Etikett: island

Island öppnar dörrarna för migranter från tredje världen

Det var inte så länge sedan som många trodde att Finland aldrig skulle begå samma misstag som Sverige och släppa in migranter från tredje världen. Dessa bedömare hade fel. Finland släpper visserligen inte in lika många som Sverige, men har börjat med en politik som liknar vår fast i mindre skala. Det är en mycket farlig väg som Finland börjat vandra på.

Många har också länge varit av uppfattningen att lilla Island ändå inte skulle öppna dörrarna för samma ansvarslösa politik som vi bedriver. Islänningarna har framstått som medvetna om värdet av sin kultur och sin identitet som homogent nordiskt folk.

Nu har även Island börjat ta emot migranter. Island har sedan en tid påbörjat den självmordspolitik som alltid leder till etniskt förfall. Det bor där redan tusentals människor som har bakgrund i andrar kulturer och fler än på väg.

Under det första kvartalet 2015 sökte 39 personer asyl på Island. Under det första kvartalet i år sökte 134 personer asyl där. De kom från länder som Albanien, Makedonien, Irak, Syrien, Afghanistan och Nigeria. 78 procent av de asylsökande var män. Många av dem kommer också med falska pass.

Även om man på Island är restriktiva med att bevilja asyl, så är det en farlig trend vi ser nu. De som tar sig till Island borde skickas tillbaka med nästa plan. Hur kan de ens få komma dit?

På Island finns det många naiva människor som vill att landet ska öppna upp för stor asylinvandring. Landet borde nu snarast satsa på att repatriera dem som redan kommit och återgå till en nationell politik där man stänger ute alla som inte har koppling till nordiska folk och nordisk kultur. Det bör man göra innan det är försent.

Annars är det lite typiskt att människor som lever i en trygg homogen kultur är mer naiva än folk som har erfarenhet av mångkulturens fasor. Exempel på det finns på många håll i Sverige där folk i kommuner som är väldigt etniska homogena lägger sina röster på partier som vill öppna gränserna. När gränserna sedan öppnats och förfallet inletts är det svårt att motverka förfallet. Det är då folk börjar rösta med fötterna och flyttar bort från mångkulturen.

Enligt Wikipedia bor det på Island ca 22 000 invandrare år 2014 varav ca 1 500 är från övriga Norden. Island har 323 000 invånare. Några av invandrargrupperna på Island:

Polen 10 000
Litauen 1 659
Tyskland 910
Lettland 696
Storbritannien 614
USA 607
Filippinerna 558
Thailand 531
Portugal 527
Spanien 325
Frankrike 301
Rumänien 231
Vietnam 230
Kina 217
Italien 194
Slovakien 189
Tjeckien 156
Ungern 155
Ryssland 148
Ukraina 151
Ryssland 148
Holland 147
Kanada 135
Statslösa 128
Bulgarien 120
Indien 101
och övriga från mer avlägsna länder 1 907.

Demografiskt så befinner sig Island ungefär där Sverige befann sig i slutet av 1960-talet eller börjar på 1970-talet. Nu ser det ut som om Island är på väg att etablera en mer mångkulturell politik vilket innebär en etnisk uppluckring av folket, som inte kommer att vara till islänningarnas fördel även om en del naiva islänningar tror det.

 

Vill även islänningarna begå nationellt självmord?

Land efter land i Europa förbereder sig på att överge den egna identiteten och låta massorna från tredje världen, Mellanöstern och Afrika ta över.

Just nu pågår en massutvandring från Mellanöstern och Afrika som världen aldrig skådat tidigare. De väller in i land efter land i Europa som står öppet när media och ledande politiker välkomnar invasionen.

Enskilda individer, etablerade partier och vänstergrupper är i stort sett enade om att land efter land måste påtvingas det främmande folkhav som i en aldrig sinande ström kommer hit.

Ledande politiker som ser ut att ha varit kritiska till massinvandring öppnar plötsligt ”sina hjärtan” och låter tusentals människor från andra kontinenter få välla in i varje land. Makedonien, Österrike och Ungern såg ut att vilja ta till hårdhandskarna för att skydda sin befolkning, men plötsligt öppnade de dörrarna och häromdagen talade Österrikes premiärminister Werner Faymann om att ta emot fler flyktingar. Ungerska politiker har en tuff retorik, men låter ändå tusentals asylanter ta sig in i landet och förflytta sig genom Ungerskt territorium. Även Ungern har ökat sitt flyktingmottagande.

Några länder har sedan länge varit mycket restriktiva med att låta stora skaror asylsökande få tillträde till landet, det gäller Finland, de baltiska länder och flera länder i östra Europa. Finland svänger nu och har ökat sitt asylmottagande dramatiskt, samtidigt som partiet Sannfinländarna tonat ned sin invandringskritiska retorik. Även Island som är en ö ute i Atlanten har naturliga skäl inte tagit emot några större skaror.

Nu börjar isländska liberaler ställa krav på att Island ska ta emot syrier och andra som är på flykt. De använder samma språkbruk som alla vänsterkrafter och liberaler gör när det propagerar för ökad invandring.

Vi måste hjälpa dem som är på flykt.
Vi tar bara emot en liten andel av världens alla flyktingar.
Fler länder måste hjälpa till.
Vi behöver den kompetens som finns bland många flyktingar.
Vi behöver arbetskraft.
Vi har en åldrande befolkning.

En isländsk facebookgrupp vill att Island ska ”öppna portarna”. Isländska tidningar säger att folket kan tänka sig att ta emot 50 syrier och sannolikt kommer ledande politiker att gå vissa globalister till mötes. Det vore i så fall början en skrämmande omvandling av det isländska samhället, som redan har alldeles för många utomeuropeiska invandrare.

island-tar-emot-syrier

Många, oftast kvinnor på vänsterkanten, erbjuder sig nu att hjälpa till att ta hand om flyktingar. Samtidigt frågar många varför dessa kvinnor inte hjälpt islänningar som har det svårt. På Island har man inte samma sociala trygghetssystem som i Sverige och många islänningar har det ekonomiskt mycket svårt.

Men det räcker med att några islänningar väljer att upplåta sitt land åt en liten skara – i det här fallet – syrier för att den mångkriminella mångkulturen ska få fotfästet på allvar. De mest naiva är de som ännu inte drabbats av den. Islänningarna är goda människor, men att ta hand om syrier och låta dem bli ”islänningar” är förvirrat, det är mer än lovligt naivt.

Bryndis Bjorgvinsdottir ligger bakom kampanjen för att Island ska ta emot syrier och hittills har 10 000 islänningar erbjudit sig att låta syrier bo hemma hos sig och ge dem mat och annan försörjning.

Det vore på sin plats att en invandringskritisk opinion vaknar till liv på Island och sätter personer som Bryndis på plats med några välriktade penndrag.

Island har ingen skyldighet att hjälpa andra folk på flykt, såvida det inte rör sig om broderfolk.

Island behöver inte ta emot en enda asylsökande och bör inte heller göra det.

Problem med etniska eller religiösa konflikter på andra kontinenter är inte Islands sak.

Island behöver inte ta emot asylsökande eller flyktingar för att få tillgång till kompetens. Genom att ta emot flyktingar får Island i stället problem på halsen, som man sluppit på grund av att man varit ett sammanhållet folk.

Om Island behöver arbetskraft kan man som tidigare ta emot säsongsarbetare från de nordiska länderna.

Om Island har en åldrande befolkning och minskade barnkullar, så bör man göra något åt det inom landet. Inte genom att importera främlingar.

De akuta problemen med det asylkaos som nu uppstått och med alla de globalister som ivrigt vill flytta stora skaror främlingar till Europa och slå sönder våra nationalstater måste bemötas med fler och större kampanjer än tidigare. Den nya situationen kräver att ännu fler invandringskritiska röster hörs så att fler medborgare får upp ögonen för att vi närmar oss ett apokalyptiskt tillstånd som gör många desillusionerade inför den framtid som naiva och onda krafter vill ta ifrån oss.