Etikett: jimmie åkesson

Helt oacceptabelt om Sverigedemokraterna röstar igenom Värdlandsavtalet

Många som följer det Sverigedemokratiska riksdagsarbetet förvånas ofta över att partiet trots ekonomiska och personella resurser inte klarar av att bedriva opinionsbildning kring de viktigaste eller mest aktuella politiska frågorna.

Kritiken mot partiledningen har varit omfattande under en längre tid men inga förändringar till det bättre har kunnat noteras och kommer sannolikt inte att ske så länge partiet leds av Richard Jomshof, Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson. Hur mycket man än önskar att man slapp kritisera dem för maktmissbruk eller eftergivenhet så går det inte att låta bli om man vill se politiska förändringar i Sverige.

Redan den 4 september 2014 undertecknade Sverige och Nato ett ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd”. Det skrevs under av dåvarande överbefälhavaren Sverker Göransson och Natogeneralen Philip M. Breedlove.

I morgon ska avtalet föreläggas i riksdagen. Sedan avtalet skrevs under så har Sverigedemokraterna varit otydliga eller tysta med hur man ska förhålla sig till avtalet, vilken är en underlig inställning för ett parti som ska ta tillvara svenskarnas intressen och försvara landet från påtryckningar från främmande politiska, militära eller andra allianser.

Att säga nej till Värdlandsavtalet borde vara en självklarhet som SD dessutom borde ha agiterat tydligt kring så att den allmänna opinionen fick klart för sig att avtalet är ett oacceptabelt närmande till Nato. Om SD hade gjort de så hade fler svenskar insett farorna med att acceptera avtalet.

Men SD:s otydlighet – eller vilsenhet – har varit så stor att man inte ens dagen före debatten i riksdagen har klargjort hur man ska rösta eller agera.

För några dagar sedan gick SD:s försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson ut i media och sade att partiet kommer att göra gemensam sak med Vänsterpartiet och rösta för en vilandeförklaring, vilket innebär att avtalet skjuts upp ett år.

Men helt plötsligt kommer nu andra signaler från partitoppen som säger att Jansson inte har några mandat för att hävda den uppfattningen. Redan i mars antydde Jimmie Åkesson att det inte alls är säkert att SD skulle rösta nej till avtalet, vilket är en minst sagt anmärkningsvärd inställning. Vill Åkesson att Sverige ska drivas in i Nato? Det ser faktiskt ut så och det är mycket allvarligt i så fall, men det inte är första gången Åkesson sviker i viktiga frågor.

Enlig vissa uppgifter i media har Sven-Olof Sällström och Martin Kinnunen, två personer som alltid är lojala till partiledningen oavsett vilka direktiv eller beslut som kommer därifrån, varit tydliga med att Janssons besked i media inte är förankrat i partiledningen.

Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson är upprörda över Janssons besked. Men upprördheten måste bero på att man inom SD valt att sätta den här viktiga frågan åt sidan. Varför man gjort det är oklart, men underligt. Rimligtvis finns den största skulden för det hos just Åkesson och Karlsson.

Eftersom partiet idag är ett liberalt parti som accepterar stora delar av den politik som makthavarna bedriver och delar av den agenda som makthavarna presenterar så är det svårt att bli förvånad om SD sviker om Värdlandsavtalet. Det finns uppgifter om att hälften av SD:s väljare vill att Sverige ska gå med i Nato. Det visar att SD varken försökt eller lyckats opinionsbilda mot Nato:s expansion och infiltration av Sverige och andra länder. Att hälften av SD-väljarna vill att Sverige ska gå med i Nato visar att makthavarna och maktens medier lyckats i sitt uppsåt att få fler svenskar att acceptera närmande till en fientlig militärallians, som vill slå sönder den etniska homogeniteten i våra nationalstater och sprida amerikansk exceptionalism. Det blir en seger för globalisterna och en förlust för nationalisterna.

Enligt uppgifter i media har SD nu under eftermiddagen samlats till ett möte för att reda ut hur man ska se på frågan och hur man ska rösta. Det betyder att SD:s syn på Värdlandsavtalet inte har debatterats internt tidigare trots att den på ett avgörande sätt kan leda Sverige i fel riktning.

Om SD röstar igenom Värdlandsavtalet så har de svikit på precis alla områden. Förmodligen kommer besked i morgon.

Relaterat:

Erik Johansson om Nato med Johan Fälldin (C)

Värdlandsavtalet ett exempel på riksdagens ovilja att kommunicera med folket

Miljöpartiet kommer att rösta för Värdlandsavtalet

Centerpartiet fattade beslut om att få med Sverige i Nato

Varning för Nato

Nato finalises military build-up to counter Russia

På kurs mot krig

Nato nästa

Nej till Russofobi

SD kan rösta för Nato – för att tillfredsställa moderaterna

Värdlandsavtalet ett exempel på riksdagens ovilja att kommunicera med folket

Om du går ut och frågan vem som helst på stan om vad Värdlandsavtalet är och vilka partier som kommer att rösta för det så kan de flesta inte svara. Bara en liten minoritet vet vad det handlar om. Värdlandsavtalet är en av många politiska frågor som smygs igenom utan att folket få vara med och debattera. De var så här riksdagen smög igenom att Sverige skulle bli mångkulturellt, att migrationspolitiken skulle liberaliseras, att gränserna skulle stå mer eller mindre helt öppna och att grundlagen skulle ändras så att Sverige officiellt blev ett mångkulturellt land.

Sverige är ingen demokrati. Folket får inte kännedom om partiernas olika agendor, särskilt när det gäller den internationella politiken, och folket får inte fatta beslut i viktiga politiska frågor. Det finns ingen öppenhet och det finns inga offentliga rättvisa debatter.

Sverige är i händerna på globalister som är underställda en globalistisk maktordning som kontrolleras av Obama-regimen, bilderbergare och andra aktörer som vill knyta samman världen och kontrollera ekonomin, politiken och den övergripande agendan.

Nato är en av dessa aktörer som används för att sätta press på nationer för att de ska bli mer mångetniska och underkasta sig globalisternas agenda.

Miljöpartiet kommer att rösta för Värdlandsavtalet

Centerpartiet fattade beslut om att få med Sverige i Nato

Varning för Nato

Nato finalises military build-up to counter Russia

Den 4 september 2014 undertecknade Sverige och Nato ett samförståndsavtal om värdlandsstöd. Det formella namnet är Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet skrevs under av dåvarande överbefälhavaren Sverker Göransson och Natogeneralen Philip M. Breedlove. Avtalet ska föreläggas i riksdagen den 25 maj och om det går igenom så kommer Sverige att kunna bli bas för Nato-övningar och Nato-operationer. Det betyder att Sverige närmar sig Nato och att Sverige i praktiken underkastar sig Natos syn på nationer och omvärlden.

Avtalet är utformat så att tolkningsutrymmet är mycket stort, vilket innebär att Nato kan ställa större krav på Sverige än vad vi vet och tror.

Hela proceduren kring avtalet och tystnaden i svenska globalistmedia inklusive statlig radio och television visar att makthavarna tar stöd av sina medier för att kunna driva igenom avtalet. Folket ska ingenting få veta eller så ska folket manipuleras och ges intrycket att Värdlandsavtalet är något bra. Så fungerar politiken i en totalitär nation. Allt kontrolleras och styrs uppifrån.

Värdlandsavtalet är bara ett av alla dessa avtal som kommer att bidra till att svenskarna förlorar sitt land när ytterligare främmande aktörer kan påverka politiken och propagera öppet för agendor som strider mot svenska folkets väl och ve.

Det allvarliga i sammanhanget är att vi har ett parti i riksdagen som borde stå på svenska folkets sida. Sverigedemokraterna borde sedan den 4 december 2014 ivrigt och tydligt ha propagerat mot Värdlandsavtalet och varnat svenska folket för att ett sådant avtal placerar oss ännu mer i händerna på främmande intressen.

Men det har varit helt tyst från Sverigedemokraternas sida.

Jimmie Åkesson gick ut i Expressen den 3 mars 2016 och sade att det inte alls var självklart att SD skulle säga nej till Värdlandsavtalet. Expressen frågade Åkesson:

Men det kan bli ett okej från Sverigedemokraterna när det gäller värdlandsavtalet om ni får igenom vissa justeringar?

Jag vill inte svara vare sig ja eller nej på det, eftersom det inte är jag som äger den frågan i partiet. Det gör i första hand våra försvarspolitiker. Men jag har haft diskussioner med dem om det och vi har pratat om vissa detaljer och delar i det. Var de landar eller hur det landar, det vågar jag inte svara på. Det får de återkomma om.

Svaret visade hur Sverigedemokraterna varit otydliga och kanske direkt okunniga eller i varje fall fega med att ta tydlig strid mot Värdlandsavtalet som knyter upp oss till Nato. SD borde ha bedrivit hårda kampanjer mot avtalet för att få opinionen med sig mot ett sådant avtal, men istället har man suttit med armarna i kors och bara funderat – precis som man gör i andra viktiga frågor.

Ända in i det sista har det rått oklarhet om hur SD skulle rösta och oviljan att vara tydlig tycks vara norm inom partiet. Den 26 beslutar riksdagen om avtalet som de flesta svenskar inte har hört talas om och ännu mindre begriper något om. Att inget parti tydligt bekämpat avtalet är återigen ett tecken på hur illa det är ställt med såväl demokratin som opinionsbildningen mot främmande politiska aktörer på vår mark.

nato

Jimmie Åkesson bekräftar en farlig trend i partiet

Det är inte med någon större glädje man framför kritik mot Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Det är snarare med sorg man ser hur han klamrar sig fast som partiledare och drar SD i en riktning som innebär att det blir allt svårare att rädda Sverige. SD:s utveckling påminner om Socialdemokraternas. Socialdemokraterna byggde upp ett svenskt folkhem, men något gick sedan väldigt fel i partiet som ändrade kurs ganska drastiskt och sedan länge är partiet ett direkt landsförrädiskt parti. Trots kursändringen finns det säkert människor som lever idag som röstade på Socialdemokraterna när Tage Erlander var partiledare och har fortsatt att rösta på partiet trots den radikala ändringen av partiets politik. Samma parti kan ändra färg och politik och ändå behålla sin väljarbas.

Sverigedemokraterna har varit invandringskritikernas stora hopp genom sitt försvar av det svenska Sverige som vi nu håller på att förlora. Trots en invasionsliknande politik sedan förra hösten med invandringsrekord och fortsatt stor invandring så har SD tonat ned allt som har med invandringspolitiken att göra.

Partiet vågar inte ens längre kritisera islam eller den stora invandringen av muslimer.

Retoriken från partiledningen har ändrats så mycket att det är helt omöjligt att tro att den kommer från ett nationalistparti. När Åkesson talar är det mest floskler han får ur sig. Det finns ingenting i det han säger som tyder på en vilja att göra något åt Sveriges allvarliga problem. Han låter möjligen som en dansk socialdemokrat.

Istället tyder precis allt på att partiledningen vill anpassa SD till en näst intill meningslös alliansliknande politik som ligger nära det liberala och globalistiska Moderaterna. Åkesson hoppas på ett samarbete med Moderaterna, men det kommer aldrig att ske.

Skulle det mot förmodan ske då vet vi att SD:s politik har urholkats så mycket att partiet har övergivit sin själ helt och hållet.

Den som hoppas och tror att SD ska bättra sig och driva en hårdare invandringskritisk linje kommer att få vänta förgäves. Det kommer aldrig att hända. Svenskarna är ett naivt och godtroget folk som tvingas se hur det egna landet tas ifrån dem för att de har röstat på sjuklövern. Nu ser vi precis samma naivitet hos väljare som röstar på SD. Folk väntar och hoppas att SD ska lösa Sveriges problem, trots att SD inte har några lösningar och inte ens vill lösa Sveriges problem. Istället lockar man medlemmar och väljare som tycks fungera enbart som fotsoldater åt en mer eller mindre korrupt partiledning.

När Jimmie Åkessons svärmor Margareta Larsson hoppade av arbetet i riksdagen och blev politisk vilde efter en konflikt med Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson så har hon nu inrättat sig i ett annat liv. De senaste dagarna har hon hängts ut i media och även invandringskritiska debattörer har anklagat henne för svek.

Men orsaken till att Margareta Larsson fick en riksdagsplats var att man inom SD-toppen tillämpar en svågerpolitik där man gynnar nära anhöriga och partilojala oavsett deras brist på kompetens. Det fanns ett stort antal andra kandidater som hade platsat bättre i riksdagen än Margareta Larsson. Thoralf Alfsson, Gustav Kasselstrand eller Jessica Ohlson hade alla tre kunna göra ett betydligt bättre jobb än exempelvis Linus Bylund, Paula Bieler och Margareta Larsson som kvoterats in av mera tvivelaktiga skäl.

Många vet vilken härva som förekom i partiet när partiledningen bröt kontakten med ungdomsförbundet och kastade ut hela SDU. Tusentals potentiella SD-politiker slängdes ut. De ansågs vara för radikala, trots att de bara hade ganska moderata – men ansvarsfulla – åsikter om den extrema svenska invandringspolitiken. Det är inte radikalt att vilja ha tillbaka sitt fäderneärva land – det är bara en självklarhet.

Under de senaste dagarna har det framkommit att lobbyister har varit framgångsrika med att påverka SD i önskad riktning och få fram sina önskemål om vissa politiska förändringar i samhället.

Sverigedemokraterna är redan delvis köpta av lobbyister som lyckas få med SD-politiker på fina bjudmiddagar och även kunnat påverka SD:s politik. Det är mycket sannolikt att lobbyister eller andra intressegrupper har fått SD att tona ned hela sin invandringspolitik med falska löften om framtida allianser med andra partier. Men ingen har tvingat SD-ledningen att överge viktiga politiska principer, det är självvalt och kommer från den lilla klicken som styr partiet.

Sedan 2010 har retoriken inom partiet ändrats ganska drastiskt parallellt med att man lanserar alltmer liberala politiker, som den skolpolitiske talesmannen Stefan Jakobsson som vill underlätta för kolonisatörer att ta över Sverige.

Sverigedemokraterna lanserade en film samma dag som Jimmie Åkesson höll sitt vårtal i Stockholm i lördags. Det är film fylld av floskler och som innehåller samma fraser som Åkesson upprepade i sitt tal – som han fick rungande applåder för. Exakt vad åhörarna applåderade åt är ganska oklart eftersom människor som lyssnar på skickliga retoriker tycks kunna applådera åt vad som helst hur innehållslös retoriken än är.

Jimmie Åkesson är en skicklig retoriker, men det som kommer ur hans mun är mycket floskler utan substans och kärna. Filmen inleds med att Åkesson säger att landets slits isär och att det går i rasande fart. Åkesson säger:

Vi har länge påtalat risken för och varnat för just detta. Varnat för att vårt samhälle är på väg att falla samman. Få har velat lyssna.

Det är en sanning med modifikation. SD har inte sedan 2010 varit tydliga med var problemen finns och har inte heller presenterat några tydliga svar på hur man ska sätta stopp för de problem som Åkesson påstår att han ser. Som stort politiskt parti borde man sätta ned foten mot den politik som driver Sverige mot en avgrund, men det har SD inte gjort. Åkessons retorik är ett spel för galleriet.

Jimmie Åkesson säger vidare:

Vi måste säga som det är, att vi befinner oss i den värsta samhällskris som Sverige har genomlevt i modern tid. Och det kommer att ta långt tid att återskapa den trygghet, den gemenskap, den hemkänsla och den framtidstro som en gång gjorde Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. Det kommer att ta tid och det måste vi förstå.

Nu har Åkesson växlat upp sin floskelgenerator. ”Trygghet, gemenskap, hemkänsla, framtidstro” är inget annat än floskler som kan betyda vad som helst, men är positiva ord som kan generera sympati hur de än används.

Åkesson talar om att ”återskapa trygghet”, men nämner ingenting om att självaste SD har accepterat resultatet av den invasionsliknande politiken eftersom de aldrig satt ned foten mot den eller krävt att alla migranter ska skickas tillbaka till de länder de kom från eller hör hemma i. SD har istället medverkat till att utveckla förslag som gör att migranterna kan stanna här i evighet.

Jimmie Åkesson:

Men trots det är jag hoppfull. Jag väljer att vara hoppfull därför att alternativ finns egentligen inte. Vi kan och måste vända det här. Till att börja med måste vi frigöra oss från dom påhittade konflikter man har lurat i oss. Konflikten i det svenska samhället i dag handlar inte om hudfärg, om kön, om sexuell läggning eller om klass. Konflikten går inte heller mellan dom som är födda i landet och dom som inte är det. Den verkliga konflikten står mellan det konstruktiva och det destruktiva.

Återigen tomma ord och floskler. SD varken kan eller vill ”vända det här”. Det har man ju visat gång på gång när man

1) uteslutit hundratals människor varav många med ansvarsfulla och kloka åsikter.
2) låter liberaler utan kunskaper eller vilja att lösa några problem få positioner som riksdagsmän eller andra platser i partiet.
3) accepterar resultatet av de övriga partiernas politik.
4) inte gör något för att stänga gränsen helt och hållet för migranter från tredje världen.
5) inte kräver att samtliga migranter från tredje världen ska skickas tillbaka.

Åkesson säger att konflikten i Sverige inte handlar om hudfärg eller var man är född. Vad han vill säga är att vi ska acceptera stor invandring från andra länder även i tredje världen och att det inte spelar någon roll om det kommer araber, afrikaner eller andra till vårt land. I praktiken förnekar Åkesson svenskarna rätten till sitt eget land och tar till samma språkbruk som kulturmarxister och liberaler för att tillfredsställa deras krav på ett mångetniskt Sverige.

Jimmie Åkesson:

Kort sagt, konflikterna står mellan dom som stärker vårt land och dom som förstör vårt land.

Orden illustreras av bilder på människor som slår sönder bilar, men det är ju inte de som förstår vårt land. De som förstör vårt land är politiker och media och en viss typ av politik om söndrar vårt folk och hotar vår etniska sammansättning.

Det nämner Åkesson ingenting om.

Jimmie Åkesson:

Min övertygelse är att ett stärkt svenskt medborgarskap överbryggar de konstlade konfliktlinjerna och ger oss den sammanhållning vi behöver för att klara dom svåra utmaningar vi står inför. Det är i medborgarskapet vi hittar medborgarandan, respekten för vårt arv, för den svenska kulturen, för tidigare generationer och för dom som byggt upp det här landet. Det är så du, jag och dom kan bli vi. Oavsett hur vi råkar se ut, var vi är födda, vilket kön vi har eller vilken siffra som står i vårt lönebesked. Att få bli svensk medborgare är ett välkomnande in i vår gemenskap, det är någonting högtidligt.

Jimmie Åkesson menar att Sverige ska bli lite likt USA. Alla kan bli svenskar oavsett etnisk och kulturell bakgrund och att endast medborgarskapet är ett tecken på att man är svensk. I den amerikanska retoriken kan vem som helst bli amerikan.

Men Sverige är inte USA. Sverige är ett tidigare etniskt homogent land om förstörts av politiker som öppnat gränserna för stor invandring – mot folkviljan. Åkesson vill nu fortsätta på den inslagna vägen med den enda skillnaden att invandringen ska minska i antal, inte av hänsyn till vår etnicitet eller kultur. Färre ska komma hit, men de kan likväl komma från Afrika och Mellanöstern och de kan också vara muslimer. Det är Åkessons slutsats.

Jimmie Åkesson:

Men det är också ett medborgarkontrakt förknippat med plikter och med skyldigheter. Vi kommer aldrig att välkomna dom som kommer hit bara för att förstöra eller för att leva på vår bekostnad. Men samtidigt behöver vi stärka vägen för dom som har en uppriktig ambition att faktiskt bli en del av vårt samhälle. Det är en mörk tid för vårt land när myndigheter, etablissemang och medier använder varje tänkbar metod för att tysta oppositionen.

Åkesson ska inte ta ordet ”tysta oppositionen” i sin mun. Det finns ingen inom SD som har tystat en opposition så mycket som han har gjort (tillsammans med Mattias Karlsson och Richard Jomshof) och det har fått enorma skadeverkningar på den svenska politiken. Om SDU hade varit kvar och ledande personer inom SDU fått riksdagsplatser och behandlats som de ansvarsfulla människor de är så hade allt sett bättre ut. Om minst 50 av alla uteslutna, som uteslöts bara för att läst fel böcker eller gillat fel sida på facebook etc, hade fått vara kvar så hade vi haft en bättre politik i SD och en verklig opposition mot sjuklövern.

Nu har vi Åkessons liberalism och den är inget att sträva efter. Den leder åt fel åt och när godtrogna svenskar nu gör misstaget att följa en falsk profet så kommer det inte att sluta bra.

Jimmie Åkesson:

Men jag har en dröm om ett samhälle som snart går samman i enighet som trots allt är viktigast, det som verkligen spelar roll; framtiden för våra barn. Jag har en dröm om en stärkt medborgaranda, en ökad respekt för vårt gemensamma arv. Ett samhälle präglat av tillit, samhörighet och framtidstro; för en bättre framtid, för ett starkare, tryggare, varmare och mer framgångsrikt Sverige. Det är dags för oss alla att stå upp för vår plats här i världen.

Den här typen av floskler förekommer bara hos falska politiker. En äkta och ärlig politiker är rättfram och talar klarspråk. Vi kommer att behöva sådana politiker mycket snart annars faller Sverige sönder.

Vad har Åsa Romson, Jimmie Åkesson och Julia Kronlid gemensamt?

Alla tre har det gemensamt att de inte bryr sig om svenska folket i första hand. Alla tre har det gemensamt att de låter sig påverkas av främmande politiska intressen. Ingen av de tre har varit öppna med sitt krypande för dessa främmande intressen.

Deras kontakter med främmande intressen har avslöjats – av just främmande intressen.

Svenska politiker som samarbetar med utländska intressen och låter sig påverkas av dem är landsförrädare. De brukar kallas quislingar när de går främmande makts ärenden eller låter sig påverkas av utländska intressen. Det ordet används inte så ofta numera eftersom etablissemanget uppmuntrar globalisering och uppskattar att främmande rörelser tränger in i Sverige och etablerar sig här.

Idag har det gått så långt att samarbeten med främmande makt, främmande politiska grupperingar eller främmande intresseorganisationer förekommer utan att någon ifrågasätter det.

Det är en del av förfallet i Sverige.

Det är också en del av globaliseringen där främmande intressen bygger nätverk över nationer och där vårt etablissemang godkänner internationella nätverksbyggen som ett led i en politik där nationalstaterna ska urholkas.

År 2010 kom det fram att Jimmie Åkesson besökt en organisation som representerar kristna irakier, kaldéerna, i Sverige. Jimmie Åkesson lovade efter samtal med dem att Sverige skulle ta emot många kristna. Om SD får politiskt inflytande så skulle det bli stor invandring av kristna irakier lovade Åkesson.

Inslaget där Åkesson utsätts för politiska påtryckningar av främmande intressen kom fram när den irakiska föreningen publicerade sin video. Åkesson har aldrig öppet berättat om sina storslagna löften till irakierna.

Han sade också att han har ”inga moraliska problem” med att ersätta muslimsk invandring med invandring av kristna. Detta var en tydlig signal om att han gick kaldéernas ärenden och svek svenska intressen, som borde vara att säga nej till all främmande invandring. Han borde ha avgått efter den skandalen.

Julia Kronlid träffade för två år sedan, våren 2014, en representant för den ultrasionistiska judiska lobbygruppen Swedish Jewish Dialoque, SJD, som lade fram ett antal förslag på hur SD skulle förändra sin politik och anpassa den till judiska intressen.

SJD lade fram förslag på hur SD skulle kunna stå sida vid sida med Israel ”med sin blomstrande demokrati och sin blomstrande mångfald”. SJD ville att SD skulle börja granska skandalerna i SIDA. Att SIDA har en politisk slagsida och sköts dåligt är en sak, men det är svenskarnas sak att reda ut och kritisera SIDA utifrån ett svenskt perspektiv. Nu vill SJD att Julia Kronlid och SD skulle utreda SIDA för att de har finansierat en konstutställning i Gaza som sägs ha glorifierat självmordbombare. SJD sade att ”vi ska sätta stopp för det”. SJD ville också att alla bidrag till den palestinska myndigheten måste dras bort. Medan SJD ställde sina krav antecknade Julia Kronlid för fullt. SJD krävde vidare att svenska ambassaden skulle flyttas till Jerusalem. Det ställdes ett antal andra krav och Julia Kronlid föreföll hålla med om det mesta helt okritiskt. Hon är ett lätt byte för främmande lobbyverksamhet.

sjd-sd
Så här såg det ut på SD:s valvaka 2014. Swedish Jewish Dialoque har nu lyckats ta sig in i partiet. Ultrasionisten Richard Jomshof tillsammans med SJD.

Sedan har vi Åsa Romsons besök hos Islamiska förbundet. Miljöpartiet är ju ett öppet islamistparti som är så extremt att flera muslimska organisationer har uppmanat sina medlemmar att rösta på just Miljöpartiet i första hand eftersom de är mest välkomnande mot muslimer.

Åsa Romsons framträdande i videon är en seger för Islamiska förbundet. Det framstår ganska klart att när lobbygrupper agerar för att locka in svenska politiker i deras intressesfär lyckas de ganska bra.

”Sverige kan klara att välkomna många” säger Romson och menar att många muslimer ska få komma till Sverige.

Svenska politiker saknar integritet. Att försvara det egna folket finns inte längre på kartan. Globaliseringens och det politiska internationaliseringens effekter på svensk politik blir allt tydligare när vi inte längre försvarar det egna folket.

Vi behöver ett svenskt parti som står upp för svenska folket och inte låter sig ledas av främmande intressen.

Relaterat:

Sweden Democrats and the Organisation of ”Swedish Jewish Dialogue”

Jimmie Åkesson hyllade asylprofitör #asylkaos

Idag har två personer oberoende av varandra skrivit varsin artikel som starkt kritiserar Sverigedemokraternas offentliga tystnad och ovilja att ta tag i de problem som hotar landet.

Den ena går att läsa på Dispatch International och har rubriken Trygga SD-företrädare efterfrågas, den andra är skriven av Per-Gunnar Larsson och går att läsa på Fria Tider.

Kritiken mot det alltmer impotenta SD ökar och den är befogad. Partiledningen känns mätt och belåten och förefaller ganska ointresserad av att göra något som innebär risker för deras rofyllda och välbetalda tillvaro.

Partiledningens anpassning till den vanvettiga politik som bedrivits länge nu tog sig ett oväntat uttryck igår när Jimmie Åkesson besökte asylboendet Sularpsfarmen i Södra Sandby i Lunds kommun.

sularpsfarmen_lund
Jimmie Åkesson kramar om och hyllar asylprofitör

Sularpsfarmen startades av Nabil Fakhro och hans bröder 2014 som en gårdsbutik med servering. Redan under hösten 2015 gjorde Skatteverket en razzia mot företaget som varken lämnat in deklarationer eller redovisat några löner. Företaget blev även föremål för undersökning av länsstyrelsen som stoppade farmen från att visa sina djur offentligt. Skälet var att man varken ansökt om tillstånd på ett korrekt sätt eller betalt anmälningsavgift till länsstyrelsen.

I september stoppade stadsbyggnadskontoret ett bygge av lägenheter till ”ensamkommande” på gården därför att företaget inte hade bygglov. Men Nabil Fakhro gav inte upp och lyckades nyligen få kontrakt med kommunen för att driva ett HVB-hem.

I december bjöd Nabil Fakhro in Jimmie Åkesson till gården som tackade ja till att besöka gården, trots alla turer kring verksamheten och trots att Fakhro är en asylprofitör. Fakhro ville visa upp sin gård som ett exempel på ”lyckad integration” samtidigt som han, när Åkesson kom, erkände att han varit ett problem för samhället.

Fakhro sade:

Många trodde inte att Jimmie Åkesson skulle komma med tanke på vår bakgrund. Vi är från Rosengård, vi har varit stökiga, vi har kostat samhället mycket.

Det som huvudsakligen borde hindra Åkesson från att komma är att Fakhro på ett ganska direkt sätt medverkar till förstörelsen av Sverige genom att öppna HVB-hem och legitimera regeringens vanvettiga politik. Åkesson hade när han kom på besök inga som helst invändningar mot verksamheten som sådan eller det faktum att sådana verksamheter bidrar till ekonomisk dränering av våra skattemedel och att den demografiska utförsbacken fortsätter.

Det visade sig att Åkesson tyckte att Sularpsfarmen var något bra och föredömligt. Att invandrare från tredje världen öppnar asylboende och profiterar på sjuk politik som förstör vårt land tyckte Åkesson var riktigt bra.

Jimmie Åkesson om sitt besök hos Fakhro:

Företaget blir en del av det svenska/skånska samtidigt som ägarna tar med sig något från sin ursprungskultur. Kulturutbyte kan berika istället för att vi lever segregerade.

Vi kan kalla det inkludering eller assimilering. Det bygger på att den enskilde har en vilja att bli en del av det här landet.

Nabil Fakhros asylverksamhet har alltså ”berikat” Sverige. När migranter från tredje världen startar företag i Sverige ser SD det som något positivt. När de dessutom startar företag som drivs och finansieras med skattemedel så anser SD att även det är bra. När företaget också blir en del av det migrationspolitiska projektet som urholkar den svenska identiteten, kostar dyra skattepengar och ändrar på demografin så är även det bra enligt Jimmie Åkesson.

Är det inte dags att byta partiledare nu? Hans omdöme tycks ha havererat fullkomligt.

SD vill ha ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap #asylkaos

Jättebra tänker många. Äntligen sätter SD ned foten. Nu kommer SD med ett alldeles lysande förslag efter att ha varit tysta i flera månader medan Sverige har invaderats av analfabeter och migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Men det är ytterligare ett av många helt meningslösa förslag som inte på minsta sätt kan bidra till att lösa de allvarliga problem vi ha i landet. Tror någon enda invandringskritiker att Åkessons förslag kan göra minsta nytta i ett land som förfaller så snabbt som Sverige gör?

Inte ett ord från SD om totalstopp eller återvandring av samliga migranter som i praktiken är illegala invandrare. Asylsätten borde slopas och det är det första SD borde föreslå. Det enda utspel SD har gjort under den här perioden var när man höll en presskonferens i oktober efter att ha beslutat om att öka flyktingkvoten från 1 900 till 4 000. Detta under den värsta anstormningen av främlingar under hela vår historia.

Eftersom SD har halkat ned i flera opinionsundersökningar på grund av självförvållad tystnad och brist på initiativ så tvingas partiet nu bryta sin tystnad. Det skedde idag när man sade sig vilja ha ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap.

jimmie_akesson
Efter lång tystnad kommer ett näst intill meningslöst utspel

Vad utspelet innebär vet ingen. Inte heller Jimmie Åkesson kunde förklara så mycket. Han hänvisade till framtida utredningar och att han vill se hur man gör i övriga länder i Europa. Det är ju märkligt att man inte kan presentera några radikala förslag för att akut rädda Sverige från det pågående invasionen utan skjuter allt framför sig och hänvisar till framtida utredningar. Under tiden hinner ytterligare en del av Sverige att kollapsa. Det är möjligt att den numera mätta, belåtna och välavlönade partitoppen är både fega och tröga när det gäller att utveckla en räddningsplan för Sverige.

Det sista Sverige behöver är fega och rädda politiker.

Åkesson fick några frågor från SVT om utpelet men svaren blev lika intetsägande som de ofta blir när partiledningen uttalar sig. Nyligen framträdde Paula Bieler och vill säga något, men ingen fattade vad hon menade. Partiledningen draperar numera in allt de säger i meningslösa fraser utan substans.

Vi ska titta lite på vad Åkesson ordagrant sade om förslaget att införa ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap.

Jimmie Åkesson:

Syftet är att svenska medborgarskapet måste uppvärderas. Det måste bli värt någonting mer än vad det är idag, det vara någonting eftersträvansvärt att bli medborgare i Sverige. Sverige är idag väldigt segregerat och polariserat land. Ska vi kunna hålla ihop Sverige långsiktigt, ska vi kunna få människor att komma samman i någon slags sammanhållning, i en enhet i ett sammanhållet samhälle, då måste det finnas någonting som är eftersträvansvärt och där menar vi att medborgarskapet är en viktig nyckel. Kan man ställa högre krav för medborgarskap, kan man ställa krav när det gäller förståelse för samhället, kunskap hur samhället fungerar, förståelse för och kunskap i svenska språket och den typen av krav för att du ska kunna bli svensk medborgare, då är det någonting som också kommer att betyda någonting mer, det blir ett privilegium att bli svensk medborgare och därför menar vi att syftet är att uppvärdera medborgarskapet, och fram tills att vi har politiskt landat i exakt hur det ska se ut, då vill vi ha ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap.

Varenda ord är bara meningslöst svammel. Det som är ett problem är att det kommer människor från länder och kulturer som vi inte borde acceptera invandring från alls. Varför ska man komma till Sverige från Somalia och Eritera. Eller från Irak och Afghanistan? Att strypa all invandring från tredje värden borde vara det första steget som då måste innefatta att man skrotar asylrätten. Jimmie Åkesson borde alltså ha sagt att prio ett måste vara att skrota asylrätten. Prio två måste vara att införa permanenta gränskontroller för att hindra lycksökande migranter att ta sig in i landet. Prio tre måste vara att alla som hittills har kommit ska fängslas i väntan på att utvisas. Nu får de bo och leva här gratis på skattemedel och det är helt oacceptabelt.

Istället svamlar Åkesson om ”högre krav för medborgarskap” och att ”uppvärdera medborgarskapet” och landar i ”ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap.” Men vad ska han göra med alla 160 000 som kom hit förra året? De är redan här och lever nu gott på svenska skattemedel och bidrar till den demografiska katastrof som väntar oss mycket snart. Problemet med deras närvaro går inte att lösa med ”högre krav” utan går enbart att lösa med ett återflyttningsprogram.

Journalisten frågar:

Varför lyfter ni frågan just nu?

Jimmie Åkesson svarar:

Därför att just nu så hanterar alla politiska partier i Sverige den totalt ansvarslösa politik som bedrevs framför allt under förra året när det gäller invandringspolitiken och den kris som följde, den samhällskollaps som vi har stått inför, dom oerhörda påfrestningar som finns både välfärds- och andra servicesystem i det svenska samhället idag. Vi måste landa i olika sätt att lösa det på och då menar jag att långsiktigt måste vi hålla ihop det svenska samhället och då är medborgarskapet en viktig nyckel.

Svaret är av karaktären goddag yxskaft. Han säger ju ingenting med minsta substans i. Det är bara svammel.

Journalisten frågar:

Vad ska det ställas för krav för att få ett medborgarskap?

Jimmie Åkesson svarar:

Dels så vill vi ha en bred utredning som tittar på det här där så klart dom politiska partierna ska vara med, med sina ingångar, men också andra typer av remissinstanser som får säga sitt om vad ska ett medborgarskap innebära. Dels ska man titta på andra länder, hur gör man i övriga Europa när det gäller medborgarkapet, vilka krav ställs. Det ställs krav kring språkkunskaper, samhällskunskaper, kunskaper i hur samhället bygger på vissa värderingar, attityder och liknande och exakt detaljerna kring det tycker inte jag att jag ska idag svara på. utgångspunkten är att medborgarskapet ska bli mer värt, det ska bli någonting eftersträvansvärt. De ska vara någonting som man vill göra, kvalificera sig för, svenskt medborgarskap, sedan exakt hur det ska se ut det får en kommande utredning visa.

Åkesson vill alltså ha en utredning ”där dom andra partierna ska var med”. Han vill också titta på andra länder för att se ”hur gör man i övriga Europa när det gäller medborgarskapet, vilka krav ställs”.

Det kan bara tyda på att SD inte är kapabla att lösa några samhällsproblem alls. Om man ska tillsätta utredningar när landet befinner sig i en akut kris så har man ingen politik.

Man kanske inte ens har en vilja att på allvar ta strid mot de övriga partierna, man är rädd och feg. Om man väntar på att se ”hur man gör i övriga Europa” istället för att komma med egna, snabba radikala förslag omedelbart, så vill SD av någon anledning vänta. Sverige är det hårdast drabbade landet i Europa och SD vill vänta med att föreslå lösningar. Först ska man utreda, utreda och åter utreda. Det är återigen bara svammel från en räddhågsen politiker som saknar insikter om vad som krävs för att rädda Sverige från undergång.

En riktig nation behöver inte sådana politiker. Vi behöver politiker med lite krut i.

Journalisten frågar:

Vad händer då med dem som inte lyckas kvalificera sig till detta medborgarskap?

Jimmie Åkesson svarar:

Utgångspunkten är att ska du bo i Sverige permanent så ska du också bli en del av det svenska samhället och jag tror att det kommer att innebära att de allra flesta når dit, sedan kommer det säkert att finns dom som kommer att leva som inte är medborgare och så är det ju redan idag, det är egentligen inget konstigt i ett samhälle, men ska du bli svensk medborgare då måste du kvalificera dig, då måste du ha visat att du vill vara en del av det svenska samhället. Jag tycker inte att det är ett orimligt krav, det är fullt rimligt faktiskt.

Titta nu på vad Åkesson faktiskt säger. Han säger att ”de flesta” kommer att ”nå dit”, alltså att bli svenska medborgare. Av de som nu kommit under invasionen så räknar han och SD med att de flesta kommer att bli svenska medborgare. Jimmie Åkesson har inte ifrågasatt invasionen och inte ifrågasatt migranternas närvaro i Sverige. Han har aldrig uttryckt åsikten att vi behöver ett totalstopp och att de som kommit ska skickas hem igen. Han tes tycks istället vara att kraven på medborgarskap ska höjas, men att man kan komma från migranternas ursprungsländer och bli medborgare i Sverige.

Det innebär att hur mycket ”kraven” ändå höjs så urholkas betydelsen av att vara svensk om man accepterar att landet blir ännu mer mångetniskt. Medborgare i Sverige ska man bara kunna bli om man har en etnisk eller kulturell koppling till vårt land, men inte ens det ska kunna räcka. Vi ska inte acceptera stora kvantiteter invandrare utan bara ett litet antal där kvaliteten är högsta prioritet.

Invandring till Sverige ska vara kvalitetssäkras – i den mån den ska förekomma.

Journalisten frågar:

Men är det då någon skillnad mellan dem som inte kvalificerar sig och dom som då får ett medborgarskap?

Jimmie Åkesson svarar:

Vi tycker att det ska vara en större skillnad mellan att vara medborgare i ett land och att inte vara det när det handlar om offentlig välfärd, offentlig service, tillgång till vissa bidragssystem och så, dom sakerna tittar vi nu på inför vårbudgeten och det vi framför allt koncentrerar oss på är bidragsdelen, vilka bidrag ska man kunna få när man kommer till Sverige som till exempel asylsökande eller när du kommer till Sverige och får ett tillfälligt uppehållstillstånd eller ett permanent uppehållstillstånd, om det är någon annan typ av uppehållstillstånd, och vilka välfärdstjänster, vilken välfärdsservice ska du kunna få som medborgare. Jag menar att det är viktigt att titta på det. Framför allt så handlar det om att begränsa tillgången till vissa bidrag för icke medborgare.

Det enda av substans han säger är att de som inte är medborgare ska inte kunna få tillgång till alla bidrag som medborgare kan få tillgång till. Det kan ju låta bra och självklart, men det som fortfarande är problemet är att migranterna släpps in i landet och att de får stanna här. Om Jimmie Åkesson hade varit en äkta nationalist eller Sverigevän, vilket han tyvärr inte är, så hade han sagt att 1) asylrätten ska upphävas 2) ingen som sökt asyl ska kunna bli svensk medborgare 3) de som sökt asyl och redan blivit svenska medborgare ska få sina medborgarskap omprövande och i de flesta fall upphävda 4) de som sökt asyl ska få bo i läger eller fängelser i väntan på utvisning.

Vi behöver inte politiker som aldrig kan tala klarspråk eller som ska tillsätta utredningar när landet är i kris. Åkesson kan kontakta oss på asylkaos så kan vi på fem minuter sätta ihop några bra förslag som kan lösa alla problem vi har med massinvandring etc.

Det är synd om Sverige som inte har en bättre invandringskritisk partiledare.

Jimmie Åkesson tänker offra svenska liv för Frankrikes vansinniga utrikespolitik

Frankrikes migrationspolitik och utrikespolitik är problematisk för Frankrike och övriga världen. Under lång tid har landets regerats av politiker som förordat nästan helt öppna gränser och en utrikespolitik som söndrar den egna och andra nationer.

jimmie-akesson
Åkesson vill offra svenska liv för
den franska regimens utrikespolitik

Det är Frankrikes politik som lett till att islamister begått terrordåd i Paris och det är Frankrikes utrikespolitik som bäddat för flyktingströmmar från Syrien. Nu när Frankrike har fått problem på halsen på grund av sin egen politiska ansvarslöshet så har den franska regeringen begärt assistans av Sverige. Man vill ha hjälp med leverans av precisionsbomber och annan hjälp. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra vill att Sverige ska sätta in Jasplan mot IS och den socialdemokratiske försvarsministern som nu erbjudit Frankrike hjälp utesluter inte att Jasplan kan sättas in.

Svenska politiker tänker i blindo hjälpa den franska regeringen eftersom man har en samsyn på politiken inom många områden, en samsyn som när den omsätts i politisk handling är till skada för Frankrike, för Sverige och för övriga europeiska länder.

Frankrike har ju liksom USA låtsats bekämpa IS i Syrien med bomber, men i själva verket fungerat som stödtrupp åt islamisterna. Det är först när Ryssland angrep IS som USA:s och Frankrikes låtsaskrig mot IS kom i dagen.

The Guardian skrev 2012:

France has emerged as the most prominent backer of Syria’s armed opposition and is now directly funding rebel groups around Aleppo as part of a new push to oust the embattled Assad regime.

Large sums of cash have been delivered by French government proxies across the Turkish border to rebel commanders in the past month, diplomatic sources have confirmed. The money has been used to buy weapons inside Syria and to fund armed operations against loyalist forces.

The French moves have stopped short of direct supply of weapons – a bridge that no western state has yet been willing to cross in Syria. But, according to western and Turkish officials as well as rebel leaders, the influx of money has made a difference in recent weeks as momentum on the battlefields of the north steadily shifts towards the opposition.

Some of the French cash has reached Islamist groups who were desperately short of ammunition and who had increasingly turned for help towards al-Qaida aligned jihadist groups in and around Aleppo.

France has suggested that rebels should be given “defensive weapons” to use against the regime and was the first country to recognise a recalibrated political body as the legitimate voice of he Syrian people.

France has given a steady flow of humanitarian aid in recent months, including funds to rebel-held parts of Syria so that these “liberated zones” could begin to restore infrastructure and services for civilians. In September, the French defence minister stressed France was not providing weapons.

Det finns egentligen ingen utom den franska regeringen och säkerhetsstjänsten som vet exakt vilka motiv och mål man har med militära angrepp i Syrien. Om det är samma som Nato (under Obama, det kan ju bli annorlunda under Trump) så är det att skapa instabilitet, flyktingströmmar och gå vissa regimers ärenden i regionen.

Globalisterna vill ha bort Assad, men Assad har aldrig varit ett hot mot någon även om den regimen inte med våra mått mätt är särskilt demokratisk och human, tvärtom. Men om man kastar ut Assad får man ännu mer instabilitet i området och bereder vägen för islamister att hota fler länder i regionen.

Det är inte på något sätt fel att bekämpa IS, men det är inget som svenskar ska göra. Egentligen borde varken fransmän eller andra heller behöva göra det. IS framväxt är ju en följd av amerikansk utrikespolitik under Obama och en fransk utrikespolitik under Francois Hollande och Nicholas Sarkozy.

Att franska politiker begär hjälp från Sverige och andra nordiska länder för att agera mot IS är höjden av fräckhet. Visserligen kan man anklaga svenska regeringar under Reinfeldt och Löfven för att ha närmat sig Nato och globalisternas politik i Mellanöstern, men det är ingenting som vanliga svenskar ska offra sina liv eller skattemedel för.

Sverigedemokraterna tycks nu av någon anledning vilja gå längre än både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra i sin iver att delta i globalisternas krig. Jimmie Åkesson säger till Tidningarnas Telegrambyrå att han vill sända Gripenplan till Syrien för att bomba IS. Han säger också att vi ska använda ”alla till buds stående medel” vilket även inkluderar marktrupper.

Jimmie Åkesson säger till TT:

– Vi är beredda att skicka marktrupp till och med. Det här handlar inte bara om Frankrike eller Paris eller något enskilt terrordåd, det här är ett hot också mot oss. Jag kan tycka att vi har ett solidariskt, moraliskt ansvar att stödja Frankrike, men det ligger också i vårt eget intresse att trycka tillbaka Islamiska staten.

Jimmie Åkessons förhållningssätt är mer än problematiskt. Det är direkt ansvarslöst och farligt.

Det betyder nämligen att Åkesson vill skicka svenska soldater i döden för att andra politiker har misskött sin migrations- och utrikespolitik.

Det är mycket oroande att Sverigedemokraterna intar samma ställning som globalisterna och är beredda att offra sin egna medborgares liv bara för att visa sig lojal till politiker som förstört sina egna och andras länder. Det är inte bara svenskars liv som riskerar att gå till spillo i krig, det kommer också bli farligare att vistas på gator och torg i Sverige om IS sätter Sverige på sin karta som ett av de krigförande länderna i Syrien.

Vi vill starkt varna för Jimmie Åkessons vansinniga utspel och hoppas att alla hans förslag om svenskt deltagande i Syrien kriget möts med kritik och fördömanden.

IS är inte det största hotet mot Sverige, det är svenska politiker som släpper in IS som är hotet. Är det några som ska bekämpas så är det dessa politiker. Samma sak gäller för Frankrike. De är Stefan Löfven och Francois Hollande som ska bekämpas på alla nivåer, inte stödjas.

Nu ingår tyvärr Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna i den skara ansvarslösa politiker som går främmande makters ärenden.

Visst ska IS bekämpas, men det ska då ske genom ett helhetsgrepp som innefattar förändringar av migrationspolitiken och utrikespolitiken.

Relaterat:

IS är Obamas fel

Avpixlat vill offra svenska liv för socialisten Francois Hollandes utrikespolitik

Russofobisk SD-film

Vad försvarar Nato

Problem…lösning…

Öppenhetens pris

Sverige styrs av galningar som vill offra svenska liv för den franska socialistregimens utrikespolitik