Etikett: Gustav Kasselstrand

Gustav Kasselstrand och Erik Berglund om svensk nationalism

 

Innehåll:

I det femtonde avsnittet av Den kokta grodan:

✓ Svenskarnas förhållande till nationalism

✓ Nationalstaten som ett lagbygge

✓ Nationaldagen, varför firas den inte ordentligt?

✓ Den svenska självförnekelsen

✓ ”Man vet inte vad man har förrän man har förlorat det… Han tog Sverige för givet.”

Kasselstrand & Berglund: Den Kokta Grodan

Avsnitt 1, säsong 1.

Den kokta grodan är en podcast om Sverige.

Podcasten lanserades i januari 2016 av Gustav Kasselstrand och Erik Berglund.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: www.facebook.com/DenKoktaGrodan/
Twitter: twitter.com/DenKoktaGrodan
Instagram: www.instagram.com/denkoktagrodan/

Om Gustav Kasselstrand och Erik Berglund fortsätter i den här uppmuntrande och kaxiga stilen så är en succé given. Det finns inte så många bra poddar i Sverige så Kasseslatrand och Berglund behövs verkligen.

Sverigedemokraternas landsdagar i helgen – glöden för Sverige är bortblåst

Sverigedemokraterna går starkt framåt i många opinionsundersökningar och de flesta invandringskritikerna gläds åt det. Det finns dock ett antal problem som solkar ned bilden av SD som det framgångrika invandringskritiska alternativet.

Det första är att partiet sedan riksdagsinträdet har inlett en ny strategi som innebär att ledartrojkan Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson vill säkra sin politiska makt, sin ekonomiska ställning och sin personliga karriär.

Bortsett från en del befogade uteslutningsärenden så har partiledningen systematiskt motat ut personer som skulle kunna vara en stor tillgång för partiet då de har utfört ett gott arbete, varit populära och begåvande. Det fel som de har begått är att de haft åsikter som baserats på en äkta vilja att rädda vårt land och inte på att göra karriär och sitta på en maktposition för sin egen vinnings skull. Många av de uteslutna har varit goda idealister som på ett ärligt och hedervärt sätt offrat sina karriärer för att hjälpa SD att bli större. Men trots det har de blivit uteslutna ur partiet.

erik-almqvist-twitter

Personer som Gustav Kasselstrand, William Hahne och Jessica Ohlson är tre av många populära och duktiga människor som uteslutits ur SD. Det för att partiledningen inte vill släppa fram begåvningar som i kraft av sin popularitet ska kunna hota deras ställning. SD klippte sedan banden med Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) och organisationens 4 000 medlemmar. Beslutet togs egenmäktigt av partistyrelsen, som numera är en samling ja-sägare som inte vill riskera sina positioner. De som ifrågasatte beslutet blev sedan uppsatta på ”svarta listan” och hindras nu från att göra vidare karriär i partiet.

Att säga att SD är toppstyrt är en underdrift. När SD beklagar sig över att SD-medlemmar utesluts ut fackförbund, så är det en västanfläkt mot vad SD själva gör idag mot sina egna medlemmar.

Toppstyret i partiet kan bara bestå om resten av partiet inte opponerar sig eller ifrågasätter beslut som tas. Många tror att partiets framgångar i opinionsmätningar beror på partitrojkans och Jimmie Åkesson förträffliga ledaregenskaper och debattskicklighet. Det stämmer inte.

Först ska det sägas att ledartrojkan har flera goda egenskaper. De är inga idioter. Deras politiska rutin och vana vid att hantera media är mycket stor. De ser prydliga ut och inger ett visst förtroende när de framträder. Men där stannar det.

Det finns många personer som skulle klara deras uppgifter betydligt bättre och få partiet att växa ännu mer ännu snabbare. Partiets ökning beror huvudsakligen på att allmänheten desperat söker efter politiska alternativ som kan rädda Sverige. Just nu finns bara SD och då lägger man sin röst på det partiet trots bristerna, brister som de flesta inte är uppmärksamma på. Det huvudsakliga skälet till SD:s ökning är Stefan Löfvens politik, inte partitrojkans skicklighet.

Det andra är att SD har en rad underliga åsikter om flyktingpolitiken och massinvandringen som kan te sig skrämmande. SD valde mitt under brinnande invasion att vilja öka antalet kvotflyktingar från 1 900 till 4 000 per år. Jimmie Åkesson säger ofta att även om SD skulle få makten så kommer invandringen att fortsätta med arbetskraftsinvandring, kvotflyktingar och annan invandring. Åkesson har under asylkrisen aldrig satt ned foten för att på allvar markera hur allvarligt hotet mot Sverige är. SD har inte heller för avsikt att utvisa eller reptriera alla dessa migranter som kommit i hundratusental. De ska få stanna i Sverige om SD får bestämma. SD har övergivit tanken på att Sverige är svenskarnas land och lagt sig till med något som kallas ”öppen svenskhet” vilket innebär att alla folk och etniska grupper kan ”bli svenskar”, trots att själva begreppet svensk innebär att man tillhör det svenska folket.

Det finns många andra märkligheter i SD:s politik. Det gäller bland annat utrikespolitiken och det gäller frågan om ”vinster i välfärden” där det påstås att SD-ledningen nu öppnat för att acceptera att profitörer kan tjäna pengar på asylpolitiken. Om det är sant kommer att visa sig i helgen då frågan kommer upp på bordet.

Det tredje är att SD har en maktordning som inte bara innebär toppstyre utan att makten centraliseras på ett sätt som bara kan ske i ett totalitärt parti. Idag har Björn Söder valt att reservera sig mot ett förslag om att ta bort posterna som förste och andre vice ordförande i partiet. Det är Jimmie Åkesson som föreslagit att dessa poster ska bort och syftet med det är att förstärka toppstyret ytterligare. I det här fallet innebär det att Jimmie Åkesson får ännu mer makt. Kritiker har redan liknat honom vid en ny Stalin efter massuteslutningarna av SDU och nu vill alltså Åkesson gå ännu längre.

Han vill helt enkelt kunna handplocka en ersättare vid eventuell frånvaro, som han gjorde under sin sjukskrivning. Då var Jonas Åkerlund förste vice ordförande, men den rollen trädde han aldrig in i. Det blev istället vännen Mattias Karlsson som ersatte Åkesson efter Åkessons eget önskemål.

Mattias Karlsson är den som mest aktivt verkat för snabba uteslutningsprocesser mot ”ideologiska avvikare” och det anses att han i flera fall fabulerat anklagelser för att påskynda uteslutningsprocesser. Just i dagarna visar det sig att den tidigare partiledaren Mikael Jansson kommer att petas från styrelsen för att han ogillade uteslutningen av Gustav Kasselstrand.

SD-ledningen uppför sig väldigt omoget och när Jessica Ohlsson från SD skulle uteslutas vågade inte Richard Jomshof debattera med henne i TV. Han gömde sig bakom ett bord. Det är inte bara ett toppstyrt parti, det är en partiledning som flyr från all kritik och gömmer sig så snart de kritiseras. När Fria Tider kritiserade partiets behandling av SDU så skrev Mattias Karlsson brev till Expo och ville ha hjälp med att hitta något ofördelaktigt om Fria Tider. Dessutom kallade han Fria Tider för ”neofascistiskt”. Det säger ganska mycket om partitrojkans kvaliteter.

Det fjärde är att interndemokratin är satt ur spel helt och hållet vilket har visat sig många gånger. Många märkliga turer om hur man lyfter varandras löner visar också på något som liknar korruption. När Mattias Karlsson höjde sin lön drastiskt, trots att den redan var hög, så reagerade även Björn Söder öppet med tydlig kritik och sade att det var ”riktigt, riktigt illa”.

Hur illa interndemokratin fungerar visar sig bäst i det möte som SD-Stockholm hade när William Hahne kandiderade till posten som ordförande för att få bort den totalt inkompetente Maria Danielsson. Partitrojkan skickade ut folk till det möte som skulle hållas, för att visa stöd till Maria Danielsson och samtidigt registrera vilka som skulle rösta på Hahne. Avsikten var att sedan utesluta dem som röstade på Hahne och mycket riktigt blev flera av dem uteslutna, trots att de var politiska begåvningar och i flera fall betydligt klokare än någon i partitrojkan.

Mötet slutade trots hot från partiledningen med att William Hahne vann omröstningen. Det var då partitrojkan i SD förstod att det finns massa begåvade människor i partiet som kan hota deras personliga makt.

flaggor-sdu
SDU:s vilja att rädda Sverige är större än SD:s

Därefter klipptes alla band till SDU och deras 4 000 medlemmar. Det är tragiskt eftersom SDU representerar en bättre anda, mer intellektuell skärpa och en mer sympatisk framtoning än partitrojkan. Allmänheten hade kunnat få ett bättre grepp om vilka faror som hotar landet om dessa ungdomar hade fått fortsätta klättra i partiet. De skulle ha lyckats framföra sina mera tydligt invandringskritiska åsikter på ett mera pedagogiskt sätt. De hade kunnat höja kvaliteten i hela partiet om de fått stanna kvar.

Efter att SD klippte banden med SDU har några levt i förhoppningen att landsdagarna nu i helgen ska ändra på det beslutet och ta tillbaka det uteslutna ungdomsförbundet. Det kommer inte att ske och det är kanske lika bra.

Däremot är det viktigt att SDU kan förvalta sina kunskaper, sin glöd och sin vilja att uträtta något gott för landet. Det absolut bästa sättet att göra det på är att bilda ett nytt moderparti. Uppdraget kan ju gå till Gustav Kasselstrand och andra som blivit för gamla för SDU. Situationen i Sverige är absolut katastrofal, inte bara rent invandringspolitiskt utan och intellektuellt när vi varje dag utsätts för en hjärntvätt i media med ett språk som är ljusår borta från den verklighet som många av oss befinner sig i.

Eftersom det redan finns ett bra ungdomsförbund, Sverigedemokratisk ungdom, så behövs bara ett nytt moderparti. Ett nytt sådant kommer att få ett enormt stort stöd och kan växa mycket snabbt. Ända sedan SD inledde sina utrensningar så har en önskan om ett nytt parti bara växt. Och sedan SDU sparkades ut ur partiet så har önskemålen om ett nytt parti ökat dramatiskt.

För det femte så befinner sig SD storleksmässigt vid en kritisk punkt. Den invandringskritiska allmänheten är så stor att det finns utrymme för ytterligare ett invandringskritiskt parti under förutsättningen att man sköter sina kort väl. Många väljare som röstar på SD vill ha tillbaka sitt land. De är inte nöjda med att dagens politiker inklusive SD tänker låta alla migranter bo kvar i landet. SD är liberala. Det behövs ett mer konservativt parti som sätter ned foten även i den här frågan. Ett sådant parti kommer visserligen att få en del problem med hysteriska påhopp från media, men också mycket stort stöd från den invandringskritiska opinionen i landet, som är mycket stor och med ett nytt parti kan bli ännu större.

En annan viktig fråga som SD fullständigt har övergivit, om de någonsin drivit den, är frågan om den svenska nativiteten. Vi behöver höja statusen för familjebildning i landet, vi behöver fler svenska barn och vi behöver en ny familjepolitik som gör det möjligt ekonomiskt för en familj att kunna ha 4-5 barn och att (i första hand) modern ska kunna vara hemma med barnen tills de börjar skolan. Hela den demografiska situationen måste ses över. Dessutom måste den yngre delen av svenska folket börja inrikta sig på att bilda familj och skaffa barn tidigare i livet än vad som sker idag.

Det finns många viktiga frågor för ett nytt parti att driva, men eftersom läget är akut hoppas vi att någon klok människa skyndsamt drar igång ett sådant projekt och gör det på ett seriöst och moget sätt. Vi är många som är beredda att hoppa på ett sådant tåg och ge det allt stöd.

Relaterat:

Det handlar om friheten, Fria Tider

Jimmie Åkessons svärmor överger SD

Wigh: Styrelsen styr inte partiet

Mattias Karlsson jämförs med Stalin

 

Utrensningspartiet Sverigedemokraterna utesluter folkvalda politiker

Idag uteslöts sex personer och fyra fick en varning. SD fortätter på den inslagna vägen kastar ut folk lite som de vill.

Sverige befinner sig i total kris och håller på att kollapsa. Varje svensk behövs för att motarbeta förstörelsen av Sverige. Just när vi behöver så många som möjligt för att bekämpa sjuklöverns politiker inleder Sverigedemokraterna massutrensningar av duktiga partimedlemmar. Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Jimmie Åkesson beslutade sig egenmäktigt för inte så länge sedan att helt klippa banden till sin ungdomsorganisation SDU, Sverigedemokratisk Ungdom.

Man uteslöt på ett bräde en Sverigedemokratisk rörelse med 4 000 medlemmar. Beslutet föregicks av att man uteslöt den före detta och mycket populäre SDU-ordförande Gustav Kasselstrand och hans partikollega William Hahne.

Både Hahne och Kasselstrand har man försökt bli av med genom att manipulera med interndemokratin och fullkomligt strunta i det stöd som fanns för dem. När William Hahne kandiderade till styrelsen för SD Stockholm lanserade partiet en intetsägande, opålitlig och ultraliberal kandidat i försök att få bort Hahne. Inte nog med att man lanserade en liberal kandidat, man försökte manipulera det möte där valet skulle hållas.

I flera år har SD–ledningen försökt kasta ut Gustav Kasselstrand ur partiet och angivit som svepskäl att han har en marginellt annorlunda syn på ett politiskt problem i en annan en av världen, en åsikt som Kasselstrand delar med många andra.

Skälen till alla massuteslutningar är i själva verket att man vill befästa sin makt i partiet, skydda sina förmåner och hindra begåvade ungdomar från att få inflytande. Partiledningen föredrar människor som okritiskt niger och bockar inför ledningens diktat och påbud.

Som om det inte räcker med att man utesluter många medlemmar som skulle behövas i kampen för att rädda Sverige. Nu utesluter man också medlemmar som är kritiska till att det sker så många uteslutningar.

richard-jomshof-png
Richard Jomshof klarade inte av att debattera mot Jessica Ohlsson, uteslöt henne istället

SD-ledarna Richard Jomshof. Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson har flera gånger liknats vid stalinister eftersom de så systematiskt och så brutalt kör över egna medlemmar, struntar i interndemokratin, agerar makfullkomligt och ser den egna personliga makten och de ständigt höjda lönerna som viktigare än att släppa fram fler talanger i partiet och med hjälp av dem bli en starkare kraft i svensk politik.

Sverige är i allvarlig kris. Den allvarligaste på många hundra år, kanske de allvarligaste någonsin. Bara digerdöden har varit en värre katastrof än den vi ser komma nu. Då väljer SD att bryta med hundratals medlemmar och 4 000 SDU-medlemmar. Det är inte riktigt friskt.

Själva partiet är det inga allvarliga fel på även om man kan ha massor av åsikter om färdvägen, om politiken, om sättet att arbeta på, om bristen på tempo nu när krisen står inför dörren. Det allvarliga felet finns i partiledningen som skapat en totalitär anda och när man genom hot om uteslutning och påbud försöker tysta folk som har åsikter om hur organisationen hanteras.

Det borde vara en självklarhet för ett parti att försöka behålla så många medlemmar som möjligt och få dem att medverka i att upplysa svenska folket om den annalkande kollapsen och dessutom få dem att fatta att de måste lämna sjuklövern och hitta till ett bättre parti. Att försöka övertyga människor att ansluta sig till ett parti som kastar ut folk för småsaker när hela nationens framtid står på spel känns nu som en näst intill meningslös uppgift.

Att det dessutom finns personer inom SD, även utanför partiledningen, som på fullt allvar anser att det är en bra idé att kasta ut medlemmar för att de har åsikter i någon detaljfråga som knappt går att skilja från partiets åsikter tyder på en galenskap. I varje annat politiskt parti finns en viss inre debatt,  tolerans och spännvidd. I SD finns ingen intellektuell eller öppen debatt om färdriktningar eller metoder. Allt toppstyrs från partiledningen som inte ens förankrar sina beslut nedåt. Det är diktat som kommer och som måste åtföljas, annars riskerar man uteslutning.

Demokratin som SD så ofta skryter med att de försvarar finns bara på pappret och om den går partitoppens väg. Inte annars.

Många är rädda för att ge Sverigedemokraterna saklig kritik. Sluta upp med att vara så rädda! Svenskarna är redan rädda för allting och det är den rädslan som får oss att förlora landet. Om folk nu också är rädda för att kritisera den enda riksdagsparti som vill göra något åt invandringen för att partiet är korrumperat så har vi inte ens ett parti för svenska folket utan ett parti för en liten klick maktfullkomliga människor som går över lik för att kunna klamra sig kvar vid de förmåner de tillskansat sig.

Då behöver svenskarna ett nytt parti.

Idag sker en ny uteslutningsvåg. Den totalitära partiledningen som låtsas att den är demokratisk utesluter nu en rad populära, duktiga och begåvade ungdomar.

jessica-ohlson-png
Begåvade Jessica Ohlson uteslöts idag

Jessica Ohlson som vågat kritisera partiledningen och satt ord på utrensningsmetoderna utesluts idag. Hon är kommunpolitiker i Uppsala och landstingspolitiker i Uppland och gör ett mycket bra arbete för saken, men ändå ska hon kastas ut ur partiet. När SD-ledningen försökte manipulera ett möte med SD Stockholm ställde sig den modige och begåvade Adam Berg från SDU upp och framförde befogad kritik som han fick stormade applåder för. Nu utesluts han för det.

adam-berg-twitter

SD:s gruppledare i Nacka, också en mycket populär person, Eric Myrin utesluts ur partiet liksom Eddie Ek, gruppledare för SD i Åstorp. De duktiga styrelseledamöterna i SDU, Johan Juthberg och Filip Djupenström kommer också att uteslutas.

Uteslutningshysterin i partiet är inte bara oanständig, den är också ett hot mot partiet själv. Om man kastar ut stora grupper av människor som skulle kunna bidra till att rädda vårt land och öka andelen röster till SD så kan man, om man vill vara lite konspirationsteoretisk, ana att SD också kan ha infiltrerats av liberaler och fiender som vill driva sin egen agenda istället för att rädda Sverige.

Richard Jomshof och Mattias Karlsson är tydligt antidemokratiska och har aldrig vågat ta en debatt mot några av de uteslutna SDU-medlemmarna. När Richard Jomshof och Jessica Ohlsson skulle mötas i en TV-debatt i samband med uteslutningen av hela SDU så vägrade den fege och ynklige Jomshof att ”ta debatten” med Jessica Ohlsson eftersom hon hade moralen, intellektet och rätten på sin sida. Efter beskedet från partiledningen idag kommer Jessica att lämna sina politiska uppdrag i Uppsala och flytta till hemorten Nyköping. Vad hon gör därefter är oklart men hon säger att det ”känns väldigt tråkigt att flera års engagemang tar slut.” Tråkig tycker också många av SD:s väljare och sympatisörer som ser att partiet klipper av några av sina egna livsnerver.

Den här konflikten hade aldrig behövts. Om SD-ledningen hade respekterat interndemokratin så hade förmodligen allt varit frid och fröjd och SD hade haft ytterligare 4 000 personer som kämpat för partiet. SD hade varit starkare och bättre rustat att möta den kris vi nu går in i.

Många anser att förfallet i SD är djupt, korruptionen omfattande och partiledningen saknar den vitalitet som behövs för att ta partiet vidare till nästa nivå, inte bara att bli större utan att faktiskt få med sig tillräckligt stora delar av folket för att kunna bli en riktig maktfaktor. SD-ledningen tror att vägen dit är att anpassa sin politik till maktens. Nyligen, mitt i den värsta krisen som Sverige har skådat någonsin, så valde SD att föreslå en ökad flyktingkvot från 1 900 kvotflyktingar till 4 000. Det gjordes just när man istället borde föreslå totalstopp för all asylinvandring, markera mot asylrätten, kräva att man säger upp alla avtal och konventioner som tvingar oss att ta emot flyktingar och vara tydlig med att alla som väller in över gränsen borde utvisas direkt eller senare.

SD borde ha sagt att alla som forcerar våra gränser ska utvisas, men det liberala SD kommer inte att ställa sådana krav. Asylsökande som väller in i en ström av över 10 000 i veckan kommer alltså att få stanna i landet även om SD skulle få makten.

Det finns inte bara ett utan flera goda skäl till att byta ut partiledningen. Den inte bara är korrumperad utan den har inte för avsikt att göra något annat än att ”minska invandringen” när SD väl fått makten, vilket de inte ens kan få om de ständigt kastar ut duktiga medlemmar och bryter ned moralen för alla som vill rädda sitt kära fosterland från en smärtsam död och undergång.

Alla de uteslutna borde nu samla sig i en ny gemenskap. Ett nytt parti som arbetar för svenska folkets intressen vore den bästa presenten till inte bara andra uteslutna utan till svenska folket som desperat längtar efter en pigg och vaken organisation som bekämpar sjuklövern och etablissemanget på alla nivåer, i alla sammanhang och med hjälp av så många svenskar som möjligt.

De personer som av många anses vara extra pådrivande för att utesluta medlemmar och agera totalitärt är i turordning Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Jimmie Åkesson. Många vill att den maktfullkomliga klicken i partitoppen ersätts av mera lämpliga politiker i partiet som kan ta deras roller och prestera bättre.

Det finns utrymme för att bilda ett nytt parti nu och om det sker kommer det att välkomnas av många.

Relaterat:

SD-ledningen rensar ut fler

Richard Jomshof använder stalinistiska metoder för att bryta med SDU

Åkessons svärmor tröttande på partiledningen

Inte bara Karlsson 

När idioterna får sätta agendan

Viktigare för Sverigedemokraternas partitopp att höja lönen än att stoppa invasionen

Pressekreteraren Henrik Vinge är sjukskriven. Partiledningen kämpar nu med att skapa ett nytt ungdomsförbund och är i full färd med att hitta på regler som gör att partiledningen kan kontrollera förbundet i varje detalj. Representanterna kommer att utses, inte väljas.

twitter-kasselstrand

SD klippte banden med SDU och inom den organisationen ser man med förvåning på hur korruption inte bara slagit rot i partitoppen och i huvudet på Rickard Jomshof, Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson utan på hur lamslaget SD är. Man lever på gamla meriter och nya medlemmar ansluter sig varje dag, men det händer ingenting. Vid den senaste presskonferensen lovade partiet att öka den svenska flyktingkvoten från 1 900 till 4 000. Detta samtidigt som Sverige utsätts för den värsta invasionen i landets historia.

I Sverige pågår en invasion där 2 000 asylsökande kommer till landet varje dag. Det blir utslaget på årsbasis 730 000 asylsökande. Trots att Sverige invaderas och koloniseras så har Sverigedemokraterna valt att ”ligga lågt” och inte göra något väsen ifrån sig. Inte heller har någon enda kommunföreningen protesterat mot att den egna kommunen fylls upp med asylsökande och att det byggs nya asylboenden varje dag.

Man har inte ens reagerat på att Migrationsverkets chef Anders Danielsson är ett hot mot Sveriges säkerhet och krävt hans avgång.

Mitt i den allvarliga krisen få vi se Mattias Karlsson och Richard Jomshof i media. Men inte för att protestera mot att Sverige invaderas utan för att försvara sina kraftfulla löneförhöjningar som inte bara är stora utan genomförda på ett osmakligt sätt genom regeländringar.

Mattias Karlsson har efter styrelsebeslut nu fått ett extra retroaktivt lönepåslag på 135 000 kr, vilket motsvarar 675 medlemsavgifter. Det krävs alltså 675 medlemmar för att ge honom en bonuslön.

mattias_karlsson_sd

Karlsson ”är värre än Mona Sahlin”

Men Karlsson är redan välbetald. Han får 70 150 kr från riksdagen varje månad och nöjer sig inte med det. Utöver riksdagslönen får han 24 400 i månaden i lön från partiet vilket per år motsvarar 1 464 medlemsavgifter. Tanken är nu att han i fortsättningen ska få 150 000 kr mer i lön per år.

Det krävs alltså 2 139 medlemmar för att betala enbart Mattias Karlssons extra lön och extra arvode.

Mitt under den värsta krisen Sverige har skådat sedan digerdöden samlades partiledningen för att höja varandras löner, löner som redan är mycket höga. Man passade nu på att införa nya regler för att kunna höja lönerna utan att medlemmarna fick kännedom om det. Tanken var alltså att lönehöjningen, pengar som tas från partiet, skulle ske i smyg och att inga vanliga medlemmar skulle få veta det.

Richard Jomshof, som inte är känd för att tala sanning precis och var upprörd över att uppgiften om löneförhöjning läckt ut i media, uttalade sig och sade att ”detta är inga konstigheter alls”.

”Problemet är ju att Mattias Karlsson symboliserar på något sätt den moderata eller den liberala falangen inom Sverigedemokraterna som väldigt många av SDU och de som är mera nationalistiska, de hatar Mattias Karlsson så extremt mycket, de ser honom som själva idén om den här förtryckande, förljugna eliten, han är värre än Mona Sahlin. Hatet mot Mattias Karlsson bland vissa interna är så extremt starkt. En sådan här historia hur han på något sätt får ytterligare löneförhöjningar, jag kan tänka mig vilken bensin på brasan det här kommer att vara.”

Henrik Torehammar (7 oktober 2015)

Karlssons nya lön blir 96 720 kr i månaden.

twitter-kasselstrand2

Personligt med Gustav Kasselstrand. Tankar kring det som varit.

Från Gustav Kasselstrands facebooksida idag:

Här finner ni podcasten Persona Non Grata som jag sommarpratade för i år. Något försenat publicerades programmet först under SDU-kongressen den 11 september, och för att det inte skulle drunkna i alla andra nyheter den helgen har jag valt att först nu dela denna länk.

Persona Non Grata är ett slags politiskt sommarprat med inspiration från Sommar i P1, där politiker ger sin personliga berättelse om vad som format dem och hur deras drivkrafter och övertygelse ser ut. Podcasten startades av Carolina Jemsby, frilansjournalist tidigare känd från SR och SVT, och hennes kollega Iván Blanco.

I 30 minuter talar jag personligt och öppet om de viktigaste händelserna för mig som sverigedemokrat och sedermera SDU-ordförande. Hör om min över 10 år långa och emellanåt mycket speciella resa i politiken.

Hör allt om
– när och hur jag började sympatisera med partiet
– min första uppfattning om Jimmie Åkesson
– första medlemsmötet
– William Petzälls samtal till mig som kom att förändra allt
– hur jag resonerade som ny SDU-ordförande
– varför en demonstration i Göteborg var så viktig
– reaktionerna efter Israel-Palestina-artikeln
– ordförandestriden 2012
– varför jag skrev en artikel till försvar för Erik Almqvist som kostade mig jobbet som politisk sekreterare
– valrörelsen 2014, där jag inte stod på en enda valsedel men ändå gav allt
– ordförandestriden samma höst, och hur partiledningen försökte muta bort mig från posten
– striden om SD Stockholms stad i mars 2015, och varför vi inte hade något annat alternativ än att kandidera

… och hör om uteslutningen månaden därpå, och hur jag resonerade och agerade i en händelse som kom att påverka mig, förbundet och partiet för all framtid.

Jag berättar också varför ingenting slutar där, att jag är långt ifrån färdig med politiken, och att det känns som om jag knappt har börjat. Jag känner mig lugn inför framtiden och låter kloka beslut mogna långsamt. Under tiden brinner min låga för Sverige vidare.

På klassiskt sommarpratsvis ombads jag även ta fram en spellista på Spotify som ni kan ladda ned, med några låtar som jag gillar och som passade in både politiskt och personligt.

Dela gärna podcasten vidare – tack på förhand!

tobias-utter

gustav-kasselstrand