Etikett: jan tullberg

Jan Tullberg: Anfall är bästa försvar

Jan Tullberg har skrivit en angelägen krönika på Fria Tider om hur viktigt det är att sluta be om ursäkt när makthavarna kallar oss rasister och annat trams.

”Det går inte att skapa en dialog med motståndare som inte vill diskutera, inte heller att smyga in i en debatt där alla strävar efter att smutskasta och utestänga oppositionen. Dissidentrörelserna i en rad olika länder har därför slutat framföra defensiva argument som ”vi är inte främlingsfientliga, inte rasister, inte fascister”, utan övergår till anklagelser mot etablissemanget för att svika folket och landet. Den anklagelsen är så mycket kraftfullare än rasismanklagelsen. Att inte representera dem vars intressen man ska företräda är ett grovt brott. Den som anser att landsförräderi är ett överord kan välja ”trolöshet mot huvudman”. Den hårda tonen har valts av etablissemanget så det är knappast synd om dem att de drabbas av vedergällning för sin egen smutskastning. Det amerikanska valet är ett bevis för att oppositionen inte är tvungen att agera defensivt och besvara beskyllningar, utan kan vinna genom att ignorera etablissemangets anklagelser och stället gå på offensiven – och krydda den med vrede och indignation.”

Läs hela Tullbergs text på Fria Tider!

Lördagsmorgon med Svensk Webbtelevision 16 April

Svensk Webbtelevision är ny programform som har alla förutsättningar att lyckas om man bjuder in rätt slags gäster som fyller en funktion i kampen för att rädda Sverige. I det här programmet medverkar den exceptionellt kloke Jan Tullberg, som många borde lyssna noga på. Han är ett föredöme genom sitt lugn, sina intellektuella kvaliteter och sitt mod. Alla borde lyssna på vad han har att säga.

Jan Tullberg är ekonom och har skrivit boken Låsningen som verkligen är läsvärd.

Lennart Matikainen som hängdes ut som ”rasist” nyligen tycks ha tagit steget bort från pk-världen och blivit en tydlig invandringskritisk debattör. Jan Sjunnesson behöver ingen presentation, han syns och hörs lite överallt. Han arrangerar föreläsningar och debatter i olika ämnen.

Skicka länken till dina politiska korrekta vänner! Låt dem kommentera innehållet! Tvinga dem att fatta att Sverige befinner sig i allvarlig kris.

”Lördagsmorgon med Svensk Webtelevision – swebbtv”
med Jan Sjunnesson, Lennart Matikainen och Jan Tullberg som bland annat tar upp följande frågor::
– Har EU gjort ett bra avtal med Turkiet angående flyktingarna?
– Är svenskarna som en hund eliten sparkar på?
– Lönar det sig att pudla när man sagt en obehaglig sanning?

Forshaga bygger flerbostadshus åt migranter #asylkaos

Det är bara att gratulera invånarna i Forshaga. I senaste valet gav ni sossarna hela 19 mandat av totalt 41 mandat i kommunen vilket innebär att ni nu också kommer att få sossarnas politik. Det betyder att Mellanöstern och Afrika kommer till Forshaga och etablerar sig där. Nu bygger kommunen flerbostadshus åt analfabeter och migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Kommunen får sitt eget lilla Rinkeby.

forshaga_asylboende
Forshaga får snart sitt eget Rinkeby i hörnet Varvsgatan/Industrileden

De kommer till Sverige för att kolonisera vårt land och ta över det från svenskarna. Trots att massinvandring bevisligen är en börda och en kostnad så fyller politikerna upp Sverige med så många migranter att svenskarna redan om tio år kommer att vara i minoritet i sitt eget land.

Genom att rösta på partier som öppnar gränserna för en flodvåg av migranter så bereder vi vägen för vår egen undergång. Område efter område i Sverige har förstörts av politikerna som tycks leva i en inbillningens värld utan någon förankring till verkligheten. Statsminister Stefan Löfven som är djupt okunnig om konsekvenserna av den politik han själv bedriver sade nyligen om asylinvandringen:

”Det blir en förtjänst för samhället lite längre fram.”

Han har naturligtvis ingen aning om det utan han kastar bara ur sig ett påstående för att ge intryck av att han har situationen under kontroll. Det har han inte.

Ekonomen Jan Tullberg räknade ut att asylinvandringen bara för 2015 kommer att kosta skattebetalarna 600 miljarder.

Ekonomen Tino Sanandaji säger:

Alla studier utan undantag som har kollat på kostnader för invandring i Sverige och inkluderar kostnaderna för asylsystemet kommer fram till att det är minus. Det finns inte en studie som visar plus, ändå säger regeringen på sin hemsida, och DN, TV, hela tiden att det här är lönsamt.

Om man tror att migranter från tredje världen någonsin kan bli en tillgång eller en resurs för vårt samhälle så är man mer än lovligt naiv. Man är korkad. Ändå fortsätter politikerna i Sverige och i Forshaga att ta emot dessa migranter.

Att kommunen nu bygger bostadslängor åt dem ska bara ses som ett tydligt exempel på vilka ansvarslösa människor som styr i kommunen. Det är inte utan nyfikenhet man undrar, varför tänker man ens tanken att rösta på partier som förstör Sverige?

Mandatfördelning i Forshaga:

Socialdemokraterna 19
Moderaterna 6
Centerpartiet 5
Sverigedemokraterna 4
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Kommunens Bästa 1

byt-ut-politikerna

Förvirrad nyhetschef på Eskilstuna-Kuriren fattar ingenting #asylkaos

Nyhetschefen på Eskilstuna-Kuriren heter Lars Skärlund. Han är en av alla dessa förvirrade eller vilseledda människor som inbillar sig att vi inte kan ”klara välfärden utan invandring”. I en helsida med rubriken ”Svårt klara välfärden utan invandring” försöker han inbilla läsarna att vi behöver stor invandring till Eskilstuna och Sverige. Det är ett rent påhitt.

Vi behöver istället stoppa invandringen och inleda ett återflyttningsprogram för dem som inte hör hemma i vårt land.

Lars Skärlund:

Om invandringen till Eskilstuna stoppades helt skulle befolkningsökningen stanna vid fyra procent år 2024. Och då skulle det bli tuffare att klara välfärden, visar statistik som kommunen tagit fram i en ny rapport.

Lars Skärlund vill lägga fram tesen att Sverige behöver stor invandring. En befolkningsökning på fyra procent i Eskilstuna är för liten anser han. Men den befolkningsökningen är ett resultat av tidigare invandring och invandrarnas höga födelsetal.

ek

För det första så kan man skilja på invandring och invandring. Sverige har tagit emot en del invandrare under åren. Många har kommit från våra grannländer och en del har kommit från andra länder i Europa. Invandrare med liknande kulturell bakgrund har inte varit ett problem, dels eftersom de smält in bra i samhället och dels eftersom de varit relativt få och inte påverkat Sveriges demografi eller ekonomi negativt.

En nation ska inte vara beroende av invandring för att fungera. Sverige har fler invånare än våra grannländer och många andra länder i Europa som klarar sig utmärkt med sin befolkningsnivå. Vi behöver alltså inte invandring av någon enda orsak. Att en del ändå vill invandra till Sverige är en sak, men ett land som Sverige borde ställa upp vissa kriterier för vilken slags invandring vi ska ha för att landet och folket ska må bra.

Vi borde sätta stopp för all invandring från främmande kulturer och sätta stopp för all asylmottagning från andra världsdelar. Sveriges styrka har varit att vi har varit ett homogent där befolkningen känt samhörighet med varandra och med övriga samhället.

Vi har dessvärre mycket stora problem i Sverige idag. Ett stort problem är den stora invandringen som skapat gettoliknande och farliga områden över hela Sverige, där även Eskilstuna är hårt drabbat. Vanliga svenskar står inte ut att bo i dessa getton utan flyttar därifrån så fort de får möjlighet. Inte heller politiker och journalister vill bo i sådana områden.

Sverige behöver ingen invandring för att klara någon välfärd. Tvärtom! Välfärden raseras med stor invandring. Det syns om inte annat tydligt i de numera livsfarliga invandrartäta områden som präglas av socialt förfall. Många har kommit från lågpresterande länder i tredje världen och är i betydligt högre grad än svenskar bidragsberoende, många för resten av sina liv.

Lars Skärlund skriver:

SCB:s definition av en invandrare är en person som är folkbokförd i Sverige och som avser att stanna i landet minst ett år. Det vanligaste födelselandet för de som invandrade till Sverige år 2014 var Syrien. Det näst vanligaste var Sverige, dvs personer födda i Sverige som utvandrat och flyttat tillbaka.

SCB:s befolkningsprognoser bygger på hur invandringen sett ut de senaste åren, lokalt såväl som i landet som helhet. Invandringen förväntas öka de närmaste åren för att sedan plana ut. Oron i omvärlden gör dock att osäkerheten i beräkningarna är större än vanligt.

Skärlund berättar bara att en invandrare är en invandrare. Vilka etniska grupper de tillhör framgår inte och med sådana siffror vet man inte någonting om asylsökande, anhöriga, arbetskraftsinvandrare och andra som invandrat. De kanske klumpas ihop i SCB:s definition, men det spelar ingen roll här.

Lars Skärlund skriver:

Eskilstunas befolkning har ökat stadigt de senaste åren, från drygt 90 000 invånare år 2002 till nästan 101 000 år 2014. Det är en ökning med 12 procent.

Siffror som SCB, Statistiska centralbyrån, tagit fram visar på en fortsatt kraftig befolkningstillväxt. Eskilstuna kommun väntas växa med 1 000 personer per år fram till 2024 då 111 000 invånare tros bo i kommunen. Av den årliga tillväxten står nettoinflyttningen, det vill säga invandring och inflyttning från andra kommuner, för 70 procent.

Nu är det ju så att befolkningsökningen i Eskilstuna liksom i övriga Sverige beror uteslutande på invandringen. Det finns ingenting som är positivt med att Sverige eller Eskilstuna ökar sin befolkning med hjälp av migranter från tredje världen.

I ett normalt land hålls befolkningsnivån uppe genom ”egen produktion”, i Sveriges fall borde vi hålla uppe befolkningsnivån genom att vi reproducerar oss och föder tillräckligt många barn för att folket ska fortleva. Under en länge tid har vi kunnat se hur födelsetalen för svenskar har sjunkit och då borde politiker eller andra makthavare ha gripit in och föreslagit åtgärder för att hejda minskningen. Men det har man inte gjort.

Istället för att rätta till bristerna i vårt eget samhälle, vilket kanske är för invecklat för dem, gör de vad de anser vara enklast. De hämtar hit människor från avlägsna länder som kan fungera som billig arbetskraft under slavliknande förhållanden. De makthavande politikerna har redan avslöjat att de vill ge migranter 1) förtur till jobb och bostäder 2) jobb med låga ingångslöner. De ska bli arbetskraft och fungera som städare, fruktplockare och annat. Några kanske utbildar sig och får vanliga jobb. Men på grund av deras stora antal kommer det generella löneläget att sänkas för unga och outbildade människor, det gäller även svenska ungdomar, som nu ska konkurrera om jobben.

Lars Skärlund räknar ut att år 2024 kommer 111 000 invånare bo i kommunen. Bakom de siffran finns en oroande stor del invandrare som hämtats till Sverige av våra politiker som inbillar sig att det är gynnsamt för Sverige med stor invandring från tredje världen. Politiker och Lars Skärlund inbillar sig nämligen att dessa migranter är precis som svenskarna. Lika produktiva, lika skötsamma och lika nyttiga för samhället.

Men så är det inte. Det finns visserligen många enskilda invandrare som är duktiga oavsett varifrån de kommer, men en tumregel är att de som kommer från lågpresterande dysfunktionella kulturer i tredje världen blir en belastning istället för en tillgång. Och de flesta kommer idag från sådana områden.

Lars Skärlund skriver:

Med förra årets kraftiga flyktingströmmar har migrationsfrågorna nästan helt dominerat den politiska debatten i landet. Mot den bakgrunden har det privata statistikföretaget Statisticon tagit fram alternativa prognoser för befolkningstillväxten där man i ett scenario helt bortsett från invandringens betydelse.

Om invandringen uteblir skulle Eskilstunas befolkning växa med bara fyra procent till drygt 105 000 invånare år 2024. Om invandringen rullar på enligt Statisticons prognoser, som skiljer sig väsentligt från SCB:s, växer befolkningen med 17 procent samma period och invånarantalet år 2024 stannar vid cirka 118 000.

Statisticons prognoser visar att befolkningen i Eskilstuna växer med ”bara” fyra procent utan invandring. Men vad som inte framgår är att ökning på fyra procent beror på högre födelsetal bland invandare. Den etniskt svenska befolkningen sjunker i antal, men det framgår nästan aldrig för ingen vill eller vågar mäta det.

Vi har alltså ett demografiskt problem vare sig vi har invandring eller inte, även om det förvärras med invandring.

Lars Skärlund skriver:

Ökningen av befolkningen och hur den är sammansatt påverkar också hur samhället klarar av att upprätthålla välfärden. Eskilstuna kommun har därför låtit SCB ta fram siffror för den så kallade försörjningskvoten. Den är ett mått på hur många förvärvsaktiva personer det finns i åldern 20-64 år i förhållande till hur många som är yngre respektive äldre än så. Enkelt förklarat: hur många kommer att kunna arbeta med att ta hand om de som behöver hjälp. Ju högre siffra, desto tuffare utmaning.

Ökningen av befolkningen är inget mått på hur välfärden ska upprätthållas. Det är kvaliteten på politiken som förs och på befolkningen som räknas. Om befolkningen är svensk och känner samhörighet så fungerar det mesta i samhället bättre än om befolkningen är heterogen. Det är en enkel sanning som gäller för Sveriges del. Det är bara att titta på de etniskt svenska områden som finns och jämföra dem med invandrartäta områden för att fatta problemet.

Vi behöver ingen invandring alls för att klara någon välfärd. I själva verket riskerar vi att välfärden kollapsar med stor invandring från tredje världen. Alla som påstår att vi behöver stor invandring har fel. Det gäller även Lars Skärlund som med rubriken ”svårt klara välfärden utan invandring” vilseleder sina läsare, eller snarare ljuger för dem.

Lars Skärlund skriver:

Eskilstunas försörjningskvot är i dag 78, vilket innebär att på 100 personer i gruppen 20-64 år finns det 78 som är yngre eller äldre. År 2030 väntas försörjningskvoten öka till 84.

Eftersom andelen äldre i befolkningen ökar och invandringen främst består av barn och vuxna i åldrarna 0-64 år så får vi med invandringen en jämnare åldersbalans. Och därmed fler som på sikt kan ta hand om både barn och gamla.

Men Skärlund tittar bara på siffror och statistik och glömmer bort att det finns människor bakom siffrorna. Visst kan man säga att invandrarna har fler barn och att ålderspyramiden då ser bättre ut om man bara tittar på befolkningspyramiden. Men huvudproblemet är att ingen politiker eller makthavare har brytt sig om att titta på svenskarnas befolkningspyramid och föreslagit åtgärder för att få den i balans.

Politikerna har alltså suttit med armarna kors och inte brytt sig om att vår befolkning sjunker. Nu säger invandringsförespråkarna att det är ”tack vare invandringen” som det finns folk som kan ta hand om våra gamla. Det är fria fantasier att påstå det. Vi har tillräckligt många svenskar i det här landet för att kunna sköta det bra.

Problemet är att politikerna har misskött Sverige länge.

De har inte klarat av att anpassa utbildningen till arbetsmarknaden. Istället för att utbilda arbetskraft så skapar man massa meningslösa yrken som inte behövs. Vi behöver inte ha så många anställda på Sveriges Television och Sveriges Radio. Minst hälften av dem borde tvingas ut i arbetslivet på riktigt, kanske till vården eller till andra yrkesgrupper som behöver tillskott.

Journalister som Lars Skärlund behövs inte heller. Han skulle kunna ta jobb själv med att vårda äldre. Minst hälften av journalistkåren försörjs ju med skattemedel och det bästa vore att dra in allt presstöd för samtliga dagstidningar.

Det finns mycket man kan och bör göra i Sverige för att få ordning på det här landet. Att stoppa massinvandringen och skapa ett återflyttningsprogram är en bra början liksom att byta ut alla farliga politiker som förstör Sverige mot ansvarsfulla politiker som vill göra Sverige till ett bra land igen.

Journalister som Lars Skärlund behövs sannerligen inte eftersom han ägnar sig åt att sprida myter istället för sanningar.


”Det verkar besvärande att tro att invandrarna ska komma till Sverige och förbättra svenskarnas försörjningskvot, tvärtom har de ju mycket sämre försörjningskvot själva, så att hela idén att invandringen ska kunna lösa svenska problem med en äldre generation som blir äldre är misstaget. Ibland får man villfarelsen att det går att göra, men det är för att man räknar fel.”

Jan Tullberg 8 februari 2016

Relaterat:

Asylkaoset 2015 kostar Sverige 600 miljarder skattekronor

Jan Tullberg: Föredrag om demografi 8 februari 2016

Hur stor är risken för att ha en hög konfliktnivå i landet? Om länder har en homogen befolkning då har dom en konfliktrisk på 10 procent. Om länderna har en heterogen befolkning så har man en konfliktrisk på 90 procent. Det här är väsentligt. Här pratar vi inte om optimism och pessimism, här pratar vi om realism.

Jan Tullberg 8 februari 2016

Ensamkommande flyktingbarnen som vi har sett med lite tafsande och så, det är bara en lite mjuk uppvärmning till de problem som kommer.

Jan Tullberg 8 februari 2016

Jag Tullberg svarar på en fråga om arbetskraftsinvandring och menar att sådan inte behövs. Det har han helt rätt i. I den invandringspolitiska debatten framställs det ofta som om vi behöver importera arbetskraft, som ”specialister och annat”, det avfärdar Tullberg med att vi istället ska anpassa utbildningen efter de behov vi har.

Vi har tillräckligt med folka det här landet. Arbetskraftsinvandring är också en del av det pågående folkutbytet och vi måste säga nej till sådan invandring.

Jan Tullberg är en av Sveriges viktigaste opinionsbildare i de ödesfrågor som Sverige står inför. Han är docent i ekonomi och har skrivit boken Låsningen.

”Låsningen är ett bidrag till åsiktspluralism i invandringsfrågan.”

Boken kan beställas på Bokus eller Adlibris.

En intervju med Jan Tullberg kan läsas här.

Intervju med Jan Tullberg här och här.