Etikett: flyktingpolitik

Att kommentera Karin Petterssons åsikter är som att kommentera en död sill

Det är med andra ord helt meningslöst. Det hindrar inte att man kan göra det ändå som en rent terapeutisk handling för att förstå döda själars tankebanor. Liksom många andra av hennes sort är det oftast meningslöst svammel som presenteras under en rubrik som vittnar mer om galenskap än samhällsansvar.

”Sverige ska vara ett invandrarland” skriver Karin Pettersson på Aftonbladet. Det första fråga man ställer sig är om det är Karin Pettersson som ska bestämma vad Sverige ska vara. Hon tror uppenbarligen det eftersom rubriken vittnar om en påstridighet som är totalitär.

karin_pettersson_aftonbladet
På grund av sina vänsterrevolutionära åsikter får Karin Pettersson ständigt vara med i TV-debatter.

Hon inleder sin krönika med att citera statssekreteraren Erik Nilsson som den 13 november 2015 skrev på Facebook:

Vi klarar ett stort flyktingmottagande i Sverige. Jag tror själv att vi uthålligt skulle kunna klara att ta emot och integrera 100–150 tusen människor per år. Vi behöver förbättra mottagandet, bygga flera bostäder, anpassa utbildningssystemet och arbetsmarknadspolitiken till de nya förutsättningarna, men vi kan klara det. Men mer än 10 000 asylsökande i veckan varav drygt 2 000 barn utan vårdnadshavare – det klarar vi inte! I alla fall inte om de människor vi tar emot ska kunna få drägliga liv och rimliga möjligheter i sitt nya land.”

Erik Nilsson var den som hade regeringens samordningsansvar när invasionen till Sverige pågick för fullt. Att kommentera vad en sådan figur ”tror” är nästan onödigt. Det finns gott om politiker och andra som tror och inbillar sig det ena och det andra, men det finns ingen anledning att ta dem på allvar för det. Skillnaden är att Nilsson är en inflytelserik person vars åsikter ingen i öppen debatt har fått kritisera eller bemöta. Alla dessa massinvandringsförespråkare avhåller sig nogsamt från debatter med motståndare eftersom de aldrig kan argumentera för sin sak. Deras ansvarslösa åsikter om att Sverige kan ta emot nästan hur många som helst faller lätt när man granskar dem.

Den första och viktigaste invändningen mot politruker som Nilsson är att han är medlöpare till totalitära politiker som inte bryr sig om konsekvenserna av sina beslut. De är hänsynslösa människor som kan begå vilka övergrepp som helst mot den svenska befolkningen utan att skämmas.

Det kan förstöra hela landet för att få sin ideologi eller utopiska politik genomförd av principiella skäl. De är inte beredda att lyssna på människor som har mera välgrundade åsikter om varför stor invandring är dåligt för Sverige.

Karin Pettersson konstaterar att elva dager efter Nilssons inlägg börjar regeringen svänga och oroa sig för volymerna. Hon säger att:

”På Aftonbladets ledarsida valde vi att i detta läge stenhårt argumentera för asylrätten.”

Att vedervärdiga tidningar som Aftonbladet försvarar ”asylrätten” är inte förvånande eftersom tidningen är landsförrädisk och vill fylla upp Sverige med migranter från tredje världen och sedan struntar i hur det påverkar Sverige på lång eller kort sikt.

Karin Pettersson skriver:

Aftonbladets ledarsida har aldrig förespråkat fri invandring. Nationalstaten behövs för att organisera politik och välfärdssystem. Däremot bottnar vår syn på migrationspolitiken i en historisk förståelse av vad som händer när länder stänger sina gränser för människor på flykt. Sverige som vände ryggen mot de judiska läkarna på 30-talet med en blandning av rasistiska och förment ekonomiska argument. Kriget på Balkan, när vi två år före folkmordet i Srebrenica införde visumtvång för flyktingar från Bosnien. De rättigheter som etablerats för människor som flyr från krig går tillbaka till andra världskriget och Europas erfarenheter av krig och massflykt. De har under andra halvan av 1900-talet omsatts i lagar, konventioner och regelverk.

Liksom så många andra förvirrade journalister så klarar inte Pettersson av att sätta saker i sina rätta sammanhang. Den svenska nationalstaten måste skyddas för att kunna fungera och det svenska folket behöver nationalstatens gränser för att kunna fortleva. Men just nu finns det i praktiken inga gränser. Vi hade en gång gränser som kontrollerades, men nu är de borta. Att det kommer över 100 migranter om dagen från tredje världen och söker asyl – och får bo här gratis i väntan på att få sin ansökan behandlad bevisar att vi svenskar inte har kontroll över vårt land.

Karin Pettersson är uppenbarligen sur över att Sveriges gränser kontrollerades bättre förr. Men om vi hade haft de öppna gränser som Sverige har idag för 100 år sedan så hade Sverige redan gått under som svenskt land.

Karin Pettersson är etnisk svensk. Vad får henne att vilja acceptera en politik som tränger undan etniska svenskar i sitt eget land genom att hänvisa till en asylrätt som istället borde upphöra med omedelbar verkan?

Karin Pettersson skriver:

Dessa principer är värda att värnas och det övergripande målet bör vara att i samarbete med andra länder komma tillbaka till ett läge där de efterlevs.

Vad är syftet med att behålla en asylrätt som ger människor från andra världsdelar rätt att bosätta sig I Sverige? Hur kan den principen vara viktigare än svenska folkets rätt till sitt eget land?

Högsta och första prioritet ska vara att skydda den svenska befolkningen från att utsättas för övergrepp i form av fientlig ockupation eller främmande kolonisering. Det innebär också att svenska folket ska skyddas från politiker som utsätter folket för en politik som skadar landet.

Karin Pettersson:

Men en modern, progressiv vision om Sverige i världen innebär också att rusta vårt land för att vara en fristad för människor på flykt och att bejaka den öppenhet som bidragit till att göra oss till en av världens starkaste ekonomier. Sverige ska vara ett invandrarland. På många sätt är vi redan det. En av fem svenskar är antingen själva födda utomlands, eller har föräldrar som är det. Ändå har denna nya nationella identitet inte riktigt sjunkit in.

Den döda sillen har talat. Vi ska vara en ”fristad för människor på flykt”. Det hon säger nu är revolutionär socialdemokratisk vänsterideologi som finns i skrift och innebär att världens fattiga ska få komma till ”de rika” länderna och ta för sig av våra rikedomar. Det är i praktiken kommunistisk politik som lanseras på Aftonbladets ledarsida genom Karin Pettersson.

Allt handlar där om klasskamp och hur man ska jämna ut inkomsterna i världen med hjälp av globalisering. Hon lever och i inbillningen värld när hon skriver ”bejaka den öppenhet som bidragit till att göra oss till en av världens starkaste ekonomier”. Det är inte fri rörlighet av migranter från tredje världen som gjorde Sverige rikt en gång. Det var i själva verket just för att vi sluppit sådan migration som vi på 1960-talet tillhörde världens rikaste länder, dessutom utan statsskuld.

Socialdemokraterna låter gränserna vara öppna av ideologiska skäl. De skriver på sin hemsida:

Handel, migration, teknisk utveckling och rörlighet för människor och länder närmare varandra. Problem liksom lösningar är än mer gemensamma än tidigare. En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling. Globaliseringen öppnar nya exportmarknader, sänker priserna på många varor och förskjuter makt och rikedomar mellan länder och inom länder.

I takt med massmigrationen så började vår ekonomi att dräneras. Det är bara att ta en titt på vilket som helst av våra invandrartäta områden så ser vi elände, tristess, otrygghet och förstörelse. Det är områden som måste rustas upp för miljarder på grund av skadegörelse, klotter, uppbrända bilar och skolor och annan förstörelse.

Karin Pettersson är glad över att svenskarna trängs undan i sitt eget land. Självhatet måste vara gigantiskt och man undrar hur en människa kan vilja se sitt eget folk krympa för att slutligen försvinna och dö ut. Vi som inte är döda sillar har ingen anledning att finna oss i Karin Petterssons långsiktiga strategi för ett folk med en mångtusenårig historia. Vi ska inte finna oss i hennes folkutbytespolitik.

Karin Pettersson säger:

Vi bör bygga kapacitet för att ta emot upp till 100 000 asylsökande per år under de närmaste åren – och system för att se till att de som får stanna har bästa möjliga förutsättningar att komma in i det svenska samhället.

Hon vill alltså att Sverige tar emot fler asylsökande per år än vad det föds etniska svenskar. Hon vill ta emot asylsökande helt urskillningslöst där det enda kriteriet är att de är asylsökande. Att det kommer stora skaror människor med så lågt IQ att det påverkar nationen för all framtid spelar ingen roll för henne. Att det kommer muslimer som förstärker och etablerar en primitiv sedvänja i vårt samhälle spelar ingen roll för henne. Hon vill att de ”ska komma in i det svenska samhället”, vilket är en omskrivning för att de ska få ta över landet.

Inte nog med att Karin Pettersson vill att de ska ta över landet. Hon vill att det ska gå fort. Mycket fort. Hon skriver:

Att göra ett sådant åtagande skulle vara offensivt. Det kräver att mottagningssystemet ställs om, att bostäder byggs, att skolan och välfärden får kraftiga och permanenta resurstillskott. Det kräver politisk vilja, en idé om jämlikhet i integrationspolitiken och stora samhällsinvesteringar.

Detta är socialdemokratisk och kommunistisk ideologi. Hon och hennes revolutionära kamrater på Aftonbladet och inom socialdemokratin vill skynda på den globala revolutionen där tredje världen tar över våra länder i Europa. Det är dessutom vi som ska bekosta den revolutionen.

Karin Pettersson skriver också:

En logisk följd av detta resonemang blir att säga absolut nej till det skadliga systemet med tillfälliga uppehållstillstånd. Det försvårar integration och effektiva vägar in på svensk arbetsmarknad – något som till varje pris bör undvikas. Dessutom stänger de tillfälliga uppehållstillstånden av vägen för familjeåterförening, och därmed ett av få sätt för barn och kvinnor att få sin asylrätt prövad i stället för att riskera döden på Medelhavet.

Man måste enligt henne säga nej till ”det skadliga systemet med tillfälliga uppehållstillstånd”. Hon vill inte riskera att människor ska kunna få resa hem igen om det blir lugnare i hemlandet. Det betyder att hon inte tar hänsyn till människor som faktiskt är flyktingar och inget hellre vill än att åka hem igen den dag det är möjligt – vilket är alla seriösa flyktingars högsta dröm. Karin Pettersson vill att alla dessa migranter ska stanna i Sverige för evigt och ta över landet från svenskarna. Hon vill dessutom att de ska kunna hämta hit hela sin släkt.

Alla vet att det alltid kommer att pågå konflikter ute i världen. Krig kommer alltid att förekomma och därmed kommer också flyktingströmmar och migration förekomma även i framtiden.

Karin Pettersson skriver:

Migrationsströmmarna kommer inte att minska, krigen inte ta slut och globaliseringen inte upphöra. Båtarna kommer under överskådlig framtid att fortsätta lägga ut med kurs mot Europa.

Karin Pettersson undrar vad Sverige i det här sammanhanget bör göra. Hon skriver att vi ska ta emot flyktingar även på lång sikt.

Så vad bör Sverige göra? Sanningen är egentligen ganska enkel. Om vi långsiktigt ska kunna stå upp för öppenhet och anständighet och ta emot fler flyktingar än andra länder, så måste både vårt mottagande och vår integrationspolitik fungera på ett annat sätt än i dag.

Det märkliga är att Karin Pettersson inte säger något om att vi borde skapa fred på jorden för att undvika flyktingströmmar. Inte med ett ord visar hon någon som helst vilja eller avsikt att få slut på krigen, på flyktingströmmarna och på det elände som följer i spåren en sådan migration.

Det är uppenbart att hon antingen är en död sill som inte kan tänka eller en vänsterrevolutionär som vill förgöra vårt svenska samhälle.

Den humanitära stormakten vill angripa Polen #asylkaos

Polen har fått en ny regering, en konservativ sådan. I Polen fungerar demokratin. Efter jämförelsevis hyfsat bra debatter i TV och media erhöll det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa över 38 procent av rösterna.

För några veckor sedan arrangerades massdemonstrationer mot islam och för den polska identiteten. 70 000 personer deltog. Det finns en växande nationell medvetenhet i Polen och en vilja att försvara landet från liberalism, massinvandring och normupplösning. Nu finns det också krafter som försöker hindra polackerna från att försvara sitt land.

I morgon kommer EU:s flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos till Stockholm och ska träffa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Tanken är att den humanitära stormakten ska läxa upp kommissionären för att man inte sätter press på Polen att ta emot fler asylsökande. Svenska politiker nöjer sig som bekant inte med att förstöra det egna landet utan vill sprida den svenska smittan vidare till andra länder.

Det lyckas dock inte alltid så bra. När de svenska politikerna besökte Serbien upplyste den serbiske inrikesministern svenskarna om att:

”Sverige kommer att kollapsa som stat av alla immigranter”.

Det måste ha varit en svår chock för de svenska verklighetsfrånvända politikerna att höra samma sak som rasisterna i Sverige säger på sina rasistiska, nazistiska och fascistiska bloggar varje dag.

Ett foto på de svenska politikernas ansiktsuttryck hade varit värt mycket att få se. Men den humanitära stormakten ger inte upp. De vill visa sig bäst på något och de nya rekorden som slås i asylinvandringens spår vittnar om en humanitär stormakt som varken är humanitär eller en stormakt. Man kan visserligen visa siffror som tyder på världsrekord i asylmottagning, men den är inte orsakad av humanitet utan av galenskap.

Nu vill alltså landet som kallar sig en humanitär stormakt, men som i själva verket är ett dårhus, tvinga andra länder att kopiera den galenskap som dårarna i Sverige utsätter sin befolkning för. Migrationsministern kräver nu att EU-kommissionen tar i med kraft mot Polen och läxar upp 38 miljoner polacker för att de inte fyller upp sitt land med somalier, eritreaner, syrier, irakier och afghaner och andra folk som kan ta över Polen från polackerna.

Svenska politiker är desperata. Att det väller in folk för att gränserna står öppna är inget problem för dem. Det är en sits som de själva ytterst medvetet satt sig i. Nu vill de flytta migranter från Sverige till andra EU-länder eftersom det har blivit fullt här – och för att SD snart är största parti. Man överväger nu också möjligheten att försöka stämma Polen för att de ”inte tar sitt ansvar”, dvs inte underkastar sig EU-direktiv eller krav från den humanitära stormakten. Stormaktens främsta huvudvärk tycks vara att SD växer och kan bli största parti i nästa val. Då kommer man i andra länder fatta att regeringens politik aldrig haft något stort stöd. Den genomfördes på ett totalitärt sätt mot medborgarnas vilja.

Då kommer ridån att falla och ett annat stämningsläge inträda i samhället. Folket kan börja höja sina röster på allvar. Förhoppningsvis radikaliseras den invandringskritiska rörelsen och tar tillbaka sitt land.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Sverigedemokraterna i Trosa talar för döva öron

I de flesta kommuner i landet ägnar ledande politiker all sin kraft åt att fylla upp den egna kommunen med asylsökande. Ett exempel är den lilla kommunen Trosa som är en idyll som under somrarna besöks av turister från när och fjärran. Hit kommer båtfolket och hit kommer bröllopsgäster, matgäster och andra för att festa på Bomans Hotell eller äta på någon av de trevliga restaurangerna.

Trosa är dock på dekis vilket beror på politiskt vanstyre. I Trosa bor många höginkomsttagare och det speglar sig i valresultat 2014. Moderaterna fick 40,8 procent av rösterna trots att Fredrik Reinfeldt under valrörelsen önskade att vi svenskar skulle ”öppna våra hjärtan” och släppa in hela världen till Sverige. Socialdemokraterna i Trosa fick 25,9 procent, Centern 5,5 Folkpartiet 4,6, KD 3,2, Miljöpartiet 8 och Vänsterpartiet 4 procent. Väljarna i Trosa gav alltså politikerna Carte Blanche att fylla upp hela Trosa med somalier, irakier, afghaner eller vad som helst.

lagom-ar-bast
SD Trosa behöver fler gilla-markeringar på Facebook

Trosa är en idyll där sömniga höginkomsttagare endast behöver tänka på sin nya bil, utbyggnaden av villan eller semesterresan till nästa exotiska plats på jorden. Och regelbundna besök på golfbanan förstås.

Ultramaterialister som har det bra tycks av valresultat att döma inte vara några större tänkare utom när det gäller skatter och möjligheter att berika sina liv med mera pengar och prylar.

Sverigedemokraterna fick 7,6 procent av rösterna i Trosa, långt under riksgenomsnittet. Det är svårt att säga om SD i Trosa gjorde ett bra jobb i valrörelsen eller inte. Hela Sverige lider av svårt politiskt förtryck och medier som agerar frontsoldater åt gammelpartierna för att skjuta oppositionen i sank.

På grund av den ökade invandringen har även politikerna i Trosa bestämt sig för att öka andelen asylsökande till kommunen. Igår togs beslut om att dubblera antalet ”flyktingar” från 30 till 60 per år (vilket i realiteten alltid blir fler när anhöriga kommer).

Bertil Malmberg från SD reserverade sig mot beslutet och försökte förtvivlat tala kommunpolitikerna till rätta. Han hade inte en chans där han med sina 7,6 procent i ryggen hade 92,4 procent emot sig. Väljarna i Trosa har som sagt gett sina politiker mandat att i praktiken fylla upp hela kommunen med asylsökande och det kommer sannolikt fler inom kort.

Så vad gör SD då för fel?

Det är lätt att som utomstående hitta fel i ett parti som själv anser att de gör så gott de kan och kämpar med alla tillbuds stående medel för att öka sin väljarandel. Men som utomstående kan och vågar man inte bara se bristerna utan också framföra åsikter om vad som kan förbättras.

Nu går SD in i ett valkampanjliknande tillstånd och kräver folkomröstning om flyktingpolitiken (eller invandringspolitiken). Kampanjer rymmer också parollen ”Lagom är bäst”, en paroll som är mer än förlegad och kanske hade fungerat för 20 år sedan. ”Stoppa invasionen” hade varit en mer passande paroll. Men partiet har redan begått flera allvarliga misstag. Det största av alla misstag hittills var att klippa banden med 4 000 SDU-medlemmar som man i ett enda ögonblick bröt banden med i sin ungdomsorganisation Sverigedemokratisk Ungdom. Utöver det så har partiledningen på ett ganska uppseendeväckande sätt hetsat mot flera alternativa medier där utan tvekan stora delar av SD:s väljarbas finns.

Det är främst ”chefsideologen” Mattias Karlsson och partisekreteraren Richard Jomshof som på eget initiativ valt att bryta med stora delar av värjarkåren, genom att attackera fri media.

Om SD hade varit kloka så hade man inte bara behållit SDU utan bemödat sig om att hålla sig väl med de alternativa medier som läses av hundratusentals människor varje månad. Redan i valrörelsen 2014 borde SD ha använt sig av alternativa medier och annonserat i exempelvis Fria Tider och en rad andra tongivande alternativa plattformar där väljare finns.

SD valde istället för att gynna de medier där väljarbasen finns att enbart annonsera i gammelmedia. Nu upprepar man samma misstag. Men den här gången är gammelmedia inte lika välvilligt inställda till att ta emot annonser från partiet. Många tidningar har redan tackat nej, vilket de är i sin fulla rätt att göra oavsett vad man tycker om det.

Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump har flera gånger både i tal och i sina twitterinlägg länkat till och tackat konservativa debattörer och författare för deras stöd. Han vet var den egna väljarbasen finns. Det är bland läsarna av alternativa medier de finns och de läser alternativa medier för att de är extra intresserade av samhällsdebatten och därmed sannolikt mer insatta i politiska spörsmål än medelamerikanen. Trump är mån om sina väljare.

På samma sätt är det i Sverige. De som läser Fria Tider, Avpixlat, Exponerat och många andra alternativa medier är extra intresserade av samhällsdebatten och sannolikt mer informerade och pålästa om de samhällsproblem vi har idag.

Av det skälet borde SD bemöda sig med att knyta kontakter med alternativa medier och även annonsera där. Nu förlitar sig SD enbart på gammelmedia och deras ofta politiskt enfaldiga läsare, som möjligen tycker att invandringen är för stor, men inte är kapabla att fatta varför den ens pågår och vilka de bakomliggande orsakerna till våra samtidsproblem är.

Risken finns att SD på ett sätt fördummas när man förtalar alternativa medier och därmed utesluter så betydande delar av väljarkåren. Det finns mängder av begåvade människor som gärna skulle ta steget in i SD om de kunde lita på partiet. Efter uteslutningen av SDU klippte man inte bara banden till tusentals väljare, man klippte också av det band av förtroende som tidigare funnits till partiet.

SD har stagnerat i flera opinionsundersökningar i rad. Det sker just nu är Sverige fullkomligt invaderas av människor som inte borde ha fått sätta sin fot i Sverige. Vårt land är mer hotat idag än någon gång under hela vår historia. Då väljer SD att kasta skit på alternativa medier och utesluta 4 000 potentiella medlemmar. Det är naturligtvis inte riktigt klokt.

För att återgå till den stackars Bertil Malmberg i Trosa och SD:s 7,6 procent i valet 2014 så hade det kunnat se annorlunda ut. Ett problem bortsett från de redan nämnda är att SD satsar för mycket på det parlamentariska arbetet. I stort sett ingen i Trosa känner till att Bertil Malmberg försökte sätta stopp för ökad asylinvandring.

Det är likadant i de flesta kommuner.

Men om SD i Trosa hade kunnat annonsera i alternativa medier – kanske till billigt pris – så hade SD:s kamp för sin kommun varit mera känd. SD har arbetat för lite med utomparlamentariskt arbete och det straffar sig nu. Det är av stor vikt att möta folk på torgen, att dela flygblad i brevlådorna och att göra det regelbundet och ofta. Det duger inte att mellan valen endast fokusera på ett fullmäktigearbete som ingen utom några få följer.

Även om SD nu går in i sin valliknande kampanj så hade de behövt stöd av de alternativa medier de av någon anledning hatar så mycket.

Snart är det landsdagar för partiet. Sannolikheten för att något ska bli bättre i partiet är mikroskopisk. Så länge Mattias Karlsson och Richard Jomshof finns kvar i partitoppen kommer inga förbättringar att ske. Om de kan bytas ut och partiet tar tillbaka SDU och börja öppna för samarbete med alternativa medier skulle mycket mer kunna hända i svensk politik.

Men så länge det finns figurer i partitoppen som värnar mer om den egna lönen och den egna positionen än om Sverige så kommer inga stora förbättringar ske i samhället. SD behöver samla stöd och få fler att arbeta för partiet, inte kasta ut folk och förtala den egna väljarbasens medier.

Svenskarna ogillar invandringen och SD har en potential som är enorm. Vi sympatiserar med alla kämpande SD-politiker som ofta gör ett hästjobb, så ingen kritik härifrån mot dem. Kritiken riktar sig mot partitoppen.

Relaterat:

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Expressen hänger ut människor som säger vad många tänker #asylkaos

Expressen är oroade över att det finns människor som vill försvara Sverige på det sätt som man normalt försvarar sitt land, genom olika typer av självförsvarsaktioner. När Engelbrekt försvarade folket var det inte med argument utan med våld, när norska och danska motståndsmän försvarade sina länder från tysk ockupation så var det inte med argument utan med våld.

Beroende på hur det politiska förtrycket ser ut i ett land så anpassar man sin försvarsförmåga eller sina handlingar till det. I Sverige är det möjligt att försvara landet – om man vill. I länder som Nordkorea går det inte att göra det utan att förmodligen bli avrättad direkt.

Våra förfäder som försvarade landet riskerade inte bara sina liv, allt de hade skapat för sina familjer togs ifrån dem, men trots det vågade många offra precis allt – för sitt land. Vi har våra förfäder att tacka för mycket, nu är det vår plikt att tacka dem för vad de gjorde för Sverige genom att själva försvara vårt land, landet som också är våra förfäders. Om vi inte försvarar landet nu när det behövs kommer vi att förlora det.

sverige-invaderas

Expressen ägs av familjen Bonnier som terroriserar svenska folket med sin agendajournalistik och sina kampanjer för öppna att gränserna så att Sverige går sönder.

Expressen samarbetar med kriminella vänstergrupper för att spåra upp invandringskritiker och hänga ut dem som om de – invandringskritikerna – vore kriminella.

Det hela är bara en fråga om vilket sida i kriget man befinner sig på. Expressen befinner sig på den fientliga sidan och använder sin makt och sina resurser för att bedriva krigföring mot svenskar som älskar sitt land och inte vill se landet förstöras. De hänger ofta ut människor som varken kan eller får försvara sig eller sin position. Bonniers taktik är huvudsakligen att hänga ut människor som ibland gör en del ogenomtänkta uttalanden eller som har en bakgrund som inte är den allra bästa.

Det är en medveten strategi för att hoppas få med sig stora delar av allmänheten mot ”rasisterna” som framställs som en skock halvkriminella idioter.

Expressen ”avslöjar” idag att det finns slutna facebookgrupper där man ”hetsar till våld och nya attentat mot asylboenden”. De som hetsar mest av alla är ”våldsdömda, kända nazister och mc-krimininella”. I själva verket är det Expressen som hetsar mot svenska folket.

Tidningens så kallade ”granskning” är ett sammelsurium av anklagelser mot Sverigedemokraterna och tidningen använder arga och upprörda människors tankar och åsikter om asylpolitiken för att misstänkliggöra alla som ifrågasätter den vansinniga politiken som driver mot Sverige mot en avgrund – en politik som Expressen och Bonnierkoncernen står bakom.

Nu när det finns människor som ser sitt land förblöda av en främlingsinvasion av aldrig skådat slag, så försöker tidningen skapa en hatstämning mot svenskar som ogillar invasionen. Tidningen försöker inte ens förstå invandringskritikernas åsikter eftersom de hatar alla invandringskritiker lika mycket oavsett om de är sofistikerade intellektuella eller vanliga knegare som på vardagssvenska säger vad de tycker.

Expressens krig mot invandringskritiker har nu letat sig in i slutna forum på nätet där en viss frispråkighet förekommer, ungefär på samma sätt som det förekommer frispråkighet i de egna hemmen i de flesta familjer.

Den är ingen som förvånas längre över att det finns folk som gläds åt att asylboenden brinner eftersom deras frustration över att aldrig få sin röst hörd sedan länge har övergått till hopplöshet och en önskan om rent fysiska angrepp på fiendens installationer där kolonisatörer huseras på skattebetalarnas bekostnad, skattebetalare som blir bestulna både på sina pengar och på sitt land.

Kent Ekeroths starka tal i Trelleborg används av media för att hetsa både mot Ekeroth själv och mot Sverigedemokraterna. Ekeroth förklarade där hur viktigt det är att överklaga asylboenden och kämpa på olika sätt för att stoppa dem. Han uppmanade svenskarna att gå man ur huse för att hindra expansionen av fler moskéer och flyktingförläggningar. ”Vi ska visa dom att nu smäller det” sade Ekeroth och menade att nu kommer vi att reagera och göra något åt asylinvasionen. Det togs av våra lögnaktiga medier och agendajournalister till intäkt för att SD inspirerat till attentat mot asylboenden.

Det startades ett drev mot Ekeroth och SD anklagades nu öppet av journalister och politiker för att vara ansvariga för bränderna. I själva verket var det ju politikerna själva som hade ansvaret som skapat såväl asylboenden som kritiska röster då de låter våra gränser stå helt öppna. Det är Stefan Löfvens fel att det förekommer brottslighet som är relaterad till mångkultur och massinvandring. Svenska folket har inte bett om att få se sitt land invaderas av somalier, irakier, syrier, afghaner, eritreaner och andra folk.

Drevet mot Ekeroth handlar om att media vill att vi ska ”tona ned retoriken”, dvs vi ska sluta använda starka ord mot politikerna som förstör Sverige. Svaret måste bli ”fan heller vi tiger”.

De fyller upp Sverige med främlingar utan att bry sig om vad folkmajoriteten tycker. Vi har redan 1,6 miljoner utlandsfödda i landet, men det räcker inte för Bonnierkoncernen. De vill radera ut hela det svenska Sverige med hjälp av storskalig massinvandring som saknar motstycke i vår historia.

Expressen säger att det har brunnit på 23 asylboenden i år. Men ingen har gripits och ingen vet något om brandorsaken, vilka eventuella gärningsmännen är eller varför de möjligtvis har tänt på byggnaderna. Expressen hade ju i förbigående kunnat säga att det brunnit över 3 000 gånger under 15 år på skolor och att dessa bränder är en följd av mångkulturen. Men det vill man inte. Alla problem som mångkulturen skapar ska döljas och istället försöker man skuldbelägga svenskar som har starka åsikter om hur politikerna och media förstör deras land.

Inrikesministern Anders Ygeman (S) uttalar sig och menar att polisen ser en ”tilltagande främlingfientlighet”. Det är en ren lögn från polisen.

Vad vi ser är ett ökat intresse från svenskar att vilja försvara sitt land, ingen annat.

Däremot är viljan att försvara landet lika varierande som metoderna man vill använda i sitt försvar. Svenska folket har inget organiserat självförsvar och därför skulle man kunna kalla de försvarshandlingar som ändå förekommer för ”spontanförsvar”.

Nyligen arrangerade en grupp invandringskritiker en demonstration på Sergels Torg som besöktes av ca 300-500 personer, uppgifterna varierar. Det hölls några tal och tanken hos arrangören är att återkomma regelbundet med fler demonstrationer. Det är en del av det svenska självförsvaret. Sedan finns det andra grupper som arbetar med andra koncept och på andra sätt, kanske med flygbladsutdelningar och liknande. Alla arbetsmetoder behövs och alla individer behövs vare sig de är ”mjuka” eller ”hårda” invandringskritiker. Genom att sträva åt ungefär samma håll kan vi uppnå resultat.

folkets-demonstration
Folkets demonstration den 1 november 2015, ett av många bra initiativ

Det fyller ingen funktion att beklaga sig över att den ena eller den andra gruppen eller individen arbetar på ett sätt som man själv inte uppskattar eller gnälla på människor som ändå gör något. Alla behövs i kampen för svensk överlevnad.

Även de människor som Expressen nu hänger ut som ondskefulla rasister behövs i kampen för Sverige. Det hade varit värre om de nu uthängda hade stått på fiendesidan i det ställningskrig som råder i landet.

En av facebookgrupperna som Expressen ogillar har det pigga namnet ”Beväpna Sverige” vilket sannolikt gav Expressens chefredaktör en så stor chock att se att han genast beordrade en hatkampanj mot gruppen. Sidan startades av en person som ställde upp för SD i valet 2014. Till Expressens förtvivlan innehåller gruppen personer som är ”tungt kriminella” och har bakgrund i ”90-talets nynazistiska rörelse”.

Sedan hänger tidningen ut ett antal personer med namn och bild och informerar läsarna om vilka domar de har på sig och citerar några av deras ilskna kommentarer där de i flera fall önskar att fler asylboenden gott kunna brinna upp. Tanken om att elda upp asylboenden får medhåll från många som uppenbarligen i desperation ser sitt land förloras. Andra som tidningen pratat med tar avstånd från allt våld och menar att det finns andra sätt att arbeta på.

Det finns andra sätt att arbeta på och det är med hjälp av kraftfull opinionsbildning man ska arbeta. Däremot finns det människor som i ren desperation vill ta till andra metoder för att de känner sig inträngda i ett hörn när politikerna torterar dem med en politik som förstör landet.

Vad som sägs i det slutna facebook-grupperna är ändå av intresse för det är vad många vanliga svenssons säger hemma i soffan. Det är sannolikt inte många som gråter om ett asylboende brinner upp utan ser det som en följd av det tillstånd som Sverige befinner sig i.

Sverige är i fara och då vill vi försvara landet.

Vi befinner oss i ett krigsliknande tillstånd där kriget består av allt utom vapen. Vi svenskar har rätt att försvara vårt land och på vilket sätt man väljer att försvara landet är upp till var och en – så länge vi inte har ett organiserat försvar.

Vi förordar alla lagliga metoder som står till buds, men eftersom lagarna skärps snart och alla kommuner tvingas att ta emot asylsökande så kommer inte alla att nöja sig med lagliga metoder   – eftersom lagen förtrycker svenska folket.

Om andra förtryckta folk hade nöjt sig med att ”följa lagen” så hade de inte kunnat göra sig av med förtryckarna. Det finns gott om sådana exempel. Det finns också exempel på hur regimer störtat sitt folk i fördärvet för att det inte fanns någon kraftfull opposition som vågade ta strid mot förtryckarna.

Det principiellt viktiga är att man skapar egna nätverk där man uträttar det man vill uträtta. Några förslag finns här.

Andra kan hitta på egna förslag som är bättre. Det är en stor fördel om man på en ort kan samla några liksinnade och protestera så kraftfullt mot ett asylboende att det måste upphöra eller flytta. Om det är privata aktörer som driver boendet kan man agera mot dem genom att bojkotta alla deras verksamheter och informera grannar och andra om vilka fula fiskar de är som profiterar på en politik som slår sönder Sverige.

Det finns mycket att göra för var och en som vill göra något. Kom ihåg: Sverige är vårt land, vi har rätt att försvara det.

försvara-sverige

Relaterat:

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1