Etikett: flyktingar

Den förvirrade miljardären Roger Akelius vill slå sönder svenskarnas land #asylkaos

Svenska medier vill att Sverige ska fyllas upp med migranter från tredje världen. Skälen är diffusa eftersom Sverige genom en sådan invandring förfaller. Men likväl använder media ett antal olika argument för att övertyga läsarna om att Sverige behöver ta emot migranter i stor omfattning.

1) Det är vår skyldighet att hjälpa människor på flykt

2) Vi behöver fler människor i vårt land – inte svenskar utan invandrare

Dessa migranter ska sedan ”hjälpa oss att klara välfärden”. Ungefär liknande argument framförs mer eller mindre ständigt i media. För att förstärka bilden av att sådana argument är viktiga att ta till sig använder media rader av kändisar som upprepar samma saker.

I gårdagens GP intervjuades miljardären Roger Akelius. Att just han intervjuades beror på att tidningen mycket väl visste vilka åsikter han hade och att tidningen vill hjälpa till att sprida invandringsliberala åsikter till sina läsare. Dessutom ville tidningen liksom statstelevisionen och övriga media hjälpa till med att radera ut begreppet ”svensk” och inbilla läsarna att vem som helst kan bli svensk.

Men lika lite som en svensk kan bli arab kan en arab bli svensk. Att vara svensk är att tillhöra det svenska folket.

Enligt GP säger nu fastighetsmiljardären Roger Akelius att ”Sverige har inte en chans att klara välfärden utan en miljon nya svenskar.”

Det är lätt att undra över vad han menar. Sverige består snart av tio miljoner människor varav ca 25 procent har invandrarbakgrund. Sveriges befolkning som var nästan 100 procent etniskt svensk före 1970 är nu bara omkring 75 procent svensk.

roger-akeliusRoger Akelius anklagas ofta för att ta ut ockerhyror

Om Akelius vill att Sverige ska öka antalet svenskar med en miljon så är det bara att be politikerna att skapa incitament som gör att svenskarna föder fler barn och blir fler till antalet. Han som har råd kunde ju också driva en kampanj där han själv uppmanar svenskarna att i högre grad bilda familj och föda fler barn. Det är nämligen vad den här nationen desperat behöver.

Roger Akelius vill dock inte att svenskarna ska föda fler barn. Han vill liksom de flesta som vurmar för massinvandring fylla upp Sverige med fler främlingar från Afrika och Mellanöstern och så snart de satt sin fot i Sverige ska de kallas ”svenskar”, trots att de aldrig kommer att bli svenskar.

Det är sedan dessa importerade människor som ska rädda välfärden. Men de kommer som regel från lågpresterade kulturer med lågt genomsnittligt IQ och kan inte tillföra Sverige så mycket mer än att fungera som låglönearbetare på den numera slavliknande arbetsmarknaden. De flesta av dem kommer varken att bidra med skatteintäkter eller andra kvaliteter som svenskar har. Det svenska folket är ett högpresenterande folk som i kraft av sina egenskaper gjorde att Sverige blev ett av världens rikaste länder – och det helt utan massinvandring från tredje världen.

Om Sverige tidigare hade tagit emot enorma skaror invandrare från tredje världen så hade vi aldrig uppnått något välstånd och hade aldrig blivit det folkhem som Sverige kunde bli för att svenskarna var ett väl sammanhållet folk med stor inre solidaritet. Den etniska homogeniteten var en förutsättning för det socialt rättvisa folkhem som Sverige blev.

Om Sverige hade tagit emot afrikaner och araber på 1600-talet så hade det varken funnits svenskar eller välstånd i Sverige idag. Sverige hade varit en mångkriminell bananrepublik. Vi hade varit ungefär samma slags land, och skulle ha ungefär samma slags konflikter som man har i de länder, som migranterna huvudsakligen lämnar.

Men skillnaden mellan det etniskt homogena Sverige och det nya mångetniska Sverige är hisnande. De framgår i all sin tydlighet genom att jämföra vilket invandrartätt område som helst med vilket helsvenskt område som helst. De etniskt svenska områdena präglas vanligtvis av ordning och trygghet, de invandrartäta vanligtvis av vantrivsel, stora sociala problem och hög brottslighet.

Roger Akelius är missnöjd med att inte ”flyktingar” få komma till Sverige. Han är kritisk till att regeringen har infört gränskontroller för att avskräcka några från att komma hit. Han säger att ”Vårt nuvarande stopp av flyktingar är som att inte släppa iland båtflyktingarna som kom från Estland”.

Att jämförelsen haltar kan varenda människa med eller utan större tankeförmåga begripa. Men miljardären Roger Akelius begriper inte det. Estland var ett grannland till Sverige med en befolkning som är nära besläktad med vår egen. De ester som flydde till Sverige var få till antalet och går knappt att urskilja från den svenska befolkningen.

De som kommer från Mellanöstern och Afrika är många till antalet, har ett betydligt lägre genomsnittligt IQ än svenskarna och skiljer sig etniskt eller rasmässigt kraftigt från oss. De kan aldrig smälta in i vår folkgrupp och bli svenskar. Det är dessutom människor som påtvingas oss av politiker som sedan inte ens själva vill bo i de invandrartäta områden som de skapar.

Roger Akelius nöjer sig dock inte med att försvara den storskaliga invasionen från tredje världen, han vill aktivt arbeta för att fler ska komma hit. Liksom många andra som försvarar massinvandring så hyser han någon slags respekt för den efterblivna religionen islam. Akelius säger:

På jorden finns fler goda muslimer än goda kristna. Jag vill ta hit massor av flyktingar och vill gärna sponsra.

Han framstår nu mera som en idiot än som en företagare man skulle kunna respektera. Läs en gång till vad han säger! ”Jag vill ta hit massor av flyktingar.” Det är uppenbart att denne miljardär betraktar andra människor som prylar man kan använda till något. Om han hade haft minsta förståelse för att de är människor, så hade han kunna använda sina pengar för att skapa en dräglig tillvaro åt dem i sina hemländer. En normal människa vill inte fly från sitt land utan vill stanna kvar. En lycksökare däremot vill lämna landet för att söka lyckan på andra håll.

Roger Akelius har pengar och kan göra affärer, men han kan inget annat. Han saknar kunskap om människor och mänskliga sammanhang, han begriper sig inte på kulturer, inte heller på demokrati och respekt för andra människor. Han vill fylla upp Sverige med migranter från tredje världen, men kommer garanterat inte att ta något som helst ansvar för följderna av sådana åtaganden. Han kommer inte heller att flytta till ett invandrartätt område utan föredrar boende i lyxvilla i ett helt vitt område eller utomlands i något lyxreservat.

Nu kommer Akelius att använda delar av sin förmögenhet för att asylsökande ska lära sig svenska. Han har startat en språkkurs på nätet för att migranterna ska lära sig svenska. Han har skänkt ett par hundra ipads till asylsökande, Med tanke på sin rikedom låter det ganska snålt. Har han skänkt en enda ipad till någon svensk fattigpensionär som knappt har mat för dagen? Troligen inte.

Nu vill Akelius skapa generösa skatteregler för dessa nyanlända migranter. Han vill också att de ska få personnummer och kontokort redan när de kommer till gränsen. Han säger ”Låt dem börja arbeta direkt.”

Hans recept för att lågpresterande invandrare från tredje världen, som dessutom har lågt IQ och inte har några kopplingar till oss, varken etniskt eller kulturellt, ska rädda Sverige från kollaps, är i själva verket en sjuk fantasi. Det är vi svenskar som räddar dem genom att vi försörjer dessa migranter resten av livet och i bästa fall ger dem någon meningsfull uppgift som förmodligen är skattefinansierad. Ju mer avlägsna kulturer de kommer från desto större blir bördan att bära för svenska skattebetalare. I händelse av att någon enskild migrant från tredje världen skulle lyckas skapa något blomstrande företag så kommer denne höjas upp till skyarna som bevis för att Sverige behöver miljoner migranter, trots att exemplet är mycket sällsynt och baserar sig på rena propagandalögner. Det är dessutom det svenska samhället som gjort det möjligt för denne företagare att lyckas. I händelse av att det ändå finns driftiga människor bland migranterna från tredje världen så borde det ligga i allas intresse att de stannade kvar i sina hemländer och hjälpte till att bygga upp dem.

Roger Akelius tror att han med hjälp av flyktingar kan skapa ökat välstånd. Han säger:

– Det skulle ge tiotusen sommarstugor, femtiotusen extra lägenheter, flera nya fabriker och massor av andra nya arbeten inom bland annat transport. Även nuvarande svenskar kommer att få mer arbete – inte mindre.

Det hela är mest pinsamt. Vi kan bara se oss omkring i de invandrartäta områden som funnits i Sverige i 30 år och konstatera att de skulle kollapsa helt och hållet om de inte underhölls med enorma statliga och andra bidrag. Och trots alla dessa bidrag så finns det ingen som kan säga att Rinkebys eller Rosengårds invånare har skapat välstånd i Sverige. Det är precis tvärtom.

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Relaterat:

Moderaterna i Täby ger förtur till asylsökande

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Jesusbarnet föddes i ett stall, alltså måste Sverige ta emot hundratusentals migranter från Afrika och Mellanöstern #asylkaos

När över 1 200 rabbiner i USA nyligen krävde ökad invandring av muslimer hänvisade de till bibeln som menar att man ska ”välkomna främlingar”. Judar och kristna hänvisar till bibeln i dessa dagar för att legitimera sig syn på mottagande av asylsökande och andra migranter.

I Sverige finns det många präster som låter sig vägledas mer av vad Bibeln säger än de realiteter som präglar vår värld eller vårt samhälle idag. Det som påstås ha hänt för 2 000 år sedan i Mellanöstern ligger nu till grund för beslut som rör Sverige och svenska folkets framtid.

migrationspolitiken

När man trodde att världen hade övergivit vidskepliga galenskaper så uppenbarar sig dessa vidskepelser i många prästers åsikter om vår tids migrationspolitik.

Horda Frikyrka i Rydaholm i Värnamo kommer nu att öppna ett asylboende. Det sker i samråd med Svenska kyrkan och prästen Thomas Gustafsson som är verksam i Rydaholms kyrka.

Till att börja med kommer tre män från Syrien att få bo i kyrkans mottagning, men det blir sannolikt aktuellt med fler. Prästen säger att han hoppas att det finns folk lite här och var i bygden som upplåter sina hem eller fritidshus åt asylsökande.

Han säger att ”det är självklart för en kristen att hjälpa människor som är på flykt och söker ett nytt liv i Sverige”. Thomas Gustafsson menar att svaret finns i bibeln. Han säger:

– När Maria skulle föda Jesusbarnet hittade hon ingenstans där hon kunde föda, alla härbärgen i Betlehem var fulla. Så hon fick föda Jesusbarnet i ett stall.

– Det fanns ingen plats för Jesusbarnet, men då måste vi fråga oss varför vi inte ska ge plats åt flyktingar som nu behöver en bostad.

Om man låter svensk invandrings- eller flyktingpolitik vägledas av skrönor från Mellanöstern så har man nog en skruv lös. En präst som inte funderar över vad som pågår i Sverige idag och hur migrationspolitiken kan påverka vårt land på kort eller lång sikt borde nog väckas ur sina verklighetsfrånvända drömmar.

En präst som inte står i kontakt med det verkliga livet i vårt samhälle ska inte kunna medverka till att fatta några beslut alls av det slag om Gustafsson nu medverkat till. Han bidrar till att flytta andra befolkningsgrupper till Sverige och skapa kaos i vårt land.

Hur ställer sig prästen till alla de övergrepp som drabbar ursprungsbefolkningen när de utsätts för överfall, rån, misshandel, stölder, inbrott och andra övergrepp? Hur ställer sig prästen till att medverka till att tvinga på svenskarna hundratusentals orientaler och genomföra ett regelrätt befolkningsutbyte utan att deras röster räknas?

Kommer att att ta ansvar för vad han ställer till med?

Prästen tror förmodligen att han är ”god” när han i själva verket pådyvlar oss en politik som enbart är skadlig för det svenska samhället. Thomas Gustafssons argumentation visar att vi varken behöver honom eller kyrkan när det kommer till att fatta beslut i frågor som rör asylpolitiken.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

I Finspång kan invandrarna låna en svensk på biblioteket #asylkaos

Ingen galenskap är för stor i Sverige. I det här landet finns alla de värsta galenskaperna man kan tänka sig samlade och alla dessa galenskaper är på ett eller annat sätt relaterade till invandringspolitiska problem.

När det gäller att ge invandrarna bästa tänkbara service och underlätta för dem att ta över landet så är inga kostnader för stora och inga projekt för galna.

Alla metoder är tillåtna, huvudsaken är att inga svenskar får ifrågasätta folkmordspolitiken som går ut på att svenskarna ska trängas undan i sitt eget land.

Finsprång har tagit emot 1 000 asylsökande och är därmed en av de mest invandrartäta orterna i Östergötland.

På biblioteket i kommunen kan nu invandrare komma och låna böcker som alla andra, men de kan också låna en svensk. Ett trettiotal svenskar har anmält att de är beredda att låta sig utlånas till invandrare för att ge dem träning i svenska.

Det är ett nytt projekt som kommunen har startat för att ”hjälpa invandrarna med integrationen”. Även ABF har öppnat för att ge invandrarna språklektioner och utöver det har man öppnat språkcaféer där de ska lära sig svenska snabbare.

De olika projekten som förekommer över hela landet är ett led i en systematiserad politik för att underlätta koloniseringen av Sverige. Varje del av samhället medverkar till att migranterna ”integrerar” samhällskroppen på ett sätt som tvingar svenskarna till reträtt i sitt eget samhälle.

Allt som rör migrationspolitiken och åtgärder för att tvångsintegrera invandrarna bland svenskar är en del av en totalitär politik. Svenskarna erbjuds inga möjligheter att välja bort den påtvingade politiken utan måste finna sig i att landet omvandlas från ett tryggt svensk folkhem till ett mångkriminellt helvete.

Ett stort problem idag är att de styrande politikerna möter så lite motstånd från befolkningen. Politikerna tror därför att de har mandat att låta kolonisatörer ta över landet. Nu är det upp till den svenska befolkningen att öka trycket mot politikerna och visa att vi inte accepterar deras politik.

Låt 2016 bli ett år där vi tvingar fram nya offentliga debatter, nya åsikter och en ny politik. De invandrare som idag lever i godan ro på våra skattemedel bör förbereda sig på att de ska resa hem igen.

Sverige är svenskarnas land – inte ett allemansland.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Ängås gamla skola på Orust blir asylboende #asylkaos

Politikerna på Orust gör ungefär samma sak som politikerna i andra kommuner. De väljer att terrorisera den inhemska befolkningen med en politik som söndrar landet, skapar getton, social oro och förpassar svenskarna till historiens sophög – om vi inte försvarar oss.

Under tio års tid har antalet ”ensamkommande flyktingbarn” ökat konstant varje år. Dessa ”ensamkommande” är dock varken ensamkommande, flyktingar eller barn utan för det mesta unga vuxna eller ungdomar som kommit hit för att skaffa sig uppehållstillstånd och sedan ta hit släkten.

När de kommer hit placeras de ut i olika boenden över hela landet där de får fri bostad, fritt uppehälle och kan leva resten av sina liv i Sverige på skattebetalarnas bekostnad om de så vill. Detta medan många av våra åldringar lever i misär.

För kommunpolitikerna är det dock viktigare att visa sig ”goda” och tvinga på svenska folket migranter som vi inte har bett om, varken i liten eller stor skala. Dessa politiker är i själva verket onda och totalitära.

Ängås gamla skola kommer att användas som ett ”tillfälligt boende” vilket innebär att de som bor där flytas vidare till andra boendeformer efter hand. Orust räknar med att ta emot fler ”ensamkommande” nästa år än 2015. Detta oavsett vad invånarna i kommunen anser om den politiken.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Asylsökande till Borensberg #asylkaos

Den idylliska tätorten Borensberg i Motala kommun tar emot asylsökande. Det är ägarna av Nääs Kursgård & Hotell som frivilligt upplåter sin anläggning till asylsökande. Företaget drivs av Irene och Arjan Giling som flyttade från Holland till Sverige 2006. Sedan 1 januari 2015 driver de Nääs Kursgård.

Nu har de kommit överens med Migrationsverket om att ta emot ca 60 asylsökande migranter. Det blir ett evakueringsboende, vilket innebär att de asylsökande bor där kort tid och sedan transporteras vidare till andra boenden. Tolv personer har fått arbete på anläggningen för att sköta om verksamheten som har bemanning dygnet runt. Det är oklart hur mängs som ska bo där, men det kan röra sig om ett trettiotal.

Kostnaderna för driften betalas av Migrationsverket – alltså av skattebetalarna.

Företagare som samarbetar med politikerna för att omvandla det gamla trygga svenska Sverige till ett mångkriminellt helvete måste bojkottas på alla nivåer.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Schweiz vill inte ha IKEA-hus för flyktingar – de brinner för lätt #asylkaos

Stadsfullmäktige i Zürich har köpt 62 IKEA-hus som skulle användas för asylsökande. Nu har husen kasserats eftersom de är lättantändliga.

IKEA är en av leverantörerna av modulhus. Eftersom Schweiz tagit emot över 20 000 asylsökande sedan början av året så vill de liksom politikerna i Sverige ge dem bostäder och uppehälle. Migranterna har kommit från Afghanistan, Eritrea, Somalia, Syrier, Irak och andra platser i tredje världen. Schweizarna drabbas alltså av en liknande politik som svenskarna, även om antalet migranter är färre.

Bostadsfrågan ville de delvis lösa med hjälp av modulhus från IKEA. Efter att ha testat husen så valde myndigheterna att kassera dem helt och hållet. Det visade sig att konstruktionen var så dålig och tunn att de i samband med brand kunde brinna upp alldeles för lätt och snabbt.

Flera kantoner i Schweiz har använt husen som började produceras 2013. De togs fram för att kunna sättas upp snabbt och enkelt, men nu skrotas de och kommer inte att användas mer.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

 

Ytterligare 1 000 asylsökande till Västerås #asylkaos

Regeringen, Migrationsverket och övriga statliga verk arbetar tillsammans med landsförrädiska politiker för att söndra den svenska nationen och låta främlingar ta över landet.

Det är en ytterst medveten politik som är värre än något annat som har drabbat svenska folket under landets hela historia. Det enda som har hotat landet mer än dagens invasionspolitik är digerdöden. Då dog mer än en tredjedel av alla invånare i landet.

Med dagens vansinniga politik riskerar hela den svenska nationen att dö. Politikernas massinvandring är alltså värre än en katastrof, den är en medveten handling som bäst kan karaktäriseras som ett mjukt folkmord.

I Västerås finns ca 900 personer på olika asylboenden. Det säger Lars Brånn som är enhetschef på Migrationsverket i Västerås. Nu aviserar han att det kommer ett stort antal nya asylsökande till kommunen inom den närmaste framtiden.

Migrationsverket i Västerås har anställt ca 25 personer och behöver anställa ytterligare 30 personer. Tanken är att det behövs mer personal till en ny annalkande ström av asylsökande som politikerna kommer att terrorisera befolkningen med.

Lars Brånn säger att det kan bli uppemot 1 000 som kommer. Eftersom Migrationsverkets prognoser alltid är i underkant så kommer den siffran helt säkert att överskridas.

Politikerna vill uppenbarligen att Sverige ska gå under så fort som möjligt.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Asylboende öppnar i Bromma i Stockholm #asylkaos

Bromma ligger i Stockholms västra kommundelar och är delvis ett område med stora dyra villor där många kändisar bor. Här bor delar av den samhällselit som propagerar för mångkultur. Av någon anledning samlas människor som säger sig älska mångkulturen alltid i nästan helvita områden, ofta i villaområden eller andra idyller.

Lokalmedia berättar nu att en ”ideell aktör” öppnar boende för ”ensamkommande flyktingbarn” i Bromma. Samma aktör har redan öppnar boenden för ensamkommande på andra håll, men vem aktören är tydligen väldigt hemligt eftersom det inte framgår någonstans vilka de är. Lokalmedia nämner däremot förnamnet på enhetschefen, som sägs heta Lena, hos aktören. Aktören har dock en egen hemsida som finns här. Asylboendet kommer att finnas på Doktor Abrahams väg 86, Bromma.

I veckan som gick har man informerat grannarna i området, men var boendet finns är också hemligt.

Detta hemlighetsmakeri kring asylboenden visar hur sjuk politiken är. Politikerna och media är rädda för all den kritik som kommer om allmänheten får veta sanningen om alla kostnader, problem och konsekvenser av den för Sverige så skadliga migrationspolitiken.

Formellt sett ska Solna stad ansvara för boendet eftersom ”aktören” arbetar på uppdrag av Solna. Asylboendet kommer att ha mellan 30-50 platser.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Hälsingegården i Falun blir evakueringsboende #asylkaos

De landförrädiska politikerna i Falun tycker att Falun ska fyllas upp med migranter från tredje världen. De anser också att man ska fylla upp kommunen med migranter utan att bry sig det minsta om vad kommuninvånarna tycker eller vilka de långsiktiga konsekvenserna blir.

Den politik som bedrivs kan gott och väl kallas idiotisk och de som ligger bakom politiker är då idioter.

Inte nog med att kommunpolitikerna har sett till att det kommer oönskade migranter från Mellanöstern och Afrika till kommunen, de har också försökt dölja sina landsförrädiska handlingar genom att hålla mottagandet hemligt.

Hälsingegården blir nu evakueringsboende. Det innebär att de asylsökande bor där en kort tid tills de placeras på något annat boende. I boendet kommer personal från kommunen att arbeta och ge migranterna bästa tänkbara service. Boendet kommer att ha bevakning dygnet runt.

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Lövhults vandrarhem i Nässjö blir asylboende med 40 platser #asylkaos

Politikerna i Nässjö arbetar ivrigt för att fylla upp kommunen med asylsökande migranter som inte borde ha fått passera gränsen till Sverige. Inte nog med att politikerna fyller upp kommunen med dessa migranter, de gör det också utan att be invånarna i kommunen om lov.

Den politik som bedrivs i Nässjö och andra kommuner är totalitär för att man tvingar på folket en politik som de inte har bett om. Dessutom har kommunpolitiker som agerar totalitär inte brytt sig om vilka konsekvenser deras skadliga politik får på det svenska samhället.

Det finns goda skäl att kalla alla dessa kommunpolitiker för idioter.

De medverkar inte bara till att slösa bort skattebetalarnas pengar, de medverkar också till att skapa ett mer otryggt samhälle där ingen svensk kan känna sig säker längre på gator och torg och där vi blir i minoritet i vårt eget land om ca tio år.

lovhults-vandrarhem-1

lovhults-vandrarhem-2

Kommundirektören Karl-Gustav Bartoll är trots sin fina titel en person som medverkar i det förstörelsearbete som politikerna ägnar sig åt. Han är en av dem som sett till att det kommunägda Lövhults vandrarhem blir asylboende.

Det är tänkt att vandrarhemmet ska bli vandrarhem igen efter en tid. Då ska man inte bo där eftersom politikerna har besudlat anläggningen. Lövhults vandrarhem måste självfallet bojkottas.

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Relaterat:

Viebäcks folkhögskola i Nässjö blir asylboende med 390 platser

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1