Etikett: HVB-hem

Nytt företag ska öppna asylboenden över hela landet – folkmordspolitiken påskyndas #asylkaos

Svenska politiker är ondsinta människor som arbetar för att förstöra Sverige. De gör ingenting uppbyggligt för det svenska folket utan väljer att förråda folket med en politik som slår sönder vårt land socialt, kulturellt och etniskt. Politikerna har öppnat för en invasionsliknande migration som gör svenskarna till en minoritet i sitt eget land om 10-15 år.

Politikerna skapar livsfarliga invandrargetton som bara blir mer och mer farliga för varje år som går. Istället för att ta ansvar för alla de problem som politikerna skapar så väljer de att förvärra problemen. Oskyldiga svenskar drabbas dagligen av importerad brottslighet i form av våld, hot, överfall, rån, inbrot, misshandel, våldtäkt och mord. Dessa brott är orsakade av politikerna, men de tar inte ansvar för vad de ställer till med. Istället fortsätter de att förvärra problemen.

Svenskarnas land är i allvarlig fara.

Vårt land och det svenska folket har aldrig varit så hotat som det är nu. Den totalitära regimen som kontrollerar statsapparaten arbetar medvetet och systematiskt för att massimportera kolonisatörer (som de kallar flyktingar, arbetskraftsinvandrare, migranter, anhöriginvandrare, invandrare och annat). De uppmuntrar samhället att fylla upp varje del av vårt land med dessa kolonisatörer, som kommer från Somalia, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Irak och andra delar av världen. Politikerna vill att de ska ta över vårt land.

De kallas flyktingar trots att de är lycksökande migranter. De erbjuds alla tänkbara förmåner och får leva och bo här gratis. Svenska folket betalar för att de ska ta över landet.

Samtidigt uppmuntras organisationssverige att hjälpa till att ta hand om kolonisatörerna, ge dem boenden, skolor, utbildning, praktikplatser jobb och bostäder. Allt i förtur!

Vi på Asylkaos har skrivit om hundratals vedervärdiga asylprofitörer som skor sig själva samtidigt som dessa profitörer medverkar till att slå sönder vårt land.

Det finns också en kategori människor som ”vill hjälpa flyktingar” utan att profitera ekonomiskt på asylpolitiken. Om man vill hjälpa flyktingar ska man hjälpa dem i sitt närområde och skicka pengar till någon lämplig hjälporganisation – inte låta dem komma till vårt land.

Ofta ser vi hur kristna människor använder sig av det kristna budskapet för att ”hjälpa” människor och ge kolonisatörer plats i vårt land. De lever i en illusion där de tror att om de hjälper ”flyktingar” så kommer de en dag att bli belönade av gud. Men verkligheten visar att det enda som händer är att de förstör vårt land.

Nu ska Bräcke Diakoni och Göteborgs stadsmission starta en kedja av asylboenden som ska drivas utan vinstintressen. Det kommer att driva boenden över hela landet genom det nybildade företaget Fairways Engagemangsboende AB. I styrelsen finns:

Hans Johan Martin Ärnlöv, Styrelseordförande
Margareta Ann-Charlotte Säfström
Nils Olof Jakobsson
Helene Margareta Mellström

De säger att de ska driva asylboenden utan vinstintresse och kallar dessa asylboenden för ”engagemangsboenden”. Med sin verksamet avser man att ”skapa större förutsättningar för integration”. Man vill påskynda kolonsatörernas etablering i Sverige med hjälp av ökade kontakter mellan asylsökande och civilsamhället.

Företaget avser att samarbeta mer med församlingar inom Svenska kyrkan och hoppas med deras hjälp få tillgång till fastigheter där man kan placera kolonisatörerna. Tanken är att öppna både asylboenden och HVB-hem.

Fairways Engagemangsboende AB säger att de ska arbeta långsiktigt, vilket innebär att deras svenskfientliga verksamhet kommer att bli permanent och sannolikt mycket omfattande.

kolonisering

Vi hoppas att Hotell Stensson i Eslöv går i konkurs #asylkaos

I oktober 2015 beslutade ägarna av Hotell Stensson på Stora Torg 12 i Eslöv att de skulle göra hotellet till asylboende för ett trettiotal kolonisatörer från dysfunktionella länder i tredje världen. Det var när det vällde in migranter i höstas, efter att den totalitära regimen med Stefan Löfven i spetsen öppnat portarna för en rena invasionen, som Stenssom blev asylboende. Vid den tiden dök det upp massor av människor som ville tjäna pengar på migrationspolitiken trots att den skulle kunna leda Sverige till en avgrund.

Hotellägare, campingägare, ägare av vandrarhem och andra verksamheter erbjöd sig att ”ställa upp” med sina lokaler och hjälpa regeringen att placera ut kolonisatörerna över hela landet. Dessa människor var beredda att offra Sveriges och svenska folkets framtid för att tjäna pengar. De blev maktens hantlangare eller snarare Sveriges banemän.

De påstod att de ”ville hjälpa flyktingar” men i själva verket ville de bara sko sig ekonomiskt på en sjuk politik som på sikt leder till att svenska folket blir i minoritet i sitt eget land.

Ägarna bakom Hotell Stensson hoppade på tåget och öppnade hotellet för människor som inte borde ha fått sätta sin fot i vårt land. Det kom afghaner, somalier, irakier, eritreaner, syrier och många andra folk. Politikerna släppte in dem i landet och placerade ut dem över hela Sverige.

Hotell Stensson ägs och drivs av Åke Sven-Erik Hansson och Hans Göran Ivarsson. Lokalmedia berättar nu att de traditionella övernattningsgästerna har slutat att komma till hotellet.

Tack och lov för det!

Det vore nästan förräderi som de valde att bo på ett hotell som bedriver svenskfientlig verksamhet, för det är precis vad Hansson och Ivarsson gör. Att ge dem stöd för det vore rent vansinne.

22 av rummen används idag som HVB-hem vilket innebär att Åke Sven-Erik Hansson och Hans Göran Ivarsson fortsätter att agera som den svenska nationens banemän. De är alltså precis lika hänsynslösa nu som de var hösten 2015.

Lokalmedia skriver:

Men sedan de första flyktingpojkarna flyttade in i oktober har övernattningsgästerna övergett Stensson.

Hans Göran Ivarsson säger till lokalmedia:

Vi lider väldigt mycket av det här.

Han lägger till att beläggningen har minskar med 20 procent sedan oktober.

För lokalmedia berättar Ivarsson att han räknade med med ett visst tapp av hotellgäster, men trodde att det tappet skulle kompenseras av inkomsterna från Migrationsverket. Han säger till lokalmedia:

Vi har förlorat många fler gäster än vi hade trott och mycket beror som sagt på att man tror att hotellgäster och flyktingar bor tillsammans.

Ivarsson oroar sig nu för framtiden både när det gäller ekonomin och möjligheten att på sikt få inkomster av hotellet.

Vi hoppas att fler och fler svenskar bojkottar alla dessa asylhotell och att de går i konkurs. Om Åke Sven-Erik Hanssons och Hans Göran Ivarssons hotellplaner grusas av deras egen dumhet så är det bara till gagn för svenska folket.

forsvara-sverige1Mandatfördelningen i Eslöv:

Socialdemokraterna (S) 18 mandat
Sverigedemokraterna (SD) 10 mandat
Moderaterna (M) 8 mandat
Miljöpartiet de gröna (MP) 4 mandat
Centerpartiet (C) 4 mandat
Liberalerna (FP) 3 mandat
Vänsterpartiet (V) 2 mandat
Nya Kommunpartiet Eslöv (NKE) 2 mandat

Ledamöter i kommunstyrelsen i Eslöv:

Andersson, Johan, S, ordf
Wöhlecke, Henrik, M, 1:e vice ordf
Linander, Annette, C, 2:e vice ordf
Westlund, David, S
Andersson, Janet, S
Hansson, Tony, S
Malmborg, Catharina, M
Melinder, Christine, M
Ottesen, Fredrik, SD
Sandqvist, Johan, SD
Larsson, Håkan, MP
Rhodin, Daniel, L
Svensson-Sixbo, Håkan, V

Relaterat:

Hotell Stensson i Eslöv öppnar för 30 asylsökande

Minst sex nya asylboenden i Eslöv

Mörkret sänker sig över Ånge #asylkaos

Ånge är en kommun som är hårt drabbad av politiskt vanstyre. Det är en av Sveriges mest misskötta kommuner och orsaken är att väljarna röstat på Socialdemokraterna i så hög grad. Ånge ligger på tolfte plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller asylmottagning.

Invånarna i kommunen har kanske delvis hjärntvättats av media och politiker och fått för sig att de gör en god insats för världen om de tar emot migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Att överge sin egen nationella identitet och det egna folkets framtid på det sättet är ett allvarligt övergrepp på sin egen nation. Svenskarna är ett folk med mångtusenåriga rötter. Vi har ärvt landet av våra förfäder som kämpade hårt för att överleva och för att deras efterkommande skulle få leva ett gott liv.

Nu befinner vi oss i en tid där vår egen generation sviker precis allt det som varit Sverige styrka. Vi har varit ett sammanhållet folk med gemensamma rötter och vi har känt en lojalitet till våra medmänniskor. Vi har utvecklat många goda egenskaper, men vi har inte varit vaksamma inför det faktum att ondsinta krafter och naiva människor vill söndra det tidigare sammanhållna folket och låta hela världen få komma hit av ideologiska, politiska eller humanitära skäl.

Svenskarna har under lång tid utsatts för starka påtryckningar från media och globalister och dessa påtryckningar har blivit allt starkare under senare år. Samma slags påtryckningar utsätts även andra europeiska folk för och det är därför vi har likartade problem i många länder.

Men Sverige är ett av de värst drabbade länderna i den civiliserade världen när det gäller socialt, etniskt och kulturellt förfall och när det gäller bristen på demokrati.

Svenska politiker har bundit upp Sverige till så många internationella åtaganden att det är omöjligt för folket att hänga med i vilka beslut som tagits. Besluten har nästan alltid tagits i riksdagen utan några offentliga debatter. Om svenskarna hade förstått vad som sker så skulle de ha röstat helt annorlunda. Man vill i alla fall tro att om svenska folket hade vetat att politikerna avsåg att släppa in 2 miljoner migranter från tredje världen på 30 år så skulle de ha röstat annorlunda. Men svenska folket har inte fått veta något eftersom politikerna skyddas av medier som manipulerar folket för att uppnå vissa mål. Svenska folket är i händerna på Sveriges Television och Sverige Radio som varje dag propagerar för upplösning av det svenska Sverige och massinvandring. Vi är också i händerna på några få men stora mediaägare som kontrollerar opinionsbildningen i hela landet. Varenda dagstidning har en agenda som gå ut på att försvara framväxten av ett mångetniskt samhälle och fortsatt massinvandring.

Dagens medier och de politiker som styr landet är totalitära.

De stryper folkliga opinioner och de hotar invandringskritiker. De ägnar stora resurser och mycket tid åt att sprida hat och hot mot svenskar som älskar sitt land och vill landets och folkets väl.

Tyvärr finns det många människor i vårt land som lyder makthavarna och hjälper dem att genomföra sin politik – som på sikt kommer att leda till svenska folkets undergång.

Dessa medlöpare måste kritiseras och nagelfaras eftersom deras – ofta direkt landsförrädiska – verksamhet kommer att ta död på den svenska nationen. Alla som öppnar asylboenden och arbetar inom asylindustrin är ingenting annat är kräk. Det är människor som skulle kunna sälja sina barn till högstbjudande – och det är precis vad de gör. Även asylprofitörernas barn kommer att gå under när svenska folket går under i ett mångetniskt kaos. Även barn till politiker och personer som arbetar inom asylindustrin kommer att få se sin framtid hotad.

Politikerna tycks med berått mod låta sina egna efterkommande få leva i ett mångkulturellt helvete och det är alldeles uppenbart att många av dessa politiker är genomkorkade idioter och ibland farliga människor som medvetet går in för att utrota svenska folket.

Ånge är nedlusat med sådana politiker och de flesta av dem är Socialdemokrater. Men det finns även andra politiker som agerar på liknande sätt. Leif Edh är medlem i det lokala partiet Vår Framtids politiska utskott och oppositionsledare i kommunen. Nu har han för avsikt att bygga om en av sina fastigheter och öppna HVB-hem som asylsökande. Han har skickat in en ansökan om få använda sin fastighet på Prästgränd som boende för ”ensamkommande flyktingbarn”.

För Leif Edhs del kan det bli komplicerat om han tecknar avtal med kommunen eftersom han själv är politiker där. Därför försöker han nu tona ned ärendet genom att säga att inga avtal ännu är tecknande. Det är därför sannolikt att Edh kommer att teckna avtal med Migrationsverket eller andra aktörer och inte med kommunen.

Ni som bo i Ånge borde revoltera mot era politiker. Ni måste försöka stoppa alla former av asylboenden och arbeta för att migranterna ska sändas tillbaka till de länder som de kom från. Annars kommer Ånge och Sverige gå under.

Vi följer ärendet.

forsvara-sverige1

Mandatfördelningen i Ånge:

Socialdemokraterna 18
Vår Framtids politiska utskott 5
Moderaterna 3
Sverigedemokraterna 3
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2
Vänsterpartiet 2

Ledande politiker i kommunstyrelsen är:

Sten-Ove Danielsson (s), Ordförande
Åke Nyhlén (s), 1:e vice ordförande
Kjell Grip (kd), 2:e vice ordförande
Leif Edh (vf), 3:e vice ordförande

Relaterat:

Gästis i Östavall i Ånge kommun blir asylboende

Haffragården i Kölsillre i Ånge kommun blir asylboende

Om asylkaoset: Möten i Ånge Kommun

Märklig figur öppnar asylboende i Ånge

Torpshammar herrgård blir asylboende

Nedlagt polishus i Ånge blir asylboende

Sten-Ove Danielsson (S) i Ånge: En av många korkade kommunpolitiker

Hussborg herrgård i Ånge blir asylboende

Bolbyskolan i Ånge tar snart emot 200 asylsökande

 

Lidhult i Ljungby får asylboende #asylkaos

Lidhult har en egen hemsida där man visar upp ortens finaste sidor. Liksom på många andra orter finns det snart inte så mycket att skryta med i lilla Lidhult med sina 600 invånare. Vi har tidigare skrivit om att ett asylboende är på väg att öppna i Lidhult, men det blev uppskjutet på grund av överklaganden. Politikerna i Ljungby har öppnat kommunen för en storskalig invasion av kolonisatörer som ska ta över landet från svenska folket. Nu ska varje liten by fyllas upp.

storgatan6-lidhult2
Storgatan 6 i Lidhult

Nu har Länsstyrelsen granskat ärendet och kommit fram till att det inte finns några skäl att vägra bygglov. Ett argument som framfördes i en överklagan var att bostadspriserna sjunker i närheten när ett asylboende öppnas. Många talar om automatiska minskningar med omkring tio procent eller mer när asylboenden öppnar i närheten.

Liksom vid andra planerade asylboenden försöker allmänheten överklaga, men det lyckas i stort sett aldrig. Från kommunernas sida gör man istället allt för att genomföra det migrationspolitiska projektet som består av en invasionsliknande migrationspolitik som går ut på att Sverige ska koloniseras av migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen – och att svenska folket ska trängas undan i sitt eget land.

En fastighet på Storgatan 6 i Lidhult kommer nu att byggas om och ge plats för ”ensamkommande flyktingbarn”, som varken är ensamkommande, flyktingar eller barn. De är unga vuxna, huvudsakligen från Afghanistan som söker ett bättre liv här på vår bekostnad.

Bakom asylboendet står företaget Trustroom AB. I styrelsen finns Sarah Lynn Ghanoum, VD och Mohamad Maher Abo Ras, Vice VD som nu vill profitera på den skadliga migrationspolitiker som leder Sverige rakt i fördärvet.

forsvara-sverige1 Mandatfördelning i Ljungby:

Socialdemokraterna 15
Moderaterna 10
Centern 7
Sverigedemokraterna 5
Vänsterpartiet 3
Kristdemokraterna 2
Alternativet 2
Liberalerna (f.d Folkpartiet) 2
Miljöpartiet 2
Kommunens Bästa 1

Kommunstyrelsens ledamöter:

Gunnarsson, Magnus, M, ordf
Bengtsson, Carina, C, v ordf
Karlsson, Anne, S, 2:e v ordf
Simonsson, Conny, S
Carlsson, Magnus, S
Bengtsson, Håkan, S
Lindell, Gun, S
Wiesel, Ann-Charlotte, M
Sahlin, Jan, M
Olofsson, Irene, C
Solling, Lars, L
Wiréhn, Kerstin, V
Lorentzson, Jan, SD
Henriksson, Christer, KD
Johansson, Roland, ALT

Relaterat:

Singeshult utanför Ljungby tog emot 76 asylsökande, mest barnfamiljer

85 personer i storbråk på asylboende i Ljungby

Lidhult i Ljungby kommun öppnar asylboende

Ljungbys största asylboende kan snart öppna

Ytterligare sex asylboenden i Haninge #asylkaos

Haninge är en skärgårdskommun söder om Stockholm. Det är en kommun som haft alla förutsättningar för att för att skapa goda villkor för invånarna. Här finns fortfarande en del idyller, men sedan 1960-talets slut har politikerna, främst Socialdemokraterna, gått in för att förvandla delar av kommunen till mångkriminella getton.

Inte nog med att man har byggt stora betongkolosser där människor ska förvaras, inte leva och bo som människor borde bo – mera decentraliserat och småskaligt. Därtill har man importerat stora skaror migranter från tredje världen, som är en del i ett migrationspolitiskt projekt som söndrar Sverige socialt, kulturellt och etniskt.

Delar av Haninge är idag obeboliga för normala människor och direkt farliga att vistas i.

Trots det fortsätter politikerna att massimportera människor som i ett normalt land inte skulle ha fått passera gränsen. Dessutom får dessa importerade människor bo och leva gratis i Sverige utan restriktioner och de få stanna kvar här resten av sina liv om de så önskar.

Konsekvensen av det blir att svenska folket kommer att vara i minoritet i sitt eget land redan om 10-15 år.

Bara på några månader har man givit klartecken till sex privata aktörer som ska öppna HVB-hem på olika håll i kommunen. (Tipsa gärna oss om ni vet vilka de sex aktörerna är!)

Dessa blivande asylboenden kommer att öppna i villaområden i Söderby, Jordbro, Tungelsta, Vega och Västerhaninge. Det är ingenting som de blivande grannarna uppskattar och många har redan protesterat genom namninsamling eller brev till kommunen.

Socialdemokraten Göran Svensson säger till lokalmedia:

Vi ser inga hinder för att bevilja de här privata aktörerna bygglov eller tillfälliga bygglov. Vi kan ta hänsyn till grannars synpunkter om dessa är relevanta för bedömningen enligt plan- och bygglagen. Att som granne bara vara allmänt emot hvb-hem räcker inte.

Politikerna i de flesta kommuner tar inte någon som helst hänsyn till vilka problem de skapar både på kort och lång sikt för Sverige och svenska folket. Många av dem klarar inte av att räkna ut vilka konsekvenser deras politik ger på samhället och de är inte heller kapabla att lyssna på eller förstå kritik.

I Haninge har det flera gånger varit rena upprorsstämningen mot politiker som inte lyssnat på folket. Se videon från ett möte tidigare i år där folket protesterade mot politikerna.

Att protestera verbalt hjälper dessvärre inte hur många som än gör det. Men likväl är det bra att protestera även på det sättet. Varje protest är bra. Det krävs även andra metoder för att avslöja politikerna och sätta stopp för deras landsförräderi. Bland annat behövs massiva informationskampanjer som informerar varje invånare i kommunen om vilka politiker det är som ligger bakom den skadliga politiken. De ska inte komma undan sitt ansvar.

forsvara-sverige1

Mandatfördelningen i Haninge:

Socialdemokraterna 20
Moderaterna 17
Sverigedemokraterna 6
Miljöpartiet 5
Liberalerna 4
Vänsterpartiet 3
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2

Kommunstyrelsen i Haninge:

Wasberg, Meeri, S, Ordf
Salonen, Petri, C, 1:e v ordf
Mossberg, Martina, M, 2:e v ordf
Svensson, Göran, S
Fägersten, Maria, S
Svensson, Mikko, S
Haaf, Annett, S
Hjerling, Annica, MP
Coksürer, Mehmet, MP
Anstrell, Alexandra, M
Fridebäck, Michael, M
Hammarberg, Tobias, L
Lublin, Pia, L
Litholm, Marie, KD
Valtersson, Kenneth, SD

Relaterat:

KD vill öppna nytt asylboende i Haninge

Petri Salonen (C) i Haninge måste vara sällsynt trögfattad

Stormigt möte om asylbaracker vid Vendelsömalmskolan

Sidensjö med 390 invånare får asylboende #asylkaos

Sidensjö i Örnsköldsviks kommun får snart ett asylboende. De maktfullkomliga politikerna i kommunen har redan förstört stora delar av Örnsköldsvik. Men de har inte förstört kommunen tillräckligt mycket så de fortsätter med sitt förstörelsearbete.

Politikerna är inte nöjda förrän varenda lilla by har tvingats ta emot kolonisatörer från dysfunktionella kulturer i tredje världen.

sidensjo-ornskoldsvik.png

Just nu förbereder de sig på att öppna att HVB-hem i Sidensjö. Tanken är att bygga om Sidensjögårdens lokaler och låta 93 ”ensamkommande barn” bo där, det vill säga unga vuxna från Afghanistan.

Det finns redan sju boenden för ”ensamkommande barn” förutom de asylboenden som också finns i kommunen. På kommunen säger man:

Kommunen har i dagsläget ambitionen att starta ett HVB hem för ensamkommande barn i lokalerna i Sidensjö. Behovet är stort och en initial genomgång visar att lokalernas utformning idag bör lämpa sig väl för denna typ av verksamhet.

Vill verkligen invånarna i Örnsköldsvik att politikerna ska låta kolonisatörer ta över kommunen och landet? Det är vad man tillåter när man röstar på partier som har en sådan agenda. Ett folk får det samhälle de förtjänar, men inte ens svenska folket förtjänar att förlora sitt land vilket de gör med den nuvarande politiken.

Det är dags för svenska folket att börja reagerara på allvar nu och göra något åt den allvarliga situation som landet befinner sig i.

kolonisering

Mandatfördelningen i Örnsköldsvik är:

Socialdemokraterna 28
Centerpartiet 10
Moderaterna 8
Kristdemokraterna 5
Vänsterpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Miljöpartiet 2
Liberalerna 2

Ledamöter i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik är:

Nordlund, Glenn. ordf, (S)
Nylén, Per. 1:e vice ordf, (S)
Åkerlind, Anna-Britta. 2:e vice ordf, (C)
Ögren, Kristin. (S)
Staaf, Britt-Inger. (S)
Häggström, Olle. (S)
Karlsson Ågren, Ann-Sofie. (S)
Karkan, Kazim. (S)
Lindberg, Anna-Lena. (C)
Nordin, Johannes. (M)
Näslund, Lars. (M)
Sedin, Birgitta. (KD)
Wåhlstedth, Göran. (V)
Dahlberg, Olof. (MP)
Markusson, Erika. (L)

Relaterat:

Busslaster med asylsökande till Bredbyn

Nytt dyrt asylboende planeras i Örnsköldsvik

Över 200 ensamkommande till Ö-vik

Asylsökande till Solberg i Ö-vik

Bredbygården tar emot 179 asylsökande

Örnsköldsvik kan snart ta emot 700 asylsökande

Irja Gustafssons (S) politik är ett hot mot hela Lindesberg #asylkaos

Irja Gustafsson (S) är kommunalråd i Lindesberg. Hon har satt i system att försvara den mest extrema politiken som någonsin har bedrivits i Sverige. Aldrig tidigare har politiker massimporterat människor från dysfunktionella kulturer i tredje världen, men idag tävlar de om att förstöra så mycket som möjligt av det tidigare trygga och fina landet vi ärvde av våra förfäder.

irja Gustavsson_lindesberg
Irja Gustafsson  (S) hotar Lindesberg

En av många politiker som går in för att förstöra sin kommun är Irja Gustafsson i Lindesberg. Hon är en av de mest aktiva politikerna bakom besluten att fylla upp kommunen med kolonisatörer som ska få bo och leva där gratis på svenska skattemedel och sedan kunna ta över landet. Irja Gustafsson medverkar inte bara till att göra Sverige till ett otryggt land, hon medverkar till ett demografiskt förfall utan motstycke i Sveriges historia. Det är hon och hennes gelikar i socialdemokraterna och övriga invandrarpartier som bär skulden för ett mord som inträffade på ett asylboende i kommunen i mars.

Trots enorma problem med våld och bråk på asylboenden, vilket borde sända en signal om att de som kommer till Sverige inte borde få komma hit, så fortsätter Irja Gustafsson sin asylmottagning.

Nu har kommunen skrivit ett avtal med asylprofitörerna på Nuvida i Bergslagen AB om att öppna ett HVB-hem på Centralvägen i Frövi.

I styrelsen för Nuvida Bergslagen AB finns:

Tom Gustav Persson
Bror Mikael Ingesson
Per Henrik Eriksson

Vi har tidigare skrivit om Tom Persson:

Tom Persson är en sällsynt kallhamrad affärsmannatyp som fullkomligt struntar i konsekvenserna av sin verksamhet. Han tjänar stora pengar på att fylla upp Sverige med människor som inte borde få sätta sin fot här. Tom Persson går den totalitära regimens ärenden när han sprider ut asylsökande på sina anläggningar. Han skäms inte för att lägga beslag på skattebetalarnas pengar som finansierar allt samtidigt som han skyndar på ett befolkningsutbyte som kommer att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land inom 15 år.

Bergslagens miljö- och byggförvaltning sade tidigare nej till att driva ett HVB-hem i Industrihotellet, men kommunen gav förra veckan klartecken till ett sådant boende för ett 20-tal personer. Nu kommer boendet att drivas i första hand under ett år. Redan på måndag öppnar man dörrarna för de första migranterna.

Irja Gustavsson kritiserades av lokala SD-politiker, men brydde sig inte om kritiken. Hon är inte kapabel att lyssna på råd från människor som är klokare än vad hon är.

Förutom HVB-hemmet på Centralvägen i Frövi har man nyligen öppnat ett annat HVB-hem på Bodagatan i Lindesberg.

svenska_politiker_farligast

Mandatfördelningen i Lindesberg:

Socialdemokraterna 18
Sverigedemokraterna 8
Moderaterna 7
Centerpartiet 6
Miljöpartiet 2
Vänsterpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Liberalerna 1

Ledamöter i kommunstyrelsen i Lindesberg:

Irja Gustafsson (S) ordförande
Jonas Kleber (C) vice ordförande
Pär-Ove Lindqvist (M)
Linda Svahn (S)
Kristine Andersson (S)
Daniel Andersson (S)
Bengt Storbacka (S)
Jonas Bernström (S)
Susanne Karlsson (C)
Anders Persson (C)
Anniette Lindvall (M)
Ingrid Åberg (KD)
Bengt Evertsson (MP)
Per Söderlund (SD)
Virosa Viberg (SD)

Relaterat:

Ytterligare 120 kolonisatörer till Lindesberg

Fler potentiella mördare på väg till Lindesberg

Mord på asylboende i Lindesberg

Uskavigården i Lindesberg blir asylboende

Frövi i Lindesberg tar emot 120 asylsökande

Nya Ramsbergsgården norr om Lindesberg blir asylboende

Nytt HVB-hem öppnar snart i Svängsta #asylkaos

Det är väldigt lätt att bli trött på det vansinne som utspelar sig i Sverige varje dag. Det öppnar så många nya asylboenden varje dag att vi just kan en bra bit över 10 000 boenden. I oktober 2015 uppgav DN att vi hade 8 000 asylboenden i Sverige. I februari uppgav Sveriges Radio och andra medier att det öppnas 50 HVB-hem i veckan.

Om det tar i genomsnitt 4 veckor att planera, bygga om och öppna ett enda asylboende (vilket är i underkant) så skulle det ta lång tid om man öppnade ett nytt boende först när ett annat redan färdigställts och öppnats. Det skulle i så fall ta 1 000 år. Det kanske ger lite perspektiv på det vansinne som utspelar sig i vårt land just nu. Nu är det inte ett asylboende i månaden som öppnas utan omkring 200 (eller något färre idag).

Vi förstör alltså vårt land i rasande takt.

Samtliga partier (utom möjligen SD) driver på hårt för att fylla upp Sverige med migranter från dysfunktionella länder och kulturer i tredje världen. Efter decennier av vanstyre, maktmissbruk och politiskt förtryck från makthavare och media har Sverige blivit en totalitär stat där media och politiker går hand i hand för att tysta folkliga opinioner och stigmatisera invandringskritiker samtidigt som de driver en globalistisk agenda.

Svenska folket har svårt att värja sig mot den massiva propagandan som sköljer över dem varje dag i TV, radio och samtliga dagstidningar. Det är bara de mest observanta som förstår problemet och för att vara observant behöver man bara äga ett uns av förnuft och ha förmåga att kunna ifrågasätta ett meddelande från staten om det inte stämmer med hur man upplever verkligheten. Men faktum är att hela 70 procent av befolkningen förmodligen är tillräckligt observanta för att inse att det är något fel på den politik som bedrivs. Problemet är att inte tillräckligt många av dem agerar genom att ansluta sig till rörelser som vill försvara Sverige från politikernas maktmissbruk.

Nu ska man öppna ett HVB-hem i Svängsta i Karlshamns kommun. Det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder ska bygga om kontor som står tomma till bostäder för ”ensamkommande”. För driften av det blivande boendet svarar kommunförbundet Cura individutveckling.

Den ende politikern som reserverade sig mot beslutet var sverigedemokraten Görgen Lennarthsson.

Man kan tycka att det är fullkomligt vansinnigt att en majoritet av alla politikerna i kommunen (och även i Sverige) arbetar för att massimportera människor från dysfunktionella kulturer i tredje världen så att svenskarna trängs undan i sitt eget land, men så illa är det faktiskt.

svenska_politiker_farligast

Mandatfördelningen i Karlshamn:

Socialdemokraterna 22
Moderaterna 11
Sverigedemokraterna 7
Miljöpartiet 5
Centerpartiet 3
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1

Kommunstyrelsen i Karlshamn:

Per-Ola Mattsson (s), ordf
Annika Westerlund (s), 1 v ordf
Gertrud Ivarsson (c), 2 v ordf
Marie Sällström (s)
Jan Bremberg (s)
Sara Sakhnini (s)
Leif Håkansson (s)
Emanuel Norén (m)
Elin Petersson (m)
Magnus Gärdebring (m)
Anders Englesson (mp)
Ted Olander (mp)
Tommy Strannemalm (sd)
Tor Billing (sd)
Paul Hedlund (L)

Relaterat:

Guö värdshus i Trensum i Karlshamn blir asylboende för 100 personer

Asylboende kan öppnas på idrottsplats i Tullinge #asylkaos

Brantbrinks Idrottsplats i Tullinge i Botkyrka kommun söder om Stockholm kan bli asylboende. Det är fotbollslaget Tullinge Triangelpojkar föreslagit att man ska bygga en stugby som ska inhysa ”ensamkommande”. Fotbollslaget har erbjudit sig att sköta om migranterna och har en del tankar om hur det ska gå till. Michele Di Dato som är ordförande i Tullinge Triangelpojkar säger till lokalmedia:

Vi skulle anställa en föreståndare, en socionom eller motsvarande med 180 högskolepoäng. Sedan skulle våra seniorspelare kunna få jobb som assistenter. Det blir ett bra förstajobb för dem. Och det blir en hjälp för de boende att komma in i lokalsamhället, genom att det är lokala ungdomar som jobbar där.

Vi ser fotbollen som ett verktyg för att skapa ett bättre samhälle. Alla föräldrar har varit jättepositiva till vår integrationsfotboll, jag har hört flera som säger att de är stolta över att vara med i en förening som gör detta.

Förmågan att ifrågasätta den rådande politiken tycks vara obefintligt på många håll. Michele Di Dato har inga som helst invändningar mot att det väller in migranter från tredje världen till Sverige. Han begriper inte vad konsekvenserna av en sådan politik blir, om han hade förstått det hade han inte öppnat dörren för migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen.

brantbrinks_ip_2

Att han nu gör det innebär att han är beredd att ge aktivt stöd till en politik som bryter ned Sverige. Han har tyvärr kommunpolitikerna bakom sig. Socialnämnden i Botkyrka har redan beslutat sig för att utreda förutsättningarna att skapa en asylanläggning på idrottsplatsen.

Som vanligt när det gäller politiker har man inga tankar på att fråga invånarna om deras åsikter eller ta reda på vilka konsekvenserna för samhället blir när man massimporterar människor från tredje världen.

De kan inte tänka så långt.

svenska_politiker_farligast

Mandatfördelningen i Botkyrka:

Socialdemokraterna: 23
Moderaterna: 10
Miljöpartiet: 7
Vänsterpartiet: 5
Sverigedemokraterna: 5
Tullingepartiet: 5
Kristdemokraterna: 3
Folkpartiet: 2
Centerpartiet: 1

Kommunstyrelsen i Botkyrka:

Östlin, Ebba, S, ordf
Melki, Gabriel, S, 1:e v ordf
Baker, Jimmy, M, 2:e v. Ordf
Ros, Inger, S
Köse, Serkan, S
Ksiazkiewicz, Emanuel, S
Hjelte, Kia, M
Gahnström, Dan, MP
Bulduk, Deniz, MP
Thorén, Anders, TUP
Granberg, Östen, SD
Einarsson, Mats, V
Dayne, Stefan, KD

Ledamöter i Socialnämnden i Botkyrka:

Einarsson, Mats, V, ordf
Rasmussen, Robert, S, 1:e v ordf
Jönsson, Yngve R K, M, 2:e v. Ordf
Adelly, Inga-Lill, S
Nunez, Eric, S
Ferdinandsson, Maj, S
Lindqvist, Anders, S
Styffe, Martina, S
Nilsson, Ellen, M
Sherif, Yosra Yasmin, MP
Hansen, Michael, TUP
Granberg, Östen, SD
Blom, Caroline, KD

Nytt asylboende i Norrtälje, invånarna nöjda och glada #asylkaos

Norrtälje öppnar nu det tredje kommunala HVB-hemmet på kort tid – fler är på gång under sommaren. Antalet asylboenden, HVB-hem och andra boenden för migranter kommer i år bli omkring 15.

Det aktuella boendet öppnas snart i lantlig roslagsmiljö i en nedlagd förskola. Förra året lades verksamheten ned på Hysingsviks förskola och sedan dess har lokalerna stått tomma. Under tiden har politikerna i kommunen planerat att öppna ett stort antal asylboenden och ett av dem ska ligga just i Hysingsviks förskola. Lokalerna i den före detta förskolan har renoverats och anpassats till asylboende.

hysingsvik-12hysingsvik-1

I går kväll gavs de närboende möjlighet att besöka det blivande asylboendet och de fick då höra historier om vilka som ska bo där och hur väl omhändertagna de ska bli. Inte särskilt förvånande fick åhörarna veta att det skulle bo unga vuxna från Afghanistan där. Det rör sig om människor som kommit till Sverige illegalt men sagt att de vill söka asyl och då fått stanna kvar här.

Svenska politiker har bestämt sig för att öppna dörren för alla som säger ordet ”asyl” vid gränsen och ge dem fritt uppehälle resten av livet på skattebetalarnas bekostnad. Det spelar ingen roll om de har kriminell bakgrund, är svårt psykiskt sjuka, är IS-krigare, muslimer som vill kolonisera vårt land eller bara analfabeter som varken kan läsa eller skriva. Det spelar inte heller någon roll vad svenska folket tycker om den här politiken.

Alla migranter är välkomna eftersom politikerna vill att Sverige ska förfalla ned till samma nivå som valfritt land i tredje världen. Vår svenska kultur, identitet och etnicitet ska slås sönder och svenskarna ska bli ett blandfolk utan rätt till något eget land. Vi fråntas alla våra rättigheter samtidigt som vi ger andra folk rätten att ta över vårt land.

Vi svenskar lever i Absurdistan.

Invandraren Ali Rashidi är avdelningschef för arbetsmarknad och integration vid Norrtälje kommun. Han höll föredrag på mötet om hur viktigt det är att Norrtälje fortsätter att fyllas upp med fler migranter.

Den nyfikna allmänheten fick också veta att när afghanerna kommer till boendet kommer de också att få en present:

Där på de bäddade sängarna väntar ett litet välkomstkit på att rummets framtida invånare ska anlända.

Enligt lokalmedia var alla besökare nöjda med mötet och de tycks alltså finna sig i det faktum att politikerna ger bort det land som vi ärvt av våra förfäder.

svenska_politiker_farligast

Mandatfördelningen i Norrtälje:

Socialdemokraterna, 20 mandat
Moderaterna, 16 mandat
Centerpartiet, 6 mandat
Sverigedemokraterna, 6 mandat
Miljöpartiet de gröna, 4 mandat
Vänsterpartiet, 3 mandat
Folkpartiet liberalerna, 3 mandat
Roslagens oberoende parti, 2 mandat
Kristdemokraterna, 1 mandat

Kommunstyrelsen i Norrtälje består av följande politiker:

Ulrika Falk (S), ordförande
Berit Jansson (C), 1:e vice ordförande
Kjell Jansson (M), 2:e vice ordförande
Olle Janson (S)
Hanna Stymne-Bratt (S)
Aleksandar Srndovic (S)
Margareta Lundgren (S)
Anders Olander (C)
Ingrid Landin (MP)
Bino Drummond (M)
Mats Hultin (M)
Lotta Lindblad-Söderman (M)
Karin Karlsbro (L)
Catarina Wahlgren (V)
Mikael Strandman (SD)

Relaterat:

Ytterligare minst 150 kolonisatörer till Norrtälje

Norrtälje får nytt asylboende på nedlagd militäranläggning

Nytt asylboende i Norrtälje

Elva inbrott på en vecka i Norrtälje

Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP) vill öppna sju asylboenden i Norrtälje

Norrtälje tar emot ca 200 ”ensamkommande”

Företagare på Singö vill ta emot asylsökande

Asylprofitören Jan Emanuel Johansson mångmiljonär på att förstöra Sverige

Närtuna skola i Norrtälje ta emot 90 asylsökande

Nysättrahemmet i Norrtälje blev asylboende