Etikett: Ingvar Humlén

Kyrka i Uddevalla blir asylboende. Medlemmar överger kyrkan #asylkaos

Beleketkyrkan på Vargstigen 3 i Uddevalla blir asylboende. Kyrkoherden Ingvar Humlén är en av personerna bakom att kyrkan kommer att bli asylboende. Kyrkorådet och kyrkans ledningsgrupp har varit eniga om att upplåta kyrkan till asylsökande migranter från tredje världens dysfunktionella kulturer – huvudsakligen muslimer.

Man kan tycka att det är en form av galenskap att präster medverkar till att islamisera Sverige – och det är precis vad det är. Ren galenskap!

Kyrkan har byggts om för att kunna ta emot de asylsökande. Istället för att koncentrera sig på att hjälpa svenska hemlösa eller skicka bistånd till andra länder så väljer kyrkan att ge indirekt stöd till en politik som söndrar Sverige. Det raserade gränsskyddet, som gjort att tiotusentals romer vandrar omkring i landet och tigger samtidigt som hundratusentals människor kliver in på vårt territorium, tycks kyrkan inte ha några invändningar mot. Många präster, dock långtifrån alla, har en snedvriden uppfattning om att vi är skyldiga att massimportera människor från exempelvis Afghanistan och Somalia på grund av några ord i bibeln. Lokalmedia berättar om Humléns tankar:

För kyrkoherde Ingvar Humlén är valet av att göra kyrkan till flyktingboende ett sätt att vandra i Jesu fotspår. Att ge skydd och boende till såväl muslimer som kristna ser han som en självklarhet.

Det är ett förvirrat synsätt att hänvisa till någon gammal skrift och tro att vi har någon slags skyldighet att ta mot andra folkgrupper i stora antal. Vad vi har att göra med idag är en perverterad form av lysenkoism där människor inte begriper att folk är olika och att man inte kan blanda folk och folkgrupper utan att det leder till problem – eller i det här fallet undergång för svenska folket.

Beleketkyrkan _uddevalla

Många tror att lågpresterande människor med lågt IQ i tredje världens oroshärdar i själva verket blir som vi bara de kommer hit. De förstår inte att det finns stora biologiska och kulturella skillnader hos migranterna som gör att det svenska samhället utsätts för en mycket stor påfrestning med denna invasionsliknande invandring.

Svenska folket är ett homogent folk som utvecklats under tusentals år till vad vi är idag och det mindre antal invandrare som kommit från närbelägna kulturer har aldrig påverkat nationen negativt.

Svenskarna är ett folk. Genom den nuvarande gränslösa politiken så söndras folket när vårt land koloniseras av människor som inte borde ha fått sätta sin fot på vårt territorium.

Massinvandringsförespråkarna lever i en intellektuell medeltid och saknar såväl verklighetsuppfattning som kognitiv förmåga. De tror en massa saker, det tror att de gör något gott, de tror att allt kommer att går bra, de tror att det svenska samhället kan bestå fast svenskarna är på väg att bli i minoritet i sitt eget land.

Hur de kan tro allt detta när vi redan ser facit på hur det kommer att gå är anmärkningsvärt. Det är möjligt att Ingvar Humlén tror att han kommer till himlen om han ger bort Sverige till världens alla folk. Då kan vi berätta för Humlén att han istället kommer att hamna i skamvrån bland en rad andra människor som förrådde sitt land. Han hoppas att hans församling också ska få nya medlemmar bland migranterna. Det är inte uteslutet att han får det, men om det är värt att förstöra sitt land bara att ge en kyrkoförsamling som accepterar öppna gränser nya medlemmar är mer än tveksamt.

I ren protest mot Ingvar Humlén och hans anhang har ett antal medlemmar i församlingen hoppat av. Vi hoppas att fler gör det så att han står där ensam med sin förvirrade uppfattning om att Sverige ska bära hela världen på sina axlar.