättningen, att de vill ruinera vår ekonomi, att de vill bedriva en totalitär politik och låta islam expandera i Sverige och etablera sig som en maktfaktor?

Men galningarna som styr landet är svaga och ynkliga trots den enorma maktapparat de har till sitt förfogande. Varje gång Granskning Sverige ringer en makthavare för att ställa kritiska frågor slänger de på luren. Makthavarna är fega kräk och när den invandringskritiska rörelsen nu är på offensiven kommer dessa fega kräk att tvingas tillbaka till de hålor de hör hemma i.

Svenskarna har nämligen börjat agera. Vi kommer att ta tillbaka vårt land.

Massor av blommor till polisinspektören som krävde Dan Eliassons avgång

Polisinspektör Anders Karlsson krävde nyligen rikspolischefens avgång. Det var i en artikel i GT som han skrev bl.a.:

Du om någon, som är chef över Sveriges poliser, borde veta hut, samt be om ursäkt. Du har förstört så mycket för polisen genom din nonchalans och okunskap. Du har sedan länge tagit bort all arbetsglädje och stolthet som är så viktig för en fungerande poliskår. Du har raserat väl fungerande enheter och strukturer inom polisen och i stället skapat fullständigt kaos för alla. Du har inte tagit till vara på den kunskap och specialkompetens som under decennier byggts upp på olika enheter. Du har dessutom en unken syn på de poliser i uniform som jobbar nätter, kvällar och dagar för att just du skall känna dig trygg.

Till sist en uppmaning till dig, Dan Eliasson. Be snarast regeringen om att få bli entledigad från din befattning som rikspolischef. Du har ingenting att tillföra svensk polis mer än fullkomligt kaos och total polisiär frustration.

Folk från hela Sverige har skickat blommor och kort till polisstationen vilket förmodligen gjort Karlsson till Sveriges just nu mest populära polis.

anders_karlsson_polisen
En liten del av alla blommor och tackkort han fått

Polisinspektör kräver att Dan Eliasson avgår #asylkaos

I ett debattinlägg idag i Expressen/GT kräver polisinspektören Anders Karlsson att rikspolischefen Dan Eliasson lämnar sin post.

Det är Dan Eliassons uttalande i SVT:s Gomorron Sverige den 26 januari som fått många att reagera, inte minst inom polisen. Dan Eliasson satt då i TV-soffan och kommenterade det hemska knivmordet på Alexandra Mezher. Mordet begicks på ett HVB-hem för ”ensamkommande flyktingbarn” i Mölndal och väckte starka reaktioner.

Eliasson sade:

”Man blir naturligtvis förtvivlad å alla inblandades vägnar, naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse, vad har den personen varit med om för någonting, vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauman han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen, och vi får hjälpa till och försöka lösa det här efter bästa förmåga.”

Polisinspektören Anders Karlsson såg programmet och reagerade:

Dan Eliasson ägnar sina tankar åt brottsoffret och hennes anhöriga endast några få sekunder. I stället väljer Eliasson att ge en längre och spekulativ monolog där han förminskar den misstänkte mördarens handlingar på ett så typiskt sätt, så genomsyrande för svensk rättspolitik. Även om det säkerligen finns tragik i gärningsmannens historia så motiverar det inte handlingen, och inte att rikspolischefen sitter i SVT-soffan och ägnar gärningsmannen mer uppmärksamhet än offret.

Karlsson har helt rätt. Det är ytterst märkligt att en rikspolischef uttalar sig om gärningsmannens eventuella bakgrund och trauma innan han ens vet något om brottet, om motivet eller gärningsmannen. Eliassons tankar ser ut att vara ett sätt att förminska och urskulda ett allvarligt brott bara för att det begåtts av en asylsökande. Han skulle naturligtvis inte komma med samma slags ursäktande om det hade varit en svensk som högg ihjäl en invandrare.

Anders Karlsson skriver:

Jag har pratat med de poliser som efter larmet var först på plats på HVB-hemmet. De vittnar om ett fruktansvärt scenario med blodiga och av fasa skrikande människor. En ung kvinna ligger döende framför dem. Hon är svårt knivskuren. Hon har arbetat ensam hela natten för att hjälpa andra. Hon ville göra skillnad och fick plikta med sitt liv. Kan du på riktigt ta in hur dessa drabbade människor mår? Kan du förstå det oerhörda trauma dessa människor drabbats av?

Det märkliga är att Dan Eliasson tycks ha uttalat sig rakt ut i luften utan att veta något mer än att det är en asylsökande som begått brottet. Hela hans lilla anförande i TV var ett försök att mildra kritiken mot den exceptionellt farliga massinvandringen av människor från tredje världen, som inte har i Sverige att göra.

Anders Karlsson är arg på Dan Eliasson:

Du om någon, som är chef över Sveriges poliser, borde veta hut, samt be om ursäkt. Du har förstört så mycket för polisen genom din nonchalans och okunskap. Du har sedan länge tagit bort all arbetsglädje och stolthet som är så viktig för en fungerande poliskår. Du har raserat väl fungerande enheter och strukturer inom polisen och i stället skapat fullständigt kaos för alla. Du har inte tagit till vara på den kunskap och specialkompetens som under decennier byggts upp på olika enheter. Du har dessutom en unken syn på de poliser i uniform som jobbar nätter, kvällar och dagar för att just du skall känna dig trygg.

Det är otroligt glädjande att en polisinspektör läxar upp sin inkompetente chef på det här sättet. Kritiken är mycket skarp. ”Du har… skapat fullständigt kaos för alla”.

Ilskan som Karlsson ventilerar delas av många inom kåren och är dessutom en ilska mot den inkompetenta regeringen som tillsatt Eliasson.

Förmodligen är Karlssons kritik mot Eliasson den starkaste offentliga kritiken som framförts hittills. Anders Karlsson fortsätter att såga sin chef:

Jag tror inte du har viljan eller förmågan att be om ursäkt, därför gör jag det i ditt ställe.

”Jag ber alla brottsoffer om ursäkt för att min högste chef är Dan Eliasson. Jag ber alla om ursäkt för att hans tankar först och främst går till gärningsmannen och inte till brottsoffret. Förlåt.”

Till sist en uppmaning till dig, Dan Eliasson. Be snarast regeringen om att få bli entledigad från din befattning som rikspolischef. Du har ingenting att tillföra svensk polis mer än fullkomligt kaos och total polisiär frustration.

Det är sådana här män vi vill se inom poliskåren. Poliser som vågar vara uppkäftiga mot sina inkompetenta och politiska tillsatta chefer vill vi se fler av. Det är då det finns hopp om att vi ska kunna rätta till alla de brister och fel som finns i samhället.

All heder åt Anders Karlsson!

Relaterat:

Polisinspektör kräver Dan Eliassons avgång (Länk via Unvis)

Nu kräks vi på Dan Eliasson

”Man blir naturligtvis förtvivlad å alla inblandades vägnar, naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse, vad har den personen varit med om för någonting, vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauman han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen, och vi får hjälpa till och försöka lösa det här efter bästa förmåga.”

SvD avslöjar varför polisen döljer signalement

Svenska Dagbladet har kommit över ett internt brev som skrivits av polisen den 15 september 2015. I brevet beskriver myndigheten hur man inom polisen ska hantera händelsenotiser som meddelas till allmänheten på polisens hemsidor.

Det är där vi läser om rån, överfall, inbrott, misshandel och annat. I många fall så efterlyser polisen vitten, men lämnar inga som helst signalement som ledtråd – något som kan försvåra gripande av gärningsmän. Händelserapporterna av idag döljer viktiga upplysningar och orsaken till den brottslighet som vi får läsa om.

varg-gyllander-presschef

Svenska Dagbladet berättar att det interna brevet har författats av polisens presschef Varg Gyllander och presstalespersonen Carina Skagerlind. Tidningen återger inte innehållet i brevet, men berättar vad brevet handlar om.

Brevet handlar om att polisen ska dölja signalement på brottslingar.

Många har undrat hur det kan komma sig att polisen döljer signalement när det självklara borde vara att alltid uppge signalement. Det är ju lättare att hitta bovarna och det är lättare för allmänheten att förstår det samhälle vi lever i.

Men polisen har inga sådana önskemål.

Polisen vill i själva verket dölja den verklighet vi lever i.

Följden av att vi genom alternativa medier fick veta att polisen försökt dölja omfattningen av de sexuella övergreppen i Kungsträdgården 2014 och 2015 blev att vi också fick kännedom om att de försökt dölja gärningsmännens bakgrund. De omfattande övergreppen nämndes inte ens på polisen hemsida, vilket småbrott som väskryckningar gör. Vi har alltså att göra med en mycket större skandal än vad media – och även alternativ media – gör gällande.

Det är en stor skandal. Men skandalen är ännu större än så.

Det interna brevet till polisen har skrivits av presschefen Varg Gyllander och presstalespersonen Carina Skagerlind. De har förmodligen haft i uppdrag från överordnad chef att formulera en lämplig text där det framgår att etnicitet och hudfärg inte ska anges. Med största sannolikhet har de också anställts för att de har värderingar som står nära vad som omfattas av regeringen och rikspolischefen Dan Eliasson.

Det är helt uteslutet att Varg Gyllander och Carina Skagerlind på eget bevåg har skrivit texten, det fattar vi som nu kritiserar dem. Gyllander och Skagerlind ska istället ses som lojala politruker som är tillsatta för att förmedla statens politik till den inre polismyndigheten som måste följa de direktiv som anges.

Enskilda polismän uppmanas i brevet att inte berätta om hur gärningsmännen ser ut, deras bakgrund, etnicitet, hudfärg, hårfärg eller andra kännetecken som kan avslöja att de inte är svenskar. I brevet står det inledningsvis:

Kritik framförs ibland mot polisens rapportering kring människors hudfärg. Det uppfattas som rasistiskt. Då polisen inte är rasistisk och heller inte ska uppfattas så, så gäller från och med nu instruktionerna nedan.

Redan den meningen är fullständigt oseriös till sitt innehåll. Man hänvisar alltså till ”kritik” som framförs av vänsterhåll mot att polisen uppger ”hudfärg” då det kan ”uppfattas som rasistiskt”. Men att säga att någon exempelvis har svart eller brun hudfärg kan omöjligen vara rasism. Färgen är ju svart eller brun.

I brevet anges sedan att uppgifter om vardagsbrott inte ska innehålla ”signalementsuppgifter som längd, hudfärg, etniskt ursprung eller nationalitet med mera”.

Polismyndigheten vill alltså på ett systematiskt sätt dölja vad som sker i samhället för att allmänheten inte ska få upp ögonen för hur det ser ut bakom kulisserna. Det är inget annat än ren manipulation. När Varg Gyllander får fråga på det av SvD så svarar han:

Vi vill undvika att peka ut etniska grupper som kriminella. Då har vi insett att om vi vill ha in signalement så ska det inte slentrianmässigt skrivas in i våra notiser.

Svaret vittnar om ett fullständigt verklighetsfrämmande förhållningssätt till polisens arbete och hur man bör kommunicera med allmänheten. Att man ”pekar ut etniska grupper” för att man anger signalement på en rånare framstår som en direkt löjlig åsikt. Bakom Gyllanders svar finns istället det faktum att många brottstyper utförs av vissa folkgrupper och det vill Gyllander, polismyndigheten och regeringen dölja.

Att dölja signalement är att dölja allvarliga samhällsproblem.

Varg Gyllander säger också:

Man ska inte slentrianmässigt beskriva utseende eller etnicitet för att inte bli misstänkliggjorda för rasism.

Gyllander upprepar alltså rena floskler istället för att argumentera sakligt. Blir man misstänkliggjord för rasism om man pekar ut en blond och blåögd rånare? Gyllanders svar är så dumt för det vittnar om eftergifter för vänsterorienterade och liberala sekter som alltid får tillträde till de stora medierna. Gyllander säger mellan raderna att han och myndigheten är rädda för anklagelser från vänstermedia, men det är omöjligen hela sanningen.

En del av sanningen är att myndigheten medvetet vill dölja brottsutvecklingen eftersom den är en följd av det mångetniska samhällets utbredning.

Av internbrevet att döma finns ett särskilt regelverk som rekommenderas till poliser ute på fältet och där kan man kommunicera på ett annat sätt. Men sådan information får inte allmänheten ta del av.

SvD frågar Varg Gyllander:

I brevet låter det som att ni ger vika för någon slags samhällelig uppfattning om att polisen skulle vara rasistisk och därför inte kan rapportera signalement, får inte det motsatt effekt?

Varg Gyllander svarar:

Jag har skrivit det jag har skrivit och du får uppfatta det som du vill.

Politikerna mörkar, media mörkar, polisen mörkar. Det är mörkt i Sverige.

Reaktionerna på de omfattande övergreppen vid den mångkulturella festivalen ”We are Sthlm” i Kungsträdgården i Stockholm är inte nådiga. I alternativa medier framgår det att folk har folk fått nog av politiker, media och poliser som mörkar om vad som händer i samhället så snart det gäller invandrarrelaterade problem

Som om det inte vore nog med mörkningarna så försöker de (media, politiker och polisen) befria sig från all skuld genom att låtsas att de inte visste något eller skylla på varandra.

Men fakta om övergreppen har varit tillgängliga från många håll. En av dem som arbetade med festivalen är den förde detta centerpartisten Tommy Deogan, som själv har invandrarbakgrund. Redan i augusti i år skrev han på sin blogg om övergreppen och kunde berätta att över 300 anmälningar om sexuellt ofredande gjordes under festivalen 2015.

Tommy Deogan skrev på sin blogg i augusti 2015:

Jag har varit med sedan starten av vad som idag är Europas största ungdomsfestival, som idag heter “We are Sthlm” (tidigare “Ung08”). Från år 2000 till 2012, under tolv års tid fick jag erfara denna rasism som allra starkast igen när hela Stockholm dras in till city för att gå på festival. Problematiken och rasismen var så utbredd och problematisk att vi under några år hade svårt att locka in Svenska ungdomar till den – killar som tjejer. Killarna utsattes för misshandel, rån och hot – tjejerna för sexuella trakasserier, våldtäkt(sförsök) samt kränkningar. Festivalen arbetade rätt hårt under dessa år med att locka tillbaka de svenska ungdomarna, där flera av deras föräldrar fått nog och inte släppte iväg sina barn. Endast på grund av den rasism de fick utstå för att de var Svenskar. Trots den extra tonvikt som lagts på vuxennärvaro, handplockandet av säkerhet och en personalkultur som arbetar hårt emot sexuella trakasserier, där vakter med invandrarbakgrund går i spetsen för att slå ner på denna rasism så sker det ändå.

Nu kallar vi detta inte för rasism i samhällsdebatten, då vi har synen att endast Svenskar kan vara detta, men alla trakasserier, påhopp och kränkningar – precis som i den “vanliga rasismen” – skedde endast på grund av hudfärg och etnicitet. Alltså, ingen som helst skillnad mot en svensk som skulle hoppa på en invandrare pga dennes etnicitet. Fast då heter det “rasism” – direkt!

Inte heller feministerna som så ofta blandar ihop äpplen med päron och anser att män är roten till allt ont samt “inte behövs i världen”, lyfter ett finger för dessa tjejer som utsätts. Mina enda – logiska – förklaringar till detta är att de antingen inte har en aning om den verklighet som de själva lever i, eller vågar inte stå upp för dessa utsatta tjejer för att de utsätts av killar med invandrarbakgrund? Men vad som är logiskt kan variera lika mycket i innebörd som ordet “demokrati” från person till person… Hade det dock varit svenska killar som utsatte tjejer med invandrar bakgrunder i samma utsträckning så hade detta aldrig gått obemärkt förbi någon. Dessa hade varit stämplade som både rasister och nazister! Per omgående. Festivalen lyckades till mångt och mycket med att vinna tillbaka många svenska ungdomar till vad som är lika mycket deras festival, men frågan är hur många – Svenska tjejer i synnerhet – som återkommer efter årets festival? Om vi väljer att återigen stå stillatigande samt titta åt andra hållet medan en riktigt vidrig rasism utspelar sig mitt framför våra ögon.

Under årets festival anmäldes uppemot 300 anmälningar om sexuellt ofredande -och trakasserier under fem dagar, av dessa var 100% av offren/ målsägarna svenska tjejer. 95% av gärningsmännen var Afghaner – detta enligt säkerheten och polisen på plats. Igår kväll fick även vi – jag och Jeanette – så dela denna verklighet när en närstående ung tjej utsattes för grova sexuella ofredanden. Vad som skiljer sig från tidigare år är att denna problematik – rasism – uppgick till hela 70% av all problematik på festivalen, tidigare har denna problematik delats med annan men inte varit så dominerande som i år. Under hela festivalen utmärkte sig ett större gäng med Afghanska ungdomar genom att sexuellt ofreda samt trakassera svenska tjejer, oftast i skydd av mörkret.

Han säger att samtliga offer var svenska tjejer och att gärningsmännen var invandrare/migranter och afghaner, som ofta kallas ”ensamkommande flyktingbarn” och som lever i Sverige på skattebetalarnas bekostnad fast de inte borde ha fått sätta sin fot i vårt land.

Nu har den landsförrädiske statsministern Stefan Löfven uttalat sig och kritiserar polisen. Han säger idag:

Polisen ska beivra brott och lagföra skyldiga människor. Men man ska inte av några skäl som helst försöka dölja något, vi har ett problem med det och det ska upp i dagen.

”Inte dölja något”. Men regeringen och de lojala politrukerna döljer i stort sett allt som har med migrationspolitiken och dess kopplingar till problem att göra.

Att Stefan Löfven uttalar sig på det sättet är märkligt. Det är ju Löfven som har det yttersta ansvaret för den här typen av brottslighet, det är han – och hans företrädare Fredrik Reinfeldt – som importerat brottslingarna till Sverige. Löfven är den mest skyldiga av alla och borde ställas till ansvar för sina handlingar.

Oavsett om en eventuell utredning kommer fram till att någon polischef medvetet mörkat så kan man nästan vara säker på att inga huvuden kommer att rulla. Det är tveksamt om svenska folket ens kommer att få veta hur utredningen slutar. Den totalitära staten skyddar sina politruker.

Idag höll rikspolischefen Dan Eliasson en kort presskonferens med anledning av brotten i Kungsträdgården och han visade inget särskilt intresse för att angripa den här typen av brottslighet. Han fick en fråga om sin tweet 2014 som riktades mot Jimmie Åkesson och verkade inte ta frågan på allvar. Han hänvisade bara till att han efter det sagt att han ”kanske borde formulerat sig annorlunda”. Att han ogillar invandringskritiker råder det inga som helst tvivel om och det är huvudorsaken till att han fick tjänsten som rikspolischef.

dan_eliasson
Politruken Dan Eliasson höll presskonferens idag.

Eliasson sade vid presskonferensen att etnicitet normalt inte ska anges i samband med brott, men att det kan göras i särskilda fall. Det betyder alltså att polisen har satt i system att mörka när invandrare begår brott – vilket är direkt skrämmande och ett allvarligt ingrepp i den informationsplikt som borde råda när polisen upplyser om begångna brott.

Att ange signalement blir nu en uppgift för alternativa medier.

”Man kan lita på svensk polis” sade Eliasson. Men det är inte de enskilda polismännen som är problemet, det är Eliasson och andra chefer som är problemet.

I morse intervjuades advokaten Elisabeth Massi Fritz som var mycket kritisk till polisen. Hon menade att det är oacceptabelt att polisen mörkat om detta då de utsatta flickorna var barn från elva år och uppåt, något som media försökt tona ned eller tiga om.

Vi börjar alltså se mönster nu när etablissemanget å ena sidan är öppna med att de mörkar om gärningsmäns bakgrund om de är invandrare och å andra sidan skyller på varandra när ingen vill ta ansvar för det som sker.

Nu visar det sig att hundratals ”ensamkommande” drev runt även i Malmö City på nyårsnatten och ofredade svenskar. Det betyder alltså att många fler allvarliga händelser med invandrade gärningsmän har mörkats tidigare.

Det totalitära Sverige har inte blivit mindre sjukt bara för att några sanningar har kommit fram. Regeringens politruker håller fortfarande ställningarna och avser att fortsätta i samma spår som tidigare.

De måste bekämpas.