Etikett: mattias karlsson sd

Helt oacceptabelt om Sverigedemokraterna röstar igenom Värdlandsavtalet

Många som följer det Sverigedemokratiska riksdagsarbetet förvånas ofta över att partiet trots ekonomiska och personella resurser inte klarar av att bedriva opinionsbildning kring de viktigaste eller mest aktuella politiska frågorna.

Kritiken mot partiledningen har varit omfattande under en längre tid men inga förändringar till det bättre har kunnat noteras och kommer sannolikt inte att ske så länge partiet leds av Richard Jomshof, Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson. Hur mycket man än önskar att man slapp kritisera dem för maktmissbruk eller eftergivenhet så går det inte att låta bli om man vill se politiska förändringar i Sverige.

Redan den 4 september 2014 undertecknade Sverige och Nato ett ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd”. Det skrevs under av dåvarande överbefälhavaren Sverker Göransson och Natogeneralen Philip M. Breedlove.

I morgon ska avtalet föreläggas i riksdagen. Sedan avtalet skrevs under så har Sverigedemokraterna varit otydliga eller tysta med hur man ska förhålla sig till avtalet, vilken är en underlig inställning för ett parti som ska ta tillvara svenskarnas intressen och försvara landet från påtryckningar från främmande politiska, militära eller andra allianser.

Att säga nej till Värdlandsavtalet borde vara en självklarhet som SD dessutom borde ha agiterat tydligt kring så att den allmänna opinionen fick klart för sig att avtalet är ett oacceptabelt närmande till Nato. Om SD hade gjort de så hade fler svenskar insett farorna med att acceptera avtalet.

Men SD:s otydlighet – eller vilsenhet – har varit så stor att man inte ens dagen före debatten i riksdagen har klargjort hur man ska rösta eller agera.

För några dagar sedan gick SD:s försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson ut i media och sade att partiet kommer att göra gemensam sak med Vänsterpartiet och rösta för en vilandeförklaring, vilket innebär att avtalet skjuts upp ett år.

Men helt plötsligt kommer nu andra signaler från partitoppen som säger att Jansson inte har några mandat för att hävda den uppfattningen. Redan i mars antydde Jimmie Åkesson att det inte alls är säkert att SD skulle rösta nej till avtalet, vilket är en minst sagt anmärkningsvärd inställning. Vill Åkesson att Sverige ska drivas in i Nato? Det ser faktiskt ut så och det är mycket allvarligt i så fall, men det inte är första gången Åkesson sviker i viktiga frågor.

Enlig vissa uppgifter i media har Sven-Olof Sällström och Martin Kinnunen, två personer som alltid är lojala till partiledningen oavsett vilka direktiv eller beslut som kommer därifrån, varit tydliga med att Janssons besked i media inte är förankrat i partiledningen.

Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson är upprörda över Janssons besked. Men upprördheten måste bero på att man inom SD valt att sätta den här viktiga frågan åt sidan. Varför man gjort det är oklart, men underligt. Rimligtvis finns den största skulden för det hos just Åkesson och Karlsson.

Eftersom partiet idag är ett liberalt parti som accepterar stora delar av den politik som makthavarna bedriver och delar av den agenda som makthavarna presenterar så är det svårt att bli förvånad om SD sviker om Värdlandsavtalet. Det finns uppgifter om att hälften av SD:s väljare vill att Sverige ska gå med i Nato. Det visar att SD varken försökt eller lyckats opinionsbilda mot Nato:s expansion och infiltration av Sverige och andra länder. Att hälften av SD-väljarna vill att Sverige ska gå med i Nato visar att makthavarna och maktens medier lyckats i sitt uppsåt att få fler svenskar att acceptera närmande till en fientlig militärallians, som vill slå sönder den etniska homogeniteten i våra nationalstater och sprida amerikansk exceptionalism. Det blir en seger för globalisterna och en förlust för nationalisterna.

Enligt uppgifter i media har SD nu under eftermiddagen samlats till ett möte för att reda ut hur man ska se på frågan och hur man ska rösta. Det betyder att SD:s syn på Värdlandsavtalet inte har debatterats internt tidigare trots att den på ett avgörande sätt kan leda Sverige i fel riktning.

Om SD röstar igenom Värdlandsavtalet så har de svikit på precis alla områden. Förmodligen kommer besked i morgon.

Relaterat:

Erik Johansson om Nato med Johan Fälldin (C)

Värdlandsavtalet ett exempel på riksdagens ovilja att kommunicera med folket

Miljöpartiet kommer att rösta för Värdlandsavtalet

Centerpartiet fattade beslut om att få med Sverige i Nato

Varning för Nato

Nato finalises military build-up to counter Russia

På kurs mot krig

Nato nästa

Nej till Russofobi

SD kan rösta för Nato – för att tillfredsställa moderaterna

Daniel Friberg utmanar Mattias Karlsson (SD) på debatt

Mattias Karlsson (SD) har gjort bort sig ganska många gånger vid det här laget. Senast häromdagen när han gick ut och klagade på Folkets Demonstration på ett fullkomligt onyanserat sätt.

Reaktionerna från invandringskritiker blev inte nådig. Asylkaos skrev att Mattias Karlsson är SD:s svar på Mona Sahlin.

Efter att Karlsson fått omfattande kritik från många håll ville han förtydliga vad han menade med sin kritik och lyckades då trassla till det ännu mer för sig. Han började plötsligt mer eller mindre ställa krav på hur Folkets Demonstration skulle hantera sina manifestationer – trots att han inte hade med dem att göra.

Mattias Karlssons inhopp och påhopp gjorde inte kritiken mot honom mindre. Ingrid Carlqvist och Conrad i podden Ingrid & Conrad kritiserade Karlsson kraftigt och undrade varför han beter sig likadant som Expo gör mot invandringskritiker.

Ingrid Carlqvist i ”Ingrid och Conrad” del 31, den 2 februari 2016:

”Det är väldigt, väldigt tråkigt att höga Sverigedemokrater som själva har blivit så fruktansvärt illa behandlade av extremvänstern och deras journalistlakejer, att han tar till samma metoder, det är som den mobbade killen som äntligen hittar ett ännu svagare offer att mobba för att han ska ta sig upp till mobbarnas sida. Det går emot allt. Man tycker liksom att folk ska sluta mobba och att de som har blivit mobbade inte ska vilja mobba andra. Det är som katten på råttan och råttan på repet, det är så ovärdigt. Därför blir man så besviken. Om någon tycker att vi har hårda ord mot Mattias Karlsson, så beror det naturligtvis på att vår besvikelse är stor för vi hade förväntat oss så mycket mer, kanske inte efter Expo-brevet men innan det.”

”Här har nu Mattias Karlsson, Jimmie Åkesson och alla de andra, i flera år blivit förföljda av mainstream-media med exakt samma argument och försökt på alla sätt och vis att tvätta av sig detta och bara kämpat vidare, och så gör han samma sak mot oss. Jag blir faktiskt väldigt provocerad.

Även Daniel Friberg uttryckte sin besvikelse över Mattias Karlssons upprädande:

”Det han ägnar sig åt i vanlig ordning, det är inte första gången det här, det är en splittrande verksamhet och det är sista som den Sverigevänliga rörelsen behöver. Han försöker få människor att ta avstånd från andra människor som också vill Sverige väl. Han kallar människor för neofascister till höger och vänster utan att kunna definiera begreppet, han använder det godtyckligt ungefär på samma sätt som Expo och extremvänstern använder det.”

Ungefär en timme in i sändningen (tidskod 1:02:00) säger Daniel Friberg, som förefaller innerligt trött på Karlssons alla påhopp att han utmanar Karlsson på debatt. Ingrid och Conrad erbjuder att debatten kan hållas i någon framtida sändning.

Mattias Karlsson har så många gånger angripit sina egna, uteslutit och förtalat dem att det är dags att han få stå till svars nu för alla sina angrepp på andra Sverigevänner.

Kommer han att våga debattera mot Daniel Friberg eller kommer han fegt att försöka slippa undan?

Utrensningspartiet Sverigedemokraterna utesluter folkvalda politiker

Idag uteslöts sex personer och fyra fick en varning. SD fortätter på den inslagna vägen kastar ut folk lite som de vill.

Sverige befinner sig i total kris och håller på att kollapsa. Varje svensk behövs för att motarbeta förstörelsen av Sverige. Just när vi behöver så många som möjligt för att bekämpa sjuklöverns politiker inleder Sverigedemokraterna massutrensningar av duktiga partimedlemmar. Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Jimmie Åkesson beslutade sig egenmäktigt för inte så länge sedan att helt klippa banden till sin ungdomsorganisation SDU, Sverigedemokratisk Ungdom.

Man uteslöt på ett bräde en Sverigedemokratisk rörelse med 4 000 medlemmar. Beslutet föregicks av att man uteslöt den före detta och mycket populäre SDU-ordförande Gustav Kasselstrand och hans partikollega William Hahne.

Både Hahne och Kasselstrand har man försökt bli av med genom att manipulera med interndemokratin och fullkomligt strunta i det stöd som fanns för dem. När William Hahne kandiderade till styrelsen för SD Stockholm lanserade partiet en intetsägande, opålitlig och ultraliberal kandidat i försök att få bort Hahne. Inte nog med att man lanserade en liberal kandidat, man försökte manipulera det möte där valet skulle hållas.

I flera år har SD–ledningen försökt kasta ut Gustav Kasselstrand ur partiet och angivit som svepskäl att han har en marginellt annorlunda syn på ett politiskt problem i en annan en av världen, en åsikt som Kasselstrand delar med många andra.

Skälen till alla massuteslutningar är i själva verket att man vill befästa sin makt i partiet, skydda sina förmåner och hindra begåvade ungdomar från att få inflytande. Partiledningen föredrar människor som okritiskt niger och bockar inför ledningens diktat och påbud.

Som om det inte räcker med att man utesluter många medlemmar som skulle behövas i kampen för att rädda Sverige. Nu utesluter man också medlemmar som är kritiska till att det sker så många uteslutningar.

richard-jomshof-png
Richard Jomshof klarade inte av att debattera mot Jessica Ohlsson, uteslöt henne istället

SD-ledarna Richard Jomshof. Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson har flera gånger liknats vid stalinister eftersom de så systematiskt och så brutalt kör över egna medlemmar, struntar i interndemokratin, agerar makfullkomligt och ser den egna personliga makten och de ständigt höjda lönerna som viktigare än att släppa fram fler talanger i partiet och med hjälp av dem bli en starkare kraft i svensk politik.

Sverige är i allvarlig kris. Den allvarligaste på många hundra år, kanske de allvarligaste någonsin. Bara digerdöden har varit en värre katastrof än den vi ser komma nu. Då väljer SD att bryta med hundratals medlemmar och 4 000 SDU-medlemmar. Det är inte riktigt friskt.

Själva partiet är det inga allvarliga fel på även om man kan ha massor av åsikter om färdvägen, om politiken, om sättet att arbeta på, om bristen på tempo nu när krisen står inför dörren. Det allvarliga felet finns i partiledningen som skapat en totalitär anda och när man genom hot om uteslutning och påbud försöker tysta folk som har åsikter om hur organisationen hanteras.

Det borde vara en självklarhet för ett parti att försöka behålla så många medlemmar som möjligt och få dem att medverka i att upplysa svenska folket om den annalkande kollapsen och dessutom få dem att fatta att de måste lämna sjuklövern och hitta till ett bättre parti. Att försöka övertyga människor att ansluta sig till ett parti som kastar ut folk för småsaker när hela nationens framtid står på spel känns nu som en näst intill meningslös uppgift.

Att det dessutom finns personer inom SD, även utanför partiledningen, som på fullt allvar anser att det är en bra idé att kasta ut medlemmar för att de har åsikter i någon detaljfråga som knappt går att skilja från partiets åsikter tyder på en galenskap. I varje annat politiskt parti finns en viss inre debatt,  tolerans och spännvidd. I SD finns ingen intellektuell eller öppen debatt om färdriktningar eller metoder. Allt toppstyrs från partiledningen som inte ens förankrar sina beslut nedåt. Det är diktat som kommer och som måste åtföljas, annars riskerar man uteslutning.

Demokratin som SD så ofta skryter med att de försvarar finns bara på pappret och om den går partitoppens väg. Inte annars.

Många är rädda för att ge Sverigedemokraterna saklig kritik. Sluta upp med att vara så rädda! Svenskarna är redan rädda för allting och det är den rädslan som får oss att förlora landet. Om folk nu också är rädda för att kritisera den enda riksdagsparti som vill göra något åt invandringen för att partiet är korrumperat så har vi inte ens ett parti för svenska folket utan ett parti för en liten klick maktfullkomliga människor som går över lik för att kunna klamra sig kvar vid de förmåner de tillskansat sig.

Då behöver svenskarna ett nytt parti.

Idag sker en ny uteslutningsvåg. Den totalitära partiledningen som låtsas att den är demokratisk utesluter nu en rad populära, duktiga och begåvade ungdomar.

jessica-ohlson-png
Begåvade Jessica Ohlson uteslöts idag

Jessica Ohlson som vågat kritisera partiledningen och satt ord på utrensningsmetoderna utesluts idag. Hon är kommunpolitiker i Uppsala och landstingspolitiker i Uppland och gör ett mycket bra arbete för saken, men ändå ska hon kastas ut ur partiet. När SD-ledningen försökte manipulera ett möte med SD Stockholm ställde sig den modige och begåvade Adam Berg från SDU upp och framförde befogad kritik som han fick stormade applåder för. Nu utesluts han för det.

adam-berg-twitter

SD:s gruppledare i Nacka, också en mycket populär person, Eric Myrin utesluts ur partiet liksom Eddie Ek, gruppledare för SD i Åstorp. De duktiga styrelseledamöterna i SDU, Johan Juthberg och Filip Djupenström kommer också att uteslutas.

Uteslutningshysterin i partiet är inte bara oanständig, den är också ett hot mot partiet själv. Om man kastar ut stora grupper av människor som skulle kunna bidra till att rädda vårt land och öka andelen röster till SD så kan man, om man vill vara lite konspirationsteoretisk, ana att SD också kan ha infiltrerats av liberaler och fiender som vill driva sin egen agenda istället för att rädda Sverige.

Richard Jomshof och Mattias Karlsson är tydligt antidemokratiska och har aldrig vågat ta en debatt mot några av de uteslutna SDU-medlemmarna. När Richard Jomshof och Jessica Ohlsson skulle mötas i en TV-debatt i samband med uteslutningen av hela SDU så vägrade den fege och ynklige Jomshof att ”ta debatten” med Jessica Ohlsson eftersom hon hade moralen, intellektet och rätten på sin sida. Efter beskedet från partiledningen idag kommer Jessica att lämna sina politiska uppdrag i Uppsala och flytta till hemorten Nyköping. Vad hon gör därefter är oklart men hon säger att det ”känns väldigt tråkigt att flera års engagemang tar slut.” Tråkig tycker också många av SD:s väljare och sympatisörer som ser att partiet klipper av några av sina egna livsnerver.

Den här konflikten hade aldrig behövts. Om SD-ledningen hade respekterat interndemokratin så hade förmodligen allt varit frid och fröjd och SD hade haft ytterligare 4 000 personer som kämpat för partiet. SD hade varit starkare och bättre rustat att möta den kris vi nu går in i.

Många anser att förfallet i SD är djupt, korruptionen omfattande och partiledningen saknar den vitalitet som behövs för att ta partiet vidare till nästa nivå, inte bara att bli större utan att faktiskt få med sig tillräckligt stora delar av folket för att kunna bli en riktig maktfaktor. SD-ledningen tror att vägen dit är att anpassa sin politik till maktens. Nyligen, mitt i den värsta krisen som Sverige har skådat någonsin, så valde SD att föreslå en ökad flyktingkvot från 1 900 kvotflyktingar till 4 000. Det gjordes just när man istället borde föreslå totalstopp för all asylinvandring, markera mot asylrätten, kräva att man säger upp alla avtal och konventioner som tvingar oss att ta emot flyktingar och vara tydlig med att alla som väller in över gränsen borde utvisas direkt eller senare.

SD borde ha sagt att alla som forcerar våra gränser ska utvisas, men det liberala SD kommer inte att ställa sådana krav. Asylsökande som väller in i en ström av över 10 000 i veckan kommer alltså att få stanna i landet även om SD skulle få makten.

Det finns inte bara ett utan flera goda skäl till att byta ut partiledningen. Den inte bara är korrumperad utan den har inte för avsikt att göra något annat än att ”minska invandringen” när SD väl fått makten, vilket de inte ens kan få om de ständigt kastar ut duktiga medlemmar och bryter ned moralen för alla som vill rädda sitt kära fosterland från en smärtsam död och undergång.

Alla de uteslutna borde nu samla sig i en ny gemenskap. Ett nytt parti som arbetar för svenska folkets intressen vore den bästa presenten till inte bara andra uteslutna utan till svenska folket som desperat längtar efter en pigg och vaken organisation som bekämpar sjuklövern och etablissemanget på alla nivåer, i alla sammanhang och med hjälp av så många svenskar som möjligt.

De personer som av många anses vara extra pådrivande för att utesluta medlemmar och agera totalitärt är i turordning Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Jimmie Åkesson. Många vill att den maktfullkomliga klicken i partitoppen ersätts av mera lämpliga politiker i partiet som kan ta deras roller och prestera bättre.

Det finns utrymme för att bilda ett nytt parti nu och om det sker kommer det att välkomnas av många.

Relaterat:

SD-ledningen rensar ut fler

Richard Jomshof använder stalinistiska metoder för att bryta med SDU

Åkessons svärmor tröttande på partiledningen

Inte bara Karlsson 

När idioterna får sätta agendan