Etikett: invandringspolitik

Folkmordet på svenskarna planeras och genomförs i riksdagen #asylkaos

1975 beslutade man i riksdagen utan offentlig debatt att Sverige skulle bli mångkulturellt. Det var då man började inrikta sig på att Sverige ska bli ett invandrarland dit hela världen kan komma. Bakom detta stod bland annat Olof Palme. 2010 beslutade man i riksdagen att skriva in i grundlagen att Sverige är ett mångkulturellt land. Sverige förlorade då officiellt sin status som svenskt land. Bakom det stod bland annat Fredrik Reinfeldt. I förrgår beslutades att samtliga kommuner i landet ska tvingas ta emot nyanlända. Bakom det beslutet stod bland annat Stefan Löfven.

Det går att se ett tydligt mönster i utvecklingen och följa de krafter som driver på för att Sverige ska koloniseras av människor från tredje världen. Inledningsvis såg man till att de kom lite folk från Sydeuropa. ”Vi behöver arbetskraft” sade man då.

det-nya-sverige

Sedan uppstod en del problem ute i världen. Sverige ville visa sin godhet genom att ta emot flyktingar från många länder, från Chile till Vietnam. Det drevs många kampanjer, främst i media, för att förmå svenskarna att acceptera att vi tog emot ”en liten rännil” av världens flyktingar. ”Vi skulle hjälpa”.

Sedan har detta bara accelererat och bli värre år för år. Medias kampanjer för att öka invandringen är konstant pågående. Är det inte för att ”hjälpa” så är det för att ”vi behöver arbetskraft” eller för att de som redan är ska få ta hit sina anhöriga.

Politikerna i riksdagen har enhälligt drivit samma linje sedan 1970-talet och den linjen går ut på att fylla upp Sverige med främmande folkgrupper och splittra upp den tidigare etniska homogeniteten, den homogenitet som var vår styrka och som andra folk såg med avund på.

Det spelar ingen roll om de är moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater, socialdemokrater, vänsterpartister eller miljöpartister. När det gäller synen på invandring är i de i stort sett eniga. Media försöker däremot ge allmänheten intrycket att det ena eller det andra partiet är mer eller mindre kritiskt mot någon detalj i invandringspoltiken och vill på det sättet styra väljarna till något av den sju maktpartierna.

Just nu styr media, främst SVT, genom att framställa moderaterna som invandringskritiska för att så många väljare som möjligt ska komma tillbaka från SD till landsförrädarpartiet moderaterna.

Det är en manipulation det handlar om.

SVT förväntar sig, efter att ha låtit Anna Kinberg Batra säga något som låter invandringskritiskt, att tittarna ska rösta på henne eller välja moderaterna nästa gång en opinionsunderökning presenteras. Makthavarna vill till varje pris behålla makten.

Tyvärr finns det många människor som av ren naivitet låter sig manipuleras. De är inte kapabla ett begripa hur media manipulerar opinionen. Förutom SVT som är experter på att manipulera är vi utsatta för manipulation från de stora mediehusen. Mediakoncernerna Bonnier och Schibsted, som äger ofattbart många tidningar, använder alla sina tidningar för att sprida propaganda för mer eller mindre fri invandring samtidigt som de med kraft bekämpar alla invandringskritiker och framställer dem som rasister, nazister, fascister, främlingsfientliga, högerextrema och mycket annat.

Makten och media är tätt sammanflätad i en rad nätverk, företag, tankesmedjor och annat. Tillsammans utgör de en politisk och ekonomisk elit som vill riva nationsgränser.. De vill att kapital ska flöda fritt så att gigantiska främmande ekonomiska intressen kan köpa upp vårt näringsliv. De vill att människor ska flöda fritt över gränserna så att de kan få tillgång till billig arbetskraft som dessutom är rotlös och alienerad från majoritetssamhället. Många av dessa makthavare vill söndra vår etniska homogenitet av principiella skäl, av politiska skäl och av ideologiska skäl om en global värld.

creol-1-1996-tobias-hubinette

De hatar svenskar, tyskar och andra europeiska folk och vill krossa deras nationalstater. Expogrundaren Tobias Hübinette är en av dem som varit mest tydlig med att hat mot vita finns med i bilden bakom dem som förordar massinvandring. Han har sagt:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

Andra människor visar hat mot det svenska Sverige på andra sätt genom att, som Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M), spotta ur sig förakt mot allt svenskt.

Mona Sahlins alla grodor borde i ett normalt land hindrat henne från att göra vidare politisk karriär. Men i Sverige får hon uppdrag på uppdrag och medverkar ständigt i TV. Det säger mycket om tillstånd i Sverige.

mona-sahlin-gp

Den 22 oktober 2000 sade Sahlin i Göteborgs-Posten:

…det ska räknas som ett plus att ha annan etnisk bakgrund än den svenska.

– Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet,..”

Sahlin låter bara korkad när hon uttalar sig, men hon är en ond människa som vill svenskarna illa. I jämförelse med Sahlin framstod dock Reinfeldt som fullständigt rabiat och mycket hatisk mot svenska folket. När Reinfeldt höll tal i Almedalen 2013 hyllade han Sahlin för hennes åsikter i invandringsfrågan. Hon höjde rösten och skrek ”ni ska inte få något inflytande” och riktade sig till Sverigedemokraterna. I valrörelsen 2014 önskade han att svenskarna skulle ”öppna sina hjärtan”. Med på tåget var hela partiet inklusive nuvarande partiledaren Anna Kinberg Batra, som vänsterliberala SVT försöker framställa som invandringskritisk.

Det är inte bara förakt mot svenska folket som ligger bakom massinvandringen utan ett förakt för demokrati eftersom väljarna inte får ta ställning till viktiga enskilda frågor som rör invandringspolitiken.

I förrgår fattades ytterligare ett politiskt beslut i den kedja av beslut som syftar till att ta död på det svenska Sverige. Även om många som röstar på sådana beslut inbillar sig att de bara är goda och vill hjälpa folk som flyr från krig, så är de en del av den maktelit som söndrar vårt land och arbetar för att svenska folket ska trängas undan i sitt eget land.

Regeringen lade redan före årsskiftet fram förslag om att kommunerna i Sverige ska tvingas att ta emot asylsökande. Det var efter det enorma trycket mot Sverige som politikerna ville att samtliga kommuner skulle ta emot asylsökande och ”ta gemensamt ansvar” för afghaner, somalier irakier och andra folk som inte borde ha fått sätta sin fot i vårt land. Hur det kan vara ett ansvar för invånarna i Arjeplog att ta emot afghaner kommer ingen ansvarig politiker att svara på i någon offentlig debatt eftersom media ser till att frågan inte ens får ställas.

Nu ska alltså varenda svensk kommun fyllas upp med orientaler och afrikaner. Sedan någon dryg månad har flödet till Sverige minskat och då skulle man kunna tycka att en sådan här tvångslag inte längre behövs eftersom färre kommer hit.

Men eftersom Sverige leds av bedragare med en agenda så tänker de inte så. De inriktar sig istället på nästa steg i sitt förstörelsearbete. Det går ut på att tvinga alla kommuner att ta emot asylsökande och sedan sprida ut dem över hela kommunen så att ingen svensk undkommer det mångetniska samhället.

Våra skolor ska fyllas upp med kolonisatörer från tredje världen och vår befolkning ska blandas upp och försvinna. Det är deras mål.

I kommun efter kommun välkomnar politikerna migranter från tredje världen och utlovar en blomstrande framtid för alla.

I ”Betänkande 2015/16:AU4 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” skriver man på riksdagens hemsida:

Kommuner kan tvingas ta emot nyanlända (AU4)

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande gör att Sverige befinner sig i ett exceptionellt läge. Regeringen anser att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet, och föreslår därför en ny lag som ska kunna tvinga en kommun att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.

Förslaget innebär att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Hur många beror på kommunens storlek och arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där. Ett beslut om anvisning ska inte gå att överklaga.

Den nya lagen påverkar kommunernas handlingsutrymme. Men regeringen bedömer att det allmännas intresse i att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden väger över att den kommunala självstyrelsen inskränks.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar gälla den 1 mars 2016.

Nu har alltså politikerna i riksdagen röstat igenom ytterligare en lag som kommer att kväva oss svenskar i vårt eget land.

Vilka politiker i riksdagen är det då som har röstat för den nya lagen?

99 socialdemokrater röstade Ja till den nya tvångslagen. 14 var frånvarande.
76 moderater röstade Ja till den nya tvångslagen. 8 var frånvarande.
16 kristdemokrater röstade Ja till den nya tvångslagen. 0 var frånvarande.
13 liberaler röstade Ja till den nya tvångslagen. 6 var frånvarande.
17 vänsterpartister röstade Ja till den nya tvångslagen. 4 var frånvarande.
17 centerpartister röstade Ja till den nya tvångslagen. 5 var frånvarande.
24 miljöpartister röstade Ja till den nya tvångslagen. 1 var frånvarande.
38 sverigedemokrater röstade Nej till den nya tvångslagen. 10 var frånvarande.

Det enda parti som röstade Nej var alltså Sverigedemokraterna medan övriga partier uniformt röstade Ja till tvångslagen. Om det inte är ett tydligt bevis på det totalitära Sverige, så vad behövs för att bli övertygad om att de sju partierna strävar efter samma sak, nämligen att fylla upp Sverige med migranter som tillåts ta över landet?

Att 10 Sverigedemokratern var frånvarande låter inte bra. Inte heller är det bra att riksdagens enda invandringskritiska parti var helt tyst inför rikdagens omröstning bortsett från någon insändare i gammelmedia från partiets två mest liberala riksdagsmän, Paula Bieler och Marcus Wiechel.

SD:s relativa tystnad är mycket oroande. Partiets företrädare har blivit lata knapptryckare som inte driver några kampanjer ute bland folket längre. Mot bakgrund av det behövs många nya politiska krafter och initiativ som tar upp stridsyxan och går ut till folket med riktade kampanjer och varningar om vart Sverige är på väg.

Vi på Asylkaos.se kommer att göra vad vi kan för att upplysa om varifrån hoten mot Sverige kommer. Det är inte bara från riksdagen och de etablerade partierna utan från media och andra aktörer.

Vi kommer att ge stöd åt alla som bekämpar det nuvarande korrumperade politiska systemet som hotar vår existens som fri nation och fritt folk.

Anna Kinberg Batra (M) är en politisk bedragare

Anna Kindberg Batra föddes 1970 i Skärholmen. Hon kommer från en övre medelklassfamilj som av någon anledning flyttade från Skärholmen till det lite finare Djursholm. Skärholmen är en stadsdel i södra Stockholm som började byggas i mitten av 1960-talet.

anna_kinberg_batra
Hon står bakom massimport av mångkultur,
men vill inte bo i de områden hon skapat

I Skärholmen finns många betydande fornminnen som vittnar om att våra förfäder levt sina liv där. Där finns en unik domarring och gravfält från såväl järnåldern som bronsåldern och en vikingatida fornborg som ligger nära den gamla segelleden till Helgö och Birka. Skärholmen tillhörde Huddinge kommun fram till 1963 och var tidigare jordbrukslandskap.

Skärholmen byggdes av politiker och stadsplanerare som i brist på förstånd ville uppföra ännu ett stort miljonprogramområde. I centrum byggde man Europas då största parkeringshus med plats för 4 000 bilar. Planen var att det skulle bo många människor i Skärholmen.

Största delen av området uppfördes mellan 1964 och 1975 och erbjöd bostäder åt människor som flyttade till Stockholm från andra delar av landet då de fått arbete i den snabbt växande storstaden. Det byggdes även radhus och villor utanför de centrala delarna av Skärholmen.

Redan tidigt utsattes projektet för stark kritik och efter en artikel i DN 1968 började området förlora sin status – om det haft någon. DN skrev:

”Skärholmens skyline är en kuliss kring ett förortscentrum som är ett av de mest människoföraktande som hittills byggts, en för sen import av amerikansk stadsplanering från slutet av fyrtiotalet, föråldrad redan då.”

I spelfilmen Stenansiktet från 1973 som spelades in i Skärholmen visades en bild av förorten där vilsna ungdomsgäng utan mening i livet ägnar sig åt att dricka alkohol, snatta och antasta hederligt folk.

De som bodde där började inse att området inte var ett lyckat projekt på grund av sin storlek och trista atmosfär och att det inte är ett område man långsiktigt vill bo och leva i. Många började flytta därifrån och samtidigt flyttade allt fler invandrare in i Skärholmen.

På den historiska marken har politikerna byggt ett främlingsgetto, vilket är ett hån mot våra förfäder och ett hån mot deras ättlingar. Det är ett hån mot hela den svenska nationen.

I dag har ungefär 80 procent av invånarna i Skärholmen invandrarbakgrund och området präglas av social oro, brottslighet, tristess och allmän vantrivsel. Att politikerna har kunna bygga områden av det här slaget visar att de inte ha varit kapabla att tänka, planera och bygga småskaligt efter svenska eller nordiska traditioner utan de har tagit till sig idéer från USA och byggt vad de inbillat sig skulle vara modernt och fint.

I själva verket har alla dessa politiska och stadsplanerare bidragit till att förstöra vårt land.

Familjen Kinberg lämnade Skärholmen och flyttade till Djursholm som inte bara var betydligt trivsammare än Skärholmen utan också ett överklassområde med huvudsakligen stora villor. Dessutom skiljde sig Skärholmen och Djursholm genom att Djursholm var nästan 100 procent etniskt svenskt medan Skärholmens omvandling från svenskt område till invandrarområde redan hade pågått en tid.

I Djursholm kände sig den välutbildade familjen mera hemma då den allmänna utbildningsnivån i Djursholm var bland den högsta i något område i Sverige. Annas pappa var råvaruanalytiker och modern var kemiingenjör.

Anna själv läste franska och nederländska på universitet och utbildade sig senare till civilekonom. Då hade hon redan anslutit sig till det liberala Moderata Ungdomsförbundet. När den ultraliberale Ulf Kristersson som alltid velat ha öppna gränser ville bli Muf-ordförande fick han tydligt och uttalat stöd av Anna Kinberg Batra. Då ska man veta att Ulf Kristersson är en extremliberal med åsikter som kan te sig helt skrämmande. Han har tre adoptivbarn från Kina och har varit ordförande för Adoptionscentrum. Under 2008 har han varit ordförande för moderaternas migrations- och integrationspolitiska arbetsgrupp som ville öppna Sverige för storskalig invandring.

Om Ulf Kristersson och hans resor till Kina:

Under år 2007 reste Ulf Kristersson till Kina flera gånger. Fyra resor gjorde han dit under sin tid som borgarråd och kostnaden blev – bara för resorna – 128 000 kr. Då ska man veta att Kristersson har privata kopplingar till Kina genom sina tre adoptivbarn som han köpt där på något barnhem. Kristerssons fru var då styrelseledamot i Sweden China tradecouncil som mot betalning sålde information om Kina. Ulf Kristersson påstod sig ha fått samma uppdrag från Stockholms kommun och det var så han förklarade att resorna till Kina betalades med skattemedel. För att ytterligare rättfärdiga sina resor dit framhöll han att det ”är bra om svenska företag kan etablera sig i Kina” och för att låtsas vara humanist lade han till att Sverige då skulle kunna ”föra samtal om mänskliga rättigheter och demokrati” med kineserna. Men många ansåg att han helt enkelt utnyttjade sin politiska position för egna syften och att han var en ful fisk – en typisk moderat, en typisk liberal – och kanske en typisk politiker.

Ulf Kristersson var en av dem som propagerade hårt för ökad arbetskraftsinvandring. Många tror att arbetskraftsinvandring handlar om att importera dugligt folk till viktiga positioner i svenska företag, men så är inte fallet. Det handlar ofta om att mindre nogräknade företagare, inte sällan med invandrarbakgrund, vill hämta hit sina landsmän och i många fall ge dem låglönejobb som de ska känna tacksamhet över att de har fått. När deras anställning sedan bryts är de vilsna i ett främmande land.

Ulf Kristersson skrev:

Min övertygelse är att arbetskraftsinvandringen kommer att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för fler talangfulla människor och att mötet mellan den som är född utanför Sverige och arbetsmarknaden därmed inte kommer att förbli lika stigmatiserande. Utöver detta ska det påpekas att vi har en ny diskrimineringslagstiftning.

Ulf Kristersson var en av dem som låg bakom att uppemot 100 000 människor kunde komma till Sverige som låglönearbetare.

När Ulf Kristersson var socialborgarråd I Stockholm såg han till att ordna fram en stor hyreslägenhet åt sig före andra som stod i kö för att få bostad.

Vi läser på en blogg:

Som socialborgarråd i Stockholm lyckades Ulf Kristersson 2008 få en stor hyreslägenhet långt före andra bostadssökande. Det var genom ledningen i Ersta diakonisällskap som han kom över en stor fyrarumslägenhet på Folkungagatan i Stockholm. Vid samtal med Erstas direktör Thorbjörn Larsson fick Kristersson höra talas om lägenheten, som finns i en fastighet med andra lägenheter som är till för kvinnor som har problem, utsatta kvinnor eller som bostad för studenter som utbildar sig på Ersta. Stockholms stad hade vårdavtal för flera miljoner med Ersta och det var genom yrkets vägnar som Larsson och Kristersson träffades. Ersta hade sedan tidigare ett beslut på att de endast skulle hyra ut till personer som hade anknytning till Ersta. Hur avtalet mellan Kristersson och Larsson såg ut är oklart, men båda förnekade när de konfronterades med media att det skulle finnas någon jävsituation eller oegentligheter med i bilden. Att Kristersson inte brydde sig om ifall andra skulle ha behövt bostaden bättre stod helt klart. Han hade bara fräckt klampat fram och tagit för sig av det goda utan hänsyn till andra – på typiskt moderat vis. Han hade inte ens vett att förståndsmässigt inse att han dessutom gick förbi personer som på grund av särskilda behov verkligen behövde en bostad. Ulf Kristersson utnyttjade helt enkel sin position för egna syften. En förundersökning inleddes mot Kristersson, men inget åtal väcktes.

År 2010 flyttade Ulf Kristersson från lägenheten som han så oetiskt hade hyrt av Ersta diakonisällskap. Han flyttade då till hustruns lägenhet på Kungsholmstorg. I samband med att han utsågs till socialförsäkringsminister 2010 kom det fram att kontraktet på den lägenheten inte erhållits på ett korrekt sätt via bostadskön. Istället hade paret Kristerssons personliga vänskap med Stefan Ränk, vd för fastighetsbolaget Einar Mattsson, gjort det möjligt för dem att få kontraktet. Stefan Ränk är gift med Martina Ränk som har arbetat på moderaternas riksdagskansli och är nära vän med Ulf Kristerssons fru. Ulf var dessutom som borgarråd med och sålde ut allmännyttans bostäder till fastighetsbolaget Einar Mattsson. Inte heller då fanns det några moraliska tvivel om att göra som vanligt folk måste göra, antingen stå i bostadskö och vänta på sin tur eller köpa en lägenhet. Inte nog med turerna kring hur de fick bostaden, de var inte ens folkbokförda på den adressen, men likväl kunde de behålla lägenheten, något som vore omöjligt för andra personer. Einar Mattsson fick köpa 1 200 lägenheter för 630 miljoner, ett kvadratmeterpris på 6 600 kronor. Många andra politiker försökte stoppa affären men lyckades inte.

Ulf Kristersson har gjort precis allt han kunnat för att Sverige ska bli mångetniskt. Han har också sagt att han anser att svenska kyrkan ska ”vara en mötesplats” för alla oavsett religion och bakgrund, det vill säga även muslimer.

Denna extremliberale figur har Anna Kinberg Batra flera gånger uttryckt sin djupaste sympati för. När det 1992 var strid mellan två liberaler om vem som skulle bli ordförande för Moderata Ungdomsförbundet så valde Anna att ge stöd åt Ulf Kristersson som var den mest liberale. Den andra liberale kandidaten var Fredrik Reinfeldt och det var han som vann striden och blev Muf-ordförande.

År 1998 intervjuades Anna Kinberg Batra i TV om en personvalskampanj som hon ämnade bedriva i valet och sade då att ”stockholmare är smartare än lantisar tycker jag”. Det tog 16 år innan hon tog tillbaka uttalandet, först 2014 ångrade hon uttalandet och sade då att ”det var det dummaste jag sagt offentligt”.

Under personvalskampanjen 2002 väckte hon uppmärksamhet med flera bisarra utspel. Vi citerar från Wikipedia:

Kinberg Batra fick åter uppmärksamhet när hon i sin personvalskampanj till riksdagsvalet 2002 utlovade nakenbilder, hemligheter (om henne) och kärlekstips om man mejlade till henne. Nakenbilderna var en bild på en bit hud och är oklart vad för kroppsdel bilden var tagen på. Men även att hon hade sexuella anspelningar på hennes politiska hemsida då det bland annat stod: ”Vill du veta mer om mina sex fantasier?? Jag tror du skulle gilla dem”, och sedan när man klickade på länken och kom in på artikeln handlade den om 6 punkter om företagande och om öppettider på krogen. ”Så här i valrörelsens slutspurt måste man ta till lite grövre kommunikativa metoder för att nå igenom. Tyvärr verkar kombinationen sex och politik vara det enda som funkar” sade Kinberg Batra.

År 2002 gifte sig Anna Kinberg Batra med David Batra som har en svensk mamma och en indisk pappa. Batra anser att mångkultur är fint och att invandringskritiker är hemska.

Att Kinberg Batra är en politiskt vilsen människa är inte svårt att förstå. Hon har egentligen inte haft några politiska åsikter av betydelse. Inte någon av hennes åsikter är av det slaget att de skulle kunna förbättra livet för svenskarna om de omsattes till politik. Liksom många andra politiker är det bara fraser och floskler hon spottar ur sig.

Hennes kampanjer för att lansera sig själv misslyckades trots indirekt stöd av media. Efter valet 2006 lyckades hon dock erhålla en riksdagsplats och har sedan dess suttit i riksdagen. Mellan 2010 och januari 2015 var hon också gruppledare för Moderaterna i riksdagen.

Alliansen styrde Sverige under 2006 och 2014. Fredrik Reinfeldt var statsminister. Han blev den dittills värsta politiker som Sverige haft under hela sin historia. Under hans regeringar tog Sverige mot över 700 000 migranter, asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och allt möjligt i en salig blandning. Riksdagen röstade 2010 efter initiativ från moderaterna för att det skulle skrivas in i grundlagen att Sverige ska vara ett mångkulturellt land. Röstningen genomfördes och godkändes i riksdagen helt utan offentliga debatter. Den dagen blev Sverige ett ännu mer totalitärt land än det någonsin varit tidigare. Sju partier i riksdagen enades om att Sverige inte längre skulle vara ett svenskt land.

En av dem som under hela den här resan gav stöd till den liberala massinvandringspolitiken var Anna Kinberg Batra. När Fredrik Reinfeldt i valrörelsen 2014 uppmanade svenskarna att ”öppna sina hjärtan” och släppa in hela världen till Sverige så var Anna Kinberg Batra med på noterna.

Reinfeldts tal ledde dock till stor väljarflykt till Sverigedemokraterna som gjorde ett rekordval. Valförlusten gjorde att han inte ville ta ansvar för vad han ställt till med utan han valde att avgå omedelbart. Nu började man söka efter en lämplig efterträdare, någon som skulle kunna förvalta partiets liberala arv men ändå ta tillbaka förlorade röster.

I ett land med nästan enbart liberala eller vänsterorienterade partier kanske det inte är så enkelt. Många hade upptäckt Sverigedemokraterna som nu fick en helt ny väljarbas då flödet från M och S var mycket stort.

Sverigedemokraternas valframgångar oroade inte bara moderaterna och övriga partier i riksdagen utan också Sveriges Television som är statens viktigaste propagandaorgan för mångkultur, massinvandring, normupplösning, öppna gränser, feminism och andra galenskaper.

När moderaterna valde Anna Kinberg Batra till partiledare i januari 2015 så framstod hon som en intetsägande, medioker, lite smådum politiker utan kunskaper om just någonting. Hon föreföll vara en slags nödlösning för att partiet skulle ha någon ledare att visa upp i interna och offentliga sammanhang. Men hon visade sig redan från början vara lite av en katastrof, möjligen ännu mer opålitlig än sin föregångare. En kamelont helt enkelt, och sådana politiker kan vara farliga för att de i sin opålitlighet kan driva vilken linje som helst bara det gynnar dem.

När hon fick ledande och vänliga frågor från journalister som försökte hjälpa henne att yttra minsta lilla invandringskritiska åsikt och visa upp den för folket i hopp om att ta tillbaka röster från SD så fattade hon ingenting. När en journalist frågade henne ”hur vill du skärpa kraven på anhöriginvandring?” och förväntade sig ett svar som skulle kunna ta röster från SD fick hon bara floskler till svar. Anna Kinberg Batra: ”Det handlar om att fler måste komma i arbete och egen försörjning, där finns nycklarna till bättre integration.” Sedan har hon upprepat dessa fraser hundratal gånger ända fram till nyligen när det började står klart att Sverigedemokraterna kan bli största parti om invandringen fortsätter.

Anna Kinberg Batra är en typisk floskelpolitiker

När invandringspolitiken kom på tal så handlade det aldrig för henne om att sätt minska invandringen utan bara att ”integrationen” skulle förbättras och att invandrare måste ”komma snabbare i arbete”. Batra har aldrig fattat att massinvandring kan vara ett problem, för henne har det handlat om ”friheter” att röra sig över gränser hur som helst och att bara ordna jobb.

Anna Kinberg Batra är etnisk blind, kulturellt blind och saknar medvetenhet om vår svenska värdegrund som baserar sig på att vi varit ett etniskt homogent land med ett väl utvecklat välfärdssystem, som kunnat fungera just för att vi varit ett sammanhållet folk.

Under hösten 2015 har den politiska verkligheten förändrats och det har påverkat den politiska retoriken. Med nivåer på 10 000 migranter per vecka har olika debattörer varnat för en kommande välfärdskollaps och att många system i samhället slutar fungera. Samtidigt har den invandringskritiska opinionen stärkts.

Den moderata partiledningen som i decennier förordat mer eller mindre fri invandring börja känna hur de förlorar sina riksdagsplatser, sina löner och sitt inflytande över svensk politik om forsätter att framstå som invandringsliberala.

Efter en tids tankearbete kom de fram till en lösning.

De byter bara retorik, men inte politik. Det receptet har visat sig ha framgångar i Frankrike, Tyskland och Storbritannien när politiska ledare varnat för mångkultur och stor invandring för att behålla väljare, samtidigt som de fattat beslut om att öka invandringen.

Makthavarna bakom globaliseringen är djupt oroade över de nationalistiska och invandringskritiska partiernas framgångar och har haft svårt att hitta ett medel mot dem. Nu har man gjort det. Man ljuger helt enkelt och fräck för väljarna och invaggar dem i en tro på att det politiska etablissemanget nu tar ansvar och sätter ned foten mot den stora invandringen.

Statsminister Stefan Löfven har infört ”gränskontroller” och Anna Kinberg Batra säger nu plötsligt att hon vill stänga gränsen. I början av november 2015 rapporterade de uniforma och totalitära svenska medierna att moderaterna ”i stort sett” vill stänga gränsen för asylsökande och att antalet avvisningar ska öka.

Fria Tider berättar om hur den taktiken tillämpats av Tories i Storbritannien som skickligt ljugit och bedragit de lättmanipulerade väljarna med exakt samma taktik.

Det som nu utspelar sig i Sverige när socialdemokraterna och moderaterna säger sig vilja skärpa gränskontrollerna är bara ett sätt att vinna tid och hämta tillbaka väljare. Om de spelar sina kort väl och låtsas vara starkt invandringskritiska så hoppas de kunna minska SD:s framgångar i nästa val. Om de genom en invandringskritisk retorik vinner tillbaka väljare så kan de fortsätta att behålla makten efter 2018 och kan då hänsynslöst öka invandringen igen.

Det ligger i de etablerade partiernas ideologi att ha öppna gränser och varje utspel om gränskontroller eller minskning är bara en bluff. Den synas lätt genom att invandringen fortsätter i mer eller mindra stor omfattning och genom att alla som kommer får stanna kvar i landet i all evighet.

Anna Kinberg Batra umgås flitigt med sin partibroder i Finland, Alexander Stubb, som deltog i bilderbergmötet i Österrike 2015. Stubb är förespråkare för stor invandring till Finland och säger uttryckligen att han vill ha ett ”öppet internationellt och mångkulturellt Finland”. ”Öppenhet” är en del av bilderbergarnas ideologi och betyder bara att gränserna ska vara så öppna som möjligt.

 

alexander-stubb-anna-kinberg-batra.png

Anna Kinberg Batra föddes Skärholmen. Vi kan inte veta något om orsaken till att föräldrarna flyttade därifrån. Däremot vet vi att svenska barnfamiljer alltid flyttar ut från invandrardominerade områden om de har råd och andra förutsättningar att kunna göra det. Råd hade familjen Kinberg eftersom de hade god ekonomi.

Nu visar det sig att deras dotter har arbetat i minst 20 år för att Sverige ska få ännu fler och ännu större invandrardominerade områden. Hon arbetar för att omvandla det tidigare etniska homogena Sverige till ett mångkulturellt helvete. Orsaken är att Anna Kinberg Batra är etniskt blind, allmänt okunnig om sitt lands historia, huvudsakligen globalist och dessutom liksom andra av hennes sort hycklande. Politiker som hon väljer att undvika att bo i invandrartäta områden, men de vill att vi andra ska tvingas göra det.

Tro inte ett ögonblick på att Anna Kinberg Batra vill svenska folket något gott. Hennes mål är detsamma som andra globalisters mål. Att öka antalet invandrare på bekostnad av antalet svenskar så att vi en dag blir i minoritet i vårt eget land.

Hennes retorik är bara ett falskspel, ett bedrägeri.

Relaterat:

Alexander stubb vill ha ett mångkulturellt Finland

Moderaterna ska bli som tories

Ingen flyktingkris (Jan Milld)

Etablissemanget börjar blir oroliga över omfattande invandringskritiska aktiviteter #asylkaos

Det tyska folket har det inte lätt. Angela Merkels politik är lika farlig som Stefan Löfvens politik är, men även om Sverige tar emot fler migranter per capita och riskerar etnisk, social och ekonomisk kollaps mycket snart, så är Tyskland hårdare drabbat av ett större antal främlingar i absoluta tal. Siffrorna för hur många som kommer till våra respektive länder varierar, men om det kommer 200 000 till Sverige 2015 och en miljon till Tyskland samma år så är det alarmerande. Många bedömare säger att det sedan kommer två anhöriga per migrant. Idag kommer 2 000 om dagen till Sverige, det blir 730 000 på årsbasis, då är inte de anhöriga inräknade. Att Sverige kan går under som svensk nation råder det inga som helst tvivel om. Kollapsen är redan i sin inledande fas.

Tyskland har en större invandring i absoluta tal men även en betydligt större befolkning. Det innebär också att fler är aktiva i olika rörelser som bekämpar invandringen. Varje vecka demonstrerar ca 30 000 personer i Dresden och på andra håll mot Merkels politik.

Motståndet mot den omfattande migrationen växer snabbt och det sker många olika aktiviteter i landet. Demonstrationer, flygbladsutdelningar, torgmöten och andra metoder förekommer varje dag över hela Tyskland.

I filmen här nedan ser vi hur tyskar försöker bilda en mänsklig mur mot den tjeckiska gränsen för att hindra asylsökande att ta sig över. Det är nästan rörande att se de många tyskarna, till synes helt vanliga människor, unga och gamla, kvinnor och män, tillsammans försöka skydda sitt land från att invaderas.

Tyskar försöker hindra migranter att ta sig till Tyskland. Alla initiativ är bra.

Varje europeiskt land utsätts nu för invasion. Motståndet börjar nå en kritisk punkt när svenska politiker och vissa politiker i Tyskland försöker lugna befolkningen genom att påstå sig vilja dämpa inflödet. I Sverige har både moderaterna och kristdemokraterna nu gjort utspel som ytligt sett ser ut att vara kritiska till det stora inflödet. Från tyskt håll kommer liknande utspel.

All kritik som kommer från något av sjuklöverpartierna ska dock tas med en stor nypa salt. De ser att svenskarna ansluter sig till SD och andra invandringskritiska rörelser i en omfattning som aldrig tidigare. De ser helt vanliga människor kritisera invandringen utan att vara rädda för att förlora sin sociala ställning eller bli uthängda i media. Folk bryr sig inte längre om att de riskerar att drabbas av social stigmatisering om de hävdar sina åsikter.

De förstår att Sveriges liv står på spel och då ingriper man för att rädda landet, oavsett vilka de personliga konsekvenserna blir.

När politikerna nu gör utspel så är dessa utspel inte ärligt menade, varken i Sverige, i Tyskland, i Storbritannien eller på andra håll där utspel görs av etablissemangspolitiker. Det handlar enbart om att försöka slå undan benen på SD (och liknande invandringskritiska rörelser) och ta tillbaka röster som man har förlorat. Varken M eller KD har någonsin visat minsta intresse för att vilja skydda Sverige från mångkultur och massinvandring – de har istället varit en del av problemet. Under åtta år med Fredrik Reinfeldt tog Sverige emot ca 700 000 somalier, irakier, afghaner, eritreaner, syrier och andra folk som inte borde ha fått passera gränsen. Den skulden ska vi aldrig förlåta moderaterna för. ALDRIG!

Nu när Sverige håller på att kollapsa så säger man sig vilja införa mera restriktiva asylregler. De enda två regler vi behöver införa är totalstopp för asylinvandring och repatriering – eller utvisning – av samtliga asylsökande.

Om väljarna inbillar sig att Anna Kinberg Batra och Ebba Bush Thor har ärliga avsikter så har dessa bedrägliga politiker lyckats. Eftersom statlig och annan media kommer att hjälpa M och KD att genomföra sin bluff för att minska SD:s inflytande så kan man se utspelen som en renodlad taktik – en strategi för att behålla makt och inflytande.

Relaterat:

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Sverigedemokraterna i Trosa talar för döva öron

I de flesta kommuner i landet ägnar ledande politiker all sin kraft åt att fylla upp den egna kommunen med asylsökande. Ett exempel är den lilla kommunen Trosa som är en idyll som under somrarna besöks av turister från när och fjärran. Hit kommer båtfolket och hit kommer bröllopsgäster, matgäster och andra för att festa på Bomans Hotell eller äta på någon av de trevliga restaurangerna.

Trosa är dock på dekis vilket beror på politiskt vanstyre. I Trosa bor många höginkomsttagare och det speglar sig i valresultat 2014. Moderaterna fick 40,8 procent av rösterna trots att Fredrik Reinfeldt under valrörelsen önskade att vi svenskar skulle ”öppna våra hjärtan” och släppa in hela världen till Sverige. Socialdemokraterna i Trosa fick 25,9 procent, Centern 5,5 Folkpartiet 4,6, KD 3,2, Miljöpartiet 8 och Vänsterpartiet 4 procent. Väljarna i Trosa gav alltså politikerna Carte Blanche att fylla upp hela Trosa med somalier, irakier, afghaner eller vad som helst.

lagom-ar-bast
SD Trosa behöver fler gilla-markeringar på Facebook

Trosa är en idyll där sömniga höginkomsttagare endast behöver tänka på sin nya bil, utbyggnaden av villan eller semesterresan till nästa exotiska plats på jorden. Och regelbundna besök på golfbanan förstås.

Ultramaterialister som har det bra tycks av valresultat att döma inte vara några större tänkare utom när det gäller skatter och möjligheter att berika sina liv med mera pengar och prylar.

Sverigedemokraterna fick 7,6 procent av rösterna i Trosa, långt under riksgenomsnittet. Det är svårt att säga om SD i Trosa gjorde ett bra jobb i valrörelsen eller inte. Hela Sverige lider av svårt politiskt förtryck och medier som agerar frontsoldater åt gammelpartierna för att skjuta oppositionen i sank.

På grund av den ökade invandringen har även politikerna i Trosa bestämt sig för att öka andelen asylsökande till kommunen. Igår togs beslut om att dubblera antalet ”flyktingar” från 30 till 60 per år (vilket i realiteten alltid blir fler när anhöriga kommer).

Bertil Malmberg från SD reserverade sig mot beslutet och försökte förtvivlat tala kommunpolitikerna till rätta. Han hade inte en chans där han med sina 7,6 procent i ryggen hade 92,4 procent emot sig. Väljarna i Trosa har som sagt gett sina politiker mandat att i praktiken fylla upp hela kommunen med asylsökande och det kommer sannolikt fler inom kort.

Så vad gör SD då för fel?

Det är lätt att som utomstående hitta fel i ett parti som själv anser att de gör så gott de kan och kämpar med alla tillbuds stående medel för att öka sin väljarandel. Men som utomstående kan och vågar man inte bara se bristerna utan också framföra åsikter om vad som kan förbättras.

Nu går SD in i ett valkampanjliknande tillstånd och kräver folkomröstning om flyktingpolitiken (eller invandringspolitiken). Kampanjer rymmer också parollen ”Lagom är bäst”, en paroll som är mer än förlegad och kanske hade fungerat för 20 år sedan. ”Stoppa invasionen” hade varit en mer passande paroll. Men partiet har redan begått flera allvarliga misstag. Det största av alla misstag hittills var att klippa banden med 4 000 SDU-medlemmar som man i ett enda ögonblick bröt banden med i sin ungdomsorganisation Sverigedemokratisk Ungdom. Utöver det så har partiledningen på ett ganska uppseendeväckande sätt hetsat mot flera alternativa medier där utan tvekan stora delar av SD:s väljarbas finns.

Det är främst ”chefsideologen” Mattias Karlsson och partisekreteraren Richard Jomshof som på eget initiativ valt att bryta med stora delar av värjarkåren, genom att attackera fri media.

Om SD hade varit kloka så hade man inte bara behållit SDU utan bemödat sig om att hålla sig väl med de alternativa medier som läses av hundratusentals människor varje månad. Redan i valrörelsen 2014 borde SD ha använt sig av alternativa medier och annonserat i exempelvis Fria Tider och en rad andra tongivande alternativa plattformar där väljare finns.

SD valde istället för att gynna de medier där väljarbasen finns att enbart annonsera i gammelmedia. Nu upprepar man samma misstag. Men den här gången är gammelmedia inte lika välvilligt inställda till att ta emot annonser från partiet. Många tidningar har redan tackat nej, vilket de är i sin fulla rätt att göra oavsett vad man tycker om det.

Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump har flera gånger både i tal och i sina twitterinlägg länkat till och tackat konservativa debattörer och författare för deras stöd. Han vet var den egna väljarbasen finns. Det är bland läsarna av alternativa medier de finns och de läser alternativa medier för att de är extra intresserade av samhällsdebatten och därmed sannolikt mer insatta i politiska spörsmål än medelamerikanen. Trump är mån om sina väljare.

På samma sätt är det i Sverige. De som läser Fria Tider, Avpixlat, Exponerat och många andra alternativa medier är extra intresserade av samhällsdebatten och sannolikt mer informerade och pålästa om de samhällsproblem vi har idag.

Av det skälet borde SD bemöda sig med att knyta kontakter med alternativa medier och även annonsera där. Nu förlitar sig SD enbart på gammelmedia och deras ofta politiskt enfaldiga läsare, som möjligen tycker att invandringen är för stor, men inte är kapabla att fatta varför den ens pågår och vilka de bakomliggande orsakerna till våra samtidsproblem är.

Risken finns att SD på ett sätt fördummas när man förtalar alternativa medier och därmed utesluter så betydande delar av väljarkåren. Det finns mängder av begåvade människor som gärna skulle ta steget in i SD om de kunde lita på partiet. Efter uteslutningen av SDU klippte man inte bara banden till tusentals väljare, man klippte också av det band av förtroende som tidigare funnits till partiet.

SD har stagnerat i flera opinionsundersökningar i rad. Det sker just nu är Sverige fullkomligt invaderas av människor som inte borde ha fått sätta sin fot i Sverige. Vårt land är mer hotat idag än någon gång under hela vår historia. Då väljer SD att kasta skit på alternativa medier och utesluta 4 000 potentiella medlemmar. Det är naturligtvis inte riktigt klokt.

För att återgå till den stackars Bertil Malmberg i Trosa och SD:s 7,6 procent i valet 2014 så hade det kunnat se annorlunda ut. Ett problem bortsett från de redan nämnda är att SD satsar för mycket på det parlamentariska arbetet. I stort sett ingen i Trosa känner till att Bertil Malmberg försökte sätta stopp för ökad asylinvandring.

Det är likadant i de flesta kommuner.

Men om SD i Trosa hade kunnat annonsera i alternativa medier – kanske till billigt pris – så hade SD:s kamp för sin kommun varit mera känd. SD har arbetat för lite med utomparlamentariskt arbete och det straffar sig nu. Det är av stor vikt att möta folk på torgen, att dela flygblad i brevlådorna och att göra det regelbundet och ofta. Det duger inte att mellan valen endast fokusera på ett fullmäktigearbete som ingen utom några få följer.

Även om SD nu går in i sin valliknande kampanj så hade de behövt stöd av de alternativa medier de av någon anledning hatar så mycket.

Snart är det landsdagar för partiet. Sannolikheten för att något ska bli bättre i partiet är mikroskopisk. Så länge Mattias Karlsson och Richard Jomshof finns kvar i partitoppen kommer inga förbättringar att ske. Om de kan bytas ut och partiet tar tillbaka SDU och börja öppna för samarbete med alternativa medier skulle mycket mer kunna hända i svensk politik.

Men så länge det finns figurer i partitoppen som värnar mer om den egna lönen och den egna positionen än om Sverige så kommer inga stora förbättringar ske i samhället. SD behöver samla stöd och få fler att arbeta för partiet, inte kasta ut folk och förtala den egna väljarbasens medier.

Svenskarna ogillar invandringen och SD har en potential som är enorm. Vi sympatiserar med alla kämpande SD-politiker som ofta gör ett hästjobb, så ingen kritik härifrån mot dem. Kritiken riktar sig mot partitoppen.

Relaterat:

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1