Etikett: ingrid carlqvist

Lisa Magnusson kritiserar Ingrid Carlqvist – men har inga argument #asylkaos

Nyligen kom Ingrid Carlqvist ut med en video som handlar om våldtäktsepidemin i Sverige. Filmens tes är att våldtäkterna har ökat kraftigt i Sverige som en följd av den stora invandringen. Det är många som har uppmärksammat att Sverige anses vara ett av de värsta länderna i världen när det gäller våldtäkter.

Nu vill vänsterdebattören Lisa Magnusson försöka tona ned det faktum att Sverige har så många våldtäkter och mest av allt vill hon dölja orsaken. Om man googlar på ”rapes sweden” så kommer det upp ett antal artiklar och även grafer som visar att något har hänt Sverige – till det sämre. En graf visar att Sverige hade ca 1 000 anmälda våldtäkter 1980 och ca 5 500 år 2008. En annan graf visar antalet sexualbrott som låg på ca 2 000 år 1975 och ca 15 000 år 2011.

rapes-sweden13

Ytterligare en graf som publicerades i Asia Times visar att Sverige låg på tredje plats efter Sydafrika och Botswana med över 60 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare. Finland låg på 17.

En annan graf visar anmälda våldtäktsförsök och fullbordade våldtäkter mellan 1975 och 2014. År 1975 var de strax under 500 och 2014 var de över 6 000.

Vilka grafer man än tittar på så ser man att antalet våldtäkter och anmälda våldtäkter har ökat kraftigt.

Lisa Magnusson skriver:

Det senaste exemplet är den desinformationsfilm om Sverige som just nu sprids av den globala, muslimfientliga tankesmedjan Gatestone Institute. ”Sweden’s Migrant Rape Epidemic” heter filmen. Den handlar om att invandringen i Sverige har lett till en våldtäktsepidemi.

Enligt forskning var 28 – 36 procent av de lagförda våldtäktsmännen 1983-1988 utländska medborgare.

Under åren 1987 – 1990 var 38 procent av de lagförda våldtäktsmännen utländska medborgare.

Brottsförebyggande rådet beräknade i en rapport (1996:2) att utrikes födda invandrare fem gånger så ofta som svenskar var skäligen misstänkta för våldtäkt under åren 1985-1989.

En annan undersökning visar att 50 procent av de som var skäligen misstänkta för våldtäkt 1982 var utländska medborgare.

von Hofer, Sarnecki & Tham (1996), (1997) och (1998) beräknar att utländska medborgare och invandrare tillsammans stod för 56 procent av de lagförda våldtäktsmännen 1993.

Källorna finns här.

Det spelar alltså ingen roll var man letar efter statistik om våldtäktsbrott i Sverige för hur man än ser på statistiken går det inte att blunda för att utländska medborgare är kraftigt överrepresenterade i den brottstypen.

Lisa Magnusson har inte med ett enda ord erkänt att utlänningar är överrepresenterade och att antalet våldtäkter har ökat kraftigt sedan 1975. Hon låtsas inte om det. Oavsett hur de exakta siffrorna ser ut kan man redan här se att Sverige faktiskt har drabbats av en våldtäktsepidemi.

Lisa Magnusson:

För det stämmer att vi ligger mycket högt i statistiken. Men siffrorna visar till att börja med inte antalet våldtäkter, utan hur många sexbrott som har polisanmälts. Det är en viktig skillnad, inte minst för att kvinnor i jämställda länder överlag är mer benägna att anmäla sexuellt våld.

Dessutom skiljer sig just Sverige från andra länder både vad gäller vad som kallas för våldtäkt, och hur våldtäkter räknas.

Om en kvinna går in på en polisstation i Indien och säger att hennes man har haft sex med henne mot hennes vilja varje dag i ett helt år skulle ingen ens ta upp en anmälan, eftersom våldtäkt inom äktenskapet är lagligt där. Om en kvinna däremot går in på en polisstation i Sverige och säger samma sak skulle detta registreras som 365 separata brott.

Först och främst erkänner Lisa Magnusson att vi ligger ”mycket högt i statistiken”. Sedan kommer ursäkterna: ”Kvinnor i mer jämställda länder överlag är mer benägna att anmäla sexuellt våld”. Om det nu är så kvarstår den tydliga skillnaden mellan anmälda våldtäkter i våra nordiska länder där Sverige framstår som synnerligen extremt. Viljan att anmäla skiljer sig förmodligen inte så mycket åt i Norden, ändå sticker Sverige ut som det land med överlägset flest våldtäkter. Ska orsaken inte lyftas fram?

Jämförelsen med Indien är intressant. Magnussons tes är att polisen i Indien inte tar upp en anmälan om en gift kvinna kommer in på polisstationen och gör en anmälan ”eftersom våldtäkt inom äktenskapet är lagligt där”.

Om det ska räknas som mörkertal kan man lika gärna hävda att man inom muslimska familjer i Sverige inte heller anmäler våldtäkt på grund av hänsyn till religionen och familjens status. En våldtäkt i en muslimsk familj kommer aldrig att finnas med i statistiken. I Sverige har vi en miljon muslimer och om varje våldtäkt i sådana familjer skulle anmälas hade statistiken över sådana brott sett helt annorlunda ut.

Om det nu är som Magnusson säger att en kvinna i Sverige (förmodligen tänker hon sig en svensk kvinna) i högre grad anmäler våldtäkter så är det inget som påverkar det faktum att utlänningar är kraftigt överrepresenterade. Om nu anmälningsbenägenheten är hög bland svenska kvinnor, så är våldtäktsbrotten bland utlänningar ännu mer alarmerande eftersom de är så många till antalet.

Lisa Magnusson:

Och till skillnad från andra länder tar Sverige även upp en anmälan om någon till exempel tror sig ha blivit våldtagen, men var för full för att minnas vad som hände.

”Till skillnad från andra länder”. Vad är detta för fantasifullt påstående? Tar man inte upp anmälan i Finland eller Tyskland om någon tror sig har blivit våldtagen? Lisa Magnusson försöker hitta olika vägar för att bortförklara det faktum att utlänningar är kraftigt överrepresenterade i våldtäktsbrott, men hon är inte trovärdig. Hon vill inte ens bekräfta att utlänningar faktiskt är överrepresenterade.

Lisa Magnusson:

Det finns med andra ord goda skäl till att FN uttryckligen säger att ländernas brottsstatistik inte kan jämföras. Sydafrika pekas ofta ut som ett av de absolut värsta länderna när det gäller våldtäkt, men precis som många andra länder har de inte lämnat någon anmälningsstatistik till FN, och räknas alltså inte ens i rankningen. Det är därför svårt att veta hur den verkliga listordningen skulle se ut.

Det är visserligen sant att det är svårt att jämföra brottsstatistik i olika länder på grund av skillnad i lagstiftning, i sedvänjor och i kulturella uttryck. Det är inte uteslutet att någon skulle kunna komma fram till att Sverige hamnar på 23:e plats istället för andra plats av världens ca 200 nationer. Men om man bryter ned den inhemska statistiken så ser man tydligt att människor från Afrika och Mellanöstern är överrepresenterade när det gäller våldtäktsbrott.

Enligt Brå anmäldes 5 920 våldtäkter 2015. I 63 procent av fallen var gärningsmannen okänd. I Finland anmäldes 940 våldtäkter 2014, vilket var nästan dubbelt så många som sex år tidigare. Det finländska justitieministeriet uppger att för år 2012 hade 34 procent av förövarna utländsk bakgrund, men att utländska medborgare när det gällde grov våldtäkt utgjorde hela 41 procent av förövarna.

Morgonbladet skriver:

Bland dem som är födda i Afrika är nivån på våldtäktsbrott 12 gånger högre än hos finländarna, och för Mellanöstern och Nordafrika är siffran 13 gånger högre. En skillnad är också att finländska och europeiska män vanligen endast våldtar under alkoholpåverkan, medan andra män med utländsk bakgrund mycket sällan är berusade när de våldtar.

När Ingrid Carlqvist eller andra refererar till en FN-rapport om det höga antalet våldtäkter i Sverige så kan man visserligen diskutera att skillnader i lagstiftning kan vara en av orsakerna till att Sverige ligger på andra plats i världen. Men om man som Lisa Magnusson försöker dölja vilka som är kraftigt överrepresenterade så saknar man all trovärdighet.

Lisa Magnusson skriver:

Det finns med andra ord goda skäl till att FN uttryckligen säger att ländernas brottsstatistik inte kan jämföras. Sydafrika pekas ofta ut som ett av de absolut värsta länderna när det gäller våldtäkt, men precis som många andra länder har de inte lämnat någon anmälningsstatistik till FN, och räknas alltså inte ens i rankningen. Det är därför svårt att veta hur den verkliga listordningen skulle se ut.

Lisa Magnusson försöker alltså dölja att utlänningar är kraftigt överrepresenterade i dessa brott. Nu har hon inte detaljstuderat lagstiftningen i andra länder och det kan nog finnas människor även i andra länder som försöker bortförklara antalet våldtäkter där.

Lisa Magnusson skriver:

Ett kan man dock veta säkert, och det är att Sverige inte är det land som har flest våldtäkter. Det enda skälet till att ”alternativa medier” ändå envist fortsätter att hävda detta är att de vill skapa en känsla av att invandrare – och i synnerhet då muslimer – är omoraliska, kriminella, farliga; att deras existens är ett hot mot hela landet. Det är inte journalistik, utan rasistisk propaganda.

Att definitionen av våldtäkt skiljer sig år i olika länder har ingen betydelse. När rapporten från FN presenterades utgick man från den svenska lagstiftningen liksom man utgick från andra länders lagstiftning när de fick sin placering på listan.

När Lisa Magnusson skriver att ”det är rasistisk propaganda” att referera till FN-rapporten har hon snurrat till det ordentligt. Hur kan det vara rasism att påpeka fakta?

Relaterat:

Rapes in Sweden

Right on Radio med Ingrid Carlqvist och Conrad

The topic of today’s program is ‘The Arktos Meetup in Budapest’, and we have two guests. The first is Ingrid Carlqvist, the well-known Swedish author, journalist, and writer, and Distinguished Senior Fellow at the New York-based Gatestone Institute. The second is Conrad, a former Leftist and ‘anti-racist’ who made a political u-turn five years ago and is now co-hosting a popular Swedish podcast focusing on immigration-related issues

Ingrid och Conrad del 32 intervjuar Anna Svensson

Anna Svensson, känd för sina arga och mycket populära filmer på Youtube hälsar på Conrad och Ingrid för ett samtal om högt och lågt.

Varför gör Anna videor?
Vilken är den bästa dialekten att vara arg på?
Ingrid är en problematisk cafékund.
Hur mår Sverige, Anna?
Skillnaden på tyskar och svenskar.
Demokraturen i Sverige.
Vakna nu, kvinnor!
Hur står det till i Malmö?
Israel och tennis.
Inga judar kvar i Malmö?
Ring P1.
Hurdan är egentligen Alexandra Pascalidou?
Gina Dirawi och julafton.
Reinfeldt och hans sovande folk.
Gudrun Schymans trosor.
Bajskastning!
#inteerkvinna och #erkvinna
Anna bjuder på lite konspirationsteorier.
Äldrevårdens förfall.
Facebook är döende, var är alternativet?

Länkar:
Till Annas videor:
https://www.youtube.com/channel/UCh3F…
Uppdrag Granskning om islam från 2005:
https://www.youtube.com/watch?v=fC2Mk…
Tysk borgmästare blir utskälld av orolig farfar:
http://www.dailymail.co.uk/news/artic…
Motgifts.nu intervjuar Anna:
https://www.motgift.nu/2016/02/01/mot…
Anna ringer till “Ring P1”:
Täppas
https://www.youtube.com/watch?v=6wxeb…
Pascalidou
https://www.youtube.com/watch?v=YL0wW…

SD kunde varit störst om kvinnorna vågat:
http://www.expressen.se/debatt/sd-kun…
Red Ice om julfirandet som är nordiskt:
http://www.redicecreations.com/TV/201…
Reinfeldt vaskar:
https://www.youtube.com/watch?v=uhEpM…
Brigitte Gabriel om varför den fredliga majoriteten är irrelevant:
https://www.youtube.com/watch?v=Ry3Nz…
“Ryska facebook”:
http://www.vk.com

Ingrid och Conrad #31 med Daniel Friberg

Återigen en riktigt bra sändning från Ingrid & Conrad.

Äntligen ett vanligt program! Vi var givetvis väldigt intresserade av att prata med vår vän och kollega Daniel Friberg och höra hans tankar om Folkets Demonstration, den sverigevänliga rörelsen, vår framtid, Mattias Karlssons konstiga utspel på facebook och givetvis även hans spännande möte med Alexandra Pascalidou.

– Daniels tankar om folkets demonstration.
– Friberg träffar Henko från IRM.
– Friberg slår rekord i vänsterselfies.
– Mattias Karlssons underliga utspel på facebook.
– Vilka är egentligen extremister?
– Hur är kopplingarna mellan Mattias Karlsson och EXPO?
– Skillnaden på rival och fiende.
– En hälsning från Hans Erling Jensen.
– Det viktiga och trevliga i att nätverka.
– Filma inte Daniel Friberg! Det kan bli lite obekvämt.
– Daniel 3 Alexandra?
– Är Alexandra inte politiskt korrekt?

LÄNKAR:
”Till äventyrs”: https://www.facebook.com/tillaventyrs/
Alexandras blogginlägg ”Bland n-kungar och nazister på stan”: http://www.pascalidou.se/blogg/bland-…
Immigration in Sweden is a timebomb: http://magyarhirlap.hu/cikk/46172/Imm…
Boken ”Högern kommer tillbaka”: http://www.arktos.com/daniel-friberg-…
Motpol: http://www.motpol.nu
Righton: http://www.righton.net
Daniel Friberg på twitter: https://twitter.com/Daniel_Friberg?re…

Ingrid & Conrad 2/2 2016. Fyllda av kämpaglöd.

Vi är äntligen tillbaka!

Lite trötta och tufsiga efter resan men framförallt förbannade och fyllda av kämparglöd!

LÄNKAR:
Riktiga Nyheter https://rny.nu/
Medias tydliga agenda att smutskasta folkets demonstration:
http://www.informationskriget.se/2016…
Antirasisten spottade honom i ansiktet: http://www.informationskriget.se/2016…
Om att förnekas trygghet: http://hagenbo.blogspot.se/2016/02/om…
Lars Lindström tror att “rasister” förtrycker kvinnor:
http://www.expressen.se/kronikorer/la…
Specialstyrka mot hulligangängen: http://www.aftonbladet.se/nyheter/art…
Ny toalettstol ska hjälpa flyktingar: http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-t…
Sosse är #inteerkvinna: https://twitter.com/dialaicar/status/…
Rasism mot svenskar existerar inte enligt forum för levande historia: http://nyadagbladet.se/inrikes/forum-…
http://www.friatider.se/f-rintelsemyn…
Sjunnesson får replik i expressen: http://www.expressen.se/debatt/lasta-…

Citat ur programmet:

Om inte vi räddar Sverige åt oss själva och åt våra barn och barnbarn så är vi dom ruttnaste människor som någonsin har levat.

Ingrid Carlqvist i Ingrid & Conrad 2 februari 2016.

Jag har väldigt svårt att förstå att det kan finnas människor som är så korkade att de tror att det är en slump att just västervärlden har lyckats utveckla demokratier och trygga, lugna välfärdstater. Hur kan någon enda människa vara så korkad att man tror att allt det är en slump och att ’jag har haft en sådan tur som är född i Sverige’? Nej det har du inte, det är resultatet av dina förfäders slit och deras gener. Det är därför just du är född i Sverige och hade förmånen att bo i ett av världens bästa länder, som du nu själv har hjälpt till att förstöra. Skäms!

Ingrid Carlqvist i Ingrid & Conrad 2 februari 2016.

Var inte rädda, låt inte rädslan styra er, för då förlorar vi.

Ingrid Carlqvist i Ingrid & Conrad 2 februari 2016.

I många, många år så har vi haft dessa våldsamma vänsterextrema motdemonstrationer, där folk har slagits, spottat, kastat saker på, för övrig helt fredliga demonstrationer. Var har tidningarna varit då, vad har journalisterna skrivit då? Aldrig har man kallar dem vänsterextrema, aldrig har man visat att det är de som står för våldet och hoten utan man har beskrivit det som att ’det blev sammandrabbning mellan grupperna’ och alla som har varit på en sådan demonstration vet att våldet förekommer alltid på motdemonstranternas sida, de vänsterextrema motdemonstranterna.

Ingrid Carlqvist i Ingrid & Conrad 2 februari 2016.

Där står de (vänsterextrema) och är väldigt hatiska. Hade inte poliserna varit där så hade de stormat oss och bankat ned oss.

Ingrid Carlqvist i Ingrid & Conrad 2 februari 2016.