Etikett: fria tider

Fria Tider: Därför saknar SD intellektuella

I en intressant essä på fria Tider skriver Gabriel Mattsson en tankeväckande text om varför SD saknar intellektuella. Texten är kanske en av de bästa och mest sammanfattade analyser som gjorts på senare tid – och den är mycket läsvärd. Vi citerar:

Sverigedemokraternas strävan efter att bli godkända av det svenska etablissemanget har förvisso varit en verklighet under lång tid. Emellertid har det förefallit som om partiledningen internt tillåtit tillräckligt med motstånd mot denna anpassning för att den yttre hållningen mestadels ska framstå som en kommunikativ nödvändighet snarare än en genomtänkt ideologisk och strategisk viljeriktning.

Ur ett sådant perspektiv fyller de nedslipade kanterna i själva verket funktionen av en tillfällig genväg för att längre fram kunna förverkliga visioner som partiledningen inte öppet vill tala om. SD har därför anklagats för att ha en ”dold agenda”. Så sent som i höstas hävdade Expressen att ”SD:s salongsfähighet är en kuliss, deras politiska mål en radikal och ultranationalistisk omdaning av samhället”, medan Bonnierkollegan DN påstod att ”SD är ett parti med nazistiska rötter som inte är ärligt med den egentliga agendan”.

Vänstermedia har varnat för denna agenda men de är inte ensamma om att tro att den existerar. Även SD:s väljare har varit övertygade om att den ”mjukare” framtoningen varit just en framtoning och att någonting mindre etablissemangsanpassat döljer sig under ytan. Samma sak som fått vänsterjournalister att hissa varningsflagg har fått hundratusentals svenskar att ta det socialt riskabla steget att stödja Sverigedemokraterna.

De människor som stöder SD, antingen passivt eller – till ett högt pris – offentligt, gör det först och främst på grund av invandringsfrågan. Men för en del av sympatisörerna finns en djupare förståelse för att Sveriges problem inte bara är eller beror på massinvandringen från tredje världen. De hyser en insikt om att folkutbytet är ett symptom på en politisk sjukdom snarare än sjukdomen i sig och att det därför existerar djupare ideologiska och kulturella strömningar som påverkar utvecklingen i vårt land.

Sådana saker måste diskuteras öppet och livligt. Inte bara för diskussionsdeltagarnas höga nöjes skull utanför för att ett sådant samtal spiller över i det vidare samhället och influerar, måhända långsamt och lite till en början. Men inom den invandringskritiska sfären har Sverigedemokraterna varit ett effektivt hinder för att sprida idéer till förmån för vad som borde vara partiets högre mål – att bryta maktens pågående skadeverkan. Inom partiet eller i partiet närstående organisationer försiggår inga sådana diskussioner. Blotta ansatsen att förutsättningslöst vilja diskutera ideologi eller Sveriges utmaningar har mötts med aggressiv fientlighet från SD:s ledning. Ett märkligt och kontraproduktivt beteende.

Partiets omorientering från nationalism till socialkonservatism följer samma mönster. Utåt framstod det som att SD strävade efter att bredda sin ideologiska bas genom att knyta an till den mångfacetterade konservativa idéströmningen. I själva verket fyllde begreppsbytet bara en kommunikativ funktion. Nationalismen tvingades stå tillbaka därför att den ansågs belastad. Socialkonservatismen i sverigedemokratisk tappning har däremot aldrig fyllts med någon innebörd. Istället har det blivit ett behändigt slagträ att använda mot vemhelst partiledningen önskar.

Under förra årets utrensningar blev detta särskilt tydligt. En av angreppspunkterna mot personerna som var föremål för utrensningarna var deras bristande ”socialkonservatism”. Men eftersom begreppet i SD:s värld saknar politiskt och ideologiskt innehåll går det varken att ta till sig eller förkasta. Att vara ”socialkonservativ” eller inte var helt och hållet en fråga om på vilken sida man befann sig i de partiinterna personstriderna.

Läs resten av texten här.

Skandalen kring Värdlandsavtalet: Släng ut Jimmie Åkesson eller bilda ett nytt parti! SD har just begått moraliskt självmord.

Det är lika bra att tala klarspråk om Jimmie Åkesson och inte linda in kritiken i några vänliga ord om hans fördelar. Jimmie Åkesson har inte några fördelar alls längre. Han främsta förtjänst, den retoriska skickligheten finns endast kvar i form av innehållslösa fraser som inte betyder något. Han kan säga A men mena B. Åkesson är slut som politiker. Han är en politiker som har gjort sitt och borde avgå omedelbart. Han borde packa ihop sin väska och låta någon annan blir partiledare. Åkesson har inte varit partiledare med betoning på ledare på länge, han har bara fungerat som en administratör eller ordförande för en organisation, som lika gärna kunde ha varit en frimärksklubb.

jimmie_akesson.png
Sveriges mest opålitliga politiker heter Jimmie Åkesson

Debatten om Värdlandsavtalet har avslöjat Åkesson som en klantig politiker som inte klarar av att opinionsbilda i viktiga frågor. Sveket i Natodebatten är så stort att det är svårt att fatta att en partiledare kan bete sig som Åkesson har gjort.

Redan den 4 september 2014 undertecknade Sverige och Nato ett ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd”. Det skrevs under av dåvarande överbefälhavaren Sverker Göransson och Natogeneralen Philip M. Breedlove.

Sedan dess har SD haft alla möjligheter i världen att bedriva kraftfull opinion mot Nato och Åkesson som har framträtt hundratals gånger i TV, radio och andra medier hade kunna lyfta frågan när han ville.

Men inte en enda gång har han satt ned foten mot Nato.

Veckan innan Värdlandsavtalet skulle debatteras i riksdagen rådde det kaos inom SD om vilken linje man skulle välja och hur man skulle rösta. SD:s försvarspolitiske talesperson Mikael Jansson sade till media att partiet kommer att göra gemensam sak med Vänsterpartiet och rösta för en vilandeförklaring, vilket skulle innebära att avtalet skjuts upp ett år. Om SD:s riksdagsgrupp skulle göra det så kunde det uppstå mer debatt kring Värdlandsavtalet. Det som SD på egen hand klantat bort skulle kunna bli föremål för nya debatter om farorna med närmande till Nato.

Sannolikt hade det varit bäst att rösta på Vänsterpartiets linje här för att uppnå bästa resultat efter att SD själva inte bedrivit några kampanjer eller tidigare visat klarhet i hur man ska agera. Mikael Janssons linje hade varit bättre.

Jimmie Åkesson tycks ha sovit ända sedan september 2014 och vaknat till en aning först igår när han utsattes för frågor av media. Då kallades riksdagsgruppen till möte för att den skulle komma fram till hur man gemensamt skulle rösta.

Under tiden hade många anhängare till SD som är motståndare till Nato blivit förbannade på Åkessons flathet i den här otroligt viktiga frågan. Åkesson har tagit så lätt på den att det är underligt att han kan sitta kvar som partiledare. Hur kan SD:s medlemmar finna sig i att SD har gömt frågan om Värdlandsavtalet och hur kan man finna sig i att Åkesson kan fortsätta vara partiledare när han inte uträttat någonting i det här avseendet?

Värdlandsavtalet är en fråga som tystats ned i media och när även SD varit tysta så är det givet att allmänheten inte insett vilken katastrof det är för Sverige att närma sig Nato. Nato är ingen försvarsallians längre, Nato är en organisation som sprider amerikansk exceptionalism och mångkultur. Nato vill söndra etniskt homogena nationalstater och används av globalisterna för att uppnå vissa internationella politiska mål.

Dåvarande Natogeneralen Wesley Clark sade redan i början av 1990-talet:

There is no place in modern Europe for ethnically pure states. That’s a 19th century idea and we are trying to transition into the 21st century, and we are going to do it with multi-ethnic states.

I mars skickade Jimmie Åkesson ut signaler till media om att det inte var självklart att SD skulle säga nej till Värdlandsavtalet. Den observante fattade redan då att Åkesson skulle svika när det var dags att rösta. När Expressen frågade Åkesson ”Men det kan bli ett okej från Sverigedemokraterna när det gäller värdlandsavtalet om ni får igenom vissa justeringar?” så svarade han:

Jag vill inte svara vare sig ja eller nej på det, eftersom det inte är jag som äger den frågan i partiet. Det gör i första hand våra försvarspolitiker. Men jag har haft diskussioner med dem om det och vi har pratat om vissa detaljer och delar i det. Var de landar eller hur det landar, det vågar jag inte svara på. Det får de återkomma om.

Åkesson hade alltså inga svar att lämna i mars 2016, ett och ett halvt år efter att Sverige och Nato undertecknat ett avtal. Först igår kunde Jimmie Åkesson lämna svar på hur partiet skulle agera, men först idag fick vi facit på hur man faktiskt röstade. Det visade sig att Åkesson hela tiden spelat ett falskt spel. I går antydde Åkesson att riksdagsgruppen skulle rösta nej till Värdlandsavtalet.

Idag visade det sig att Jimmie Åkesson ljög. Han blåste alla sina väljare och anhängare som ogillar ett närmande till Nato. Hela partiets inriktning är rena förräderiet mot svenska folket. När omröstningen skedde idag så var hela 11 sverigedemokrater dessutom frånvarande. Inget annat parti hade så många frånvarande ledamöter.

De 37 närvarande ledamöterna röstade tillsammans med övriga partier (utom Vänsterpartiet och fyra ledamöter från Miljöpartiet) för att

godkänner det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor

 1. b) godkänner samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd
 2. c) antar regeringens förslag till:
 3. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 4. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,
 5. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) och
 6. lag om ändring i skyddslagen (2010:305).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:152 punkterna 1-6.

samforstandavtal-och-Nato-2

Upprördheten är stor kring hur SD har hanterat frågan och det är lika bra ett folk nu fattar att SD inte längre är ett nationalistparti, det är ett parti som springer globalisternas ärenden.

Björn Söder var besviken på partiledningen och skrev på sin blogg:

Genom att rösta för vilandeförklaring hade man gjort allt man kunnat och kunnat stå rakryggad den dag då det säkerhetspolitiska läget för Sverige eventuellt försämras. För det är jag övertygad om att avtalet kommer att leda till.

Jag vädjade till gruppens ledamöter vid tisdagens gruppmöte att ta ställning för vilandeförklaringen. Riksdagsgruppen valde dock att inte ställa sig bakom detta då man ansåg att det juridiska underlaget för vilandeförklaring inte var tillräckliga. Detta ställningstagande beklagar jag. Då vi i gruppen har en praxis att inte rösta mot de rekommendationer, som gruppen genom majoritetsbeslut fattat, till hur ledamöterna bör rösta valde jag att avstå från att delta vid dagens votering.

Fria Tider skrev i sin huvudledare:

Den nyckfulla partiledningen har ju just transformerat svensk utrikespolitik till en – fullständigt oförutsägbar – cirkus.

Även den före detta riksdagsmannen Erik Almqvist var kritisk till SD och skrev före omröstningen i riksdagen:

Politik handlar inte bara om att få igenom lagar i riksdagen. De beslut som fattas där är en konsekvens av den debatt och opinionsbildning som föregår voteringarna. Att välja att inte driva på en debatt om värdlandsavtalet är indirekt att stödja det. Inte aktivt som när regeringen röstar för de rödgröna budgetarna, utan passivt som när Alliansen släpper igenom dem.

Om någon tror att politik är en lekstuga så tror de fel. Men SD-ledningen har gjort politiken till sin egen lekstuga när man fattar beslut som borde vara en följd av debatter mellan vuxna människor.

Skribenten Peter Harold är också mycket upprörd över SD-beslutet. Han skriver:

Jag kan bara hoppas på en genuint intensiv svekdebatt inom Sverigedemokraterna. Jag är själv inte partisympatisör, men hade jag varit det skulle jag vänt partiet ryggen till omedelbart. Med en partiledning som ”rättar till” i riksdagsleden på så kort tid, utan en föregående debatt och så flagrant i strid med medlemmarnas vilja, då skall också medlemmarna lämna partiet åt sitt öde.

Denna typ av agerande – att dagtinga för sina ideal för att kunna uppnå en maktposition – skall inte belönas. Tvärtom, Sverigedemokraternas partiledning bör bestraffas hårt. De har gett sina kritiker rätt; partiet är inte att lita på när det verkligen gäller.

Thoralf Alfsson skriver:

Jag tror att SD begick ett strategiskt misstag när man svängde i frågan om en vilandeförklaring. Dels så blottades en spricka i partiet som riskerar att kvarstå och dels blev bilden av motståndet mot NATO och för alliansfriheten osäker. Dessa båda faktorer utnyttjas nu av inte minst våra politiska motståndare men tyvärr också av många som står oss nära och på vår sida.

Även om beslutet bara hade blivit förskjutet i ett par veckor så hade SD ändå markerat sitt motstånd och visat att vi verkligen menar allvar. Nu blev det bara en halvmesyr! Oavsett vad partiföreträdare säger efter voteringen. Ibland måste man nog ta chansen att obstruera när möjligheten ges för att visa och markera sin ståndpunkt. På samma sätt som vi fällde Löfvens första budget.

Har partiet glömt bort ”Give them hell”?

Jag har min egen teori om varför det blev på detta viset men den återkommer jag sannolikt till senare. Jag tror att det kommer att betraktas som ett strategiskt misstag i framtiden!

Jimmie Åkesson, Richard Jomshof, Mattias Karlsson, Linus Bylund, Paula Bieler m.fl.har nu bevisat att när fel människor kommer in i politiken så går det åt skogen.

Nu väntar vi på att någon eller några ansvarsfulla svenskar bildar ett nytt parti och håller det kliniskt rent från falskspelare.

Relaterat:

Helt oacceptabelt om Sverigedemokraterna röstar igenom Värdlandsavtalet

Erik Johansson om Nato med Johan Fälldin (C)

Värdlandsavtalet ett exempel på riksdagens ovilja att kommunicera med folket

Miljöpartiet kommer att rösta för Värdlandsavtalet

Centerpartiet fattade beslut om att få med Sverige i Nato

Varning för Nato

Nato finalises military build-up to counter Russia

På kurs mot krig

Nato nästa

Nej till Russofobi

SD kan rösta för Nato – för att tillfredsställa moderaterna

Metro ”urkundsförfalskar” för att dölja ett kraftfullt budskap

I onsdags fanns det en notis i gratistidningen Metro som berättade om hur ett visitkort, som marknadsför det inflytelserika alternativa mediaorganet Fria Tider, spritts till allmänheten i Stockholm.

En bild visar baksidan av kortet. I artikeltexten citeras ett par meningar från kortet. Det är bara några få ord, men inte desto mindre väljer Metro att felcitera. Metro skriver: ”Det är meningen att du ska vara nöjd med massinvandringen, asylkaoset och befolkningskaoset. Gå inte på det längre.”

Det är ett riktigt bra budskap, men det var ännu bättre i original. Om man tittar noga på bilden av kortet kan man se – om man anstränger sig lite – att det inte står ”befolkningskaoset” utan ”befolkningsutbytet”.

Det senare ordet är ett starkt, effektfullt och uppväckande ord. Det är ett ord som ställer betraktaren inför ett existentiellt allvar. Det är ett ord som antyder att det finns en fråga just nu som handlar om liv eller död. Det är ett ord som Metro inte vill uttala inför publik, om det så bara handlar om att citera en text.

metro-manipulerar-1
Metro visar bild på baksidan av kortet
metro-manipulerar-2
Metro byter ut ordet när de återger texten
metro-manipulerar-3
Så här ser kortet ut (inskickat av läsare)

Undersökning av opinionsinstitut visar att alternativmedia behövs i Sverige

Opinionsinstitutet Yougov har undersökt vad medborgare i sju olika länder i Europa anser om sina medier. Resultat visar att Sverige har de mest vänsterorienterade medierna av de undersökta länderna.

Yougov kontaktade 8 300 personer i Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge, Finland och Danmark och frågade dem hur de ställer sig till sina medier i olika ämnen.

Man frågade hur medierna hanterar frågor som hälsa, bostäder, ekonomi, brottslighet och invandring. Storbritanniens medier uppfattades som mest höger av de undersökta medan svenska medier var mest vänster av de undersöka länderna.

När det gäller invandringsfrågan så betraktades de svenska medierna som överlägset mest vänster. Mest balanserade åsikter i invandringsfrågan hade danska och finska medier.

yougov_media
Svenska medier utmärker som mest vänsterorienterade

Medan svenska medier i åratal har försökt framställa Danmark som ett mer eller mindre rasistiskt land så visar det sig nu att det är svenska medier som är huvudproblemet, inte danska. Inte nog med att svenska medier anses som mest vänsterorienterade i invandringsfrågan, de skiljer sig radikalt från andra länder genom att vara kraftigt vänsterorienterade.

Även om Danmark, Finland och Storbritannien i tabellen ser ut att ha mera balanserade medier så utgör den röda färgen måttet den invandringsliberalism som förekommer. Det innebär att samtliga länder är drabbade av mediernas mer eller mindre omfattande kampanjer för öppna gränser eller stor invandring. Skillnaden är att svenska medier är absolut värst och visar att om något land behöver alternativa medier så är det Sverige.

På grund av den omfattande hjärntvätten i gammelmedia har många mediakonsumenter svårt att förstå vad som händer i samhället och varför det händer. Därför behöver de som bara läser gammelmedia upplysas med hjälp av alternativa media.

Sverige har en bra papperstidning som heter Nya Tider. Den bör alla invandringskritiker prenumerera på. Tipsa dina vänner och grannar om den tidningen.

nya_tider
Ta en prenumeration på Sveriges bästa papperstidning

Tidigare Sverigedemokrat vill att SD skärper sig #asylkaos

I dagens Fria Tider skriver Kenneth Sandberg, som tidigare varit medlem i SD, att partiet bör skärpa sin politik istället för att liberalisera den. Sandberg riktar skarp kritik mot Jimmie Åkesson och SD som satsar mera på att bli accepterade av den styrande eliten än att förslå konkreta politiska åtgärder för att rädda landet.

friatider_jimmie_akesson

Sandberg menar i en text på Fria Tider att Åkesson numera är mycket svag i debatter och låter motståndarna vinna. Som exempel nämner han när Åkesson debatterade mot Maria Ferm (MP) och inte klarade av sin roll som representant för den invandringskritiska opinionen. Sandberg skriver:

Jimmies agerande i Aktuellt-debatten med MP:s Maria Ferm var ännu ett pinsamt exempel på hur svag han är, när han låter hennes floskler och upprepade klyschor styra debatten och själv hamna i försvarsställning. Bland annat instämde Åkesson till hälften i Ferms kritik mot det danska folketingets beslut om bland annat restriktivare anhöriginvandring; “Det är inget som SD föreslår i Sverige”, meddelade Åkesson och fuskade därmed bort ytterligare ett tillfälle att själv redogöra för vad som måste till för att om möjligt avvärja en katastrof för vårt land.

Kenneth Sandberg som hade kunnat vara SD:s partiledare idag om korten lagts lite annorlunda redovisar ett antal realistiska förslag på hur SD skulle kunna både attrahera fler väljare och samtidigt visa styrka inför både anhängare och motståndare.

Sandberg föreslår:

 1. Totalt och omedelbart stopp för all “asylinvandring”.
 2. Absolut ingenting annat än tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) för de som överhuvudtaget ska beviljas uppehållstillstånd.
 3. Ingen anhöriginvandring/familjeåterförening för de som redan erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT). Endast för ett mindre antal som erhållit flyktingstatus.
 4. Omedelbar och snabb inventering av de tillstånd som utdelats de senaste 2–3 decennierna. Där detta skett på oriktiga grunder ska tillståndet återkallas och den fuskande repatrieras.
 5. Brottslingar och kriminella ska omedelbart utvisas.
 6. Återvandring för de som erhållit PUT genom att åberopa asylskäl, men sedan rest fram och tillbaka till sina hemländer. Likaså för de som är uppenbart ovilliga till egen hederlig försörjning.
 7. Hjälp för hitkomna välutbildade – läkare och ingenjörer etc. – att åka tillbaka till sina hemländer för att där skapa drägliga förhållanden för de kvarlämnade många miljonerna kvinnor, barn, gamla och sjuka. Detta bland annat med bistånd av de många miljarder kronor som sedan länge utgått från Sverige, EU och UNHCR.

Det är alldeles givet att SD behöver lämna sin liberala linje och bedriva en tydligare nationalistisk politik, detta för sin egen skull men främst för Sveriges skull. Många menar att SD av idag inte förmår att göra någonting och partiets tystnad under tiden som landet upplevt sin värsta kris någonsin är mycket oroande.

Förhoppningen om att ett nytt parti ska bildas lever fortfarande och den rollen skulle säkert passa Kenneth Sandberg väl. Han är ingen karriärpolitiker eller opportunist utan en äkta och pålitlig man som skulle få många med sig om han satte igång någon organisationsbildning.

Frågor till Hanna Degerström och Marie Hägg på SVT Gävleborg

Hanna Degerström och Marie Hägg har skrivit en sällsynt förvirrad text på SVT Nyheter som gäller politikern Jan Rust (M). I rubriken läser vi ”Politiker delade rasistiska sidor på Facebook”.

Ni skriver att Jan Rust ”har delat inlägg från hatsajter på sin Facebooksida.” Ni skriver också:

Rust har delat material från både SD:s egen tidning samtiden.nu och Fria Tider, som är en rasistisk, högerextrem hatsajt, under 2014 och 2015.

Sedan fortsätter ni i texten att sprida hat mot Rust för att han har läst fullt legitima nyhetssidor på nätet.

Det ni ägnar er åt är ingenting annat än en sjuklig häxjakt på människor som vill ta del av annan information än den vinklade och tillrättalagda som ni och SVT sprider.

svt-gavleborg

Vad är syftet med att påpeka att en vuxen politiker har delat en intressant artikel från en fri och oberoende sajt på nätet?

Vad är syftet med att kontakta andra politiker i Rusts parti och mer eller mindre tvinga dem att sätta press på Rust och ta avstånd från att han läst en viss tidning?

Råder det något slags förbud i landet mot att läsa Fria Tider eller är det bara ni förvirrade människor på SVT Gävleborg som försöker hindra andra människor från att ta del av samhällsinformation från annat håll än i de gammelmedier som mest ägnar sig åt lögnjournalistik och tystar ned viktiga samhällsfrågor?

Ni har pratat med politiker som känner Rust och försökt få dem att ta avstånd från Rusta för att han läst Fria Tider. Vad är syftet med att försöka brännmärka en person för att han läser tidningar av varierande politisk inriktning?

Är det för att ni vill hindra folk från att tänka självständigt?

Är det för att ni själva är fyllda av hat mot vissa tidningar?

Är det för att ni hatar att människor som har andra åsikter än vad ni har?

Ni säger att ni ”har försökt att få kontakt med Jan Rust, dock utan framgång.” Varför ska ni ha kontakt med honom? För att tvinga honom att ta avstånd från att ha läst fria medier?

Vad är egentligen ert problem?

Vi emotser svar från er, men räknar inte med att ni kommer att svara. Ni vill bara ställa krav på att andra ska besvara era löjliga frågor, men ni kommer sannolikt inte att svara på våra mer relevanta frågor.

Svara nu! Vad är problemet med att något läser Fria Tider?

Vad läser ni själva? Läser ni hatmedia som Dagens Nyheter och Aftonbladet, två tidningar som vill utrota svenska folket? Om ni läser dessa tidningar och det har undgått er att de vill utrota svenska folket så kanske ni är i behov av fria medier som Fria Tider och andra.

Vad får er att påstå att Fria Tider är ”rasistisk och högerextrem”? Har ni läst Fria Tider? Betyder inte det i så fall att ni borde ta avstånd från er själva som läser en så hemsk tidning? Eller har ni inte läst Fria Tider? Varifrån kommer då uppfattningen att den är ”rasistisk och högerextrem”. Vem påstår det? Och hur ser bevisen ut?

Ut med språket nu! Svara!

Relaterat:

 

Asylrätten måste avskaffas

Den 14 oktober skrev Jan Tullberg en viktig artikel i Fria Tider om asylrätten. Många invandringskritiker anser att det ska vara självklart att Sverige ska ta emot flyktingar och att rätten att söka asyl är en rättighet som ska finnas.

Sverigedemokraterna höll en presskonferens för några veckor sedan mitt under pågående invasion och framhöll att de ville öka flyktingkvoten från 1 900 till 4 000 kvotflyktingar om året. Det var en märklig och nästan surrealistisk presskonferens där man alltså vill öka flyktingkvoten med mer än hundra procent.

SD borde har sagt att de vill omförhandla alla avtal med FN och dessutom lämna EU. Vi bör inte ta emot några kvotflyktingar eller asylsökande alls från andra världsdelar av någon enda orsak. Utrymmet i Sverige måste reserveras för vår egen svenska befolkning eftersom Sverige är det enda land vi har.

Jan Tullberg ifrågasatte i en text i Fria Tider hela systemet med asylrätten och den artikeln är viktig, men det verkar som om inte tillräckligt många har läste den. Vi uppmanar fler att läsa den och ta till sig den viktiga som sägs av honom.

Tullberg skriver:

Sverige och andra europeiska nationer bör säga upp flyktingkonventionen från 1967, New York-protokollet. Asyl ska inte vara en ”mänsklig rättighet” utan endast en möjlighet som mottagarlandet erbjuder på sina egna villkor. Det bästa sättet är att ersätta den internationella konventionen med en nationell policy. Om asyl är ett sätt att rädda människor som flyr för sina liv så skall verksamheten läggas in i biståndsbudgeten. Där ställs automatiskt den rätta frågan: Är denna dyra och fuskimpregnerade asylverksamhet något som bör prioriteras eller ett system som bör prioriteras bort? Det är inte en separat verksamhet som kan bedrivas på löpande räkning, utan måste, som all annan offentlig verksamhet, hålla sig inom de budgetramar som riksdagen fastställt. Riksdagen bör fastställa ramen i antalet människor och ange riktlinjer till beslut för den myndighet som beslutar i de enskilda fallen.

Flyktingklassningen speglar idag inte en akut flyktingsituation utan en emigrationsorsak som kan ligga långt bak i tiden. Det är ofta en fråga om vidarebosättning av människor som vill leva ett bättre liv och därför söker sig till bättre fungerande länder. Detta är i sig förståeligt, men knappast något för en svensk regering att prioritera.

Asylhanteringen har nu fått både Schengenavtalet och Dublinöverenskommelsen att haverera. Allt fler länder släpper in migranter och hoppas att de flyttar vidare till andra länder. Det blir ett Svarte-Petterspel som förstärks av Sveriges och Tysklands hållningslösa politik som de nu vill ska stöttas upp genom att andra länder går in för att hjälpa till med de kostnader och problem som den ”generösa” politiken medför. EU-samarbetet måste göras om och gränsskyddet förbättras. Framförallt måste det yttre gränsskyddet stärkas upp. I dagens märkliga mediala klimat kritiseras Ungern som håller kontroll på sin gräns, medan de som misslyckas med uppgiften hyllas som humanitära föredömen. 

Det är viktigt att sätta ned foten på en rad områden och inte ge efter för asylliberaler som hittar på mängder av skäl för att upplåta vårt land till världens alla fattiga, arbetslösa eller lycksökande män och kvinnor. Det handlar inte enbart om att skydda Sverige från eskalerande kostnader, social oro, ökad våldsbrottlighet, ökad korruption, fattigdom och söndring.

Vi måste också skydda landet från en etnisk kollaps som helt säkert kommer nu när de etniska svenskarna trängs undan i sitt eget land. Den systematiska hjärntvätten i media måste motarbetas kraftfullt och det finns ingen anledning att ge politiker som vill öka flyktingkvoten beröm eller ens acceptera en sådan inställning.

Etablissemangets skadliga massinvandringspolitik måste mötas med förslag om att helt slopa asylrätten och att lämna FN.

Vi svenskar ska inte behövs ge efter för någonting utan kräva rätten att vi ska bestämma själva över landets utveckling och det ska ske utan FN:s eller EU:s inblandning.

Relaterat:

Jan Tullberg: Dags att avskaffa asylrätten

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Stämningsansökan inlämnad mot Expressens chefredaktör Thomas Mattsson

Fria Tider meddelar idag att Expressens chefredaktör Thomas Mattsson åtalas för grovt förtal. Orsaken till åtalet är att Expressen hängde ut en person som ”näthatare” med namn och bild och påstod att han skrivit kommentarer som han var oskyldig till. Efter uthängningen började Fria Tider samla in pengar till stöd för den uthängde och för att kunna åtala Expressen. Avpixlat och Exponerat ställde också upp med en kampanj för att samla in medel och de tre sajternas kampanj resulterade i över 536 000 kr som nu kan användas till åtalet.

Fria Tider har sedan 2013 försökt nå Thomas Mattsson för en kommentar men inte lyckats. Stämningsansökan mot Thomas Matsson lämnades in idag.

Relaterat:

Fria Tider – Åtal väcks mot Thomas Mattsson.

Fria Tider visste mer än polisen om gruppvåldtäkten i Stockholm i natt

Det är nästan tragikomiskt att den som söker efter information i media eller hos polisen om ett brott som begåtts av invandare möts av kalla handen.

fria-tider

I natt begicks en gruppvåldtäkt på Södermalm nära Stadsgården. Vid 3-tiden på natten fick polisen larm och en halvtimme senare kunder fyra personer gripas. Offret fördes til sjukhus. När Fria Tider ringer till polisen för att få information säger stationsbefälet Carl Lauffs på Södermalmspolisen ingenting annat än att gärningsmännen är underåriga.

”Jag vet inga mer detaljer” säger Lauffs till Fria Tider och ljuger skamlöst – det är självklart att han vet mer.

Fria Tider visste att alla fyra hade arabiska namn, att de är födda mellan 1999 och 2001 och att de är nyanlända invandrare, en av dem kan vara här illegalt.

Kanske någon kan ringa till Lauffs och berätta det så att han kan upplysa nästa som ringer om vilka gärningsmännen är.

Relaterat: Flyktingbarn anhållna för gruppvåldtäkt på Södermalm.

Asylkaos i Sverige, Europa och världen

Begår svenskarna kollektivt självmord när de överlåter sitt land åt asylsökande och invandrare från hela världen?

Tror svenskarna att de hjälper fattiga från andra länder genom att låta dem bosätta sig permanent i Sverige?

Litar svenskarna på statskontrollerade medier och monopolmedia som Dagens Nyheter och andra stora medier när det gäller nyheter?

kollektivt-sjalvmord

I somras intervjuades den välkände skådespelaren Stefan Sauk av Erik Blix i radions P4 Extra. Intervjun uppmärksammades av en bloggare som berättade om den:

Fredagen den 24 juli gästade skådespelaren Stefan Sauk radions P4 Extra, och programledaren, Erik Blix. Programmet som bestod av intervju med gästande Sauk, tog mot slutet en liten oväntad vändning. Stefan Sauk kom in på ämnet IS och de fasansfulla våld och dödande, som terrorgruppen har gjort sig känd för. Censur, politisk korrekthet var två andra ämnen som dök upp under intervjun. 

– Det råder fnv en politisk korrekthet i det här landet, påtalade Sauk. 
– Man kan inte lita på att de nyheter som massmedia släpper ut är riktiga. 
– Man mörklägger, sa Stefan Sauk. 

I bakgrunden hördes Erik Blix sucka lite djupt. 

– Vad menar du, säger Blix. 
– Jo, alla mina utländska kompisar, säger att man kan inte lita på de svenska nyheterna som släpps ut. 
– Man gör om, och direkt fejkar när man anser det nödvändigt. 

Stefan Sauk fortsatte: 

– Jag har en kompis som kommer från Italien. Han vägrar bestämt att läsa svenska tidningar. Han hävdar att om det händer nåt, så lägger man locket på, allt för att skydda förövaren. Detta när det rör sig om personer av utländsk härkomst. 

– Min kompis jobbar som forskare på Karolinska i Stockholm, och har bott i Sverige i många år. Han pratar flytande svenska. Så det föreligger en slags tyngd i det han säger. 

– Ja, detta får ju stå för dig, Stefan Sauk, inflikar programledaren Erik Blix. 

– Absolut! Detta skriver jag under på. Man kanske gör det här från svenska myndighter för att vi skall slippa må dåligt, vad vet jag. Det är ett slags ”omhändertagande”. 

– Hur menar du nu…? 

– Ja, för att vi skall slippa höra om våld och ond bråd död, när vi sitter och äter våra frukostflingor om morgnarna. Men jag vill i stället få sanningen serverad. Jag vill inte bli matad med direkta lögner. Jag vet inte, men varför skall inte det svenska folket få veta, när alla andra länder berättar öppet? Det är nåt som inte stämmer.

Allt fler kända och okända personer kliver nu fram och ifrågasätter de etablerade. mediernas agenda. De etablerade medierna far med osanningar, döljer viktiga fakta och agerar fördömande mot människor som har ”fel” åsikter.

Fram växer alternativa medier som i vissa fall har lika många besökare som de största tidningarna. Folk som är någorlunda observanta har tröttnat på att läsa lögner om hur bra  massinvandring är, hur viktigt det är att ta emot folk från hela världen och hur viktigt det är att ”bekämpa rasism”.

Att bekämpa rasism är dock bara en eufemism för att bekämpa det svenska folket i sitt eget land. Vad som händer när allt fler invandrare med annan etniska bakgrund kommer till Sverige är det inte så svårt att räkna ut. Svenskarna blir i minoritet i sitt eget land inom x antal år, där x kan vara år 2040, 2050 eller senast 2060.

Under sommaren har vi fått veta att Sverigedemokraterna har slagit rekord på rekord i flera opinionsundersökningar och att SD är större bland manliga väljare än sossarna och moderaterna. Detta trots att svenska folket hjärntvättats under decennier för att förmås inta hållningen att massinvandring är jättebra och berikande.

Men många svenskar ser med egna ögon att deras bostadsområden blir allt mindre svenska, att otryggheten ökar, att område efter område domineras av andra än svenskar.

Häromdagen gjorde SVT ett reportage från Rinkeby där man medvetet utelämnade det faktum att de utsända journalisterna blev hotade och utsatta för sten- och äggkastning av människor som ser Rinkeby om ”sitt” territorium. De svenskarna som en gång dominerade område har för länge sedan flyttat därifrån. De stod inte ut.

Att Sverige förfaller etniskt och kulturellt är inget man får säga i det offentliga rummet. Då kallas man rasist, fascist, nazist, högerextrem, främlingsfientlig och en rad andra felaktigt använda epitet.

Det svenska folket behöver alternativa medier. Vi behöver inga statliga medier eller monopolmedier från koncerner som Schibsted, Bonnier och Stampen. Räddningen är alternativa medier, där får vi veta sanningar som andra medier döljer.

Debatten är betydligt friare i våra grannländer, det trots att även de har stora problem med stor invandring och politiska korrekt journalistik som döljer viktiga fakta.

Fria Tider berättade häromdagen om danska professorer som fick skriva debattartiklar i Jyllandsposten, som är en av Danmarks största tidningar, där de varnade för var invandringen leder till.

I Danmark pågår just nu en stor debatt om den massiva invandringen. I ansedda Jyllandsposten skriver historieprofessor Bent Jensen att de europeiska eliterna medvetet håller på att förstöra sin egen civilisation, medan psykologiprofessor Helmuth Nyborg varnar för att demokratin kan bli ett minne blott när folkgrupper med låg IQ tar över våra länder. 

Bent Jensen jämför i sin debattartikel det nuvarande inflödet till Europa med historiska folkvandringar. Hans slutsats är att dagens situation är unik.

”Det handlar för det första om människor från en kultur som skiljer sig radikalt från europeisk kultur och som heller inte har någon lust eller vilja att låta sig assimileras utan istället kräver särbehandling. För det andra rör det sig om potentiellt oöverskådliga mänskliga flöden som kommer att förstöra de europeiska samhällena om inte de inte stoppas.”

Något annat som är historiskt unikt är att eliterna i Europa aktivt underlättar förstörelsen av sina egna länder. Professorn nämner Sverige som skräckexempel.

Sverige skräckexempel
”Elitens falska skuldkomplex, värdenihilism, naivitet och historielöshet har redan nämnts. En studie av den skrämmande utvecklingen i Sveriges ger en stor del av svaret. Sverige är i en klass för sig, men den svenska sjukan finns i alla (väst)europeiska länder. I Sverige lyckades en ohelig allians av fromma politiker och (gentemot svenskarna) intoleranta medier att tyrannisera befolkningen till att se på medan deras en gång välordnade land förvandlas till en plats där ingen kan känna sig trygg.”

Bent Jensen sammanfattar:

”Det är med andra ord inte tal om folkvandring och flyktingar i traditionell mening. Det som händer är istället att européerna passivt låter sig koloniseras av människor från en främmande kultur som inte hör hemma i Europa men som vill njuta av frukterna av européernas flit och skaparkraft.”

Psykologiprofessor Helmuth Nyborg har en annan infallsvinkel på invandringsproblemet. Han skriver, även han i Jyllandsposten, att invandringen från tredje världen leder till att den genomsnittliga IQ-nivån i Danmark stadigt sjunker, vilket i sig kan hota hela det demokratiska systemet.

Låg-IQ-länder
Han hänvisar till invandrare till Danmark har 86 i genomsnittlig IQ och att en prognos visar att den genomsnittlige invånaren i Danmark därför kommer ha 92 i IQ år 2085, när de etniska danskarna är i minoritet. Då blir det svårt att upprätthålla demokratin, enligt professorn.

”Modern finsk forskning visar att länder med ett IQ-snitt under 90 inte lyckas skapa eller upprätthålla demokrati. Detta förklarar varför varje försök att införa demokrati i länder med låg IQ är dömt att misslyckas. Vi kan lära av Libyen, Afghanistan och Irak. Danmark närmar sig snabbt en kritiskt låg IQ-nivå”, skriver Helmuth Nyborg.

Texten finns att läsa här.

I delar av Europa råder det asylkaos. Det får vi veta genom att läsa etablerade medier. Men vi får inte veta att det råder asylkaos i Sverige och att det har gjort det i decennier. Politiker och media sopar problemen under mattan genom att erbjuda invandrare förtur till jobb och bostäder, ge dem stora bidrag, ge extra bidrag till invandrade småföretagare, kebaber, frisörer och andra så att de kan överleva på en verksamhet som ingen egentligen behöver. Arbetsförmedlingen har delar ut mångmiljardbelopp för att hålla invandrarföretags under armarna, men hemlighåller de exakta summorna och vilka som bidraget gått till. Allt för att vi inte ska veta. Staten döljer allt som har med invandring att göra för att inte gynna de krafter som vill ha tillbaka det svenska Sverige.

När grova brott begås av invandrare så döljer polisen och media uppgifter om signalement för att allmänheten inte ska få veta sanningen om hur den grova och invandrade brottsligheten ser ut. Ett skräckexempel var när ett antal somalier som inte ens var svenska medborgare begick en gruppvåldtäkt på en finlandsfärja. Media beskrev gärningsmännen som svenskar. Sanningen avslöjades sedan av youtube-kanalen Granskning Sverige.

Alternativmedia behövs alltså om sanningen ska fram. Men det räcker inte med alternativmedia. För att kunna rädda Sverige måste fler svenskar vakna till insikt om vad som behövs. Förutom upplysning och åter upplysning behöver fler delta i olika projekt och rörelser som arbetar för att rädda Sverige och svenskarna från den undergång som hotar landet och folket.

Den här bloggen är bara ett litet komplement till alla andra bloggar, individer eller rörelser som uträttar något för att Sverige ska bestå som svensk nation.