Etikett: fagersjö

Förändringen av Sverige går i rekordfart #asylkaos

Den 12 januari hölls ett informationsmöte i Fagersjöskolan söder om Stockholm. Mötet hölls av Farsta stadsdelsförvaltning som skulle informera om ett redan fattat beslut om att bygga modulhus för migranter i Fagersjö. Mötet hölls av vänsterpartisten Lars Bäck som arbetar för att riva ned det gamla Sverige och ge bort det till migranter från tredje världens dysfunktionella kulturer.

Mötet var egentligen ett av dessa meningslösa möten där totalitära politiker berättar om beslut som redan har fattats utan att informera folket. Mötet var inte helt meningslöst ändå. Det kom flera personer som starkt ifrågasatte att man ska bygga modulhus. I en rapport från mötet som skrevs här läser vi:

Stämningen är i salen präglas av upprördhet och oro. De ensamkommande kallas ”ockupanter” och föräldrar uttrycker öppet sin oro för sina döttrar. En kvinna berättar om att hennes dotterdotter blev gruppvåldtagen av 7 irakier. En annan kvinna påpekar att hennes son stått i bostadskö i tio år och inte ens fått ett studentrum.

Det sägs saker som inte brukar sägas och det verkar som om rädslan för att inte vara PK äntligen har försvunnit. Men det är inte tillräckligt. Jag saknar vreden, den vrede som borde bubbla som en vulkan innan utbrott.

Åhörarna fick veta att det skulle uppföras 84 modulbostäder som skulle börja monteras upp redan inom en månad efter att mötet hölls. Det ska nämligen fort. Politikerna har av någon anledning bråttom att förstöra vårt land.

fagersjo_f1

fagersjo_3
Modulhusen byggs i rasande takt över hela landet

Medan svenska ungdomar inte har någonstans att bo bygger man nu bostäder på löpande band åt de asylsökande och dessutom får de förtur i bostadsköerna i många kommuner.

För en månad sedan var tomten i Fagersjö nära Lidl helt obebyggd. Nu har man börjat smälla upp modulhusen i Fagersjö. För den som inte förstått att man bygger upp modulhus över hela Sverige åt migranterna kanske det kan vara av intresse att se hur de ser ut i verkligheten.

Reflektioner kring ett informationsmöte i Fagersjö

Den 12 januari samlades människor i skolmatsalen i Fagersjö, en förort till Stockholm för att bli informerade om byggande av modulhus för s.k. ”ensamkommande”.

Tjänstemännen, ett par kvinnor och en man, som representerar kommunen och sitt ”uppdrag”, berättar nu för oroliga föräldrar om invällarnas ankomst.

Stämningen är i salen präglas av upprördhet och oro. De ensamkommande kallas ”ockupanter” och föräldrar uttrycker öppet sin oro för sina döttrar. En kvinna berättar om att hennes dotterdotter blev gruppvåldtagen av 7 irakier. En annan kvinna påpekar att hennes son stått i bostadskö i tio år och inte ens fått ett studentrum.

Det sägs saker som inte brukar sägas och det verkar som om rädslan för att inte vara PK äntligen har försvunnit. Men det är inte tillräckligt. Jag saknar vreden, den vrede som borde bubbla som en vulkan innan utbrott.

Kanske hade kommunen och dess representanter väntat sig större reaktioner. Det är därför två väktare stryker omkring i lokalen.

Jag får i alla fall det bestämda intrycket att kommunens representanter är skamsna. Det är något tillbakatryckt och tvunget i deras agerande. Ordet ”uppdrag” upprepas maniskt som ett mantra.

Dessa tre är dock bara förband till den stora stjärnan som träder fram på slutet.

Nu träder stjärnan fram; han heter Lars Bäck och representerar Vänsterpartiet, fast det sistnämnda talar han inte om. Han är politiker får vi veta. Tonen är ilsken och arrogant och frågor bemöts med klassisk brännvinsadvokatyr, som t.ex. påpekandet om utlänningars enorma överrepresentation i våldtäktsstatistiken viftar han bort med att ”de hade fördomar mot oss i Hökarängen när jag växte upp där” .

Sedan far han ilsket ut mot en fotograf och undrar vad han representerar. Fotografen fotar tydligen för en vänstertidning som Bäck känner till och han godtar muttrande förklaringen.

Jag går därifrån förstämd. Människorna på mötet var upprörda och de hade all rätt att vara det. Man inser att detta borde ha skett för flera år sedan, ja, detta borde ha skett för flera decennier sedan. Det borde ha skett 1979 när BSS ringde i alarmklockan, eller än tidigare när Nysvenska rörelsen 1970 demonstrerade mot invandringen och polisbilar åkte förbi och poliserna saktade ned och gav tummen upp.

Då hade en avgående polischef för mordkommissionen varnat för utlänningsinvasionen. Vanligt folk började redan upptäcka saker och ting som var obehagliga men de valde att fly – det fanns då stora möjligheter att fly undan det som var obehagligt och möjligheterna har funnits hela tiden, till nu.

Det är väldigt sent nu, men nu måste alla reagera! Till den svenska majoritetsbefolkningen skulle man kunna säga: You had it coming!

asylkaos.se

Fagersjö i södra Stockholm uppför modulhus åt asylsökande #asylkaos

I slutet av den här månaden kommer 84 modulbostäder att monteras upp på en tomt bredvid Lidl i Fagersjö i södra delarna av Stockholm.

Det är Farsta stadsdelsförvaltning som nu informerar om det redan fattade beslutet, som berörda invånare inte kan ifrågasätta.

När husen är färdiga kommer de att användas av Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) och Socialförvaltningen som erbjuder bostäder åt migranter, vuxna och ungdomar.

Boendet är ett led i den politik som innebär att varje del av Sverige ska fylla upp med kolonisatörer som på sikt ska ta över landet.

Ett informationsmöte kommer att hållas i Fagersjöskolans matsal den 12 januari.