Etikett: migration

Minst 170 afghaner, somalier och irakier till Lidingö #asylkaos

Vi gratulerar Lidingö. Ett stort grattis. Ni kommer i fortsättningen att få glädjas av samma förmåner som andra svenskar länge har fått dras med. Vi som har haft lyckan att slippa bo tillsammans med tråkiga svenskar vet hur ni lidingöbor nu känner er. Ni är förväntansfulla och glada. Ni vet att ni kommer att få sällskap av människor som kommer att göra er rika.

Nu när ni har öppnat dörren för dem behöver ni inte känna er isolerade och rädda längre. Ni kan montera ned era larm och lämna dörrarna öppna när ni lämnar era hem. Migranterna har kommit för att göra er lyckliga och ju fler migranter som kommer ju lyckligare kommer att ni att bli. När ön en dag översvämmats av migranter kommer ni att jubla av glädje.

lidingo.png
Lidingö blir äntligen en del av (tredje) världen

Det mest spännande ligger i framtiden. När det tråkiga Södertälje tog emot 20 flyktingar på 1960-talet tog det hela 40 år innan invandrarna dominerade hela staden. Det kommer att gå fortare för Lidingö. Med de flera hundra som redan kommit till Lidingö kommer det bara att ta 30 år innan de är i majoritet på ön. Det är 20 år efter att svenskarna redan har blivit i minoritet i sitt eget land.

Vägen dit kan kännas besvärlig. Många blir rädda när de möter invandrargång på gatan och byter sida. Varför det? Varför inte bara gå rakt fram och se vad som händer. De kanske vill säga något uppmuntrande och tacka för att de fick komma till vårt land. Man måste skaka av sig alla fördomar.

Ni som är unga idag på ön kommer att få uppleva en fantastisk framtid. Inget annat land i världen har lyckats med att byta ut sin inhemska befolkning mot migranter på så kort tid som man gjort i Sverige. Ni ska vara stolta över era politiker som agerar så snabbt för att fylla upp vårt land med glädjespridare från Somalia, Afghanistan och Irak.

Nu kommer snart 170 migranter till ön. Det är bara början. Anna Hadenius letar efter bostäder åt dem. Ni som har förmånen att bo i stora villor kanske kan upplåta era utrymmen åt några av dem. Det är nog lika bra att göra det redan nu för snart kommer migranternas anhöriga som också behöver någonstans att bo.

När ni sedan vant er vid att inhysa främlingar kan ni ta nästa steg vilket är att överlåta huset åt dem. Det är ju trots allt migranterna som ska ta över landet. Ni svenskar har ingen framtid, den gav ni bort när ni röstade på sjuklövern.

Att kommentera Karin Petterssons åsikter är som att kommentera en död sill

Det är med andra ord helt meningslöst. Det hindrar inte att man kan göra det ändå som en rent terapeutisk handling för att förstå döda själars tankebanor. Liksom många andra av hennes sort är det oftast meningslöst svammel som presenteras under en rubrik som vittnar mer om galenskap än samhällsansvar.

”Sverige ska vara ett invandrarland” skriver Karin Pettersson på Aftonbladet. Det första fråga man ställer sig är om det är Karin Pettersson som ska bestämma vad Sverige ska vara. Hon tror uppenbarligen det eftersom rubriken vittnar om en påstridighet som är totalitär.

karin_pettersson_aftonbladet
På grund av sina vänsterrevolutionära åsikter får Karin Pettersson ständigt vara med i TV-debatter.

Hon inleder sin krönika med att citera statssekreteraren Erik Nilsson som den 13 november 2015 skrev på Facebook:

Vi klarar ett stort flyktingmottagande i Sverige. Jag tror själv att vi uthålligt skulle kunna klara att ta emot och integrera 100–150 tusen människor per år. Vi behöver förbättra mottagandet, bygga flera bostäder, anpassa utbildningssystemet och arbetsmarknadspolitiken till de nya förutsättningarna, men vi kan klara det. Men mer än 10 000 asylsökande i veckan varav drygt 2 000 barn utan vårdnadshavare – det klarar vi inte! I alla fall inte om de människor vi tar emot ska kunna få drägliga liv och rimliga möjligheter i sitt nya land.”

Erik Nilsson var den som hade regeringens samordningsansvar när invasionen till Sverige pågick för fullt. Att kommentera vad en sådan figur ”tror” är nästan onödigt. Det finns gott om politiker och andra som tror och inbillar sig det ena och det andra, men det finns ingen anledning att ta dem på allvar för det. Skillnaden är att Nilsson är en inflytelserik person vars åsikter ingen i öppen debatt har fått kritisera eller bemöta. Alla dessa massinvandringsförespråkare avhåller sig nogsamt från debatter med motståndare eftersom de aldrig kan argumentera för sin sak. Deras ansvarslösa åsikter om att Sverige kan ta emot nästan hur många som helst faller lätt när man granskar dem.

Den första och viktigaste invändningen mot politruker som Nilsson är att han är medlöpare till totalitära politiker som inte bryr sig om konsekvenserna av sina beslut. De är hänsynslösa människor som kan begå vilka övergrepp som helst mot den svenska befolkningen utan att skämmas.

Det kan förstöra hela landet för att få sin ideologi eller utopiska politik genomförd av principiella skäl. De är inte beredda att lyssna på människor som har mera välgrundade åsikter om varför stor invandring är dåligt för Sverige.

Karin Pettersson konstaterar att elva dager efter Nilssons inlägg börjar regeringen svänga och oroa sig för volymerna. Hon säger att:

”På Aftonbladets ledarsida valde vi att i detta läge stenhårt argumentera för asylrätten.”

Att vedervärdiga tidningar som Aftonbladet försvarar ”asylrätten” är inte förvånande eftersom tidningen är landsförrädisk och vill fylla upp Sverige med migranter från tredje världen och sedan struntar i hur det påverkar Sverige på lång eller kort sikt.

Karin Pettersson skriver:

Aftonbladets ledarsida har aldrig förespråkat fri invandring. Nationalstaten behövs för att organisera politik och välfärdssystem. Däremot bottnar vår syn på migrationspolitiken i en historisk förståelse av vad som händer när länder stänger sina gränser för människor på flykt. Sverige som vände ryggen mot de judiska läkarna på 30-talet med en blandning av rasistiska och förment ekonomiska argument. Kriget på Balkan, när vi två år före folkmordet i Srebrenica införde visumtvång för flyktingar från Bosnien. De rättigheter som etablerats för människor som flyr från krig går tillbaka till andra världskriget och Europas erfarenheter av krig och massflykt. De har under andra halvan av 1900-talet omsatts i lagar, konventioner och regelverk.

Liksom så många andra förvirrade journalister så klarar inte Pettersson av att sätta saker i sina rätta sammanhang. Den svenska nationalstaten måste skyddas för att kunna fungera och det svenska folket behöver nationalstatens gränser för att kunna fortleva. Men just nu finns det i praktiken inga gränser. Vi hade en gång gränser som kontrollerades, men nu är de borta. Att det kommer över 100 migranter om dagen från tredje världen och söker asyl – och får bo här gratis i väntan på att få sin ansökan behandlad bevisar att vi svenskar inte har kontroll över vårt land.

Karin Pettersson är uppenbarligen sur över att Sveriges gränser kontrollerades bättre förr. Men om vi hade haft de öppna gränser som Sverige har idag för 100 år sedan så hade Sverige redan gått under som svenskt land.

Karin Pettersson är etnisk svensk. Vad får henne att vilja acceptera en politik som tränger undan etniska svenskar i sitt eget land genom att hänvisa till en asylrätt som istället borde upphöra med omedelbar verkan?

Karin Pettersson skriver:

Dessa principer är värda att värnas och det övergripande målet bör vara att i samarbete med andra länder komma tillbaka till ett läge där de efterlevs.

Vad är syftet med att behålla en asylrätt som ger människor från andra världsdelar rätt att bosätta sig I Sverige? Hur kan den principen vara viktigare än svenska folkets rätt till sitt eget land?

Högsta och första prioritet ska vara att skydda den svenska befolkningen från att utsättas för övergrepp i form av fientlig ockupation eller främmande kolonisering. Det innebär också att svenska folket ska skyddas från politiker som utsätter folket för en politik som skadar landet.

Karin Pettersson:

Men en modern, progressiv vision om Sverige i världen innebär också att rusta vårt land för att vara en fristad för människor på flykt och att bejaka den öppenhet som bidragit till att göra oss till en av världens starkaste ekonomier. Sverige ska vara ett invandrarland. På många sätt är vi redan det. En av fem svenskar är antingen själva födda utomlands, eller har föräldrar som är det. Ändå har denna nya nationella identitet inte riktigt sjunkit in.

Den döda sillen har talat. Vi ska vara en ”fristad för människor på flykt”. Det hon säger nu är revolutionär socialdemokratisk vänsterideologi som finns i skrift och innebär att världens fattiga ska få komma till ”de rika” länderna och ta för sig av våra rikedomar. Det är i praktiken kommunistisk politik som lanseras på Aftonbladets ledarsida genom Karin Pettersson.

Allt handlar där om klasskamp och hur man ska jämna ut inkomsterna i världen med hjälp av globalisering. Hon lever och i inbillningen värld när hon skriver ”bejaka den öppenhet som bidragit till att göra oss till en av världens starkaste ekonomier”. Det är inte fri rörlighet av migranter från tredje världen som gjorde Sverige rikt en gång. Det var i själva verket just för att vi sluppit sådan migration som vi på 1960-talet tillhörde världens rikaste länder, dessutom utan statsskuld.

Socialdemokraterna låter gränserna vara öppna av ideologiska skäl. De skriver på sin hemsida:

Handel, migration, teknisk utveckling och rörlighet för människor och länder närmare varandra. Problem liksom lösningar är än mer gemensamma än tidigare. En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling. Globaliseringen öppnar nya exportmarknader, sänker priserna på många varor och förskjuter makt och rikedomar mellan länder och inom länder.

I takt med massmigrationen så började vår ekonomi att dräneras. Det är bara att ta en titt på vilket som helst av våra invandrartäta områden så ser vi elände, tristess, otrygghet och förstörelse. Det är områden som måste rustas upp för miljarder på grund av skadegörelse, klotter, uppbrända bilar och skolor och annan förstörelse.

Karin Pettersson är glad över att svenskarna trängs undan i sitt eget land. Självhatet måste vara gigantiskt och man undrar hur en människa kan vilja se sitt eget folk krympa för att slutligen försvinna och dö ut. Vi som inte är döda sillar har ingen anledning att finna oss i Karin Petterssons långsiktiga strategi för ett folk med en mångtusenårig historia. Vi ska inte finna oss i hennes folkutbytespolitik.

Karin Pettersson säger:

Vi bör bygga kapacitet för att ta emot upp till 100 000 asylsökande per år under de närmaste åren – och system för att se till att de som får stanna har bästa möjliga förutsättningar att komma in i det svenska samhället.

Hon vill alltså att Sverige tar emot fler asylsökande per år än vad det föds etniska svenskar. Hon vill ta emot asylsökande helt urskillningslöst där det enda kriteriet är att de är asylsökande. Att det kommer stora skaror människor med så lågt IQ att det påverkar nationen för all framtid spelar ingen roll för henne. Att det kommer muslimer som förstärker och etablerar en primitiv sedvänja i vårt samhälle spelar ingen roll för henne. Hon vill att de ”ska komma in i det svenska samhället”, vilket är en omskrivning för att de ska få ta över landet.

Inte nog med att Karin Pettersson vill att de ska ta över landet. Hon vill att det ska gå fort. Mycket fort. Hon skriver:

Att göra ett sådant åtagande skulle vara offensivt. Det kräver att mottagningssystemet ställs om, att bostäder byggs, att skolan och välfärden får kraftiga och permanenta resurstillskott. Det kräver politisk vilja, en idé om jämlikhet i integrationspolitiken och stora samhällsinvesteringar.

Detta är socialdemokratisk och kommunistisk ideologi. Hon och hennes revolutionära kamrater på Aftonbladet och inom socialdemokratin vill skynda på den globala revolutionen där tredje världen tar över våra länder i Europa. Det är dessutom vi som ska bekosta den revolutionen.

Karin Pettersson skriver också:

En logisk följd av detta resonemang blir att säga absolut nej till det skadliga systemet med tillfälliga uppehållstillstånd. Det försvårar integration och effektiva vägar in på svensk arbetsmarknad – något som till varje pris bör undvikas. Dessutom stänger de tillfälliga uppehållstillstånden av vägen för familjeåterförening, och därmed ett av få sätt för barn och kvinnor att få sin asylrätt prövad i stället för att riskera döden på Medelhavet.

Man måste enligt henne säga nej till ”det skadliga systemet med tillfälliga uppehållstillstånd”. Hon vill inte riskera att människor ska kunna få resa hem igen om det blir lugnare i hemlandet. Det betyder att hon inte tar hänsyn till människor som faktiskt är flyktingar och inget hellre vill än att åka hem igen den dag det är möjligt – vilket är alla seriösa flyktingars högsta dröm. Karin Pettersson vill att alla dessa migranter ska stanna i Sverige för evigt och ta över landet från svenskarna. Hon vill dessutom att de ska kunna hämta hit hela sin släkt.

Alla vet att det alltid kommer att pågå konflikter ute i världen. Krig kommer alltid att förekomma och därmed kommer också flyktingströmmar och migration förekomma även i framtiden.

Karin Pettersson skriver:

Migrationsströmmarna kommer inte att minska, krigen inte ta slut och globaliseringen inte upphöra. Båtarna kommer under överskådlig framtid att fortsätta lägga ut med kurs mot Europa.

Karin Pettersson undrar vad Sverige i det här sammanhanget bör göra. Hon skriver att vi ska ta emot flyktingar även på lång sikt.

Så vad bör Sverige göra? Sanningen är egentligen ganska enkel. Om vi långsiktigt ska kunna stå upp för öppenhet och anständighet och ta emot fler flyktingar än andra länder, så måste både vårt mottagande och vår integrationspolitik fungera på ett annat sätt än i dag.

Det märkliga är att Karin Pettersson inte säger något om att vi borde skapa fred på jorden för att undvika flyktingströmmar. Inte med ett ord visar hon någon som helst vilja eller avsikt att få slut på krigen, på flyktingströmmarna och på det elände som följer i spåren en sådan migration.

Det är uppenbart att hon antingen är en död sill som inte kan tänka eller en vänsterrevolutionär som vill förgöra vårt svenska samhälle.

Tjeckiens f.d. president Vaclav Klaus varnar för en kommande invasion

Många analytiker spekulerar i att den stora invasionsliknande migrationen vi sett till Europa under hösten bara är början på en invasion som kommer att bli mycket värre. Den tillfälliga minskningen nu beror huvudsakligen på att det är vinter och inte lita attraktivt att ta sig till Europa just nu.

Men miljoner migranter från tredje världen väntar på våren och då kommer 2015 års massmigration att framstå som liten i jämförelse. Det sägs att en miljon migranter kom til Europa 2015, men det är något som inte stämmer med siffrorna eftersom enbart Tyskland tog emot en miljon. De kanske bara räknar asylsökande eller försöker genom manipulation av siffrorna tona ned hur många som verkligen har kommit.

Oavsett de exakta siffrorna så borde Europa ha tagit emot 0 (noll) migranter från tredje världen.

vaclav_klaus_tj

Nu varnar Tjeckiens före detta president Vaclav Klaus i ett inslag i TV Prima för att den verkligt stora invandringsvågen till Europa kan komma snart.

Han säger.

Av allt att döma blir det en ny folkvandring. Några tror att migrationskrisen är över. Men det är bara början. Nu kommer en verklig tsunami.

Klaus menar att europeiska politiker har svikit sina befolkningar och att migrationsvågen inte kan stoppas av enskilda länder i Europa. Han menar att de måste stoppas vid Schengens gränser.

Vaclav Klaus är en av många politiker i östra Europa som vågar tala klarspråk och dessutom rikta kritik mot de västeuropeiska länder som låter sina dörrar stå öppna för en ren invasion.

Kanadensare berättar om sin syn på Sverige #asylkaos

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1