Etikett: ingrid & Conrad

Ingrid och Conrad 21 november 2016

Dagens sändning handlar delvis om det kommande presidentvalet i Frankrike nästa år. Många hoppas att Marine Le Pen ska vinna, men det kommer att bli svårt. Orsaken är att globalisterna nu slickar såren efter förlusterna efter Brexit och presidentvalet i USA. De vill inte förlora en gång till. De kommer att maximera sina kampanjer mot Marine Le Pen och stödja den person som kommer att utmana henne. Det blir sannolikt François Fillon.

Enorma belopp kommer att läggas ned på att bekämpa Le Pen och det blir globalisternas främsta propagandakanaler, dagspress och TV, som kommer att användas. Skulle Le Pen vinna vore det en sensation och då står vi inför det faktum att vi kan ta tillbaka hela Europa.

Vad man aldrig ska glömma är att globalisterna inte ger upp efter en förlust. De omgrupperar bara och kommer snart igen. De har gott om pengar som de kan använda på konstanta kampanjer mot nationalister. Därför får vi inte slå oss till ro efter en seger utan fortsätta kampen för nationalstaternas suveränitet och bevarande.

Olika slags krigföring

Våra fiender använder lite olika metoder för att bekämpa nationalister och försöka upplösa nationalstater. Kriget riktar sig huvudsakligen mot vita människor och det är i våra respektive folks nationalstater som fienden försöker åstadkomma splittring. Man skapar olika typer av organisationer och kampanjer som riktar sig mot kärnfamiljen samtidigt som man gärna försöker degenerera lättpåverkade ungdomar.

Man försöker få kvinnor att göra karriär för att de mest intelligenta kvinnorna ska föda så få barn som möjligt och dränera vår genpool på goda arvsanlag.

Man försöker få kvinnor att börja hata män genom att framställa kvinnor som offer för ett manssamhälle där huvudsakligen vita män är förtryckare.

Man försöker gödsla preventivmedel över kvinnor för att de ska undvika att föda barn eller skjuta upp familjebildning tills det är försent att reproducera sig.

Man producerar TV-program där degenererade ungdomar framställs som föredömen för andra ungdomar. Helst ska de vara fulla av tatueringar, piercingar och andra dekadenta attribut, tala ovårdat och vara självupptagna för att andra ungdomar ska ta efter. Våra fiender sprider medvetet dekadent kultur och tyvärr lyckas det ganska bra. Svenskarna har på det sättet tillsammans med danskarna blivit de mest normlösa och tatuerade folken i världen. Förr vara det bara kriminella och sjömän som tatuerade sig. Idag är denna dekadens ett yttre tecken på ett folk i djupt förfall.

Män över 18 år uppmuntras att sitta hemma och spela dataspel, ägna sig åt alkoholkonsumtion, gå på krogen och gynna invandrares företag istället för att förbereda sig på studier, yrkesval och familjebildning.

Eftersom värnplikten har avskaffats och familjesplittring blivit vanlig så är både män och kvinnor betydligt sämre uppfostrade än tidigare generationer. Vänlighet, artighet och hjälpsamhet som förr var allmänt förekommande förekommer nu endast i de bästa svenska familjerna.

Man försöker få ungdomar eller unga vuxna att överge sitt fosterland och flytta till något annat land för att studera eller arbeta där istället för att stanna hemma och bilda familj och utveckla det egna samhället.

I det större sammanhanget försöker man få den unga generationen att överge tanken på att nationalstaten ska bestå. Man uppmuntrar tankar på att den egna nationalstaten ska uppgå i någon union av flera eller många stater, vilket innebär en förlust av flera nationalstater samtidigt.

Man försöker vänja oss vid att överstatliga organisationer styr över oss. Det lokala självstyret, demokratin nära byar och småorter har ersatts av beslutsfattare som finns långt borta från de samhällen som besluten gäller.

Man försöker framställa Sverige som ett invandrarland som alltid har haft invandring och man undviker att framställa svenskarna som ett folk.

Men svenska folket är sedan tusentals år ett eget folk som har rötter i vårt territorium. Att vara svensk innebär att man tillhör folkgruppen svenskar. Att inte känna till det är ett tecken på historielöshet. Svensk kan man inte bli genom att invandra hit från något fjärran land, det blir man genom att födas i en svensk familj.

Våra olika nordiska riken är ett resultat av närbesläktade folkstammar vars exakta utbredning och gränsdragning är svår att fastställa. Som små nationalstater med nära kontakter och ett bra samarbete skulle vi kunna leva sida vid sida i evighet.

Små nationalstater har stora fördelar med en mer utvecklad gemenskap och större demokratiskt kapital. Stora stater blir ofta mer auktoritära, där fungerar demokratin sämre och det är lättare för makfullkomliga politiker att driva en agenda. Demokratin och sammanhållningen fungerar sämre i stater med stora befolkningar.

En idealisk folkstat borde innehålla maximalt 7 miljoner invånare.

Hur försvarar vi oss mot dem som bedriver krig mot oss?

Förmodligen finns det lika många åsikter om det som det finns människor. Men svenska folket och andra folk kan inte överleva om man inte har en strategi för att försvara sig. Däremot har olika folk olika strategier beroende på vilka förhållanden som de lever under. I USA, som inte har samma historiska, kulturella eller etniska bakgrund och sammansättning, måste man göra andra prioriteringar än vad vi måste göra för att försvara oss.

Donald Trump är bra för USA. Han kan driva landet åt rätt håll. Men USA är ett gigantiskt stort land med över 300 miljoner invånare som på sikt borde brytas ned till mindre stater med maximalt 7-8 miljoner invånare i varje stat. En långsiktig naturlig omdirigering av folk skulle kunna göras om man låter olika grupper av folk få bo tillsammans med likasinnade folk. Det mesta skulle kunna bli bättre på det sättet, inte minst demokratin, den folkliga utvecklingen, tryggheten i samhället samt det sociala och kulturella sammanhanget. Då kan dessutom det komplicerade valsystemet avvecklas och ersättas av direktdemokrati. Trots att Donald Trump är ett resultat av huvudsakligen vita väljares röster, kan det blir svårt för honom att stoppa det demografiska förfallet eftersom antalet vita minskar och antalet icke-vita ökar.

Våra motståndares vapen mot oss är demografisk krigföring. De vill att vi ska bli så få som möjligt så fort som möjligt samtidigt som de vill massimportera icke-vita människor för att bekämpa oss demografiskt och politiskt. De icke vita väljarna röstar huvudsakligen på partier som vill ha öppna gränser, stor migration och upplösa nationalstaterna.

Om vi inte svarar med en egen politik så går vi ohjälpligt under.

Exakt vad ska vi då göra?

Det första och viktigaste för oss svenskar (men även för andra européer) är att försvara nationalstaten. Vi måste framhålla att Sverige är svenskarnas land. Det får inte råda några tvivel om det.

Det andra är att vi måste skapa ett departement som ser över befolkningsfrågorna och föreslår en politik som leder till att vi tar tillbaka vårt land. Den goda medelklassens nativitet måste öka genom att det föds fler barn i redan stabila och trygga familjer. Ett omfattande repatrieringsprogram måste skapas så att alla oönskade migranter som politiker släppt in i vårt land skickas tillbaka.

I skolor och inom utbildningen måste familjens roll i samhället och betydelse framhållas. Samhället måste ändra fokus från att tvinga ut kvinnor i karriären till att stötta och hjälpa familjer som vill ha minst tre barn. Det måste skapas flera olika incitament för familjebildning. Skattelindring, räntefria bostadslån och annat kan införas.

Akut idag är också att vända etablerade medier ryggen. Man ska avsäga sig alla prenumerationer på gammelmedia och istället prenumerera på Fria Tider, Nya Tider och andra tidningar som presenterar alternativa men viktiga nyheter ur ett annat perspektiv. Gammelmedia kontrolleras av ondskefulla krafter som vill oss illa. De vill globalisera världen, de vill upplösa nationalstater och de ligger bakom kampanjer för att massimportera främlingar som ska ta över vårt land. De vill upplösa traditioner och folkliga kulturyttringar.

Vi måste på alla nivåer motverka urbanisering och förtätning av våra stora städer.

Man bör på lokal nivå sprida åsikter och fakta till vänner, grannar, familjemedlemmar, arbetskamrater så att de lär sig förstår hur allvarligt hotat vårt land är.

Man kan bilda lokala nätverk av vänner som sedan stöttar alternativa medier eller organisationer som vill att Sverige ska bestå som svensk nation.

Lyssna även på Sveriges bästa podcast!

Ingrid & Conrad del 37: Två timmar med Daniel Friberg

Det här är ett riktigt höjdarprogram. Intervjun med Daniel Friberg är förmodligen den bästa intervjun som gjorts med någon svensksinnad person på decennier. Den är väl värd att lyssna på – flera gånger. Sprid intervjun vidare till dina vänner.

Daniel Friberg är en sällsynt kompetent person och idealist som skapat tankesmedjan Motpol, är en del av bokförlaget Arktos och författare till boken Högern kommer tillbaka.

Förutom att Daniel Friberg gjorde ett mycket bra och kunnigt intryck så var både Ingrid och Conrad som klippt och skurna för att ställa frågorna till Friberg. De gjorde det mycket bra och på ett trevligt sätt.

Några av frågorna som Friberg fick var följande:

Är Daniel “bara” en nationalist?
Vill Daniel se ett Sverige endast för etniska svenskar?
Hur ser han på kapitalismen och globaliseringen?
Vad har han egentligen emot Mattias Karlsson?
Är Daniel antisemit?
Hur ser han på libertarianismen?

Mycket nöje!

På Motpol kan man läsa några av Daniel Fribergs politiska ståndpunkter. Han nämner dem även lite kort i intervjun. Läs punkterna här!

Här kan du också läsa om mötet Identitär Idé 2016 och de insamlingskampanjer som pågår.

I intervjun med Friberg berättar han om ett tal som Ungerns premiärminister höll i mars 2016 med 50 000 åhörare. Daniel Friberg var en av dem som lyssnade. Här är talet översatt till svenska: