Etikett: försvara sverige

Civil olydnad: Ett sätt att möta politikernas totalitära politik #asylkaos

Sverige är allvarligt hotat. Någon har stuckit kniven i vår själ, några sparkar på vår kropp och andra håller för våra munnar. De försöker döda oss.

De är många, de är starka och de har makten. De har den ekonomiska makten, den politiska makten och makten över media. Det enda vi har är vår vilja att försvara vårt land.

Vi frågar oss ofta hur det ska gå till. Några rekommendationer finns här.

forsvara-vart-land

Ett annat och mera resolut sätt man kan agera på är att göra exakt som politikerna gör mot oss. Vi säger inte att man ska göra det, men man kan göra det om man vill.

Scenariot är följande.

Politikerna har öppnat dörren till Sverige utan att fråga invånarna om vi vill att den ska stå öppen. Faktum är att de struntar fullkomligt i vad invånarna tycker om saken. Sverige ska fyllas upp med somalier, afghaner, syrier, irakier, eritreaner och andra folk oavsett vad vi tycker. Politikerna vill att vi ska gå under. Politikerna har omyndigförklarat svenska folket för att lättare och snabbare kunna skynda på det mjuka folkmord som pågår där vi svenskar blir i minoritet i vårt eget land om åtta-tio år.

Politikerna bryter mot demokratiska principerna, mot moraliska lagarna och mot den rätt som svenskarna har till sitt eget land.

Om man ska ge igen med samma mynt så kan man göra följande.

Man åker hem några stycken till en politiker. Öppnar dörren och kliver rakt in. Man slår sig ned i soffan, tar för sig av maten i köket och går och lägger sig i de sängar som finns där. När du väl är hemma hos politikern så kan du undersöka hur många asylsökande som bor i hans hem. Om det inte bor några där så kan ni kräva att få bo där på hans bekostnad så länge ni vill. Kräv att han öppnar sitt hjärta för er som är bostadslösa flyktingar som tvingats fly från mångkulturen till det vita reservat som politikern bor i.

Om politikern protesterar så framhåller man att det är ungefär så här han eller hon beter sig mot svenska folket. Handlingen är likartad. Skillnaden är att ni uppför er bättre än politikern och främlingarna han släpper in i vårt land. Ni tänker inte hota, misshandla eller våldta politikern. Ni tänker bara föra ett civiliserat samtal med honom eller henne och få politikern att fatta att den sits han befinner sig i nu är densamma som vi svenskar befinner oss i. Vi känner oss överkörda och är utsatta för övergrepp. Vi är värre drabbade än den politiker som nu irriterat griper efter telefonluren.

Om han hotar med att ringa polisen så fine, låt politikern ringa. När polisen kommer förklara då att denne politiker olovligen öppnat dörren till Sverige eller till den kommun han eller hon verkar i och tvingat på invånarna stora skaror främlingar som inte har rätt att passera dörren till Sverige och ännu mindre slå sig ned och leva här på vår bekostnad. Om politikerna gör en anmälan, gör då en motanmälan och anmäl politikern för högförräderi.

Politikerna försöker att lägga vårt land under främmande inflytande och det måste vi vanliga medborgare beivra. Eftersom vi inte har så många metoder vi kan använda oss av kan civil olydnad vara en sådan.

Den lilla berättelsen är ett sätt att förklara vad som händer i Sverige. I lagens mening så är det senare hemfridsbrott, vilket vi inte uppmuntrar. Frågan är hur länge vi ska tillåta alla kriminella makthavare att förstöra Sverige. Tills det är försent? Civil olydnad i någon form är sannolikt helt nödvändigt att använda sig av i Sverige eftersom demokratin är satt ur spel.

Relaterat:

Det postmoderna folket, Karl-Olov Arnstberg

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

Hur stoppar vi invasionen?

Först och främst måste man komma ihåg att Sverige är ett totalitärt land. Hela den svenska statsapparaten är involverad i att fylla upp Sverige med araber, afrikaner och andra folk som man kallar ”flyktingar” för att få folket att acceptera stor invandring. Staten avser nu att införa lagar som ska tvinga varenda kommun att ta emot asylsökande oavsett hur många de blir. De kommer också att försöka göra det svårare att kritisera deras massinvandringspolitik.

Oavsett vilka lagar de inför så har du rätt att kritisera politikerna, politiken i sig och massinvandringen. Var aldrig rädd för att göra det.

Svenska folket är utsatt för en fientlig ockupation som i förlängningen innebär att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land. Nationalekonomen Tino Sanandaji har räknat ut att det bara tar 10-15 år för oss att bli i minoritet om massinvandringen fortsätter och ingen ändring sker av politiken.

Då blir svenskarna i minoritet i sitt eget land för första gången i historien. När det väl sker finns ingen återvändo. Sverige kan aldrig mer bli svenskt igen och den lilla svenska minoriteten kommer att fortsätta krympa tills den försvinner från jordens yta.

Vi är utsatta för ockupation och kolonisering. Ockupanterna är de politiker från sjuklövern som tagit makten och genomför en politik som mest kan liknas vid ett mjukt folkmord. De har öppnat gränserna för en storskalig invasion av kolonisatörer som ska tränga undan svenskarna och ta över landet.

Den fråga många ställer sig är ”Vad ska vi göra?”

Svaret är att vi måste försvara oss. Den politik som förs i Sverige är totalitär kan liknas med en militär ockupation.

Vi har rätt att försvara oss.

Bloggen Motpol gav tidigare i år några tips om hur man kan göra för att protestera mot invasionen som pågår nu.

I en av punkterna föreslås:

Organisera protester när de försöker göra om slott, bygdegårdar, herrgårdar, värdshus, vandrarhem, hotell, bostadshus och ålderdomshem till så kallade ”asylboenden”.

Det är en viktig punkt och här finns det mycket att göra.

1) Man kan upplysa alla sina vänner och grannar om vilka det är som ligger bakom asylföretagen och profiterar på en sjuk politik.

2) Man kan dela ut flygblad med information till de boende om vad som har skett med vandrarhemmet eller vad det nu är. Man kan upplysa om vilka som driver det och varför, samt upplysa om den skadliga politik som förs av den makthavande eliten i Sverige.

3) Man kan ringa till och be att få träffa de ledande politikerna och tala om saken med dem.

4) Man kan gå med i ortens invandringskritiska parti eller rörelse och göra nytta där.

5) Man kan också sätta hårdare press på systemet genom att åka till en asylanläggning och försöka tala med eller intervjua de profitörer som ligger bakom ett asylboende. Om det är kommunen så talar man med dem.

6) Man kan åka till asylanläggningen och tala med de asylsökande och förklara att man vill att de reser hem igen. De bör få veta att de inte bjudits in av svenska folket utan av totalitära politiker som struntar i folkets åsikter. Eventuellt kan man dela ut flygblad på engelska och upplysa om att de inte är välkomna till orten.

Ett annat sätt att försvara Sverige är att bilda familj och föda många svenska barn. Det är kanske en av de viktigaste men mest ”glömda” politiska frågorna. Uppmana alla unga vuxna du känner att skaffa en bra man eller hustru och föda många barn. Vi kan aldrig överleva som folk om det inte föds svenska barn.

Varje svensk har rätt att försvara sig, sin familj och sitt land och bör göra det. Var och en får hitta sin egen metod så länge vi inte har ett organiserat självförsvar – något som måste komma förr eller senare. Annars är vi dödsdömda.

Bilda om möjligt lokala nätverk på hemorten. Tänk alltid på att det är politikerna som bär den främsta skulden för vad som sker. Här är ett mycket bra exempel på en informationskampanj som man kan bedriva. (Se även om civil olydnad som arbetsmetod.)


Om man går på informationsmöten om blivande asylboende kan och bör man agera kraftfullt mot politikerna. Ett av många exempel var när invånarna i Haninge satte lokalpolitikerna på plats i samband med ett informationsmöte om ett planerat asylboende. Läs om det här och här. Var inte rädd. Ta gärna efter!


Så kan du också göra!

Så kan du göra för att förhindra att just din ort blir ett nytt mångkulturellt getto.

§ 1.

Sätt ner foten!

Agera!

Var inte rädd för att förlora din sociala status.

§ 2.

Knyt kontakter och bilda nätverk på orten.

Ta reda på vilka individer, företag eller politiker som ligger bakom invandringen till orten eller till att det uppförs asylboenden.

Dela ut flygblad till invånarna med information om vilka som ligger bakom asylboenden och invandring till orten. Upplys också om vilka konsekvenserna blir för orten och för Sverige.

Uppmana till bojkott mot eventuella företagare eller privatpersoner som ligger bakom asylboenden och asylmottagning till orten.

Se till att lokala politiker och media får ta del av dessa flygblad.

Ange gärna någon kontaktadress (mejladress) så att folk kan höra av sig till er. Då kan er grupp växa. Har ni ingen egen adress så tipsa om adressen till några alternativa medier som ni uppskattar.

§ 3.

Prioritera gärna att dela ut material i närheten av eventuella asylboenden och liknande. Där är stödet som störst. Upprepa gärna utdelningar då och då.

Knacka gärna på hos asylanläggningen och be att få intervjua någon som arbetar där och fråga hur de ställer sig till att de medverkar till att förstöra Sverige.

Dokumentera gärna asylanläggningen och använd den dokumentationen i kommande flygblad eller på någon blogg som ni driver.

§ 4.

Ni kan trycka flyglad på engelska där ni uppmanar de asylsökande att lämna landet. Förklara att det är politiker som importerat dem, det är inte folket som bjudit hit dem. Sedan kan ni dela ut bladen direkt till de asylsökande när ni ser dem ute på sina promenader.

§ 5.

Försök att även knyta kontakt med likasinnade i andra orter och kommuner för eventuella gemensamma aktioner.

Man kan också stå på torget med svenska flaggor och dela ut flygblad till allmänheten.

§ 6.

Tänk på att vi befinner oss i en återvändsgränd. Politikerna terroriserar svenska folket med en massinvandring som håller på att ta död på landet. De försöker hindra oss från att reagera.

Det går att hitta många vägar till framgång för ett lokalt initiativ. Kan ni få asylboendet på orten att upphöra och de asylsökande att lämna orten, då har ni lyckats befria just er ort.

Sedan återstår att befria resten av Sverige.

§ 7.

Kom ihåg att politikerna som vurmar för massinvandring är tyranner som måsta avsättas och ersättas med politiker som står upp för Sverige och det svenska folket.

§ 8.

Målet är att ta tillbaka Sverige. De som har kommit hit på inbjudan av våra politiker men inte av folket ska utvisas. Helst ska politikerna en dag straffas för vad de gjort. Ni kommer efter hand att hitta försvarsmetoder som passar just er och den situation som råder på just din ort.

9.

Börja agera nu!


Relaterat:

Informationskampanj i Degerfors

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

Belägrat land, Julia Caesar

Det fula maktspelet

Motpol tipsar

Vi har rätt att försvara oss

försvara-sverige